Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Охрана природы, Экология, Природопользование Охрана природы, Экология, Природопользование

Правова охорона тваринного світу. Червона книга України

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Реферат: Правова охорона тваринного світу. Червона книга України ПЛАНВступ 1. Правова охорона тваринного світу Висновок Література ВступТваринний світ становить один з найбільш вразливих об’єктів природи, бо впливати на його стан можна як безпосередньо (на самих тварин), так і через вплив на середовище його перебування. Тому відповідно ст.32 Закону України &quo ;Про тваринний світ&quo ; охорона тваринного світу включає систему правових, організаційних, економічних, матеріально-технічних, освітніх та інших заходів, спрямованих на збереження, відтворення та раціональне використання об’єктів тваринного світу. Охорона тваринного світу передбачає комплексний підхід до вивчення стану, розробки і здійснення заходів щодо охорони та поліпшення всієї екологічної системи, в якій перебуває і складовою частиною якої є тваринний світ. 1. Правова охорона тваринного світуЗабезпечення охорони тваринного світу здійснюється шляхом: - встановлення заборони та обмежень у використанні об’єктів тваринного світу; - охорони середовища перебування, умов розмноження, шляхів міграції тварин; - запобігання загибелі тварин під час здійснення виробничих процесів та експлуатації транспортних засобів; - обов’язковості урахування під час проведення екологічної експертизи впливу експортованих об’єктів на стан тваринного світу; - погодження місць будівництва об’єктів, впровадження нової техніки, технології, матеріалів і речовин, що впливають або можуть впливати на стан тваринного світу; - охорони об’єктів тваринного світу на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду України; - охорони, відтворення і використання рідкісних та таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин; - розведення в неволі рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин; - зоологічних колекцій; - подання допомоги тваринам у разі їх захворювання або загрози загибелі під час стихійного лиха та надзвичайних ситуацій; - охорони тварин під час застосування засобів захисту рослин, стимуляторів їх росту, мінеральних добрив та інших препаратів; - обмеження або застосування на окремих територіях засобів захисту рослин, стимуляторів їх росту, мінеральних добрив та інших препаратів; - переселення, акліматизації і схрещування тварин; - охорони тваринного світу від шкідливого впливу продуктів біотехнології; - урахування вимог охорони тваринного світу при встановленні екологічних нормативів; - ввезення в Україну і вивезення за її межі об’єктів тваринного світу; - обмеження прав власників і користувачів природних ресурсів в інтересах охорони, раціонального використання та відтворення тваринного світу. Певні заборони та обмеження передбачені законодавством практично по кожному виду користування тваринним світом. Добування диких тварин можливе лише на підставах, умовах і в порядку, передбачених законодавством. Для забезпечення сталого існування і використання дикої фауни забороняється користування загально небезпечними і винищувальними засобами добування, встановлюються нормативи, ліміти, квоти вилучення тварин.

Забороняється добувати звірів і птахів у разі виникнення стихійного лиха та при надзвичайних екологічних ситуаціях. Створення і поповнення зоологічних колекцій у зоопарках, зоосадах, океанаріумах шляхом вилучення тварин із природного середовища провадиться лише за дозволами, виданими Мін природи України. Забороняється самовільне переселення тварин у нові місця перебування, їх акліматизація та схрещування. Такі дії повинні також здійснюватись за спеціальними дозволами органів Мінприроди за погодженням з органами мисливського і рибного господарства. Підприємства, установи, організації та громадяни зобов’язані вживати заходів щодо запобігання загибелі тварин під час здійснення виробничих процесів у сільському та лісовому господарстві, при експлуатації електричної мережі та транспортних засобів. Так, значна кількість зайців, птахів та іншої польової дичини гине під час сінокосу, збирання врожаю та інших сільськогосподарських робіт. Іноді навіть більше, ніж за весь сезон полювання. Непоодинокі випадки загибелі птахів від ураження електричним струмом на незахищених стовпах тощо. Тому підприємства і громадяни повинні застосовувати спеціальні пристрої та безпечні технології, які б запобігали спричиненню шкоди тваринному світу. Під час зберігання, транспортування і застосування засобів захисту рослин, стимуляторів їх росту, мінеральних добрив та інших хімічних речовин повинні вживатися заходи по запобіганню захворюванню і загибелі тварин. Органи Мінприроди за погодженням з місцевими державними адміністраціями можуть визначати окремі території, на яких обмежується чи забороняється застосування зазначених препаратів. Законодавство передбачає, що права власників і користувачів землі, лісів та інших природних ресурсів можуть бути обмежені і на них можуть покладатися відповідні обов’язки щодо охорони і відтворення тваринного світу. Винятковим за своєю важливістю засобом охорони рідкісних та таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин є їх внесення до Червоної книги України. Положення про Червону книгу України затверджене постановою Верховної Ради від 29 жовтня 1992 року. Червона книга є основним державним документом, який містить узагальнені відомості про сучасний стан видів тварин і рослин України, що перебувають під загрозою зникнення. На сьогодні це 382 види тварин і 531 вид рослин. Залежно від стану та ступеня загрози для популяції вони поділяються на такі категорії: зниклі, зникаючі, вразливі, рідкісні, невизначені, недостатньо відомі, відновлені. Незалежно від категорії всі тварини і рослини підлягають особливій охороні на всій території країни. Рішення про занесення об’єктів тваринного і рослинного світу до Червоної книги і її ведення приймає Головне управління національних природних парків та заповідної справи Мін природи України. Правове значення Червоної книги полягає в тому, що занесені до неї тварини набувають особливого правового статусу, який виявляється в наступному: 1. Не можуть передаватись у недержавну власність тварини, занесені до Червоної книги України (крім випадків, коли ці тварини одержані шляхом розведення в неволі або придбані у власність за межами України).

У свою чергу розведення в неволі таких тварин потребує спеціального дозволу Мінекоресурсів України. 2. Перебування на певній території тварин, занесених до Червоної книги, є підставою для проголошення цієї території об’єктом природно-заповідного фонду загальнодержавного значення. 3. Добування таких тварин здійснюється лише у виняткових випадках тільки для наукових і селекційних цілей. Його можуть здійснювати лише наукові установи за іменними дозволами Мінприроди. Окремим громадянам такі дозволи не видаються. 4. Законодавством установлена підвищена кримінальна, адміністративні та майнова відповідальність за знищення чи пошкодження видів тварин, занесених до Червоної книги України. Інші заходи охорони тваринного світу спрямовані на охорону середовища перебування, умов відтворення та шляхів міграції тварин. Найбільш ефективними серед них є створення заповідників, інших територій, правовий режим яких визначає Закон України &quo ;Про природно-заповідний фонд. Тваринний світ на таких територіях може охоронятись як у комплексі з іншими природними ресурсами (наприклад, у заповідниках, національних природних парках) так і в спеціально створених з метою охорони тваринного світу об’єктах (загальнозоологічні, орнітологічні, ентомологічні, іхтіологічні заказники, зоологічні пам’ятки природи зоологічні парки, сади тощо). ВисновокПри проведенні екологічної експертизи об’єктів, впровадженні нової техніки, технологій, матеріалів і речовин обов’язково повинен враховуватися їх вплив на стан тваринного світу, середовище його прибування та шляхи міграції. Місця будівництва підприємств, споруд та інших об’єктів, що впливають або можуть вплинути на стан тваринного світу, погоджуються з органами Мінприроди та з державними органами управління мисливським і рибним господарством. Забороняється введення в експлуатацію об’єктів і застосування технологій без забезпечення їх засобами захисту тварин та їх середовища. При здійсненні окремих видів природокористування (меліорація земель, ведення лісового господарства, видобування корисних копалин, організація міст відпочинку населення та ін) повинні передбачатись і здійснюватися заходи щодо збереження середовища перебування тварин, забезпечення недоторканності ділянок, що становлять особливу зооекологічну цінність. Література Баб’як О. С, Біленчук П.Д., Чирва Ю.О. Екологічне право України: Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2000. - 216 с. Балюк Г.І. Екологічне право України. Конспект лекції у схемах (Загальна і Особлива частина): Навч. Посібник. – К.: Хрінком Інтер, 2006. – 192 с. Екологічне право. Особлива частина. Підручник. Для студентів юридичних вузів і факультетів. За редакцією академіка АПрН України, В.І. Андрейцева. К.: Істина, 2001 Екологічне право України За редакцією професорів В.К. Попова і А.П. Гетьмани. Харків, &quo ;Право&quo ;. 2001 Екологічне право України. Академічний курс: Підручник / За заг. ред. Ю.С. Шемшученка. - К.: ТОВ &quo ;Видавництво &quo ;Юридична думка&quo ;, 2005. - 848 с Закон України “Про охорону навколишнього середовища”.

Подаю телеграму НК ГА з дня 4.V¶¶, ч. 3715. ТЕЛЕГРАМА НК ГА З ДНЯ 4.V¶¶, Ч.3715. Пд сильним напором польських сил, за браком мунц й нших матерялв Галицька армя буде примушена перейти рчку Збруч та шукати опору й охорони на широких ланах Велико Украий. З цих причин НК ГА звертаться з проханням до Головного Отамана призначити район виключно для Галицько арм простр мж рчкою Збручем та лню Сатанв-Борщвка-Городок-Купель-Смотрич-Черч-Голосквка-Кам'янець Подльський-Жванець включно, де армя вдпочила б та упорядкувалася б. Охорона границь Збруча й Днстра залишаться Галицькй арм. Для врятування дорогого залзничного майна й матерялв прохаться дозволити на перешивку залзниц нашими залзно-дорожними частинами вд ст. Гусятин на наш бк аж до слдуючо станц. СИТУАЦ¶Я В ШТАБ¶ Д¶ґВО· АРМ¶· В ЗВ'ЯЗКУ З П¶ДХОДОМ ГАЛИЦЬКО· АРМ¶· ДО ЗБРУЧА Враження вд телеграми. Цю телеграму було отримано в штаб Дво арм в присутност Головного отамана напередодн залишення нами Проскурова (5.V¶¶)

1. Червона книга та Реліктові рослини Кам’янець-Подільського ботанічного саду

2. Як дикі тварини захищаються. Охорона тварин

3. Оцінка чисельність, щільність, демографія популяції рослин та тварин

4. Дружні та ворожі взаємовідношення тварин між собою і з рослинами

5. Державне управління і контроль у сфері використання та охорони лісів та рослинного світу

6. Антраценпохідні сполуки та їхні глікозиди. Лікарські рослини та лікарська сировина, які містять антраценпохідні сполуки
7. Вивчення молодшими школярами рослин на уроках природознавства в 3 класі
8. Використання демонстраційного досліду як засобу вивчення функціонування рослинного організму в розділі "Рослини"

9. Міжпредметні зв’язки на уроках хімії при розв’язуванні хімічних задач

10. Система інтегрованих уроків, як засіб розумового розвитку молодших школярів

11. Урок з формування національної свідомості "Охорона природи України"

12. Формування мовленнєвої комунікації молодших школярів на уроках розвитку зв’язного мовлення

13. Інвестиційний проект розвитку ТОВ "Базіс" - підприємства як оператора фіксованого зв’язку

14. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

15. Региональная культура и история на уроках немецкого языка в средней школе

16. Научно-педагогическое обоснование урока английского языка в 8“б” классе Лингвистической гимназии №3

Каталка-трактор "Митя" №2.
Каталка-трактор станет прекрасным подарком для Вашего ребенка. Малыш может ездить на машинке сам, отталкиваясь от пола ножками и
1433 руб
Раздел: Каталки
Игровой набор "Фрукты и овощи" в корзине.
В набор входят 15 предметов. Размер предметов от 8 до 17 см. Материал: пластмасса. Цвет корзины может отличаться от указанного на картинке.
540 руб
Раздел: Продукты
Книга-сейф "Морские приключения", 24x16x6 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: картон, металл. Кодовый замок. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1180 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные

17. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

18. Использование художественной литературы на уроках истории

19. План урока по творчеству И.Е.Сабуровой

20. Развитие воображения младших школьников на уроках музыки

21. Опыт использования ЭВМ на уроках математики

22. Геометрический материал на уроках математики (наглядность)
23. Экологическое воспитание младших школьников на уроках природоведения
24. Приемы обучения непроверяемым написанием на уроках русского языка

25. Развитие продуктивного мышления на уроках математики

26. Возможности использования детских фортепианных сочинений К. Дебюсси и М. Равеля на уроках музыки в общеобразовательной школе

27. Элементы художественного творчества на уроках развития речи в начальной школе

28. Урок в современной школе

29. Планы уроков английского языка

30. Роль долговременной памяти в формировании орфографического навыка у младших школьников на уроках русского языка

31. Дидактические игры и их применение на уроках английского языка

32. Методика преподавания географии (конспекты уроков)

Детский бинокль ночного видения "Секретный агент".
Каждый ребенок знаком с героями фильмов, мультфильмов и комиксов, выполняющими секретные задания. И, безусловно, у каждого суперагента
342 руб
Раздел: Шпионские штучки
Набор фигурок "Счастливые друзья".
В наборе: 2 флокированные фигурки. Высота фигурок: 4,5 см. Материал: пластмасса. Возраст: 3+. В ассортименте представлено несколько
347 руб
Раздел: Персонажи мультфильмов, сказок
Чайник со свистком "Орхидея" ЕМ-25001/8, (2,5 л).
Внешнее высокопрочное японское эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых кислот. Зачерненное дно с
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные

33. Проблема эффективности урока графики

34. Развитие творческих способностей учащихся на уроках "Технология швейного производства"

35. Развитие познавательного интереса к урокам русского языка. Роль занимательности в процессе обучения

36. Региональная культура и история на уроках немецкого языка в средней школе

37. Нетрадиционные формы урока

38. Ролевые игры на уроках английского языка
39. Конспект традиционного урока
40. Ролевые игры на уроках английского языка на основной ступени обучения в средней школе

41. Реализация эвристического обучения учащихся на уроках математики

42. Геометрический материал на уроках математики (наглядность)

43. Использование видео на уроках английского языка

44. Уроки чтения на русском языке в азербайджанской школе

45. Особенности работы с учебником на уроках «Окружающий мир» по УМК Н.Ф. Виноградовой

46. Дидактическая игра как средство развития познавательного интереса учащихся на уроках математики

47. Фашизм. История и уроки

48. Психолого-педагогическая помощь трудным подросткам на уроках музыки и внеклассных занятий

Мягкий пол универсальный, желтый, 60x60 см (4 детали).
4 детали - 1,5 кв.м. Размер кромки: от 1,5 см до 3 см. Толщина деталей около 9 мм. Пол идет в комплекте с кромками.
1080 руб
Раздел: Прочие
Карандаши акварельные, с кисточкой, 24 цвета.
Шестигранный корпус покрыт лаком на водной основе. Карандаши заточенные. Длина карандаша: 176 мм. Очень мягкие, не крошатся, цвета яркие,
349 руб
Раздел: Акварельные
Велосипед трехколесный Moby Kids "Leader 360°. AIR Car", с разворотным сиденьем, цвет:.
Детский трёхколёсный велосипед премиум-класса "Leader 360° 12x10 AIR Car" от торговой марки Moby Kids. Эта модель
7324 руб
Раздел: Трехколесные

49. Журналистское расследование. Гибель ЯК-40 и Артема Боровика

50. Некоторые философские уроки З. Фрейда

51. Банкрутство, як один з видів припинення діяльності юридичних осіб (Банкротство как один из видов прекращения деятельности юридических лиц)

52. Кризис августа 1998 года в России, причины, последствия, уроки

53. Карибский кризис его уроки

54. Уроки и выводы из опыта развязывания и ведения агрессии США и НАТО против Югославии
55. НЭП: суть, опыт, уроки
56. Уроки Александра Михайловича Евлахова

57. «Устные уроки» по медицине в Римской империи

58. Система Станиславского: уроки мастерства

59. Образ Чипки по роману Панаса Мирного Хiба ревуть воли, як ясла повнi

60. Матеріали до уроку по роману "Гаргантюа та Пантагрюель"

61. Пелевин и Достоевский на уроке литературы.

62. Развитие орфографической зоркости на уроках русского языка

63. Ідейно-тематичний перегук поезії 20-х і 60-х років ХХ ст. як втілення генетичної спадкоємності ренесансних поколінь

64. Русская классика и современность на уроке литературы

Стиральный порошок KAO "Attack Bio EX", 1 кг.
Стиральный био-порошок KAO "Attack Bio EX" признан Международным Авторитетным Советом США по хлопку в качестве выдающегося
620 руб
Раздел: Стиральные порошки
Шкатулка "Мишка", 7x10 см.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
332 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Рюкзачок "Снеговик".
Симпатичный детский рюкзачок сшит из мягкой ткани ярких расцветок и украшен изображением снеговика. Во внутреннее отделение поместятся
706 руб
Раздел: Детские

65. Модель урока

66. Звіт маркетингової роботи фірми Каштан

67. Формирование интереса к урокам математики

68. 13 уроков лучших компаний США

69. Планування як функція менеджменту

70. Глянцевые уроки бизнеса
71. Механизмы достижения катарсиса у детей младшего школьного возраста на уроках музыки
72. Звіт про проходження практики в ДПІ

73. Уроки антидарвинизма по Данилевскому

74. Педагогические технологии и уроки литературы

75. Естествознание - уроки, где ставятся проблемы

76. Нетрадиционный урок как средство повышения познавательной деятельности учащихся

77. Православное образование в России: традиция и развитие, уроки и перспективы

78. Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках физики в общеобразовательной школе

79. Виховання у сім’ї як першооснова розвитку дитини як особистості

80. Дидактический материал к урокам природоведения в 1 классе по программе Плешакова

Настольная игра "Матрешкино".
Простая и понятная даже маленьким детям, она увлечёт и взрослых. Игроки наперегонки ищут нужную матрёшку, чтобы повторить её жест. Кто
357 руб
Раздел: Карточные игры
Багетная рама "Wendy", 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40
Шкатулка для ювелирных украшений, 16x13 см, арт. 84575.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
592 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

81. Изучение вопросов развития советской культуры 20-30-х годов на уроках истории

82. Использование логических задач на уроках математики в начальной школе

83. Конспект урока по биологии - ДНК

84. Конспект урока по биологии - биосинтез белков

85. Конспекты уроков по биологии в школе

86. Методика использования электронного учебника на уроках физики
87. Нетрадиционные уроки в начальной школе
88. Организация и проведение урока по физической культуре и часа здоровья

89. Первоначальные навыки хорового пения у детей младшего школьного возраста на уроках музыки

90. План урока геометрии. Тема: векторы в пространстве

91. План-разработка открытого урока по истории России в 11-м классе

92. Познавательные задачи, познавательные задания как средства активизации познавательных процессов в деятельности учащихся на уроках истории

93. Психологический анализ урока английского языка

94. Психолого-педагогическое обоснование урока

95. Развитие продуктивного мышления на уроках математики

96. Самостоятельная работа учащихся на уроке

Пенал "Автомобиль N 1".
Обтекаемый корпус, яркие цвета, стремительный силуэт - лучшие качества гоночного автомобиля есть и у нашего пенала, повторяющего его
434 руб
Раздел: Без наполнения
Подставка для колец "Собачка", 8 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка с покрытием золотой краской), стекло. Высота: 8 см. Товар не
365 руб
Раздел: Подставки для украшений
Настольная игра "Соображарий".
Сколько животных начинающихся на букву "К" вы знаете? Сможете ли за минуту назвать самое длинное слово на букву "Б"? А
490 руб
Раздел: Игры со словами

97. Урок как основная форма обучения в школе

98. Формирование познавательного интереса у первоклассников с задержкой психического развития на фоне церебрального паралича на уроках обучения грамоте

99. Конспект урока по биологии-гликолиз


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.