Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Використання казки під час навчання граматики англійської мови

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

ЗмістВступ Розділ I. Природа мотивації та її вплив на формування граматичних навичок учнів 1.1 Мотивація як провідний фактор навчання іноземної мови 1.2 Технологія формування граматичних навичок учнів Розділ II. Використання казки під час навчання граматики англійської мови 2.1 Методика роботи з казкою на уроках англійської мови 2.2 Казка як засіб формування позитивної мотивації навчання англійської мови 2.3 Роль казки у формуванні граматичних навичок школярів Висновки Список використаної літератури ВступРозвиток ділових і особистих контактів, розширення культурних зв'язків між народами висувають перед школою в області навчання іноземним мовам на перший план завдання - виховання людини, головним надбанням якого є загальнолюдська культура і загальнолюдські цінності. Оскільки метою навчання іноземним мовам є не тільки отримання знань, формування в школярів навичок і вмінь, але і засвоєння ними зведень країнознавчого, лінгвокраїнознавчого і культурно-естетичного характеру пізнання цінностей іншої для них національної культури, то при визначенні змісту навчання безперечно встає питання про культурний компонент. Даний компонент містить в собі мовні і культурологічні знання, а також навички й уміння (мовного немовної поведінки). З вище сказаного випливає, що підтримуючи інтерес до мови як засобу В умовах гуманізації освіти, коли особистість людини знаходиться в центрі всієї освітньої і виховної діяльності, пошук ефективних способів і прийомів навчання, в тому числі і навчання іноземної мови, привертає пильну увагу багатьох вчених, методистів і вчителів. Один з таких ефективних прийомів навчання - використання казок на уроках іноземної мови. Практично всі педагоги і методисти, що працюють з дітьми на різних етапах навчання, відводять велике місце казкам при навчанні іноземної мови. Деякі підручники цілком базуються на використанні казок: фонетичних, граматичних чи лексичних. Також казка є незамінним засобом формування позитивної мотивації у школярів на початковому етапі вивчення англійської мови. Наведені факти визначили тему нашого дослідження: &quo ;Використання казок під час вивчення англійської мови&quo ;. . Актуальність даної роботи полягає в тому, що саме пісні є незамінним засобом не тільки формування позитивної мотивації навчання англійської мови на початкову етапі навчання є чи не найважливішими та дійовими засобами введення та закріплення лексики і граматики школярами 1-4 класів. Предметом дослідження є казка, як незамінний засіб навчання іноземній мові школярів молодшого віку. Об’єкт дослідження - форми і методи дослідження казок як засобу формування граматичних навичок у дітей молодшого шкільного віку при вивченні англійської мови. Виходячи з об’єкта і предмета дослідження, мета дослідження: теоретично обґрунтувати необхідність використання казки на уроках англійської мови на різних етапах навчання. Розділ I. Природа мотивації та її вплив на формування граматичних навичок учнів 1.1 Мотивація як провідний фактор навчання іноземної мовиСучасні психологи й педагоги єдині в тім, що якість виконання діяльності і її результат залежать, насамперед, від спонукання й потреб індивіда, його мотивації; саме мотивація викликає цілеспрямовану активність, що визначає вибір засобів і прийомів, їхнє впорядкування для досягнення цілей.

Мотивація є тому &quo ;запускним механізмом&quo ; (І.О. Зимова) усякої людської діяльності: будь то праця, спілкування або пізнання. Живить і підтримує мотивацію відчутний, реальний, етапний і кінцевий успіх. Якщо успіху немає, то мотивація згасає, і це негативно позначається на виконанні діяльності . Проблема мотивації в навчанні виникає при вивченні кожного шкільного предмета. У відповідних методиках і навчальних посібниках розроблені способи її розвитку й стимулювання з урахуванням специфіки предмета. Однак особливо гостро постає проблема мотивації вивчення іноземних мов. При цьому помітно, що до моменту вивчення іноземної мови й на самому початку в учнів, як правило, висока мотивація. Майже в усіх є бажання володіти іноземною мовою, уміти спілкуватися. Але як тільки починається процес оволодіння іноземною мовою, і відношення учнів міняється, багато хто розчаровується. Адже цей процес припускає період нагромадження &quo ;будівельного матеріалу&quo ;, стадію неминуче примітивного змісту, подолання різноманітних труднощів, що відсуває досягнення цілей, про які мріялося. У результаті зменшується мотивація, пропадає зустрічна активність, слабшає воля, спрямована на оволодіння іноземною мовою, знижується в цілому успішність, що, у свою чергу, негативно впливає на мотивацію. Розцінюючи мотивацію як найважливішу пружину процесу оволодіння іноземною мовою, що забезпечує його результативність, потрібно мати на увазі наступне: мотивація - сторона суб'єктивного миру учня, вона визначається його власними спонуканнями й пристрастями, усвідомлюваними їм потребами. Звідси всі труднощі виклику мотивації. Учитель може лише опосередковано вплинути на неї, створюючи передумови й формуючи підстави, на базі яких в учнів виникає особиста зацікавленість у роботі. Мова - це феноменальне явище в житті кожного народу. Її глибина, різноманіття лінгвістичних фактів й явищ, їхнього взаємозв'язку, - усе, що робить мову живою, покликано викликати в учнів інтерес, повинне бути предметом розгляду на уроках рідної й іноземної мови. Найважливішим завданням навчання іноземній мові є розвиток особистості школяра, здатної й бажаючої брати участь у міжкультурній комунікації, розвиток творчих здатностей. Для того щоб вирішити це завдання, необхідно захопити дитину, зацікавити предметом. Для розвитку пізнавальних мотивів учнів при вивченні англійської мови можуть бути використані різні методи й прийоми, у число яких входять різні види казок, нестандартні форми проведення уроків, щотижневі олімпіади по язиці, незвичайні форми пред'явлення досліджуваного матеріалу, позаурочна робота із предметом. Саме перераховані методи й прийоми сприяють розвитку широких пізнавальних мотивів у молодшому шкільному віці, саме цей вік є сприятливим для розвитку пізнавальних мотивів. Крім пізнавальних, соціальних мотивів, психологи виділяють творчі мотиви. Наявність їх означає, що учень не тільки засвоює ті прийоми й способи спілкування, які йому пропонуються в ході навчання як зразок, але й шукає нові способи навчальних дій і форм співробітництва й взаємодії з оточуючими людьми.

А.Н. Леонтьев під мотивацією розуміє &quo ;. те, що є єдиним побудником спрямованої діяльності, є не сама по собі потреба, а предмет, що відповідає даної потреби&quo ;. . Мотивація - це, насамперед результат внутрішніх потреб людини, його інтересів й емоцій, цілей і завдань, наявність мотивів, спрямованих на активізацію його діяльності. Визнаючи провідну роль мотивації в навчанні іноземної мови, учителеві необхідно уявляти собі способи й прийоми її формування в умовах школи. Займаючись проблемою мотивації й пошуком шляхів її формування, важливо не допускати спрощеного її розуміння. Формування мотивації це не &quo ;перекладання вчителем у голову учнів уже готових мотивів, що задають ззовні, і цілей навчання&quo ;. Формування мотивації - це, насамперед, створення умов для появи внутрішніх спонукань до навчання, усвідомлення їхніми самими учнями й подальшим саморозвитком мотиваційної сфери. Особливу роль у формуванні мотивації грає новизна одержуваної інформації. Наявність елементів пошукової діяльності, пізнавальних мотивів й емоційний стан учнів забезпечують ним вихід з навчальної діяльності в самоосвітню й творчу. Як відомо, інтерес як мотив, відіграє важливу роль у навчанні школярів іноземній мові. Якщо дітям цікаво вчитися, вони легко переборюють труднощі, добре опановують матеріалом, у них формуються міцні мовні вміння й навички. Всі ми знаємо, що перше знайомство із граматикою англійської мови часто викликає розчарування й нудьгу в дітей. Дитина, що з радістю освоювала лексику, фонетичний матеріал й основи розмовних навичок, часто губить мотивацію до продовження вивчення мови, зіштовхнувшись із необхідністю кількаразового повторення граматичного матеріалу, завзятого тренування граматичних навичок і - що саме складне для 8-10-літньої дитини - вислуховування сухих пояснень викладача. Як же бути? Вихід один: перетворити рутину в гру. По влучному вираженню Л.С. Виготського &quo ;гра є природною формою праці дитини, властивою їй формою діяльності, готуванням до майбутнього життя. Дитина завжди грає, але гра її має великий сенс, вона точно відповідає її віку й інтересам і містить у собі такі елементи, які ведуть до вироблення потрібних навичок й умінь&quo ;. От цей &quo ;великий зміст і такі елементи&quo ; гри на уроці іноземної мови полягає у використанні казок. Вони максимально полегшують розуміння й засвоєння граматичного матеріалу, що відповідає рівню початкового етапу навчання англійській мові. Казку дитина сприймає як гру, &quo ;великий зміст&quo ; якої полягає в розвитку не тільки творчих сил і можливостей, але й у відпрацьовуванні мовленнєвих навичок й умінь, тому що мова в цьому випадку йде про мовленнєві казки. Як показує практика - це один з ефективних прийомів навчання іноземній мові на ранньому етапі. У чому ж полягає основне завдання вчителя в організації подібної роботи на уроці? Вона полягає не тільки в тому, щоб дати поштовх творчості й розбудити уяву, але вміло направляти їх у потрібне русло, щоб невтримна фантазія дітей не вела їх від предмета вивчення. Заповідь &quo ; Будьте, як діти!&quo ; визначає поводження вчителя на уроці.

Мжнародна науково-теоретична конференця 2021 листопада 2007 р. Науков дослдження (К., 2008. С. 329438). 15 Сюжет з монограф «Украна в революцйну добу: ¶сторичн есе-хронки. В 4-х т.: Т. ¶¶¶. Рк 1919» (К., 2010. С. 211256). 16 Тезисы доклада на международном научном симпозиуме «Октябрьская революция и восточный социализм» 2426 сентября, Нанкин (Китай), опубликованные на русском и китайском языках в сборнике с аналогичным названием симпозиума (Наикин, 2008. С. 139152). 17 Статтю опублковано в науковому щорчнику «Украна дипломатична» укранською та англйською мовами (К., 2009. Вип. 10. С. 375405). 18 Статтю надруковано в «Укранськй лтературнй газет» (2010. P16 (22).P 6 серпня.P С. 1213)  журнал «Свтогляд» (2010. P3 (23).P С. 7680). 19 В основу публкац покладено висновки до чотирьохтомника «Украна в революцйну добу. ¶сторичн есе-хронки», використан в IVPт.: «Рк 1920» (К., 2010. С. 352425). 20 Статья представляет собой обработанную стенограмму доклада на международной научной конференции «Основные этапы развития российской государственности. Центр и периферия. Х ХХIPвв.», Москва, 3031 октября 2008Pг

1. Опис когнітивно-комунікативного потенціалу еліптичного речення сучасної англійської мови

2. Практикум з стилістики англійської мови

3. Соціолінвальні параметри нової фразеології англійської мови

4. Фразеологія англійської мови

5. Концепт Воля в лексиці і фразеології української та англійської мов

6. Використання віршованих матеріалів під час навчання лексиці англійської мови
7. Додаток при перекладі з англійської мови
8. Вивчення теми "Великобританія: видатні міста та особистості" на уроках англійської мови

9. Підсистема вправ для формування граматичних навичок аудіювання і читання на початковому ступені навчання англійської мови в середній загальноосвітній школі

10. Формування позитивної мотивації на уроках англійської мови

11. Релігійно-ідеологічний фактор в підготовці англійської революції

12. Модальные слова в произведении И. Одоевцевой "На берегах Невы"

13. Значення слова в англійській мові, його типи, мотивація, зміна значення при введенні нових лексичних одиниць на уроці

14. Лінгвокультурологічні особливості вживання анімалізмів з концептом "кінь" та "собака" в англійській та українській мовах

15. Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад

16. Проблеми юридичної терміносистеми в англійській мові

Вспышка для селфи, черная, 65x35x11 мм (арт. TD 0399).
Не можете и дня прожить не сделав снимок на смартфон? Для тех кто не любит упускать удачные снимки из-за плохого освещения - съемная
462 руб
Раздел: Прочее
Заварочный чайник "Mayer & Boch", 500 мл.
Заварочный чайник Mayer & Boch с металлическим фильтром изготовлен из термостойкого боросиликатного стекла. Крышка и ручка из пластика,
427 руб
Раздел: Чайники заварочные
Детский велосипед "Jaguar" трехколесный (цвет: оранжевый).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Трехколесный велосипед колясочного типа с музыкально-световой кнопкой.
1800 руб
Раздел: Трехколесные

17. Семантико-інтонаційні особливості вираження концепту "страх" у сучасній англійській мові на матеріалі відеофільмів

18. Сфери проникнення англіцизмів в інші мови - російську, українську

19. Категорія виду та часу в англійській та українській мовах

20. Колороніми в структурі фразеологізмів в англійській мові

21. Абсолютне вживання перехідних дієслів в англійській мові

22. Денежно-кредитная политика Банка Англии
23. Право Англии
24. Англия во время правления Георга V

25. Договор Филиппа VI с нормандцами о завоевании Англии

26. География и окружающая среда Англии, Уэльса, Северной Ирландии и Шотландии (на английском языке)

27. Политическая система государства /на англ. языке/

28. Династия Плантагенетов в истории Англии

29. Обычаи и традиции англо-говорящих стран

30. Рождество в Англии

31. Особенности деловой этики и протокола в Великобритании (на примере графства Англия)

32. Топики по Английскому языку для англ.шк. (10 класс)

Сменная кассета "Барьер 6", для жесткой воды, для всех типов фильтров "Барьер".
Кокосовый активированный уголь очищает от активного хлора, органических загрязнений и т.д. Обработка активированного угля серебром
354 руб
Раздел: Фильтры для воды
Защита "Карапуз" для автомобильного кресла от детских ножек, с карманами.
Во время поездки в автомобиле дети иногда могут пачкать грязью, остающейся на ботинках, заднюю сторону кресел. Защита - это
323 руб
Раздел: Автомобильные коврики
Набор мебели для каминной комнаты "Коллекция".
Красивая игрушка помогает ребенку развить свою фантазию, воспитывает художественный вкус. Кукольная мебель помогает развить
715 руб
Раздел: Гостинные

33. Народные выступления, возмущения, заговоры в Англии в период Реставрации Стюартов

34. Англия 1945-1993 гг.

35. Поземельное отношение в средневековой Англии и их правовое регулирование

36. Англо-Бурская война

37. Кража - законодательство Англии

38. Система образования в Англии
39. Особенности преодоления социально-экономических противоречий в Англии и Франции
40. Структура и функции Банка Англии /Центрального Банка Соединенного Королевства/

41. Денежно-кредитная политика Банка Англии

42. Анализ промышленного переворота в Англии

43. Основание первых колоний в С.Америке. Англия и Новый Свет.

44. Краткая история Англии: Завоевание Британии германскими племенами

45. История Англии: время святого Дунстана

46. Развитие капитализма в Англии

47. Роль Франции в развитии англо-шотландских отношений в XVI веке

48. Подготовка сил к Англо-Бурской войне и мировая общественность

Дождевик для коляски "Карапуз".
Дождевик выполнен из плотной непромокаемой ПВХ ткани. Универсален - подходит для любой коляски-люльки. Сезон: всесезонный. Расцветка
755 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Доска магнитно-маркерная, 45x60 см.
Размер: 45х60 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Улучшенный алюминиевый профиль. В
829 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Бутылочка для кормления (от 3-х месяцев) Pigeon Перистальтик Плюс с широким горлом, 240 мл.
Изгибы на бутылке прекрасно подходят для маминой руки. Крышечка подходит для любых сосок Pigeon к широким бутылочкам. Материал бутылочки:
555 руб
Раздел: Бутылочки

49. Распространение влияния квакеров в Англии

50. Елизаветинская Англия

51. Англия во времена Эдуарда III

52. Англия до середины XI века

53. Конституционная монархия в Англии 1689 г и ее правовое закрепление

54. Народные выступления, волнения и заговоры в Англии
55. Англия 1485
56. Англо-германские отношения в межвоенный период

57. Конституционная монархия в Англии

58. Политическая система Англии

59. Социальная политика Англии в начале ХX в.

60. Революция в Англии. Конституционный этап

61. Англия. Правление Эдуарда II

62. Англия. Покорение Уэльса

63. Внешнеполитическая подготовка Германии ко второй мировой войне в 1939 году. Политика Англии и Франции

64. Англо-Германские противоречия накануне первой мировой войны.

Доска магнитно-маркерная "ECO", деревянная рамка, 40х60 см.
Поверхность доски предназначена для письма и рисования маркерами и закрепления информации магнитами. Универсальное интерьерное решение для
953 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Настольная игра "Каркассон. Королевский подарок".
Размеренная жизнь феодальных владений в окрестностях Каркассона привлекает множество людей со всех уголков Франции. В городах ведётся
1990 руб
Раздел: Классические игры
Детская горка, цвет: зелёный/красный, скат 140 см.
Для активного летнего отдыха вам пригодится пластиковая горка Долони. Горка изготовлена из яркого пластика и украсит любую детскую комнату
2200 руб
Раздел: Горки

65. Англо-Германские противоречия накануне первой мировой войны.

66. Возникновение и развитие городов Англии и Франции

67. Парламентская реформа 1832 года в Англии и ее последствия

68. Революция в Англии. Первая гражданская война

69. Музыкальная жизнь Англии в XVII в.

70. Системы регулирования несостоятельности в Англии, Франции, Германии
71. Юридические аспекты политической борьбы в Англии начала XVII века
72. Деизм в Англии

73. Банк Англии

74. Диалектика развития современной экономики Англии

75. Англия: промышленный переворот

76. Прецедентное право Англии

77. Функциональный статус англо-американизмов в зеркале русской прессы

78. Банковская система Англии

79. Учет основных средств и нематериальных активов в зарубежных странах (Англия, США)

80. Англия и Уэльс

Пазл "Собака", 697 элементов.
Собака и человек вместе с глубокой древности. Собрав этот пазл, Вы получите уникальное фигурное изображение самого верного друга человека
315 руб
Раздел: Пазлы (400-999 элементов)
Чайный набор 2 предмета "Вавилон", 210 мл.
Чайный набор 2 предмета (серебро). Объем: 210 мл. Материал: фарфор.
368 руб
Раздел: На 1 персону
Этажерка для обуви, узкая, 4 полки.
Этажерка для обуви разборная на 4 полки. Основа - металлокаркас. Напольная, складная. Размеры (ДхШхВ): 460х280х700 мм.
861 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

81. Англия: география, экономика, политическое устройство

82. Англия

83. Праздники и традиции в России и англо-язычных странах /english/

84. Шпоры для экзамена по англ. яз.

85. Поземельные отношения в Средневековой Англии и их правовое регулирование.

86. Старая Англия сквозь уменьшительное стекло
87. Поземельные отношения в средневековой Англии и их правовое регулирование
88. Лингвострановедение Англии

89. Англо-саксонская правовая семья

90. Гражданское и семейное право феодальной Англии

91. История государства и права Англии

92. Поземельные отношения в средневековой Англии и их правовое регулирование

93. Прецедент в англійському праві

94. Лексичні одиниці з елементом скорочення в англійській авіаційній термінології та їх переклад

95. Лінгво-філософські трактування темпоральності у сучасній англістиці

96. Особливості перекладу англійських та українських юридичних термінів

Шкатулка "Шиповник" (36x26x18 см).
Шкатулка очень удобна в использовании, и к тому же станет украшением вашего домашнего интерьера! Размер: 36x26x18 см. Оформление корпуса:
2706 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Френч-пресс, 1000 мл.
Френч-пресс Rosenberg изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и термостойкого стекла. Удобная ненагревающаяся ручка.
503 руб
Раздел: Френч-прессы
Заварочный чайник эмалированный Mayer & Boch "Подсолнух", 1,5 л, с ситечком.
Заварочный эмалированный чайник. Материал корпуса: углеродистая сталь. Толщина стенок - 0,8 мм. Внешнее и внутреннее покрытие -
715 руб
Раздел: Чайники заварочные

97. Диалекты Англии. Диахронический анализ

98. Англійські вигуки та їх українські еквіваленти

99. Англо-русский тематический словарь фразовых глаголов


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.