Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Концепція непослідовності політики у часі

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Вступ У другій половині XX ст. учені почали масштабні систематичні дослідження механізмів функціонування економіки. Завдяки науковим розробкам, зокрема Я. Тінбергена, Р.-А. Манделла, Р.-Е. Лукаса та інших Нобелівських лауреатів, продемонстровано можливості економічного розвитку. Вчені підтвердили придатність своїх моделей для аналізу і реформування реальної економіки. Їхні напрацювання, а також дослідження послідовників, зокрема Ф. Кюдланда і Е. Прескотта, розширюють горизонти пізнання зазначених проблем. Концепція непослідовності політики у часі Кюдланд (Kydla d) Фіни (нар. 1943) — норвезький економіст, лауреат Нобелівської премії (2004). У 1968 р. у Норвезькій школі економіки і ділової адміністрації отримав диплом бакалавра, а в 1973 р. в Університеті Карне-гі—Меллон здобув вчений ступінь доктора філософії. Працював професором у цьому університеті, а також у Каліфорнійському — в Санта-Барбарі. Він — автор майже сотні статей. Основні наукові праці присвячені дослідженням бізнес-циклів, проблемам монетарної і фіскальної політики, економіки праці. Член Американського економетричного товариства. Прескотт (Presco ) Едвард (нар. 1940) — американський економіст, лауреат Нобелівської премії (2004). Народився у м. Глен Фоле (штат Нью-Йорк, США). У 1967 р. в Університеті Карнегі—Меллон здобув ступінь доктора філософії. Упродовж 1966—1971 pp. працював лектором, а потім асистентом професора в Пенсільванському університеті. Наступні 9 років був професором економіки в Університеті Карнегі—Меллон, з 1980 по 1998 р. — професором економіки в Міннесотському університеті. Нині поєднує професорську роботу в Арізонському університеті та дослідницьку діяльність у Федеральному резервному банку Міннеаполіса. Книга «Перешкоди до багатства» (2000, у співавторстві з С. Парент) видана кількома мовами. Член Американської академії мистецтв і наук та Американського економетричного товариства. Протягом багатьох десятиліть однією із найскладніших проблем урядовців є досягнення довгострокових цілей, зокрема стабільності цін. Для того щоб саморегулююча ринкова система працювала в цьому напрямі, необхідна відкритість, транспарентність (чіткість, зрозумілість структури об'єкта чи процесу) грошово-кредитної політики і довіра до влади. Ця проблема стала актуальною внаслідок: — інтенсивного зростання обсягів фінансових ринків, що підвищує вимоги до забезпечення їхньої стабільності; — зростаючої незалежності монетарних органів, зокрема центральних банків; — загострення проблеми очікувань економічних суб'єктів, у т. ч. на фінансових ринках. Великою мірою зазначена проблема зумовлена й тим, що уряди деяких країн-учасниць ОЕСР взяли на себе зобов'язання дотримуватися чітких правил поведінки. Непослідовність політики у часі можна проілюструвати на такому прикладі. Уряд оголосив темпи зростання грошової маси на певний період. Це дає змогу приватним агентам прогнозувати інфляцію. Згодом, наприклад у процесі підготовки до виборів, уряду вигідно відмовитися від оголошеного темпу зростання грошової маси, тобто діяти непослідовно у часі. Річ у тім, що, несподівано підвищивши темпи зростання грошової маси відповідно до «кривої Філіпса», можна досягти зростання сукупного виробництва; інфляція набере вищих темпів пізніше, після виборів.

Якщо населення усвідомить, що влада може відхилитися від оголошеної політики, то воно не повірить їй з самого початку. Отже, уряд може зіткнутися з недовірою, що є серйозною проблемою. Недовіра перешкоджатиме йому здійснювати антиінфляційну політику (оскільки люди не повірять у скорочення грошової маси, то вимагатимуть вищої заробітної плати чи пенсії. Загалом відсутність довіри призведе до неоптимальних, за Парето, результатів. Така стратегічна взаємозалежність свідчить про те, що для аналізу послідовності політики найпридатніший інструментарій теорії ігор. Цей підхід є достатньо поширеним. Монетарні органи у таких моделях, зазвичай, відіграють роль лідера, за яким рухається репрезентативний агент. Автори цих моделей намагаються з'ясувати, наскільки серйозною є проблема послідовності політики і у який спосіб за відсутності наперед взятих зобов'язань її розв'язати. Розглянемо такий приклад. Припустимо, у грі, пов'язаній з послідовністю політики у часі, беруть участь дві групи гравців: централізований суб'єкт політики і приватний сектор, який складається з раціонально налаштованих у майбутнє індивідів, кожний з яких окремо не здатний вплинути на дії інших осіб і приймає заданою діяльність решти приватних агентів і суб'єкта політики. У літературі з даної проблеми використовуються версії моделі, вперше розробленої у 1977 році. У моделі Ф. Кюдланда і Е. IIрескотта суб'єкт політики має чітко визначену функцію корисності. При цьому допускається, що виробництво характеризується функцією пропозиції з ефектом сюрпризу: у = ky , k&g ;1, (l,a)у = уп а(II -П e),а&g ;0. (1,б)де II — фактичний темп інфляції (цей показник є контрольованою змінною для монетарних органів); — темп інфляції, очікуваний приватним сектором; y — сукупне виробництво; уп — природний темп зростання виробництва (який передбачається екзогенним); діакритичний знак ^ над змінною вказує на її значення, що є бажаним для суб'єкта політики. Важливою є та обставина, що суб'єкт політики розглядає природний рівень виробництва як надто низький внаслідок різних викривлень на ринку праці (наприклад, трансферти, діяльність профспілок чи законодавчо встановлена мінімальна ставка заробітної плати). Він прагне збільшити його, використовуючи співвідношення компромісного вибору, описані в рівняннях (1,а). Виробництво може перевищити свій природний рівень у разі неочікуваної інфляції. Цей аспект свідчить про те, що у відношенні, яке пов'язує у і уп, k &g ; 1. Розглянемо грошову політику, що здійснюється у вигляді дискреційних рішень або фіксованих правил, у контексті наведеної вище системи рівнянь. Припустимо, агенти цілком раціональні, тобто вони ґрунтують свої очікування на наявній доступній інформації і кожний з них знає цілі та обмеження решти агентів, а невизначеність відсутня. Якщо суб'єкт політики раніше взяв зобов'язання дотримуватися певного правила грошової політики (а значить, підтримувати певний темп інфляції), то для раціональних агентів Пе = П виробництво перебуватиме на природному рівні. Без прийняття такого зобов'язання суб'єкт політики має свободу дій («дискреційну владу») за спроб максимізувати свою корисність за умови обмеження (1,а): він прагнутиме збільшити виробництво шляхом піднесення «інфляційного сюрпризу».

Однак оскільки приватний сектор знає цілі влади і обмеження, з якими вона стикається, то він буде дотримуватися рівності Пе = П, і виробництво знову відповідатиме своєму природному рівню. Отже, за дискреційного сценарію темп інфляції буде вищий, ніж за дотримання монетарними органами фіксованого правила, а рівень виробництва буде однаковим в обох випадках. Це приклад послідовності політики, оскільки хоч рівність Пе = П оптимальна ex a e, але вона не є таким ех pos і тому її не будуть дотримуватися, якщо суб'єкт політики має свободу дій. Наприклад, монетарні органи оголосили про встановлення цільового темпу інфляції П1. Ця політика сама по собі не викликатиме довіри, бо коли очікування сформовані, у влади з'являються стимули порушити свої обіцянки. Оскільки це усвідомлює приватний сектор, то він не повірить зробленому оголошенню. У 1977 р. Ф. Кюдланд і Е. Прескотт опублікували працю «Правила, а не свавілля: непослідовність оптимальних планів», присвячену непослідовності політики у часі. її основні положення були спрямовані на перегляд класичної кейнсіанської теорії. Постулати Дж.-М. Кейнса, розроблені ним після Великої депресії, у 70-ті роки, за небаченого стрибка нафтових цін, почали давати збій. Його макроекономічна теорія не могла пояснити феномен стагфляції — одночасне зростання інфляції та безробіття (вона ставила в обернену залежність фактори інфляції та безробіття). Ф. Кюдланд і Е. Прескотт провели чітку межу між правилами і дискреційними діями, запропонували зміни та доповнення до макроекономічної теорії. Вони з'ясували, чого очікують суб'єкти господарювання і як вони реагують на заяви й дії уряду. Крім того, аргументували думку про те, що протягом тривалого часу ключову роль в економічній політиці відіграють очікування. Поділяючи думку багатьох економістів про те, що очікування за своєю природою є неспостережними, Е. Прескотт довів, що процеси формування очікувань можливо проаналізувати лише побічно за допомогою економічної моделі, яка їх втілює; цей погляд убезпечує гіпотезу раціональних очікувань від можливого емпіричного спростування. Ф. Кюдланд і Е. Прескотт знайшли пояснення описаній ситуації, впровадивши поняття «динамічна неузгодженість». Сутність її можна розглянути на такому прикладі. Уряд держави обіцяв упродовж року економічну політику зі стабільно низьким рівнем інфляції, однак не виконав своєї обіцянки, вдавшись до передвиборних, непередбачених бюджетом, великих видатків. Підприємства і населення, не повіривши в цю обіцянку, повели себе таким чином: виробники підвищили ціни на свою продукцію (м'ясо, бензин тощо), а громадяни інтенсивно скуповували, передусім інвалюту, рятуючи свої гроші від очікуваної інфляції. Як результат — зростання рівня інфляції і неможливість уряду виконати свої обіцянки. Водночас населення й не сподівалося на це і, як парадокс, повело себе раціонально. Керуючись такими парадоксами, Ф. Кюдланд і Е. Прескотт дослідили закономірності вияву циклів ділової активності. Вони поставили ці цикли в залежність не так від макроекономічних показників, як від поведінки окремих споживачів і фірм.

Бо ставлення до Москви, до московсько нац  державности, до всх складникв  форм московського мперялзму це виросле з вково стор, основне питання життя  розвитку укрансько нац. Воно стоть у нас на першому плян. Натомсть актуальна концепця полтики США в психологчнй вйн з большевизмом це питання тльки полтично тактики  то дуже сумнвно. Американська акця по лн динонед-лимськй це, з погляду укранських визвольних змагань, явище тльки коньюнктурного значення, незалежно вд  можливо натуги  часу тривання. Питання нашого вдношення до рзних московських сил  акцй, як заторкують укранськ справи, зокрема визвольн змагання  самостйнсть Украни пд будь-яким оглядом, оцнюмо, виршумо  реалзумо тльки згдно з укранською рацю. На суть такого нашого вдношення не можуть мати впливу ц обставини, що означен московськ акц виступають у сплетенн з акцями третх сил, або мають вд них пдтримку, хоч би нам навть дуже залежало на добрих взаминах з тими силами

1. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

2. Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..)

3. Національна політика СРСР в роки перебудови

4. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

5. Податкова політика України

6. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці
7. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки
8. Центральний банк і монетарна політика

9. Інформаційна політика США

10. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

11. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

12. Кредитна політика комерційного банку

13. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

14. Державна політика соціального страхування

15. Облікова політика ДП НАЕК "Енергоатом"

16. Облікова політика як елемент культури бізнесу

Этажерка "Люкс-5" с сидением, 3-х ярусная.
Удобная, компактная и функциональная этажерка для обуви с ящиком «Люкс 5» выполнена из металлических трубок с антикоррозионным
1624 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Ракета "Мир".
Модель 2018 года. Боковые разгонные блоки отделяются одновременно при перемещении оранжевого кольца вверх, следующая ступень также
412 руб
Раздел: Космический транспорт
Пакеты фасовочные, 10(+8)x27 см (1000 штук).
Область применения: расфасовка, упаковка продуктов питания и товаров народного потребления как на производстве, так и в быту. Размер:
306 руб
Раздел: Пакеты для продуктов

17. Структура наказу про облікову політику та оптимальні шляхи впровадження

18. Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ "Васильківське"

19. Економіко- і політико-географічне положення України

20. Інтерполяція інструментів фіскальної політики на Державний бюджет України

21. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

22. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства
23. Сучасна мовна політика України
24. Зовнішня політика Англії у XVI-XVIII столітті

25. Зовнішня політика Німеччини в 30-х рр. ХХ ст.

26. Зовнішня та внутрішня політика Філіпа IV Красивого

27. Маргарет Тетчер та її політика в історії Великобританії

28. Мусульманське право (шаріат). Політика Ф. Рузвельта

29. Нова економічна політика: суть, значення, уроки

30. Особливості зовнішньої політики Римської імперії в І–ІІ ст. нашої ери

31. Політика А. Гітлера

32. Проведення Польщею політики асиміляції та фальсифікації щодо українців

Шкатулка музыкальная "Сердце", 20x19x8 см, арт. 24804.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
1027 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Магнитная игра для путешествий "Подводный мир".
Расположи 4 магнитные детали на игровой доске таким образом, чтобы только указанные в задании обитатели подводного мира остались видны.
554 руб
Раздел: Головоломки
Игра настольная "Дом с привидениями".
Эта веселая соревновательная ролевая игра предназначенна для 2 игроков в возрасте от 5 до 10 лет. Один из них играет за команду из 7
314 руб
Раздел: Классические игры

33. Торговельна політика більшовиків в першій половині 20-х років ХХ ст.

34. Внутрішня політика Людовіка IX Святого

35. Внутрішня і зовнішня політика Ярослава Мудрого

36. Аналіз товарної інноваційної політики ЗАТ Хлібозавод "Салтівський"

37. Аналіз цінової політики ВАТ "Фармак"

38. Асортиментна політика підприємства
39. Маркетингова товарна політика
40. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

41. Товарна політика підприємства на прикладі ДП УВК "Nemiroff"

42. Управління ціновою політикою підприємства

43. Цінова політика фірми та її оцінка

44. Еластичність попиту та формування цінової політики фірми

45. Державна політика протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (підсумки 9 місяців 2009 р.)

46. Економічні ефекти фінансових методів торгової політики

47. Зовнішня і міжнародна торговельна політика

48. Міжнародні відносини та зовнішня політика

Коврик для выпечки силиконовый, 38х28 см.
Материал: силикон. Размер: 38х28 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
377 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Фоторамка пластиковая "Poster black", 40x60 см.
Для фотографий размером 40 х 60 см. Материал рамки - пластик. Цвет - черный. Материал подложки - плотный картон. Крепежи позволяют
848 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)
Банки для сыпучих продуктов (3 штуки) и ложки "Birds" 8,5х12 см, 350 см.
Банки для сыпучих продуктов (3 штуки) и ложки "Birds" станут незаменимым атрибутом приготовления пищи. Прекрасно впишутся в
642 руб
Раздел: Наборы

49. Політика протекціонізму в сучасному світі та Україні

50. Становлення європейської інтеграційної політики Великої Британії (1946 р. – до кін.1980-х років)

51. Торговельно-промислова палата. Зовнішньоекономічна політика України

52. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства

53. Маркетингова політика ПМП "Арконі"

54. Головні тенденції розвитку політики в сучасних умовах
55. Діалектика і проблеми взаємин людини і політики
56. Економічні чинники регіональної політики в Україні

57. Зовнішня політика країн балтії в контексті розширення ЄС та НАТО

58. Людина як суб’єкт і об’єкт політики

59. Місце і роль політики та політології як науки в житті суспільства

60. Природа політики

61. Політика великих держав на Близькому Сході

62. Політика та соціальний конфлікт

63. Політика, як суспільне явище

64. Виникнення, стан та основні концепції в розвитку політичної економії

Этажерка для обуви разборная, 2 полки, 435x660x300 мм, 4 положения.
Этажерка Ника ЭТ3 - ваш правильный выбор в экономии свободного пространства. Модель предназначена для хранения обуви в прихожей. Она
720 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Ручка шариковая "Excellence", золото.
Новая подарочная шариковая ручка имеет необычный дизайн, который притягивает взгляд. Металлический миниатюрный корпус полностью усыпан
444 руб
Раздел: Металлические ручки
Набор детской посуды "Собачка", 3 предмета.
Набор посуды детский "Собачка". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 19
318 руб
Раздел: Наборы для кормления

65. Політика і етика: соціально-філософський аспект

66. Взаємозвязок соціальної роботи з педагогікою, історією та соціальною політикою

67. Державна молодіжна політика на сучасному етапі

68. Розвиток освіти як напрям соціальної політики

69. Соціальна політика

70. Соціальна політика в Україні: основні напрями та протиріччя
71. Структура системи соціального захисту населення і політики України
72. Митна політика України

73. Митний тариф як інструмент економічної політики держави

74. Сучасна митно-тарифна політика України

75. Бюджетна політика

76. Бюджетна політика як важлива сфера діяльності держави

77. Грошово-кредитна політика України: проблеми становлення і тенденції розвитку

78. Державне регулювання соціальної політики

79. Особливості інвестиційної політики держави в сучасних умовах. Антикризова інвестиційна політика та її напрямки

80. Суть фінансової політики держави

Таблетки для посудомоечных машин "Paclan Brileo. Classic", 110 штук.
Таблетки обладают отличным моющим действием за счет входящих в состав "умных" энзимов (амилазы и протеазы). Отлично моют посуду,
690 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Конструктор 3 в 1 "Лесные сказки", 35 деталей.
Игровые наборы-конструкторы из дерева серии «Сказки» познакомят детей с героями детских сказок, подарят много часов увлекательных
479 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Шторка антимоскитная универсальная, с магнитными замками ТД7-008.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
424 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

81. Фінансова політика

82. Формування політики антикризового фінансового управління підприємством

83. Вплив податкової політики на інвестиційну діяльність

84. Амортизаційна політика підприємства в ринкових умовах господарювання

85. Антимонопольна політика держави та її сутність

86. Грошово-кредитна політика держави
87. Державна промислова політика
88. Економічна політика як система: визначення, основні критерії, класифікація

89. Механізм фіскальної політики держави

90. Особливості антиінфляційной політики у США

91. Політика економічного зростання. Економічна кон’юнктура

92. Промислова політика держави

93. Фіскальна політика держави, її особливості в трансформаційній економіці України

94. Фіскальна політика як інструмент стабілізації

95. Развитие концепции гуманизма в современной западной философии /Мартин Хайдеггер, Жан-Поль Сарт, Карл Ясперс/

96. Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Пол-тавській області

Конструктор "Краски дня. Утро", 105 деталей.
Дети дошкольного возраста, особенно мальчишки, обожают складывать из деревянного конструктора целые города, в которых есть и дома, и
554 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Глобус Звездного неба диаметром 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
1007 руб
Раздел: Глобусы
Набор детской складной мебели "Веселая азбука".
Детский комплект складной мебели подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких
1629 руб
Раздел: Наборы детской мебели

97. Політична географія і геополітика

98. Влияние магнитного поля

99. Форма, размеры и движения Земли и их геофизические следствия. Гравитационное поле Земли


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.