Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Аналіз та оцінка розвитку ділової кар’єри менеджера

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

Академія педагогічних наук України Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти КУРСОВА РОБОТА з дисципліни «Основи менеджменту» на тему: «Аналіз та оцінка розвитку ділової кар’єри менеджера » Виконав студент Дорошенко Ігор Леонідович Спеціальність 6.050200 Менеджмент організацій Курс, група IV курс МОБ-05-Г-1(2,5) (підпис студента) Керівник: Радченко Віктор Миколайович (підпис керівника) Чернігів 2007 ЗМІСТ Вступ .3 Розділ І. Теоретичний аспект розвитку ділової кар’єри менеджера 1.1. Сутність поняття, типи і фактори кар'єри .5 1.2. Етапи кар'єри та етапи життя .12 1.3. Принципи планування кар’єрної стратегії .16 Розділ ІІ. Дослідження розвитку ділової кар’єри менеджера на підприємстві ВАТ „Корюківська фабрика технічних паперів”. 2.1. Аналіз господарської діяльності підприємства ВАТ „Корюківська фабрика технічних паперів” 22 2.2. Етапи відбору кандидатів на посаду менеджера та подальші можливості просування кар’єри на підприємстві .28 Розділ ІІІ. Шляхи до успішного розвитку ділової кар’єри менеджера 31 Висновок 37 Література .39 Вступ Управління – складний процес, який неможливо виконати успішно, керуючись завченими формулами і постулатами. Сутність сучасного менеджменту полягає в оптимізації конкретних завдань управління завдяки раціональному та оптимальному використанню ресурсів: матеріальних, матеріально – технічних , кадрових, фінансових тощо. Тому однією із актуальних проблем сучасного керівника є проблема професійного росту, або професійної кар’єри працівників як однієї із складових особистого розвитку, підвищення рівня знань, вмінь та компетентності, тобто постійного руху до успіху. Кар'єра - це суб'єктивно усвідомлені власні судження працівника про своє трудове майбутнє, очікувані шляхи самовираження й задоволення працею. Це просування вперед по один раз обраному шляху діяльності. Наприклад, одержання більших повноважень, більше високого статусу, престижу, влади, більшої кількості грошей. Кар'єра - це не тільки просування по службі. Можна говорити про кар'єр домогосподарок, матерів, учнів і т.п. Поняття кар'єри не означає неодмінний і постійний рух нагору по організаційній ієрархії. Необхідно відзначити також, що життя людини поза роботою має значний вплив на кар'єру, є її частиною. Планування й контроль ділової кар'єри полягають у тім, що з моменту прийняття працівника в організацію й до передбачуваного звільнення з роботи необхідно організувати планомірне горизонтальне й вертикальне просування працівника по системі посад або робочих місць. Наприклад: У світі поширені дві моделі побудови кар'єри Характеристики американської і японської моделей керування персоналом показують різні схеми побудови кар'єри. Планування кар'єри в японських фірмах, орієнтованих на довічне наймання працівників, припускає, що всі переміщення працівника (зміна сфер діяльності, горизонтальні й вертикальні переміщення) відбуваються в рамках однієї фірми. Американської ж фірми розцінюють перехід працівника в іншу фірму як природний варіант розвитку його кар'єри. Такий підхід називається диверсифіцированним.

З одного боку, американські фірми пишаються, що збіглі від них співробітники домоглися успіху в інших місцях. З іншої, тривала робота у відомій фірмі є кращою рекомендацією й гарантією одержання нової роботи. Правильне планування розвитку кар'єри менеджера являє собою організацію його просування по щаблях посадового й кваліфікаційного росту, що допомагає йому розвити й реалізувати професійні знання й навички в інтересах фірми. Саме тому обрана тема : &quo ;Аналіз та оцінка розвитку ділової кар’єри менеджера&quo ; є актуальною. Об’єктом дослідження в даній роботі виступає ділова кар’єра менеджера. Предмет дослідження є шляхи розвитку ділової кар’єри менеджера. Мета роботи: Провести аналіз та дати оцінку розвитку ділової кар’єри менеджера. Основою курсової роботи стали сучасні теорії щодо розвитку ділової кар’єри менеджера та основних напрямків до успішного просування по ступенях посадового й кваліфікаційного росту, що допомагає йому розвити й реалізувати професійні знання й навички в інтересах фірми. Перший розділ Теоретичний аспект розвитку ділової кар’єри менеджера. 1.1. Сутність поняття, типи і фактори кар'єри. Для повної самовіддачі від працівників, для забезпечення успіху підприємства необхідно надавати їм можливості успішного просування по службі. Управління персоналом повинно здійснювати наголос на планування і розвиток кар'єри, сприяти працівникам ставити перед собою реальні цілі і досягати їх у галузі зайняття більш високої посади. Планування персоналу, моніторинг та навчання відіграють велику роль у процесі розвитку кар'єри. Планування персоналу, наприклад, може бути використане не тільки для прогнозування появлення вакансій, а й для виявлення потенційних внутрішніх кандидатів на ці посади і навчання, яке їм вкрай необхідне. Періодичні оцінки своїх працівників використовуються не тільки для прийняття рішення по оплаті праці, а й для визначення потреб у розвитку особистостей та їх задоволення. Це вигідно як підприємству, з точки зору покращення виконання працівниками своїх обов'язків, так і працівникам за рахунок більш повної, напруженої та змістовної роботи і можливості зробити кар'єру. Першим кроком у плануванні кар'єри є визначення інтересів, схильностей, можливостей і навичок особистості. Кар'єра кожної особистості проходить певні етапи і тут важливим є те. щоб менеджери розуміли характер та природу кожного етапу. Це важливо тому, що етап, на якому знаходиться працівник. впливає на його знання та переваги у виборі конкретної роботи. Едгард Шейн підкреслює, що планування кар'єри — це процес повільного розвитку професійної самоконцепції і самовизначення у термінах власних здібностей, талантів, мотивів, потреб та цінностей. Він стверджує, що, оскільки працівник знає себе краще, ніж хтось, то він сам формує пункти своєї кар'єри. Ключові моменти кар'єри важко передбачити тому, що вони еволюційні й є результатом процесу відкриття. Деякі люди не можуть визначити ключові моменти своєї кар'єри до того часу, поки не зіткнуться з необхідністю зробити головний вибір. Наприклад, зайняти місце у керівництві підприємства, або припинити свій бізнес з самого початку.

На визначення ключових моментів кар'єри впливає досвід минулої роботи людини, інтереси, турботи про сім'ю, здібності та орієнтації, які показують, що є найбільш важливим для неї у даний момент. Наукового обґрунтування сутності поняття кар'єри і кар'єрного процесу у нашій країні ще немає. Тому в суспільстві діє суперечливе ставлення до кар'єри, де вона розглядається не з позитивного боку, а як відхилення від соціальної норми, як кар'єризм. В Україні таке ставлення має історичне коріння. Одні вважають, що кар'єра — це шлях до успіху, досягнення видного положення у суспільстві. Це успішне просування вперед у галузі службової діяльності. Кар'єризм — це гонитва за кар'єрою, прагнення до особистого благополуччя, просування на службі в особистих інтересах. Це прагнення викликане корисними цілями в ущерб інтересів суспільної справи. Інші вважають, що кар'єра — це результат свідомої позиції і поведінки людини в галузі трудової діяльності, пов'язаної з посадовим або професійним зростанням. Зростання підприємств шляхом розширення, злиття і придбання інших призводе до створення нових робочих місць, зміни повноважень працівників, які повинні бути підготовленими до нової більш складної роботи. Якість виконання робіт і розвиток підприємств визначаються можливостями персоналу. Кар'єра — це індивідуальні зміни позиції та поведінки, які пов'язані з досвідом роботи і всієї трудової діяльності людини. Одержання більшої кількості грошей Одержання більших повноважень Одержання більш високого статуту Одержання більш високого престижу Одержання найвищої влади Рис. 1.1 Визначення кар’єри. Отже, змістовною складовою поняття кар'єри є просування, тобто рух вперед. Використовуються і такі поняття, як зростання, досягнення, перехід та ін. В цьому відношенні кар'єра — це процес, який визначається як проходження, послідовність зміни робочого стану людини, тобто тут розглядається не як статичний, стабільний стан, а як процес зміни подій, як активного просування людини в освоєнні та вдосконалення способів життєдіяльності. Тип кар'єрного процесу дає уявлення про особливості його виникнення, направленості й внутрішній організованості, зовнішніх зв'язках, взаємодіях відносно інших процесів. Таблиця 1.1 Основні типи кар'єрних процесів наведено в таблиці. № п/п Тип кар’єрного процесу Характеристика 1. Прогресивний Це розвиток вперед на вищу ступінь ієрархії. Кожна ступінь змін відрізняється від попередньої більш високим рівнем здібностей і можливостей життєдіяльності. Зміни процесу просування незворотні і направлені на майбутнє з врахуванням накопичених знань досвіду. 2. Регресивний Це спади стану різної протяжності. Це рух кар'єрного процесу вниз при невідповідності здібностей та активності людини вимогам його статусу, структурних реорганізаціях управління або стану здоров'я чи віку. 3. Лінійний Кар'єрні процеси розвиваються безперервною послідовністю (по лінії). Це процес професійного зростання. 4. Нелінійний Кар'єрні процеси проходять стрибками або проривами після довгого періоду кількісного зростання. Це проходження за ступенями вгору або вниз.

Эти открыли промышленный лов карася, карпа и форели, сбывали рога и копыта оленей, заготавливали мед, сено, древесину, мясо, собирались начать разлив минеральной воды. Кстати, здесь от былого заповедника сохранился еще научный отдел. Но наука там какая-то странная. Вот, например, что рекомендует в своих тезисах ученый муж А.PТкаченко: «Практика показала, что наиболее успешными в условиях горного леса могут быть охоты с подхода и подъезда (то бишь, браконьерство В.Б.), облавно-загонные охоты, скрадывание дичи в местах скопления. Следует испытать новые способы, в частности стрельбу с вышек, охоту на зверя с гончими, на пушную дичь с лайкой и на пернатую дичь с подружейной собакой. В филиале хозяйства на Лебяжьих островах возможна охота на водоплавающую дичь во время пролета, охота на уток с чучелом и другие методы».[33] А тем временем в Крымском заповедно-охотничьем хозяйстве совершенно пропала некогда массовая крымская белка (от нее еще недавно трещали окрестные сады и виноградники), и никто не знает, почему. Численность редчайшей птицы черного грифа за последние десятилетия сократилась в два раза, а дирекции все нипочем

1. Аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту

2. Оцінка ділових якостей працівників і менеджерів фірми

3. Суть нематеріальних активів, їх класифікація та оцінка

4. Богдан Хмельницький та оцінка його особи в історичній літературі

5. Асортимент, споживчі властивості ялинкових прикрас та оцінка ступеня захисту прав споживачів при їх реалізації

6. Вибір маркетингової стратегії та оцінка її ефективності для ТОВ "Rehau" в Україні
7. Цінова політика фірми та її оцінка
8. Аналіз і оцінка комерційної діяльності ПП РТА "Рубін"

9. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")

10. Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку світового валютного ринку

11. Використання ділової гри на тему "Економічна оцінка родючості ґрунтів та врожайності с/г культур"

12. ІНВЕСТИЦІЙНІ РИЗИКИ ТА ЇХ ОЦІНКА Беларус

13. Оцінка та прогнозування конкурентноспроможності ЗАТ "ПриватБанк"

14. Оцінка толерантністідо ризиків та система лімітів у банку. План зниження ризику втрати інфраструктури банку на випадок техногенних катастроф (на прикладі АКБ "Укрсиббанк")

15. Грошова оцінка земель с. Новомихайлівка та с. Григорівка на території Новомихайлівської сільської ради Миколаївської області

16. Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ "Васильківське"

Качели детские деревянные "Волна".
Качели можно использовать как на улице, так и в помещении. Нейлоновые веревки крепятся с помощью удобных колец и с легкостью выдерживают
313 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Соковарка "Webber" ВЕ-06.
Дно состоит из трех слоев. Материал: нержавеющая сталь. Подходит под любую кухонную плиту. Кастрюля для воды: 20х11 см, объем 3,5
1970 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки
Настольная игра "Доббль: Цифры и формы" (Spot It! Numbers & Shapes).
Детская версия знаменитой игры Доббль. На её карточках изображены цифры и геометрические фигуры разных цветов. И как всегда: каждая карта
944 руб
Раздел: Внимание, память, логика

17. Клініко-лабораторна оцінка та обґрунтування застосування нового силіконового підкладочного матеріалу для зубних протезів

18. Клінічна оцінка та корекція змін концентрації мікроелементів у крові хворих на гломерулонефрит

19. Оцінка майбутньої і теперішньої вартості грошових потоків під час проведення стратегічного аналізу

20. Особистість викладача вищої школи та її професіограма. Самоаналіз та експертна оцінка як основа підвищення кваліфікації викладача вищої школи

21. Експертиза, оцінка якості какао-бобів та какао-продуктів і їх митне оформлення при переміщенні через митний кордон України

22. Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії
23. Екологічна оцінка стану довкілля Коростишивського району та розробка заходів з його поліпшення
24. Оцінка стану та використання майна організації (на прикладі ВАТ "Запоріжтрансформатор")

25. Оцінка фінансового стану підприємства

26. Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україне

27. Експертна оцінка доцільності і ефективності ручних внутріматкових втручань в родах і ранньому післяродовому періоді

28. Агресивна поведінка та самооцінка підлітка

29. Оцінка збитку після настання страхового випадку

30. Оцінка кредитоспроможності потенційного позичальника

31. Оцінка фінансового стану комерційного банку

32. Фондова біржа і її роль у розвитку фінансового ринку України

Пенал "Jungle" с наполнением.
Пенал на 1 отделение укоплектован необходимыми школьными принадлежностями. В комплекте пенала в помощь и на радость школьники найдут
1079 руб
Раздел: С наполнением
Кружка "Peter Rabbit".
Красивая кружка серии "Peter Rabbit" из меламина с изображением кролика из сказки. Удобная, легкая, противоударная. На дне
594 руб
Раздел: Кружки, стаканы, чашки
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Трехколесный велосипед колясочного типа с музыкально-световой кнопкой.
1800 руб
Раздел: Трехколесные

33. Санітарна оцінка підприємств громадського харчування

34. Екологія та поведінка плазунів

35. Енергетична оцінка технологій у сільськогосподарському виробництві

36. Аналіз стану і перспективи розвитку рослинництва

37. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

38. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку
39. Економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу України
40. Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

41. Проблеми законодавства в області інтелектуальної власності та перспективи його розвитку

42. Структура й оцінка економічної інформації

43. Становлення авіації та основні шляхи її розвитку в період Першої світової війни

44. Оцінка результату і похибки прямих вимірювань

45. Оцінка ефективності організації системи розподілу продукції на ЖКУВП "Біатрон-3"

46. Гігієнічна оцінка ефектвності оздоровлення дітей і підлітків на морському узбережжі

47. Клініко – патогенетична оцінка, прогноз і корекція реакцій систем адаптації на ендогенну інтоксикацію у хворих на менінгоенцефаліт

48. Характеристика й оцінка функціонального стану системи зовнішнього дихання

Чайник заварочный "Лавандовый букет", 950 мл.
Заварочный чайник поможет вам в приготовлении вкусного и ароматного чая, а также станет украшением вашей кухни. Материал: доломит. Объем: 950 мл.
427 руб
Раздел: Чайники заварочные
Крем детский "Weleda" питательный, для тела (с календулой), 75 мл.
Этот мягкий крем увлажняет кожу ребенка и делает ее бархатистой. Полезный для кожи ланолин и органическое миндальное масло защищают, а
520 руб
Раздел: Крем детский
Игра "Падающая башня".
В комплект игры входят 54 бруска из неокрашенного дерева. Размер бруска: 14х25х75 мм. Высота башни около 33 см. Возраст: 7+.
480 руб
Раздел: Игры на ловкость

49. Оцінка інвестиційної привабливості Австралії

50. Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні

51. Оцінка доцільності отримання патенту

52. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства

53. Оцінка персоналу

54. Праця та її роль у розвитку людини і суспільства
55. Дослідження технічного рівня та тенденцій розвитку розточувального інструменту з розробкою матеріалів заявки, комерціалізація прав на винахід
56. Етнічна соціологія - актуальні проблеми та історія розвитку

57. Оцінка ефективності використання рухомого складу

58. Економічна оцінка пасиву балансу підприємства

59. Критична оцінка теорії і практики фінансово-господарського контролю в історичному аспекті

60. Оцінка фінансового стану підприємства

61. Оцінка фінансового стану підприємства для можливості надання кредиту

62. Фінансова оцінка ефективності інвестиційних проектів

63. Гідроекологічна оцінка річки Рось

64. Екологічна оцінка стану водних ресурсів басейну річки Устя Рівненської області

Макси-пазлы "Ягоды", 20 элементов.
Макси-пазлы разработаны специально для маленьких детей. Крупные крепкие детали удобны для захвата детской ручкой. А красочное оформление
426 руб
Раздел: Пазлы (Maxi)
Рюкзак "Basic. Чемпионат мира по футболу 2018", 30х41х13 см.
1 большое отделение с 1 внутренним отделением. 1 накладной карман спереди. Удобные лямки, позволяющие регулировать длину. Размер 30х41х13
1150 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Этажерка "Грация" прямоугольная четырехсекционная длинная.
Легкие и практичные этажерки идеально подходят для ванной комнаты, кухни или прихожей. Вместительные полки применяются для хранения
647 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

65. Оцінка стану міської системи м. Києва

66. Оцінка ступені забруднення за біологічними показниками

67. Екологічна оцінка стану ропи Куяльницького лиману

68. Економічна оцінка екологічних збитків

69. Зародження та основні етапи розвитку економічної думки

70. Побудова споживчої функції. Оцінка параметрів системи економетричних рівнянь
71. Аналіз та прогнозування основних тенденцій розвитку ринку дорогоцінних металів в Україні
72. Ринок цінних паперів та перспективи розвитку в Україні

73. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

74. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

75. Грошовий ринок, його сутність, структура та аналіз

76. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

77. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

78. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

79. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

80. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

Набор шариков, диаметр: 5 см, 100 штук.
Шарики для палаток и сухих бассейнов. Диаметр 5 см, в упаковке 100 штук.
445 руб
Раздел: Шары для бассейна
Качели подвесные детские.
Качели подходят ориентировочно детям от 1 года до 3-4 лет, в зависимости от веса ребенка. Размеры (длина, высота, ширина): 32 х 21 х 30
496 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные

81. Світові ринки зброї та військового спорядження

82. Аналіз та удосконалення оперативного управління

83. Аналіз роботи Піко делла Мірандола О достоинстве человека в контексті логіки розвитку філософії.

84. Аналіз випуску готової продукції та її реалізації

85. Поняття та структура світового ринку

86. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі
87. Аналіз продуктивності праці та її оплати в промислових виробництвах
88. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

89. Фондова біржа в україні проблеми та перспективи розвитку

90. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

91. "Нормальна" поведінка та саногенне мислення

92. Ділові прийоми та переговори

93. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

94. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

95. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

96. Технічний аналіз фондового ринку

Складная силиконовая вставка для горшка Potette Plus, голубая.
В дополнении к основной вставке для горшка Potette Plus производитель выпустил новую складную модель. Её главное отличие в значительном
924 руб
Раздел: Прочие
Чернильный картридж Parker для перьевой ручки. Темно-синий (5 штук).
Для использования в перьевых ручках Паркер. Чернила темно-синего цвета.
309 руб
Раздел: Стержни для ручек
Таз со стиральной доской.
Универсальный таз со встроенной рельефной поверхностью для ручной стирки. Таз изготовлен из высококачественного полипропилена,
451 руб
Раздел: Более 10 литров

97. Аналіз доходів та витрат банку

98. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

99. Аналіз та визначення напрямків покращення фінансової надійності страхових компаній


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.