Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Программное обеспечение Программное обеспечение

Автоматизована інформаційна система надходження матеріалів

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ Бердичівський політехнічний коледж Циклова комісія спеціальності 5.0804050 «Програмування для ЕОТ та автоматизованих систем» Курсовий проект з дисципліни «Проектування автоматизованих інформаційних систем» Автоматизована інформаційна система надходження матеріалів Виконав: студент групи Пзс-604 Ільчишин Віталій Сергійович Перевірив: викладач Куропаткін Сергій Григорович м. Бердичів 2008 ЗМІСТ Зміст Реферат. Вступ. Основна частина. 1. Аналіз предметної області і постановка задачі на розробку програми. 2. Опис структур та методів обробки даних. 2.1 Обґрунтування вибору методів та засобів обробки даних. 2.2 Опис структур даних. 3. Опис алгоритму функціонування програмного забезпечення. 3.1 Інформаційна модель системи. 3.2 Інформаційна модель програми. Висновок. Список використаних джерел. Додатки. Додаток 1. Технічне завдання 1. Загальні положення. Найменування програмного засобу Призначення розробки та область застосування Найменування розроблювача і замовника 2. Підстава для розробки Документ, на підставі якого ведеться розробка Організація, що затвердила цей документ, і дата його затвердження. 3. Вимоги до програми. Вимоги до функціональних характеристик Склад виконуваних функцій. Організація вхідних і вихідних даних. Часові характеристики і розмір пам'яті, необхідної для роботи програми. Вимоги до надійності Вимоги до надійного функціонування Контроль вхідної і вихідної інформації. Час відновлення після відмови Умови експлуатації і збереження Вимоги до інформаційної і програмної сумісності. Вимоги до інформаційних структур на вході і виході. Вимоги до методів рішення і мов програмування. Вимоги до системних програмних засобів. Вимоги до складу і параметрів технічних засобів. 4. Вимоги до програмної документації. 5. Техніко-економічні показники. 6. Стадії та етапи розробки. 7. Порядок контролю і приймання. Додаток 2. Коди програмних модулів. 1. Форма dovid ma erial Код кнопки «додати запис»: Код кнопки «видалити запис»: Код кнопки «закрити»: 2. Форма f zalyshok. Код кнопки «додати запис»: Код кнопки «видалити запис»: Код кнопки «закрити»: 3. Форма f prybu ik: Код кнопки «додати запис»: Код кнопки «видалити запис»: Код кнопки «видалити запис»: 4. Форма f vyda ok: Код кнопки «додати запис»: Код кнопки «видалити запис»: Код кнопки «закрти»: 5. Форма osv: Код кнопки «розрахувати відомість надходжень»: Код кнопки «розрахувати відомість вибуття»: Код кнопки «розрахувати»: Код кнопки «закрити»: Додаток 3. Контрольні приклади. РЕФЕРАТ Курсовий проект, 33 с., 2 мал., 4 табл., 8 джерел, 3 додатків. Дисципліна: «Проектування автоматизованих інформаційних систем» Тема: «Автоматизована інформаційна система надходження матеріалів». У роботі описані процес і результати проектування Автоматизована інформаційна система формування та друкування «Відомості», призначеної для автоматизації кадрового обліку на підприємствах із середньою кількістю працівників. Результат розробки оформлений у виді програмної конфігурації і комплекту супроводжувальної документації. Подальший розвиток роботи можливий у бік поліпшення зовнішнього інтерфейсу ї адаптації програми до більшої області потенційного застосування, за рахунок інтеграції з іншими програмними пакетами призначеними для автоматизації різних сфер діяльності підприємства.

Робота має навчальний характер і тому розрахунок економічної ефективності її впровадження для конкретного підприємства не виконувався. Вступ Автоматизація прибуткова-видаткових операцій у різних областях практичної діяльності є одним із основних напрямків застосування обчислювальної техніки і персональних комп’ютерів зокрема. На основі сукупності апаратних засобів і спеціалізованого прикладного програмного забезпечення будуються автоматизовані робочі місця спеціалістів різного профілю. Однією із форм обліку для підприємств із різною формою діяльності є облік матеріалів на складі. Існують універсальні програмні комплекси які дозволяють вирішувати цю задачу у сукупності із іншими задачами обліку (наприклад «1С склад»), але вони коштують досить дорого і потребують додаткової підготовки спеціалістів – користувачів і проведення значних організаційно – технічних заходів по впровадженню такого програного комплексу на підприємстві. Якщо на підприємстві немає єдиної автоматизованої інформаційної системи, то задачі автоматизації робіт у різних підрозділах можуть вирішуватися із застосуванням окремих спеціалізованих автоматизованих систем, які у перспективі будуть об’єднані у загальну. Прикладом реалізації саме такої системи є запропонований програмний засіб «ОСВ складу», призначений для автоматизації складського обліку на підприємстві, розроблений у відповідності до завдання на курсове проектування із дисципліни «Проектування автоматизованих інформаційних систем». Основною метою даного курсового проекту є розробка розгорнутого технічного завдання на основі вивчення та аналізу заданої предметної області, розробка структур та вибір методів обробки даних, алгоритмів функціонування програмних модулів, забезпечення якісних показників роботи програми: створення зручного графічного інтерфейсу користувача, розробка інтегрованої довідкової системи та супроводжувальної документації, засобів для розгортання програмної системи в інформаційному середовищі користувачів. Для реалізації поставленого завдання обрано сучасні інструментальні середовища і засоби програмування FoxPro, у яку входять всі сучасні засоби програмування і підтримки процесу розробки програм. Не зважаючи на те, що проект носить навчальний характер, він має певне практичне значення і може бути застосований для автоматизації вказаної прикладної задачі на підприємствах із різною формою діяльності. Основна частина 1. Аналіз предметної області і постановка задачі на розробку програми У відповідності до технічного завдання програма «ОСВ складу» повинна забезпечувати роботу стандартного складу (тобто присутність функцій прийому товар і його видача), а також можливість отримання інформації про залишки матеріалів на складі та можливість отримання інформації, вибраної за певними критеріями, а також формування звітів у вигляді стандартизованих паперових документів. На основі проведеного аналізу предметної області встановлено, що складський облік матеріальних цінностей ведеться у вигляді декількох основних паперових форм: облік матеріалів (їх назв, одиниць виміру та вартості); прийом матеріальних цінностей; видача матеріальних цінностей; Також для конкретного завдання повинна бути присутня наступна паперова форма: отримання матеріальних цінностей; видача матеріальних цінностей; загальний прийом та видача з підрахуванням залишку матеріальних цінностей.

Якщо на склад приходять нові матеріальні цінності, то вони повинні заноситись у довідник матеріалів та документ приходу. У довіднику матеріалів записуються основні характеристики товару (його назва, одиниці виміру, ціна). У документі приходу матеріалу зазначається його назва та кількість. При видачі матеріальних цінностей зі складу створюється видаткова накладна у яку заноситься дані про матеріал (назва та кількість). Для отримання даних про залишки матеріалів на складі формується відомість на складі. У якій зазначається загальне надходження та вибуття матеріалу за місяць та залишок матеріальних цінностей на кінець місяця. Для спрощення процедур обліку і пошуку потрібної інформації, допускається для кожного типу реєстраційних операцій вести окремий журнал. Згідно кожної форми формується накладна у якій відображається у друкованій формі основні данні, що тримав у собі документ. Згідно збережених даних про матеріальні цінності будуть створюватись запити з параметрами, які дадуть змогу відсортувати і вивести ті дані, що потребує бухгалтер або інший адміністративний працівник. У відповідності до аналізу предметної області можна зробити висновок, що задача, яка підлягає автоматизації відноситься то складу типових аналітично-облікових задач і може бути вирішена з використанням програмних та інструментальних засобів, передбачених технічним завданням, а саме з використанням елементів файл – серверних баз даних. 2. Опис структур та методів обробки даних 2.1 Обґрунтування вибору методів та засобів обробки даних Оскільки, у відповідності до технічного завдання і аналізу предметної області, розробка автоматизованої системи складського обліку підприємства проводиться на основі принципів та елементів систем управління базами даних, то логічним є - збереження даних здійснювати у вигляді файлів таблиць бази даних певного типу, вибір і обробку інформації виконувати на основі запитів, для введення і відображення даних використовувати діалогові екранні форми, а вихідні паперові документи формувати у вигляді звітів. Однією із сучасних універсальних інструментальних систем програмування є FoxPro 6.0, яка має розвинені засоби для програмування та обробки баз даних і ведення бухгалтерського обліку і дає можливість вирішувати відповідні задачі. Оформлення бази даних у FoxPro 6.0 здійснюється у вигляді конфігурації, яка підключається до основної оболонки програми і завдяки цьому сама конфігурація займає досить малий об’єм, як для готової програми з такими можливостями. В FoxPro 6.0 є декілька можливостей запуску програмної оболонки. Будь який з цих режимів дозволяє пройти всі етапи розробки готової бази даних або програми. Це починаючи від її виготовлення до самого безпосереднього використання. Для зберігання конфігурації і всіх потрібних файлів даних потрібно вказати тільки головну форму. FoxPro 6.0 саме створить потрібні файли і папки із потрібними назвами. В FoxPro 6.0 потрібно створювати таблиці і відповідно форми. Сам процес створення бази даних спрощений до мінімуму і вимагає від програміста тільки зосередитись на створенні самої механіки роботи програми і розрахунків.

Поодинок винятки т, хто примудрявся в ц роки лишатися на плаву публчност, як-от Вадим Скуратвський,  вперто вишукувати кожну шпаринку, в яку можна втиснутися бодай би тльки пвголосом  пвнатяком, тльки пдтверджують загальну тенденцю «вбивства профес»: це все поспль представники старшого поколння, ще з радянських часв звиклого працювати в умовах тотально несвободи  шифрувати сво думки езопвською мовою з розрахунку на публку, яка вм «читати мж рядкв». Молодша генераця наших нтелектуалв, таким умнням уже не надлена, в мжчас остаточно змарAналзувалась  перейшла в «режим самозадоволення» розлзшись по глухих закапелках малотиражних «тусовочних» видань, де сама соб вс ц роки слугувала  речником,  публкою. Тимчасом ширша нтелгентна публка, спрагла скльки-небудь притомного осмислення й аналзу бжучих суспльних процесв (не тльки полтичних подй!), плавом попливла задовольняти свй нтелектуальний голод в ¶нтернет. На тл всх полтичних потряснь минулого року, як завершилися Помаранчевою революцю, дос непомченою залишаться нша, скромнша революця нформацйна, в ход яко укранський ¶нтернет здйснив надпотужний кльксний  яксний ривок, перебравши на себе функц друкованих ЗМ¶  перетворившись з забавки для тнейджерв на справжнй Гайд-парк для середнього класу

1. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

2. Корпоративна інформаційна система "Галактика"

3. Проектування автоматизованої інформаційної системи для менеджера фірми

4. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

5. Інформаційна (автоматизована) система в Держказначействі України

6. Велика Вітчизняна війна 1941-1945 рр. за матеріалами свідків та ветеранів війни
7. Інформаційна модель упровадження системи якості ВНЗ
8. Автоматизована інформаційно-аналітична система Міністерства фінансів України

9. Інформаційні системи і технології підприємства

10. Матеріали до уроку по роману Гаргантюа та Пантагрюель

11. Проект фотокомплексу для зйомки індивідуального портрету в умовах павільйону на чорно-білі малоформатні матеріали. Річний об

12. Організаційна система управління природокористуванням України

13. Інформаційні системи і технології у фінансових установах

14. Інформаційна політика України

15. Фантастичний світ Рабле: матеріали до уроку по роману «Гаргантюа та Пантагрюель»

16. Операції комерційних банків щодо залучення вкладів населення (на матеріалах АКБ "Правекс-Банк")

Набор для раскрашивания рюкзака "Disney. Тачки".
Набор для творчества способствует развитию художественных способностей, мелкой моторики, наглядно-действенного мышления, наблюдательности,
303 руб
Раздел: Без наполнения
Папка для тетрадей "Калейдоскоп", А3.
Папка для тетрадей формата A3, закрывается на молнию. Отличается вместительностью и ярким дизайном (полноцветная печать на пластике). Для
507 руб
Раздел: Папки для тетрадей
Фоторамка "Poster gold" (40х60 см).
Для фотографий размером 40 х 60 см. Материал рамки - пластик. Цвет - золотистый. Материал подложки - плотный картон. Крепежи позволяют
770 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)

17. Підвищення конкурентоспроможності банку на ринку банківських послуг (на матеріалах АКБ "Приватбанк")

18. "Розрахункові операції банку" (на матеріалах комерційного банку ВАТ АКБ "Укрсоцбанк")

19. Депозитні операції банків на фінансовому ринку України (за матеріалами АТЗТ "АК ПРОМІНВЕСТБАНК")

20. Компютерні інформаційні системи

21. Проектування інформаційної системи збору даних землевпорядкування для автоматизації процесу оцінки земельних ділянок

22. Облік матеріалів і малоцінних та швидкозношувальних предметів
23. Інституційна система Європейського союзу
24. Лінгвістичний аналіз засобів характеристики опису місця дії (на матеріалі короткого оповідання кінця ХІХ ст.)

25. Переклад інфінітивних конструкцій на матеріалі роману С. Моема "The Moon and Sixpence"

26. Динаміка сільського іменника (на матеріалі с. Мічуріне Тельманівського району Донецької області)

27. Використання краєзнавчого матеріалу як мотиваційного засобу у навчанні французької мови

28. Бухгалтерські інформаційні системи для малого й середнього бізнесу

29. Інформаційна безпека, пошук інформації

30. Інформаційні системи

31. Інформаційні системи в економіці та підприємництві

32. Корпоративні інформаційні системи

Пакет полиэтиленовый с вырубной ручкой "Золотая полоса", ПВД, 40х47 см, 55 мкм, 50 штук.
Пакеты ПВД - прочны при растяжении и сжатии стойки к удару и разрыву устойчивы к проколам и поперечным разрывам. При больших нагрузках
361 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Лото для самых маленьких "О чем мечтают мальчики".
Детское лото рекомендуется для самых маленьких. Эта простая и увлекательная игра может стать незаменимым помощником в воспитании и
363 руб
Раздел: Лото детское
Рюкзак для средней школы "Мамба", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения

33. Операційна система Windows

34. Проектування дволанкової розподіленої інформаційної системи для роботи з базами даних із використанням SQL Interbase

35. Проектування триланкової розподіленої інформаційної системи для роботи з БД із використанням технології DataSnap (MIDAS)

36. Структура інформаційної системи. Декомпозиція інформаційних систем

37. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті

38. Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert
39. Захист інформації в інформаційних системах
40. Регіональні особливості політики коренізації в Україні (на матеріалах Волині, Київщини і Поділля)

41. Мова як засіб і матеріал формування та становлення особистості людини

42. Прийом контрасту як основний засіб організації художнього матеріалу у творі В.Г. Короленка "Діти підземелля"

43. Методика вивчення ліричного твору в школі (на матеріалах лірики Г. Гейне)

44. Інформаційні системи в маркетингу

45. Особливості експертизи кисломолочних сирів, порядок та правила перепуску їх через митний кордон України (за матеріалами магазину "Вибір" м. Рівне)

46. Управління запасами матеріалів на підприємстві

47. Інформаційна технологія класифікації клінічних діагнозів на основі семантико-синтаксичної моделі

48. Оптимізація методів відновлення зубів вітчизняним матеріалом "Кромлайт-Z"

16 разноцветных восковых смываемых, треугольных мелков.
Мамы и папы могут быть уверены, что выбрав восковые мелки Crayola, они доставят радость своим детям. С их помощью можно нарисовать
419 руб
Раздел: Восковые
Подгузники-трусики "Pampers Pants", 6 ( 15+ кг), 44 штуки.
Когда малыши вертятся или ползают, подгузники надевать сложно. Тогда стоит использовать трусики Pampers Pants. Трусики Pampers легко
1117 руб
Раздел: Более 11 кг
Кружка с сердцем на дне (для правши или левши).
Пусть утро станет добрым! Кружка с забавной фигуркой на дне - это шанс вызвать улыбку близкого человека. По мере выпивания напитка фигурка
390 руб
Раздел: Оригинальная посуда

49. Інформаційна складова іміджу держави на міжнародній арені, на прикладі України та США

50. Інформаційні системи в менеджменті

51. Методичні вказівки та програмні робочі матеріали з переддипломної практики

52. Обґрунтування проекту підвищення рівня конкурентоспроможності продукції (за матеріалами ТОВ ДКБ "Ротекс" (м. Київ))

53. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

54. Вивчення геометричного матеріалу в початковій школі
55. Вища бібліотечно-інформаційна освіта в сучасній Україні: формування документологічної складової
56. Методика проведення уроку комбінованого типу з інформатики на тему "Інформаційна модель. Етапи розв’язування задачі на комп’ютері"

57. Формування читацьких інтересів молодшого школяра на основі використання ілюстрованого матеріалу

58. Партійна система України. Політичний маркетинг

59. Дослідження технічного рівня та тенденцій розвитку розточувального інструменту з розробкою матеріалів заявки, комерціалізація прав на винахід

60. Підвищення ефективності експлуатації свердел під час обробки композиційних матеріалів

61. Фізико-хімічні методи обробки матеріалів

62. Інструментальні матеріали

63. Методики швидкого запам’ятовування великого обсягу матеріалу

64. Матеріали і методи дослідження

Кастрюля со стеклянной крышкой, 3 л.
Объем: 3 л. Диаметр: 18 см. Глубина: 11,5 см. Толщина стенок: 0,5 мм. Кастрюля из высококачественной нержавеющей стали класса
700 руб
Раздел: До 3 литров
Копилка "Свинка", с молотком, 15x15x14 см, арт. 223016.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой
503 руб
Раздел: Копилки
Набор цветных карандашей STABILO GREENcolors, 12 штук.
STABILO GREENcolors - цветные карандаши, сертифицированные FSC. • Изготовлены на 100% из возобновляемой древесины и покрыты лаком на
414 руб
Раздел: 7-12 цветов

65. Загальні властивостi будiвельних матеріалів

66. Споживчі властивості будівельних матеріалів та речовин

67. визначення термодинамічних властивостей різних речовин і матеріалів

68. Шаруваті кристали рідкоземельних матеріалів

69. Матеріалістична філософія Нового часу

70. Податок з доходів фізичних осіб (на матеріалах ДПІ у Святошинському районі м. Києва)
71. Класифікація та основні властивості провідникових матеріалів
72. Інформаційні системи в економіці

73. Автоматизована система обробки економічної інформації

74. Розробка проекту технологічної системи інтенсифікації гірничих робіт при відпрацюванні запасів руди на горизонті 330м шахти “Експлуатаційна” ЗАТ “ Запорізький

75. Автоматизована обробка економічної інформації

76. Автоматизована система обліку праці та зарплати

77. Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах

78. Інформаційно-довідкова система

79. Розробка системи керування та актуалізації інформації web-сайту національного оператора енергоринку

80. Системи оброблення економічної інформації

Шинковка "ШК-4".
Доска-шинковка для капусты деревянная, 3 ножа. Длина 50 см. Ширина 21,5 см.
442 руб
Раздел: Тёрки, мультитёрки
Дождевик Bambola для колясок, универсальный.
Элегантный, экологичный дождевик и на классическую коляску-люльку и на прогулочную коляску, подходит и для колясок с ручкой сзади
550 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Кружка "Котик черный".
Смешная щурящаяся мордочка кота и его маленькие ушки - вот, что делает эту кружку такой неотразимо милой! Округлая, сужающаяся кверху
367 руб
Раздел: Кружки

81. Файлові системи і бази даних. Потреби інформаційних систем

82. Інформаційно-вимірювальна система тиску газу в газопроводі

83. Розрахунок радіоприймального пристрою цифрової системи передачі інформації

84. Створення мікропроцесорної системи для багатоканального інформаційного табло

85. Маркетингова інформація та її особливості як об’єкта автоматизованої обробки

86. Організація інформаційного обслуговування менеджера. Методи матеріального заохочення. Документація управлінської діяльності
87. Автоматизована система вимірювання удою молока
88. Організаційна структура митної системи України

89. Периодическая система материи

90. Автоматизована система Державного казначейства України

91. Екологічний моніторинг і система екологічної інформації

92. Спутниковые системы навигации GPS и Глонасс

93. В поисках системы мира

94. Малые тела Солнечной системы

95. Происхождение Солнечной системы

96. Строение солнечной системы

Набор мебели игровой "Малыш-2".
Замечательный набор детской мебели "Малыш-2" отлично подойдет для деток от 2 до 6 лет. Набор включает в себя столик и стульчик.
2025 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Стиральный порошок "Умка", детский, 6 кг.
На основе натурального мыла. Порошок максимально безопасен для кожи и для ткани. Легко выполаскивается из белья. Низкие дозировки делают
690 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Настольная игра "Дети Каркассона" (новая версия).
14-го июля каждого года народ Франции отмечает национальный праздник. В Каркассоне в этот день ребетня из окрестных деревень с шумом и
1190 руб
Раздел: Классические игры

97. Мир Галактик (Галактики и звездные системы)

98. Солнечная система (Солнце, Земля, Марс)

99. Строение солнечной системы


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.