Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Роль держави в регулюванні ринкової економіки

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

МІНІСТЕРСТВО НАУКИ ТА ОСВІТИ УКРАЇНИ ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КАФДЕРА ПОЛІТОЛОГІЇ І ПРАВА Контрольна робота з дисципліни «Підприємницьке право» Тема: «Роль держави в регулюванні ринкової економіки» Херсон – 2005 ПЛАН1. РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ. СТРУКТУРА ФІНАНСОВОГО РИНКУ 2. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ГРОШОВОГО КАПІТАЛУ (КРЕДИТІВ) 3. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ. 4. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВАЛЮТНОГО РИНКУ. 5. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГРОШОВОГО ОБІГУ 1 РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ. СТРУКТУРА ФІНАНСОВОГО РИНКУ У забезпеченні нормального функціонування будь-якої сучасної економічної системи важлива роль належить державі. Держава протягом всієї історії свого існування поряд із завданнями підтримки порядку, законності, організації національної оборони, виконувало певні функції в сфері економіки. Державне регулювання економіки має довгу історію - навіть у період раннього капіталізму в Європі існував централізований контроль над цінами, якістю товарів і послуг, процентними ставками й зовнішньою торгівлею. У сучасних умовах будь-яка держава здійснює регулювання національної економіки, з різним ступенем державного втручання в економіку. Особливо зростає роль державного регулювання в умовах економічної кризи. Світовий досвід показав, що вихід із кризи можливий лише при твердій централізації державної влади й проведенні нетривіальних заходів щодо забезпечення економічного росту. Так було із західноєвропейськими країнами в післявоєнний період, і з латиноамериканськими (Чилі, Аргентиною, Бразилією) зовсім недавно. Державне регулювання фінансового ринку й грошового обігу - одна з найважливіших і самих складних завдань держави. Добре продумана й правильно організована політика в області фінансів - найважливіший фактор успішного розвитку економіки будь-якої країни. Однієї з найголовніших причин нинішньої кризи в нашій країні - непродумана політика держави в області фінансів. Фінансовий ринок - ринок короткострокових, середньострокових і довгострокових кредитів і фондових цінностей, тобто акцій, облігацій й інших цінних паперів. Основними сегментами фінансового ринку є: ринок грошового капіталу (кредитів), ринок цінних паперів, валютний ринок. Всі сегменти фінансового ринку дуже тісно взаємозалежні між собою. Найменші зміни на одному з них відразу тягнуть зміни на інші. Так, наприклад, продаж Центральним банком державних облігацій (операція на ринку цінних паперів) веде до звуження грошової бази, що робить гроші більше дорогими, і, у свою чергу, викликає підвищення процентних ставок по кредитах, тобто відбивається на ринку грошового капіталу. Основними учасниками фінансового ринку виступають: держава, фізичні особи, підприємства, банки, пенсійні фонди, страхові компанії, пайові інвестиційні фонди. 2 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ГРОШОВОГО КАПІТАЛУ (КРЕДИТІВ) Кредит - це рух грошового капіталу, здійснюване на засадах забезпеченості, терміновості, зворотності й платності. Він виконує функції перерозподілу засобів між господарськими суб'єктами; сприяє економії витрат обігу; прискорює концентрацію й централізацію капіталу й стимулює науково-технічний прогрес.

Ринок грошового капіталу як один з фінансових ринків можна визначити як особливу сферу фінансових відносин, пов'язаних із процесом забезпечення круговороту грошового капіталу. Основні учасники цього ринку: первинні інвестори, тобто власники вільних фінансових ресурсів, на різних початках, що мобілізуються банками й перетворюваних у грошовий капітал; спеціалізовані посередники в особі кредитно-фінансових організацій, що здійснюють безпосереднє залучення (акумуляцію) коштів, перетворення їх у грошовий капітал і наступну тимчасову передачу його позичальникам на поворотній основі за плату у формі відсотка; позичальники в особі юридичних, фізичних осіб і держави, що випробовують недолік у фінансових ресурсах і готові заплатити спеціалізованому посередникові за право їхнього тимчасового використання. Виходячи із цільової спрямованості виділюваних банками кредитних ресурсів, ринок грошового капіталу може бути диференційований на чотири базових сегменти: грошовий ринок- сукупність короткострокових кредитних операцій, що обслуговують рух оборотних коштів; ринок капіталів- сукупність середньо- і довгострокових операцій, що обслуговують рух насамперед основних засобів; фондовий ринок- сукупність кредитних операцій, що обслуговують ринок цінних паперів; іпотечний ринок- сукупність кредитних операцій, що обслуговують ринок нерухомості. Кожний з перерахованих сегментів ринку має специфічні особливості в частині його організації й функціонування, що на практиці привело до створення комерційних банків, спеціалізованих фінансово-кредитних інститутів (інвестиційних, іпотечних і т.п.). Основними суб'єктами ринку кредитів є банки. Роль Національного банку України в регулюванні банківської діяльності. Головним органом, що регулює банківську діяльність є Центральний банк України. Центральний банк України є органом банківського регулювання й нагляду за діяльністю кредитних організацій. Він здійснює постійний нагляд за дотриманням кредитними організаціями банківського законодавства, нормативних актів Банку України, зокрема встановлених ними обов'язкових нормативів. Головна мета банківського регулювання й нагляду - підтримка стабільності банківської системи, захист інтересів вкладників і кредиторів. Банк України встановлює обов'язкові для кредитних організацій правила проведення банківських операцій, ведення бухгалтерського обліку, складання й подання бухгалтерської й статистичної звітності. Для здійснення своїх функцій Банк України має право запитувати й одержувати в кредитних організацій необхідну інформацію про їхній діяльності, вимагати роз'яснень за отриманою інформацією. Банк України реєструє кредитні організації в Книзі державної реєстрації кредитних організацій, видає кредитним організаціям ліцензії на здійснення банківських операцій і відзиває їх. Банк України вправі відповідно до законів висувати кваліфікаційні вимоги до керівників виконавчих органів, а також до головного бухгалтера кредитної організації. З метою забезпечення стійкості кредитних організацій Банк України може встановлювати їм обов'язкові нормативи: 1) мінімальний розмір статутного капіталу для знову створюваних кредитних організацій, мінімальний розмір власних засобів (капіталу) для діючих кредитних організацій; 2) граничний розмір негрошової частини статутного капіталу; 3) максимальний розмір ризику на один позичальника або групу зв'язаних позичальників; 4) максимальний розмір великих кредитних ризиків; 5) максимальний розмір ризику на один кредитора (вкладника); 6) нормативи ліквідності кредитної організації; 7) нормативи достатності капіталу; 8) максимальний розмір притягнутих грошових внесків (депозитів) населення; 9) розміри валютного, процентного й іншого ризиків; 10) мінімальний розмір резервів, створюваних під высокорисковые активи; 11) нормативи використання власних засобів банків для придбання часток (акцій) інших юридичних осіб; 12) максимальний розмір кредитів, гарантій і поручительств, наданих банком своїм учасникам (акціонерам).

Банк України визначає порядок формування й розмір резервів (фондів) кредитних організацій на можливі втрати по позичках, для покриття валютних, процентних й інших фінансових ризиків, страхування внесків громадян відповідно до законів. Банк України здійснює аналіз діяльності кредитних організацій з метою виявлення ситуацій, що загрожують законним інтересам кредиторів (вкладників), стабільності банківської системи в цілому. З метою захисту інтересів кредиторів (у тому числі вкладників) Банк України вправі призначити в кредитну організацію, у якої відкликана ліцензія на здійснення банківських операцій, уповноваженого представника Банку України. Основними важелями впливу Банку України на ринок грошового капіталу є регулювання величини дисконтної ставки й розміру обов'язкових резервів комерційних банків, а також обсягу операцій на ринку державних цінних паперів. Якщо держава в особі Центрального Банку хоче зменшити пропозиція грошового капіталу, вона продає державні облігації, підвищує норму обов'язкових резервів комерційних банків або підвищує дисконтну ставку Центрального Банку. Ці міри, крім того, сприяють зниженню ділової активності. Для збільшення пропозиції грошового капіталу проводяться міри протилежного характеру. 3 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ Цінні папери - титул власності, що дає його власникові право на одержання доходу у вигляді дивіденду й відсотка. До цінних паперів ставляться акції, облігації корпорацій і держави. Ринок цінних паперів ділиться на первинний і вторинний. Первинними ринками називаються ті, на яких випущені цінні папери вперше продаються покупцям. Вторинні ринки ведуть торгівлю коштовними паперами, що вже перебувають у володінні. Це розходження між ними дійсно важливо. Якщо продано знову випущену акцію компанії, то виручені засоби одержує ця компанія, а якщо продається акція, випущена й продана раніше, те виручені засоби йдуть її останньому власникові. Вторинні ринки допомагають корпораціям продавати знову випущені ними акції або облігації, підвищуючи їхню ліквідність. Вторинні ринки мають істотно більший торговельний оборот у порівнянні з первинними й при цьому набагато більше відомі. Вторинний ринок представлений головним чином фондовими біржами. Крім біржового ринку існує й позабіржовий ринок. Донедавна державний контроль за ринком цінних паперів практично був відсутній, що породжувало величезну кількість різних афер. Відсутність державного регулювання гальмувало розвиток ринку, надавало йому чисто спекулятивний характер. Основним державним органом, що здійснює регулювання діяльності ринку цінних паперів є Державна комісія з ринку цінних паперів (ГКЦБ). На комісію покладені наступні основні регулюючі й контролюючі функції: 1)здійснення розробки основних напрямків розвитку ринку цінних паперів і координація діяльності територіальних органів виконавчої влади з питань регулювання ринку цінних паперів; 2)твердження стандартів емісії цінних паперів, проспектів емісії цінних паперів емітентів, у тому числі іноземних емітентів, що здійснюють емісію цінних паперів на території України, і порядок реєстрації емісії й проспектів емісії цінних паперів; 3)розробка й твердження однакових вимог до правил здійснення професійної діяльності із цінними паперами, у тому числі стандарти страхування й гарантій на ринку цінних паперів; 4)установка єдиних обов'язкових вимог до операцій із цінними паперами, норм допуску цінних паперів до їхнього публічного розміщення, обігу, котируванню й лістингу, розрахунково-депозитарної діяльності; 5)установка однакових вимог до порядку ведень реєстру іменних цінних паперів; 6)установка порядку й здійснення ліцензування різних видів професійної діяльності на ринку цінних паперів і діяльності по оцінці й керуванню майном пайових інвестиційних фондів, а також призупинення або анулювання зазначених ліцензій у випадку порушення законодавства України про цінні папери; 7)видача, припинення або відкликання генеральних ліцензій на здійснення діяльності по ліцензуванню діяльності професійних учасників фондового ринку; 8)визначення стандартів діяльності інвестиційних, недержавних пенсійних, страхових фондів і страхових компаній на ринку цінних паперів; 9)здійснення контролю за дотриманням учасниками фондового ринку російського законодавства про цінні папери; 10)забезпечення створення загальнодоступної системи розкриття інформації на ринку цінних паперів; 11)регулювання діяльності саморегульованих організацій професійних учасників ринку цінних паперів.

В связи с этим последним пунктом можно заметить, что в самом деле навязчивый страх «еврейского завоевания» был несовместим с блистательной уверенностью подданных королевы Виктории, хозяев морей и мировой торговли. Каково бы ни было значение всех этих факторов, английская оригинальность, часто трактуемая как «филосемитская», проявлялась весьма различными способами. Прежде всего ее необходимо связать с уважением к традиционным иерархиям в стране, население которой никогда не попадало под влияние революционных мифов. В результате британские евреи никогда не проявляли со своей стороны никаких поползновений связать свои политические интересы с «левыми» или с «трудящимися классами». Дизраэли был не единственным еврейским консервативным лидером: в 1868 году из восьми депутатов-евреев, выбранных в Палату общин, трое принадлежали к династии Ротшильдов. На протяжении XIX века Великобритания многократно брала на себя роль державы, защищающей интересы рассеянного народа. С этой точки зрения следует запомнить 1840 год, поскольку «дамасское дело» (о котором речь пойдет ниже) одновременно возбудило новый рост сознательности среди эмансипированных евреев Европы и символизировало начало отношения покровительства, которое также опиралось на политические расчеты в рамках «восточной политики»

1. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

2. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

3. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки

4. Сучасна школа в умовах ринкової економіки

5. Криза в умовах ринкової економіки та основні чинники її виникнення

6. Ринок праці молодих спеціалістів в умовах становлення ринкової економіки
7. Фізична культура і спорт в умовах ринкової економіки
8. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

9. Роль держави в економіці

10. Законодавча база правового регулювання економіки в Україні

11. Напрями впливу іноземних інвестицій на економічний розвиток приймаючої держави: переваги та недоліки

12. Удосконалення міжбюджетних відносин в умовах ринкової трансформації економіки

13. Державне регулювання економіки

14. Державне регулювання економіки

15. Державні замовлення виробникам як форма регулювання економіки

16. Загальнодержавні податки і збори в Україні. Податкові пільги в державному регулюванні економіки

Горка детская большая (2 м).
Горка предназначена для игры на свежем воздухе или в игровой комнате. Есть возможность подключить воду. Игрушка выполнена из качественного
8450 руб
Раздел: Горки
Машинка детская с полиуретановыми колесами "Бибикар-лягушонок", синий.
Вашему крохе едва исполнилось 3 годика, а он уже требует дорогой квадроцикл на аккумуляторе, как у взрослых соседских мальчишек? Никакие
2350 руб
Раздел: Каталки
Брелок "FIFA 2018. Забивака Фристайл! 3D".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: ПВХ.
590 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры

17. Макроекономічні показники і пропорції, як основа державного регулювання економіки

18. Реформування державного сектору в процесі ринкової трансформації української економіки

19. Сучасні моделі державного регулювання економіки

20. Основні етапи та причини еволюції ролі держави у ринковій економіці

21. Фінансовий механізм регулювання ринкових відносин

22. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі
23. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю
24. Функціонування грошово-кредитної системи в умовах трансформації економіки

25. Банкрутство в країнах з розвинутою ринковою економікою

26. Індустріалізація економіки в другій половині XIX ст.

27. Глобалізація як об’єктивна тенденція розвитку світової економіки

28. Економічний потенціал національної економіки

29. Особливості національної економіки Тунісу

30. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України

31. Тенденції розвитку міжнародної економіки

32. Глобалізація як основа транснаціоналізації економіки

Рамочка тройная "Классика" (коричневая).
Тройная рамочка с отпечатком - это особый подход к созданию очаровательного подарка на память для этого особого периода жизни, с
2890 руб
Раздел: Мультирамки
Пазл "Стройка", 30 элементов.
Пазлы Ларсен - это прежде всего обучающие пазлы. Они привлекают прежде всего филигранностью исполнения. Сделанные из высококачественного
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
Ручка-стилус шариковая "Людмила".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки

33. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України

34. Туризм як основна галузь економіки Туреччини

35. Філософія економіки

36. Прямі податки з підприємств у системі фінансового регулювання ринкових відносин

37. Фінансовий ринок і його роль в ринковій економіці

38. Вплив тіньової економіки на оподаткування
39. Вплив розвитку міжрегіонального та прикордонного співробітництва на підвищення рівня стабільності економіки регіону
40. Інноваційна активність підприємницьких структур в умовах інтернаціоналізації української економіки

41. Іноземне інвестування аграрного сектору економіки України

42. Історія виникнення та розвитку регіональної економіки як науки

43. Концептуальні основи аналізу національної економіки

44. Національні інтереси України і стратегічні орієнтири розвитку національної економіки

45. Основи економіки

46. Основи економіки підприємства малого бізнесу

47. Підприємництво: суть, види, роль у ринковій економіці

48. Ринкова економіка в Україні

Домик игровой.
Игрушка из пластмассы. Предназначена для игры на свежем воздухе. Замечательный домик высокого качества, будет радовать ваших детей и вас
9084 руб
Раздел: Домики и комплексы
Шар магический "Счастливая восьмерка", 10 см.
Магический шар - шар ответов, шар предсказаний — это игрушка, с помощью которой можно узнать ответ на любой вопрос. Магический шар 8
501 руб
Раздел: Прочее
Брелок аварийный, для автомобилиста (арт. TD 0395l).
Аварийный брелок для автомобилиста повысит уровень Вашей безопасности на дороге. Он не поможет избежать столкновения и не уберет с дороги
310 руб
Раздел: Металлические брелоки

49. Ринкові відносини в аграрному секторі економіки

50. Теорія неокласичного синтезу. Теорія економіки ринків

51. Моделювання економіки

52. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

53. Особливості економічного розвитку Київської Русі

54. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах
55. Роль власності у соціально-економічних процесах
56. Правове регулювання вільних економічних зон

57. Місце і роль Донецького економічного району в економіці країни

58. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

59. Державно-економічне регулювання виробничо-господарської діяльності видавництв

60. Київ та Давньоруська держава

61. Римська держава в період республіки V - II ст. до н. е.

62. Вплив митно-тарифного регулювання на зовнішню торгівлю (на прикладі підприємства ВАТ "Київмедпрепарат")

63. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва

64. Роль та значення окремих країн і регіонів у міжнародній економіці

Развивающая настольная игра "Читай-Хватай English", новая версия.
Игра помогает развить навык чтения английских слов. Правила чтения слов в английском языке совсем не такие, как в русском, поэтому детям
712 руб
Раздел: Классические игры
Стенд "Наши работы".
Стенд состоит из шапки (размером 67х10 см) с пластиковым карманом и самого стенда (размером 67х48 см), к которому крепятся 30 пластиковых
689 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Звуковой плакат "Учимся читать - читаем по слогам".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
643 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

65. Роль полеміки в раціоналізації релігійного дискурсу в межах класичної ісламської релігійної філософії

66. Економічна сутність ПДВ, його роль та значення

67. Роль і місце інвестиційних фондів в економіці України

68. Аналіз динаміки і циклічності економічних процесів

69. Державне регулювання зайнятості населення за видами економічної діяльності

70. Економічна ефективність ринкових структур
71. Ринок як регулятор економічного розвитку держави
72. Роль домогосподарств в економіці

73. Роль малого підприємництва в умовах ринкових відносин

74. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

75. Фіскальна політика держави, її особливості в трансформаційній економіці України

76. Цінові індекси ВВП та економічний добробут макроекономіки

77. Роль ринку в регулюванні суспільного виробництва

78. Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

79. Роль высших растений в почвообразовании (шпаргалка)

80. О роли эксперимента в разработке научных гипотез происхождения жизни

Термомозаика "В мире животных".
Ваш ребенок любит изучать животных, а еще — играть и придумывать что-то новое? С термомозаикой "В мире животных" все это можно
383 руб
Раздел: Термомозаика
Кувшин "Бистро", 1,8 л.
Кувшин прозрачный, с крышкой. Материал: стекло. Объем: 1,8 л.
314 руб
Раздел: Кувшины, графины
Набор детской посуды "Белоснежка", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления

81. Роль хищных в лесных экосистемах Республики Адыгея

82. Биологическая роль гидролиза в процессах жизнедеятельности организма

83. Роль рек в освоении и заселении Сибири

84. Роль высших растений в почвообразовании (шпаргалка)

85. Нефтяная промышленность России и её роль на мировом рынке сырья

86. Займы органов власти субъектов РФ и их роль в развитии территории
87. Роль государства в экономике
88. Роль центрального банка в денежно – кредитной политике государства

89. Магдебургское право и его роль в социально-экономической жизни городов Беларуси

90. Роль Великой Октябрьской революции для России и мира. Была ли альтернатива февральской революции

91. Опорный край державы. Урал в период ВОВ и его вклад в победу

92. Конституцiя Украiни - фундамент подальшоi розбудови правовоi держави

93. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

94. Роль ООН в вопросах обеспечения международной безопасности

95. Устав муниципального образования и его роль в М.С.У.

96. Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)

Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами (салатово-оранжевая).
Оснащена улучшенными колесами, выполненными из высококачественного полиуретана. Теперь езда на этой удивительной машинке стала еще более
2650 руб
Раздел: Каталки
Набор детской посуды "Фея".
Набор посуды детский "Фея". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 17,5 см, -
387 руб
Раздел: Наборы для кормления
Сушилка для посуды P&C "Лилия", двухъярусная.
Наша уникальная двухъярусная сушилка позволит сушить или хранить большое количество посуды, при этом сэкономит полезную площадь на столе
511 руб
Раздел: Настольные

97. Страхование и его роль в рыночной экономике

98. Роль финансов в создании и функционировании свободных экономических зон как одном из направлений интеграции России в мировую экономику

99. Роль СМИ в современном мире (The mass media in the life of Society)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.