Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Промышленность и Производство Промышленность и Производство

Економічна ефективність, впровадження засобів автоматизації на борошномельному підприємстві добової продуктивності Сп=270т/добу, Нв=75%

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Введення Капітальні вкладення являються сукупністю затрат на утримання нових, розширення, реконструкцію і технічне переобладнання головних фондів. Реконструкція діючих підприємств означає здійснення по єдиному проекту повне або часткове його переобладнання і перебудова без введення нових і розширення діючих об’єктів допоміжного і обслуговуючого призначення при необхідності. Технічне переобладнання діючого підприємства здійснюється з планом технічного розвитку підприємства за допомогою упровадження комплексу заходів по підвищенню до сучасних вимог технічного рівня окремих дільниць виробництва, автоматизацій і механізації виробничих процесів, поліпшення організацій і структури виробництва і інших організаційних і технічних засобів. Технічне переобладнання, реконструкція і розширення діючого підприємства здійснюється завдяки фонду розвитку виробництва, науки і техніки цих підприємств і кредитів банка. Робочий період Робочий період – це час роботи технологічного обладнання. Тривалість капітального ремонту залежить від: Добової продуктивності підприємства; Технічного стану обладнання; Якості виконання усіх видів ремонту; Фінансування ремонтних робіт. Капітальний ремонт – діб за рік; Газація – діб за рік; Поточний ремонт – доби за місяць; Інші зупинки – доби за рік. Робочий період складається: Рп = Кфм.-Пз (1.1.) Де: Рп – робочий період (діб); Кфм – календарний фонд часу (діб); Пз – планові зупинки (діб). Рп = 365 – 150 = 215 діб. Коефіцієнт використання робочого часу: Кв = Рп / Кфм (1.2.) Де: Кв – коефіцієнт використання робочого часу. Кв = 215/365 = 0.58. На 2010 рік плануються свята: Вихідні дні – два дня на тиждень: I квартал – 26 діб; II квартал – 26 діб; III квартал – 26 діб; IV квартал – 26 діб. Таблиця 1.1. Робочий період Показники План на 2010 рік У тому числі по кварталам I II III IV 1. Календарний фонд часу (діб) 365 90 91 92 92 2. Планові зупинки (діб) 94 34 23 17 20 Капітальний ремонт (діб) 12 12 - - - Поточний ремонт (діб) 18 3 3 6 6 Газація (діб) 4 4 - - - Інші зупинки за рік (діб) - - - 1 1 Вихідні (діб) 104 26 26 26 26 Свята (діб) 10 3 5 2 - Всього планових зупинок (діб) 150 48 34 35 33 3. Робочий період (діб) 215 42 57 57 59 4. Коефіцієнт використання робочого часу 0.58 0.46 0.62 0.61 0.64 Виробнича програма Виробнича програма – це перший розділ виробничо-фінансового плану підприємства. Це основний розділ для розрахунку усіх показників плану підприємства. Річний випуск продукції: Кт = СпРпНв/100% (2.1) Де: Кт – товарна продукція у натуральному виразі (т); Сп – добова продуктивність (т/добу); Рп – робочий період (діб); Нв – норма виходу (%). Кп = Кт заг К вис (2.2) Де: Кп – калькуляційна продукція (т); Кт заг – річний випуск борошна (т); Квис – річний випуск висівок (т). Розрахункові данні по таблиці 2.1. Кт заг = 270 215 75/100% = 43537,5 (т); Кт в/г = 270 215 35/100% = 20317,5 (т); Кт 1/г = 270 215 35/100% = 20317,5 (т); Кт 2/г = 270 215 5/100% = 2902,5 (т); Кт вис = 270 215 21/100% = 12190,5 (т); Кп =43537,5 12190,5 = 55728 (т). Таблиця 2.1. Виробнича програма Показники Одиниці вимірювання Величина Добова продуктивність т/добу 270 Робочий період діб 215 Норма виходу У тому числі: Борошно в/г Борошно 1/г Борошно 2/г % 75 35 35 5 Висівки % 21 Річний випуск борошна Утому числі: Борошно в/г Борошно 1/г Борошно 2/г Т 43537,5 20317,5 20317,5 2902,5 Висівки Т 12190,5 Калькуляційна продукція Т 55728 Розрахункові данні по табл.

2.2: I квартал Кт в/г = 270 42 35/100 = 3969 (т); Кт 1/г = 270 42 35/100 = 3969 (т); Кт 2/г = 270 42 5/100 = 567 (т); Кт вис = 270 42 21/100 = 2381,4 (т). II квартал Кт в/г = 270 57 35/100 = 5386,5 (т); Кт 1/г =270 57 35/100 = 5386,5 (т); Кт 2/г =270 57 5/100 = 769,5 (т); Кт вис =270 57 21/100 = 3231,9 (т). III квартал Кт в/г = 270 57 35/100 = 5386,5 (т); Кт 1/г = 270 57 35/100 = 5386,5 (т); Кт 2/г = 270 57 5/100 = 769,5 (т); Кт вис = 270 57 21/100 = 3231,9 (т). IV квартал Кт в/г = 270 59 35/100 = 5575,5 (т); Кт 1/г = 270 59 35/100 = 5575,5 (т); Кт 2/г = 270 59 5/100 = 769,5 (т); Кт вис = 270 59 21/100 = 3345,3 (т). Таблиця 2.2. Випуск продукції Назва продукції План на 2010 рік У тому числі по кварталам I II III IV Борошно в/г 20317,5 20317,52902,5 3969 3969 567 5386,5 5386,5 769,5 5386,5 5386,5 769,5 5575,5 5575,5 769,5 Борошно 1/г Борошно 2/г Висівки 12190,5 2381,4 3231,9 3231,9 3345,3 Калькуляційна продукція 55728 10886,4 14774,4 14774,4 15265,8 3. Амортизаційні витрати Амортизація – це перенесення вартості основних фондів по частинам по мірі зносу на готову продукцію. Амортизація розраховується за формулою: А = БаНа/100% (3.1) А = 205200 33/100 = 67716 (грн.). Де: Ба – балансова вартість (грн.); На – норма амортизації (%); А – сума амортизації (грн.). Ба = СпН0.95 (3.2) Ба = 270 800 0,95 = 205200 (грн.). Де: Н – норматив вартості основних фондів на одну тону добової продуктивності, Н=800 (тис. грн.). Розрахункові дані по таблиці 3.1: Загальна балансова вартість: Ба заг = 270 33 0,95 = 8464,5 (грн.) Балансова вартість груп основних фондів: Ба буд. = 205200 0,48 = 98496 (грн.) Ба сп. = 205200 0,48 = 98496 (грн.) Ба п.з. = 205200 0,48 = 98496 (грн.) Ба тр. з. = 205200 0,07 = 14364 (грн.) Ба інст. = 205200 0,07 = 14364 (грн.) Ба інф.в. = 205200 0,2 = 41040 (грн.) Ба м.обл. = 205200 0,25 = 51300 (грн.) Амортизаційні витрати: А буд.= 98496 2/100 = 1969,92 (грн.) А сп.= 98496 2/100 = 1969,92 (грн.) А п.з.= 98496 2/100 = 1969,92 (грн.) А тр. з.=14364 10/100 = 1436,4 (грн.) А інст.=14364 10/100 = 1436,4 (грн.) А інф.в.= 41040 15/100 = 6156 (грн.) А м.обл.= 51300 6/100 = 3078 (грн.) Таблиця 3.1. Амортизаційні витрати Назва фондів Група фондів Структура, % Вартість фондів, грн. Норма амортизації Сума амортизації, грн. Побутові I 48,0 98496 2.0 1969,92 Споруди Передатні засоби Транспортні засоби II 7,0 14364 10.0 1436,4 Інструмент Машини та обладнання III 20,0 41040 6.0 6156 Інформаційні витрати IV 25,0 51300 15.0 3078 Всього 100,0 205200 33,0 12640,32 4. Вартість сировини Вартість сировини визначається за формулами: Вс = РсЦз (4.1) Рс = СпРп (4.2) Вод = Вс1%/100 (4.3) Ввід =%видходівКопт (4.4) %від (%) = 100% – (Нв %висівки) (4.5) %від (т) = Рс%від (%)/100 (4.6) Взаг = Вс Вод – Ввід (4.7) Де: Вс – вартість сировини (грн.); Рс – витрати сировини за рік (т); Цз – закупочна ціна (грн.); Вод – витрати на одержання сировини (грн.); Ввід – вартість відходів (грн.); Взаг – загальна вартість сировини (грн.). Розрахункова до таблиці 4.1. Рс = 270 215 = 58050 т. Вс = 58050 1200 = 69660000 грн. Вод = 69660000 1%/100 = 696600 грн. %від (%) = 100% – (75% 21%) = 4% %від (т) = 58050 4/100% = 2322 Ввід = 2322 350 = 812700 грн.

Взаг = 69660000 696600 – 812700 = 69543900 грн. Таблиця 4.1. Вартість сировини Показники План на 2010 рік Закупочна ціна, грн. Вартість сировини, грн. Пшениця м’яка 58050 1200 69660000 Витрати на одержання сировина - - 696600 Відходи 2322 350 812700 Всього 60372 1550 69543900 5. Вартість електроенергії Для визначення вартості електроенергії треба знайти заявлену потужність: = PePп24cos (5.1) Cos= 0.95 Pe = KтW yд (5.2) Ce = Pea в (5.3) Де: – заявлена потужність, кВт; Ре – витрати електроенергії на технологічні цілі кВтг; W yд – норматив витрат електроенергії на одну тону борошна, кВтг; Се – вартість електроенергії, грн.; а – тариф за 1 кВтг, грн.; в– тариф за 1 кВтг, грн. Якщо заявлена потужність трансформаторів більш ніж 750 кВт, то вартість електроенергії визначається по двоставочному тарифу, в протилежному значені – по одноставочному тарифу: а = 0,416 грн. в = 25 грн. Розрахункові дані по таблиці 5.1. Ре = 43537,5 67,5 = 2938781,2 кВт г; = 2938781,2/215 24 0,95 = 311647,47 кВт; Ce = 2938781,2 0,416 = 1222533 грн. Таблиця 5.1. Вартість електроенергії Показники Позначення Одиниці вимірювання Величина Борошно сортове Кт т 43537,5 Питомі витрати електроенергії W yд кВтг 67.5 Витрати електроенергії на технічні цілі Ре кВтг 2938781,2 Тариф за 1 кВтг а грн. 0,416 Вартість електроенергії на технічні цілі Реа грн. 1222533 Заявлена потужність кВА 311647,47 Тариф за 1 кВА в грн. 25.0 Вартість заявленої потужності в грн. 7791186,7 Загальна вартість електроенергії Се грн. 1222533 6. Вартість палива Вартість палива: Тум = Кт Нп/1000 (6.1) Тп = Тум/К (6.2) Вп = Тп Ц (6.3) Де: Тум – кількість умовного палива, у. т; Кт – борошно сортове, т; Нп – норма витрат умовного палива, кг; Тп – кількість натурального палива, т; К – коефіцієнт переведення умовного палива в натуральне; Вп – вартість палива, грн.; Ц – ціна за одну тону палива, грн. Розрахункові дані до таблиці 6.1 Тум = 43537.5 117/1000 = 5093.88 у. т. Тп = 5093.88/1.39 = 3664.66 т. Вп = 3664.7 800 = 2931760 грн. Таблиця 6.1. Вартість палива Показники Позначення Одиниці вимірювання Величина Борошно сортове Кт т 43537.5 Норма витрат умовного палива Нп Кг 117 Кількість умовного палива Тум у. т. 5093.88 Коефіцієнт переведення К - 1.39 Кількість натурального палива Тп т 3664.66 Ціна за 1 тону палива Ц грн. 800 Вартість палива Вп грн. 2931760 7. Вартість води Вартість води визначається за формулами: Рв = КтН вод (7.1) Св = Рвс (7.2) Рг = КтНг (7.3) Сг = Ргс (7.4) Вк = (Рв Рг)0.9 (7.5) Ск = Вкd (7.6) В заг = Св Сг Ск (7.7) Де: Рв – витрати води на технічні цілі, м; Кт – борошно сортове, т; Н вод – норма витрат води, м; Св – вартість води, вартість води витраченої на технологічні цілі, грн.; с – тариф за 1 м, грн.; Рг – витрати води на господарсько-побутові потреби, м; Нг – норма витрат води на господарсько-побутові потреби, м; Сг – вартість води витраченої на господарсько-побутові потреби, грн.; Вк – відпуск у каналізацію, м; Ск – вартість води за відпуск у каналізацію, грн.; d – тариф за відпуск у каналізацію, грн.; В заг – загальна вартість води, грн. Розрахунки до таблиці 7.1.

Були це переважно авантюристи й кримінальні елементи. Довга економічна криза для закарпатського населення показалася дуже трагічною. Жиди й інші чужинці за неймовірну низьку ціну відкуповували від українців їхні останні шматки землі. Через страшну заборгованість селянство попадало в невільничий стан. Одним із дуже зручних засобів чехізації Закарпаття були чеські школи, які поставали, немов гриби по дощі. Щоб заложити чеську школу в селі, вистачило пару дітей чеського жандарма, чи урядовця, декілька жидівських дітей, а решта дітей, що складалася з місцевих українських дітей, заманювано у школи всякими вигодами та обіцянками. Якщо в селі не було своєї школи, місцеве українське населення не мало іншого виходу, як посилати своїх дітей до чеської школи. Українське учительство, згуртоване у своїй організації “Учительська Громада”, протестувало проти такого “культуртрегерства”, і за це велика частина національно свідомого учительства була переслідувана. Щоб покарати таких осіб, чехи шкодили їм тим, що їх постійно перекидували з одного місця на інше

1. Економічна ефективність виробництва великої рогатої худоби у ТОВ "Аграрій СВПП" с. Краснопілка, Уманського району, Черкаської області

2. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості

3. Економічна ефективність виробництва соняшника

4. Економічна ефективність рослинництва

5. Економічна ефективність переробки молока та шляхи її підвищення на прикладі ЗАТ "Бахмачмолококонсерв"

6. Виробництво зерна, його економічна ефективність
7. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи
8. Економічна ефективність використання оборотних активів промислових підприємств Липовецького району: стан, шляхи покращення

9. Економічна ефективність капіталовкладень

10. Економічна ефективність ринкових структур

11. Стандартизація, уніфікація та сертифікація продукції та їх економічна ефективність

12. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

13. Екокономічна ефективність виробництва картоплі

14. Клінічна ефективність застосування біоінертних незнімних зубних протезів із титану

15. Економічна сутність статистики зовнішньої торгівлі, платіжного балансу та валютних курсів

16. Економічна сутність та форми оплати праці

Грибы на поляне (9 штук).
Возраст: 1-4 года. Размер основы: 12,5х12,5 см. Размер самого маленького грибка 3,5 см, большого - 5 см. Грибы надеваются на штырьки
350 руб
Раздел: Из дерева
Настольная игра "Пакля-Рвакля".
"Пакля Рвакля" – это самая поэтическая настольная игра. Для игры в нее нужна только колода карт с симпатичными
418 руб
Раздел: Прочие
Степлер пластиковый №24 "Debut", на 20 листов, черный.
Материал корпуса: пластик. Размер скоб: №24. Количество листов: 20. Цвет: черный.
331 руб
Раздел: Степлеры, скобы

17. Економічна сутність вивчення аналізу статистики зовнішньої торгівлі

18. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

19. Ефективність стратегії розвитку переробного підприємства молокопродуктового підкомплексу АПК України

20. Еколого-економічна оцінка природоохоронної діяльності підприємства СП "Шахта ім. В.І. Леніна"

21. Ефективність використання ресурсів підприємства

22. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"
23. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності
24. Економічна діяльність ООН

25. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

26. Економічна рівновага і циклічність

27. Інвестування регіональної економіки та її ефективність в Україні

28. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

29. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

30. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування

31. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

32. Економічна безпека Росії

Чайник со свистком "Mayer & Boch", 3,5 литра, эмалированный (арт. 23854).
Этот чайник со свистком изготовлен из высококачественной нержавеющей стали. Корпус чайника имеет элегантное покрытие с цветочным рисунком.
1624 руб
Раздел: Чайники эмалированные
Двусторонний говорящий плакат "Азбука и счет".
Суперновинка от Азбукварика! Двусторонний говорящий плакат станет незаменимым помощником родителей! На одной стороне плаката – говорящая
484 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Игра настольная развивающая "Веселые портреты".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 2 игровых полей - лиц и 58 съёмных элементов, присоединяя к лицам разные детали, ребенок может
656 руб
Раздел: Игры-пазлы

33. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

34. Економічна оцінка кредитного процесу

35. Аналіз економічної ефективності ВАТ "Птахорадгосп "Мирний"

36. Впровадження механічних засобів годівлі на рибницькому підприємстві ЗАТ "Блакитна Нива"

37. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств

38. Земельні ресурси та ефективність їх використання СПТ "Урожай" Братського району
39. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання
40. Економічна оцінка активу балансу підприємства

41. Аналіз ефективності використання основних засобів

42. Хімічна промисловість в України

43. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

44. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи

45. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

46. Економічна інформатика

47. Нова економічна політика: суть, значення, уроки

48. Визначення та аналіз факторів, що впливають на ефективність маркетингової стратегії у брендингу

Фиксатор головы ребенка для автокресла "Совы".
Клювонос надежно поддерживает голову ребенка во время сна в автокресле и не сползает со лба ребенка на лицо и шею, так как система
730 руб
Раздел: Удерживающие устройства
Карандаши цветные "Artberry", 24 цвета.
Шестигранные цветные карандаши с толщиной грифеля 3 мм, толщина самого карандаша 7 мм. Увеличенное количество цветовых пигментов для еще
321 руб
Раздел: 13-24 цвета
Комплект пеленок для девочки Idea Kids однотонный из бязи (3 штуки, 120х75 см).
Пеленки - это самые первые вещи, в которые Вам предстоит одеть Вашего малыша. Комплект пеленок станет верным помощником в первые месяцы
357 руб
Раздел: Пелёнки

49. Вплив освітньої програми на ефективність лікування бронхіальної астми в дітей

50. Ефективність інтервального гіпоксичного тренування в комплексному лікуванні виразкової хвороби у післярадикаційному періоді: вплив на аеробний метаболізм та варіабельність серцевого ритму

51. Ефективність різних варіантів нейропротекторної терапії при кетоацидотичних кризах у хворих на цукровий діабет

52. Клініко-патогенетична ефективність комбінованого застосування статинів та гепатопротекторів у хворих на стабільну стенокардію, враховуючи функціональний стан печінки

53. Особливості міокардіальної, ендотеліальної дисфункції та дисліпідемії при ішемічній хворобі серця з постінфарктним кардіосклерозом у поєднанні з гіпертонічною хворобою та ефективність стандартної двохрічної терапії

54. Економічна характеристика країн Африки
55. Коммунітарна регіональна економічна політика в Європейському Союзі
56. Світова економічна інтеграція

57. Ефективність контролю в організації: поняття, основні параметри, система показників, проблеми

58. Ефективність праці і її показники

59. Праця державних службовців: організація, оплата, ефективність

60. Використання ділової гри на тему "Економічна оцінка родючості ґрунтів та врожайності с/г культур"

61. Вплив гендерних стереотипів на характер та ефективність спілкування

62. Організація та ефективність використання митних складів при експорті-імпорті товарів

63. Ефективність застосування комплексних вправ при підготовці зв’язуючого гравця у волейболі

64. Економічна оцінка пасиву балансу підприємства

Подушка с наполнителем "Лебяжий пух. Стандарт", 50x70 см.
Размер: 50x70 см. Цвет: синий. Ткань: 100% хлопок. Наполнитель: заменитель лебяжьего пуха - микроволокно DownFill.
1047 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Конструктор-присоска "Sibelly. Животные", 54 элемента.
Конструктор - присоска "Sibelly" (Сибелли) – это комплект ярких разноцветных присосок различной формы. Благодаря липучкам все
740 руб
Раздел: Мягкий конструктор
Магнитный держатель для ножей, 40 см.
Магнитный настенный держатель для ножей и других металлических кухонных инструментов. В комплекте шурупы для крепежа. Длина: 40 см.
335 руб
Раздел: Подставки для ножей

65. Економічна суть грошей

66. Біологічна активність S-заміщених похідних 2-метил-4-меркапто-8-метоксихіноліну

67. Синтез, перетворення та біологічна активність поліциклічних конденсованих систем на основі 4-тіазолідонів

68. Аналіз економічної ефективності виробництва молока

69. Економічна безпека підприємства в сучасних умовах та економічні ризики

70. Економічна глобалізація
71. Економічна діагностика діяльності Дослідно-експериментального заводу УкрНДІВЕ
72. Економічна думка Росії 17-18 ст. Економічні погляди І.Т. Посошкова

73. Економічна історія

74. Економічна криза в Україні 1990-1999 рр.: причини, наслідки та шляхи подолання

75. Економічна криза, держава, суспільство: проблеми та шляхи їх подолання

76. Економічна оцінка екологічних збитків

77. Економічна роль держави в ринковій економіці

78. Економічна стратегія розвитку соціально-економічних систем України

79. Економічна теорія (основні поняття та терміни)

80. Економічна характеристика суднобудування в Україні

Глобус "Зоогеографический детский", 250 мм.
Зоогеографический детский глобус — это отличный подарок ребенку. Благодаря ему ваши дети узнают не только об устройстве планеты, на
502 руб
Раздел: Глобусы
Экологичный стиральный порошок Garden Kids, без отдушек с ионами серебра, 1350 грамм.
Благодаря входящим в состав компонентам на растительной основе средство мягко отстирывает и освежает детское белье и одежду из всех видов
399 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Штатив для создания снимков "сэлфи", зеленый.
Поднимите искусство "селфи" на новый уровень со штативом. Путешествуйте и фотографируйтесь на фоне живописных пейзажей. Находите
376 руб
Раздел: Держатели и подставки

81. Ефективність використання оборотних коштів на підприємстві

82. Ефективність виробництва та фактори її зростання

83. Інноваційна діяльність підприємств: стан, проблеми й ефективність здійснення

84. Міжнародна економічна інтеграція

85. Підвищення ефективності використання оборотних засобів

86. Продуктивність і ефективність праці
87. Соціально-економічні складові у системі критеріїв та показників ефективності роботи будівельних підприємств
88. Економічна модель оптимізації закупівель та поставок кондитерських виробів на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю "Гермес-Груп"

89. Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві

90. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

91. Звітність сільськогосподарських підприємств

92. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

93. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

94. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

95. Комерційна діяльність посередницьких підприємств

96. Стратегія ефективного використання прибутку на підприємстві

Умные кубики. Контуры. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики "Контуры" - универсальный набор интеллектуальных игр для дошкольников. IQ-кубики помогают развивать моторную и
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Тетрадь на резинке "Elements", В5, 120 листов, клетка, синяя.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: синий.
401 руб
Раздел: Прочие
Горка детская большая (2 м).
Горка предназначена для игры на свежем воздухе или в игровой комнате. Есть возможность подключить воду. Игрушка выполнена из качественного
8450 руб
Раздел: Горки

97. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства

98. Автоматизація процесу оцінювання персоналу на підприємстві

99. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.