Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Аналіз поглядів на ринкову кон’юнктуру російських економістів

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Курсова робота на тему: &quo ;Аналіз поглядів на ринкову кон’юнктуру російських економістів&quo ; План Вступ 1. Економічні погляди Н.Д. Кондратьєва 1.1 Вчення про «великі цикли кон'юнктури» 1.2 Питання статики і динаміки в рукописі 1931 р. 2. Економічні погляди А.В. Чаянова 2.1 Концепція родинно-трудового селянського господарства 2.2 Теорія селянської кооперації 2.3 Питання організації аграрного сектора Висновок Список використаної літератури Вступ З часів В.І. Леніна в Росії Державна власність на засоби виробництва вважалася за основу економіки країни. Н.Д. Кондратьєв (1892–1938) – російський вчений економіст, провів дослідження руху товарних цін, відсотка на капітал, заробітної плати, обсягів зовнішньої торгівлі, виробництва чавуну в економічно розвинених країнах світу – Англії, Франції, Німеччини, США за тривалий період, близько 140 років і зробив висновок про наявність великих циклів кон'юнктури в 48–55 р.р. Кондратьєв обгрунтував їх причини і передбачив терміни майбутніх «довгих хвиль» економічного розвитку. З теорії Кондратьєва виходило, що за депресією настане новий підйом капіталістичної економіки. У цьому радянська влада побачила «буржуазну апологетику». Леонід Канторович – російський вчений-економіст і математик – єдиний в Росії лауреат Нобелівської премії. Саме він ввів в економічну і математичну науки поняття і модель лінійного програмування в цілях розробки оптимального підходу в процесі використання ресурсів. Основна праця Канторовича – його робота «Економічний розрахунок якнайкращого використання ресурсів». Йому вперше вдалося побудувати статистичну і математичну модель поточного і перспективного планерування використання ресурсів. Канторович довів, що будь-які економічні проблеми можуть вирішуватися як завдання максимізації продукції при багаточисельних обмеженнях. По суті, теорія Канторовича була застосовна до будь-якого типу економіки. Але комуністична партія СРСР такого не могла допустити, і теорії Канторовича було додано класове звучання, вона була поставлена на службу соціалістичній плановій економіці і названа «теорією оптимального планування». Великий вклад в аграрну теорію вніс інший російський вчений – А.В. Чаянов (1888–1937). Чаянов відстоював ідею стійкості сімейного трудового господарства, його вищій ефективності в порівнянні з крупними колективними господарствами. Учений відстоював ідею про те, що сімейне трудове господарство корінним чином відрізняється від фермерського господарства, оскільки в основі його діяльності лежить задоволення потреб сім'ї, а не отримання прибули. Чаянов пише, що саме сімейне трудове господарство під час першої світової війни, революції, періоду «військового комунізму» проявило особливу стійкість і потрібно повсюдно його підтримувати і розвивати цей унікальний вид господарства. Кооперативи повинні утворюватися лише в ой області, де складніша технічна основа недоступна селянському господарству. Чаянов вважав, що існують такі види виробництва, які взагалі не можна узагальнювати, оскільки знижується ефективність. Такі погляди суперечили установкам Радянської держави того часу, повністю розходилися з курсом країни – на колективізацію.

У 1930 г. Чаянов був арештований, а в 1937 р. розстріляний, як «ворог народу». Реабілітований Чаянов, як і багато інших, був тільки в кінці 80-х років, тоді ж стала відома його економічна праця. 1. Економічні погляди Н.Д. Кондратьєва Н.Д. Кондратьєв був, як відомо, універсальним дослідником. Проте, проживаючи в країні, де переважну більшість населення складали селяни, він, як і багато російських економістів, рано почав цікавитися саме аграрною проблематикою. Вже перші значні роботи Кондратьєва «Розвиток господарства Кінешемського земства Костромської губернії» (1915), «Ринок хлібів і його регулювання під час війни і революції» (1922) присвячені аграрному сектору російської економіки. Так, в центрі уваги монографії про ринок хлібів стояли питання розміщення, розвитку і регулювання сільськогосподарського виробництва. Вже тут Н.Д. Кондратьєв розглядує модель твердої ціни на хліб, при якій ступінь адміністративного втручання виявляється найвищим, модель непрямої цінової дії, суть якої зводилася до того, щоб вгадати, імітувати вільну ціну», і, нарешті, змішаний метод ціноутворення, заснований на поєднанні твердого базису ціни з прогнозами її можливих змін. Аналізуючи співвідношення твердих і вільних (ринкових) цін за період 1914–1918 рр., Кондратьєв вказує на зростання розриву між ними і приходить до висновку, що «політика твердих цін була безсила заволодіти рухом цін, усунути вільні нелегальні ціни, дуалізм цін вільних і твердих». В зв'язку з цим їм ставиться питання про межі державного втручання на ринку. Вчений вважає, що пекло міністр заборонні заходи на ринку хлібів породжувалися багато в чому жорсткою реальністю військового часу. Разом з тим методи грубого інтервенціонизму неминуче загострювали продовольчу проблему, оскільки оголювалася неефективність і відсталість бюрократичного державного апарату. Монографія «Ринок хлібів » є цінним джерелом фактичного матеріалу, не лише конкретним історико – економічним, але і теоретичним дослідженням. Тут автор вперше личить до концепції змішаних форм дії на економіку – з боку держави, торгівельно-підприємницьких структур, місцевих органів влади (міст і земств), а також з боку окремих селянських господарств. Проблема хлібного ринку постає як проблема синтетична – в її дозволі бере участь безліч суб'єктів, використовуються різні, часто суперечливі методи регулювання. Н.Д. Кондратьєв навіть у важких умовах війни і революції висував вимогу «ринкової перевірки» методів державної політики. Проте його неможливо представляти глашатаєм безбережної ринкової спонтанності і стихійності. Як відомо, при активній участі ученого Планова комісія Наркомзама РРФСР склала перший в історії перспективний план розвитку сільського і лісового господарства РРФСР (1923–1928) (так звана «п'ятирічка Кондратьєва»). При розробці цього плану Н.Д. Кондратьєв виходив з необхідності поєднання на базі непу планових і ринкових початків, висунув центральну ідею «тісного зв'язку» і «рівноваги» аграрного і індустріального секторів. В середині 1920-х рр. ці положення остаточно сформувалися у вигляді концепції паралельного рівноважного розвитку сільського господарства і промисловості.

Н.Д. Кондратьєв писав, що лише «здорове зростання сільського господарства передбачає потужний розвиток індустрії». Ефективний аграрний сектор здатний забезпечити підйом всієї економіки, стати гарантією стійкості всього народного господарства, включаючи процес індустріалізація. Характерний, що Н.Д. Кондратьєв не виступав проти націоналізації землі. Проте він вважав за необхідне сміливіше розвивати товарно-торгівельні основи села непу, звести до мінімуму обмеження вільного розвитку трудового господарства селянина, що дісталися в спадок від епохи «військового комунізму». Кондратьєв пропонував звільнити економічну політику на селі від будь-яких намірів в цілях створити монополію для державного і кооперативного торгівельного апарату, проголошуючи курс на посилення товарності аграрного сектора. У цьому руслі розвивалися його ідеї про першочергову допомогу господарствам, що наближаються до фермерського типа, здатним забезпечити швидке нарощування об'ємів товарного хліба, у тому числі для експорту. Кондратьєв протестував проти огульного занесення всіх «сильних шарів села» до складу куркульства. Він стверджував, що невизначено розширювальний підхід до куркульства породжує боротьбу з «міцними шарами, що розвиваються, села які тільки і можуть бути основою товарної продукції». Коли учений закликав здолати «страх перед існуючим і неіснуючим куркульством», він в принципі не заперечував наявність соціальної диференціації в селі. Проте Кондратьєв не рахував диференціацію визначальним чинником політики. Його програма була насамперед прагматичною, орієнтувалася на першочергову підтримку міцних сімейних трудових господарств, здатних стати основою економічного підйому в країні. Прагнення ж направити основні фінансові і матеріальні ресурси на підтримку спочатку бідняків і незабезпечених середняків. Кондратьєв вважав за невиправданий, нереалістичний: цим шарам можна було реально допомогти лише тоді, коли аграрний сектор і народне господарство в цілому достатньо окріпнуть, встануть, що називається, на ноги. Заклики Кондратьєва відмовитися «від протекціонізму і філантропії відносно немічних господарств і безгосподарних форм кооперації» були із самого початку зустрінуті в багнети «лівою опозицією» всередині ВКП(б). Так, лідер «лівих» Г. Зінов’єв охарактеризував концепцію Кондратьєва як «маніфест куркульської партії». Ця характеристика була несправедливою і провокаційною. Повторимо ще раз: Н. Д Кондратьєв орієнтувався на масовий підйом високотоварних господарств. В середині 1920-х р.р. соціальною базою такого підйому могли стати також економічно сильні середняки. Проте оцінки, подібні Зінов’євській, не лише прижилися в партійній літературі, але з часом, не дивлячись на ураження «лівої опозиції», зробилися тут пануючими. З 1927 р. в СРСР зачинається швидко прогресуюче згортання непу. Характерний, що сам Кондратьєв писав, що після нього набирає чинності «новий курс соціально-економічної політики Радянської влади». Тим самим була чітко позначена часова межа, за якою наукові погляди Кондратьєва вже не могли знайти практичного застосування.

Перефразовуючи коментар Анет Гордон-Рд (Annette Gordon-Reed) щодо енергйних заперечень сторографв Томаса Джефферсона про його звязок з Салл ГемнAс (як звучали доти, доки аналз ДНК не показав, що ймоврнсть такого звязку висока), можна сказати, що росйськ сторики помчали тльки так сторичн под, як вдповдали образу хньо крани як одн з наймогутнших держав свтуP7. Дмитро Лихачов як лтературознавець помтно вдрзняться вд Шкловського, а часто висловлю прямо протилежн погляди. Якщо Шкловський був переважно лтературним критиком, то Лихачов сториком. На вдмну вд Шкловського, котрий пристосувався до життя за радянсько влади, Лихачов плекав свою репутацю опозицонера; справд, вн провв певний час у Гулагу. Якщо Шкловський належав до лвого крила полтичного спектра, то Лихачов був прихильником росйських правих сил. Однак спльне для них специфчно росйське змшування нацонально дентичност з мперською призвело до спвпрац Лихачова з державою задля змцнення образу «росйсько слави» серед росян та ноземцв

1. Аналіз і прогноз кон’юнктури ринку цукру

2. Політика економічного зростання. Економічна кон’юнктура

3. Фразеологізми у російських творах Т.Г. Шевченка

4. Кон’юнктура світового ринку золота

5. Кон’юнктура інвестиційного ринку

6. Теоретичні та методичні основи професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів
7. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
8. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

9. Державне регулювання ринкової економіки

10. Економічны погляди І.Я. Франка

11. Економічний аналіз підприємств

12. Економічна безпека Росії

13. Аналіз економічної ефективності ВАТ "Птахорадгосп "Мирний"

14. Економіко-статистичний аналіз і шляхи підвищення ефективності виробництва соняшника в СООО ім. "Суворова" Луганської області

15. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

16. Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки

Простыня трикотажная на резинке, 90х200х25 см, цвет шоколад.
Трикотажные простыни и наволочки – это идеальный вариант постельных принадлежностей, создающий атмосферу уюта и гармонии в спальне,
678 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Нож для чистки овощей "Victorinox", универсальный, двустороннее зубчатое лезвие, чёрный.
Изумительный нож для кухни. Небольшой и удобный, он идеально подходит для чистки овощей. А яркий цвет порадует глаз и не даст ножу
410 руб
Раздел: Овощечистки, рыбочистки
Говорящий планшетик "Новогодний праздник".
В этом планшетике Умка поёт, говорит и рассказывает сказки! 16 новогодних песенок («Песенка Умки», «Белые снежинки», «Снеговик», «Дед
344 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры

17. Північно-Кавказький економічний район Росії

18. Роль держави в регулюванні ринкової економіки

19. Соціально-економічний розвиток Російської імперії після реформ 60-х років ХІХ століття

20. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки

21. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Угорщини, Франції та Бразилії

22. Удосконалення форм і методів підготовки кваліфікованих працівників в умовах становлення ринкової економіки
23. Сучасна школа в умовах ринкової економіки
24. Аналіз філософських та літературознавчих поглядів Е. Штайґера і М. Гайдеггера

25. Особливості оподаткування країн ринкової економіки. Порівняльна характеристика

26. Удосконалення міжбюджетних відносин в умовах ринкової трансформації економіки

27. Аналіз динаміки і циклічності економічних процесів

28. Аналіз економічної ефективності виробництва молока

29. Аналіз загальної рівноваги та дослідження ефективності виробництва в ринковій економіці

30. Аналіз фінансово-економічного стану ЗАТ "АВК"

31. Аналіз фінансово-економічної діяльності ТОВ "Трансмаш"

32. Економіко-статистичний аналіз собівартості продукції тваринництва в ВАТ "Сонячне" Тарутинського району Одеської області

Ручки гелевые "Пчелка", 30 цветов.
Набор гелевых ручек. Количество цветов: 30 (4 классических, 6 пастельных, 5 смешанных, 6 неоновых, 10 блестящих). Прочный пластиковый
554 руб
Раздел: Цветные
Машина "Ракетовоз АРК".
Башня стрелы поворачивается, стрела поднимается, ракета запускается при нажатии на красную кнопку, стекло кабины открывается. Размер:
331 руб
Раздел: Прочее
Подушка с наполнителем "Лебяжий пух. Стандарт", 50x70 см.
Размер: 50x70 см. Цвет: синий. Ткань: 100% хлопок. Наполнитель: заменитель лебяжьего пуха - микроволокно DownFill.
1047 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см

33. Економічна сутність вивчення аналізу статистики зовнішньої торгівлі

34. Історія та тенденції розвитку економічного аналізу

35. Криза в умовах ринкової економіки та основні чинники її виникнення

36. Поняття фінансового аналізу в ринковій економіці

37. Ринкова економіка в Україні

38. Ринок праці молодих спеціалістів в умовах становлення ринкової економіки
39. Соціальний захист населення в умовах ринкової економіки
40. Теорія економічного аналізу

41. Фінансово-економічний аналіз шахти "Південна"

42. Предмет та метод економічного аналізу

43. Техніко-економічний аналіз ефективності виробництва

44. Економічне моделювання в економічному аналізі

45. Золотое колцо Росии. Ярославль

46. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

47. Лексическая эквивалентность при переводе художественного текста с нидерландского языка на русский. Особенности перевода метафор. (на материале перевода отрывка из романа Анны Энквист "Тайна")

48. "Реквием" Анны Ахматовой

Портфель "Attache", A4, серый.
Одно отделение.
375 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Пенал-книжка для начальной школы "Ever After High", 21x14 см.
Пенал-книжка для начальной школы. 1 отделение, держатели письменных принадлежностей. Застегивается на молнию. Размер: 21х14х3 см.
303 руб
Раздел: Без наполнения
Набор инструментов.
Помогаю папе - отличный игровой набор для юных мастеров. Научит начальным профессиональным навыкам. Поможет ребенку почувствовать себя
589 руб
Раздел: Инструменты и мастерские

49. Анна Андреевна Ахматова

50. Анна Герман

51. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

52. Казахские национальные конно-спортивные игры

53. Применение экспресс-анализаторов АН-7560, АН-7529 и АС-7932 в аналитической химии

54. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")
55. Економічна теорія предмет і методи вивчення
56. Анна, жена Иоанна III Ватаца, и ее время

57. Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..)

58. Коней ордынского ига

59. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

60. Релігійний фактор в історії Росії

61. Последний штурм: Жуков или Конев

62. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

63. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

64. Толстой: Анна Каренина

Столик универсальный "Раскладушка".
"Раскладушка" - это многофункциональный складной столик, который с лёгкостью устанавливается и разбирается. Его можно
1083 руб
Раздел: Столы, тумбы
Простыня на резинке "Лимон", 90x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
571 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Подвесные качели "Кассон".
Подвесные детские качели изготовлены из прочного жгута и пластиковых разноцветных деталей. Размер: 48х48х24 см. Материал:
394 руб
Раздел: Качели

65. Аналіз картини І.К. Айвазовського «Буря».

66. Кон, Коль и Коул

67. «Романность» лирики Анны Ахматовой

68. Тема Родины в поэзии Анны Ахматовой

69. Особенности поэтического мира Анны Ахматовой

70. О поэме Сергея Есенина "Анна Снегина"
71. «Мне дали имя при крещенье — Анна»
72. Поэзия Анны Ахматовой

73. Раз­бор рас­ска­за Л. Ан­д­рее­ва "В тумане"

74. Идейно-композиционное значение сцены в салоне Анны Павловны Шерер в романе "Война и мир"

75. Анна Ахматова

76. Критика романа Анна Каренина

77. Роман Л. Толстого Анна Каренина

78. С. Есенин. Анна Снегина

79. Поэзия Анны Ахматовой: поэтика автовариаций

80. О семантике некоторых произведений Анны Ахматовой

Тележка багажная ТБР-22, синяя.
Грузоподъемность: - для сумки 25 кг, - для каркаса 50 кг. Максимальная вместимость: 25 л. Размеры: 95х28х34 см. Предназначена для
588 руб
Раздел: Хозяйственные тележки
Микрофон "Новогодние песенки".
Этот удивительный микрофон превратит новогодний праздник в настоящее шоу! Он светится под музыку, как настоящий диско-шар! Слушай и пой 15
314 руб
Раздел: Микрофоны
Подставка для ножей, 11x22 см, синий.
Размеры: 11х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: синий. Предназначена для безопасного и
628 руб
Раздел: Подставки для ножей

81. Созвездия Орел, Малый конь, Дельфин, Стрела

82. Міжнародна економіка

83. Аналіз менеджменту ВАТ Сумсільмаш

84. Стратегічне планування діяльності фірми Квіт в умовах ринкових відносин

85. Зачатия Анны церковь что в углу Китайгородской стены в Москве

86. Економічне районування України
87. Перспективы развития образования в Росии
88. Буржуазні реформи 1860-1870 років в Росії

89. Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості

90. Аналіз перетворень сігналів

91. Анна Ахматова

92. Синкретизм образов солярных богов и божеств в образах: орёл, конь и олень у якутов

93. Аналіз роботи Піко делла Мірандола О достоинстве человека в контексті логіки розвитку філософії.

94. Аналіз роботи Е.Гуссерля «Криза європейського людства і філософія»

95. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

96. Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста

Чехол-книжка универсальный для телефона, белый, 14x6,7 см.
Хотите, чтобы любимый телефон был в безопасности, но не знаете, какой чехол выбрать под Вашу модель? С универсальным чехлом-книжкой
307 руб
Раздел: Прочие, универсальные
Шкатулка-фолиант "Рим", 17x11x5 см.
Материал: MDF, текстиль. Регулярно вытирать пыль сухой мягкой тканью. Размер: 17x11x5 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
388 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Закаточная машинка «Лес».
Машинка закаточная с полуавтоматическим перемещением закаточного ролика предназначена для домашнего консервирования и герметичной укупорки
541 руб
Раздел: Консервирование

97. Основні напрямки фінансового аналізу

98. Фінансовий механізм регулювання ринкових відносин

99. Екологічні проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил Карпатського економічного району


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.