Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Охрана природы, Экология, Природопользование Охрана природы, Экология, Природопользование

Вивчення схеми технологічного процесу очищення стічних вод від ізобутанолу та розрахунок окремих її елементів

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

РОЗРАХУНКОВА РОБОТА Тема роботи: Вивчення схеми технологічного процесу очищення стічних вод від ізобутанолу та розрахунок окремих її елементів Загальні відомості та схема очищення води Найбільш поширений прийом очищення стічних вод від органічних домішок — біохімічний. Але при виробництві синтетичної продукції, наприклад, віскози в стічні води потрапляють штучні органічні речовини, такі як ізобутанол, диметилацетомид та ін., які біоценози не здатні переробляти в нешкідливі домішки. Тоді для видалення зі стічних вод цих забруднень застосовують більш дорощий, але ефективний прийом—адсорбцію. В якості сорбенту беруть активоване вугілля. В адсорбційних фільтрах (колонах) забруднюючі домішки приєднуються (прилипають) до вугілля. Регенерацію вугілля здійснюють за допомогою хлороформу, а десорбцію хлороформу—водяною парою. На рис.1 зображена схема очищення стічних вод, які утворюються при виробництві віскози від ізобутанолу. Стічна вода, що містить органічні домішки, надходить в адсорбційний фільтр 1. Після використання адсорбційної ємності адсорбенту залишки води з адсорбенту скидають за допомогою відповідного трубопроводу в збірник неочищених стічних вод. Потім з ємкості 2 у колону подають розчинник-хлороформ. Після повного заповнення шару адсорбенту, що регенерується хлороформом, розчинник зливається через переливний пристрій у ємкість 12. Звідси хлороформ, що містить вилучені з активованого вугілля сполуки, подається в теплообмінник 11, де підігрівається до температури кипіння, і далі у ректифікаційну колону 4. Пара хлороформу через верхню частину колони потрапляє в конденсатор 3 і далі в ємкість 2, а потім знову на адсорбент, який регенерується. Отже за час регенерування адсорбент багато разів промивають чистим хлороформом. Органічні речовини, які вилучаються з води вугіллям, концентруються в кубовий рідині ректифікаційної колони. Кубова рідина після охолодження в охолоднику 9 надходить на вакуумну відгонку ізобутанолу. Після вилучення органічних речовин з пор активованого вугілля хлороформом здійснюють відгонку (регенерацію) хлороформу водяною парою. Для цього в адсорбційну колону подають пару. Подавання пари припиняють, коли об’єм конденсату дорівнює 1% об’єму очищеної води. Після охолодження конденсат подають у відстійник-розподільник 7, де відбувається відділення хлороформного шару від водного. Хлороформний шар після підігрівання до температури кипіння надходить до ректифікаційної колони, а вода, що містить розчинений хлороформ, у допоміжний адсорбер 6, звідки відокремлений хлороформ утилізується в тій же системі регенерації вугілля, а вода-в колектор очищених стічних вод. Регенерування активованого вугілля в допоміжному адсорбенті здійснюють водяною парою. Завдання Розрахувати адсорбер та визначити об’єми подачі хлороформу та водяної пари. Для розрахування адсорберу в табл.1 наведені слідуючі вихідні дані: витрата стічних вод Q, швидкість фільтрування u, висота шару завантаження Н, питома вага Y і порозність активованого вугілля ρ, концентрація забруднюючих речовин С. При визначенні параметрів розчинника насамперед виходять з умов порозності вугілля V і об’ємів, що знаходяться в трубопроводах V1=0,8 м3; в конденсаторі та теплообміннику V2=1,1 м3; в ректифікаційній колоні V3; в ємкості для хлороформу V4.

Загальна витрата водяної пари Пзаг складається з витрати динамічної ї пари Пд, та витрати нагрівної пари Пн, тобто Пзаг=Пд Пн Динамічна пара витрачається на десорбцію хлороформу з пор активованого вугілля. Теплота нагрівної пари визначається із умов нагрівання всієї системи від 20 до 100°С, та складається з теплоти нагрівання адсорбенту QНС і теплоти на компенсацію теплових втрат QВТ у навколишнє середовище. Теплоємність активованого вугілля дорівнює 1,26 кДж/кг.град. Тепловміст водяної пари при 105°С і тиску 101325 Па q становить 2365 кДж/кг. Рис.1. Схема очищення СВ та регенерування активованого вугілля 1 і 6 – адсорбери;5, 10, 11 – теплообмінники; 2, 12 – ємності для хлороформу;7 – відстійник-розподільник; 3, 8 – конденсатори;9 – охолодник 4 – ректифікаційна колона; Розв’язок 1. Визначаємо сумарну площу фільтрування , м2 (м2) 2. Враховуючи, що діаметри стандартних фільтрів знаходяться в межах від 3 до 4 м (з градацією через 0,2 м), встановлюємо кількість фільтрів , де f – площа стандартного фільтра, мі при d=3,8 м м2 3. Визначаємо сумарний об’єм активованого вугілля в адсорберах V= ·H·f, м2V=4·2,4·11,335=108,82 (м2) 4. Визначаємо масу завантаження фільтрів у за формулою: G=γ·V, тG=0,8·108,82=87,056 (т) 5. Так як адсорбуюча здатність 1т активованого вугілля ізобутанолу дорівнює 100кг, то увесь об’єм завантаження в колонах може поглинути Р забруднюючих речовин Р=100·G, кгP=100·87,056=8705,6 (кг) 6. Щодоби на адсорбційний блок надходять такі маси органічних речовин: W=Q·C, кгW=3200·290=928 (кг) 7. Звідси час роботи блоку до регенерації становить: , доб (доб) 8. Як зазначено вище, об'єм завантаження активованого вугілля в одному фільтрі дорівнює: Vф=H·f,м3Vф=2,4·11,335=27,204 (м3) 9. Об'єм міжзернового простору дорівнює: V =Vф·ρ,м3V =27,204·0,48=13,058 (м3) де ρ - порозность вугілля, %; ρ=48 10. Визначаємо мінімальний об'єм розчинника в системі, як Vp=V V1 V2 V3 V4Vp=13,1 0,8 1,1 4,2 5,2=24,4 11. Об'єм розчинника, що надходить в адсорбційну колону дорівнює Vpк=V V1Vpк=13,1 0,8=13,9 12. Визначаємо витрату динамічної пари на всю кількість завантаження колони, виходячи з 0,8 кг пари на 1 кг вугілля Пд=0,8·γ·Vф,тПд=0,8·0,8·27,204=17,41 (т) 13. Витрати теплоти на нагрівання сорбенту будуть дорівнювати: (кДж) 14. Теплові втрати дорівнюють приблизно 15% від Qнс, тобто Qвт=0,15Qнс, кДжQвт=0,15·2193,4=329 (кДж) 15. Сумарна потреба тепла Qн на нагрівання системи дорівнює: Qн=Qнс QвтQн=2193,4 329=2522,4 (кДж) 16. Витрату нагрітої пари визначаємо за відношенням: Пн= Qн/g, кгПн= (кг) 17 Загальна витрата пари: Пзаг=Пд Пн, кгПзаг=17,41 1,067=18,477 (кг)

Подобрішав до нормувальника й директор заводоуправління Білоконь. Полковник теж нажив у фронтових бліндажах туберкульоз, й Ольга його підліковувала. Хоч майор Шахов і грівся Осиповим вугіллям, але стежити за Томенчуком не переставав. Як розвідник Осип скрізь відчував за собою невидиме око, тому й далі залишався пильним конспіратором. Згодом директором заводоуправління став Петро Кирилович Лунюшкін. Хоча високої освіти артилерист-політпрацівник, який одружився в Києві, коли під містом ішли бої, не мав, але читав багато. Ласий був до чарки, любив гроші. Начальником першого цегельного заводу працював колишній прокурор Коршівського району Некряч, який теж водив дружбу зі зеленим змієм. Роботою не переймався. Зранку приймав «дозу» і вмощувався спати. Заводом, де працювали близько трьох сотень робітників, керував фактично Осип Томенчук, який уже добре знав технологічний процес. По якімсь часі Лунюшкін призначив Осипа Томенчука начальником другого цегельного заводу замість Федора Муравцева, секретаря партійної організації, колишнього капітана-артилериста

1. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

2. Вітаміни та їх синтетичні препарати

3. Механізм дії високого тиску і температури на деякі мікроорганізми та вітаміни

4. Основна і допоміжна відпустка

5. Вітаміни

6. Допоміжні речовини в аптечній технології ліків
7. Вітаміни групи В
8. Порівняльна характеристика основних макроекономічних показників України та Росії за період 1995-2008 рр.

9. Кислотність ґрунтів

10. Аналіз ефективності використання основних фондів на підприємствах харчової промисловості (на прикладі ЗАТ "Фудс Компані")

11. Функции гемоглобина в неповрежденных эритроцитах миноги: роль мембраны эритроцитов в регуляции газового транспорта и кислотно-основного баланса

12. Основні напрями в сучасній зарубіжній кримінології

13. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

14. Прокатный цех (основное и вспомогательное оборудование)

15. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

16. Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"

Лосьон солнцезащитный для детей Kolastyna, SPF-30, 150 мл.
Нежную детскую кожу защитит солнцезащитная серия для детей Kolastyna. Инновацоинные активные ингредиенты и сочетание UVA/UVB фильтров
499 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика
Подарочный набор "Покер", арт. 42447.
Подарочный набор "Покер" безусловно будет тем самым неизбитым презентом, произведённым из дерева. Регулярно удалять пыль сухой,
684 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
Эко-гель "Organic People" для стирки детского белья, 1,5 литра.
Бережное и безопасное, экологически чистое средство для стирки детского белья. Содержит 99,8% натуральных компонентов и обогащено
612 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

17. Анализ структуры и задач основных подразделений Азовского НИИ Рыбного Хозяйства

18. Основний обробіток ґрунту під льон олійний після пшениці озимої в південній частині правобережного лісостепу України

19. Аудит основних засобів та нематеріальних активів на прикладі ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"

20. Изменения параметров кислотно-основного состояния (КОС)

21. Кислотно-основное состояние крови спортсменов

22. Возрастные особенности водного, минерального и кислотно-основного обмена у детей
23. Расчёт основных технико-экономических показателей механического цеха
24. Курортно-рекреаційний комплекс України. Основні проблеми і перспективи розвитку

25. Качественный анализ (кислотно-основная классификация)

26. Кислотно-основные индикаторы

27. Реакции спиртов. Кислотно-основные свойства спиртов. Реакции с участием нуклеофильного центра

28. Економічна теорія (основні поняття та терміни)

29. Основні риси перехідної економіки України

30. Расчет основных технико-экономических показателей работы участка цеха машиностроительного предприятия

31. Характеристика основних фінансово-промислових груп України

32. Основные этапы развития и конструктивной эволюции техники в области самолетостроения

Фоторамка пластиковая "Poster black", 40x60 см.
Для фотографий размером 40 х 60 см. Материал рамки - пластик. Цвет - черный. Материал подложки - плотный картон. Крепежи позволяют
848 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)
Банки для сыпучих продуктов (3 штуки) и ложки "Birds" 8,5х12 см, 350 см.
Банки для сыпучих продуктов (3 штуки) и ложки "Birds" станут незаменимым атрибутом приготовления пищи. Прекрасно впишутся в
642 руб
Раздел: Наборы
Шарики для бассейна, 500 штук.
Шариками можно наполнить бассейн, манеж, игровую палатку или домик. Материал: безопасный, экологически чистый пластик. Диаметр шара 7 см.
3027 руб
Раздел: Шары для бассейна

33. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ГЕНЕТИКИ

34. Основные проблемы генетики и механизм воспроизводства жизни

35. Основные принципы создания группировок войск для сражения, принятия решения командованием и организации управления

36. Основные проблемы и перспективы развития и размещения отраслей агропромышленного комплекса в Донецком экономическом районе

37. Эфиопы: основные этнографические особенности

38. Основные направления научных исследований в России и за рубежом
39. Основные тенденции, перспективы развития современного мирового хозяйства
40. Государственный бюджет, как экономическая категория и основной финансовый план Украины

41. Основные вопросы реструктуризации государственного долга РФ

42. Основные задачи сферы государственного регулирования

43. Основні методи боротьби з інфляцією

44. Основные направления государственного регулирования финансовых отношений в РФ

45. Задачи, основные функции и система ОВД

46. Понятие, основные черты субъектов административной юрисдикции

47. Основные направления внешней политики республики Беларусь

48. Формирование советской культуры: основные направления

Копилка-гиря "Стопудовй хит".
Стопудовый хит! Копилка в форме пудовой гири, действительно, один из хитов продаж. Отлитая из гипса по старинной форме, она повторяет
418 руб
Раздел: Копилки
Бальзам для волос "Natura Siberica" Легкое расчесывание, 250 мл.
Детский бальзам для волос "Natura Siberica" бережно ухаживает за волосами, не спутывая их. Специальная формула бальзама помогает
330 руб
Раздел: Экстракты, сборы
Набор деревянных кукол.
Игрушка способствует развитию логики, моторики и творческих способностей ребенка. В наборе 6 кукол: мама и папа, мальчик и девочка,
1031 руб
Раздел: Классические куклы

49. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

50. Парламент Великобритании и его основные характеристики. Функции палат

51. Політичні права і свободи громадян України

52. Конституционные гарантии основных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации

53. Конституция - основной закон государства

54. Основные права и свободы Российских граждан
55. Конституция – основной закон государства. Основы конституционного строя
56. Конституция, как Основной Закон РФ

57. ООН: история создания и основные направления деятельности

58. Нормативно правовые акты федеральных органов государственной власти как основные источники регулирования муниципальной службы в РФ

59. Налоговое право как основной институт финансового права

60. Возникновение и развитие, понятие и признаки права. Понятие правосознания, основные функции, виды

61. Основные виды деликтов в законах XII таблиц

62. Основные правовые нормы, регулирующие ввоз товаров на территорию России

63. Основные причины и закономерности появления государства и права

64. Идеи правого государства и его основные признаки

Набор STABILO LeftRight для правшей.
В наборе: шариковая ручка, механический карандаш, грифели, ластик, точилка. STABILO LeftRight: • Созданы специально для обучения письму
482 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Циркуль для класса, деревянный.
Циркуль классный изготовлен из твердолиственных пород древесины. Лакированная поверхность. Незаменимый помощник учителя геометрии,
966 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Игра настольная "Шакал".
Стратегическая игра для 2-4 игроков, главная задача которой — найти клад на острове и доставить его на свой корабль. Секрет механики
1290 руб
Раздел: Классические игры

65. ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО: СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ

66. Государство, его основные признаки и формы правления

67. Основные концепции правопонимания

68. Значение, цели, задачи и основные принципы трудового права

69. Основные праздники Великобритании и США

70. Г. Вельфлин. Основные понятия истории искусства
71. Культура как социальное явление. Ее основные функции
72. Основные черты и значение "Серебряного века" для культуры России

73. Основные проблемы культуры речи в СМИ

74. Поэзия "Серебряного века". Основные течения и взгляды на них

75. Диалект как основная форма существования языка

76. Основные тенденции развития детского хорового творчества на современном этапе (на примере ведущих детских хоровых коллективов г.Минска)

77. Где Святая София, там и Новгород

78. Основные сражения Великой Отечественной войны

79. Основные понятия. Типы цивилизаций

80. Основные тенденции развития Российской империи в начале ХХ века

Закаточная машинка автомат ТМ "Лось", окрашенная.
Закаточная машинка ЛОСЬ марки ЗМ-2/8 предназначено для герметической укупорки стеклянных банок (отечественного производства емкостью 0,5
445 руб
Раздел: Консервирование
Мат для швабры Vileda "Ultra MaX" для швабры.
Насадка изготовлена из микрофибры, крепится на кнопках. • Эффективно и быстро, без чистящих средств удаляет любые загрязнения. • Насадку
889 руб
Раздел: Тканевые, микрофибра
Набор фломастеров Bic Kid "Couleur", 12 цветов.
Цветные фломастеры со средним пишущим узлом и чернилами на водной основе. Вентилируемый колпачок обеспечивает безопасность при
323 руб
Раздел: 7-12 цветов

81. Основные черты развития первобытнообщинного, рабовладельческого и феодального способов производства

82. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

83. 17 век в России, основные факты

84. Основные положения консервативной модели общественного развития России

85. Основные компоненты систем управления документооборотом. Фрейм: его структура и понятие

86. Структура персонального компьютера. Основные и периферийные устройства, их характеристики и назначение
87. Устройство компьютера и его основные блоки
88. Методичний посібник до курсового проекту з дисципліни "Цифрові обчислювальні машини"

89. Основные устройства компьютера

90. Классификация и техническая реализация основных устройств ЭВМ

91. Операционная система MS DOS. Обзор версий MS DOS. Основные составные части MS DOS. Начальная загрузка MS DOS

92. Основные принципы просесса инсталляции приложений в ОС Windows

93. Организация изучения основных алгоритмических конструкций в среде Лого Миры

94. Основные понятия дифференциального исчисления и история их развития (Бакалавр)

95. Число как основное понятие математики

96. Трансплантация органов и тканей. Определение понятия пластической хирургии. Современная терминология в трансплантологии. Основные виды пересадки кожи. Причины отторжения трансплантантов. Профилактика осложнений. Реплантация. Имплантация

Антистрессовая подушка-турист "КотоПес".
Подушка-антистресс "Котики Обормотики" предназначена для детей от 3 лет. Цветная подушка привлечет внимание ребенка и может
534 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки
Зеркало, 27x9x30 см, арт. 22368.
Зеркало станет идеальным подарком представительнице прекрасного пола. Размер: 27x9x30 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1983 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
Термомозаика "В мире животных".
Ваш ребенок любит изучать животных, а еще — играть и придумывать что-то новое? С термомозаикой "В мире животных" все это можно
383 руб
Раздел: Термомозаика

97. Дополнительные методы обследования легочных больных. Основные синдромы при заболеваниях легких

98. Становление и современное состояние криминологии. Основные этапы ее развития

99. История сыскного дела в России: Основные периоды правового регулирования

100. Основные понятия, предмет и система дисциплины "Правоохранительные органы"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.