Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физкультура и Спорт, Здоровье Физкультура и Спорт, Здоровье     Здоровье Здоровье

Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Санітарні норми та правила

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКА АКАДЕМІЯ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ВІННИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ Кафедра фінансівКОНТРОЛЬНА РОБОТАз дисципліни “Безпека життєдіяльності” на тему: “Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Санітарні норми та правила” Виконав: Студент 4 курсу Спеціальності “Фінанси та кредит” Група 42 – Ф Варіант №6 Заверюха А. М. Викладач: Кобилянський О. В.м. Вінниця 2001 рік Зміст Вступ Розділ 1. Екологічні знання суспільства – гарантія продовження його цивілізації 1.1. Історія екології та безпеки життєдіяльності 1.2. Здорова екологічна ситуація – здоров’я суспільства Розділ 2. Джерела екологічної кризи в Україні і її вплив на суспільство 2.1. Шляхи вирішення санітарної та епідемічної ситуації в Україні 2.2. Перспективи розвитку природоохоронних заходів в Україні 2.3. Вирішення глобальних проблем охорони навколишнього природного середовища в Україні і світі Висновки Додатки Список використаних джерел та літератури Вступ Кінець ХХ століття – це час усвідомлення суспільством кризи цивілізації, негативних її наслідків при підкоренні природи. Сучасний каскад актуальних дисциплін сьогодення (“Екологія”, “Безпека життєдіяльності”, “Цивільна оборона”, “Охорона праці” – це наукова база для розробки стратегії і тактики поведінки людства. ЇЇ закони навчають, що людство є частина природи і своїм існуванням залежить від функціонування природних систем. Суспільству потрібно усвідомити необхідність орієнтування не на боротьбу з наслідками, які руйнують природу, а на усунення самих причин знищення природи. Закони екології, санітарного та епідемічного стану лежать в основі не лише біологічного, а й соціального буття. З розширенням екологічної кризи вони сьогодні стають більш актуальними. Серія прогнозів, зроблених різними вченими світу, досить об’єктивно засвідчують, що кризові ситуації в сировинній, продовольчій та екологічних сферах не є тимчасовими, вони зростають і ставлять перед людством серйозні завдання. Протягом всієї історії свого існування людина спиралася на природоруйнівну структуру господарювання. Але сьогодні, коли уряди і народи світу зрозуміють необхідність включення стану навколишнього середовища до числа пріоритетів розвитку нації, глобальна соціоекологічна катастрофа може не наступити. Великий вчений В. І. Вернадський вимагає виконання таких важливих умов: об’єднання всього людства навколо єдиних цілей та задач; створення єдиної інформаційної мережі; свобода виконання прийнятих рішень перетворення навколишнього середовища за рахунок необмеженого доступу до ресурсів та енергії; рівність та високий добробут усіх членів суспільства; виключення війни як засобу вирішення соціальних конфліктів. У сучасному суспільстві не всі вимоги виконуються. Людська цивілізація продовжує знаходитися у фазі нестійкого розвитку, коли внутрішні конфлікти перешкоджають вирішенню глобальних проблем. Світовому співтовариству необхідна єдина концепція виживання.6 З розвитком нових технологій та ускладненням умов видобування корисних копалин з кожним роком зростає небезпека в гірничодобувній справі.

Яскравим прикладом небезпеки є сотні смертей українських гірників на шахтах Донецької та Луганської областей. Лише за 11 місяців 2001 року загинуло 286 гірників від вибухів метану та інших аварій, пов’язаних з грубими порушеннями техніки безпеки та технології видобування, нехтуванням елементарних контрольних вимірювань концентрації метану в робочих лавах та інших причин, які на перший погляд здаються незначними. Тому сьогодні кожний 1 мільйон видобутого вугілля коштує 5 людських життів. Розвиток людської цивілізації вносить певні корективи щодо перегляду заходів, які сприяли б безпечному веденню господарської діяльності. У ХХ ст. людство Увійшло в складний період історії свого існування, коли воно у своєму розвитку вже оволоділо величезним науково-технічним потенціалом, але ще не навчилося достатньо обережно та раціонально ним користуватися. Швидка урбанізація та індустріалізація, різке зростання населення планети, інтенсивна хімізація сільського господарства, посилення багатьох інших видів антропогенного тиску на природу порушили біологічний кругообіг речовин у природі, пошкодили її регенераційні механізми, внаслідок чого почалося її прогресуюче руйнування. Це поставило під загрозу здоров’я та життя сучасного і майбутнього поколінь людей, існування людської цивілізації. 5 Існує лише три варіанти подальшого розвитку людської цивілізації: Перший – технократичний: продовження максимального споживання ресурсів, виснаження грунту, накопичення негативних впливів на середовище, урбанізація, ріст чисельності населення. По своїй суті, це шлях до катастрофи, оскільки для створення штучної біосфери у людства немає достатньої кількості ресурсів та енергії. Другий варіант – докорінна зміна стратегії розвитку суспільства, перехід на екологічно чисті технології, альтернативне сільське господарство, скороченняспоживання ресурсів, самообмеження потреб, регулювання народжуваності, повне роззброєння. Третій варіант, який сьогодні вважається найбільш придатним, - проміжний. Це поступова зміна технократичного шляху розвитку суспільства на шлях екологічний. Самі по собі потреби світового суспільства являються егоїстичними і безмежними, але справжня людська цивілізація почнеться тоді, коли суспільство стабілізує своє середовище життя на основі соціальних та природних процесів.6 Сьогодні потрібно усвідомити кожному члену світового суспільства те, що зберегти екологію – це значить зберегти своє здорове буття на планеті, продовжити подальший розвиток, аби не було соромно перед нащадками. Розділ 1. Екологічні знання суспільства – гарантія продовження його цивілізації Суть і значення природоохоронних наук у житті світового суспільства та їх зв’язок з безпекою життєдіяльностіБагато людей не розуміють тісного зв’язку між діяльністю людини і навколишнім середовищем, що являється наслідком відсутності знань та екологічної інформації. Існує гостра необхідність підвищити знання суспільства і ступінь їх участі в пошуку розумних рішень розвитку цивілізації і зберігання навколишнього середовища. Освіта допоможе людям в виробленні таких екологічних та етичних норм, цінностей і відносин, професійних навиків і способу життя, які потрібні будуть для забезпечення стійкого розвитку.

Це допоможе людству правильно оцінювати соціально-економічну ситуацію і проблеми свого розвитку, заздалегідь застерігати негативні наслідки своїх діянь. Всім країнам світу потрібно забезпечити усі рівні навчальних закладів матеріалами екологічних проблем, зробити максимально доступною наукову літературу для широкого вивчення навколишнього середовища, його збереження, покращення людського середовища життя людства. Вивчення наук, які вивчають збереження навколишнього середовища потрібно ввести в усі навчальні програми, починаючи з дитячих дошкільних і шкільних закладів. Особливу увагу слід звернути на підготовку майбутніх керівників промислових підприємств, сільського господарства, транспорту і інших різноманітних сфер людської діяльності. Велике значення має створення різних шкільних і громадських організацій, які б впроваджували в життя політику захисту навколишнього середовища, питної води, побутової і промислової санітарії. Необхідно максимально втілювати в життя суспільства через різні засоби масової інформації населення цінність оточуючої нас природи, її важливість в житті людства, правильне застосування промислових технологій, які б забезпечували високу продуктивність праці з найменшою шкідливістю для природи.3 Перспективними є наукові розробки по використанню екологічно чистих джерел енергії, тобто енергії води, сонця, вітру, а також від спалювання та переробки сміття і промислових відходів. Слід зазначити, як потрібні міжнародні організації, які б здійснювали контроль за виконанням кожною країною зобов’язань по охороні навколишнього середовища, контролювати правильність використання природних ресурсів, застосування технологій з різними очисними спорудами і фільтрами. З розвитком цивілізації потрібно паралельно з новими технологіями постійно вносити корективи щодо екологічних проблем. В свідомості людей повинна бути, насамперед, екологія та небезпечні наслідки для людини, а вже потім високотехнологічне виробництво товарів народного споживання. На території України зосереджено велику кількість екологічно небезпечних виробництв. Для порівняння: загальна площа України становила лише 2% території колишнього Союзу, але на ній було зосереджено 25% всього промислового потенціалу і відповідно 25% припадало забруднення природного середовища колишнього СРСР. А причиною такої концентрації виробництв були низькі знання тодішнього керівництва розміщенням продуктивних сил і нехтування екологічною наукою щодо наслідків від діяльності на здоров’я населення. Крім цього не зверталася увага на хижацьке ставлення людей до природи, її знищення призводило до значних порушень балансу тварин і їх вимирання, а це значило, що від цього значно скоротився раціон харчування населення. Погані або непрофесійні знання екології та не усвідомлення наслідків від нерозумного втручання у природні процеси стали в підсумку знищення природних річок, створені штучних водоймищ, забрудненні шкідливими речовинами прісної води, що порушило природний водний баланс. Тодішні вчені не всі розуміли, що у природні процеси потрібно втручатися в розумних межах.

Хирибальди, но в репертуаре т-ров в 19 в. преобладали итал. оперы. На рубеже 19-20 вв. в Уругвае получил развитие гаучо театр; ставились спектакли, затрагивавшие вопросы земельной собственности, проблемы общест-венно-политич. жизни страны. Пьесы, воспроизводившие местный быт, писал О. Мораторио: "Солдат Хуан", "Цветок посёлка" (1894), "Родина и любовь", "Вина и наказание", "Мария". Э. Регулесу принадлежат драмы "Пасынок" (1892) и "Ребятишки". В. Перес Петит написал пьесы "Страдание креола", "Трус", А. Аро-стеги - "Хулиан Хименес" (1890), Б. Фернандес-и-М едина - "Креольский Фауст" и др. В нач. 20 в. появились первые значит, произв. крупнейшего драматурга Уругвая и Аргентины Ф. Сан-чеса - представителя реалистич. направления в драматургии Лат. Америки. Ему принадлежат пьесы: "Права здоровья" (1907), "Марта Груни" (1908), "Выгодное дело" (1909). Один из наиболее ярких последователей Санчеса, развивавший реалистич. принципы его драматургии,- Э. Эррера; в пьесах "Слепой лев" (1911), "Мораль Мисии Пако" (1911) он отразил нац. уклад, актуальные социальные и моральные проблемы

1. Догляд за тяжкохворими новонародженими дітьми у відділенні інтенсивної терапії. Дотримання санітарно-протиепідемічного режиму у відділенні в Україні

2. Правила догляду та утримання кролів. Загальні ветеринарно-санітарні та профілактичні заходи

3. Доброякісні кістозні утворення яєчників: епідеміологія, патогенез, діагностика та відновлення репродуктивного здоров’я

4. Наукове обгрунтування епідеміологічного нагляду за hib-інфекцією в умовах впровадження вакцинопрофілактики

5. Аналіз фінансової звітності та прогнозування економічного потенціалу ТОВ "Агрофірма "Колос" та СТОВ "Степове"

6. Побудова та принцип роботи плазмового та рідкокристалічного моніторів
7. Клініко-патогенетичні особливості перебігу хронічного гастриту на тлі уоденогастрального рефлюксу та удосконалення комплексу патогенетичної терапіїого рефлюкса и усовершенствование комплекса патогенетической терапии
8. Прогнозування соціально-економічних наслідків епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні до 2014 року

9. Особливості екологічного та біологічного моніторингу

10. Методи та прийоми економічного аналізу

11. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

12. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право

13. Українська літературна мова: формування, норми та стилі. Ділова українська мова.

14. Гострий інфаркт міокарда, ускладнений гострою лівошлуночковою недостатністю: клініко-патогенетичні та хронобіологічні детермінанти, результати тривалого спостереження та медикаментозної корекції

15. Норма та патологія системи виділення

16. Механізм та методи регулювання зовнішньоекономічних зв’язків та діяльності

Антимоскитная сетка "Лето" для дверного проема, 2.1x1.0 м.
Антимоскитная сетка предназначена для размещения на дверном проеме у Вас дома или на даче. Сетка выполнена в виде занавесок, оснащена
579 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Доска пробковая, с алюминиевой рамой, 60x45 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления, алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками.
681 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Глобус Зоогеографический с подсветкой, диаметр 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 млн. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Цвет дуги может отличаться от представленного на фото.
1069 руб
Раздел: Глобусы

17. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з дисками та каталогами в Norton Commander"

18. Санітарні вимоги до працівників та робочого місця

19. Аналіз епічного твору: І.П. Котляревський та його поема "Енеїда"

20. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

21. Методика та техніка складання річного фінансового звіту

22. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр
23. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"
24. Санітарна оцінка підприємств громадського харчування

25. Глобальні проблеми забезпечення життєдіяльності та якості життя людини

26. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

27. Фітосанітарний стан посівів та урожайність кукурудзи після різних попередників в п’ятипільних сівозмінах

28. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

29. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

30. Основні аспекти пенсійного забезпечення військовослудбовців та їх сімей

31. Поняття та загальна характеристика договору довічного утримання

32. Особливості контролю та забезпечення якості проектів інформатизиції

Плакат электронный "Говорящий Букваренок".
Многим детям понравится представленная оригинальная обучающая игра ''Говорящий Букваренок'', ведь она имеет несколько
429 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Тубус - карта "План покорения МИРА", магнитная, на холодильник.
Подарок заядлому путешественнику. Вы наверняка уже знакомы со знаменитой картой мира, верхний слой которой стирается монетой по принципу
1100 руб
Раздел: Прочее
Маркеры-кисти "Zendoodle. Edding 1340", 10 штук.
Набор фломастеров с гибким наконечником в виде кисточки. Различная толщина линии. Идеально подходит для раскрашивания печатей. Чернила на
664 руб
Раздел: 7-12 цветов

33. Соціальне забезпечення сімей червоноармійців, "жертв контрреволюції" та біженців в Україні (1919-1922 рр.): історичний аспект

34. Мікробіологія та санітарія харчових продуктів

35. Роль та значення ярмарків як елементу інфраструктурного забезпечення

36. Діагностика і комплексна терапія генітальної герпетичної інфекції з урахуванням персистенції збудників та особливостей клінічного перебігу захворювання

37. Загальна гістологія - вчення про походження, будову та функціональне значення тканин. Епітеліальні тканини.

38. Інфаркт міокарда у хворих на цукровий діабет 2 типу: особливості патогенезу, клінічного перебігу, лікування та прогнозування ускладнень
39. Клініко-патогенетичні аспекти профілактики та лікування постоваріоектомічного синдрому
40. Особливості біохімічного складу сполучної тканини аорти та процесів вільнорадикального окиснення при аневризмі аорти із загрозою розриву

41. Особливості гормонально-метаболічного гомеостазу у хворих на цукровий діабет 2 типу із симптоматичними психічними розладами та у хворих на шизофренію під впливом психотропної терапії

42. Особливості діагностики, клінічного перебігу та лікування сепсису у хворих-наркоманів

43. Особливості клінічного перебігу та прогнозування наслідків первинних і вторинних гнійних менігоенцефалітів

44. Особливості міокардіальної, ендотеліальної дисфункції та дисліпідемії при ішемічній хворобі серця з постінфарктним кардіосклерозом у поєднанні з гіпертонічною хворобою та ефективність стандартної двохрічної терапії

45. Прогностичне значення клінічних, клініко-лабораторних та нейровізуальних характеристик ішемічного інсульту

46. Роль інтерлейкіну - 1в та фібронектину у прогресуванні хронічного гломерулонефриту

47. Роль цитокінів (інтерлейкіну-6 та інтерлейкіну-12) у прогресуванні хронічного гломерулонефриту

48. Трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людини: проблема кримінально-правового забезпечення

Настольная игра "Абалон": классическая версия.
Игра существует более 20 лет. В неё играют миллионы игроков по всему миру. Присоединяйтесь к международному сообществу любителей игры
1869 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 85 г/м, 100 листов, односторонняя, глянцевая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность - 85 г/м2. Глянцевая. Односторонняя. Упаковка - 100 листов.
425 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Защита для обуви, (синяя).
Если ваш ребенок любит кататься на каталках, то защита для обуви это для вас. Защита для обуви одевается прямо на детскую обувь и защищает
590 руб
Раздел: Каталки

49. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах

50. Забезпечення процесу стратегічного управління в компанії

51. Науковий аналіз педагогічного випадку, ситуації, конфлікту, що стався у ЗОШ та ВНЗ

52. Червона книга та Реліктові рослини Кам’янець-Подільського ботанічного саду

53. Форми ідеологічного контролю і піар процесу в тоталітарних суспільствах

54. Дослідження технічного рівня та тенденцій розвитку розточувального інструменту з розробкою матеріалів заявки, комерціалізація прав на винахід
55. Соціально-психологічна адаптація дітей, які пережили сексуальне насильство та роль соціально-психологічного тренінгу в цьому процесі
56. Технологія і організація санітарно-технічних робіт житлового 18-ти квартирного будинку в м. Чернігів

57. Класифікаційні суспільства та їх роль у забезпеченні безпеки мореплавства

58. Спортивна орієнтація та відбір в процесі багаторічного тренування лижників і гонщиків

59. Роль бюджету в фінансовому забезпеченні охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки

60. Вивчення схеми технологічного процесу очищення стічних вод від ізобутанолу та розрахунок окремих її елементів

61. Проблеми розвитку та здійснення екологічного аудиту в Україні

62. Законодавче забезпечення інноваційної діяльності в Україні: аналіз та оцінка

63. Об’єкти та цілі макроекономічного регулювання

64. Види економічного аналізу за відношенням до користувачів, за просторовою та галузевою ознаками

Коврик для выпечки силиконовый, 38х28 см.
Материал: силикон. Размер: 38х28 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
377 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Фоторамка пластиковая "Poster black", 40x60 см.
Для фотографий размером 40 х 60 см. Материал рамки - пластик. Цвет - черный. Материал подложки - плотный картон. Крепежи позволяют
848 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)
Банки для сыпучих продуктов (3 штуки) и ложки "Birds" 8,5х12 см, 350 см.
Банки для сыпучих продуктов (3 штуки) и ложки "Birds" станут незаменимым атрибутом приготовления пищи. Прекрасно впишутся в
642 руб
Раздел: Наборы

65. Полная история танков мира

66. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

67. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

68. Цивільний та арбітражний процес

69. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"

70. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)
71. Право власностi та право повного господарського ведення: спiльне та вiдзнаки
72. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

73. Вечное и "вещное" в произведении И.А.Бунина "Господин из Сан-Франциско"

74. Даниил Галицкий и его внутренняя и внешняя политика (Данило Галицький - його внутрЁшня та зовнЁшня полЁтика)

75. Были ли в Германии плавающие танки накануне Второй Мировой Войны?

76. Полная история танков мира

77. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога

78. Cтановище дiтей та молодi в зарубiжних краiнах

79. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

80. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

Набор посуды "Смешарики - Друзья", 3 предмета.
Посуда подходит для мытья в посудомоечной машине и использования в микроволновой печи. Яркая посуда с любимыми героями порадует малыша и
472 руб
Раздел: Наборы для кормления
Фигурка "Zabivaka International", 8 штук, 6 см.
Набор из 8 фигурок предназначен для поклонников спорта. Комплект "Волк International" включает в себя игрушки, которые выполнены
538 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Настольная семейная игра "Звонкие колечки".
Эта игра создана для того, чтобы улучшить умственную и зрительную реакцию малышей. Внутри вы найдёте колечки 6 разных цветов и звонок.
362 руб
Раздел: Карточные игры

81. Кредитнi операцiї комерцiйних банкiв, їх сутнiсть та ризикове середовище

82. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

83. Определение и управление валютными рисками предприятием внешнеэкономической деятельности на примере ООО "Корпорация "Агросинтез" (Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”)

84. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

85. Шпаргалка по предмету Деньги и кредит (Гроши та кредит)

86. Iнвестицiйнi ризики та iх оцiнка
87. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст
88. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

89. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

90. Козаки, їхнє життя, побут та звичаї

91. Непівська суспільна модель, її протиріччя та причини згортання

92. Перша світова війна. Причини та характер

93. Походження людини та її поява на території України

94. Чернігівщина та Чернігівська область - історичний обзор

95. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

96. Історія держави та права України

Бумага самоклеящаяся "Lomond", А4, 38х21,2 мм, 65 штук на листе, 50 листов, белый.
Белая суперкаландрированная многофункциональная самоклеящаяся бумага разработана для печати на всех видах струйных, лазерных принтеров и
318 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Активный порошок для посудомоечных машин "Paclan Brileo", 2,5 кг.
Активный порошок для посудомоечных машин. Разлагает крахмал: картофель, паста, каши и белки (молочные продукты, мясо).
515 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Чайник со свистком ЕМ-25001/17, (2,5 л).
Внешнее высокопрочное японское эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых кислот. Зачерненное дно с
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные

97. Українські благодійники та меценати кінця ХІХ – початку ХХ століття

98. Чернігівщина та Чернігівська область - історичний обзор

99. Центральна рада: досягнення та прорахунки


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.