Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Умовивід та його види

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Умовиводом називається форма мислення, за допомогою якої з двох або кількох суджень виводиться нове судження, котре містить в собі нове знання. Термін “умовивід” вживається у подвійному значенні. Це і розумовий процес виведення нового знання із суджень, і саме нове судження, як наслідок розумової операції. Поняття і судження входять до складу умовиводу як його елементи. Будь-який умовивід складається із засновків і висновку. Засновки – це судження, із яких виводяться нові знання. Висновок – судження, виведене із засновків. Умовивід – це логічний спосіб здобування нового знання. Об’єктивною підставою умовиводу є зв’язок і взаємозалежність предметів і явищ дійсності. Якщо предмети дійсності не пов’язані між собою, то й судження, що відображають ці предмети, не будуть логічно пов’язані між собою і тому побудувати умовивід не можна. Наприклад, із двох суджень: “Будь-який злочин є діяння суспільно небезпечне”, “усі дерева рослини” – не можна зробити ніякого логічного висновку, тому що ці судження логічно не пов’язані. У будь-якому умовиводі розрізняють три види знань: 1) Вихідне знання, те з якого виводяться нові знання – воно міститься в засновках умовиводу; 2) Висновкові знання – міститься у висновку; 3) Обґрунтовуюче знання – котре пояснює правомірність висновку; Знання бувають безпосередні та опосередковані (висновкові). Безпосередніми називаються знання, здобуті за допомогою безпосереднього сприймання явищ або предметів. Опосередкованими знаннями називаються знання, які ми виводимо з раніше добутих знань. Умовиводи бувають різних видів. За кількістю засновків умовиводи поділяються на безпосередні та опосередковані. Безпосереднім називається такий умовивід, у якому висновок робиться із одного засновку. Опосередкованим називається такий умовивід, у якому висновок робиться з двох або більше засновків.1 За спрямованістю процесу міркування опосередковані умовиводи поділяються на дедуктивні та індуктивні. У дедуктивних умовиводах висновок іде від знання більшого ступеня спільності до знання меншого ступеня спільності. В індуктивних умовиводах висновок іде від знання окремих, одиничних предметів до знання всіх предметів класу. БЕЗПОСЕРЕДНІ УМОВИВОДИ Безпосередні умовиводи – це одержання нових знань шляхом перетворення логічної форми одного і того ж судження. Безпосередні умовиводи можна робити з простих і складних суджень. Із простих атрибутивних суджень безпосередні умовиводи робляться або завдяки логічним операціям (трансформації суджень), або через їх відношення (у “логічному квадраті”). Безпосередні умовиводи через трансформацію суджень можна отримати завдяки операціям перетворення суджень або обернення суджень. Загальне правило для таких умовиводів полягає в тому, що термін, не розподілений в засновку, не може бути розподіленим і у висновку. Ми можемо отримати такі умовиводи через обернення суджень. Із загальностверджувальних суджень-засновків можемо отримати або частково стверджувальні судження-висновки (якщо у вихідних судженнях розподілений лише суб’єкт), або загальностверджувальні судження-висновки (якщо у вихідних судженнях розподілені і суб’єкт, і предикат).

Наприклад: 1. Всі кримінальні злочини є правопорушеннями. 2. Деякі правопорушення є кримінальними злочинами Зрозуміло, що у першому судженні розподілений лише суб’єкт, тому отримали частково стверджувальний висновок. Із частково стверджувальних суджень-засновків можемо отримати або частково стверджувальні судження-висновки (якщо у вихідних судженнях не розподілені ні суб’єкт, ні предикат), або загальностверджувальні судження-висновки (якщо у вихідних судженнях розподілений предикат). Із загальнозаперечних суджень-засновків ми можемо отримати лише загальнозаперечні судження-висновки, оскільки у вихідних судженнях розподілені і суб’єкт, і предикат. Із частково заперечних суджень-засновків шляхом обернення не можемо отримати висновок, оскільки у вихідних судженнях не розподілений суб’єкт, отже, він не може стати предикатом висновку. Через операцію перетворення суджень ми можемо отримати такі умовиводи: 1. Із загальностверджувальних суджень-засновків отримаємо загальнозаперечні судження-висновки. 2. Із загальнозаперечних суджень-засновків отримаємо загальностверджувальні судження-висновки. 3. Із частково стверджувальних суджень-засновків отримаємо частково заперечні судження-висновки. 4. Із частково заперечних суджень-засновків отримаємо частково стверджувальні судження-висновки. У силогізмі за логічним квадратом зв’язок між засновком і висновком (представленими простими категоричними судженнями) відображають відношення контрадикторності (суперечності), контрарності (протилежності), субконтрарності (перетину) і підпорядкування (підпорядкованості).2 Детально ми розглянемо лише ті силогізми за логічним квадратом, які базуються на відношеннях контрадикторності (суперечності), оскільки саме вони набули найбільшого поширення у науці і практиці. Для решти відношень обмежимось лише загальною характеристикою. Згадаємо, що за логічним квадратом у відношеннях контрадикторності перебувають судження виду: А–О; Е–І. Ці судження не можуть бути одночасно істинними і одночасно хибними. Між А–О виникають такі структури: 1. Якщо А, то не-О. Наприклад, якщо правильно, що всі фізики — вчені, то неправильно, що деякі фізики не є вченими. 2. Якщо не-А, то О. Наприклад, якщо неправильно, що всі люди є вченими, то правильно, що деякі люди не є вченими. 3. Якщо О, то не-А. Наприклад, якщо правильно, що деякі люди не є студентами, то неправильно, що всі люди є студентами. 4 . Якщо не-О, то А. Наприклад, якщо неправильно, що деякі заочники не є студентами, то правильно, що всі заочники є студентами. Між Е–І виникають такі структури: 1. Якщо Е, то не-І. Наприклад, якщо правильно, що всі корови не є хижаками, то неправильно, що існують деякі корови, які є хижаками. 2. Якщо не-Е, то І. Наприклад, якщо неправильно, що всі люди не курять, то правильно, що деякі люди курять. 3. Якщо І, то не-Е. Наприклад, якщо правильно, що деякі ссавці є хижаками, то неправильно, що всі ссавці не є хижаками. 4. Якщо не-І, то Е. Наприклад, якщо неправильно, що деякі коти є собаками, то правильно, що жоден кіт не є собакою. Враховуючи, що кожне судження А, Е, І, О за логічним квадратом може перебувати у трьох типах відношень з іншими, відповідно, з кожного з них можна зробити по три висновки.

Розглянемо такі типии відношень на прикладі загальностверджувальних суджень (виду А). Якщо А істинне (наприклад, всі шимпанзе — мавпи), то отримаємо такі види суджень: І істинне (наприклад, деякі шимпанзе — мавпи). Е хибне (наприклад, усі шимпанзе — не мавпи). О хибне (наприклад, деякі шимпанзе — не мавпи). Якщо А хибне (наприклад, всі шимпанзе — тигри), то отримаємо такі види суджень: І невизначене, тобто може бути істинним або хибним (у нашому прикладі І буде хибним: деякі шимпанзе — тигри). Е невизначене (може бути істинним або хибним) (у нашому прикладі Е буде істинним: усі шимпанзе — не тигри). О істинне (у нашому прикладі: деякі (мається на увазі, що, можливо, і всі) шимпанзе — не тигри). Безпосередні умовиводи можна робити також із простих релятивних суджень за допомогою логічних операцій обернення, перетворення або їх комбінацій. Перетворення (превращение) – це встановлення відношення до Суб’єкта судження (S) протилежного вихідному Предиката (Р). Наприклад: S є Р перетворюється на S не є не-Р. “Вишня є ягода” в “Вишня не є не-ягода”. “Сало свині їстівне” перетворюється в “Сало не є неїстівним”. Обернення – це логічне перетворення, в наслідок якого Суб’єкт вихідного судження стає у висновку Предикатом, а Предикат – Суб’єктом. Обернень буває декілька видів. Простим називається обернення в якому об’єм S і Р залишається незмінним. Воно справедливе, повне, тоді коли S і Р розподілені. Київ – столиця України. Столиця України – Київ. Якщо ж S і Р не розподілені, то таке просте обернення буде оберненням з обмеженням.3 Можна робити обернення з одноразовим врахуванням якості і кількості Суб’єкта в судженні. Тут перетворюються: Загальностверджувальні судження (А) перетворюються в частковостверджувальні (І) без обмежень: “Всі студенти нашої групи здали іспити з логіки” в “Деякі студенти з нашої групи склади іспити з логіки. Всі S є Р Деякі S є Р Загальнозаперечні судження (Е) перетворюються на таке ж (Е) без обмежень з перестановкою S і Р: “Жоден студент нашої групи не є двієчником” в “Жоден двієчник не є студент нашої групи” Жодне S не є Р Жодне Р не є S Частковостверджувальні (І) судження перетворюються в частковостверджувальні (І) з перестановкою S і Р. Деякі відмінники є студентами нашої групи. – Деякі студенті нашої групи є відмінниками. Деякі S є Р Деякі Р є S Частковозаперечні (О), як правило не перетворюються, бо предикат його розподілений, а отже у висновку судження перетвориться на загальностверджувальне(А). Якщо “Деякі студенти нашої групи не є відмінниками”, то це не означає, що “Відмінник – не член нашої групи” Протиставлення предикату (Р) - це судження в яких Суб’єктом стає поняття, що протилежне Предикату вихідного судження, а Предикатом – суб’єкт. Таким чином виясняється відношення S до не-Р: Загальностверджувальне (A) перетворюється в загальнозаперечне(E): Всі S є Р в Жодне не-Р не є S . Загальнозаперечне (Е) - в частковостверджевальне (І): Жодне S не є Р в Деякі не-Р є S.

Но теперь, когда Ты появился здесь, О мой Господь, смерть бежит от страха перед Тобой, и живые существа, нашедшие по Твоей милости убежище у Твоих лотосных стоп, могут вздохнуть спокойно. 28. О мой Господь, так как Ты рассеиваешь страх Своих чистых преданных, я прошу Тебя дать нам защиту от ужасного страха перед Камсой. Твою форму Вишну, Верховной Личности Бога, йоги видят и оценивают в медитации. Пожалуйста, сделай эту форму невидимой для тех, кто обладает материальным зрением. 29. О Мадхусудана, из-за Твоего появления я все больше и больше волнуюсь в страхе перед Камсой. Поэтому, пожалуйста, сделай так, чтобы этот греховный Камса не смог догадаться, что Ты родился из моего лона. 30. О мой Господь, Ты являешься всепроникающей Верховной Личностью Бога, и Твоя трансцендентальная четырехрукая форма, держащая раковину, диск, булаву и лотос, непривычна для глаз в этом мире. Пожалуйста, спрячь эту форму и стань подобным обыкновенному маленькому мальчику. 31. Во время опустошения весь космос, содержащий всех созданных подвижных и неподвижных существ, входит в Твое трансцендентальное тело, и без проблем остается там

1. Покарання та його види

2. Право водокористування та його види

3. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

4. Сутність та види інвестицій. Поняття левериджа і його види

5. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

6. Поняття ризику в менеджменті та його класифікація
7. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні
8. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

9. Етикет та його національні особливості

10. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

11. Здоров’я та його складові. Фізичне здоров’я людини

12. Столипін та його аграрна реформа в Україні

13. Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю

14. Місто та його структура

15. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

16. Кримінальний аборт та його судово-медична експертиза

Набор капиллярных ручек "Triplus 334", 36 цветов.
Количество цветов: 36 ярких цветов. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
1996 руб
Раздел: Капиллярные
Настольная игра №23 "Стану отличником. Азбука + арифметика".
НИ "Стану отличником: Азбука-арифметика" предназначена для игр и занятий с детьми от 3 до 8 лет. Игра включает в себя
479 руб
Раздел: Алфавит, азбука
Набор для автолюбителя зимний "3 в 1".
Замучились удалять снег на автостоянке подручными средствами? Тратите уйму времени на осторожную очистку стёкол и кузова от ледяной корки?
1316 руб
Раздел: Прочее

17. Поняття зобов`язання в римському цивільному праві і його види

18. Принцип розподілу влад та його впровадження в Україні

19. Виникнення міжнародного права та його особливості в період рабовласницької та феодальної доби

20. Іван Виговський та його державотворча програма

21. Кирило Розумовський та його меценатська діяльність

22. Нюрнберзький процес та його уроки
23. Генеральний Секретаріат та його склад
24. Джанні Родарі та його книги для дітей

25. Специфіка англійського реалізму та його втілення в творчості Чарльза Діккенса

26. Аналіз епічного твору: І.П. Котляревський та його поема "Енеїда"

27. Товарознавча характеристика вітчизняного шампанського та його конкурентоспроможність

28. Метод векторів та його застосування

29. Молекулярні механізми реалізації нейротропної дії вітаміну РР та його біологічно активних похідних

30. Особливості вуглеводного метаболізму та кисневого бюджету головного мозку у хворих з декомпенсованим цукровим діабетом та його патогенетична інтенсивна терапія

31. Хірургічне лікування дегенеративних уражень шийного відділу хребта, які викликають компресію спинного мозку та його корінців

32. Інформаційний документ в системі забезпечення управління та його розвиток

Щётка-сметка автомобильная для снега, телескопическая, поворотная, со скребком, 810-1060 мм.
Щетка автомобильная для снега со скребком предназначена для очистки кузова и стекол автомобиля от снега и льда. Автомобильные щетки для
586 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки
Рюкзак школьный "Multi Pack. Graphic", 40x18x29,5 см.
Вместительный и удобный школьный рюкзак, отличающийся небольшим весом и наличием твердой спинки. Благодаря прочной каркасной конструкции
3707 руб
Раздел: Без наполнения
Именная кружка с надписью "Любимый папа".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки

33. Особливості підвищення ефективності навчальної діяльності в спеціалізованих класах з поглибленим вивченням хімії на уроках з теми "Залізо та його сполуки"

34. Лобізм та його регулювання

35. Властивості алюмінію та його сплавів

36. Будова двигуна та його робота

37. Туризм та його вплив на світову економіку

38. Інтуїтивізм Анрі Бергсона та його послідовників
39. Громадянський фінансовий контроль та його значення
40. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

41. Окиснювальне старіння пива та його стабілізація

42. Антропогенний фактор та його вплив на організм людини

43. Економічна безпека підприємства в сучасних умовах та економічні ризики

44. Науково-технічний прогрес та його значення в економіці і суспільстві

45. Ринок праці та його регулювання

46. Маржиналізм та його основні ідеї

47. Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки

48. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

Бутылочка для кормления Avent "Classic+", 125 мл, от 0 месяцев.
Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена: теперь кормление станет еще приятнее. Антиколиковая система, эффективность которой
358 руб
Раздел: Бутылочки
Табурет складной "Моби".
Табурет изготовлен из пищевой пластмассы и абсолютно безопасен для детей, легко собирается и моется. Яркая цветовая гамма табурета
522 руб
Раздел: Стульчики
Двусторонние клеевые подушечки UHU Fix, 50 штук.
Двухсторонние клеящие подушечки с высокой клеящей способностью для постоянного крепления. Позволяют прикрепить практически любой нетяжелый
350 руб
Раздел: Универсальный

49. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

50. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

51. Природно-ресурсний потенціал, його суть та структура

52. Органiзацiйна структура управлiння пiдприємством невиробничоi сфери та ii вдосконалення в умовах ринку

53. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

54. Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україне
55. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн
56. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

57. Нефі у турецькій літературі дивану та художньо-стилістичні особливості його сакінаме

58. Поняття , ознаки та види господарських товариств

59. Современные виды йоги

60. Національний банк України та особливості його функціонування

61. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

62. Проблеми іпотечного кредитування та перспективи його розвитку в Україні

63. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

64. Особливості розмноження птахів різних видів на прикладі гусака сірого, журавля та великого строкатого дятла

Глобус Звездного неба диаметром 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
1007 руб
Раздел: Глобусы
Набор детской складной мебели "Веселая азбука".
Детский комплект складной мебели подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких
1629 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Набор мебели для кухни "Коллекция".
Прекрасный набор кухонной мебели: стильный шкаф с необходимой техникой, раковиной, барной стойкой и холодильник. В набор так же входит
963 руб
Раздел: Кухни, столовые

65. Аналіз стану молочного скотарства та перспективи його розвитку

66. Збереження та підвищення родючості грунтів в умовах широкого впровадження інтенсивних технологій. Машини для підготовки і навантаження мінеральних добрив

67. Види та структура аудиторського висновку про перевірену фінансову звітність

68. Лізинг та переробка сировини на давальницьких умовах в зовнішньоекономічній діяльності

69. Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"

70. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку
71. Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами. Пенсії за віком на пільгових умовах
72. Організація та забезпечення прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань у виді позбавлення волі

73. Поняття підстави та умови матеріальної відповідальності за трудовим правом

74. Поняття та види адміністративного примусу

75. Поняття та види слідів у трасології

76. Поняття, види та форми договорів

77. Принципи та види попередження злочинності

78. Проблеми законодавства в області інтелектуальної власності та перспективи його розвитку

79. Трудовий договір та порядок його оформлення

80. Умови вступу та перешкоди до укладення шлюбу

Напольный пазл "Машинки".
Способствует развитию сенсорных навыков, внимания. Материал: плотный картон. В наборе: 8 игровых фигур, 34 элемента пазла. Размер
641 руб
Раздел: Напольные пазлы
Стул детский Ника "СТУ3" складной моющийся (цвет: розовый, рисунок: сердечки).
Мягкая моющаяся обивка. Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула
562 руб
Раздел: Стульчики
Крышка силиконовая "Невыкипайка", 29 см (арт. TK 0081).
Приспособление предназначено для предохранения готовящихся продуктов от выкипания. Заменяет пароварку. Предотвращает беспорядок на
383 руб
Раздел: Прочее

81. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини, їх особливості та види

82. Види державної служби та їх вдмінності

83. Категорія виду та часу в англійській та українській мовах

84. Богдан Хмельницький та оцінка його особи в історичній літературі

85. Розквіт Македонії та її гегемонія в Греції. Східний похід Олександра Македонського та утворення його імперії

86. Види, параметри та принцип роботи антен
87. Класифікація казок та педагогічні можливості їх різних видів
88. Порівняльна характеристика українського роздрібного ринку з європейським та тенденції його розвитку

89. Формування асортименту ниток в умовах ринку та їх якість

90. Вивчення диференціального числення функцій однієї та багатьох змінних в умовах модульно-рейтингової системи

91. Комплексна характеристика гломерулонефриту у війскослужбовців з оцінкою його розповсюдженості, ефективності лікування та прогнозу

92. Норма та патологія системи виділення

93. Особливості діагностики та лікування хронічного панкреатиту з синдромом шлункової гіперацидності в амбулаторних умовах

94. Види та причини порушень розвитку дітей

95. Вплив імплантації синтетичного макропористого гідрогелю та трансплантації клітин нюхової цибулини на процеси регенерації спинного мозку після його травматичного пошкодження в експерименті

96. Зародження та функціонування спеціальних місій, як особливого виду дипломатичних відносин

Сковорода чугунная с деревянной ручкой 2505/25, 25 см.
Диаметр: 25 см. Чугунная сковорода с деревянной ручкой. Обладает высокой теплопроводностью, несравнимой износостойкостью, устойчивостью к
648 руб
Раздел: Сковороды чугунные
Альбом для пастели "Pastel", А2, 20 листов.
Формат: А2. Количество листов: 20. Плотность бумаги: 300 г/м2. Блок: синий. Твердая подложка.
429 руб
Раздел: 14-24 листа
Бутылочка для кормления "Avent" Natural (260 мл).
Уникальная эргономичная форма позволяет комфортно держать бутылочку в любом положении. Инновационный двойной клапан эффективно снижает
481 руб
Раздел: Бутылочки

97. Класифікація персоналу та форми його наймання

98. Поняття та види часу відпочинку. Щорічні відпустки

99. Види ділових заходів, їх підготовка та проведення


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.