Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Використання ділової гри на тему "Економічна оцінка родючості ґрунтів та врожайності с/г культур"

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Вступ Освіта - розвиток людини в процесі цілеспрямованої діяльності суспільства. В більш ширшому значенні освіта - це процес і результат засвоєння учнями систематизованих знань, набуття умінь і навичок, формування на їх основі наукового світогляду,моральних та інших рис особистості, розвиток творчих сил і здібностей. Навчання - це цілеспрямована взаємодія учня і вчителя, в процесі якої засвоюються знання, формуються звички. Кожен педагог часом відчуває сумніви щодо вибору стратегії педагогічної діяльності, коливаючись між інформаційним (традиційним) і активним (проблемним) методами навчання. За традиційною методикою процес навчання ведеться у формі монологу або діалогу: пояснює -- учень слухає чи вчитель опитує -- учні відповідають. У поняття активних методик навчання входять рольові, управлінські та навчальні ігри, соціально-психологічні, педагогічні й інші тренінги, комп'ютерні ігри -- все те, що забезпечує максимальну спільну активність викладача і учнів -- педагогіку співпраці. І одними із найважливіших і найпроблематичніших є методики використання ігрових ситуацій у навчанні економіці для того, щоб діти з самого раннього віку змогли шляхом ігрового представлення входити у складний світ &quo ;дорослих&quo ; економічних відносин. Ця проблема дуже актуальна для всіх вчителів та викладачів з економіки і тому у даній роботі буде розглянуте питання щодо впровадження активних методів навчання, а саме методу ділова гра, в систему навчання, та їх використання у навчанні з економіки; суть ігрових методів, що використовуються у навчанні та наведені приклади ігор, що використовуються у навчанні економічним дисциплінам. 1. Теоретична частина на тему &quo ;Ділова гра: поняття, основи, переваги, недоліки&quo ; Одним з видів активних методів навчання, які можливо використовувати на уроках економіки є ділова гра. Ділова гра - це метод імітації ситуацій, що моделюють професійну або іншу діяльність шляхом гри, за заданими правилами. До ділових ігор не можна відносити всі нові приймання, що з'являються, і методи навчання й будь-яку навчальну гру, як це іноді робиться, як у педагогічній практиці, так і в окремих виступах у пресі. Тому такі форми проведення уроків, як урок-концерт, урок-іспит і урок - змагання, урок - вікторина, імітація пізнавально-розважальних телепередач на уроках, не належать не тільки до ділової гри, але й до технології активного навчання. Ці методи й приймання активізації пізнавальної діяльності учнів, пожвавлення навчального процесу за допомогою всіляких ігрових ситуацій не відповідають тим особливостям і умовам організації, які визначають технологію активного навчання. У вікторині, змаганні учень може брати участь, може й не ухвалювати, але залишиться пасивним учасником - глядачем. Спроби змусити його приведуть до втрати ігрового моменту й позитивної настроєності на діяльність. У технології активного навчання &quo ;змушена активність&quo ; учасників обумовлена умовами й правилами, при яких учень або бере активну участь, напружено думає, або взагалі вибуває із процесу. Правила ділової гри визначаються обраною діяльністю.

Одним з її варіантів є рольові ігри. Коли діти відіграють в &quo ;дочки-матері&quo ;, вони точно імітують усі вхідні в гру ролі й не можуть від них відступати: так тата роблять, дітям так поводитися не можна, мама повинна. і т.ін. Можливе використання ділової гри й в навчальному процесі. Наприклад, виходячи із сучасних ринкових умов життя, на заняттях з світової економіки можна провести ділову гру &quo ;Інтеграційні процеси у світовій економіці&quo ;, у якій у процесі програвання ситуацій краще розуміється й освоюється складна для завчання термінологія, що вона позначає, сам характер інтеграційних процесів та діяльності інтеграційних об'єднань, їх місце й значення в ринкових відносинах. Така гра може бути організована й на етапі первинного закріплення матеріалу, і як узагальнення, і як певна форма контролю. У цьому випадку мова йде про самий стандартний варіант ділової гри. Такі варіанти, як організаційно-ділові й організаційно-розумові ігри й аналогічні їм, вимагають дуже серйозної спеціальної підготовки їх організаторів. Дослідники встановили, що при подачі матеріалу в такій формі засвоюється близько 90% інформації. Активність учнів проявляється яскраво, носить тривалий характер й &quo ;змушує&quo ; їх бути активними. Педагогічна суть ділової гри на тему &quo ;Інтеграційні процеси у світовій економіці&quo ; - активізувати мислення учнів, підвищити самостійність, внести дух творчості в навчанні, наблизити їх, підготувати до практичної діяльності. Головним питанням у проблемному навчанні виступає &quo ;чому&quo ;, а в діловій грі - &quo ;що було б, якби.&quo ;. Ділова гра відрізняється від ігор-розваг тим, що у неї є &quo ;післядія&quo ;. Коли учнями допущені прорахунки, вони починають розмірковувати над тим, &quo ;що я не зміг&quo ;, &quo ;чого не розумію&quo ;. Надзадачею гри є саме досягнення ефекту саморозвитку, самоосвіти, саморегуляції Даний метод розкриває особистісний потенціал учня: кожен учасник може продіагностувати свої можливості поодинці, а також й у спільній діяльності з іншими учасниками. У процесі підготовки й проведення ділової гри, кожен учасник повинен мати можливість для самоствердження й саморозвитку. Викладач повинен допомогти учневі стати в грі тим, ким він хоче бути, показати йому самому його кращі якості, які могли б розкритися в ході спілкування. Ділова гра - це контрольована система, тому що процедура гри готується, і коректується викладачем. Якщо гра проходить у планованому режимі, викладач може не втручатися в ігрові відносини, а тільки спостерігати й оцінювати ігрову діяльність учнів. Але якщо дії виходять за межі плану, зривають мети заняття, викладач може відкоригувати спрямованість гри і її емоційний настрой. Управління діловою грою як психолого-дидактичною системою має в своїй основі ряд принципів, наприклад, принцип реалізуємості, який полягає в тому, що керівник гри - вчитель, підкреслюючи складність задачі, повинен запевнити учасників - учнів у їх можливостях досягнення цілі, або принцип управління емоційно-інтелектуальним фоном, згідно з яким педагог створює і підтримує емоційно-інтелектуальний фон на основі урахування особистих інтересів та різного рівня готовності учасників гри, або принцип мажорності, який вимагає умов для зняття сором'язливості, скутості (умови везіння, жартівливі моменти) та ін.

Наприклад, учні вибирають яку країну вони хочуть представляти на міжнародній арені; визначившись з країною, починається розгляд основних цілей інтеграційних об'єднань, вирішення основних питань до яких відносяться: створення сприятливого зовнішньополітичного середовища; рішення завдань торговельної політики; сприяння структурній перебудові економіки; підтримка молодих галузей національної промисловості і т. ін. Ділова гра виконує навчаючі функції. Це форма знаково-контексного навчання, яка відтворює реальну ситуацію діяльності. Ці задачі створюють умови для зближення теорії з практикою, їх змикання у конкретних &quo ;виконавчих&quo ; задачах. Гра, як метод навчання, дозволяє ніби прожити конкретну ситуацію, вивчити її в безпосередній дії. Весь процес організації ділової гри можна розділити приблизно на шість етапів: I етап -- розробка гри, складання сценарію (організація гри, написання плану, розстановка меблів у класі, за для створення конференц-зали). II етап -- організаційний: необхідно роз'яснити учасникам гри цілі та зміст, ознайомити їх із програмою та правилами, розподілити ролі, поставити конкретні задачі, призначити та вибрати експертів (журі), визначити регламент виступів. Ролі можна розподілити за бажанням; III етап -- розігрування ситуацій і пошук рішення всередині кожної групи. Робота у групі може проходити у вигляді &quo ;мозкового штурму&quo ;, дискусії, тренінгу під керівництвом ігротехніка, обраного групою; IV етап -- міжгрупова дискусія: виступ учнів, захист ідей, проектів, взаємооцінки, &quo ;відкритий мікрофон&quo ;; V етап -- підбиття підсумків: аналізуються й узагальнюються результати (це роблять експерти), приймається загальне колективне рішення. При оцінці гри експерти (керівники) особливу увагу звертають на актуальність, реальність, економічність, оптимальність і оригінальність рішень; VI етап досить складний: треба перенести досвід мислення діяльності із гри в реальне життя освітньої установи. Для підготовки ділової гри можуть використатися всі дидактичні методи: пояснювально-ілюстративний (зображення карти світу, ілюстрація аналізу діяльності кожної країни,оголошення виконання бюджету за попередній рік), репродуктивний, частково-пошуковий, дослідницький. Так само слід дотриматися методичних вимог: гра повинна бути логічним завершенням і узагальненням знань з дисципліни &quo ;Економіка&quo ;, розділу &quo ;Світова економіка&quo ; практичним доповненням вивчення дисципліни в цілому; максимальна наближеність до реальних професійних умов; створення атмосфери пошуку й невимушеності; ретельна підготовка учбово-методичної документації; чітко сформульовані завдання; умови й правила гри; виявлення можливих варіантів рішення зазначеної проблеми; наявність необхідного устаткування. У використанні ділової гри можна відзначити позитивні й негативні моменти. Позитивне в застосуванні ділові ігри: висока мотивація, емоційна насиченість процесу навчання; підготовка до професійної діяльності, формуються знання й уміння, учні вчаться застосовувати свої знання; після ігрове обговорення сприяє закріпленню знань.

Им стал музыкант Сергей Пименов (проект «ППК»). Через пять лет случилось еще более радостное событие: в «Top 100 DJ Poll» 2008 вошли сразу два наших диджея: Дмитрий Алмазов (проект Bobina) и Филипп Беликов (DJ Feel), занявшие 28-е и 55-е места соответственно. DJ Шмель: Организаторы голосования очень тщательно следят за его ходом и всегда ловят нарушителей. Тем не менее некоторые диджеи все еще пытаются подтасовать результаты. Основной способ взлом систем безопасности сайта при помощи хакеров и дальнейшее начисление голосов на свое имя. Так, один китайский диск-жокей признался, что заплатил 4000 юаней (приблизительно 260 фунтов стерлингов) за 100 000 голосов. Он буквально в считаные секунды взлетел на первую строчку, после чего так же быстро был дисквалифицирован. Список всех «преступников» висит в открытом доступе на сайте «DJ Mag». «lbiza DJ Awards» Эта интернациональная премия вручается в клубе «Pacha» на испанской Ибице с 1998 года. Она позиционируется не как соревнование: ведь в искусстве не бывает лучших все субъективно

1. Економічна оцінка активу балансу підприємства

2. Економічна оцінка пасиву балансу підприємства

3. Економічна оцінка екологічних збитків

4. Гігієнічна оцінка третинного очищення стічних вод у біологічних ставах з вищою водяною рослинністю

5. Клінічна оцінка аналізу видихуваного газу у підлітків із гастродуоденальною патологією

6. Гідроекологічна оцінка річки Рось
7. Екологічна оцінка стану водних ресурсів басейну річки Устя Рівненської області
8. Екологічна оцінка стану ропи Куяльницького лиману

9. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

10. Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення

11. Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії

12. Економічна криза в Україні та шляхи її подолання

13. Продуктивність праці: економічна суть, методи вимірювання та планування росту за техніко-економічними факторами

14. Структура й оцінка економічної інформації

15. Оцінка економічної безпеки залізничного транспорту

16. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту

Подставка для бумаг трехсекционная сборная, серая.
Формат: А4. Материал: пластик. Цвет: серый.
337 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Ящик почтовый с замком, тёмно-зелёный.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
505 руб
Раздел: Прочее
Мебель для кукол "Спальня Конфетти".
Спальня "Конфетти" - это игровой набор, состоящий из пуфика, кровати и трюмо. Мебель собирается по схеме. При сборке не забудьте
565 руб
Раздел: Спальни, кроватки

17. Ефективність використання і відтворення основних засобів: оцінка і шляхи підвищення

18. Конкурентоспроможність національної економіки і валютний курс: оцінка впливу, прогнозування динаміки

19. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

20. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

21. Оцінка фінансового стану підприємства

22. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення
23. Економічна безпека Росії
24. ІНВЕСТИЦІЙНІ РИЗИКИ ТА ЇХ ОЦІНКА Беларус

25. Оцінка чисельність, щільність, демографія популяції рослин та тварин

26. Оцінка кредитоспроможності клієнта комерційного банку

27. Оцінка майна з метою страхування

28. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

29. Оцінка фінансового стану комерційного банку

30. Валютні ризики: економічна природа та управління

31. Оцінка обстановки на підприємствах легкої промисловості у надзвичайних ситуаціях

32. Економічна ефективність виробництва

Набор керамической посуды Disney "Холодное сердце. Эльза", 3 предмета (в подарочной упаковке).
Предметы набора оформлены красочными изображениями мультгероинями. Набор, несомненно, привлечет внимание вашего ребенка и не позволит ему
472 руб
Раздел: Наборы для кормления
Подставка для колец "Слоник", арт. 62258.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка с покрытием золотой краской), стекло. Товар не подлежит
365 руб
Раздел: Подставки для украшений
Бортик Polini Basic (цвет: белый).
Боковой бортик для подростковой кровати Polini Basic Монстрики и Polini Basic Джунгли 180х90см. Размер: 180х950х16 мм.
977 руб
Раздел: Бортики в детскую кроватку

33. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості

34. Економічна ефективність птахівництва

35. Експертна оцінка земель

36. Порівняльна оцінка ефективності підгодівлі курей-несучок преміксами різного виробництва

37. Інтенсифікація та її економічна ефективність у сільському господарстві

38. Виробництво зерна, його економічна ефективність
39. Суть нематеріальних активів, їх класифікація та оцінка
40. Оцінка протидефляційної стійкості ґрунтового покриву південного степу України

41. Рекреаційні ресурси, їхня характеристика та оцінка

42. Оцінка точності при параметричному методі врівноваження

43. Економічна інформатика

44. Економічна думка Древнього Сходу

45. Оцінка результату вимірювання і його погрішності по нормованим метрологічним характеристикам засобів вимірювальної техніки

46. Передатні функції імпульсних автоматичних систем та оцінка їх якості

47. Асортимент, споживчі властивості ялинкових прикрас та оцінка ступеня захисту прав споживачів при їх реалізації

48. Вибір маркетингової стратегії та оцінка її ефективності для ТОВ "Rehau" в Україні

Держатель-рулетка для бейджей "Style", желтый.
Используется для ношения именных, магнитных или пропускных карточек. Крепление бейджа: карабин-петля. Подходит ко всем бейджам, имеющим
383 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Шары Ньютона "Эврика", металл (арт. 98085).
Движение – это жизнь! Небольшая настольная кинетическая скульптура в собранном виде демонстрирует закон сохранения энергии, открытый
891 руб
Раздел: Антистрессы
Пленка воздушно-пузырчатая 2-х слойная, плотность 75 г/кв.м.
Универсальный упаковочный материал. Препятствует повреждению товаров при ударе, предотвращает проникновение влаги и пыли, защищает от
423 руб
Раздел: Фольга

49. Оцінка ефективності організації системи розподілу продукції на ЖКУВП "Біатрон-3"

50. Збутовадіяльність ЗАТ "Оболонь" та оцінка її ефективності

51. Клініко – патогенетична оцінка, прогноз і корекція реакцій систем адаптації на ендогенну інтоксикацію у хворих на менінгоенцефаліт

52. Характеристика й оцінка функціонального стану системи зовнішнього дихання

53. Економічна діяльність ООН

54. Економічна сутність статистики зовнішньої торгівлі, платіжного балансу та валютних курсів
55. Економічна характеристика країн Африки
56. Зовнішня економічна діяльність

57. Міжнародна економічна інтеграція

58. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

59. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

60. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

61. Аналіз і оцінка комерційної діяльності ПП РТА "Рубін"

62. Методи економічної оцінки інновацій

63. Оцінка доцільності правової охорони

64. Оцінка ефективності організаційного управління в охоронному агентстві

Набор цветных карандашей "Progresso", 24 штуки.
Цветные монолитные карандаши в лаковой оболочке. Бездревесные цветные карандаши "Progresso" имеют прочное лаковое покрытие,
793 руб
Раздел: 13-24 цвета
Кружка "Ниндзя".
Всем, кто очарован искусством японских самураев, наверняка понравится этот чайный набор: необычная глазастая кружка в тканевой чёрной
524 руб
Раздел: Кружки
Брелок "FIFA 2018. Забивака с подвесками".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: металл.
562 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры

65. Оцінка персоналу

66. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання

67. Особистість викладача вищої школи та її професіограма. Самоаналіз та експертна оцінка як основа підвищення кваліфікації викладача вищої школи

68. Економічна ефективність, впровадження засобів автоматизації на борошномельному підприємстві добової продуктивності Сп=270т/добу, Нв=75%

69. Економічна природа митного тарифу, його класифікація та функціональні завдання

70. Економічна ефективність туризму
71. Економічна природа дефіциту бюджету
72. Економічна суть грошей

73. Організаційні основи фінансів виробництва. Оцінка фінансової стійкості

74. Оцінка фінансового стану підприємства

75. Оцінка фінансового стану підприємства для можливості надання кредиту

76. Фінансова оцінка ефективності інвестиційних проектів

77. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності

78. Оцінка стану міської системи м. Рівного

79. Оцінка сучасної екологічної ситуації у світі

80. Вартість інвестиційного капіталу, оцінка інвестиційних якостей акцій

Ручка шариковая "Excellence", золото.
Новая подарочная шариковая ручка имеет необычный дизайн, который притягивает взгляд. Металлический миниатюрный корпус полностью усыпан
444 руб
Раздел: Металлические ручки
Набор детской посуды "Собачка", 3 предмета.
Набор посуды детский "Собачка". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 19
318 руб
Раздел: Наборы для кормления
Защитный детский бальзам от ветра и холода "Weleda" с календулой, 30 мл.
Защитный бальзам от ветра и холода с календулой Weleda разработан, чтобы уберечь нежную кожу ребенка от погодных воздействий. Он может
520 руб
Раздел: Крем детский

81. Економічна безпека підприємства в сучасних умовах та економічні ризики

82. Економічна глобалізація

83. Економічна діагностика діяльності Дослідно-експериментального заводу УкрНДІВЕ

84. Економічна думка Росії 17-18 ст. Економічні погляди І.Т. Посошкова

85. Економічна ефективність організації виробництва пальто

86. Економічна і національна безпека України
87. Економічна концентрація
88. Економічна криза, держава, суспільство: проблеми та шляхи їх подолання

89. Економічна політика як система: визначення, основні критерії, класифікація

90. Економічна роль держави в ринковій економіці

91. Економічна стратегія розвитку соціально-економічних систем України

92. Економічна сутність монополізму

93. Економічна теорія фізіократів

94. Законодавче забезпечення інноваційної діяльності в Україні: аналіз та оцінка

95. Міжнародна економічна інтеграція

96. Політика економічного зростання. Економічна кон’юнктура

Чайник со свистком "Mayer & Boch", 3,5 литра, эмалированный (арт. 23854).
Этот чайник со свистком изготовлен из высококачественной нержавеющей стали. Корпус чайника имеет элегантное покрытие с цветочным рисунком.
1624 руб
Раздел: Чайники эмалированные
Двусторонний говорящий плакат "Азбука и счет".
Суперновинка от Азбукварика! Двусторонний говорящий плакат станет незаменимым помощником родителей! На одной стороне плаката – говорящая
484 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Игра настольная развивающая "Веселые портреты".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 2 игровых полей - лиц и 58 съёмных элементов, присоединяя к лицам разные детали, ребенок может
656 руб
Раздел: Игры-пазлы

97. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності

98. Стандартизація, уніфікація та сертифікація продукції та їх економічна ефективність

99. Ринок - економічна основа комерційної діяльності


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.