Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Сельское хозяйство Сельское хозяйство

Епізоотологічні особливості грипу птахів в Україні

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ АБРАМОВ АРТУР ВІКТОРОВИЧ УДК 636.09.616.921.5:598.2:636.5 ЕпізоотологічнІ ОСОБЛИВОСТІ грипу птахів В УкраїнІ 16.00.08 – епізоотологія та інфекційні хвороби АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук Київ - 2008 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Державному вищому навчальному закладі „Державний агроекологічний університет” Міністерства аграрної політики України, м. Житомир Науковий керівник –доктор ветеринарних наук, професор Галатюк Олександр Євстафійович, Державний вищий навчальний заклад „Державний агроекологічний університет”, завідувач кафедри мікробіології, вірусології та епізоотології; Офіційні опоненти:доктор ветеринарних наук, професор Скибіцький Володимир Гурійович, Національний аграрний університет, завідувач кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології; доктор ветеринарних наук, професор Ткаченко Олексій Андрійович, Дніпропетровський державний аграрний університет, завідувач кафедри епізоотології та інфекційних хвороб. Захист дисертації відбудеться “18” березня 2008 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.004.03 у Національному аграрному університеті за адресою: 03041, м. Київ - 41, вул. Героїв Оборони 15, навчальний корпус №3, ауд. 65 З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного аграрного університету за адресою: 03041, м. Київ - 41, вул. Героїв Оборони 13, навчальний корпус №4, кім. 28 Автореферат розісланий “12” лютого 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради С.В. Міськевич ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Грип птахів реєструється більш ніж у 50 країнах світу та завдає значних економічних збитків (Sway e D., 2004; Покровский В.И. и др., 2005; Yega i M., 2005). У 2005–2006 роках епізоотичні вогнища захворювання птахів на грип виявлені на території Росії, Грузії, Азербайджану, Казахстану та України (Герман В.В. та ін., 2006; Луговская Н.Н. и др., 2006; Онищенко О.О. и др., 2006; Стегній Б.Т. та ін., 2006). Проведення епізоотологічного моніторингу грипу птахів в Україні показало, що наявність антитіл до збудника грипу виявляється у різних видів птахів з вираженою тенденцією до підвищення титрів специфічних антитіл у птахів, що стаціонарно мешкають на територіях, через які пролягають шляхи міграції перелітних видів (Абрамов А.В., Герман В.В., 2006; Могилевський Л.Я. та ін., 2006). Встановлено, що джерелом збудника інфекції є хворі та перехворілі птахи, які виділяють у навколишнє середовище віруси аерогенним шляхом, а також зі слиною, послідом, що створює передумови зараження їх через повітря, корми та воду. Так, екскременти водоплавних птахів-вірусоносіїв потрапляють до води річок та озер, а при подальшому її використанні для напування птахів та при харчуванні останніх водними тваринами може сформуватися водний шлях передачі вірусу грипу (Сюрин В.Н. та ін., 1998; Львов Д.К., 2000; Wrigh P.F., Webs er R.G., 2001; Каверин Н.К., Смирнов Ю.А., 2003). Відоме антигенне різноманіття збудника грипу, різний рівень патогенності циркулюючих у природі штамів, а також особливості патогенезу та прояву хвороби у тварин різних видів аргументують важливість і необхідність проведення відповідного епізоотологічного моніторингу, включаючи як наземні, так і водні осередки пташиного грипу, орієнтують на розробку та впровадження в практику ветеринарної медицини раціональних і ефективних методів визначення ступеня вірулентності штамів (ізолятів), які обумовлюють спалах хвороби.

У зв’язку з вищенаведеним, епізоотологічний моніторинг грипу птахів, зокрема вивчення особливостей збереження вірусу і його поширення у наземному та водному середовищах, наявність проміжних господарів (личинки комах, риби, земноводні) є вкрай необхідним, а розробка інтегральної системи контролю за спалахами хвороби на території України є нагальною потребою сьогодення. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана на кафедрі мікробіології, вірусології та епізоотології Державного вищого навчального закладу “Державний агроекологічний університет” та у Центральній державній лабораторії ветеринарної медицини згідно з темою “Крайова епізоотологія, розробка методів діагностики та боротьби з інфекційними хворобами тварин”, номер державної реєстрації 0107U002473. Мета і завдання дослідження. Мета роботи – визначити особливості циркуляції вірусу та формування природних наземних і водних осередків грипу птахів в України для удосконалення системи профілактичних та оздоровчих заходів. Для досягнення мети були поставлені такі завдання: – здійснити епізоотологічне обстеження птахівничих господарств, деяких перелітних, синантропних та птахів приватного сектору на території України щодо пташиного грипу; – виділити епізоотичні штами збудника високопатогенного пташиного грипу та провести їх молекулярно-генетичний аналіз; – вивчити особливості циркуляції збудника та формування природних наземних і водних осередків грипу птахів у південному регіоні України; – визначити морфофункціональні зміни у зародків курчат та риб, заражених вірусом грипу, який виділений з личинок комах – хірономід (мотиль); – розробити ефективну електронну інтегральну систему контролю за спалахами пташиного грипу в Україні. Об’єкт дослідження – грип птахів, збудник грипу птахів. Предмет дослідження – епізоотична ситуація щодо грипу птахів в України, особливості перебігу хвороби, джерела збудника грипу, порівняльний молекулярно-генетичний аналіз епізоотичних ізолятів вірусу високопатогенного грипу, система контролю грипу птахів. Методи дослідження. Епізоотологічні (епізоотологічне обстеження), клінічні (огляд і пальпація птахів, визначення маси, довжини та коефіцієнта вгодованості коропів), гематологічні (визначення кількості еритроцитів та лейкоцитів); патолого-анатомічні (патолого-анатомічний розтин), гістологічні (гістоструктура тканин курячих ембріонів), серологічні (дослідження в РГА, РЗГА та ІФА), вірусологічні (ізоляція, ідентифікація та культивування вірусів на культурі клітин), молекулярно-біологічні (ідентифікація та молекулярно-генетична оцінка вірусу в ПЛР), імунологічні (бактерицидна та лізоцимна активність сироватки крові), статистичні. Наукова новизна одержаних результатів. Вперше вивчена епізоотична ситуація щодо поширення грипу птахів, обумовленого різними штамами вірусу грипу на території України. Встановлено, що на формування стаціонарних осередків неблагополуччя значно впливає видовий склад птахів, що мешкають на цій території. Високопатогенний вірус грипу виділено від птахів видів Phalacrocorax carbo, A as pla yrhy chos, A ser albifro s, Fulica a ra, які мешкають у водних та біляводних біотопах.

Птахи п’ятого виду ( urdus philomelos) надають перевагу сухій рівнинній місцевості, а для місць гніздування шостого виду (S ur us vulgaris) не обов’язкова наявність великих водоймищ. Вперше встановлена циркуляція високопатогенного вірусу грипу H5 1 у птахів на території України і доведена відсутність мутацій з адаптації вірусу до рецепторів епітеліальних клітин верхніх дихальних шляхів людини, до яких вірус грипу є тропним. Визначені та нанесені на карти епізоотичного стану районів півдня України природні водні осередки, де від птахів були виділені штами вірусу H5 1 високопатогенного грипу птахів. Встановлено тривале виживання (протягом року) високопатогенного вірусу H5 1 в природному осередку неблагополуччя на південній косі узбережжя Азовського моря (патогенний вірус H5 1 виявлено у мотилі та бентосі). Експериментальними дослідженнями доведена тривала циркуляція вірусу пташиного грипу H5 1 в організмі холоднокровних (мотиль, п’явка, риба). Практичне значення одержаних результатів. Результати досліджень використані при розробці “Національної програми по ліквідації спалахів високопатогенного грипу птахів та хвороби Ньюкасла”. Створені карти поширення грипу птахів на території України, що збігаються із шляхами міграції перелітних птахів. Матеріали дисертаційної роботи використані при розробці “Інструкції по заходах боротьби з грипом птиці”, яка затверджена Державним департаментом ветеринарної медицини України (наказ № 96 від 26.10.2005.) та Міністерством юстиції України (наказ № 1304/1158 від 31.10.2005). У Центральній державні лабораторії ветеринарної медицини впроваджено діагностику грипу птахів методами полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) при обов’язковій детекції продуктів ампліфікації в електрофорезному гелі та у реальному проміжку часу (ПЛР “реал-тайм”). При надгострому перебігу високопатогенного грипу, який супроводжується масовою загибеллю птахів, з діагностичною метою запропоновано, в першу чергу, застосовувати ПЛР та ПЛР “реал-тайм”. Виділено високопатогенний штам вірусу грипу “A(chiro omida)Azov/11/ 2006(H5 1)” та проведено його депонування в Державному науково-контрольному інституті біотехнології і штамів мікроорганізмів (депозитарій №435). Розроблена і впроваджена електронна інтегральна програма контролю за спалахами пташиного грипу в Україні, а також система профілактичних заходів при реєстрації спалахів пташиного грипу, яка рекомендована для виконання керівниками птахівничих та рибоводних господарств, а також мисливцями та рибалками. За результатами досліджень отримано два патенти: “Біологічний засіб діагностики збудника паразитарної хвороби у людини або тварини” (патент України №13934 від 17.04.2006 р.) та “Спосіб контролю поширення захворювання пташиного грипу” (патент України №18122 від 16.10.2006 р.). Одержані результати досліджень використовуються в навчальному процесі на кафедрах: мікробіології, вірусології та епізоотології Державного вищого навчального закладу “Державний агроекологічний університет”; епізоотології та інфекційних хвороб Національного аграрного університету; епізоотології та інфекційних хвороб Білоцерківського державного аграрного університету.

У полтичнй стор Украни ц роки займають особливе мсце. Укранське суспльство у ход складно та болсно внутршньо еволюц продовжувало вдходити вд аполтичних, напвлегальних  легальних форм вияву свох нтересв  впритул пдйшло до створення полтичних партй з чткими програмними принципами та деологчними орнтирами. Молодь знаходилася на встр цих процесв. Вона вперто тягнулася до полтики, вдкидаючи нершучсть  непослдовнсть старшого поколння. Свордним чином процес розмежування в укранському суспльств прискорювали зовншн фактори. У 1897 р. у Кив був органзований «Союз боротьби за визволення робтничого класу», члени якого вважали себе частиною загальноросйського робтничого руху  подляли марксистськ погляди. У 18971898 рр. вдбулося оформлення двох росйських полтичних партй соцалствреволюцонерв  соцалдемократв, як дяли на нелегальнй основ. Ц парт претендували на роль всеросйських , оперуючи нтернацоналстськими гаслами, прагнули взяти пд свй вплив укранську молодь

1. Морфолічно-біологічні особливості формування урожайності зерна гібридами кукурудзи селекції компанії "Піонер" в умовах лісостепу України

2. Біохімічні особливості харчування в обраному виді спорту

3. Метаболічні особливості фізіології та біохімії водоростей

4. Особливості розмноження птахів різних видів на прикладі гусака сірого, журавля та великого строкатого дятла

5. Екологічні особливості ампельних рослин

6. Анатомо-фізіологічні особливості кролів
7. Геологічна будова, мінералогічні та технологічні особливості Курчицького родовища гранітів в Житомирській області
8. Судова реформа 1864 р. та особливості проведення її в Україні

9. Анатомічні особливості клубово-сліпокишкового переходу в раньому періоді ортогенезу людини

10. Анатомо-фізіологічні особливості і патології дитячого організму

11. Анатомо-фізіологічні особливості нервової системи в дітей. Нервово-психічний розвиток дитини

12. Вплив нейроендокринних факторів на клініко-етологічні особливості бронхіальної астми у дітей

13. Еколого-біологічні особливості облігатних та факультативних паразитів надцарства Protozoa

14. Клініко-параклінічні особливості адаптації у дітей та підлітків з хронічною патологією гастродуоденальної зони

15. Клінічні особливості, лікування та запобігання розладів місцевого і загального характеру при застосуванні зубних протезів на основі сплавів металів

16. Морфологічні особливості медулобластом мозочка

Чековая книжка желаний "Для Неё".
Этим подарком женщина обещает исполнить несколько заветных желаний мужчины по его выбору. В каждой книжке содержится 12 листов с
390 руб
Раздел: Прочее
Чехол для гладильной доски, 50х140 см.
Синтетический материал с металлизированной нитью.
308 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Подушка детская Dream Time.
Детская подушка: стеганный чехол (наполнитель бамбуковое волокно 150 г/м2, ткань 100% хлопок - сатин). Наполнитель: полое сверхтонкое
775 руб
Раздел: Подушки для детей

17. Нейрометаболічні особливості та інтегративна діяльність центральної нервової системи за умов експериментальної гіпертироксинемії у щурів

18. Вікові та нозологічні особливості неврологічних розладів ходи

19. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшникової олії ЗАТ з ІІ "ДОЕЗ")

20. Психологічні особливості агресивної поведінки дітей молодшого шкільного віку

21. Психологічні особливості дітей з затримкою психічного розвитку

22. Психологічні особливості спілкування у підлітковому віці
23. Психологічні особливості формування пізнавальних здібностей та пізнавальної активності молодших школярів
24. Психологічні особливості депресії в ранньому юнацтві

25. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

26. Особливості перехідної економіки України

27. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

28. Антропологічні типи українців

29. Особливості встановлення грошового обігу і банківництва в Північній Америці

30. Особливості вирощування кореневласних саджанців обліпихи в умовах правобережного лісостепу України

31. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

32. Екологічні проблеми України та шляхи їх розв’язання

Карандаши цветные BIC "Kids ECOlutions Evolution", пластиковые, 24 цвета.
Цветные заточенные карандаши «Evolution Kids», специально для маленьких детей. Грифели не ломаются при падении. Удобное, легкое
503 руб
Раздел: 13-24 цвета
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Disney" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2232 руб
Раздел: Детское, подростковое
Шары Ньютона "Эврика", большие.
Движение – это жизнь! Небольшая настольная кинетическая скульптура в собранном виде демонстрирует закон сохранения энергии, открытый
390 руб
Раздел: Антистрессы

33. Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості

34. Особливості проведення бюджетної реформи в Україні

35. Особливості українського конституціоналізму

36. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

37. Особливості відмінкових парадигм в англійській та українській мовах

38. Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад
39. Особливості функціонування іменників pluralia tantum "множинностi" в українській мові
40. Антропологічні типи українців

41. Заболотний Данило Кирилович – український мікробіолог, епідеміолог, видатний учений

42. Особливості виявились у розвитку десиденського руху в Україні в 60-80-ті рр. ХХ ст.

43. Регіональні особливості політики коренізації в Україні (на матеріалах Волині, Київщини і Поділля)

44. Особливості стилю українського бароко

45. Особливості експертизи кисломолочних сирів, порядок та правила перепуску їх через митний кордон України (за матеріалами магазину "Вибір" м. Рівне)

46. Особливості патогенезу гіперметаболізму у системній запальній відповіді організму при тяжкій механічній травмі

47. Аналіз теорій економічної інтеграції в реальному секторі провідних західних вчених. Можливість застосування теоретичних концепцій економічної інтеграції України з ЄЕП

48. Зовнішньоекономічні звязки України з Обєднаними Арабськими Еміратами

Увлекательная настольная игра "Делиссимо", новая версия.
В этой милой игре вам предстоит немало потрудиться, так как вы работаете на известную и уважаемую итальянскую пиццерию «Делиссимо». Её
632 руб
Раздел: Карточные игры
Крышка силиконовая универсальная, 31 см.
Универсальная силиконовая крышка изготовлена из высококачественного пищевого силикона — экологичного и долговечного материала. Не теряет
318 руб
Раздел: Крышки
Форма разъемная для кулича Regent "Easy" круглая, 16x12,5 см.
Форма для выпечки разъемная из алюминия с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Размер: 16x12,5 см.
581 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

49. Зовнішньоекономічні зв’язки Японії та розвиток економічних відносин з Україною

50. Особливості організації дипломатичної діяльності в Україні

51. Особливості функціонування єврорегіонів України

52. Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні

53. Бізнес-етика в міжнародних відносинах та особливості етичної бізнес-діяльності в Україні

54. Економічні чинники регіональної політики в Україні
55. Особливості становлення і розвитку демократії в сучасній Україні
56. Психічні порушення при епілепсії

57. Особливості української демонології

58. Прогнозування соціально-економічних наслідків епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні до 2014 року

59. Особливості експертизи якості шоколаду, дослідження асортименту, класифікація за УКТ ЗЕД та оформлення при переміщенні через митний кордон України

60. Традиції та особливості розвитку філософської думки України. Філософія нового часу

61. Екологічні проблеми деяких водних екосистем України

62. Національні інтереси України і стратегічні орієнтири розвитку національної економіки

63. Особливості ефективності використання основних фондів на підприємствах України: особливості та проблематика

64. Особливості розвитку інфляційних процесів в Україні на сучасному етапі

Насос ножной Phantom.
Количество цилиндров: 2. Суммарный рабочий объем цилиндров: 0,55 литра. Длина шланга: 0,55 м.
698 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные
Подставка для ванны "Мишка", антискользящая, цвет: белый.
Подставка для ног предназначена для того, чтобы помочь малышу самостоятельно садиться на унитаз или пользоваться умывальником. Небольшой
353 руб
Раздел: Подставки под ноги
Логическая игра Bondibon "Замок загадок".
Построить красивый рыцарский замок – это мечта любого мальчишки! А если постройка замка – это не только интересная игра, но и
1585 руб
Раздел: Игры логические

65. Українські космогонічні легенди та перекази про квіти і хлібні злаки

66. Українські космогонічні легенди та перекази про хрін, часник та тютюн

67. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

68. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

69. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

70. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)
71. Народный депутат Украины (Народний депутат України)
72. Громадянство України

73. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

74. Міграція робочої сили (юридичний аспект) (WinWord 97 (на укр языке))

75. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

76. Дисидентство на Украине (Дисидентський рух в Україні)

77. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

78. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

79. Политические партии Украины (ПолЁтичнЁ партЁ© на Укра©нЁ)

80. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)

Держатель-рулетка для бейджей "Style", желтый.
Используется для ношения именных, магнитных или пропускных карточек. Крепление бейджа: карабин-петля. Подходит ко всем бейджам, имеющим
383 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Шары Ньютона "Эврика", металл (арт. 98085).
Движение – это жизнь! Небольшая настольная кинетическая скульптура в собранном виде демонстрирует закон сохранения энергии, открытый
891 руб
Раздел: Антистрессы
Пленка воздушно-пузырчатая 2-х слойная, плотность 75 г/кв.м.
Универсальный упаковочный материал. Препятствует повреждению товаров при ударе, предотвращает проникновение влаги и пыли, защищает от
423 руб
Раздел: Фольга

81. Український мандрівний філософ Г. Сковорода

82. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

83. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

84. Стратегическое управление (укр)

85. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

86. Історія України
87. Виникнення та формування українського етносу
88. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

89. Господарство України на рубежі 18-19 столітть

90. Економічне становище в Україні в 50-60-х роках ХХ століття

91. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

92. Особливості реформації в Англії

93. Постмодернізм та українська історична наука

94. Початок визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького

95. Створення залізниць в Україні

96. Центральна Рада і пролетаріат України

Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x57 мм, 10 этикеток на листе, 100 листов.
Формат: А4. Размер: 105x57 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 10 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Простыня на резинке "Мокко", 160x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
741 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Набор для проведения раскопок "Jewerly Excavation. Горный хрусталь".
Набор для проведения раскопок "Горный хрусталь" из серии Jewerly Excavation станет идеальным подарком для юных любителей
373 руб
Раздел: Археологические опыты

97. Декабристський рух та його поширення на Україні

98. Історія держави та права України

99. Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.