Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Соціально - психологічний тренінг як засіб активного впливу

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

Курсова робота зі спеціальності “ Практична психологія” на тему: “Соціально - психологічний тренінг як засіб активного впливу “ План: Вступ. 1. Соціально-психологічний тренінг, як засіб підвищення комунікативної компетентності. 1.1 Теоретичне підгрунтя комунікативного соціально-психологічного навчання. 1.2 Зміст та характеристика соціально-психологічного тренінгу. 1.3 Завдання, принципи та стадії тренінгового процесу. 2. Теоретичні та практичні аспекти організації соціально-психологічного тренінгу. 2.1 Методи соціально-психологічного тренінгу. 2.2 Особливості застосування вправ у соціально-психологічному навчанні. 2.3 Організація роботи та аналіз емпіричного дослідження. Висновки. Спілкування є необхідною умовою існування людини, одним з найважливіших чинників її соціального розвитку. Без спілкування людина не жити чи працювати, задовольняти свої потреби – це умова розвитку особистості. Саме слово “спілкування” вказує на щось спільне, колективне, те, що об‘єднує людей. Але потрібно пам‘ятати, що кожна людина – це особистість, індивідуальність, і для того щоб вміти адекватно сприймати і розуміти її відношення, потрібно виявляти спостережливість, як до самої людини, так і до форми вираження цих відносин. Для цього потрібно мати певні знання, навички, уміння і постійно поглиблювати їх. Щоб взаємодія була цспішною, у особистості повинні бути сформовані такі психологічні якості, як здатність до емпатії, само рефлексії, ідентифікації, тощо. Нажаль, дуже невеликій кількості людей в нашому суспільстві притаманні ці якості. Це найчастіше призводить до конфліктів і непорозумінь. В результаті цього страждають професійна, особистісна сфера особистості, а найголовніше це фізичне і психологічне здоров‘я самої особистості.Саме цими проблемами займається соціально-психологічний тренінг. За допомогою тренінгу людина може оволодіти певними знаннями і навичками у сфері взаємовідносин між людьми, а також тренінг дає змогу сформувати ті важливі психологічні якості, які потрібні для цього. Це дозволить людині бути вільною, уникати та успішно розв‘язувати конфлікти, а найголовніше зберігати своє здоров‘я та оточуючих. Автор книги «Соціально-психологічний тренінг» Петровська Л.А. (1985), вивчаючи соціально-психологічні передумови і розробляючи практичні прийоми розвитку та удосконалення комунікативної компетентності, вказує, що необхідно постійно пам’ятати, що в її основі лежить не просте володіння мовою і іншими кодами спілкування, а особливості особистості індивіда в цілому, в єдності його почуттів, думок і дій, які розгортаються в конкретному соціальному контексті. Комунікативна компетенція займає особливе місце у формуванні рівня самоповаги індивіда. Адже результат будь-якої взаємодії з оточуючими кожна людина усвідомлено чи неусвідомлено роздивляється з точки зору оцінки своєї комунікативної компетентності. При цьому міру успішності задуманих актів впливу і використання засобів зробити враження на інших приймається нею за міру своєї комунікативної компетенції. Таким чином, комунікативна компетенція пропонує ситуативну адаптацію і вільне володіння вербальними і невербальними засобами соціальної поведінки.

Як підсумок, комунікативна компетентність повинна розглядатися, як ідейно-моральна категорія, яка регулює всю систему відношення до природнього і соціального світу, а також до самої себе, як синтезу обох світів. Соціально-психологічний тренінг належить до комплексних методів соціально-психологічного навчання і впливу. Основною ціллю є підвищення компетентності у сфері спілкування. Ця ціль визначає соціальне призначання метода, безпосередньо пов’язаного з практичними задачами розвитку суспільства, а також створення сприятливих умов для розвитку особистості, удосконалення роботи з кадрами. При рішенні задачі, удосконалення роботи з кадрами, соціально-психологічний тренінг може бути особливо корисним, як при першопочатковому навчанні, так і в ході підвищення кваліфікаціїпредставників тих професій, об’єктом трудової діяльності яких є інша людина (перекладачів, медичних робітників, керівників, вихователів, юристів, психологів.) В їх професійній діяльності спілкування займає особливе, важливе місце. Від його ефективності залежить успіх діяльності в цілому. За рахунок правильної організації спілкування покращується результат сумісної діяльності, самопочуття її учасників, менше часу іде на рішення ділових проблем, створюється сприятливий для роботи соціально-психологічний клімат. Іншою сферою використання соціально-психологічного тренінгу є надання допомоги людині, яка має труднощі в спілкуванні. Розвиток практичної психології потребує від психолога опанування різноманітними діагностичними методами, а також методами психологічного впливу і навчання, до яких і відноситься соціально-психологічний тренінг. Перші групи тренінгу були проведені в США (м. Бетель) учнями Курта Левіна. Історія їх виникнення така: в 1946 р. Декілька психологів зібралися, щоб обговорити поведінку учасників дискусійної групи, яку вони спостерігали в цей день. Тут же були присутні деякі члени цієї групи. Було співставлено бачення одних і тих же процесів поведінки учасників самими учасниками і психологами-спостерігачами. Вважається, що цей випадок в більшій мірі допоміг відкрити значущість зворотнього зв’язку в міжособистісному спілкуванні. Через рік, влітку 1947 р., таке навчання було спеціально заплановане. Незабаром цей метод поряд з програванням ролей, аналізом конкретних ситуацій, звичайними лекціями і семінарами вводиться в систему підготовки керівників. В основу методу лягла ідея про те, що більшість людей повинно жити і працювати в групах, але частіше за все вони не відповідають за свої вчинки в тому, як вони в них беруть участь. Якими їх бачать інші, які реакції, що викликані їх поведінкою. Тренінгова група визначалась, як збори гетерогенних індивідів, які зустрілися з метою дослідити міжособистісні відношення і групову динаміку, яку вони самі породжують своєю взаємодією. Головним інтересом для учасників тренінгової групи є сама група. В 1964 р. Вийшов перший великий збірник, який зібрав досвід сімнадцяти років розвитку тренінгової групи. В цьому збірнику тренінгові групи розглядалися, як спосіб допомогти людині в рішенні проблеми більшої особистісної інтегрованості і як спосіб внесення змін у великі соціальні структури.

Були названі чотири основні проблеми розвитку цього напряму: професіоналізація тренерів, модифікація методу тренінгової групи, розширення використання цього методу в нелабораторних умовах, ріст досліджувань і розвиток теорій. Інший напрямок розвитку тренінгу - «групи зустрічей» К. Роджерса - пов’язано з гуманістичною орієнтацією в психології. Основною задачею таких груп є рість особистості, надання допомоги особистості в досягненні аутентичного існування. Найбільш суттєвим на цьому шляху є розширення самосвідомості, тобто сфери самопізнавання самого себе. Так само як групова динаміка породила тренінгові групи, а гуманістична психологія - «групи зустрічей», інші теорії чи напрями в психології наповнювали своїм змістом групові форми психології впливу та навчання. Наприклад: в гештальттерапії Ф. Перлса акцент робиться на прийняття людиною в собі протилежностей, життя в гармонії з ними. Ключові засоби підвищення комунікативної компетентності потрібно шукати не в шліфовці поведінкових умінь і не в ризикованих спробах особистісної перебудови, а на шляхах активного пізнання індивідом природніх міжособистісних ситуацій та самого себе, як учасника цих діяльнісних ситуацій, на шляху розвитку соціально-психологічної уяви. Яка дозволяє бачити світ з точки зору інших людей. Хто заважає людині бути комунікативно ефективним? Перш за все він сам. Точніше, його надлишкова увага до свого Я-образу, яка затуляє усвідомлення міжособистіної ситуації. В цьому лежать витоки недостатнього вміння спостерігати, слухати, питати та розмовляти з урахуванням своїх висловлювань і невербальних проявів. Задача активного соціально-психологічного навчання складається з того, що, показавши людині його соціальну природу і тим самим знищивши суб’єктивне розуміння їх міжособистісних ситуацій, зробити його більш незалежним від особистісного Я-образцу і дати йому концептуальний інструментарій до проблеми Я-образцу в ситуації. Потрібно на чутливо-практичному досвіді переконати людину в тому, що успішність спілкування і будь-якої діяльності забезпечується міжособистісною взаємодією, а не індивідуальними зусиллями, тобто грунтується на розумінні людьми того, що навіть їх суб’єктивні досягнення завжди носять не індивідуально-психологічний характер, а соціально-психологічний характер. Соціально-психологічне навчання не повинно бути формалізованим відпрацюванням тих чи інших прийомів спілкування, які торкаються лише поведінкової компоненти почуттів, думок, дій. Адже педантичне дотримання правил спілкування ще не гарантія його ефективності: не випадково іноземця розпізнають по надмірній правильності вимови, а не по природному, особистісному оволодінні мовною культурою. Навчити людину колективній поведінці поза реальним колективом неможливо, і розуміння їм закономірностей соціально-психологічних процесів пролягає через досвід особистісної участі в цих процесах. За словами С.Л. Рубінштейна, об’єктивна, зовнішня зміна взаємовідносин людини з оточуючими, відображаючись в його свідомості, змінює і внутрішній психічний стан людини, перебудовує його свідомість, його внутрішнє відношення і до інших людей і до самого себе.

Аналзуючи причини люмпензац нашого суспльства, можна виокремити наступн: обвальна маргналзаця та зрст темпв безробття; значна майнова диференцаця та зубожння бльшост населення; криза владних структур та вдсутнсть впливових деологчних партй; тотальна корупця усх владних нституцй; суспльно-полтична нестабльнсть; духовно-моральна криза та соцально-психологчна напруга; зрст злочинност; негативн тенденц в судово-правоохороннй систем, арм та нших силових нститутах. По-перше, важливо враховувати, що бльшсть чинникв люмпензац (наприклад, маргналзаця) сам по соб, мають багатофакторний характер  потребують спецального дослдження. По-друге, через глибину та динамзм соцальних зсувв, що зараз вдбуваються ми мамо справу з ситуацю, коли наслдки, а саме люмпензаця, зароджуться вже в надрах само причини (наприклад, зубожння мас чи зрст злочинност), активно впливаючи на цю причину, видозмнюючи , виснажуючи чи збльшуючи  потенцал. Тут досить жорстко проявляться принцип зворотнього звязку

1. Соціально-психологічна адаптація дітей, які пережили сексуальне насильство та роль соціально-психологічного тренінгу в цьому процесі

2. Особливості розвитку комунікативних умінь студентів-медиків засобами соціально-психологічного тренінгу

3. Соціально-психологічний підхід до вивчення подружніх конфліктів

4. Соціальний психолог як учасник соціальних змін

5. Явище альтруїзму як категорія соціальної психології

6. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності
7. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.
8. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

9. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

10. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

11. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті

12. Соціально-економічний розвиток Російської імперії після реформ 60-х років ХІХ століття

13. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

14. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.

15. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст

16. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

Карточная игра "Уно".
Уно – это популярная настольная игра, широко известная по всему миру. В каждом раунде, первым избавляйся от всех карт, набирая очки за
389 руб
Раздел: Колоды карт
Вешалка для одежды напольная ТД-00014, две перекладины, 800x430x1550 мм.
Длина: 80 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 2. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
1078 руб
Раздел: Вешалки напольные
Стульчик-подставка "Тачки".
Многофункциональный детский стульчик-подставка - для более комфортного пользования унитазом и умывальником. С антискользящим прорезиненным
459 руб
Раздел: Подставки под ноги

17. Соціальна психологія організацій

18. Соціальний захист прав дітей, як складова діяльності соціального педагога

19. Аналіз соціальної ситуації в рамках предмета соціальної психології

20. Відносини академічної й прикладної науки. Типи соціальних психологів

21. Повсякденна психологія особистості й повсякденна соціальна психологія

22. Предмет соціальної психології
23. Соціальна психологія в СРСР. Марксизм
24. Соціально-психологічні чинники адиктивної поведінки підлітків

25. Європейська модель соціальної психології

26. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

27. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

28. Демократія як соціальне явище

29. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

30. Мова як символ соціальної солідарності

31. Ожиріння як медико-соціальна проблема

32. Організація як соціальне утворення

Экспресс-скульптор "Эврика", средний.
Настоящее искусство в Ваших руках! Экспресс-скульптор - это не только стимулятор творческих способностей, но и точечный
943 руб
Раздел: Антистрессы
Велосипед Jetem "Lexus Trike Next Generation" (цвет: красный).
Jetem Lexus Trike Next Generation — это детский велосипед с ручкой-толкателем для родителя. Одна из лучших моделей по соотношению
2488 руб
Раздел: Трехколесные
Стул детский "Ника" складной, моющийся (цвет: розовый, рисунок: горошек).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
562 руб
Раздел: Стульчики

33. Сучасне розуміння держави як соціального партнера

34. Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба розвитку українського суспільства

35. Виникнення і розвиток соціальної педагогіки як галузі людинознавства

36. Соціальні технології й гуманістична психологія А. Маслоу

37. Роль релігії як соціального інституту в розвитку суспільства

38. Бідність як соціальна проблема
39. Групи самодопомоги як інноваційна форма соціальної роботи
40. Масове безробіття в Україні як соціальна проблема

41. Психологічна корекція та соціальна робота з хімічно залежними людьми

42. Соціальна робота як професія. Права і функціональні обов’язки соціального працівника

43. Соціологія як соціальна система

44. Молодь як об’єкт соціальної роботи

45. Організація та об’єднання роботодавців як суб’єкти соціального партнерства

46. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

47. Приватизація як засіб припинення державної власності

48. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

Матрас в коляску "Lepre" Luna Lux.
Матрас в коляску Luna Lux - это матрас в коляску с использованием биококоса и натурального латекса. Благодаря кокосовому волокну и
923 руб
Раздел: Матрасы в коляску
Мощный стиральный порошок с отбеливателем и ферментами для сильных загрязнений "Mitsuei", 1.
Этот порошок идеально подходит для белого белья. Ферменты в составе средства, расщепляют любые сложные загрязнения и они с легкостью
434 руб
Раздел: Стиральные порошки
Фоторамка пластиковая "Clip", 50x70 см.
Для фотографий размером: 50х70 см. Материал: пластик.
359 руб
Раздел: Размер 50x60 и более

49. Взаимосвязь соціальной роботи з іншими науками

50. Соціальні інститути.

51. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

52. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

53. Омоніми як засіб творення каламбуру в анекдотах

54. Антивоєнні оповідання Г.Белля в соціально-історичному та літературному контексті
55. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр
56. Мораль і соціальне управління

57. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

58. Сутність і значення соціального страхування

59. Грошово-кредитні інструменти як засіб економічного зростання

60. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

61. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

62. Розвиток соціальної географії в СРСР

63. Історія соціально-економічної географії світу

64. Законодавство в сфері соціальної роботи з дітьми сиротами

Набор цветных карандашей "Noris Club", 36 цветов.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
566 руб
Раздел: Более 24 цветов
Набор фруктов.
Фрукты выглядят почти как настоящие. Их в наборе 8 штук - ананас (длина 12 см), гроздь винограда (10 см), лимон (8 см), груша (длина 9
537 руб
Раздел: Продукты
Игрушка-подушка "Жираф", 32 см.
Главное достоинство подушки-это осязательный массаж, приятный, полезный и антидепрессивный. Внешний материал-гладкий, эластичный и прочный
1009 руб
Раздел: Антистрессы

65. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

66. Правовідносини у сфері соціального захисту

67. Система соціального захисту в Україні

68. Соціальна захищеність дітей в Україні

69. Соціальна цінність права

70. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок
71. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності
72. Суть та принципи соціальної держави

73. Шляхи вдосконалення реалізації соціальної функції держави

74. Соціальні стани в Україні у складі Литви та Польщі

75. Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах

76. Історія України. Соціально-політичні аспекти

77. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

78. Соціальне походження промислової буржуазії України в XIX столітті

79. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття

80. Соціально-культурний розвиток України у другій половині XIX сторіччя

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Триумф!", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
401 руб
Раздел: Кружки, посуда
Чайник со свистком из нержавеющей стали "Mayer & Boch", 2,5 л.
Чайник со свистком металлический. Материал: нержавеющая сталь, бакелит, литое дно. Объем: 2,5 литра. Чайник выполнен из высококачественной
400 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
Ручка-стилус шариковая сувенирная "Максим".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки

81. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки

82. Володимир Великий. Соціально-політичний портрет

83. Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства

84. Соціально-духовні основи культури класицизму

85. Соціально-філософські погляди І.Франка

86. Соціальний проект: "Сортування сміття в м. Суми"
87. Історичні та медико-соціальні аспекти становлення і розвитку вчення про сибірку
88. Клініко-патогенетичне обґрунтування нових методів лікування псоріазу з аналізом динаміки психо-соціальної адаптації хворих

89. Масаж як засіб фізичної реабілітації при різновидах сколіозу у дорослих і дітей з порушенням опорно-рухового апарату

90. Методологія соціально – ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення

91. Єдиний економічний простір як інтеграційне економічне угрупування

92. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

93. Перспективи розвитку соціально-орієнтованої економіки Швеції

94. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

95. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

96. Економіка праці та соціально-трудових відносин

Керамическая кружка "World of Tanks" с 3D логотипом, 425 мл.
Керамическая кружка "World of Tanks" с 3D логотипом – настоящая находка для геймеров! Эта вместительная чашка станет Вашим
398 руб
Раздел: Кружки
Стиральный порошок Perfect 6 Solution "Перфект мульти солюшн", 3200 грамм.
Порошок стиральный "Перфект мульти солюшн" бесфосфатный для всех типов стиральных машин и ручной стирки. Стиральный порошок
712 руб
Раздел: Стиральные порошки
Настольная игра "Хоккей".
Материал шайб: пластик. Материал игроков: пластик, металл. Количество шайб: 2. Диаметр шайбы: 24 мм. Высота игроков: 70 мм. Размер
1727 руб
Раздел: Настольный футбол, хоккей

97. Соціальна інфраструктура в системі життєзабезпечення міста

98. Типологія соціально-трудової мобільності населення

99. Формування соціально-корпоративної відповідальності підприємств


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.