Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Курсовий проект на тему: &quo ;Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємствами технічного сервісу АПК&quo ; Вступ Підготовка сучасного інженера-механіка включає освоєння широкого кола питань, пов’язаних з технологією технічного обслуговування і ремонтом машин, тому логічним завершенням теоретичного курсу дисципліни «Інженерний менеджмент технічного сервісу» є виконання майбутнім фахівцем курсового проекту, коли безпосередньо при проектуванні раціональної організаційної структури та структури управління ремонтного підприємства набувається досвід організації інженерно – технічної служби і практичні навички в питаннях підвищення надійності і якості ремонту с. г. техніки. В завдання курсового проектування входить: розробка проекту організаційної структури та структури управління господарською організацією технічного сервісу (ТС) підприємства, чи районної РОБ, виходячи з потреби одного чи групи господарств в проведенні ремонтно-обслуговуючих робіт; розробка комплексної системи управління якістю ТОіР автомашин тракторів та сільськогосподарської техніки; дати характеристику системи технічного сервісу АПК України. Важливо пам’ятати, що лише беручи участь у виробничому процесі і виконуючи курсовий проект можна засвоїти методику збирання обробки інформації про технологію ТО і ремонт машин, питання механізації і автоматизації технологічних процесів, вивчити форми і методи організації ремонту, виробничо-фінансову діяльність, техніко-економічні показники використання виробничих потужностей, енергетичних ресурсів, запасних частин і методи їх економії. Організація ремонту і стан ремонтно-обслуговуючої бази господарства 1.1 Коротка характеристика підприємства Відкрите акціонерне товариство «Агропромтехніка» м. Житомира організоване у 1956 році на базі діючої з 1937 року машинно-тракторної станції. Утворена майстерня спеціалізувалась на ремонті тракторних навантажувачів ТЛ-3А. Існуючий на той час склад майстерні, компоновка виробничих дільниць не дозволяли проводити ремонт тракторних навантажувачів згідно програми ремонту. Тому в 1984 році була проведена реорганізація даного підприємства згідно проекту « Центрального конструкторсько-технологічного бюро Держгосптехніки УРСР». Після реорганізації воно почало проводити капітальний ремонт навантажувачів в кількості 850 шт. на рік. В 1996 році дане ремонтне підприємство було перетворене у відкрите акціонерне товариство ВАТ «Агропромтехніка». ВАТ «Агропромтехніка» – це самостійний господарський об’єкт, який має право юридичної особи, власну юридичну адресу, телефонний номер, факс, печатку, розрахунковий рахунок в банку, статутний фонд. Після вільного розпродажу акцій, контрольний пакет акцій даного підприємства знаходиться у колективу (51%), решта акцій були розкуплені товаровиробниками, організаціями та іншими юридичними особами. Метою та предметом діяльності товариства є: – ремонт сільськогосподарської техніки, тракторів та автомобілів для колективних сільськогосподарських підприємств та товариств. організацій, юридичних та фізичних осіб; – відновлення деталей та виробництво с.

г. техніки та товарів народного споживання; – здійснення централізованих перевезень вантажів для підприємств товаровиробників та надання автомобільних послуг населенню; – виготовлення запасних до с. г. техніки та тваринницьких ферм; – торгово-комерційна діяльність, торгівля предметами продовольчої, промислової, господарської групи, побутової хімії та ін. Підприємство ВАТ «Агропромтехніка» знаходиться в м. Житомир. Основною зоною обслуговування даного підприємства є Житомирська область. Отже, ВАТ» Агропромтехніка» це ремонтно – обслуговуючою база (РОБ) обласного рівня, яка включає спеціалізовані підприємства по капітальному ремонту (КР) тракторів, автомобілів, комбайнів, двигунів, гідроагрегатів, паливної апаратури, силового електрообладнання, машин і обладнання тваринницьких ферм, нафтоскладів, ремонтно-технічного обладнання, цехи по відновленню зношених деталей, підприємства по виготовленню ремонтно-технологічного обладнання, оснастки, інструменту і т.д. 1.2 Матеріально0технічна база підприємства ВАТ» Агропромтехніка» має 27 дільниць різного призначення (табл. 1.1). Табл. 1.1 № Найменування дільниці Площа, м2 1 Дільниця зовнішньої мийки 58,3 2 Дільниця роздрібної мийки 104,3 3 Дільниця розбирання і збирання вузлів 81,1 4 Дільниця роз консервації і вихідного контролю 19,4 5 Склад додаткового обладнання 11,3 6 Дільниця комплектування 16,5 7 Дільниця розбирання і складання лебідки та ремонту бокових кронштейнів 19,2 8 Дільниця зварювально-наплавочна 12,5 9 Слюсарно-механічна дільниця 21,7 10 Дільниця ремонту рам 32,1 11 Поточна лінія збирання тракторних двигунів 91,0 12 Слюсарно-жестянницька дільниця 57,0 13 Дільниця ґрунтовки, фарбування та сушіння вузлів та деталей 45,1 14 Дільниця ремонту електрообладнання 12,6 15 Дільниця доукомплектації двигунів 21,8 16 Дільниця ремонту гусениць 27,3 17 Дільниця кооперованих постачань 35,1 18 Дільниця ремонту масляних насосів 11,2 19 Ковальсько – термічна дільниця 10,1 20 Дільниця ремонту транспортерів 51,1 21 Дільниця ремонту пускових двигунів 110,8 22 Дільниця відновлення ведучих зірочок 41,4 23 ІРК та відділення по заточенні інструменту 11,1 24 Дільниця відновлення вузлів 99,8 25 Дільниця фарбування 21,1 26 Заготівельна дільниця 42,0 27 Дільниця зберігання ремонтного фонду та готової продукції 121,5 Табл. 1.2. Склад автомобільного парку № Марка автомобіля Кількість, шт. 1 УАЗ 31512–01 1 2 ІЖ-2715 1 3 УАЗ 1 4 ВАЗ 2107 1 5 КаВЗ -3271 1 6 ЗІЛ ММЗ-45021 2 7 ЗІЛ ММЗ-45022 1 8 ГАЗ 5312 1 9 ГАЗ 5315 1 10 САЗ 3507 1 11 КамАЗ 5410 2 12 КамАЗ 5320 1 Всього 14 Слід відмітити що підрозділи ВАТ» Агропромтехніка» хоча і знаходяться в критичному стані, але виконують свою роботу в потрібних обсягах. Слід зазначити що останній час вони майже не завантажені роботою. 1.3 Еколого-економічна ефективність господарської діяльності підприємства Ефективність виробництва як економічна категорія відображає дію об’єктивних економічних законів, яка виявляється в результаті виробництва. Вона є тією формою, в якій реалізується мета суспільного виробництва. Економічна ефективність ремонтного підприємства означає одержання максимальної кількості продукції при найменших затратах праці, коштів на виробництво одиниці продукції.

В умовах формування ринкових відносин і переорієнтації економіки на потреби людини оцінка показників економічної ефективності повинна здійснюватись з врахуванням соціальної спрямованості виробництва, гарантій проти забруднення навколишнього середовища та інше. Підвищення економічної ефективності ремонтного підприємства сприяє підвищенню доходів господарства, що є основою розширення і вдосконалення виробництва, підвищення оплати праці і поліпшення культурно-побутових умов праці. Проаналізуємо економічну ефективність ВАТ» Агропромтехніка». За останні три роки підприємством вироблено валової продукції на суму 400 000 грн., при затратах на виробництво – 287 172 грн. Причому аналізуючи структуру затрат, стає зрозуміло, що вони є більшими там де застосовувались нові запасні частини та дорогі матеріали. На жаль у зв’язку з недосконалою податковою системою та високими податковими ставками близько 70% прибутку і вище йде на оплату податків, тому рівень рентабельності склав 7,2%. 2. Розрахунково-аналітична частина 2.1 Визначення загального об’єму ремонтно-обслуговуючих робіт і обґрунтування програми центральної ремонтної майстерні У завданні на курсове проектування стоїть задача розробити проект організаційної структури та структури управління цеха на 5000 одиниць відновлення деталей типу «вал» у ВАТ «Житомирська райагропромтехніка». Деталі типу «вал» складають більшу частину номенклатури відновлюємих деталей. В більшості випадків саме ці деталі лімітують ресурс вузлів і агрегатів машин. Коефіцієнт їх відновлення при капітальному ремонті складає 0,25 0,95. Вали с.г. техніки виготовляють переважно з середньо – вуглецевих та низьколегованих сталей. Їх піддають покращенню, поверхневому закалюванні СВЧ, цементації з послідуючою закалкою і нормалізацією. Переважне застосування при відновленні валів отримали різні види наплавки. Для відновлення поверхонь, які працюють в умовах нерухомих спряжень, широкого застосування набуло електроконтактне приварювання металевого шару (стрічки, дроту). Перевагою є незначний нагрів деталей, можливість приварювання металевого шару різної твердості і зносостійкості, зменшення витрат наплав очних матеріалів та ін. До відновлюваних на підприємстві деталей типу «вал» відносяться колінчасті та розподільні вали, вали коробок передач та та ін. З основних способів відновлення початкових розмірів на підприємстві використовують слідуючі: пластичне деформування, зварювання і наплавка, застосування полімерних матеріалів, після на плавки виконують точіння з послідуючим шліфуванням. В табл. 2.1–2.3. використовуємо дані з нормативно-технічної літератури . Табл. 2.1. Ремонт КПП автомобілів з карбюраторними двигунами Професія, Норма часу на одиницю № Одиниця обєму роботи Зміст роботи розряд обєму роботи, люд. год. роботи ГАЗ-53А ЗИЛ-130 КАЗ-608 1 Коробка передач Зняти і встановити за Слюсар допомогою пристосування 4 1,65 1,7 1,7 2 Кришка коробки Зняти і встановити передач верхня 4 0,34 0,37 0,37 3 Механізм дистанційного Зняти і встановити управл. перекл. передач 4 - - 0,32 Вилка переключення Замінити вилку (при зня- 4 передач тій кришці КПП) 4 0,13 0,17 0,17 Важіль переключення Зняти і встановити 5 передач 3 0,28 0,28 0,28 Тяга механізму дистанц.

Попри всі негаразди збройні сили, розвідка і контррозвідка доби Української революції 1917-1921 рр. зробили багато для становлення та захисту народженої в боротьбі державності. Та подолати численних і сильних зовнішніх і внутрішніх ворогів вони не змогли. Визвольні змагання зазнали поразки. Але покласти всю відповідальність за це на силові структури було б несправедливо. Найголовнішою причиною поразки є всі підстави вважати відсутність високої національної свідомості та єдності нації, слабкість її еліти, гострі соціально-політичні суперечності й навіть ворожнечу між тогочасними провідниками України, їх неспроможність створити надійний організаційно-правовий заслін проникненню духу політиканства в армію і спецслужби, що ослабляло їх. Проте не слід і повністю знімати відповідальність із спецслужб за трагічні наслідки революції. Безперечно, частка їх вини в цьому є. Органи безпеки не можуть лише фіксувати події і факти або, навіть відмінно, виконувати службові обов'язки. Покликані бути найбільш інформованими державними інституціями щодо динаміки загальнополітичної та оперативної обстановки, вони зобов'язані не тільки силою специфічних засобів і методів впливати на неї, виконувати волю керівництва країни по її надійному захисту, але й за результатами глибокого аналізу інформації робити обгрунтовані прогнози розвитку подій

1. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

2. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

3. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

4. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

5. Організаційна структура підприємства

6. Організаційна структура управління підприємством
7. Побудова організаційної документації проекту підприємства ТОВ "Майстер Трейд" - Організація виробництва нових побутових лічильників газу на базі смарт-пластикових карток попередньої оплати
8. Формування організаційних структур управління підприємством

9. Проектування організаційно-технічних заходів підвищення ефективності операційної системи

10. Типи організаційних структур бухгалтерії (лінійна, ступінчата, комбінована)

11. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

12. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

13. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

14. Організаційно-економічні засади ефективності виробництва озимої пшениці

15. Основні принципи і типи організаційної культури

16. Характеристика організаційних структур та методів керування ТОВ "Україна"

Форма силиконовая для выпечки "Пряничный домик" (арт. TK 0231).
Вы в восторге от европейских рождественских ярмарок? Хотите, чтобы и в Вашем доме почаще царила атмосфера волшебства? С помощью
503 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Карандаши цветные "Замок", 60 цветов.
Яркие, насыщенные цвета. Отстирываются с большинства обычных тканей. Специальная технология вклеивания (SV) предотвращает поломку
1510 руб
Раздел: Более 24 цветов
Подставка для колец Zoola "Кролик", хром.
Серия стильных и функциональных держателей для украшений от Umbra. Они предназначены как для хранения украшений, так и общего декора
590 руб
Раздел: Подставки для украшений

17. Організаційно-методичні аспекти фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми 6-7-річного віку

18. Специфіка культової та організаційної роботи в бахаїзмі

19. Організаційно-правове забезпечення надання платних послуг оздоровчого характеру

20. Організаційно-правове регулювання інвестиційної діяльності (на прикладі Вінніцької області)

21. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства

22. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"
23. Організація оплати праці на підприємстві
24. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу

25. Використання баз даних та інформаційно-пошукових систем для раціонального ведення діловодства

26. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

27. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

28. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

29. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

30. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

31. Організація облікової політики підприємства

32. Організація обліку запасів на підприємствах

Карточки Первого Года (20 карточек).
Карточки Первого Года – совершенно новый способ наблюдать, как растет и меняется малыш от месяца к месяцу. Нужно просто заполнить карточку
352 руб
Раздел: Прочее
Карандаши цветные "ColorPics", 36 цветов + точилка.
Ударопрочные цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
313 руб
Раздел: Более 24 цветов
Логическая игра "Следопыт, колобок".
Игра предлагает ребенку 48 различных заданий на развитие логики и мышления. Смысл игры заключается в том, что нужно разложить пазлы особым
1104 руб
Раздел: Игры логические

33. Організація обліку на підприємстві

34. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

35. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

36. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

37. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах

38. Поняття про інформаційну систему. Способи організації інформаційної бази
39. Організація технологічного процесу виробництва продукції громадського харчування на підприємстві ТОВ "Караван"
40. Організація збутової діяльності на підприємстві

41. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

42. Товарна структура організації маркетингових служб

43. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

44. Операційний менеджмент у структурі менеджменту організації

45. Організація виробництва на металургійному підприємстві

46. Організація управління персоналом підприємства

47. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."

48. Шляхи підвищення рівня управлінської культури організації на (прикладі Приватного підприємства "Конекс")

Шарики для бассейна, 500 штук.
Шариками можно наполнить бассейн, манеж, игровую палатку или домик. Материал: безопасный, экологически чистый пластик. Диаметр шара 7 см.
3027 руб
Раздел: Шары для бассейна
Набор первоклассника, для девочек, 16 предметов.
В наборе 16 предметов: - Подставка для книг. - Настольное покрытие для творчества. - Веер "гласные". - Веер
721 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Рапидограф, 0,13 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Заправляется одноразовыми патронами. Пишущий узел
1584 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты

49. Організація продуктивної самостійної діяльності молодших школярів у навчальному процесі сучасної початкової школи

50. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах застосування інформаційно-комунікаційних технологій

51. Способи організації самостійної роботи в малокомплектній початковій школі

52. Організація стратегічного планування на підприємствах

53. Організація виробництва м`ясного цеху заготівельного підприємтсва

54. Організація технології аварійно-відновлювальних робіт на залізницях
55. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві
56. Основи організації фінансів підприємтсв

57. Зміст поточних планів підприємства та організація їх розробки

58. Наукова організація праці. Завдання з удосконалення з організації праці на підприємстві

59. Организанізаційно-правові форми підприємств

60. Організація матеріально-технічного забезпечення промислових підприємств

61. Організація, планування і керування хімічним підприємством

62. Структура капіталу підприємства та шляхи її оптимізації

63. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

64. Організація приймання товару в аптеці

Шкатулка для украшений Jardin D'Ete, цвет бежевый, "рептилия", 13x13x5,5 см.
Это стильная и удобная шкатулка для хранения драгоценностей, выполнена из синтетической кожи, внутри отделана искусственной замшей. Мягкая
1491 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Каталка Glory "Утка" музыкальная (синяя).
Детская каталка Glory "Утка" - легкая модель из пластика, которая управляется рулем с пищалкой. Сзади каталка оснащена спинкой
606 руб
Раздел: Каталки
Доска чертежная Attache Selection, А3, 51x36,4 см.
Чертежная доска формата A3 размер доски 51x36.4 см. Профессиональная чертежная доска формата А3 с набором регулируемых уголков. Легкая в
2062 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты

65. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

66. Організація праці менеджера

67. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

68. Організаційна система управління природокористуванням України

69. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

70. Організація обліку грошових коштів
71. Організація евакуаційних заходів
72. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

73. Рельєф та ландшафтна організація

74. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

75. Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")

76. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

77. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"

78. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами

79. Організація касових операцій у банківських установах

80. Організація ресурсної бази банків в Україні

Средство для мытья посуды Finish "All in 1 Shine&Protect", (лимон), 65 штук.
Средство для посудомоечных машин с функцией "блеск и защита" обеспечивает сверкающую чистоту и блеск посуды, а также защищает
880 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Головоломка "Шар-лабиринт 138 шагов", диаметр 19 см.
Это средняя по сложности, самая известная и популярная модель. Диаметр сферы составляет 19 см, внутренний лабиринт насчитывает 138 шагов.
679 руб
Раздел: Головоломки
Нумератор автоматический "Attache", 6 разрядов, 4,8 мм.
Нумератор автоматический 6-ти разрядный, размер шрифта 4,8 мм. Металлический корпус. При нажатии на ручку нумератора на бумаге появляется
794 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы

81. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

82. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

83. Організація охорони праці на виробництві

84. Організація робочого місця бухгалтера

85. Рівні організації організму людини

86. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення
87. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва
88. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

89. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

90. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

91. Внутрішній аудит організації

92. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

93. Організаційні процедури аудиту заробітної плати

94. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії

95. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

96. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

Мешок для обуви "Мерцающие звезды", 33х40 см.
Мешок для обуви. Размер: 33х40 см.
315 руб
Раздел: Сумки для обуви
Доска магнитно-маркерная, 120х90 см.
Доска имеет магнитную поверхность. Алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками, имеет регулируемые элементы крепления,
3010 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Фигурка декоративная, музыкальная "Лошадка", 22x7x21 см.
Лошадка-качалка декоративная, музыкальная, с функцией движения и раскачивания, с механическим заводом. Размер: 22x7x21 см. Материал: полистоун.
857 руб
Раздел: Миниатюры

97. Організація документування господарських операцій

98. Організація і методика аудиту грошових коштів

99. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.