Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Роль міжкультурного виховання у підготовці вчителів Німеччини

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Міністерство освіти і наук України Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Кафедра німецької мови Дипломна робота на тему «Роль міжкультурного виховання у підготовці вчителів Німеччини» Тернопіль 2006 Зміст Вступ 1. Міжкультурне виховання. Досвід Німеччини на сучасному етапі його розвитку 1.1 Міжкультурне виховання – та його соціальна сфера 1.2 Впровадження міжкультурного виховання у підготовку німецьких учителів 2. Німецька мова – предмет ринку чи експорту. Інноваційні напрямки між культурного виховання 2.1 Проектна та запланована підготовка освітян Німеччини 2.2 Німецька мова в Азії та для Азії, її зближення з «візуальною поезією» 2.3 Інновації в міжкультурному вихованні Висновки Список використаної літератури Вступ Обґрунтування актуальності проблеми. На даний час Німеччину можна назвати країною іммігрантів, де проживають люди з різною культурою, релігією і ментальністю. У великих містах можна зустріти молодих людей, які народилися, закінчили школу і працюють в Німеччині, але не мають жодних контактів з німецьким суспільством. Тому вони стають членами різних націоналістичних угрупувань. Дана проблема виникла тому, що школа не створила жодних умов для нормального співіснування різнокультурних народностей. Обов’язковим завданням школи повинно стати виховання у школярів позитивного ставлення один до одного, та до так званих «чужих». Педагоги шукають сьогодні шляхи вирішення даної проблеми, про що свідчать велика кількість публікацій та дані Інтернету щодо питання про міжкультурне виховання. Проблема міжкультурного виховання на сьогоднішній день дуже актуальна, а особливо для Німеччини. Вона належить до семи найрозвиненіших країн світу і потерпає від іммігрантів. В Німеччині проживає близько трьох мільйонів іноземців, діти яких повинні здобувати освіту, тобто відвідувати місцеві школи та навчатись у вищих навчальних закладах. Вони співіснують із дітьми корінних німців, а тому переймають культуру, звичаї, менталітет країни, в якій живуть. Актуальність даної теми дипломної роботи безперечна. Ми повинні прослідкувати – яку роль відіграє міжкультурне виховання у підготовці вчителів Німеччини. Об’єкт дослідження: освіта в Німеччині, як одна з проблем для різнокультурних іммігрантів. Предмет дослідження: міжкультурне виховання вчителів Німеччини – як одне із головних завдань освіти Німеччини. Мета дипломної роботи полягає у дослідженні міжкультурного виховання вчителів Німеччини. Метою дослідження визначені і його завдання: дослідити значення поняття «міжкультурне виховання»; простежити становлення інституціалізації для міжкультурного виховання в педагогіці; проаналізувати цілі міжкультурного виховання у педагогічній освіті; дослідити соціальну сферу шкільного міжкультурного виховання; виявити інноваційні напрямки у між культурному вихованні. Методи дослідження: порівняльно-історичний метод; наукове спостереження; педагогічний експеремент. Наукова новизна дослідження полягає в розгляді міжкультурного виховання не лише як багатозначного поняття; але й його ролі у підготовці німецьких освітян, а також у визнанні німецької мови, як предмету ринку чи експорту.

Практична цінність роботи полягає в порівняльному аналізі ролі міжкультурного виховання вчителів Німеччини для проведення роботи, як в своїй рідній країні, тобто в Німеччині, так і за кордоном; у дослідженні справжньої сфери шкільного міжкультурного виховання; у визначенні його цілей у педагогічній освіті. Структура дипломної роботи. Дипломна робота складається із вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури. Вступ нашої дипломної роботи містить такі питання, як актуальність теми, визначення об’єкту та предмету дослідження, мети дослідження, завдань та методів дослідження, вказуємо на наукову новизну, і практичну цінність дослідження. Перший розділ складається із двох параграфів, в яких розкрито зміст поняття «міжкультурне виховання», визначено цілі педагогічної освіти, окреслено соціальну сферу міжкультурного виховання, розглянуто шляхи впровадження у підготовку німецьких учителів. У другому розділі, який складається із трьох параграфів, ми досліджуємо як зовнішні так і внутрішні впливи на міжкультурне виховання, також ведемо спостереження за розвитком німецької мови в країнах Азії та за результативністю її вивчення у Німеччині, але для учнів та студентів, які походять із інших країн та відповідно із інших культур. Ми спостерігаємо за роллю так званої «візуальної поезії», яка дуже важлива для міжкультурного виховання та пропозиції щодо інновацій у міжкультурне виховання. 1. Міжкультурне виховання. Досвід Німеччини на сучасному етапі його розвитку 1.1 Міжкультурне виховання та його соціальна сфера На сьогоднішній день питання про міжкультурне виховання дедалі частіше зустрічається у різноманітних літературних газетах та журналах, а також широко представлене у впровадженні проектів інформаційно-провідних шкіл, об’єднань, товариств, компаній, соціально-педагогічних закладів або різноманітних фірм. Політична дискусія з кінця 2000 року вказує, на те співіснування різних релігій, культур, етнічностей в Німеччині як і в Європі загалом визначатиме надалі суспільна дискусія. Через тридцять років дискусій всі великі партії акцептують свою увагу на Німеччині, як на країні іммігрантів. Закон про іммігрантів вже напоготові. У країні, яка протягом століття багато разів старалася докорінно змінити суттєві, основні цінності, завзято сперечаються навколо поняття – «німецька провідна культура», хоча ніхто не в змозі точно сказати, що означає ця специфічна німецька культура . Ззовні німецького суспільства люди виражають свій страх, та комплексують перед будь-якими змінами, а також висловлюють свою боязнь перед власною нездатністю виступати брутальним насиллям проти всього що їм здається чужим. З іншого боку, у великих містах можна зустріти молодих людей, в основному віком до двадцяти років, які народилися і були соціалізовані в Німеччині, але крім школи і місця роботи не мають жодних контактів з німецьким суспільством і схиляються до насильства в націоналістичних групах . Суспільна дискусія про співжиття людей, які мають різні культурні особливості мусить очевидно в найближчі десятиліття знову і знову вестися по-новому при змінених рамкових умовах.

Неодмінним завданням школи має стати те, щоб ініціювати мирне співжиття, яке б приносило користь для всіх, в якому школа приєднувала б школярів до новоствореного німецького суспільства і одночасно виховувала б у всіх школярів відкритість та позитивне ставлення одних до одних та до так званих «чужих». Саме це є завданням педагогічної освіти, яка не залишить наступні покоління вчителів з цим питанням на одинці. Центральна Європа – це регіон, в якому міграція спостерігається протягом низки століть. Наприклад, найпереконливіша теорія про виникнення Баварії – теорія про змішання кельтських племен із римлянами, германцями та слов’янами. Так актуальною є помітна хвиля міграції від початку набору іноземної робочої сили у 1961 році, яка для німецької історії не є чимось незвичайним. Цілком нормальним є між іншим те, що культура в середині країни змінюється завдяки зовнішнім впливам. Німецька культура (мистецтво, мова, ставлення до регіону, релігії, роботи та проведення вільного часу), з кінця Другої світової війни супроводжувалася а також зараз супроводжується постійними змінами. І лише невеличка частина змін відбувалася через міграцію. Саме цим завданням займаються, з кінця шістдесятих років, соціальні педагоги та провідні вчителі з усього світу . На тему що стосується міжкультурної педагогіки було опубліковано багато робіт, які стали причиною виникнення думок про мовну та культурну інтеграцію закордонних школярів. Вже з початку вісімдесятих років двадцятого століття в Німеччині вводиться програма соціалізації іноземних школярів, яка включає в себе такі пункти: – інтеграція серед дотримання правил рідної мови а також рідної культури; – будівництво полі-культурного іденцитету через знання і конкретизацію рідної культури та кінцевого результату злиття двох чи декількох культур; внесення рідної культури в шкільне життя . На протязі вісімдесятих – дев’яностих років монокультурні школярі потрапили у фокус міжкультурного виховання. Об’єднання Європи, зокрема безперервна міграція до більш розвинених країн, призвело до того, що школи стали осередками зібрання дітей різноманітних культур. Особливе завдання початкової школи полягає в розвитку пізнання людини і культури, навчанні співіснувати в однаковому середовищі так, щоб можна було вчитися один від одного, а також при цьому всебічно розвиватися. Міжкультурне виховання направляється на основну масу як німецьких так і іноземних школярів з метою порівняти деякі ставлення та позиції одних школярів з позиціями інших, та підвести обидві групи до спільного висновку. Для розвитку особистості ненімецьких школярів пошук можливостей розвиватися, рухатися вперед – необхідність в їхньому первинному середовищі, культурному оточенні, а також в суспільстві де вони зараз перебувають. Розвиток одного з видів даного іденцитету повинен призвести до кращого щоденного осилення негараздів. Німецькі діти можуть розвиватися через пізнання цілісності та різновидів цікавості, відкритості та толерантних можливостей. Кількість і рівень зусиль, які застосовуються під час викладання, залежить від відповідальних рішень кожного вчителя зокрема, який стикається із цією специфічною ситуацією і пов’язаними з цією ситуацією потребами .

Не хто нший, як пдсудний Фрк у 1940 роц видав наказ про знищення душевнохворих  старикв. Як мнстр внутршнх справ гтлервсько Нмеччини, на чому наголосив у Суд  свдок Гзевус, був повнстю нформований про широко розгалужену в третй мпер систему концентрацйних таборв  про снуючий у них бузуврський режим. Значну роль вдграв пдсудний Фрк у пдготовц  здйсненн агресивних планв гтлервського уряду. Вн був членом ради мнстрв з оборони мпер  генеральним уповноваженим з питань адмнстрац. Вс документи, якими гтлервськ змовники «узаконювали» приднання до Нмеччини захоплених територй, одним з-помж нших гтлервських поспак пдписував також Фрк. Особисто Фрк як протектор Богем  Морав несе вдповдальнсть за вс злочини, як здйснен гтлервцями на цй територ. Очолюване Фрком мнстерство внутршнх справ псля вроломного нападу гтлервсько Нмеччини на Радянський Союз брало найактивншу участь у створенн адмнстрац на захоплених територях СРСР. ¶з числа службовцв мнстерства внутршнх справ комплектувався в основному апарат нмецьких окупацйних властей на Сход

1. Роль тренера в підготовці спортсмена

2. Німеччина після Другої світової війни

3. Гендерне виховання учнівської молоді в Німеччині

4. Роль естетичного виховання у формуванні підростаючої особистості молодшого школяра

5. Німеччина в ІХ–ХІ веках

6. Похідна функції правила диференціювання за підручником Кулініча
7. Фашистська диктатура в Німеччині
8. Машинобудування Німеччини у 2020 році

9. Договір купівлі-продажу за законодавством Федеративної республіки Німеччина

10. Політично-правові вчення в Німеччині в кінці XVIII – поч. XIX ст.

11. Порівняльний аналіз особливостей судових систем Ізраїлю й Німеччини

12. Суддівський корпус у Німеччині

13. Рекомендації по підготовці і проведенню публічного виступу (доповіді)

14. Аграрний розвиток Німеччини напередодні Селянської війни (1524-1525 рр.)

15. Зовнішня політика Німеччини в 30-х рр. ХХ ст.

16. Німеччина та Італія у другій половині ХХ ст.

Карандаши цветные Faber-Castell "Grip", 12 цветов.
Эргономичная треугольная форма корпуса карандаша "Grip" обеспечивает правильный захват карандаша тремя пальцами. Массажные
627 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сушилка для белья Vileda "Мультифлекс".
Компактная (занимает мало места, удобно размещать даже в небольшом помещении). Очень устойчивая. С защитным покрытием от воздействий
5739 руб
Раздел: Сушилки напольные
Мягкий пол "Ассорти", универсальный, 60x60 см, 1.44 кв.м.
Размер 1 листа: 60x60 см. Площадь4 листов: 1.44 кв.м. Состав: 1 красный лист, 1 желтый лист, 1 зеленый лист, 1 синий лист.
1080 руб
Раздел: Прочие

17. Окупація України військами Німеччини та її союзників

18. Релігійно-ідеологічний фактор в підготовці англійської революції

19. Дитяча література Німеччини другої половини XIX – XX ст

20. Гострий і хронічний пієлонефрит. Клініка. Класифікація. Діагностика. Ускладнення. Лікування

21. Інтернет-залежність та її вплив на виховання підлітків та юнацтва

22. Моральне виховання підростаючого покоління
23. Патріотичне виховання підлітків та юнаків
24. Підготовка вчителя молодших класів до організації та проведення уроку

25. Роль родинного виховання у формуванні особистості дітей з інтелектуальною недостатністю

26. Статеве виховання підлітків

27. Пітирим Сорокін про форми соціальної стратифікації

28. Ефективність застосування комплексних вправ при підготовці зв’язуючого гравця у волейболі

29. Туристичний потенціал Німеччини

30. Аналіз поглядів основних преставників історичної школи Німеччини

31. Роль підприємств в ринковій економіці. Види підприємств в Україні

32. Конституционные проекты П.И. Пестеля и Н.М. Муравьева

Одеяло байковое жаккардовое "Карапуз" (цвет: бежевый).
Жаккардовое одеяло для новорожденных и детей изготовлено из 100% хлопка (натуральная байка). Двухсторонняя расцветка. Одеяло имеет мягкую
565 руб
Раздел: Одеяла для детей
На золотом крыльце...Карточки с заданиями к палочкам Кюизенера.
Набор игр с цветными счетными палочками Кюизенера. В состав набора входят два блока иллюстративного материала к играм и упражнениям. 1
373 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Meine Liebe Стиральный порошок для детского белья, 1000 грамм.
Стиральный порошок Meine Liebe для детского белья удаляет загрязнения при температурах от 30 до 95°C. Подходит для всех типов стиральных и
418 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

33. Роль эпизода в поэме Н.В.Гоголя "Мёртвые души"

34. Творчество А.А. Дельвинга, Н.М. Языкова и П.А. Вяземского

35. Неопозитивизм начала XX века: историческая концепция П.Н. Милюкова

36. Социально-психологические аспекты в формировании мировоззрения П. Н. Ткачева

37. Анализ проектов конституций П. И. Пестеля и Н. М. Муравьева

38. Особая роль образа Рахметова в романе Н.Г. Чернышевского "Что делать?"
39. Н. А. Некрасов о роли и назначении поэта
40. Место и роль Н.Г. Чернышевского в общественном движении 60-х годов XIX века

41. Роль сказки в отечественной прозе конца XX века (на примере романа Н. Садур “Немец”)

42. Державне регулювання та підтримка підприємництва в Україні

43. Социологические концепции П.Л. Лаврова о роли личности в истории

44. «Охранительный» либерализм Б. Н. Чичерина и либеральный консерватизм П. Б. Струве: сравнительный анализ

45. Н. П. Гиляров-Платонов – критик нигилизма

46. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

47. Книгоиздатель граф Н.П. Румянцев

48. Врангель П.Н.

Набор для составления букета из мягких игрушек "LOVE", 3 зайки.
Яркий и нестандартный подарок - букет из мягких игрушек вызовет восторг у всех, независимо от возраста и положения. К тому же, этот букет
496 руб
Раздел: Дизайнерские игрушки
Именная кружка с надписью "Любимая бабушка".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Ящик с крышкой Darel Box на колесах, 61x40x31 см.
Универсальные и герметичные боксы идеально подходят для хранения меха, одежды и домашнего текстиля. Герметичность конструкции обеспечивает
652 руб
Раздел: Более 10 литров

49. П.Н. Савицкий об аграрном вопросе в России: от Столыпина к Сталину

50. Геополитика П.Н. Савицкого: между наукой и идеологией

51. «Лес» А. Н. Островского и «Вишневый сад» А. П. Чехова: опыт сопоставительного анализа

52. "Русская Правда" П. Пестеля и "Конституция" Н. Муравьева

53. Роль обліку в управлінні підприємством

54. Підсудність адміністративних справ
55. Угода сторін як підстава розірвання трудового договору
56. Адміністративне судочинство: концептуальні підходи українських вчених періоду незалежності України

57. Голод в Україні в післявоєнні роки

58. Лидеры либерального движения в России Н. Милюков и П. Струве

59. Роль Древней Греции и Рима в зарождении Европейской (Западной) цивилизации (сер. ІІ тыс. до н.э. — сер. I тыс. н.э.)

60. Роль політичного, громадського і військового діяча Юзефа Пілсудського в політичній розбудові Польщі

61. Особливості національних кухонь різних країн світу на підприємствах ресторанного господарства

62. Концепции культуры в российской общественной мысли первой половины XX века (В.С. Соловьев, Н.А. Бердяев, П.А. Флоренский)

63. Психологизм в творчестве Л.Н. Толстого и А.П. Чехова

64. Діагностичне і прогностичне значення та лікування запально-деструктивних змін слизової оболонки гастродуоденальної зони хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки після антигелікобактерної терапії

Набор мягких кубиков "Предметы".
Кубики помогут вашему малышу в развитии сенсорных способностей (восприятия цвета и формы предметов), а также подвижности пальцев (мелкой
322 руб
Раздел: Прочие
Электрокачели Pituso "legaria" (цвет: кремовый, рисунок: зоопарк).
Характеристики: - высокое качество и надежность; - 5 регулируемых скоростей качания; - 3 положения наклона спинки; - сиденье
10000 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Бутылка под оливковое масло "Танго Магнолия", 18x8,5x24 см, 1100 мл.
Бутылка под оливковое масло. Размер: 18x8,5x24 см. Материал: доломит. Объем: 1100 мл.
315 руб
Раздел: Ёмкости для масла, уксуса

65. Клініко-лабораторна оцінка та обґрунтування застосування нового силіконового підкладочного матеріалу для зубних протезів

66. Клінічна оцінка аналізу видихуваного газу у підлітків із гастродуоденальною патологією

67. Роль пероксидного окиснення ліпідів у розвитку уражень артерій і вен, зумовлених первинними порушеннями енергетичного обміну

68. Роль цитокінів (інтерлейкіну-6 та інтерлейкіну-12) у прогресуванні хронічного гломерулонефриту

69. Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні

70. Розвиток підприємницької діяльності в Україні
71. Культурологічне виховання воїнів
72. Місце і роль сім‘ї у вихованні дитини

73. Особистісно-орієнтований підхід до вивчення німецької мови в середніх навчальних закладах

74. Підготовка соціально компетентних вчителів в вищих закладах освіти

75. Роль гри під час навчання фонетики англійської мови

76. Роль соціального педагога в адаптації підлітків

77. Шляхи підвищення ефективності занять з фізичного виховання дітей дошкільного віку

78. Виховання гуманстично спрямованої особистості підлітка у позаурочний час

79. Виховання морально-ціннісних орієнтацій підлітків засобами творів світової художньої культури

80. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США

Карандаши цветные "Замок", 60 цветов.
Яркие, насыщенные цвета. Отстирываются с большинства обычных тканей. Специальная технология вклеивания (SV) предотвращает поломку
1510 руб
Раздел: Более 24 цветов
Подставка для колец Zoola "Кролик", хром.
Серия стильных и функциональных держателей для украшений от Umbra. Они предназначены как для хранения украшений, так и общего декора
590 руб
Раздел: Подставки для украшений
Подгузники Moony, 6-11 кг, экономичная упаковка, 62 штуки.
Максимально удобны и просты в применении. "Дышащая поверхность" подгузников обеспечивает доступ воздуха к коже ребенка, а
1423 руб
Раздел: 6-10 кг

81. Теоретические представления консерваторов о государстве и власти (Н.Я. Данилевский, К.П. Победоносцев, Л.А. Тихомиров)

82. Повышение надежности электроснабжения потребителей н.п. Орлово Армизонского района Тюменской области с выбором оборудования на ПС 110/10 кВ "Орлово"

83. Державна Фінансова підтримка санації підприємств в Україні

84. Фінансовий менеджмент підприємницьких структур і його розвиток в Україні

85. Гальмування залізоініційованого окиснення фосфоліпідів

86. Вплив інновацій на підвищення ефективності ринку праці в Україні
87. Мале підприємництво і його роль у реформуванні економіки та зміцненні місцевих бюджетів
88. Підприємництво: суть, види, роль у ринковій економіці

89. Розрахунок оптимальних цін на продукцію підприємства

90. Роль капітальних інвестицій у відтворені основних засобів сільськогосподарських підприємств

91. Роль малого підприємництва в умовах ринкових відносин

92. Управління активами підприємства (на прикладі ВАТ "Інтерпайп Ніжньодніпровський трубопрокатний завод")

93. Архитектура Древней Греции (V в.до н. э.)

94. Роль российских ученных в развитии воздухоплавания

95. Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

96. Роль высших растений в почвообразовании (шпаргалка)

Велосипед трехколесный Moby Kids "Comfort. EVA", цвет: красный.
Детский трёхколёсный велосипед Moby Kids "Comfort 10х8 EVA". В данной модели предусмотрены дополнительные функции и аксессуары,
4216 руб
Раздел: Трехколесные
Дневник школьный "Наушники".
Формат: А5 (215x170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Материал обложки: искусственная кожа. Способ
370 руб
Раздел: Для младших классов
Шторка антимоскитная "Завитки" с магнитными замками (серая).
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
424 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

97. О роли эксперимента в разработке научных гипотез происхождения жизни

98. Роль хищных в лесных экосистемах Республики Адыгея

99. Биологическая роль гидролиза в процессах жизнедеятельности организма


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.