Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек     Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Самооцінка та самостійність

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Мінистерство освіти та науки Украіни Херсонський Національний Технічний Університет Кафедра політології і права Реферат На тему:Самооцінка та самостійність Зміст Вступ 1. Зміст самооцінки 2. Вплив суспільства на формування самооцінки 3. Поняття самостійності Висновок Література Вступ Великий вплив на всі аспекти життєдіяльності та поведінку людини, мають такі якості особистості як самооцінка та самостійність. Самооцінка – оцінка себе, своєї діяльності, свого становища в певній групі чи організації та в колі друзів, а також ставлення до оточуючих і не менш важливим є критичне ставлення до своїх здібностей і можливостей. Термін „самооцінка” прирівнюють до терміну „самоповага”. Самооцінка показує, як людина оцінює себе щодо окремої властивості, а самоповага – загальна оцінка. Самооцінка формується з дитинства у процесі спілкування за такими етапами: -Увага збоку дорослих, -Співробітництво з ними, -Відчуття поваги з їхнього боку, -Взаєморозуміння. У формуванні самостійності важливу роль відіграє суспільство,колектив. Колектив – це спільність людей, об’єднана на основі суспільно-значущіх цілей, спільних ціннісних орієнтацій, спільної діяльності та спілкування. Найбільшу роль відіграє виховуючий колектив, який складається з двох взаємопов’язаних, відносно самостійних колективів- колективу вихованців (учнів) і колективу вихователів (педагогічний колектив). 1. Зміст самооцінки Зміст самооцінки має багато аспектів, так само складною й багатоаспектною є сама особистість. Він охоплює світ: її моральних цінностей, стосунків, можливостей. Єдина цілісна (глобальна) самооцінка особистості формується на ост нові самооцінки окремих сторін її психічного світу (часткових самооцінок). Кожний з компонентів самооцінки, гас відображає ступінь знання особистістю відповідних її якостей і ставлення до них, має свою лінію розвитку, через що весь процес утворення загальної самооцінки має суперечливий і нерівномірний характер. Самооцінка різних компонентів особистості може перебувати на неоднакових рівнях стійкості, адекватності, зрілості. Форми взаємодії самооцінок — єдність, узгодженість, взаємодоповнення, конфліктні стосунки — передують процесові утворення єдиної самооцінки, супроводжують його і виявляються в постійних, іноді болісних і невдалих пошуках особистістю самої себе, в безперервній увазі до свого внутрішнього світу з метою зрозуміти свою цінність у суспільстві, знайти своє місце у складній системі соціальних, професійних, сімейних і особистісних стосунків. За внутрішнім устроєм самооцінка включає змісти, що можуть мати різні рівні усвідомленості. Це пов'язане з чим, що результати самопізнання і ставлення до себе, на основі яких формується самооцінка, також можуть виявлятися на різних рівнях усвідомленості. Тобто знання себе й емоційно-ціннісне ставлення до себе мають неоднаковий ступінь яскравості й виразності. Вони можуть існувати й на неусвідомлених думок і почуттів, у формі інтуїції — неясного усвідомлення, що не знайшло адекватного вираження вигляді певного передчуття. Інколи перевага експресивно моменту в складі самооцінки позбавляє її внутрішньої логіки, аргументованості, послідовності, співвіднесеності зі справжніми особливостями особистості.

У процесі формування єдиної самооцінки особистості провідна роль належить її раціональному компоненту. Саме на основі самоаналізу відбувається немовби виявлення недостатньо чітких компонентів самооцінки та їх переведення зі сфери неусвідомлюваного в сферу свідомого. Самооцінка формується за більш або менш активної участі самої особистості та відображає якісну специфіку її психічного світу, не збігаючись іноді в деяких елементах, а зрідка й повністю, з об'єктивною оцінкою особистості; її адекватність, істинність, логічність і послідовність установлюються на основі реальних проявів особистості в діяльності, поведінці. На кожному конкретному етапі розвитку особистості самооцінка, з одного боку відображає рівень розвитку самопізнання та емоційно-ціннісного ставлення до себе, з іншого — є важливою внутрішньою умовою їхнього розвитку. На різних генетичних стадіях розвитку саморегулювання коефіцієнт участі самооцінки в цьому процесі неоднаковий. З віком самооцінка переважає вплив зовнішніх оцінок. Особливо помітний зсув в орієнтації на самооцінку в підлітковому віці. Однак урахування зовнішньої оцінки виявляється в кожному віці і має стійке індивідуальне вираження. Отже, з самого початку свого виникнення самооцінка імпліцитно існує в структурі регуляції поведінки. Людина не завжди усвідомлює її присутність, але саме вона є основою порівняння себе і своїх можливостей з тими вимогами та завданнями, що висуваються різними ситуаціями соціальної взаємодії. Самооцінка надає специфічної спрямованості всьому процесові саморегулювання поведінки. Результат цього процесу прямо співвідноситься з адекватністю стійкістю й глибиною самооцінки. Тільки високий рівень розвитку цих властивостей та їх інтеграція забезпечують здійснення саморегулювання на адекватному рівні. 2. Вплив суспільства на формування самооцінки Дослідження багатьох авторів показали, що молодші школярі в оцінці себе копіюють оцінки значимих дорослих (Л.І. Божовіч, Н.Г. Морозова, Л.С. Словіна, Люблінська) відзначали, що якщо батьки не засмучуються з приводу поганих оцінок дитини, а вчитель не додає їм великого значення, молодший школяр безтурботно одержує зауваження, не позбавляючи задоволення від самого процесу навчання. Але якщо дорослі виражають своє незадоволення школярем, він починає гостро переживати свої невдачі в школі. А оскільки до 6–7 років на думку Л.С. Виготського діти вже усвідомлюють свої переживання, викликані оцінкою дорослого, приводять до зміни в їхньої поведінці і самооцінці. Тому відношення значимих людей, що виявляється в спілкуванні з дитиною, так само, як і форми спілкування, можуть або сприяти адаптації дитини до школи, до встановлення нормальних відносин із учителями, дітьми, або приводити до неадекватних реакцій учня на його невдачі. Ми не випадково підкреслюємо роль дорослих людей в утворенні неадекватних форм поведінки молодших школярів. Роль однолітків у цьому віці порівняно невелика. Дослідження Л.І. Божовіч, А.А. Люблінської показують, що відносини молодших школярів один до одного не залежать від успішності і поведінки в школі, а залежать від відношення вчителя.

70% молодших школярів погано знають оцінки своїх товаришів і мало ними цікавляться, якщо це не підкреслює вчитель. Особливістю соціальної ситуації розвитку молодших школярів є те, що в їхньому житті з’являється важлива фігура, що часом затьмарює собою таких близьких людей, як батьки. Це – учитель. Звичайно, відношення батьків до навчання дитини, що зайняла центральне місце в його житті, теж дуже значимо, але гарні домашні відносини можуть бути затьмарені двійкою вчителя. Тому характер поведінки з молодшими школярами, стиль взаємин здобувають зовсім особливе значення в процесі адаптації дітей до школи. На жаль, далеко не усі учителі володіють якостями особистості, уміннями, необхідними для спілкування з дітьми, установлення педагогічно доцільних взаємин: спостережливість, як уміння знайти індивідуальний підхід до дитини, увага до учнів, довіра, справедливість, витримка, самовладання. Стиль спілкування вчителя з учнями безпосередньо впливає на характер переживання школярів, викликає в них визначені реакції. Детальну класифікацію типів спілкування педагогів зі школярами дає болгарський педагог Н. Шипковенський. Він виділяє стилі поведінки вчителів, що найчастіше приводять до дидаскологеній (негативний психічний стан дитини, страх, пригноблений настрій, острах), що негативно позначається на формуванні міжособистісних відносин вчителя й учнів. До них відноситься таки стилі: - диктаторсько-авторитарний, властивий вчителям, що прагнуть придушити ініціативу дітей, самостійність, власність суджень; - презирливо-принижуючий, виявляється в недовірі, неповазі до учня; - скандальний стиль спілкування, вчитель по навіть незначному приводу починає кричати на дітей, поводиться вкрай нестримано; - дистантно-відсторонений, властивий педагогам, що бачать свою задачу винятково у формальному повідомленні інформації для учнів, чи не хочуть, не можуть установити з дітьми теплі відносини; - упереджений-непослідовний, педагог вибірково відноситися до учнів, несправедливий в оцінці їхніх дій, протиставляє одних дітей іншим, висміює їхні невдачі і т. п. Втім, учителів з подібними манерами спілкування з молодшими школярами не так і багато, але більшість випадків дидаскологеній спостерігається саме серед молодших школярів. Учителя з описаними вище стилями спілкування нерідко прибігають до неадекватних форм спілкування, наприклад, формують у дитині надмірне почуття сорому, підкреслюючи його недоліки в порівнянні з іншими дітьми, з гіркотою зауважують, що він безнадійний та ін. Разом з тим відомо, що молодші школярі, як правило, без усякої критики сприймають оцінки вчителів і кладуть їх в основу власної самооцінки. Саме в такий спосіб несформовані відносини з учителем приводять до формування психогенних реакцій у молодших школярів. Вони виникають внаслідок надмірно заниженої самооцінки, переживання дитиною своєї нікчемності, нездатності бути успішним, а джерелом цих переживань є слова педагога-дидаскологениста. За спостереженням В.О. Сухомлинського, помилки в поведінці учителів у відносинах з учнями приводять до відхилень у поведінці учнів: в одних вони здобувають характер «напруженості, в інших – це манія несправедливих образів і переслідувань, у третіх – озлобленість, у четвертих – напускна безтурботність, у п’ятих – байдужість, у шостих – страх перед покаранням, перед школою, у сьомих – кривляння та ін.»

Ця кривава, безупинна БОРОТЬБА клькох поколнь всх станв народу за вищ нацональн та людськ деали змцнила в укранцв успадковану вд попереднх поколнь волелюбнсть, самостйнсть  критичнсть думки, нацональну  особисту гднсть. Змцнила настльки, що Московщина не змогла асимлювати Украну за триста рокв азйського нищення. Навть московщена школою та лтературою укранська нтелгенця не денацоналзувалася аж до Х¶Х ст., доки драгоманвц зловили  на соцалстичний гачок. Нхто нший, як Украна заб осиковий кл у могилу московсько мпер. Така сила укранського нацонального духу. Ми ухилилися вбк, щоби дати тло до малюнку московсько провдно верстви та станв. У Московщин перша провдна верства ¶ХХ¶¶ ст. походила з кивських князв та хнього оточення. Змшуючись з тубльцями угро-фннами, ця верства помалу московщилася. До не влилася Х¶¶¶ХVI ст. велика рка татарсько провдно верстви. Малий гурт укранцв розчинився в фнно-татарському мор. У ХVIII ст. домшалося багато балтйських нмцв[139], а в Х¶Х ст. нших змосковщених немосквинв (найбльше малоросв)

1. Агресивна поведінка та самооцінка підлітка

2. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

3. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

4. "Нормальна" поведінка та саногенне мислення

5. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

6. Виробничий травматизм. Поняття про травму, нещасний випадок та професійні захворювання
7. Ґрунт та його родючість
8. Кошторис та собівартість продукції

9. Гетьман Іван Мазепа та його державотворчість

10. Правомірна поведінка та історичні типи держав

11. Інформатика та інформаційні процеси

12. Програма контролю знань з дисципліни "Системне програмування та операційні системи"

13. Князівська добродійність у Київський Русі

14. Традиційність українського писанкарства

15. Формування асортименту ниток в умовах ринку та їх якість

16. Клініко-лабораторна оцінка та обґрунтування застосування нового силіконового підкладочного матеріалу для зубних протезів

Настольная игра №23 "Стану отличником. Азбука + арифметика".
НИ "Стану отличником: Азбука-арифметика" предназначена для игр и занятий с детьми от 3 до 8 лет. Игра включает в себя
479 руб
Раздел: Алфавит, азбука
Набор для автолюбителя зимний "3 в 1".
Замучились удалять снег на автостоянке подручными средствами? Тратите уйму времени на осторожную очистку стёкол и кузова от ледяной корки?
1316 руб
Раздел: Прочее
Антимоскитная сетка для дверного проема, 2.1x1.0 м (арт. CF84-136).
Антимоскитная сетка предназначена для размещения на дверном проеме у Вас дома или на даче. Сетка выполнена в виде занавесок, оснащена
444 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

17. Особливості гігієнічного масажу та необхідність його застосування

18. Україна та інтеграційні процеси

19. Основні принципи та нетрадиційні методи викладання українського народознавства в школі

20. Самооцінка й рівень домагань

21. Соціальні ролі та професійні знання соціального педагога. Система цінностей соціального педагога

22. Митне регулювання експорту та імпорту послуг в Україні та його ефективність
23. Сучасна оцінка та перспективи розвитку оздоровчої рекреації в Запорізькій області
24. ІНВЕСТИЦІЙНІ РИЗИКИ ТА ЇХ ОЦІНКА Беларус

25. Харчова цінність та оцінка якості зерна

26. Збутовадіяльність ЗАТ "Оболонь" та оцінка її ефективності

27. Психоінформаційні технології у менеджменті. Функції та компетентність керівника. Психологічна орієнтація працівників

28. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

29. Печінка. Її будова, функції та хвороби

30. Сутність та зміст сучасного менеджменту

31. Суспільна свідомість та її структура

32. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

Копилка-раскраска "Сова".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки
Настольная игра "Активити. Вперед".
Интересная и увлекательная настольная игра "Вперед" из серии "Активити" сможет легко и быстро поднять настроение
345 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Кружка фарфоровая "Царский шиповник", 650 мл (3 вида).
Большая фарфоровая кружка универсального применения "Царский шиповник", украшенная золотой обводкой, станет достойным
477 руб
Раздел: Кружки

33. Монопольна та конкурентна рівновага, цінова еластичність попиту

34. Сутність витрат та методи їх зниження

35. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

36. Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи

37. Агресивність у підлітків та її вплив на міжособові стосунки

38. Астероїдна небезпека: міфи та реальність
39. Монетарний режим таргетування обмінного курсу - сутність та зміст
40. Оцінка толерантністідо ризиків та система лімітів у банку. План зниження ризику втрати інфраструктури банку на випадок техногенних катастроф (на прикладі АКБ "Укрсиббанк")

41. Портфель цінних паперів - сутність та функції

42. Комерційні банки та їх види

43. Екологія та поведінка плазунів

44. Вплив прийомів догляду на ріст, продуктивність та урожайність кукурудзи на зерно

45. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

46. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення

47. Земельні ресурси та ефективність їх використання СПТ "Урожай" Братського району

48. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: серебро).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Кувшин "Ирис", 1000 мл.
Кувшин. Диаметр: 14 см. Высота: 18 см. Объем: 1000 мл. Материал: керамика.
330 руб
Раздел: Кувшины, графины
Скалка силиконовая большая.
Силиконовая скалка - полезный аксессуар для каждой хозяйки. Изделие предназначено для раскатывания любого теста. Эргономичные ручки скалки
391 руб
Раздел: Скалки

49. Фітосанітарний стан посівів та урожайність кукурудзи після різних попередників в п’ятипільних сівозмінах

50. Ефективність засобів та знарядь лову риб на Каховському водосховищі

51. Види та структура аудиторського висновку про перевірену фінансову звітність

52. Журнал господарських операцій. Шахова та сальдово-оборотна відомість. Баланс та звіт про фінансові результати

53. Планування аудиту: необхідність та основні стадії

54. Собівартість продукції та шляхи її зменшення
55. Сутність експортного та бюджетного відшкодування ПДВ
56. Аудит як один із засобів оцінки вартості компанії. Критерії вибору та якість послуг

57. Промисловість Чернівецької області та розвиток сфери обслуговування

58. Вугільна промисловість Украни. Основні проблеми та перспективи розвитку

59. Геологічна та рельєфоутворююча діяльність льодовиків

60. Актуальність вирішення трудових спорів та основні напрямки реформування законодавства у цій сфері

61. Законність та правопорядок

62. Комунальні проблеми. Сутність проблеми вивезення сміття та її правове підґрунтя

63. Кримінальна відповідальність за ненадання допомоги, вимагання та зґвалтування

64. Сутність демократії та її основні цінності

Кольцеброс "Зайчики".
В наборе 8 колец. Диаметр колец: 12 см.
307 руб
Раздел: Кольцебросы, кегли
Настольная семейная игра "Crazy Белка".
Хитрая белка забралась в дупло, а задача участников - выманить ее из уютного убежища. Игроки должны по очереди класть желуди в специальные
609 руб
Раздел: Прочие
Пакеты с замком "Zip-Lock", 30х40 см (100 штук).
Размер: 30х40 см. Толщина: 40 мкм. В упаковке: 100 штук. Материал: полиэтилен (ПВД).
324 руб
Раздел: Пакеты для продуктов

65. Тлумаченя норм права, та їх культурна цінність

66. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"

67. Лексичні одиниці з елементом скорочення в англійській авіаційній термінології та їх переклад

68. Інформаційні системи в економіці та підприємництві

69. Операційні системи та робота з ними

70. Богдан Хмельницький та оцінка його особи в історичній літературі
71. Кирило Розумовський та його меценатська діяльність
72. Придністровська проблема: витоки, сутність та шляхи її вирішення

73. Унікальна прив’язаність та незгасаюча пам’ять...

74. Передатні функції імпульсних автоматичних систем та оцінка їх якості

75. Комутаційні системи: принцип роботи, види та їх розрахунок

76. Поняття "культура" та її сутність

77. Життя та творча діяльність Остапа Вишні

78. Життя та творчість Олеся Гончара

79. Поезія та літературна творчість в Україні у другій половині XVII – XVIII ст.

80. Вибір маркетингової стратегії та оцінка її ефективності

Звуковой планшет "Транспорт".
Звуковой планшет - прекрасный подарок ребёнку! Он удобен и прост в использовании, подходит как для самостоятельного изучения, так и с
313 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Мыло-пенка "Pigeon" для младенцев (сменная упаковка), 400 мл.
Мыло-пенка "Pigeon" разработано специально для мытья малыша с рождения. Низкий уровень кислотности такой же, как у нежной кожи
494 руб
Раздел: Гели, мыло
Головоломка "Кубик Рубика 2х2".
Кубик Рубика 2х2 от компании «Rubik's» - это упрощенная разновидность классической головоломки. Каждая грань кубика состоит не из 3,
562 руб
Раздел: Головоломки

81. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання

82. Сутність маркетингу та його сучасна концепція

83. Цінова політика фірми та її оцінка

84. Життєвий цикл товару та маркетингова діяльність фірми

85. Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві

86. Генетична гетерогенність НВV та її вплив на імунопатогенез і перебіг НВV-інфекції
87. Давньокитайська медицина. Історія та сучасність
88. Запалення, ендотеліальна дисфункція, інсулінорезистентність та лікування при хронічній серцевій недостатності у літніх хворих

89. Інфікованість мікроміцетами і пневмоцистами нижніх дихальних шляхів хворих на хронічні неспецифічні захворювання легень (клінічне значення та обґрунтування лікування)

90. Коронарний синдром Х: патогенетичні механізми, діагностика та ефективність терапії інґібіторами анґіотензин-перетворювального ферменту при тривалому спостереженні

91. Нейрометаболічні особливості та інтегративна діяльність центральної нервової системи за умов експериментальної гіпертироксинемії у щурів

92. Особливості перебігу гепаторенального синдрому у хворих на хронічну серцеву недостатність та методи лікування

93. Функціональні проби та фізична працездатність

94. Передумови, рушійні сили та перспективи еволюції російсько-грузинського конфлікту у Південній Осетії

95. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

96. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

Подушка "Green Line. Бамбук", 70х70 см.
Удобные и практичные постельные принадлежности, изготовленные с применением ткани нового поколения из микрофиламентных нитей Ultratex и
788 руб
Раздел: Размер 70х70 см
Чайник эмалированный ЕМ-25001/41 "Сицилия", 2,5 л (со свистком).
Объем: 2,5 л. Внешнее высокопрочное японское трехслойное эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные
Подставка для ручек с часами, 11,8х10,2х5,2 см.
Подставка для ручек с часами. Материал корпуса: пластик. Механизм: электронный. ЖК дисплей. Дополнительные функции: часы, будильник,
540 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

97. Діяльність компанії "Макдональдз" в Україні та у світі

98. Інноваційна діяльність на ринку товарів та послуг

99. Мотивіаційні теорії та принципи підвищення продуктивності праці


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.