Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Позакласна робота на уроках з математики в початковій школі

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Вступ Особливості організації позакласної роботи з математики Види позакласної роботи з математики Цікава математики у хвилини відпочинку й на групових заняттях після уроків Математична газета і математичний куточок в газеті Математичні куточки в класах Гурткова робота з математики Клубна форма позакласної роботи з математики Математика на екскурсіях Математичні вікторини, олімпіади Висновки Література Вступ Позакласна робота з математики складає невід’ємну частину навчально-виховного процесу навчання математики, складного процесу впливу на свідомість та поведінку молодших школярів, поглиблення та розширення їхніх знань та навичок таких факторів, як зміст самого навчального предмету – математики, всієї діяльності вчителя у поєднання з різнобічною діяльністю учнів. Значення позакласної роботи з математики з молодшими школярами полягає в наступному : Різноманітні види цієї роботи в їхній сукупності сприяють розвитку пізнавальної діяльності учнів: сприйняття, уявлень, уваги, пам’яті, мислення, мови, уяви. “Жоден наставник не повинний забувати, - казав К.Д.Ушинський, - що його найголовніший обов’язок полягає в привчанні вихованців до розумової праці і що цей обов’язок більш важливий, ніж передача самого предмету”. Вона допомагає формуванню творчих здібностей учнів, елементи яких проявляються в процесі вибору найбільш раціональний способів розв'язання задач, в математичній та логічній вигадливості, під час проведення на позакласних заняттях відповідних ігор, в конструюванні різноманітних геометричних фігур, в організації колективу своїх товаришів, щоб з найбільшою ефективністю виконати якусь роботу або провести пізнавальну гру і т.д. Деякі види позакласної роботи дозволяють дітям більш глибоко зрозуміти роль математики в житті: під час відбору числових даних на екскурсії на виробництво, в полі під час збору урожаю, на тваринницьку ферму і т.д., під час складання задач на основі зібраного числового матеріалу, при безпосередньому вимірювання площі ділянок під сільсько-господарськими культурами, під час спостерігання за зважуванням зібраного урожаю, обліку надою молока. Позакласна робота з математики сприяє вихованню колективізму та товариськості (у зв'язку з спільною роботою з випуску стінгазет, організації командних змагань на заняттях, в процесі клубної роботи і т.д.), накопиченню спостережень за працею та відношенню до неї дорослих і у зв'язку з цим вихованню любові до праці. Різноманітні види позакласної роботи сприяють вихованню у дітей культури почуттів, адже діти в своїх вчинках зазвичай керуються перш за все не логічними міркуваннями, а почуттями. При цьому мова йде головним чином про виховання таких почуттів, багато з яких пов’язані з розумовою діяльністю, - так званих інтелектуальних почуттів (почуття справедливості, честі, обов’язку, відповідальності та задоволення чи незадоволення, радості або скорботи, гордості або засмучення та ін.). Головне ж значення різноманітних видів позакласної роботи полягає в тому, що вона допомагає посилити цікавість учнів до математики, сприяє розвитку математичних здібностей молодших школярів.

Для реалізації вищенаведених принципів та положень необхідно реалізувати певний комплекс навчально-виховних заходів, здійснити певні форми організації уроку та позаурочного часу. Це треба робити з найбільшим урахуванням індивідуальних особливостей дитини, її рівня підготовки та здібностей. Метою ж позакласної роботи є підвищення інтересу до математики, покращення якості навчання та виховання учнів. Особливості організації позакласної роботи з математики Порівняно з класно-урочною формою позакласна робота з математики має ряд особливостей: За своїм змістом вона суворо не регламентована державною навчальною програмою. Однак на позакласних заняттях математичний матеріал пропонується у відповідності з знаннями та вміннями учнів. Це означає, що при відборі завдань з математики для позакласних занять безпосередній зв'язок з поточним програмним матеріалом бажаний, але не обов’язковий. Треба виходити тільки з загального рівня знань та вмінь учнів з математики. Це означає також, що самі завдання з математики за формою не обов’язково повинні бути точно такими ж, які зустрічаються на уроках (розв'язання прикладів, задач тощо). Якщо уроки в усіх відношеннях плануються на 45 хвилин, то позакласні заняття залежно від змісту й форми проведення можуть бути розраховані і на 2-3 хвилини, і на цілу годину. Якщо класно-урочна форма вимагає постійного складу учнів, об’єднаних в колектив за віковою ознакою, з урахуванням мікрорайону проживання, то для позакласної роботи з математики діти з даної школи можуть об’єднуватись в групи, навчаючись або в одному й тому ж класі, або в різних класах; при цьому групи утворюються на добровільних засадах. Склад учнів, навіть за наявності однієї й тієї ж форми позакласної роботи, може змінюватись (наприклад, склад редколегії математичної газети). Позакласна робота характеризується різноманітністю форм і видів: групові заняття, гуртки, математичні куточки, вікторини й олімпіади, клуби, екскурсії і т.д. Особливістю позакласної роботи з математики є цікавість пропонованого матеріалу або за змістом, або за формою, більш вільне виявлення своїх почуттів молодшими школярами під час роботи, більш широке використання ігрових форм проведення занять та елементів змагання на них. Однак позакласна робота з класно-урочною має загальні риси. Методологічною основою навчання в тому й іншому випадку є врахування індивідуальних особливостей учнів, гуманізація навчання та диференційований підхід. В обох видах роботи в процесі навчання молодших школярів дотримуються одні й ті ж дидактичні принципи: науковість, свідомість та активність учнів, наочність, індивідуальний підхід. Обидва види роботи як дві частини єдиного навчально-виховного процесу не лише сприяють формуванню знань, вмінь, навичок та любові до математики, але й вихованню моральних якостей. Що може змусити молодшого школяра замислитись, почати розмірковувати над тим чи іншим математичним завданням, питанням, задачею, коли ці завдання не обов’язкові для нього? В будь-якому випадку не примус. Примус зовні може лише пригнічувати, а не збуджувати розумову діяльність дитини.

Не завжди можуть активізувати думку учня і словесні прохання та переконання. Основним джерелом спонукання молодшого школяра до розумової праці на позакласних заняттях може служити інтерес . Тому учитель повинен шукати й знаходити засоби й можливості збудження цікавості дітей до тих математичних, логічних завдань, які він пропонує в процесі позакласної роботи. Викликаний у дітей інтерес до окремих завдань, до математики взагалі послужить добрим стимулом для їх участі у випуску математичної газети, створення математичного куточка, активної участі у математичних вікторинах, екскурсіях і т.д. Відбувається зворотній вплив: участь у цікавих математичних екскурсіях, вікторинах, у випуску газет, в заняттях, на яких пропонуються цікаві вправи, можуть викликати цікавість і до самої математики. Щоб викликати цікавість до позакласної роботи, перш за все до позакласних занять з математики, треба намагатись не лише привернути увагу дітей до якихось її елементів, але й викликати у дітей здивування. У дітей здивування виникає тоді, коли вони бачать, що ситуація, яка склалася, не співпадає з очікуваною. Якщо при цьому здивування пов’язане з виникненням деякого задоволення, то воно й перетворюється на приємне здивування. За непродуманої ситуації може бути й навпаки: виникнути неприємне здивування. Тому важливо на початковій стадії організації позакласної роботи з математики створювати ситуації для приємного здивування. Треба враховувати, що здивування викликає у дітей більш гостру, зосереджену увагу. Здивування повинно межувати з зацікавленням дітей, з прагненням їх побачити на математичному фоні щось нове, дізнатися про щось досі невідоме. Здивування у поєднанні з зацікавленням допоможе збудити активну розумову діяльність учнів. Викликати первинну увагу дітей до позакласного заняття з математики, наприклад, можна різними засобами: особливим, яскравим оформленням класного приміщення, в якому відображено було б дивовижне поєднання знайомого дітям світу казок з таємничим світом математики, незвичайними вступними словами вчителя, який створює ситуацію, у яку включені улюблені дітьми герої сучасних казок і оповідань. Здивування й цікавість викликають у дітей і незвичайно сформульовані питання, задачі, загадки, шаради, ребуси, нескладні логічні вправи . Підтримуючи викликаний інтерес різноманітними прийомами, треба його поступово виховувати: спочатку як інтерес до своєї безпосередньої діяльності під час позакласних занять, потім щоб він переростав у інтерес до математики як науки, в інтерес до процесу самої розумової діяльності, до нових знань в області математики. Цей процес складний, тривалий, і його результати залежать головним чином від педагогічної майстерності учителя. В цьому процесі не існує готових рецептів. Однак є деякі загальні положення, яких слід дотримуватись у процесі виховання інтересу до математики. Під час організації позакласної роботи з математики треба добиватися максимальної діяльності кожного учня – організаторської, трудової, особливо розумової для виконання різноманітних завдань. Треба, щоб кожен уявляв себе або дійсно був активним учасником тої ситуації, яку організував учитель.

В школах, считал он, ее следует преподавать вместе с искусствами и гуманитарными, а не естественными науками. В отличие от естественных наук, считал отец, для того чтобы погрузиться в математику, знать ничего не нужно, достаточно умения производить вычисления. Но даже и это умение, считал он, легко извлекается из общих принципов. Вычислениям, считал он, можно научить и шестилетнего ребенка. Были у нас и уроки французского: отец приносил старенький экземпляр своей любимой книги Доде, «Письма с моей мельницы»,P и мы занимались по ней после дневных уроков математики. Да-да, дневных день за днем, за днем и за днем. Уяснив всю полноту моего невежества и недоумства, отец не стал охать и ахать. Он твердо держался своих взглядов и потому начал с азов. Научил меня одной штуке, которой я не понимал: значению знака равенства. Что значит 2+2=4, я знал. Но не понимал даже зачаточных возможностей, которые отсюда проистекали. Сама мысль о том, что знак равенства отождествляет две разные шкалы отсчета, никогда в мою черепную коробку не проникала

1. Оновлення системи підготовки майбутнього вчителя початкової школи у процесі викладання освітньої галузі "Математика"

2. Контроль знаний и умений учащихся по математике в школе

3. Место аналогии в обучении математике в школе

4. Формирование понятия комплексного числа в курсе математики средней школы

5. Аналіз розвивальної функції підручників для початкової школи

6. В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти
7. Впровадження інтегрованих уроків у навчання іноземної мови учнів початкової школи
8. Індивідуалізація навчального процесу в умовах малочисельної початкової школи

9. Організація колективної пізнавальної діяльності школярів у навчальному процесі початкової школи

10. Підручникове забезпечення початкової школи

11. Формування умінь і навичок виразності голосного читання в учнів початкової школи

12. Робота над засобами логіко-емоційної виразності читання в початкових класах

13. Вивчення математики в початковій школі

14. Особливості вивчення змістової лінії: "Властивості та відношення предметів. Лічба" на уроках математики в початковій школі

15. Экзамен по математике для поступления в Бауманскую школу

16. Математический факультатив как ведущая форма профессиональной дифференциации в преподавании математики в средней школе

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: графит).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Футбольный мяч "St. Petersburg", 23 см.
Размер: 5 (23 см). Плотность материала: 350 грамм. Материал: TPU+EVA.
729 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Настольная игра "Каркассон".
«Каркассон» — настоящий настольный шедевр с простыми правилами и глубоким игровым процессом. Ход за ходом участники партии создают
990 руб
Раздел: Классические игры

17. Курс математики в средней школе и методика преподавания

18. Математика и физика в средней школе

19. В начальной и средней школе - одна математика

20. Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя 20-х – початку 30-х рр. ХХ століття

21. Активізація пізнавальної діяльності учнів основної школи у позакласній роботі з біології

22. Активизация мыслительной деятельности учащихся на уроках математики в начальной школе
23. Вдосконалення контрольно-оцінної діяльності в початковій школі
24. Вивчення морфемної будови слова у початковій школі

25. Вивчення тексту в початковій школі

26. Демократизація контрольно-оцінної діяльності у початковій школі

27. Концепція морального виховання в початковій школі

28. Методика формування відчуття кольору у процесі малювання натюрморту у початковій школі

29. Навчальна програма з математики для допоміжної школи

30. Організація позакласної роботи в загальноосвітній школі

31. Особливості вивчення творів різних жанрів в початковій школі

32. Педагогічні основи використання самостійних робіт у малокомплектній початковій школі

Штора для ванной комнаты (арт. RPE-730016).
Размер: 200х200 см. Материал: полиэстер. В комплекте 12 крючков.
403 руб
Раздел: Занавески
Коллекция "Качели".
Игрушка выполнена в традиционной для коллекции мебели и домиков цветовой гамме. Качели станут прекрасным дополнением к кукольной мебели
346 руб
Раздел: Прочие
Ручка перьевая "Golden Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/золото.
Перьевая ручка Golden Prestige. Цвет корпуса: черный/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
410 руб
Раздел: VIP-ручки

33. Преемственность в обучении математике детского сада и школы

34. Решение уравнений и неравенств с использованием свойств функций на элективном курсе по математике в старших классах общеобразовательной школы

35. Розвивальний потенціал дидактичної гри у сучасній початковій школі

36. Способи організації самостійної роботи в малокомплектній початковій школі

37. Форми організації навчання природознавству в початковій школі

38. Формування екологічної культури молодших школярів у сучасній початковій школі
39. Тесты по биологии для школы
40. Билеты за курс средней школы (2003г.)

41. Позитивистская школа права

42. Зачетные темы по английскому языку для школы

43. Социокультурный компонент содержания обучения как средство повышения мотивации изучения иностранных языков на среднем этапе общеобразовательной школы

44. Использование библейских сюжетов в проектной деятельности учащихся старших классов средней школы (на примере немецкого языка)

45. Контроль в обучении поисковому чтению на среднем этапе обучения иностранного языка в школе

46. Иконопись и ее особенности. Иконописные школы Древней Руси

47. Школа чистого искусства по творчеству Фета и Тютчева (Щкола чистого мистецтва у в росЁйськЁй лЁтературЁ за творчЁсть Фета Ё Тютчева)

48. Морфология: шпаргалка для экзамена в школе

Набор столовых приборов BE-0011S24 "Webber", 24 предмета.
В наборе 24 предмета: - вилка столовая (6 штук), - ложка столовая (6 штук), - ложка чайная (6 штук), - нож столовый (6
957 руб
Раздел: От 19 до 50 предметов
Ремень-кошелек эластичный с двумя отделениями, чёрный (арт. TD 0453).
Если Вы носите одежду без карманов или занимаетесь спортом, Вы, разумеется, сталкивались с необходимостью носить телефон, кошелек, ключи и
355 руб
Раздел: Поясные
Набор для создания украшений "Кукла".
З маленькие куколки в разных нарядах, входящие в набор, предоставят простор для самой смелой фантазии, а с помощью страз и блесток
806 руб
Раздел: Бумажные куклы

49. Методы изучения музыкальных произведений крупной формы в старших классах общеобразовательной школы

50. События Великой Отечественной Войны на страницах новейших учебников по истории для средней школы

51. Культурно-бытовой облик учащихся начальной и средней школы XIX начала ХХ века

52. Формирование экологического сознания в процессе изучения ест.-научн. дисциплин в курсе неполной средней школы

53. Высшая школа и продвижение в науке

54. Место интенсивной методики в системе обучения иностранному языку в средней школе ([Курсовая])
55. Элементы художественного творчества на уроках развития речи в начальной школе
56. Экологическое воспитание детей в начальной школе

57. Урок в современной школе

58. Особенности экологического воспитания в начальной школе

59. Воспитание самостоятельности у учащихся вспомогательной школы в процессе профессионально-трудового обучения /на материале обучения швейному делу/

60. Чтение художественных произведений в начальной школе

61. Образовательная программа школы: назначение, содержание, участие учителей и учащихся в ее разработке

62. Методы изучения музыкальных произведений крупной формы в старших классах общеобразовательной школы

63. Наблюдения за изменениями в природе и ведение календарей природы в младших классах вспомогательной школы

64. Моя школа

Светильник Uniel TLI-201, Е27, синий.
Светильники серии Universal подойдут для широкого круга потребителей, умеющих ценить разумное сочетание качества и цены продукции.
379 руб
Раздел: Офисные (для рабочего стола)
Доска магнитно-маркерная, 60x90 см, алюминиевая рамка, полочка.
Доска магнитно-маркерная 60*90 см. Лакированная поверхность для письма сухостираемыми маркерами и прикрепления информации магнитами или
1393 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Шезлонг детский "Веселый динозаврик".
В кресле-шезлонге вашему ребенку будет одинаково удобно и кушать, и спать, и бодрствовать. Что бы вы ни делали — работу по дому,
2009 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

65. Обучение аудированию на коммуникативной основе в 7, 8 классах общеобразовательной школы

66. Использование библейских сюжетов в проектной деятельности учащихся старших классов средней школы (на примере немецкого языка)

67. Использование проектной методики в преподавании иностранного языка по сквозной теме "Housing" на старшей ступени обучения в общеобразовательной школе

68. Школа семейного типа

69. Ролевые игры на уроках английского языка на основной ступени обучения в средней школе

70. Современный газетный заголовок. Работа с заголовком на уроках русского языка в школе
71. Роль компьютерных игр в успешной адаптации младших школьников к условиям школы
72. Технические средства статической проекции и методика их применения в начальной школе

73. Особенности использования дидактических игр при обучении в начальной школе

74. Контроль в обучении поисковому чтению на среднем этапе обучения иностранного языка в школе

75. Меркантилизм, как первая школа политической экономики

76. Гиперактивное поведение детей в школе и его коррекция

77. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития (ЗПР)

78. Ответы на билеты за 10 класс для школ с физико математическим уклоном

79. Вопрос радиационной безопасности в экологическом образовании в средней школе

80. Эффективность использования нестандартных спортивных сооружений в ВУЗах, школах

Настольная игра "Каркуша. Маленький Сад".
Пришла пора собирать урожай! Так же думает чёрная ворона, прилетевшая в сад, чтобы полакомиться спелой вишней, наливными яблоками, сочной
490 руб
Раздел: Классические игры
Настольная игра "Халли Галли" (Halli Galli).
Что нужно, чтобы приготовить самый лучший фруктовый салат? Конечно же, настольная игра Халли Галли (Halli Galli)! Итак, у вас есть колода
1220 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Музыкальная игрушка "Осьминог".
Веселый "Осьминог" станет настоящим музыкальным центром для вашего малыша, в нем так много звуков! Ребенок будет с восторгом
335 руб
Раздел: Животные

81. Сравнительный анализ философских школ древности

82. Милетская школа философии

83. Милетская школа- философское учение древней Греции

84. Экономические учения: Кембриджская школа

85. Кембриджская школа экономической теории

86. Теория администрации Анри Файоля; школа поведенческих наук
87. Менеджмент: основные школы управления
88. Американская школа менеджмента

89. Современные направления и школы экономической теории

90. Школы Бу-дзюцу

91. К концепции национальной школы в России

92. Школа в годы войны

93. Культурно-бытовой облик учащихся начальной и средней школы XIX начала ХХ веков

94. Уроки родиноведения в школе и техническом вузе

95. Содержание учебных дисциплин в риторических школах Галлии IV - V вв.

96. Организация учебной деятельности в грамматических и риторических школах Галлии в IV - V вв.

Мешок для обуви "Animal Planet. Бабочки", 41x33 см, розовый.
Мешок для обуви, с дополнительным карманом на молнии. Размер: 41х33 см. Цвет: розовый.
325 руб
Раздел: Сумки для обуви
Копилка, 12,5 см.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы.
586 руб
Раздел: Копилки
Дополнительный набор "Магнитные истории. В гостях у сказки".
Игра разработана художником и дизайнером Ольга Тихопой. В комплект входят четыре сказки и четыре комплекта сказочных героев. Настоящий
323 руб
Раздел: Магнитный театр

97. Работа с текстом "Поучения" Владимира Мономаха в школе

98. Зарождение высшей школы

99. Новая (молодая) историческая школа

100. Школа Б.И. Рамеева, универсальные ЭВМ


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.