Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

функції Європейського центрального банку

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

1.Які основні ? 2.Якби Ви були консультантом банку, які умови “Інкотермс” запропонували б при експорті Задачі Список використаної літератури Які основні функції Європейського центрального банку? Європейський центральний банк (ЄЦБ) — головний елемент Європейської системи центральних банків (ЄСЦБ), який як юридична особа виконує основні функції, радить національним державам та наддержавним органам щодо господарчої оцінки ухвали законів та інших правових норм Європейського Союзу, а також висловлює свою думку щодо грошової, цінової політики відповідним органам. Діяльність ЄЦБ ґрунтується на засаді незалежних від національних держав та наддержавних органів ухвал, що передбачає передусім брак примусу в покриванні їхніх внутрішніх і зовнішніх боргів. Найвищий орган ЄЦБ — Управлінська рада, до якої входять члени правління ЄЦБ та керівники центральних банків країн-учасниць. Ухвали потребують простої більшини голосів, кожний член управлінської ради має лише один голос. Правління ЄЦБ очолює президент, якому підпорядковується віце-президент та чотири заступники. Їхні призначення узгоджують з головами держав та урядів країн-учасниць. Ухвали правління також потребують простої більшини голосів. Головне завдання правління ЄЦБ — справджування вказівок та ухвал Управлінської ради, що передбачає залучення до їхнього виконання центральних банків країн ЄС. ЄЦБ та національні центральні банки можуть: встановлювати стосунки з центральними банками та фінансовими установами інших країн, а коли доцільно, з міжнародними організаціями; набувати та продавати негайно чи форвардно всі типи валютних активів та банківських металів; термін &quo ;валютні активи&quo ; охоплює цінні папери та всі інші активи, у будь-якій формі володіння, у валюті будь-якої країни чи одиницях розрахунку; володіти та керувати активами; провадити банківські операції всіх типів у стосунках з третіми країнами та міжнародними організаціями, зокрема позикові та кредитні операції. Окрім операцій, що постають із їхніх завдань, ЄЦБ та національні центральні банки можуть здійснювати операції заради адміністративних цілей чи свого персоналу. Важливим елементом подальшої інтеграції стало створення Європейської Валютної Системи (ЄВС), що почала функціонувати з березня 1979р., і перед якою були поставлені чотири головні цілі: - досягнення валютної стабільності в межах ЄС; - спрощення конвергенції процесів економічного розвитку; - забезпечення стратегії зростання в умовах стабільності; - стабілізація міжнародних валютних та економічних взаємовідносин. Базовим елементом ЄВС є запровадження розрахункової валютної одиниці — ЕКЮ. Завдяки цьому, зокрема, країнам ЄС вдалося побороти валютну кризу початку 80-х років. Після подолання інфляції у 80-ті роки було відмінено обмеження з поточних фінансових операцій, а 1990 р. було введено режим вільного руху капіталів. 1985 р. було підписано програму подальшого розвитку Європейського співтовариства і перетворення його в Європейський Союз (“Європа без кордонів”), а потім і досягнення цілковитої інтеграції. Ця програма набула чинності з 1 липня 1987 р.

як Єдиний Європейський акт (або Маастрихтська угода) — угода про створення економічного і валютного союзу, про політичне співробітництво, формування нових інституційних (організаційних) структур. З 1 листопада 1993 р. Європейське співтовариство перейшло у нову стадію економічної інтеграції і за рішенням держав і урядів країн-членів стало називатись Європейським Союзом. У межах ЄС планується перехід і до політичної інтеграції — створення нової наддержави конфедеративного або федеративного типу. Поступово ЄС набуває рис єдиної державності, контури якої проступають в економіці, політиці і в соціальній сфері. Метою ЄС є створення умов вільного пересування в його межах товарів, послуг, капіталів та робочої сили. До 1999 р. передбачається створити Європейський центральний банк, впровадити спільну валюту, єдине громадянство, закінчити створення організаційного та правового механізму узгодження зовнішньої політики та політики безпеки держав-членів ЄС. Найбільше протиріч на цьому шляху викликає ідея введення спільної валюти. Створення валютного союзу залежить від ступеня готовності держав до участі в ньому. Для цього ЄС визначило кілька умов-критеріїв: 1. Інфляція не може перевищувати рівень, існуючий у трьох державах-членах з найстабільнішими цінами, більш, ніж на 1,5 відсоткових пункти. 2. Розміри бюджетного дефіциту мають становити не більше, як 3% ВНП країни. 3. Коливання обмінних курсів національних валют (при відсутності їх девальвації у попередні 2 роки) має бути у межах, встановлених для європейської валютної системи (“ ”,“-”, 2,25%). 4. Норма довгострокового прибутку не повинна перевищувати 2% від середньої норми прибутку трьох членів ЄС, які мають найнижчу норму прибутку. 5. Національний борг не повинен перевищувати 60% ВНП. Було здійснено три невдалі спроби запровадження спільної валюти: у 1992, 1995 та 1997 роках. У 1995 р. критеріям Маастрихтського договору за рівнем інфляції відповідали 11 країн з 15; за процентними ставками — 10; за розмірами бюджетного дефіциту — 4 (Данія, Німеччина, Ірландія та Люксембург), причому показник дефіциту в цілому по ЄС склав 4,7%; за розмірами внутрішнього державного боргу — 5 (Данія, Німеччина, Люксембург, Франція і Великобританія). Тобто усі вимоги виконувала лише одна країна — Люксембург, по три вимоги виконували Німеччина, Франція, Великобританія, Данія та Ірландія. Для поліпшення ситуації керівні органи ЄС передбачили низку заходів посилення контролю за економічною політикою держав-членів. Німеччина, зокрема у грудні 1995 р., запропонувала укласти між майбутніми членами валютного союзу “стабілізаційний пакт”. За цим пактом країни-учасниці мають добровільно взяти на себе зобов'язання навіть у несприятливий для економіки час не перевищувати 3-ивідсоткового рівня дефіциту бюджету відносно ВНП. За сприятливої економічної ситуації цей показник зменшуватиметься до 1%. При порушенні цього зобов'язання країна має піддаватись штрафним санкціям (у розмірі 0,25% ВНП за кожний відсоток понад тривідсоткову межу). Країни ЄС не підтримали пропозиції Німеччини і лише у грудні 1996 р.

було досягнуто домовленості щодо механізму запровадження санкцій, які набувають чинності тільки після відповідного рішення політичної системи своєчасного попередження. Політичні рішення мають прийматися з урахуванням виняткових випадків, до яких віднесено не лише природні катастрофи та надзвичайні політичні події (на кшталт об'єднання Німеччини), а також значне скорочення економічного зростання. Рішення про створення валютного союзу певним чином змінило загальну стратегію будівництва ЄС. До цього часу ця стратегія передбачала, що усі держави-учасниці мають рухатись на шляху інтеграції з однаковою швидкістю і на рівних брати участь у реалізації інтеграцій них програм. Для нових членів передбачався лише перехідний період, після якого на них поширювалися загальні правила. Якби Ви були консультантом банку, які умови “Інкотермс” запропонували б при експорті Серед договорів зовнішньоекономічної діяльності виділяють наступні види: Договір купівлі-продажу. Серед різноманітних комерційних угод договір купівлі-продажу - один із найбільш поширених. За договором купівлі-продажу продавець зобов'язується передати товар покупцю у власність, а покупець зобов'язується сплатити оговорену ціну. В торгівлі, і особливо в міжнародній, дуже часто покупець товару знаходиться далеко. В цьому випадку порядок передачі товару покупцю стає важливим. Головні відмінності &quo ;внутрішньодержавної&quo ; купівлі-продажу від міжнародної купівлі-продажу: - внутрішня купівля-продаж, як правило, регулюється однією державою, в той час як міжнародна купівля-продаж регулюється двома (або більше) державами; - при міжнародній купівлі-продажу вартість товару розраховується двома (або більше) сторонами; - при міжнародній купівлі-продажу варто враховувати, які міждержавні угоди можуть впливати на права й обов'язки сторін. В різних країнах існує різне законодавство з питань, що можуть виникнути при укладанні і виконанні договору міжнародної купівлі-продажу. Такі розбіжності тільки шкодять міжнародній торгівлі - вони створюють зайві ускладнення. Торговці завжди зацікавлені заздалегідь знати, як саме будуть розглядати їхні дії у випадку виникнення спору. Вчені, юристи, політики, менеджери давно прагнуть подолати ці труднощі і спростити процес торгівлі. Робота ця велася як на приватному, так і на міждержавному рівні. На приватному рівні головна роль належить Міжнародній торговельній палаті (Париж). Ще в середині двадцятого століття Міжнародною торговельною палатою були розроблені Уніфіковані торгові терміни (&quo ;Інкотермс&quo ;). &quo ;Інкотермс&quo ;. &quo ;Інкотермс&quo ; - це типові умови договору купівлі-продажу. Правила &quo ;Інкотермс&quo ; застосовуються у всіх випадках, коли сторони зробили посилання на них у договорі. &quo ;Інкотермс&quo ; можуть використовуватися при укладанні договорів купівлі-продажу, які вимагають від продавця транспортування товару будь-яким видом транспорту, а також для договорів, де покупець одержує товар на складі продавця. У тлумаченні й застосуванні комерційного договору можуть виникати труднощі, як у силу неоднозначності тих або інших його положень, так і в силу того, що деякі питання в ньому просто не передбачені.

Казначейство само столкнулось с дефицитом ресурсов и вынуждено было занимать у банков. В 1907 г. ему удалось перевести некоторую сумму в пользу банков, однако средства, которыми Казначейство реально располагало, были весьма небольшими, поскольку львиная доля его свободных фондов была размещена в банках еще до наступления кризиса. Казначейство, таким образом, выполняло некоторые из функций центрального банка, выдавая банкам кредиты и осуществляя действия, аналогичные операциям на открытом рынке (покупку ценных бумаг). Довольно-таки случайный характер этой помощи заставил реформаторов потребовать от государства более "научного" поведения во время кризисов. Ведь в такие периоды наличие или отсутствие свободных средств в казне было делом случая. Существовала, однако, и другая весьма влиятельная точка зрения, которая объявляла помощь Казначейства негативным фактором, поскольку она давала стимул для экспансии. Банки, согласно этой точке зрения, знали заранее, что государство окажет им помощь в случае возникновения трудностей, и начинали экспансию соответственно своим ожиданиям

1. Центральный Банк РФ: его функции и роль. Правовая основа деятельности ЦБ РФ

2. Коммерческие банки и их функции (Контрольная)

3. Банки их виды, функции

4. Планування як функція менеджменту

5. Коммерческие банки и их функции

6. Коммерческие банки: специфика и функции в Украине
7. Центральный банк и его функции
8. Функції Національного банку України

9. Центральный Банк и его функции

10. Банки та їх функції

11. Оцінка толерантністідо ризиків та система лімітів у банку. План зниження ризику втрати інфраструктури банку на випадок техногенних катастроф (на прикладі АКБ "Укрсиббанк")

12. Деятельность банка на примере Акционерного почтово-пенсионного банка "Аваль"

13. Организация, цели и функции центральных банков развитых стран и Банка России

14. Структура и функции центральных банков. Пример развитых стран

15. Основные функции Центрального Банка

16. Функции и операции Национального банка Республики Казахстан как Центрального банка страны

Подушка "Green Line. Бамбук", 70х70 см.
Удобные и практичные постельные принадлежности, изготовленные с применением ткани нового поколения из микрофиламентных нитей Ultratex и
788 руб
Раздел: Размер 70х70 см
Чайник эмалированный ЕМ-25001/41 "Сицилия", 2,5 л (со свистком).
Объем: 2,5 л. Внешнее высокопрочное японское трехслойное эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные
Подставка для ручек с часами, 11,8х10,2х5,2 см.
Подставка для ручек с часами. Материал корпуса: пластик. Механизм: электронный. ЖК дисплей. Дополнительные функции: часы, будильник,
540 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

17. Функции Центрального банка

18. Види грошей. Кредитні гроші. Кредитна система України. Функції та операції Центрального банку

19. Роль центрального банка в денежно – кредитной политике государства

20. Синтаксические функции герундия в испанском языке. Проблема атрибутивного герундия

21. Денежно-кредитная политика центральных банков

22. Проблемы совершенствования порядка установления, начисления и взимания процентов по кредитам в коммерческих банках /на материале АКБ Украина/
23. Центральные банки
24. Роль Центрального банка и его территориальных управлений в развитии кредитной системы

25. Центральный Банк РФ и его функции

26. Маркетинг в банках и проблемы его развития

27. Проблемы реализации инвестиционного потенциала российских предприятий. Роль банков в привлечении инвестиций и финансировании промышленного производства

28. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

29. Центральный банк:функции, цель деятельности

30. Функции и роль коммерческих банков

31. Европейская система центральных банков: организация и задачи деятельности

32. Роль центрального банка

Шкатулка, 30x23.5x16 см (арт. 3668-RT-43).
Шкатулки — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать используемые в хобби
1324 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Термо ланч-бокс "Bento" (арт. TK 0049).
Термо ланч-бокс "Бенто" предназначен для тех, кто ценит комфорт при обеде, но не обладает большим количеством времени. Быстро
617 руб
Раздел: Штучно
Зеркальце карманное "Котик", 8x7 см.
Симпатичное карманное зеркало станет Вашим незаменимым помощником и с легкостью разместится даже в небольшой женской сумочке или кармане.
354 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки

33. Функции ЦБ РФ и ФРС США

34. Интеграция банковской системы России в мировое банковское сообщество и проблемы налогообложения деятельности банков

35. Значение и функции банков в современной экономике

36. Проблемы внедрения пластиковых карточек на примере Ставропольского банка Сбербанка РФ

37. Центральный банк, назначение, функции, операции

38. Статус Центрального банка и основы его деятельности
39. Пошук ідеалів і пpоблема вибоpу в pомані Панаса Миpного "Хіба pевуть воли, як ясла повні?"
40. Социально-экономические функции рекламы в деятельности коммерческих банков

41. Банковская система: виды банков, их роль и функции в экономике. Банковская система Крыма

42. Конфлікт інтересів як проблема етики державного службовця

43. Место центрального банка в банковской системе

44. Надзорные и регулирующие функции банка России

45. Операции Центрального Банка на открытом рынке

46. Организационная и функциональная структура Центрального Банка России

47. Организация деятельности центрального банка

48. Основные направления денежно-кредитной политики Центрального Банка РФ

Копилка-раскраска "Сова".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки
Настольная игра "Активити. Вперед".
Интересная и увлекательная настольная игра "Вперед" из серии "Активити" сможет легко и быстро поднять настроение
345 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Кружка фарфоровая "Царский шиповник", 650 мл (3 вида).
Большая фарфоровая кружка универсального применения "Царский шиповник", украшенная золотой обводкой, станет достойным
477 руб
Раздел: Кружки

49. Политика центральных и коммерческих банков

50. Правовые основы деятельности Центрального банка РФ по надзору за кредитными организациями

51. Проблемы банков в развитии ипотечного кредитования

52. Роль Центрального банка в денежно-кредитной политике

53. Функции банков в переходный период экономики

54. Функции, операции и услуги коммерческих банков, их баланс и прибыль
55. Центральный банк России: функция денежно-кредитного регулирования
56. Центральный Банк РФ и его функции

57. Анализ современной денежно-кредитной политики Центрального банка РФ

58. Банковская система в Республике Беларусь. Виды и функции банков

59. Валютные интервенции Центрального Банка России

60. Взаимоотношения Центрального банка РФ с коммерческими банками и другими кредитными организациями

61. Денежно-кредитная политика Центрального Банка России

62. Денежно-кредитная политика Центрального Банка Российской Федерации

63. Денежно-кредитная система и инструменты политики Центрального банка

64. Денежно-кредитная политика Центрального банка РФ в период с 2008-2010 г.г.

Тетрадь на резинке "Elements", А5, 120 листов, клетка, зеленая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120, в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: зеленый.
328 руб
Раздел: Прочие
Фломастеры "Замок", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Профиль корпуса: круглый корпус. Вид фломастеров: стандартные.
379 руб
Раздел: 13-24 цвета
Настольная игра "Set" (Сет).
Настольная игра «Сет» состоит из 81 карты. На картах нарисованы простые фигуры, обладающие четырьмя характеристиками. Игрокам нужно
754 руб
Раздел: Карточные игры

65. Надзорные функции Банка России. Компетенция Счетной палаты РФ

66. Форма государства и социальная функция государства.Проблемы их взаимосвязи

67. Особливості аргументації в політичному дискурсі як перекладацька проблема

68. Магистрально-модульная архитектура ПК. Основные функции центрального процессора. Оперативная память

69. Функції цитати, як одного із засобів організації художнього простору тексту (на прикладі твору Л.Н. Большакова "Повернення Григорія Вінського")

70. Паблік рілейшенз як інструмент маркетингу у діяльності комерційного банку на прикладі АКБ "Правекс-Банк"
71. Кишкова непрохідність пухлинного генезу, як проблема невідкладної хірургії (патогенез, діагностика, клініка, лікування, хірургічна реабілітація)
72. Возрастные особенности строения и функций нервной системы, учение Сеченова о центральном торможении

73. Тероризм як проблема світового масштабу

74. Организационные коммуникации, их функции и проблемы

75. Використання демонстраційного досліду як засобу вивчення функціонування рослинного організму в розділі "Рослини"

76. Підготовка дітей до навчання в школі як психолого-педагогічна проблема

77. Формування творчої особистості як наукова проблема

78. Взгляды Выготского Л.С. по проблеме высших психических функций человека

79. Свідомість як філософська проблема

80. Бідність як соціальна проблема

Умные кубики. Орнаменты. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики "Орнаменты" - универсальный набор интеллектуальных игр для дошкольников. IQ-кубики помогают развивать моторную и
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Настольная игра "Кортекс".
Сможете отличить баскетбольный мяч от клубники на ощупь или за долю секунды увидеть выход из лабиринта? А молниеносно запомнить предметы и
914 руб
Раздел: Карточные игры
Книга-сейф "Английский словарь", цвет: черный, 24 см.
Этот сейф-шкатулка - точная имитация книги. Будучи поставленным на книжную полку, он ловко затеряется среди настоящей литературы, сохранив
711 руб
Раздел: Копилки

81. Масове безробіття в Україні як соціальна проблема

82. Соціальна робота як професія. Права і функціональні обов’язки соціального працівника

83. Економічна природа митного тарифу, його класифікація та функціональні завдання

84. Истина как центральная проблема познания

85. История развития Центрального банка России

86. Проблеми функціонування Бреттонвудської валютної системи
87. Біологічна продуктивність як основа функціонування різних екосистем та біотопів
88. Криві байдужості, їх властивості. Параметри підприємства як мікроекономічної моделі. Виробнича функція

89. Соціально-економічне значення ремонту у вирішенні функціональних завдань розвитку ЖКГ

90. Щастя як етична проблема

91. Проблема внеземных цивилизаций

92. Проблема Великого Молчания Внеземных Цивилизаций

93. Структура и функции клеточного ядра

94. Эпифиз и его гормональные функции

95. Синапсы (строение, структура, функции)

96. Основные проблемы генетики и механизм воспроизводства жизни

Щётка-сметка автомобильная для снега, телескопическая, поворотная, со скребком, 810-1060 мм.
Щетка автомобильная для снега со скребком предназначена для очистки кузова и стекол автомобиля от снега и льда. Автомобильные щетки для
586 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки
Рюкзак школьный "Multi Pack. Graphic", 40x18x29,5 см.
Вместительный и удобный школьный рюкзак, отличающийся небольшим весом и наличием твердой спинки. Благодаря прочной каркасной конструкции
3707 руб
Раздел: Без наполнения
Именная кружка с надписью "Любимый папа".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки

97. Функции белков в организме

98. Функции ГЛИИ

99. Слуховой анализатор. Строение и функции сердца


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.