Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Організація та методика проведення уроку з теми: "Створення і редагування макросів в інтерактивних документах засобами Word"

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Вступ Професійно-технічна освіта – це загальнодержавна система підготовки кваліфікованих робітників для всіх галузей народного господарства країни. Система професійно-технічної освіти міцно утвердилася, як основна форма планомірної підготовки кваліфікованих робочих кадрів і стала високим фактором формування політичних, моральних якостей робітників. Сучасні профтехучилища покликані готувати кваліфікованих робітників, здатних до швидкої зміни праці в умовах постійного технічного процесу, які володіють суміжними професіями, здатних працювати в бригадах і швидко адаптуватися на підприємствах у процесі виробництва. Нажаль, зараз країна переживає кадровий брак, або і взагалі його дефіцит. Тому підготовка кваліфікованих робітників повинна стати однією з основних задач у стратегії розвитку нашої держави; це одна з основних педагогічних проблем. Одним із способів вирішення педагогічних проблем є педагогічне проектування, суть якого полягає в попередньому (випереджаючому) моделюванні шляхів їх вирішення, визначення варіантів реалізації та корекції цих рішень у реальній практиці. Педагогічне проектування на різних етапах інноваційного процесу є передумовою, умовою і результатом інноваційної діяльності. У ході інноваційного процесу педагогічне проектування сприяє усвідомленню потреби і можливості нововведень, вивчення запитів педагогічного середовища, конкретної особистості. Мета даної курсової роботи: на основі аналізу початкових даних (учбових документів, матеріально-технічної бази і дидактичного забезпечення дисципліни) і умов розробити порядок організації і методику проведення уроку з заданої теми. Об’єкт дослідження: професійне навчання в професіонально-технічних навчальних закладах. Для досягнення заданої мети необхідно виконати наступні задачі: – виявити роль і місце учбової дисципліни «Текстові процесори» в учбових документах при підготовці фахівців в ПТНЗ; – визначити міжпредметні зв’язки та виявити, які дисципліни і теми забезпечують вивчення теми: «Створення і редагування макросів в інтерактивних документах засобами Word»; виявити, вивчення яких дисциплін і тем забезпечує дана тема; – скласти поурочно-тематичний план вивчення теми: «Створення і редагування макросів в інтерактивних документах засобами Word»; – розробити комплексно-методичне забезпечення для вибраної теми; – виконати аналіз учбово-матеріальної бази, яка повинна бути використана для вивчення теми: «Створення і редагування макросів в інтерактивних документах засобами Word»; – розробити порядок організації і методику теми: «Створення і редагування макросів в інтерактивних документах засобами Word»; – дати рекомендації по удосконаленню розробки уроку. 1. Аналіз учбової документації 1.1 Загальна характеристика учбової дисципліни Навчальна дисципліна «Текстові процесори» є професійно-технічною. Мета дисципліни: навчити студентів теоретичним а практичним основам роботи в текстовому процесорі Word. Програма розроблена з урахуванням вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми спеціальності «Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем».

Програмою дисципліни передбачено вивчення основних навичок роботи з документами в текстовому процесорі Word, маніпуляції з текстовими фрагментами, застосування базових засобів форматування. За навчальним планом освітньої установи дисципліна передбачає 162 години, з яких на аудиторні заняття відводиться 32 години, на практичні роботи – 60 годин, на самостійні роботи – 70 годин. Студенти повинні знати: Маніпуляції з текстовими фрагментами: виділення, видалення, копіювання, переміщення. Використання буфера обміну Office. Скасування, повернення і повтор дій. Форматування тексту: вибір шрифту, накреслення, застосування ефектів, настроювання інтервалу і т.д. Оформлення абзаців: вирівнювання, відступи, інтервали. Додавання границь і заливання. Попередній перегляд і печатка документа. Стильове форматування документа: застосування убудованих стилів, створення нових стилів. Перевизначення стилів. Пошук і заміна тексту. Студенти повинні вміти: Створювати маркіровані, нумеровані і багаторівневі списки. Використовувати табуляції. Працювати зі схемою і структурою документа. Створювати таблиці. Додавати і видаляти рядки і стовпці. Зміна ширини стовпців і висоти рядків. Об’єднання осередків. Форматувати таблиці. Перевертати текст в осередках. Автоформатувати. Перетворювати текст в таблицю і таблиці в текст. Сортувати текст. Пересилати документ по електронній пошті. Зберігати документ у виді Web-сторінки. Підготовлювати і печатати конверти та наклейки. Працювати в режимі Виправлень. Вставляти примітки. Порівнювати документи і об’єднувати виправлення. 1.2 Кваліфікаційна характеристика Освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) випускника вищого навчального закладу є державним нормативним документом, в якому узагальнюється зміст освіти, тобто відображаються цілі освітньої та професійної підготовки, визначається місце фахівця в структурі господарства держави і вимоги до його компетентності, інших соціально важливих властивостей та якостей. Спеціальність: «Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем» Розряд: 4-й Згідно з довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників фахівець спеціальності: «Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем» – повинен вміти: використовуючи матеріали робочої документації, нормативні документи за допомогою спеціаліста вміти здійснювати організаційно-технічні заходи щодо підготовки та впровадження в дію ІС; приймати участь під керівництвом спеціаліста в розробці математичних об'єктно-орієнтованих моделей ІС в умовах автоматизованого проектування та управління організаційно-економічними, конструкторсько-технологічними об’єктами за допомогою операційних досліджень на виробництві, використовуючи процедури формального уявлення про об'єкти моделювання; використовуючи нормативні документи під наглядом спеціаліста визначити порядок отримання, контролю ІС, їх збереження та передачі монтажній або науково-налагоджувальній організації; використовуючи робочу документацію, за допомогою налагоджувально-вимірювальної апаратури і тестових програм проводити перевірку стану ІС; виявляти причини нештатного функціонування а відмов ІС; виявляти показники виконання функцій ІС засобами автоматики і управління; використовуючи робочу документацію та результати перевірки стану ІС за допомогою спеціаліста оцінювати якість роботи ІС; здійснювати доопрацювання програмного забезпечення та корекцію експлуатаційної документації; створювати необхідну документацію по завершенню робіт; Використовуючи результати випробувальної експлуатації та скоректовану технічну документацію під наглядом та за допомогою спеціаліста вміти перевіряти відповідність побудованої ІС і засобів автоматики та управління вимогам технічного завдання; використовуючи нормативні документи та робочу документацію, за допомогою спеціаліста та технічних засобів вимірювань і тестування вміти виконувати монтаж та пусконалагоджувальні роботи; вміти налагоджувати програмне забезпечення та випробовувати ІС і засоби автоматики та управління у комплексі з програмним забезпеченням; використовуючи результати випробовувань ІС і засобів автоматики та управління, за допомогою спеціаліста знаходити ефективні режими експлуатації; установлювати ефективні режими експлуатації; виявляти більш ефективні режими експлуатації та впроваджувати їх в експлуатацію; володіти нормативними документами щодо контрольних випробовувань ІС і засобів автоматики та управління, вміти проводити контрольні випробовування апаратного та програмного забезпечення систем; Діагностувати технічний стан ІС і засобів автоматики та управління за допомогою контрольно-вимірювальної апаратури, тестових програм; виявляти причини нештатного функціонування та аварій обладнання систем, аналізуючи нормативно-технічну документацію і технічний стан обладнання; виявляти причини нештатного функціонування ІС при експлуатації в екстремальних умовах, користуючись відповідними інструментальними засобами та тестовими програмами; здійснювати перевірки, регулювання, настроювання та випробовування компонентів ІС після усунення причин їх нештатного функціонування згідно нормативно-технічної документації за допомогою відповідних методів та тестових програм; розробляти пропозиції щодо удосконалення структури, електричної, функціональної схем та алгоритмічно-програмного забезпечення, методів діагностики технічного і функціонального стану та усунення несправностей; забезпечувати надійне функціонування СПЗ в умовах експлуатації ППЗ, використовуючи систему захисту технічних і програмних засобів від несанкціонованого доступу до Технічних можливостей і операційного середовища користувача; адаптувати ППЗ і проводити тестування ППЗ в умовах державних, міжвідомчих, прийомо-здавальних випробувань за допомогою сучасної технічної бази і відповідних інформаційних технологій; вміти користуватись нормативними документами щодо реалізації правил безпеки та екологічних норм при експлуатації ІС і засобів автоматики та управління в умовах користувача; володіти технічними та організаційними засобами реалізації правил безпеки та екологічних норм при експлуатації ІС, засобів автоматики і управління; використовуючи експлуатаційні документи вміти складати наряди на проведення робіт з експлуатації ІС, засобів автоматики та управління за допомогою чинних нормативних документів; використовуючи суспільні фонди та спортивні споруди, за допомогою профспілок вміти організувати відновлення фізичних та моральних сил у підпорядкованому трудовому колективі; використовуючи дані експлуатації ІС та її діагностики, за допомогою спеціаліста та комп'ютерних технологій вміти розробляти нові високоефективні алгоритми управління систем; розробляти нові високоефективні алгоритми діагностування ІС, засобів автоматики та управління; використовуючи нові високоефективні алгоритми ідентифікації, моделювання, проектування і управління та комп’ютерні технології, за допомогою спеціаліста вміти розробляти більш досконалі апаратні та програмні засоби до ІС проблемно-орієнтованого спрямування; Впроваджувати більш досконалі ІІС, засоби автоматики і управління для і задач синтезу/аналіз; об'єктів технічного, економічного, технологічного тощо призначення; Використовуючи нормативні документи та робочу документацію, за допомогою спеціаліста вміти розробляти технологію утилізації засобів автоматики і управління; Використовуючи розроблену технологію, за допомогою технічного устаткування вміти виконувати демонтаж ПС; Забезпечувати утилізацію за нормативними документами окремих частин системи; Направляти до переробки складові частини ПС, засобів автоматики і управління.

Повинен знати: правила експлуатації комп'ютерної техніки і систем зв'язку, технологію опрацювання даних, робочі інструкції, програми, інші нормативні і методичні матеріали щодо техніки проведення та послідовності виконання операцій у комп'ютерних системах (мережах); комплекс знань з основних розділів математики (дійсні та комплексні числа, тотожні перетворення, логарифми, функції та графіки, рівняння, нерівності, тригонометричних функцій), геометрії (прямі, трикутники, чотирикутники, подібність геометричних фігур, прямі і площини у просторі, багатогранники і круглі тіла); широкі знання з української мови та української літератури. Кваліфікаційні вимоги: повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта; без вимог до стажу роботи. 1.3 Аналіз учбового плану Наступним етапом є аналіз основних розділів учбового плану стосовно початкових даних. Термін навчання робітника: 4 роки на базі основної загальної освіти; 3 роки на базі повної загальної середньої освіти. Тривалість учбового року, його структура: учбовий рік триває 10 місяців. У Вищому професійному училищі виділяють три цикли дисциплін: 1) професійно-технічний – 1836 годин; 2) загально-технічний – 1998 година; 3) загальноосвітній – 2340 години. Основною характеристикою для оцінювання рівня професійної підготовки в ПТЗО є відношення часу, який відводиться на теоретичне навчання, до часу, який відводиться на виробниче навчання. Даний показник має назву показник інтелетуалоємкості професійної підготовки.  – час, що відводиться на теоретичне навчання;  – час, що відводиться на практичне навчання. Показник загальноосвітньої бази професійної підготовки визначається за формулою: , де  – час, що відводиться на вивчення загальноосвітнього циклу;  – час, що відводиться на вивчення професійно-технічного циклу; 1.3 Аналіз учбової дисципліни та її ролі у підготовці фахівця Дисципліна: Текстові процесори. Час на вивчення: 162 години. Навчальна дисципліна «Текстові процесори» є професійно-технічною. Метою дисципліни є навчання студентів теоретичним а практичним основам роботи в текстовому процесорі Word. Курс досліджуваної дисципліни включає 3 розділи. Перший розділ знайомить студентів з основними навичками роботи з документами в текстовому редакторі MS Word, налаштуванням параметрів сторінки а набором і редагуванням тексту. Другий розділ розглядає маніпуляції з текстовими фрагментами, застосуванням базових засобів форматування. У третьому розділі розглядаються професійне оформлення документа. Виклад тем проводиться за наступною логічною структурою: написання та вивчення нових понять з даної теми, закріплення знань, умінь і навичок на практичних і лабораторних заняттях. Для подальшого дослідження вибираємо тему «Створення і редагування макросів в інтерактивних документах засобами Word». Ця тема має важливе значення для кваліфікованого робітника спеціальності «Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем». Зокрема для: • виховання інформаційної культури; • практичне застосування вивченого матеріалу; • закріплення знання загальних відомостей про текстовий процесор MS Word та його можливості; • формування уявлення про роботу з макросами як основним елементом підвищення ергономіки при роботі з MS Word.

Дмитро Андрієвський (Брюссель) і Зенон Пеленський (Берлін) – редакційні співробітники „Національної Думки”. Центральною особою, що єднала всіх у підготові, та проведенні І. Конференції, був полк. Євген Коновалець, висуваний усіма націоналістами як єдиний кандидат на провідника майбутньої Організації Українських Націоналістів. Зараз же на самому початку Конференції проявилися дві різні .концепції щодо способу організаційного оформлення українського націоналістичного руху. Перша концепція була така: всі вже існуючі українські націоналісдичні організації мають самоліквідуватися через влиття в нову і єдину Організацію Українських Націоналістів, що її необхідно створити. Друга концепція зводилася до пропозиції об'єднати всі вже існуючі, як теж і можливі в майбутньому українські націоналістичні організації в одному координаційному центрі, на зразок уже раніше створеного „Союзу Організацій Українських Націоналістів”, залишившися об'єднаними організаціями і надалі з їхньою окремішністю та самостійністю. Представник Крайової Команди УВО (а водночас член леґальної галицької партії УНДО) д-р Любомир Макарушка обстоював другу концепцію та висунув ще додатково вимогу, щоб до майбутнього „Об'єднання українських націоналістичних організацій” не втягати УВО і щоб головою того „Об'єднання” був хтось інший, а не комендант УВО полк. Є. Коновалець. На думку Л

1. Організація та методика проведення уроку з теми: "Професійна робота з табличним редактором MS Excel"

2. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з панеллю керування"

3. Організація і методика проведення аудиту касових операцій

4. Організація та методика проведення занять з технічної праці в 5-му класі

5. Підготовка вчителя молодших класів до організації та проведення уроку

6. Методика проведения урока с ортобиотическими компонентами
7. Організація і методика аудиту грошових коштів
8. Смисловий зміст культури та методика проведення дискусій

9. Міжнародні фінансові організації та їх роль

10. Поняття організації та її ознаки

11. Основи організації та роботи фондової біржі в Україні

12. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

13. Організація та проведення екскурсій по м. Києву

14. Організація та проведення ТО-1 гусеничного і колісного трактора

15. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

16. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

Сиденье в ванну, белое.
Материал: экологически чистый пластик. Цвет: белый. Внутреннея ширина от 45 см до 75 см, Размер пластмассового сиденья 37 см длина и 30 см
782 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Чайник со свистком Nadoba "Virga", 2,8 л.
Чайники серии Virga изготовлены из высококачественной нержавеющей стали 18/10. Прочное трехслойное капсульное дно изделий не деформируется
2499 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
Настольная игра "Колорама".
Ты знаешь цвета и формы? Красные круги, желтые четырехугольники, синие треугольники - пестрая неразбериха! На костях выброшен квадрат и
1363 руб
Раздел: Классические игры

17. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

18. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

19. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

20. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

21. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

22. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів
23. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна
24. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

25. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

26. Організація обліку в магазині "Світанок"

27. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості

28. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради

29. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

30. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

31. Засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні

32. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

Вспышка для селфи, черная, 65x35x11 мм (арт. TD 0399).
Не можете и дня прожить не сделав снимок на смартфон? Для тех кто не любит упускать удачные снимки из-за плохого освещения - съемная
462 руб
Раздел: Прочее
Заварочный чайник "Mayer & Boch", 500 мл.
Заварочный чайник Mayer & Boch с металлическим фильтром изготовлен из термостойкого боросиликатного стекла. Крышка и ручка из пластика,
427 руб
Раздел: Чайники заварочные
Детский велосипед "Jaguar" трехколесный (цвет: оранжевый).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Трехколесный велосипед колясочного типа с музыкально-световой кнопкой.
1800 руб
Раздел: Трехколесные

33. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі

34. Організація та забезпечення прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань у виді позбавлення волі

35. Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"

36. Журнал "Дукля" (Словаччина, 1953–2004 рр.): організаційний, проблемно-тематичний та жанровий аспекти

37. Методика організації навчального процесу в рамках колективного способу навчання іноземній мові

38. Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953 рр.)
39. Организация и методика проведения производственного обучения по теме: "Блюда русской кухни"
40. Організація і технологія продажу товарів та обслуговування в спеціалізованих магазинах

41. Формування асортименту, контроль якості та організація торгівлі напівкопченими ковбасними виробами

42. Встановлення дипломатичних відносин та організація дипломатичних представництв

43. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

44. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

45. Співробітництво Болгарії, Румунії та Югославії з політичними, воєнними та економічними міжнародними організаціями

46. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

47. Імідж ділової людини та організації

48. Лідерство та керівництво в організації

Перчатки виниловые одноразовые, размер XL, 100 шт..
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки
Ферма. Лото.
Лото на новый лад. Правила остаются прежними, а вот картинки мы сделали более яркими и живыми, заменили цифры на анимационных героев
345 руб
Раздел: Лото детское
Логическая игра "Парковка. Пазл", арт. SG 434 RU.
Проверьте свои навыки парковки с помощью этой головоломки! В этой уникальной игре необходимо найти правильное место для каждого
835 руб
Раздел: Игры логические

49. Організація ярмарок та аукціонів

50. Поняття та класифікація управлінських рішень. Конфлікти в організації

51. Характеристика організаційних структур та методів керування ТОВ "Україна"

52. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

53. Організація і проведення занять з атлетизму у загальноосвітній школі

54. Педагогічні та психологічні особливості організації навчального процесу
55. Дитячі та юнацькі організації в Україні
56. Процес організації виробництва та виробництва

57. Специфіка культової та організаційної роботи в бахаїзмі

58. Організація санаторно-курортного лікування та відпочинку працівників за рахунок кошт соціального страхування

59. Організація та ефективність використання митних складів при експорті-імпорті товарів

60. Основні організаційні форми та види туризму

61. Особливості фінансування бюджетних установ та організацій в Україні

62. Зміст поточних планів та організація їх розробки

63. Організація і проведення науково-технічної експертизи

64. Організація робіт та розрахунок техніко-економічних показників очисного вибою

Трикотажная пеленка кокон "Bambola" (цвет: бежевый).
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяца.
381 руб
Раздел: Пелёнки
Сейф-книга "Alparaisa СС0023/1" (карта первооткрывателей).
Размеры: 17х11х5 см. Бокс-сейф в виде книги для хранения мелких ценных вещей.
576 руб
Раздел: Копилки
Набор столовый детский "Юниор" (2 предмета).
Набор детских столовых приборов. Нержавеющая сталь. Красочная упаковка, детский рисунок на каждом предмете. Толщина металла 2 мм. Размеры:
321 руб
Раздел: Ложки, вилки

65. Організація та об’єднання роботодавців як суб’єкти соціального партнерства

66. Методика проведения контроля знаний по курсу "Основы экономики"(Контроль знань з курсу "Основи економЁки")

67. Организация и методика проведения общего аудита

68. Організація приймання товару в аптеці

69. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

70. Організація праці менеджера
71. Методика викладання природознавства тема Звірі
72. Методика проведения лекции по дисциплине "Корабельный устав ВМФ"

73. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

74. Організаційна система управління природокористуванням України

75. Методика проведения swot-анализа

76. Організація оплати праці на підприємстві

77. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

78. Організація обліку грошових коштів

79. Організація евакуаційних заходів

80. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

Карандаши полимерные "Elios", 24 цвета.
Карандаши полимерные. В наборе: 24 цвета.
339 руб
Раздел: 13-24 цвета
Кружка фарфоровая "Королевские собаки", 485 мл.
Кружка фарфоровая. Объем: 485 мл.
322 руб
Раздел: Кружки
Подгузники "Ушастый нянь", 3 Midi (4-9 кг), 56 штук.
Детские одноразовые подгузники «Ушастый нянь» изготовлены из особо мягких и дышащих материалов, которые нежно контактируют с
536 руб
Раздел: 6-10 кг

81. Методические рекомендации по проведению урока внеклассного чтения по повести А. Приставкина «Ночевала тучка золотая»

82. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку

83. Організація банківської справи

84. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"

85. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами

86. Організація касових операцій у банківських установах
87. Організація ресурсної бази банків в Україні
88. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

89. Організація будівельного майданчика

90. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"

91. Організація робочого місця бухгалтера

92. Рівні організації організму людини

93. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах

94. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

95. Вибір форми організації бухгалтерського обліку

96. Етапи організації бухгалтерського обліку

Глобус физический рельефный диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V. Шар выполнен из толстого
1270 руб
Раздел: Глобусы
Мобиль музыкальный "Рыбки" (звук, 2 режима).
Музыкальная подвеска размещается над детской кроваткой. Мобиль - это одна из первых игрушек для новорожденных и уникальный тренажер для
1100 руб
Раздел: Мобили
Магнитно-маркерная доска, 53x41 см.
Магнитно-маркерная доска из дерева и металла, предназначена для детей от 3-х лет. Двухстороннее жесткое игровое поле заключено в рамку из
578 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

97. Методика проведения аудита денежных средств

98. Методика проведения аудиторской проверки расчетов с поставщиками и подрядчиками

99. Организация и методика проведения аудита


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.