Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

ІНВЕСТИЦІЙНІ РИЗИКИ ТА ЇХ ОЦІНКА Беларус

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

Контрольна робота з дисципліни “Економічний ризик та методи його виміру” Тема ІНВЕСТИЦІЙНІ РИЗИКИ ТА ЇХ ОЦІНКА. Індекс групи                                                  26897-МБС-1                               П.І.Б. студента              Даниловський Вадим Леонідович                               Домашня адреса  284019, м.Івано-Франківськ, вул. Довга, б.47, кв.75                               Назва організації, посада                   ТзОВ “Інтерком”                         менеджер відділу реалізації ПЛАН.   ВСТУП. 3 1. СУТНІСТЬ ТА ВИДИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИЗИКІВ. 4 2. ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИЗИКІВ. 8 ВИСНОВКИ. 10 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. 11 ВСТУП.                 Зіткнення з різноманітними ризиками – звичайна загроза для будь-якого інвестора в умовах сучасної ринкової економіки. Здебільшого, вкладаючи свої кошти в виробництво тих чи інших товарів чи послуг, інвестор не може мати цілковитої впевненості в суспільному визнанні результатів цього виробництва. На практиці таке визнання залежить від вдалого сполучення різних факторів, отже інвестори ризикують отримати прибуток, менший за очікуваний, або, навіть, зазнати збитків.                  Таким чином, дослідження інвестиційних ризиків, виявлення факторів, які їх викликають та обчислення можливих втрат – ось важливі проблеми, на які необхідно зважати сучасному інвесторові, приймаючи рішення щодо вкладання коштів у той чи інший напрям виробничої чи комерційної діяльності. Саме тому вміння оцінювати інвестиційні ризики є необхідним для сучасного менеджера.                Про важливість врахування інвестиційних ризиків свідчить чимала увага, що приділяється даній проблемі дослідниками у високорозвинених країнах. Так, по цій проблемі “ у США видана багаточисленна довідкова література; в таких спеціалізованих журналах, як “Форчун”, “Бізнес уік”, з’явилися спеціальні рубрики, присвячені проблемам обліку ризику в інвестиційній кредитній діяльності, придбанні цінних паперів і т.і.”.                За умов сучасної української економіки проблема інвестиційних ризиків є особливо гострою через нестабільність податкового режиму, падінння курсу національної валюти, низьку купівельну спроможність значної частини населення. Тому для капіталовкладників, які мають справу з вітчизняним ринком, особливо важливо ретельно обраховувати можливий вплив інвестиційних ризиків.                    1. СУТНІСТЬ ТА ВИДИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИЗИКІВ.               Як зазначає  Б. М. Щукін, “інвестиції завжди орієнтовані на майбутнє і тому пов’язані зі значною невизначеністю економічної ситуації та поведінки людей. Від цього походить високий рівень ймовірності невиконання інвестиційних планів з об’єктивних чи суб’єктивних причин.”                  Інвестиційний ризик уявляє собою можливість нездійснення запланованих цілей інвестування (таких, як прибуток або соціальний ефект) і отримання грошових збитків. Цей ризик необхідно оцінювати, обчислювати, описувати та планувати, розробляючи інвестиційний проект.                  Розрізняють загальноекономічний ризик, що походить від несприятливих умов в усіх сферах економіки, та індивідуальний ризик, пов’язаний з умовами даного проекту.

           Залежно від чинників виділяють такі види інвестиційного ризику : - політичний ризик; - загальноекономічний ризик; - правовий ризик; - технічний ризик; - ризик учасників проекту; - фінансовий ризик; - маркетинговий ризик; - екологічний ризик.                  Політичний, правовий та загальноекономічний ризики можуть бути викликані зовнішніми умовами реалізації інвестицій. Інші види ризиків спричинюються можливими помилками планування та організації конкретних проектів.                  Технічний ризик зумовлюється великою кількістю хиб та помилок широкого спектру сторін інвестування, як-от пов’язаними з якістю проектування, технічною базою, обраною  технологією, управлінням проектом, перевищенням кошторису.                  Фінансовий ризик випливає з нездійснення очікуваних подій з фінансового боку проекту. Це можуть бути незаплановані зменшення або зникнення джерел та обсягів фінансування,  незадовільний фінансовий стан партнерів, зриви надходжень коштів від реалізації вироблених товарів чи послуг, несплатоспроможність покупців продукції та власні ппідвищені витрати.                  Маркетинговий ризик виникає з прорахунків під час оцінки ринкових умов дії проекту, наприклад ринків збуту чи постачання сировини і матеріалів, організації реклами чи збутової мережі, обсягу ринку, часу виходу на ринок, цінової політики, внаслідок низької якості продукції.                  Екологічний ризик пов’язаний з питаннями впливу на довкілля, можливої аварійності, стосунків з місцевою владою та населенням.                  Нарешті, ризик учасників проекту може бути пов’язаний з усіма неочікуваними подіями в управлінні та фінансовому стані підприємств-партнерів.                  О. Л. Устенко пропонує дещо інакшу класифікацію інвестиційних ризиків. Він поділяє їх на три групи, залежно від сфери вкладення капіталу : - інвестиційні ризики від вкладення коштів у виробничу та невиробничу сфери економіки; - інвестиційні ризики від діяльності фірми на фінансовому ринку; - кредитні ризики.                  Перша з вищезгаданих груп ризиків уявляє собою сукупність всіх тих ризиків, які діють на фірму під час проведення нею господарської діяльності, за винятком тієї її частини, яка пов’язана з діяльністю на фінансовому ринку.                  Інвестиційні ризики, пов’язані з діяльністю на фінансовому ринку, у свою чергу поділяють на три групи : - ризики втраченого зиску; - ризики зниження доходності; - відсоткові ризики.                     Група ризиків втраченої можливості “ має своїм джерелом імовірність  наставання непрямих (побічних) фінансових втрат, які виявляються в недоотриманні прибутку в результаті нездійснення фірмою якогось заходу, який би дозволив їй одержати цей прибуток (наприклад, відсутність страховки на судно, що перевозило вантажі даної фірми і згодом затонуло). Окремим випадком цього ризику є ризик внаслідок падіння загальноринкових цін, який найчастіше пов’язаний з падінням цін на всі цінні папери, що обігають на ринку, одночасно (наприклад, у результаті зниження загальної інвестиційної активності)”.                     Найчастіше ризики втраченої можливості є несистемними.

Їх можна запобігти завдяки проведенню спеціальних заходів.                     Іншою групою інвестиційних ризиків є ризики зниження доходностІ. Існування цмх ризиків є наслідком імовірності зниження розміру відсотків і дивідендів по портфельних інвестиціях, а також по внесках і кредитах.                     Портфельними інвестиціями називають вкладення коштів у цінні папери довгострокового характеру, які, за звичай, не передбачають швидкого одержання доходу. Найчастіше це інвестиції великих промислових програм.                     Ризики зниження доходності мають два різновиди : - відсоткові ризики; - кредитні                     Відсоткові ризики – це ризики активних операцій, які проводять фірми (в більшості випадків банки). Можливі такі джерела їхнього виникнення : 1) будь-які зміни в облікових ставках Національного банку; 2) зміни маржі комерційних банків  з кредитів, що надаються, і депозитних рахунків; 3) зміна в розмірах обов’язкових для резервування фондів  комерційних банків у Національному банку.  Наприклад, збільшення розміру резервного фонду в Національному банку означатиме для комерційних банків недовикористання частини їхніх пасивів, отже існує висока ступінь імовірності підвищення ними відсоткових  ставок по кредитах, що надаються, з одночасним зниженням відсотку по депозитних рахунках своїх клієнтів; 4) зміни в системі оподаткування всіх суб’єктів господарювання і фінансових  інститутів, зокрема; 5) будь-які зміни в портфелі інвестицій, який має фірма, а також зміни в доходності самих інвестицій; 6) імовірність змін у структурі пасивів (співвідношення власних і позичених коштів, термінових і ощадних депозитів, депозитів до запитання тощо); 7) за зростання банківського відсотку  може розпочатися масове “скидання” акцій, внаслідок чого їхня вартість зменшується; 8) в разі вкладання коштів інвестором у середньострокові та довгострокові цінні папери (особливо в ту їхню частину, що має фіксований відсоток) за поточного підвищення середньоринкового відсотку порівняно з фіксованим рівнем. Це означає, що інвестор міг би збільшити доходи, але не може вивільнити свої кошти через зазначені умови; 9) якщо емітент випустив в обіг цінні папери з фіксованим відсотком, то існує ймовірність настання для нього відсоткового ризику при поточному зниженні середньоринкового відсотку у порівнянні з визначеним їм фіксованим рівнем.                     Кредитні ризики тісно пов’язані з відсотковими, причини іхнього виникнення здебільшого однакові. Головна відмінність між цими двома групами ризиків зниження доходності полягає  в тому, що відсоткові ризики розглядаються з позицій кредитора, а кредитні – з позицій позичальника. При цьому виділяють декілька суто кредитних ризиків : 1) біржові ризики, сутність яких полягає в наявностів ймовірності виникнення втрат  у результаті укладення фірмою біржових угод (наприклад, ризик неплатежу комісійної винагороди, ризик неплатежу взагалі тощо); 2) селективні ризики (ризики вибору), які полягають у невірному виборі видів вкладення капіталу, видів цінних паперів при формуванні інвестиційного портфеля, виборі позичальника тощо; 3) ризики ліквідності, які пов’язані з можливістю втрат при реалізації цінних паперів або інших товарів внаслідок зміни їхньої якості, споживчої вартості тощо; 4) ризики банкрутства, які виникають у результаті невірного вибору способів вкладення капіталу і закінчуються повною втратою підприємцем власного капіталу і спроможності розрахуватися по взятих на себе зобов’язаннях.

Более 200 предприятий. фирм, научно-исследовательских учреждений и про- мышленно-финансовых групп из Украины и 18 стран мира приняли участие в его работе. Среди зарубежных участников – представители России (более 30 предприятий). США, Франции, Германии, Польши, Швеции, Казахстана, Грузии. Беларуси, Венгрии, Чехии. Канады и Китая. Впервые на киевской выставке были представлены Южная Корея, ОАЭ, Азербайджан и Великобритания. За все дни работы авиасалон посетило около 350 тысяч человек, освещали события 2I4 аккредитованных журналистов. представляющих 116 средств массовой информации. Особенностью нынешнего «Авіасвіта» являлось то, что он полностью проходил на терриюрии летно-доводочной базы АНТК им. О К. Антонова (до этого стационарная экспозиция размещалась на территории КиАЗ «АВИАНТ»). Стенды экспозиций участников, среди которых выделялись лидеры украинской авиационно- космической отрасли – АНТК им. O.K. Анюнова, «АВИАНТ», ХГАПП, ЗМКБ «Прогресс» им. А.Г Ивченко, ОАО «Мотор Сич», НКАУ, размещались в огромном ангаре площадью около 900С кв.м. 5-й киевский авиасалон порадовал более насыщенной по сравнению с предыдущими четырьмя выставками летной программой

1. Аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту

2. Суть нематеріальних активів, їх класифікація та оцінка

3. Передатні функції імпульсних автоматичних систем та оцінка їх якості

4. Вибір маркетингової стратегії та оцінка її ефективності

5. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання

6. Збутовадіяльність ЗАТ "Оболонь" та оцінка її ефективності
7. Вартість інвестиційного капіталу, оцінка інвестиційних якостей акцій
8. Оцінка толерантністідо ризиків та система лімітів у банку. План зниження ризику втрати інфраструктури банку на випадок техногенних катастроф (на прикладі АКБ "Укрсиббанк")

9. Оцінка чисельність, щільність, демографія популяції рослин та тварин

10. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

11. Грошова оцінка земель с. Новомихайлівка та с. Григорівка на території Новомихайлівської сільської ради Миколаївської області

12. Клініко-лабораторна оцінка та обґрунтування застосування нового силіконового підкладочного матеріалу для зубних протезів

13. Оцінка інвестиційної привабливості Австралії

14. Використання ділової гри на тему "Економічна оцінка родючості ґрунтів та врожайності с/г культур"

15. Оцінка формоутворення торцевих фрез профільної схеми різання та розширення області їх застосування

16. Сучасна оцінка та перспективи розвитку оздоровчої рекреації в Запорізькій області

Пелёнка-кокон "Карапуз" на липучке.
Пеленка-кокон для пеленания с удлиненными краями, оснащенными липучками. Дарит чувство комфорта и безопасности новорожденному малышу,
419 руб
Раздел: Пелёнки
Асборн - карточки. Готовимся к школе.
Набор из 50 двусторонних многоразовых карточек. Вас ждут задания для подготовки к школе, игры, головоломки, задачки на внимательность,
389 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Жидкое средство для стирки AQA baby, 1500 мл.
Разработано специально для детского белья - с первых дней жизни. Содержит энзимы – высокоэффективные натуральные компоненты, усиливающие
331 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

17. Організаційні основи фінансів виробництва. Оцінка фінансової стійкості

18. Якісна і кількісна оцінка податкових ризиків у сфері справляння податків (ПДВ)

19. Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище

20. Оцінка стану та використання майна організації (на прикладі ВАТ "Запоріжтрансформатор")

21. Оцінка ділових якостей працівників і менеджерів фірми

22. Оцінка природних ресурсів
23. Експертна оцінка доцільності і ефективності ручних внутріматкових втручань в родах і ранньому післяродовому періоді
24. Агресивна поведінка та самооцінка підлітка

25. Оцінка збитку після настання страхового випадку

26. Оцінка кредитоспроможності потенційного позичальника

27. Оцінка фінансового стану комерційного банку

28. Комерційні банки та їх види

29. Санітарна оцінка підприємств громадського харчування

30. Екологія та поведінка плазунів

31. Енергетична оцінка технологій у сільськогосподарському виробництві

32. Економічна оцінка активу балансу підприємства

Пасхальная подставка, на 8 яиц и кулич, 221x250 мм.
Размер: 221x250 мм. Оригинальная пасхальная подставка для кулича и 8 яиц. Заготовку можно расписать красками или задекорировать в технике
376 руб
Раздел: Подставки, тарелки для яиц
Настольная игра "Храбрые зайцы".
Раз в году, в середине лета, собираются зайки на лесной поляне и хвастают своими подвигами. Кто ночью совы не испугался, кто от серого
490 руб
Раздел: Карточные игры
Защита-органайзер для планшета (отделение для планшета + 3 кармана), 60х45 см.
Защита-органайзер для планшета (отделение для планшета + 3 кармана). Предназначена для защиты обивки сидений и для удобного хранения
503 руб
Раздел: Прочее

33. Аудиторський ризик та його визначення

34. Оцінка протидефляційної стійкості ґрунтового покриву південного степу України

35. Оцінка точності при параметричному методі врівноваження

36. Багаторозрядні комбінаційні суматори та АЛП

37. Структура й оцінка економічної інформації

38. Оцінка результату і похибки прямих вимірювань
39. Оцінка ефективності організації системи розподілу продукції на ЖКУВП "Біатрон-3"
40. Гігієнічна оцінка ефектвності оздоровлення дітей і підлітків на морському узбережжі

41. Клініко – патогенетична оцінка, прогноз і корекція реакцій систем адаптації на ендогенну інтоксикацію у хворих на менінгоенцефаліт

42. Клінічна оцінка аналізу видихуваного газу у підлітків із гастродуоденальною патологією

43. Аналітична маркетингова оцінка ринку горілки

44. Світові макроекономічні порівняння і оцінка місця України в них

45. Мотивіаційні теорії та принципи підвищення продуктивності праці

46. Оцінка доцільності правової охорони

47. Оцінка ефективності організаційного управління в охоронному агентстві

48. Оцінка персоналу

Изограф, 0,20 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Изограф имеет резервуар для чернил, который легко
1421 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Коврик силиконовый с разметкой, 50x40x0,1 см, розовый (арт. TK 0190).
Вы все еще делаете коржи одинаково круглыми при помощи тарелок? Но где взять столько тарелок разного диаметра, которые подойдут к каждому
379 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Шнуровка-бусы "Цветы".
Эта простая, но интересная игрушка увлечет малыша! Цель игры - нанизать на шнурок все бусинки. Ребенку будет интересно каждый раз менять
345 руб
Раздел: Деревянные шнуровки

49. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання

50. Оцінка економічної безпеки залізничного транспорту

51. Основні організаційні форми та види туризму

52. Критична оцінка теорії і практики фінансово-господарського контролю в історичному аспекті

53. Оцінка фінансового стану підприємства

54. Розрахунок й оцінка фінансової стійкості підприємства
55. Екологічна оцінка природних умов басейну річки Рудка (Волинська область)
56. Еколого-економічна оцінка природоохоронної діяльності підприємства СП "Шахта ім. В.І. Леніна"

57. Оцінка стану міської системи м. Рівного

58. Оцінка сучасної екологічної ситуації у світі

59. Економічна оцінка екологічних збитків

60. Загальна характеристика інвестиційних ризиків

61. Побудова споживчої функції. Оцінка параметрів системи економетричних рівнянь

62. Міграційні процеси та зміни етнічного складу населення України наприкінці XVIII - початку XX ст.

63. Методи оцінки ризиків інвестиційних проектів

64. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

Сумка-чехол транспортная для коляски-трость.
Сумка-чехол понадобится Вам, когда Вы отправитесь в поездку, полностью сохранит чистоту в автомобиле и обеспечит защиту одежды от
492 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Статуэтка "Мальчик на лошадке", 10 см.
Материал: фарфор. Регулярно удалять пыль или мыть тёплой водой. Товар не подлежит обязательной сертификации.
436 руб
Раздел: Миниатюры
Точилка "Eagle", синяя.
Работает от батареек 4 батарейки размера АА. Безопасна в использовании. Подходит для карандашей до 8 мм в диаметре. Стальное лезвие. В
325 руб
Раздел: Точилки

65. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

66. Печінка. Її будова, функції та хвороби

67. Інфляція та антиінфляційні заходи

68. Амортизаційні відрахування та методи їх розрахунку

69. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

70. Особливості оцінки кредитних ризиків банку
71. Валютні операції банку та валютні ризики
72. Виробнича травма та критерії її оцінки

73. Популяції та популяційні системи

74. Кваліфікаційні та етичні вимоги до облікових працівників

75. Конденсаційні та сублімаційні процеси в атмосфері

76. Порядок розгляду реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів, що реалізуються за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків

77. Лексичні одиниці з елементом скорочення в англійській авіаційній термінології та їх переклад

78. Інформатика та інформаційні процеси

79. Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах

80. Локальні, корпоративні та глобальні інформаційні мережі

Мягкий пол универсальный, зеленый, 60x60 см (4 детали).
4 детали - 1,5 кв.м. Пол идет в комплекте с кромками.
1080 руб
Раздел: Прочие
Рулетка для пропуска "Chrome Quadro", с карабином, 80 см.
Квадратная рулетка для бейджей из хромированного металла. С укреплённым металлическим зажимом на обратной стороне. Комбинируется со всеми
508 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Стиральный порошок "INDEX", универсал, 2400 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
444 руб
Раздел: Стиральные порошки

81. Системне програмування та операційні системи

82. Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert

83. Компоненти та функції сучасних транспортно-навігаційних глобальних інформаційних систем ГІС. Супутникові радіонавігаційні системи СРНС для менеджменту

84. Маркетингові стратегії підприємств та їх використання в інвестиційному проектуванні

85. Імуногенетична характеристика та критерії формування груп ризику розвитку гастродуоденальної патології у дітей

86. Окисно-відновні процеси в статевих клітинах бугаїв і корів, способи оцінювання якості та підвищення запліднюваності
87. Україна та інтеграційні процеси
88. Поняття "носій інформації" та "матеріальна основа документа": семантичне навантаження в професійній інформаційній діяльності

89. Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури

90. Основні принципи та нетрадиційні методи викладання українського народознавства в школі

91. Традиційні та прогресивні технологічні процеси

92. Релігійні аспекти древньоєгипетських вірувань та обрядів

93. Організаційні аспекти медико-соціальної реабілітації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих інтернатних закладах

94. Нетрадиційні та екстремальні види туризму в Криму

95. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

96. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

Подставка для колец "Кошка", 12 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка с покрытием золотой краской), стекло. Высота: 12 см. Товар не
365 руб
Раздел: Подставки для украшений
Ручка перьевая "Velvet Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус хром/золото.
Перьевая ручка "Velvet Prestige". Цвет корпуса: хром/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий. Пишущий узел: 0,8 мм.
404 руб
Раздел: Металлические ручки
Накидка Ritmix RAO-1317.
Материал: ПВХ. Размеры: 82 x 50 см. Варианты исполнения по цвету: прозрачный.
303 руб
Раздел: Прочее

97. Механізм дії інвестиційного ринку. Ринок інвестицій та інвестиційних товарів

98. Особливості інвестиційної політики держави в сучасних умовах. Антикризова інвестиційна політика та її напрямки

99. Сутність та види інвестицій. Поняття левериджа і його види


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.