Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Міжнародні фінансові організації та їх роль

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

ЗмістВступ 1.1 Типологія міжнародних організацій 1.2 Основні етапи становлення й розвитку системи міжнародних організацій Розділ 2. Всесвітні міжнародні фінансові організації 2.1 Група Світового банку 2.1.1 Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) 2.1.2 Міжнародна асоціація розвитку (МАР) 2.1.3 Міжнародна фінансова корпорація (МФК) 2.1.4 Багатостороння агенція з гарантування інвестицій (БАГІ) 2.1.5 Міжнародний центр з урегулювання інвестиційних спорів (МЦУІС) 2.1.6 Стан та перспективи співробітництва України із Світовим банком 2.2 Міжнародний валютний фонд (МВФ) 2.2.1 Структура, цілі та напрямки діяльності МВФ 2.2.2 Стан та перспективи співробітництва України з МВФ 2.2.3 Розвиток взаємовідносин МВФ з країнами-членами Фонду 2.3 Банк міжнародних розрахунків (БМР) Розділ 3. Міжнародні регіональні банки та фонди розвитку 3.1 Необхідність створення регіональних банків. Їх загальні риси 3.2 Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) 3.2.1 Структура, цілі та напрямки діяльності ЄБРР 3.2.2 Стан та перспективи співробітництва України з ЄБРР 3.3 Чорноморський банк торгівлі і розвитку (ЧБТР) 3.3.1 Структура, цілі та напрямки діяльності ЧБТР 3.3.2 Стан та перспективи співробітництва України з ЧБТР 3.4 Міжамериканський банк розвитку (МаБР) 3.5 Африканський банк розвитку (АфБР) 3.6 Азіатський банк розвитку (АзБР) 3.7 Ісламський банк розвитку (ІБР) Висновки Перелік використаних джерел ВступМіжнародні організації є дієвим регулятором міжнародних відносин, зокрема, в економічній сфері. Їх значення як інституційних одиниць міжнародної економіки дедалі зростає. Сьогодні практично всі держави світу - від найпотужніших до невеликих і таких, економічний рівень яких ще невисокий, - сполучаються у світовій мережі міжнародних організацій. Актуальність вивчення питання, визначеного темою курсової роботи, визначається також сучасною практичною діяльністю України в міжнародних організаціях i перспективами її залучення до широкого кола співтовариств. Україна сьогодні є членом багатьох міждержавних організацій. Свої взаємовідносини з міжнародними фінансовими організаціями наша країна прагне будувати, в першу чергу, на принципах дотримання національних інтересів. Співробітництво з такими фінансовими організаціями, як Міжнародний валютний фонд (МВФ), Світовий Банк (СБ), Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), Чорноморський банк торгівлі і розвитку (ЧБТР) має для нашої країни першочергове значення, оскільки від їх позицій багато в чому залежать сучасний стан і перспективи розвитку української економіки. Сучасні економісти-міжнародники в своїй діловій практиці повинні обов’язково ураховувати вплив міжнародних організацій на розвиток національної економіки і прагнути до якомога ефективнішого використання позитивних наслідків співпраці з ними. Їм необхідно вміти відстоювати інтереси як України в цілому, так і своїх фірм і закладів в стосунках з міжнародними інституціями зокрема. Для цього важливо знати принципи і цілі діяльності міжнародних організацій, механізми їх функціонування, організаційну структуру, політику. Особливо це стосується зокрема валютно-кредитних організацій.

Згідно теми автор в роботі приділяє увагу саме таким міжнародним фінансовим організаціям. Структура роботи побудована таким чином, що спочатку стисло розглядається типологія міжнародних організацій. Далі дається характеристика глобальних фінансових організацій за структурою, основними цілями та видами діяльності, наводяться певні дані про допомоги окремим країнам, що була надана організацією, діяльність якої саме вивчається. Такі ж характеристики розглядаються при вивченні регіональних фінансових організацій. Окремими пунктами в роботі розглядаються стан і перспективи співробітництва України з окремими міжнародними фінансовими організаціями. В кінці наводяться висновки, які були зроблені автором роботи в ході вивчення матеріалу за темою. Розділ 1. Міжнародні організації 1.1 Типологія міжнародних організаційМіжнародна організація - це об’єднання держав, установ, фізичних осіб, що спільно реалізують програму або мету на основі певних правил і процедур і діяльність яких виходить за національні кордони. Утворення міжнародних організацій є об’єктивним наслідком процесу розвитку світового суспільства. На початку XXI сторіччя кількість міжнародних організацій вже вимірюється тисячами. Вони дуже різноманітні за складом учасників, цілями, функціями, місцем в інституційному середовищі міжнародного бізнесу та впливом на міжнародні відносини. Найбільш численними є так звані неурядові міжнародні організації, яких налічується понад чотири тисячі. Значно менше міждержавних організацій, але все ж таки їх налічується понад сотню, і їх число зростає чи не щороку. Таке розмаїття організацій утруднює їх класифікацію і виокремлення типів організацій за якоюсь однією схемою. Типологія міжнародних організацій відображає такі аспекти, за якими аналізується суть і діяльність організацій. Тобто, існують певні критерії визначення типу організації в залежності від того, в якому аспекті ми маємо намір її розглядати. Основними критеріями типології міжнародних організацій є : членство суб'єктів міжнародних відносин і юридичний статус організації; географічне поширення; функціональна спрямованість; характер діяльності. За складом членів і юридичним статусом організації поділяються на міждержавні і неурядові. За умовами участі в членстві міжнародні організації поділяються на відкриті й закриті. До відкритих організацій може увійти кожна держава, яка поділяє принципи й статут організації. До закритих організацій нових членів приймають тільки по запрошенню засновників організації. За географічним поширенням міжнародні організації поділяється на всесвітні (або глобальні) та регіональні. Всесвітні організації об'єднують країни або інші суб'єкти незалежно від того, де, в якій частині світу вони знаходяться. До глобального типу можна віднести Міжнародний валютний фонд (МВФ). Регіональні міжнародні організації об'єднують країни, розташовані в якомусь певному регіоні, як правило, компактно, в територіальній близькості. За характером діяльності міжнародні організації поділяються на універсальні, політичні, економічні, гуманітарні, культурно-просвітницькі, оборонні та інші.

Характер організацій тісно пов'язаний з функціями, які вони виконують, особливо з домінуючою . В системі міжнародних організацій велика частка належить економічним організаціям. Розвиток міжнародних відносин, поглиблення міжнародного поділу праці, міжнародна економічна інтеграція призводять до того, що вплив економічних стосунків стає дедалі вагомішим на інші сфери міжнародного співробітництва. Міжнародні економічні відносини - зв’язки, що встановлюються між країнами світу в результаті торгівлі, міграції робочої сили, вивезення капіталу, міжнародного кредиту, валютних відносин і науково-технічного співробітництва. Міжнародні економічні відносини реалізуються через їх суб'єкти. До суб’єктів належать підприємства, фірми, держава, приватні особи, транснаціональні корпорації і транснаціональні банки, а також міжнародні організації. Особливістю міжнародних організацій як суб'єктів системи міжнародних економічних відносин є те, що вони, поряд з державними органами, є регуляторами цих відносин. Крім того, на відміну від державних органів, деякі міжнародні організації виконують регулюючі функції на наднаціональному рівні (наприклад, Міжнародний валютний фонд). Як регулятори міжнародні організації мають великий вплив на розвиток і спрямованість міжнародних відносин, оскільки вони залучають в упорядкований процес чимало держав. По суті, сьогодні майже немає в світі держави, яка не була б членом якоїсь організації; більшість країн залучена зразу до декількох організацій . Міжнародні економічні організації поділяються, в свою чергу, на загальноекономічні і спеціалізовані. Загальноекономічні відають широким спектром економічних проблем. До них відносяться Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), а також регіональні організації інтеграційного типу - Європейський союз (ЄС), Співдружність Незалежних Держав (СНД), Північноамериканська асоціація вільної торгівлі (НАФТА), Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) та інші. Спеціалізовані економічні організації зосереджують увагу на більш вузькому колі проблем; проте багатьом з них належить суттєва роль в міжнародній економіці . Прикладом таких спеціалізованих організацій є міжнародні валютно-кредитні організації, які за визначенням є міжнародними фінансовими організаціями, створеними на основі міждержавних угод з метою регулювання валютних і кредитно-фінансових відносин між країнами, сприяння економічному розвитку країн, надання кредитної допомоги. До числа таких організацій належать Банк міжнародних розрахунків (БМР), Міжнародний валютний фонд (МВФ), Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР), Міжнародна асоціація розвитку (МАР), Міжнародна фінансова корпорація (МФК), регіональні міжнародні банки і фонди розвитку. 1.2 Основні етапи становлення й розвитку системи міжнародних організаційЗагалом система міжнародних організацій пройшла 4 основні етапи становлення й розвитку, а саме: Становлення системи міжнародних організацій (середина ХІХ ст. - середина 40-х років ХХ ст) . В цей період, на тлі валютно-кредитних криз, у 1930 р. в м. Базель (Швейцарія), була створена найстаріша наднаціональна фінансова організація - Банк міжнародних розрахунків (БМР), метою якого спочатку було координувати політику національних банків і фінансових інституцій різних країн, сприяючи їх співробітництву, полегшенню умов міжнародних фінансових операцій, регулювати міжнародні валютно-кредитні і фінансові відносини.

Висока мораль укранця, тверда вра в Бога давали йому силу жертвувати життям свом, але не життям нших людей. Щоб х порятувати, укранець мг погодитися на власну смерть, служити ворогов Московщин. Сво фзично смерт вн уже не боявся: божеволв, або накладав на себе руки. Або з великими душевними муками спускався до морально безодн, як П. Тичина, М. Рильський, М. Бажан, О. Корнйчук та нш. Свдомсть сво духовно смерт вбила творчий дух багатьох тичин. Москвини нстинктивно передчувають розпад СРСР  в розпуц хапаються за доноси, переврку, нагляд  кари. Московська мперя СРСР тисячократно збльшила кльксть полтично полц. За пдрахунком ¶нтерполу (Мжнародна Полцйна Органзаця) один полцай припада: в Англ на 400 громадян, у Франц на 347, у США на 340, у Захднй Нмеччин на 294, в ¶тал на 238, в Австр на 220. Мнстр полц в СРСР ¶. Щолоков писав у «Правде», що в СРСР один полцай припада на кожн 40 громадян. ГОСПОДАРСЬКА БЕЗПОРАДН¶СТЬ М. Салтиков-Щедрн писав: «Самодури дуже любили наводити всюди порядок

1. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва

2. Україна та міжнародні економічні організації

3. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

4. Міжнародні фінансово-кредитні організації та їх аналіз

5. Організація надання міжнародних експедиторських послуг

6. Глобалізація й міжнародні фінансові інститути
7. Організаційні основи фінансів виробництва. Оцінка фінансової стійкості
8. Фінансові потоки у неприбуткових організаціях

9. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

10. Організація приймання товару в аптеці

11. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

12. Організація праці

13. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

14. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

15. Організаційна система управління природокористуванням України

16. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

Набор "Юный конструктор № 1", 137 деталей.
Все детали выполнены из прочного и качественного пластика и соединяются между собой при помощи болтов. Из деталей ребёнок сможет собрать
461 руб
Раздел: Воздушный транспорт
Съемный чехол для матраса Зёвушка "Фабрика облаков" (simple).
Съемный чехол на резинке из легкой ткани "Simple" предназначен к детскому матрасу "Зёвушка". Чехол изготовлен из
467 руб
Раздел: Наматрасники
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Германия", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
389 руб
Раздел: Кружки, посуда

17. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

18. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

19. Організація евакуаційних заходів

20. Рельєф та ландшафтна організація

21. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

22. Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")
23. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку
24. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"

25. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами

26. Організація касових операцій у банківських установах

27. Організація ресурсної бази банків в Україні

28. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

29. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві

30. Організація будівельного майданчика

31. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"

32. Організація робочого місця бухгалтера

Грибы на поляне (9 штук).
Возраст: 1-4 года. Размер основы: 12,5х12,5 см. Размер самого маленького грибка 3,5 см, большого - 5 см. Грибы надеваются на штырьки
350 руб
Раздел: Из дерева
Настольная игра "Пакля-Рвакля".
"Пакля Рвакля" – это самая поэтическая настольная игра. Для игры в нее нужна только колода карт с симпатичными
418 руб
Раздел: Прочие
Степлер пластиковый №24 "Debut", на 20 листов, черный.
Материал корпуса: пластик. Размер скоб: №24. Количество листов: 20. Цвет: черный.
331 руб
Раздел: Степлеры, скобы

33. Рівні організації організму людини

34. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу

35. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

36. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві

37. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

38. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових
39. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"
40. Внутрішній аудит організації

41. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

42. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

43. Організаційні процедури аудиту заробітної плати

44. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії

45. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

46. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

47. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

48. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

Набор посуды керамической "Леди Баг", 3 предмета (в подарочной упаковке).
Оригинальный набор керамической посуды из трех предметов (тарелка, миска и кружка) с изображением любимых героев – прекрасный подарок для
547 руб
Раздел: Наборы для кормления
Бальзам для стирки спортивной одежды Domal "Sport Fashion", 750 мл.
Бальзам для стирки спортивной одежды Domal "Sport Fashion" можно использовать как самостоятельное средство для стирки спортивной
331 руб
Раздел: Гели, концентраты
Сиденье в ванну раздвижное пластиковое.
Сиденье предназначено для принятия гигиенических процедур, используется как санитарно-гигиеническое приспособление, не предназначенное для
437 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны

49. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

50. Організація документування господарських операцій

51. Організація і методика аудиту грошових коштів

52. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

53. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

54. Організація облікової політики підприємства
55. Організація обліку в магазині "Світанок"
56. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

57. Організація обліку доходів

58. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

59. Організація обліку на підприємстві

60. Організація обліку орендних операцій

61. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

62. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

63. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради

64. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

Глобус "Детский", 250 мм.
Детский глобус – идеальное учебное пособие для школьников и всех, кто интересуется животным миром планеты. На подробную географическую
592 руб
Раздел: Глобусы
Вафельница алюминиевая, механическая BE-4426 Webber "Бельгийская вафля", для плиты.
Размеры: 35х13,5х2,5 см. Количество вафель: 4 штуки. Форма вафель: сердечки. Толщина вафель: толстые. Материал: алюминий, металл,
879 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, синяя.
Детская машинка «Бибикар» станет идеальным источником не только развлечения, но и развития для любого ребёнка, которому уже исполнилось 3
2650 руб
Раздел: Каталки

65. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

66. Організація управлінського обліку

67. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

68. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

69. Практична реалізація електронного документообігу на прикладі конкретної організації

70. Системи обліку в бюджетних організаціях (меморіально-ордерна система)
71. Становлення професійних бухгалтерських організацій
72. Типи організаційних структур бухгалтерії (лінійна, ступінчата, комбінована)

73. Аудит в організації

74. Аналіз факторів територіальної організації Стаханово–Алчевського промислового вузла

75. Громадські організації як вид об’єднань громадян

76. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

77. Організації (органи) господарського керівництва

78. Організаційно-правові форми малого бізнесу. Контракти

79. Організація захисту державної таємниці в Росії

80. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі

Шкатулка музыкальная "Сидящая балерина".
Музыкальная шкатулка для украшений с классической музыкой. Когда шкатулка открыта - звучит музыка и фигурка кружится. Необычное зеркальце,
1511 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Москитная сетка "Папитто" универсальная на молниях, черная.
Москитная сетка подходит для коляски с перекидной ручкой, для прогулочной коляски, у которой ручка сзади, а также для коляски типа
424 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор С" (34 схемы).
Вам будет предложено собрать свой первый FM-радиоприёмник, узнать, что такое усилитель мощности, познакомится со светомузыкой — всего 34
1421 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические

81. Організація та забезпечення прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань у виді позбавлення волі

82. Основні організаційно-управлінські акти міських, районних і прирівняних до них прокуратур

83. Правова організація працевлаштування громадян

84. Центральна виборча комісія: правовий статус і організація роботи

85. Організація видавничій справи

86. Методика організації навчального процесу в рамках колективного способу навчання іноземній мові
87. Організація роботи користувача з АБД
88. Розробка облікової системи організації на прикладі Microsoft Access

89. Застосування в інформаційній діяльності організації або установи експертних систем

90. Організація постачання промисловими товарами цивільного населення України у 1943-1944 рр.

91. Перехід від родоплемінної організації первісних часів до перших державних утворень

92. Створення Організації Об’єднаних Націй

93. Організація науково-інформаційної діяльності

94. Організація обслуговування споживачів за типом "шведського столу" або "шведської лінії"

95. Організація спеціалізованого цеху з виробництва м’ясних напівфабрикатів

96. Прийом контрасту як основний засіб організації художнього матеріалу у творі В.Г. Короленка "Діти підземелля"

Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, оранжевая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: оранжевый.
442 руб
Раздел: Прочие
Дорожная косметичка, 21x15x12 см, арт. 82629.
Стильная косметичка выполненная из современных полимерных материалов, станет отличным современным подарком и займет достойное место среди
324 руб
Раздел: Дорожные наборы
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: розовый).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные

97. Лексико-граматична організація українських військових команд

98. Маркетингова програма організації виробництва і реалізації інноваційної продукції

99. Організація збутової діяльності на підприємстві


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.