Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Комплексне використання засобів наочності в процесі формування природничих знань молодших школярів

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Міністерство освіти і науки України Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Кафедра природничих і математичних дисциплін початкового навчання Курсова робота Комплексне використання засобів наочності в процесі формування природничих знань молодших школярів студентки факультету післядипломної педагогічної освіти групи Науковий керівник: Тернопіль – 2009 Зміст ВСТУП РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи використання засобів наочності на уроках «Я і Україна» 1.1 Сутність принципу наочності у навчанні молодших школярів 1.2 Класифікація засобів наочності, що використовуються на уроках природознавства. Їх характеристика 1.3 Значення засобів наочності у навчальному процесі початкової школи РОЗДІЛ 2. Методика використання засобів наочності на уроках «Я і Україна»в початковій школі 2.1 Дидактичні цілі та загальні вимоги до використання засобів наочності на уроках 2.2 Методика використання різних видів засобів під час формування природничих знань ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ ВСТУП Принципи і правила навчання належать до тієї групи дидактичних категорій, які регулюють процес навчання. Це певні норми дидактичної діяльності. Принципи (дидактичні) – це категорії дидактики, що визначають способи використання законів навчання відповідно до мети виховання й освіти (за М.А. Даниловим і В.І. Загвязинським). Принципи навчання слід відрізняти від законів та закономірностей. Якщо останні мають об’єктивний характер, тобто не залежать від особистості вчителя, то принципи навчання суб’єктивно-об’єктивні, тобто існують об’єктивно, але реалізуються більшою чи меншою мірою залежно від майстерності і рівня професійної підготовки вчителя. Системний підхід у реалізації принципів навчання зумовлює потребу в їх комплексності, тісному взаємозв’язку, наявності на кожному уроці. Системність забезпечують правила навчання, тобто вужчі за змістом і характером дидактичні категорії, що деталізують і конкретизують принцип навчання. Правила навчання дають змогу з’ясувати, які дії вчителя сприяють реалізації принципу. Одне і те саме правило може конкретизувати кілька різних принципів, що свідчить про органічний зв’язок між ними. Система класичних принципів навчання включає принцип виховуючого навчання; принцип наочності; принцип науковості; принцип систематичності; принцип доступності; принцип міцності знань, умінь і навичок; принцип свідомості та активності учнів у навчанні; принцип врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів. Принцип наочності передбачає: залучення всіх можливих органів чуття до сприймання навчального матеріалу; раціональне поєднання в навчальному процесі індуктивного і дедуктивного шляхів пізнання, зокрема через використання конкретної і схематичної наочності; постійний зв’язок з досвідом учня створенням асоціацій; врахування вікових особливостей світосприймання, уваги, мислення учнів; використання останніх наукових досягнень у вивченні процесу розвитку дитини на даному віковому етапі; раціональне застосування засобів наочності; ефективне поєднання на уроці слова і наочності.

Критикуючи класичний підхід до принципу наочності В.В. Давидов писав: «Принцип наочності утверджує не тільки і не стільки чуттєву основу понять, а зводить їх лише до емпіричних понять, що констатують побутово-емпіричне мислення, в основі якого лежить відображення тільки зовнішніх, чуттєво даних властивостей об’єкта. Ця настанова однобічного, вузького сенсуалізму локківського типу – у цьому пункті емпіризм традиційної освіти знайшов свою адекватну основу в тому гносеологічному та емпіричному тлумаченні «чутливості», яке було дане класичним сенсуалізмом». Для розвивального типу навчання характерне інше тлумачення принципу наочності навчання. Суть його в єдності конкретного й абстрактного, в тому, що в кожному навчальному матеріалі, запропонованому для засвоєння, треба знайти раціональну першооснову і залежно від її характеру (конкретна вона чи абстрактна) будувати процес пізнання індуктивним або дедуктивним шляхами. Предметом курсової роботи є використання засобів наочності на уроках. Об’єктом роботи є наочні засоби навчання на уроках курсу «Я і Україна». Мета роботи – визначити, систематизувати та узагальнити засоби наочності, що використовуються на уроках курсу «Я і Україна». Завдання роботи: розглянути сутність принципу наочності; класифікувати засоби наочності; виокремити засоби наочності для уроків курсу «Я і Україна»; узагальнити методику використання різних засобів наочності в процесі навчання. РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи використання засобів наочності на уроках «Я і Україна» 1.1 Сутність принципу наочності у навчанні молодших школярів У початкових класах застосування наочності має на меті збагачення й розширення безпосереднього чуттєвого досвіду учнів, розвиток спостережливості, пізнання конкретних властивостей предметів під час практичної діяльності, створення умов для переходу до абстрактного мислення, опори для самостійного навчання й систематизації навчального матеріалу. Відповідно до функцій наочності засоби унаочнення також дуже різноманітні: предмети та явища навколишньої дійсності; дії вчителя й учнів, що демонструють, як треба виконувати ту чи іншу операцію та як і яким обладнанням користуватися; зображення реальних предметів – різноманітні іграшки, предметні малюнки, картини, образні моделі з паперу, картону й символічні зображення – карти, таблиці, схеми, креслення тощо. До наочних засобів належить також інформація, яку учні сприймають за допомогою технічних засобів навчання: кінофільми, діафільми, звукозапис, радіо, телепередачі. Ці види наочності називають аудіовізуальними, оскільки інформацію вони передають через звук і зображення . У початкових класах застосовується природна, малюнкова, об’ємна, звукова і символічно-графічна наочність. Зрозуміло, що кожна з них має свої позитивні і негативні моменти, і це слід враховувати, визначаючи їх роль на уроці. У навчальних програмах з предметів дається, як правило, перелік наочності та навчального обладнання. Використання наочності відіграє переважно допоміжну роль, однак іноді навчальний матеріал (наприклад, явища, предмети, які учні не можуть безпосередньо спостерігати) має такий характер, що без унаочнення правильне уявлення про новий об’єкт взагалі неможливе.

Щоб запобігти звуженню поняття або уявлення, доцільно використовувати різні зразки зображення об’єкта. Це допоможе учням розпізнати типове, зробити крок від конкретного до абстрактного, перейти від уявлення до поняття. Отже, важливо не тільки правильно дібрати наочність до уроку, а й продумати, як поставити запитання, щоб створюваний в учнів зоровий образ активно працював на досягнення мети уроку . Як відомо, найперша властивість сприймання – вибірковість. Завдяки запитанням учителя, попередньому досвіду учень вихоплює зором, слухом ті чи інші сторони спостережуваного. І чим менша дитина, тим більше значення мають конкретність і особистісна значущість установки вчителя на сприймання. Не можна залишити поза увагою і вплив фону на якість сприймання. Наголосити на цьому спонукає поширене серед класоводів прагнення всіляко прикрашати роздавальний матеріал (квіточки, замальовки, аплікації). Це відволікає увагу учнів. Адже навчальна сутність картки, таблиці має чітко проглядатися. Водночас на схемах-опорах добре використовувати смисло-розрізнювальні властивості кольорів, умовні позначення для виділення головного, зв’язків між елементами схеми. Дидактичні функції схематичної наочності – педагогічна підтримка міркувань учнів на етапі первинного сприймання, опора для дітей, які не встигають, використання опори під час самостійної роботи й повторення. З огляду на це схеми дуже різноманітні, в арсеналі багатьох учителів поряд з відомими є й свої опори з різних предметів. Як правило, це невеликі за форматом цупкі аркуші, які або прикріплюють на крилі дошки, або заздалегідь кладуть на окремі парти. Важливо, щоб у процесі сприймання наочності розвивалися пізнавальні здібності дітей, здатність до самонавчання. Ефективність процесу сприймання підвищується, коли перед учнями ставляться спеціальні завдання, проводяться спостереження, які спонукають їх придивлятися чи прислухатися до нових об’єктів, виділяти їхні характерні ознаки, об’єднувати в єдине ціле, позначати певними словами. У таких ситуаціях в учнів швидше розвивається спостережливість, ніж тоді, коли сприймання наочних об’єктів є тільки ілюстрацією готових знань, повідомлюваних учителем. Показники розвитку спостережливості – вдосконалення перцептивного аналізу й синтезу об’єктів, виділення й об’єднання в єдине ціле малопомітних їх ознак та властивостей, підвищення точності словесного їх опису, формування установки на спостереження . Вибір наочності для конкретного уроку зумовлюється не тільки його навчальною метою, а й іншими чинниками. Зокрема, специфікою мікросередовища школи та попереднім рівнем готовності дітей, їхнім емоційним станом, віком, резервом навчального часу. Особливо важливим джерелом чуттєвого досвіду майже на всіх уроках є актуалізація емоційних спостережень дітей. Це положення глибоко розвинув у своїх працях В. О. Сухомлинський. «Природа мозку дитини, – писав він, – потребує, щоб її розум виховувався біля джерела думки – серед наочних образів, і насамперед – серед природи, щоб думка переключалася з наочного образу на «обробку» інформації про цей образ.

При оцнц показань пдсудного, який викрива ншу особу, прокурору слд особливо ретельно  критично проаналзувати ц показання. Обвинувачення не може вважатися доведеним, якщо воно грунтуться тльки на обмов ншого пдсудного, зацкавленого у результатах справи, не пдкрплене ншими вагомими доказами. Показання потерплого ма важливе значення у справ: воно виступа як засб захисту його прав  законних нтересв. Останн не  характерним для показань свдка. Крм того, процес формування показань останнього дуже стотно вдрзняться вд показань потерплого  пдсудного. Все це теж необхдно враховувати при оцнц показань згаданих осб. Слд мати на уваз й особливу зацкавленсть потерплого й пдсудного в результатах справи, а також те, що потерплий  пдсудний мали можливсть ознайомитися з усма матералами слдчо справи. Вони весь час були в зал судового засдання, слухали  бачили вс докази у справ. Серед доказового матералу все бльшо ваги набува експертиза. Висновок експерта для прокурора, судд не  обов'язковим, але згода з ним повинна бути мотивована (ч. 4 ст. 75 КПК Украни)

1. Впровадження міжпредметних зв’язків при підготовці трактористів-машиністів

2. Міжпредметні зв’язки на уроках хімії при розв’язуванні хімічних задач

3. Дидактичні умови організації домашньої роботи в початкових класах

4. Види позакласної та позашкільної роботи з образотворчого мистецтва у початкових класах

5. Методика формування позитивного ставлення до поетичних творів у початкових класах

6. Розвиток зв’язного мовлення учнів початкових класів на уроках української мови
7. Аналіз роботи Піко делла Мірандола О достоинстве человека в контексті логіки розвитку філософії.
8. Наступність і перспективність у вивченні частин мови в початкових класах (дослідження)

9. Предмет топоніміки, її зв’язок з іншими науками; загальні відомості про чеські топоніми

10. Бесіда на уроках у початкових класах

11. Використання диференційованого підходу на уроках у початкових класах

12. Використання елементів цікавого мовознавства в процесі вивчення іменника в початкових класах

13. Концепція підготовки вчителя іноземної мови в початкових класах

14. Міжпредметні звязки у процесі трудового навчання

15. Музичні ігри у початкових класах

16. Організація позакласного читання в початкових класах

Сито-кружка для муки BE-014/1 "Webber", 800 мл.
Объем: 800 мл. Размеры: Ø10х9,5 см. Материал: высококачественная нержавеющая сталь. Идеально подойдет для просеивания без комочков
318 руб
Раздел: Дуршлаги, сита
Кувшин "Садовая ягода", 1200 мл.
Кувшин. Объем: 1200 мл. Материал: керамика.
512 руб
Раздел: Кувшины, графины
Багетная рама "Irma" (цвет: коричневый), 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
504 руб
Раздел: Размер 30x40

17. Особливості формування навичок кольоротворення на уроках образотворчого мистецтва в початкових класах

18. Розвиток у молодших школярів уявлень про портретний жанр на уроках образотворчого мистецтва в початкових класах

19. Сучасні технології розвивального навчання в початкових класах

20. Усні обчислення на уроках математики в початкових класах

21. Формування лексико-фразеологічних норм в усному і писемному мовленні майбутніх учителів початкових класів

22. Формування правильності усного мовлення у майбутніх учителів початкових класів
23. Шляхи розвитку уявлень про декоративно-прикладне мистецтво у початкових класах
24. Виховання в учнів початкових класів гуманістичних цінностей у позаурочній діяльності

25. Вплив соціальної роботи на оптимізацію емоційної атмосфери в неблагополучних сім’ях

26. Використання новітніх інформаційних технологій для формування іміджу держави

27. Використання комп`ютерних технологій у викладанні біології, як засіб формування пізнавального інтересу учнів 5 – 6 класів

28. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах застосування інформаційно-комунікаційних технологій

29. Розрахунок вихідного двотактного трансформаторного підсилювача потужності в режимі роботи класу А або В

30. Методика викладання природознавства тема Звірі

31. Міжнародний лізинг в системі світогосподарських зв

32. Методика та техніка складання річного фінансового звіту

Шкатулка для ювелирных украшений, 16x13 см, арт. 84575.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
592 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Комплект постельного белья Perina "Ника" (цвет: бежевый, 7 предметов).
Комплект постельного белья Perina «Ника» обладает изысканным, утонченным и даже благородным дизайном. Он способен стать подлинным
5356 руб
Раздел: Комплекты в кроватку
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения

33. Методика аудиту звіту про фінансові результати

34. Методика підготовки основних звітних форм

35. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

36. Порівняльна характеристика розкриття статей дебіторської та кредиторської заборгованостей у фінансовій звітності згідно П(С)БО та М(С)БО

37. Методика и технология разработки web-сайта образовательного учреждения (на примере сайта социально-гуманитарного факультета БГПУ им. М. Акмуллы)

38. Проект волоконно-оптичної лінії зв’язку між пунктами Запоріжжя - Васильовка
39. Зв’язок між метаболічним синдромом та виникненням цукрового діабету і серцевосудинних хвороб: клініко-лабораторні та функціональні предиктори
40. Тысяча движений для здоровья по методике Н.М. Амосова

41. Етичні підходи при наймі на роботу та при звільненні з неї

42. Методика слухання музики на уроках у 1-3 класах

43. Методика навчання учнів 6-7 класів механізації обробітку ґрунту та внесення добрив

44. Методика формування інтересу до навчання та самостійної роботи студентів з дисципліни "Лісництво"

45. Організація та методика проведення уроку з теми: "Професійна робота з табличним редактором MS Excel"

46. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з панеллю керування"

47. Позакласна робота з математики у молодших класах

48. Форма організації самостійної роботи учнів 5 класу на уроці німецької мови

Горка детская малая, арт. 11050.
Горка детская малая состоит из лесенки и желоба для скатывания. Горка очень устойчивая, изготовлена из яркого, прочного, нетоксичного
2067 руб
Раздел: Горки
Жироудалитель UNiCUM "Гризли. Мята", 500 мл.
Новая формула удаления жира без запаха химии. В основу формулы легли лучшие разработки российских и израильскихученых. Главными
328 руб
Раздел: Для плит, духовок
Детский музыкальный горшок "Disney. Winnie&Friend" (белый).
Горшок имеет анатомическую форму и произведен из качественного и безопасного пластика, отличается эргономичностью. Горшок оформлен
498 руб
Раздел: Горшки обычные

49. Робота Луганської міської ради

50. Допомога сім`ї та дитині у подоланні девіантної поведінки в практиці роботи шкіл

51. Програма соціологічного дослідження спрямована на вивчення громадської думки городян про роботу міського громадського транспорту

52. Міжнародні етичні стандарти соціальної роботи

53. Зв’язок між мовою та гносеологією (Аврелій Августин)

54. Девяти этажный жилой дом в городе Запорожье (Дев’ятиповерховий житловий будинок для будівництва в м. Запоріжжі)
55. Воспитательная работа с личным составом в период подготовки к воинской службе (Виховна робота з особовим складом у період підготовки до несення служби військ)
56. Эволюция английского парламентаризма в 19-м - начале 20-го века

57. М. М. Сперанский – светило российской бюрократии

58. Политические воззрения Сперанского М.М.

59. Политико-правовые учения Н.М. Коркунова

60. Устав муниципального образования и его роль в М.С.У.

61. Міграція робочої сили (юридичний аспект) (WinWord 97 (на укр языке))

62. Цикл-метод обучения. (Методика преподавания эстонского языка)

63. Билеты по методике обучения иностранным языкам

64. Библиофильское издание "Живописная Россия" М.О.Вольфа

Форма разъемная "Webber" BE-4286N, черная.
Материал: сталь. Покрытие: антипригарное. Высота: 6,8 см. Диаметр: 24 см.
314 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Багетная рама "Isabelle" (золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Размер 30x40
Набор для черчения "College", 9 предметов.
В набор входит: циркуль 14 см с одной сгибаемой ножкой, циркуль - измеритель, удлинитель, кронциркуль, механический карандаш, контейнер с
539 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты

65. Трагическая роль русского народа в произведении А.С. Пушкина "Борис Годунов", в опере М.П. Мусоргского "Борис Годунов" и картине В.И. Сурикова "Боярыня Морозова"

66. Сравнительный анализ портретов Ф.И Шаляпина. Работы Б.М Кустодиева и К.А Коровина

67. Великий график Добужинский М.В.

68. ТВ драматургия "Анализ книги Ю.М. Лотмана "Семиотика кино и проблемы киноэстетики"", "Проблема знаков"

69. Художник М.В. Нестеров

70. Бахтин М.М. "Проблемы речевых жанров"
71. Сім чудес світу
72. Проблемы теории культуры в отечественной философии (А. Ф. Лосев, М. К. Мамардашвили)

73. Жизнь и творчество Шолохова М.А.

74. Елецкие пейзажи в творчестве М.М. Пришвина

75. Роль моральной оценки в характеристике героев "Тихого Дона" М. А. Шолохова

76. Тематическое многообразие лирики М. Ю. Лермонтова

77. Лица серебряного века. М.И. Цветаева

78. Как соотносятся в романе М. Булгакова "Мастер и Маргарита" милосердие, справедливость и всепрощение?

79. Психологизм в творчестве Ф.М. Достоевского

80. Нравственные проблемы общества в современной литературе (Русские люди в рассказах В.М. Шукшина)

Карандаши цветные "Color'Peps", треугольный корпус, 36 цветов.
Карандаши цветные из американской липы, треугольные, ударопрочный грифель. В наборе: 36 цветов.
668 руб
Раздел: Более 24 цветов
Таблетки бесфосфатные для посудомоечных машин "Vaily", 30 штук.
Экологически безопасные для Вас и Вашего дома. Подходят для детской посуды. Специальная формула на основе органических компонентов. Не
430 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Швабра для пола "Бахрома".
Использование швабры позволяет очистить любые поверхности от пыли и грязи, даже без использования химических средств. Благодаря насадке
328 руб
Раздел: Швабры и наборы

81. Художественное воплощение категорий свободы-несвободы в романах М. Булгакова "Мастер и Маргарита" и Ч. Айтматова "Плаха"

82. Идейное и художественное своеобразие романа Ф.М.Достоевского "Преступление и наказание"

83. Философские проблемы в лирике М.Ю. Лермонтова

84. "Книжный вестник" Ю.М. Богушевича

85. А.М. Горький в воспоминаниях Берберовой

86. Библейские мотивы в творчестве М.Ю. Лермонтова
87. Диалектика души у художника А.М. Шилова и писателя Л.Н. Толстого
88. Добро и зло в романе М. Булгакова "Мастер и Маргарита"

89. Дьявол и его свита в романе М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита"

90. Жизнь и творчество Э.М. Ремарка

91. Индивидуалистический бунт Родиона Раскольникова и Ивана Карамазова (по произведениям Ф.М. Достоевского)

92. Критика российской действительности в пьесе А.М. Горького "На дне"

93. М.А. Булгаков и его роман "Мастер и Маргарита"

94. По мотивам романа Ф.М. Достоевского "Бесы"

95. Развитие морской темы в повести К.М. Станюковича "Вокруг света на "Коршуне"" и романе Ф. Купера "Красный Корсар"

96. Самооправдание или самообман Раскольникова, Ф.М. Достоевский "Преступление и наказание"

Органайзер для зубных щеток "EasyStore", бело-голубой (большой).
Этот универсальный органайзер для большой семьи был создан с учётом всех особенностей хранения средств для поддержания гигиены полости
1450 руб
Раздел: Подставки, футляры для зубных щеток
Качели детские деревянные "Гномик".
Качели можно использовать как на улице, так и в помещении. Нейлоновые веревки крепятся с помощью удобных колец и с легкостью выдерживают
469 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Стул детский Ника "СТУ3" складной, мягкий (рисунок: машинки).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
562 руб
Раздел: Стульчики

97. Философско-антропологические интенции творчества М.В. Гоголя

98. Христианские мотивы в романе Ф.М. Достоевского "Братья Карамазовы"

99. Методика преподавания русского языка с учетом регионального компонента

100. Гражданская война в произведениях А.А. Фадеева "Разгром", И.Э. Бабеля "Конармия", М.А. Булгакова "Дни Турбиных"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.