Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Охрана природы, Экология, Природопользование Охрана природы, Экология, Природопользование

Екологія Сумської області

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Міністерство освіти і науки України Харківський національний економічний університет Кафедра хімії, екології та технології виробництва Індивідуальне навчально-дослідницьке завдання за темою: Екологія Сумської області Виконала: Харків, 2007 Зміст Вступ Екологічна ситуація в області: а) Перелік основних джерел забруднення. б) Докладна характеристика найбільшого джерела забруднення в області. Висновки Список джерел інформації ВСТУП Сумська область розташована в північно-східній частині України. До її складу входять 18 адміністративних районів та 7 міст обласного підпорядкування: Суми, Шостка, Конотоп, Ромни, Охтирка, Глухів, Лебедин; 35 міських населених пунктів (15 міст та 20 селищ міського типу) та 1491 село. Населення області - 1235,1 тис. чоловік. Загальна площа області - 2383,2 тис. га (3,9% території держави), в тому числі 1703,8 тис. га сільськогосподарських угідь (71,5% загальної площі). В області 165 річок, найбільші - Десна, Сейм, Сула, Псел, Ворскла. В області 294 родовища 21 виду корисних копалин. Мінерально-сировинна база складається з паливно-енергетичної сировини (нафта, газ, конденсат, торф), з мінеральної будівельної сировини, сапропелю, прісних підземних вод та ін. Крім того, надра області вміщують такі корисні копалини, як фосфорити, керамзитова сировина, опоки, скляні піски, мінеральні води. Ліси займають 444,9 тис. га, або 18,7% загальної площі області (середня по Україні - 15,6%), переважно хвойні та твердолистяні насадження. Загальний приріст деревини становить 1700 тис. м3. Щорічно постійними лісокористувачами заготовлюється близько 900 тис. м3 деревини (51,3% її приросту). Природно-заповідний фонд Сумщини представлений 208 об'єктами, з яких 18 загальнодержавного та 190 - місцевого значення. Серед них: Національний природний парк &quo ;Деснянсько-Старогутський&quo ;, степовий заповідник &quo ;Михайлівська цілина&quo ;. Площа природно-заповідного фонду області становить 158,2 тис. га (6,6% загальної площі). 1. Екологічна ситуація в області а) Перелік основних джерел забруднення Аналіз показників техногенного навантаження на навколишнє середовище у Сумській області за останні роки свідчить про деяку стабілізацію та тенденцію до поліпшення, хоча в цілому його рівень залишається досить високим. У 2005 р. у розрахунку на 1 км2 території обсяг викидів шкідливих речовин становив 3,2 т, на одну особу - 61,7 кг (по Україні відповідно 7,4 т та 94,8 кг). Обсяг викидів від стаціонарних джерел забруднення становив 26,1 тис. тонн. Найбільший обсяг викидів від стаціонарних джерел забруднення мають м. Суми (32,9% викидів по області), Сумський район (28,2%), Охтирський район (10,7%), Роменський район (10,3%); найменший обсяг - Лебединський, Недригайлівський, Путивльський, Середино-Будський райони (по 0,1%). Забруднення атмосферного повітря шкідливими речовинами від транспортних засобів в області у 2005 році становило 50 тис. тонн, що в 1,9 рази більше, ніж від стаціонарних джерел. В цілому по 19 з 25-ти регіонів України викиди від транспорту перевищили викиди від стаціонарних джерел. В області найбільші обсяги викидів від транспортних засобів у м.

Суми (34,9% викидів по області), м. Охтирка (9,6%), м. Шостка (5,6%), м. Ромни (5,5%), м. Глухів (3,8%), Сумський район (3,3%), Роменський район (2,9%), найменші - Шосткинський район (0,6%), Середино-Будський район (0,9%), Глухівський район (1,0%). Такий стан забруднення атмосферного повітря пов'язаний з розташуванням великих промислових об'єктів хімічної, машинобудівної, нафтогазовидобувної та інших галузей. Потребує вдосконалення система поводження з токсичними промисловими і твердими побутовими відходами. Загальний обсяг накопичених відходів перевищив 29,4 млн. тонн, що в розрахунку на 1 км2 площі становить 1234 т (по Україні відповідно 25 млрд. тонн та 40 тис. тонн). Майже 93% загальної кількості відходів накопичено у Сумському районі. Це відходи ВАТ &quo ;Сумихімпром&quo ;, ВАТ &quo ;Центролит&quo ; та інших підприємств. Тверді побутові відходи розміщуються на 324 полігонах та звалищах, більшість з яких вже вичерпала свій ресурс. В цій ситуації необхідна системна робота з впровадження системи збору, видалення і сортування твердих побутових відходів з вилученням ресурсоцінних компонентів для вторинної переробки - макулатури, скла, полімерних матеріалів. Окрему групу токсичних відходів становлять непридатні та заборонені до використання пестициди в кількості 2,5 тис. тонн, які зберігаються в 339 приміщеннях. З них 138 місць зберігання є безхазяйними. Зберігання цих відходів підвищує ризик забруднення довкілля і становить потенційну небезпеку для здоров'я населення. Зношені основні фонди мають більшість очисних споруд області, в результаті чого 15,4% недостатньо очищених стічних вод скидаються в поверх-неві водні об'єкти басейну Дніпра. Через відсутність коштів повільно ведуться роботи із заміни зношених каналізаційних колекторів. Внаслідок розпаювання та банкрутства сільськогосподарських підприємств в області налічується близько 330 артезіанських свердловин, що потребують тампонажу і несуть в собі потенційний ризик забруднення підземних водних горизонтів. Сільськогосподарські угіддя становлять 71,6% території області, в тому числі рілля - 51,9%. Тривале інтенсивне використання сільськогосподарських угідь призвело до погіршення гумусового стану ґрунтів, зменшується забезпеченість поживними речовинами, підвищується кислотність і, як наслідок, знижується їх родючість, посилюються деградаційні процеси, ерозія. В області виявлено 17,8% еродованих сільськогосподарських угідь. АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ Згідно зі статистичними даними, у 2005 р. від стаціонарних джерел 325 промислових підприємств та об'єктів, що взяті на державний облік, у повітряний басейн Сумської області надійшло 26,14 тис. т шкідливих речовин, що становить біля 1% загальної кількості викидів по Україні. У 2005 р. спостерігався приріст обсягів виробництва на таких підприємствах: НГВУ &quo ;Охтирканафтогаз&quo ;, ВАТ &quo ;Сумихімпром&quo ;, ВАТ &quo ;Сумське НВО ім. Фрунзе&quo ;, Качанівський газопереробний завод. Динаміка викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря за три останні роки свідчить, що порівняно з 2004 р. вони дещо знизились. ВОДНІ РЕСУРСИ Протягом 2005 р.

контроль якості води проводився по 349 створах, розташованих на 45 річках, з них 69 створів розташовані на 25 малих річках. Основні проблеми малих річок: · високий ступінь розораності території, недотримання правил агротехніки, що призводить до ерозії ґрунтів. Крім іонів, зі стоком води з території області виноситься велика кількість розчинених органічних речовин, біогенів та мікроелементів; · природні процеси формування малих річок і їхній стік змінились - вони стали значно більш техногенними. Численні ставки і водосховища, забори та скиди вод порушили природний розподіл стоку в межах року; · зменшення рослинного покриву водозборів вплинуло на величину і режим стоку; · основні забруднювачі поверхневих водойм - каналізаційні очисні споруди - перебувають у незадовільному технічному стані та потребують проведення капітальних ремонтів та реконструкції. ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ ТА ҐРУНТИ Загальна площа еродованих земель становить 305,1 тис. га, в т.ч. 176,8 тис. га орних земель. Останнім часом посилилися деградаційні процеси, пов'язані із забрудненням хімічними речовинами, нафтою та нафтопродуктами, непридатними та забороненими до використання пестицидами, іншими відходами. Найбільше проявів техногенного забруднення спостерігається в районах нафтогазовидобування та в районах з розвинутою промисловістю. Таким чином, стан використання земельних ресурсів області характеризується як напружений, подекуди кризовий з тенденцією до погіршення. НАДРА За даними державного Геологічного фонду України, 53,4% мінерально-сировинної бази області припадає на паливно-енергетичну сировину (нафта, газ, конденсат, торф), 39,1% - на мінерально-будівельну сировину, 6,1% - підземні води, 1,4% - інші види корисних копалин. У зв'язку з особливостями геологічної будови території Сумської області та із збільшенням техногенного навантаження на компоненти геологічного середовища до найбільш небезпечних екзогенних геологічних процесів в області відносять зсуви та підтоплення. Зсуви. За даними ЗАТ &quo ;Суминадра&quo ;, на території області виявлено понад 150 зсувів, з яких занесені до обласного кадастру 117. Підтоплення. Динаміка процесу підтоплення в останні роки досить неоднозначна. Якщо в одних районах відбувається деяке скорочення підтоплених площ, то в інших, навпаки, їх розширення. Сталі прояви підтоплення виявлені в 64 населених пунктах області, в т. ч. в 20 містах і селищах (57% загальної кількості міст і селищ) та в 44 селах. Загальна площа підтоплених територій населених пунктів становить 7155 га, в т. ч. в містах і селищах - 5913 га (10% загальної площі міст і селищ) та 1242 га в селах. Найбільш ураженими підтопленням є міста: Суми - 320 га, Охтирка - 1900 га, Лебедин - 483 га, Путивль - 333 га, Кролевець - 150 га, Шостка - 183 га, а також села Алтинівка - 175 га, Ленінське - 100 га, Андріївка - 24 га (Кролевецького району), Велика Чернеччина Сумського району - 80 га, Боромля Тростянецького району - 105 га. Загальна кількість сіл із площею підтоплених територій понад10 га становить 29. ВІДХОДИ Серед низки екологічних проблем, які мають місце в області, особливо гостро стоїть проблема поводження з відходами.

Крм того, висувалися й так причини невеликого навантаження на одного переселенця з Украни, як вдсутнсть житла. Псля виселення татар залишилося 156 вльних помешкань  куди попередньо вселили 188 родин загиблих морякв Чорноморського флоту, а придатного житла в наявност було лише на 2 010 смей. Звичайно, це мало призвести до того, що частина колгоспникв виявиться в грших умовах, нж вони перебували в Укран (там само.P Арк. 6 7). Однак плану щодо переселенцв до Криму Москва не зменшила, хоча й сама Украна, спустошена гтлервською окупацю, вдчувала гостру нестачу робочих рук, особливо в пвденних регонах. А тому з Кива змушен були спустити на мсця план: Внницька область мала вдправити 600 господарств, Кам'янець-Подльська 600, Житомирська 500, Кивська 400, Чернгвська 350, Сумська 350, Полтавська 200 (там само.P Арк. 2). Це завдання Украна перевиконала: до Криму було переселено 3 023 см', в яких налчувалося 10 379 осб, у тому числ 6 260 працездатних (там само.P Спр. 1320.P Арк. 117)

1. Екологічна експертиза агроландшафту Сумської області

2. Грунтово-рослинний покрив Сумської області

3. Тектоніка та корисні копалини Сумської області

4. Газифікація с. Комиші Сумської області природним газом двохступеневою системою поліетиленовими газопроводами з розробкою газифікації житлового будинку та технології будівництва поліетиленовими газопроводами з висвітленням технології зварювання поліетилено

5. Формування екологічно сталих агроландшафтів на території Слобідської сільської ради Кагарлицького району, Київської області

6. Екологічна оцінка стану водних ресурсів басейну річки Устя Рівненської області
7. Екологічні аспекти видобування піску на прикладі об`єктів Чернігівської області
8. Екологічна ситуація в Полтавській області

9. Основные этапы развития и конструктивной эволюции техники в области самолетостроения

10. Радиация и радиационная обстановка в Ростовской области

11. Растения, занесённые в Красную книгу Вологодской области

12. Оползни в Саратовской области

13. Золотодобывающая промышленность Амурской области

14. Природные условия Магаданской области и Чукотского Автономного Округа

15. Территориальные особенности демографического кризиса в России (на примере Самарской области)

16. Экономико-географическое положение Тверской области

Шкатулка музыкальная "Сердце", 16x15x7 см, арт. 24806.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
775 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Багетная рама "Stella" (золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
868 руб
Раздел: Размер 30x40
Папка-портфель пластиковая, А4, синяя (390x320 мм, 4 отделения, усиленная ручка).
Папка-портфель изготовлена из прочного пластика толщиной 0,9 мм. Габаритные размеры, превышающие стандартные, позволяют свободно размещать
507 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением

17. Демографическое положение России и Мурманской области

18. Сийский заказник Архангельской области

19. Оценка рекреационных ресурсов Владимирской области

20. Агропромышленный комплекс Новосибирской области

21. Внешнеэкономические связи Владимирской области

22. Оползни в Саратовской области
23. Заповедники Челябинской области
24. История Астраханской области

25. Политика правительства РФ в области валютных отношений

26. Стандартизация. Задачи стандартизации в области объектов коммерчекой деятельности

27. Управление в области обороны

28. Современная законодательная база Украины в области страхования

29. Устав Свердловской области

30. Проблемы и пути их решения в области налоговой политики государства в связи со вступлением в ВТО (на примере Армении)

31. Компетенция таможенных органов в области валютного контроля

32. Исполнительная власть субъектов РФ (на примере Оренбургской области)

Тубус - карта "План покорения МИРА", магнитная, на холодильник.
Подарок заядлому путешественнику. Вы наверняка уже знакомы со знаменитой картой мира, верхний слой которой стирается монетой по принципу
1100 руб
Раздел: Прочее
Маркеры-кисти "Zendoodle. Edding 1340", 10 штук.
Набор фломастеров с гибким наконечником в виде кисточки. Различная толщина линии. Идеально подходит для раскрашивания печатей. Чернила на
664 руб
Раздел: 7-12 цветов
Дневник школьный "Голубой щенок".
Формат: А5+ (210х160 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Способ крепления: ниткошвейный. Переплет: твердый с
381 руб
Раздел: Для младших классов

33. База данных для проекта досугового учреждения в городе Муроме Владимирской области

34. Чуваши Самарской области

35. Свадебный обряд в Тамбовской области

36. Музейное дело в Вятской губернии - Кировской области в 1918-1940 гг.

37. Ф.И.Лощенков – политический портрет руководителя области

38. Стратегии крупных Германских предприятий в области мобильной коммерции
39. Разработка альтернативных моделей предметной области в виде многоуровневых контекстных диаграмм
40. Саркоптоз свиней (Комплекс лікувально – профілактичних заходів при саркоптозі свиней в ТзОВ "Надія" Хотинського району Чернівецької області)

41. Операции в вентральной области шеи

42. Открытый травматический перелом нижней челюсти справа в области 8го зуба с переходом на угол без смещения (история болезни)

43. Характеристика компьютерных преступлений в Великом Новгороде и Новгородской области

44. Проблемы защиты окружающей среды Свердловской области

45. Международное сотрудничество в области управления природоохранной деятельностью, на примере Балтийского моря (MS Works)

46. ИЗМЕНЕНИЕ КАЧЕСТВА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ХАРАКТЕРА ЗАГРЯЗНЕНИЯ (MS Works)

47. Экологические преступления в Перми и Пермской области за 2000 – 2001 годы

48. Загрязнение воздушной среды в Мурманской области

Настольная игра "Каркассон. Королевский подарок".
Размеренная жизнь феодальных владений в окрестностях Каркассона привлекает множество людей со всех уголков Франции. В городах ведётся
1990 руб
Раздел: Классические игры
Детская горка, цвет: зелёный/красный, скат 140 см.
Для активного летнего отдыха вам пригодится пластиковая горка Долони. Горка изготовлена из яркого пластика и украсит любую детскую комнату
2200 руб
Раздел: Горки
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений "Вокруг света", 18,5x13,5x7,5 см.
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений. Размер: 18,5x13,5x7,5 см. Материал: МДФ, комбинированные материалы. В ассортименте, без
873 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

49. Воздействие промышленности Пермской области на окружающую среду

50. Радиация и радиационная обстановка в Ростовской области

51. Стандарты в области охраны окружающей среды

52. Растения, занесённые в Красную книгу Вологодской области

53. Ломоносовский период как особый этап в области научно-педагогического знания в России

54. Топливо. Его виды и характеристика. Области эффективного использования. Топливный баланс страны
55. Ремонт металлорежущего оборудования хозяйств Луганской области
56. Статистика ДТП в Новосибирской области

57. Разработка программно-методического комплекса для анализа линейных эквивалентных схем в частотной области /для числа узлов <=500/

58. Саркоптоз свиней (Комплекс лікувально – профілактичних заходів при саркоптозі свиней в ТзОВ "Надія" Хотинського району Чернівецької області)

59. Организация финансов на коммерческих предприятиях. Экономико-статистический анализ производительности труда в хозяйствах центральной зоны Кировской области

60. Организация и экономическая эффективность применения удобрений в учхозе «Михайловское»ГПЗ Подольского района Московской области

61. Экологические аспекты ведения сельского хозяйства в Бабынинском районе Калужской области

62. Предмет экономической социологии как отрасли социологии. Метод социометрических измерений. Сущность и область применения

63. Двигатели Стирлинга. Области применения

64. История развития спорта в Белгородской области

Кружка "Лучшая Бабушка в мире", с рисунком.
Качественные керамические кружки с оригинальным рисунком, выполненным в процессе производства (подглазурное нанесение). Упаковка: белый
372 руб
Раздел: Кружки
Пистолет с мыльными пузырями "Щенячий патруль", со звуком.
Пистолет с мыльными пузырями "Щенячий патруль" от компании 1 Toy обязательно порадует поклонников знаменитого одноименного
371 руб
Раздел: Щенячий патруль (Paw Patrol)
Универсальные сменные пакеты для дорожного горшка, 15 штук.
Отправляясь с ребенком в путешествие, важно позаботиться о том, чтобы под рукой всегда был горшок для малыша. С дорожными горшками
328 руб
Раздел: Прочие

65. Состояние и пути совершенствования учёта затрат в плодоводстве в СХПК «Кочетовский» Мичуринского района Тамбовской области

66. Совершенствование учёта производства в СХПК «Кочетовский» Мичуринского района Тамбовской области

67. Рынок продаж автомобильных дисков по городу Санкт-Петербургу и области

68. Статистический анализ рынка труда Тюменской области

69. Бизнес-план организации производства пластиковой тары (упаковки) в Люберцах Московской области

70. Назначение, область применения и содержание стандарта ГОСТ Р ИСО 9004-2001
71. Организация финансов на коммерческих предприятиях. Экономико-статистический анализ производительности труда в хозяйствах центральной зоны Кировской области
72. Технико-экономическое обоснование организации производства и реализации кваса в Могилевской области

73. Малый бизнес в Томской области и сельское хозяйство

74. Разработка альтернативных моделей предметной области в виде многоуровневых контекстных диаграмм

75. Основы социально-экономического планирования: сущность, анализ, области применения

76. Моделирование формирования цен на земельные участки Московской области. Кадастровая оценка земель

77. Развитие паломнического и религиозно-познавательного туризма в Новгородской области

78. Заселение юго-востока Белгородской области в XVIII веке

79. Культурное строительство 20-30 годов в Куйбышевской области

80. Цели и характер петровских преобразований в области экономики

Сковорода-сотейник алюминиевая с антипригарным покрытием "Alpenkok" AK-1007/28N "Brown Marble", 28.
Диаметр: 28 см. Высота: 7,5 см. Толщина дна: 4 мм. Сковорода-сотейник из литого алюминия. Высококачественное внутреннее антипригарное
856 руб
Раздел: Сковороды с антипригарным покрытием
Машинка "Кабриолет. Шейх".
Игрушечный кабриолет «Шейх» представляет собой уменьшенную модель настоящего роскошного автомобиля. Машинка изготовлена из гладкого
567 руб
Раздел: Пластиковые машинки
Замок для коляски "Flipper".
Замок для колясок Flipper оснащен надежным механизмом, защищенным также специальной крышечкой от влаги, грязи и пыли. Замок Flipper
388 руб
Раздел: Прочие

81. Самоуправление по уставам 20-х годов в младшем жузе и Оренбургской области

82. Успехи СССР в области просвещения, культуры и науки, освоение новых технологий и прорыв в космос

83. История села Парфеньево Костромской Области

84. Оккупация Псковской области немецко - фашисткими захватчиками. “Новый порядок

85. Политика Сталина в области литературы в 20-30-е годы

86. Преступность несовершеннолетних в Новгородской области
87. Философия искусства как особая проблемная область культурологии
88. Материалы и исследования в области исторической лексикологии русского литературного языка

89. Информационные технологии в туризме Калининградской области

90. Первая краевая задача для уравнения теплопроводности в нецилиндрической неограниченной области

91. Информационная деятельность в области здравоохранения: введение в проблему

92. История болезни - Стоматология (Перелом нижней челюсти в области 8)

93. Поясничная область и забрюшинное пространство

94. Конкурентная разведка в области военно-технического сотрудничества

95. Совершенствование программы развития туризма Псковской областии

96. Восстановление и дальнейшее развитие народного хозяйства в Москве и Московской области

Ножницы для школьного возраста.
Поддерживают моторные способности детей. Идеальны для маленькой детской руки, пригодны для правшей, а также и для левшей. Ножницы для
317 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Мягкая магнитная мозаика "Забавные животные", 4+, 5 цветов.
Мягкие бархатистые детальки пяти ярких цветов и разнообразных форм и размеров с обратной стороны снабжены плоским магнитным слоем. В
379 руб
Раздел: Магнитная
Пакеты фасовочные в евроупаковке, 25х40 см (1000 штук), 10 мкм.
Пакеты фасовочные из пищевого полиэтилена низкого давления, используется для фасовки, хранения и перевозки пищевых и непищевых
481 руб
Раздел: Пакеты для продуктов

97. Москва и Московская область в 1941—1945 годах

98. Полезные ископаемые московской области

99. К вопросу об ограничении области применения классической механики

100. Состояние железобетонных мостов Саратовской области


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.