Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Программное обеспечение Программное обеспечение

Основні функції операційних систем. Вбудований редактор FAR Manager

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ Бердичівський політехнічний коледжКонтрольна робота з предмету «Операційні системи»м. Бердичів 2008 р. 1. Основні функції операційних систем Операційна система, як і апаратне забезпечення, є невід'ємною частиною ПК. Однак, якщо апаратні вузли видимі і цілком матеріальні, те операційна система представляється користувачу як щось невловиме, «ефірне» і абстрактне. Разом з тим – це далеко не так. Користувач, що завантажує з диска комп'ютера операційну систему, одним натисканням на кнопку Power ініціює процес, що дозволяє занести в різні модулі ПК (процесор, оперативну пам'ять, контролери) всіляку інформацію. Ця інформація набудовує інформаційно-обчислювальну систему таким чином, щоб користувач зміг виконати на ПК ті чи інші задачі. Операційних систем багато і усі вони відрізняються особливими характеристиками. У цій главі розглянуті класифікація і характерні риси різних операційних систем, описані їхні складові частини й основні характеристики. Операційна система – комплекс програм, що входять до складу програмного забезпечення комп'ютера, що забезпечують керування роботою апаратних засобів комп'ютера, обміном даними між різними апаратними вузлами ПК, а також організуючий діалог комп’ютера з користувачем. Операційна система організовує обмін інформацією між оперативною пам'яттю, зовнішніми пристроями і центральним процесором. Вона координує роботу всієї безлічі пристроїв ПК. При рівнобіжній роботі процесора, пам'яті і зовнішніх пристроїв операційна система забезпечує поділ ресурсів, чим запобігає можливості виникнення конфліктів між компонентами обчислювальної системи. Користувач взаємодіє з персональним комп'ютером через зовнішній інтерфейс, що організований операційною системою. У залежності від своїх цілей, він уводить завдання й одержує результати їхнього виконання або, працюючи в діалоговому режимі, використовує для спілкування з ПК спеціальний інтерфейс діалогу. Діалоговий інтерфейс – це сукупність програмних засобів, призначених для обміну інформацією між користувачем і операційною системою. Існують два типи діалогових інтерфейсів між користувачем і комп'ютером – текстовий, як, наприклад, i операційній системі MS DOS, і графічний для операційної системи Wi dows, у графічних інтерфейсах інформація і команди представляються у виді піктограм (значків), і користувач виконує ті чи інші дії, указуючи на ці піктограми і маніпулюючи ними певним чином. Теоретично, вся інформація може вводитися в комп'ютер користувачем за допомогою клавіатури чи якого-небудь пристрою введення. Без залучення яких-небудь додаткових програмних засобів користувачу довелося б набирати всі інструкції для комп'ютера в машинному коді. Насправді усі зважується по-іншому. Операційна система одержує від користувача просту директиву, набрану в командному рядку. Користувачу операційної системи Wi dows 98 досить виділити відповідний графічний об'єкт, що представляє ту чи іншу програму, і клацнути на ньому кнопкою миші. Кожна програма складається з ланцюжка команд, що вводяться на обробку в центральний процесор. Ланцюжок команд, що надійшов на виконання, докладно опише процесору весь хід обчислювального чи обмінного процесу і передасть керування якої-небудь із прикладних програм.

Користувач не знає всіх подробиць обробки й обчислювальної діяльності ПК, а одержує лише конкретні кінцеві результати. Термін «операційна система» не має строгого визначення, оскільки в різних операційних системах у її склад входять різні системні програми. Найбільш важливими частинами операційної системи є: файлова система, драйвери зовнішніх пристроїв, завантажник, системна бібліотека. Крім того, до складу операційної системи можуть входити такі програми, як текстові редактори і редактори зв'язків, системні монітори, транслятори і т.д. Операційна може підтримувати два режими роботи центрального процесора – реальний і захищений. У реальному режимі роботи усі програми і дані розташовані в одній області пам'яті та будь-який користувач може знищити як і свої робочі файли, так і систему. 32-ох розрядні операційні системи, як правило, підтримують захищений режим роботи, якій дозволяє зберігати програми ядра операційної системи окремо від файлів користувача. Доступ користувача до системних програм обмежений та не дозволяє йому випадково вивести систему з ладу. 2. Вбудований редактор FAR Ma ager Редагування файла. Для редагування текстового файла можна використовувати внутрішній редактор FAR, а також будь-який вказаний користувачем зовнішній редактор. Вибір редактора здійснюється за допомогою пунктів меню FAR. Якщо при натискуванні клавіші використовується внутрішній редактор FAR при натискуванні клавіш – зовнішній, і навпаки. Розглянемо основні можливості внутрішнього редактора, вікно редагування якого зображене на малюнку. Курсор вказує на поточну позицію в тексті. Всі зміни тексту відбуваються в позиції курсору. Курсор можна переміщувати ліворуч, праворуч, вгору, вниз за допомогою клавіш «¬», «®», «­», «Ї». Управляти курсором можна також за допомогою клавіш «Up», «PgD », «Home» i «E d». Малюнок 1. Вікно вбудованого редактора FAR/ Для закінчення рядка слід натиснути клавішу . Для вилучення символів і рядків можуть використовуватись такі клавіші: – вилучення символу вліво від курсору; – вилучення тексту від курсора до кінця рядка. В редакторі можуть використовуватись такі функціональні клавіші: – зберегти відредагований файл під іншим іменем; – пошук підрядка в тексті. Потрібний підрядок слід ввести в відповідь на запит; – вийти з режиму редагування. При редагуванні документів перший рядок екрана е інформаційним. В ньому вказується ім'я файла, номер поточного рядка, номер поточного стовпця, кількість вільного місця в байтах для редагування. Для створення нового файла слід натиснути на комбінацію клавіш і ввести нове ім'я файла. На запит редактора створювати новий файл ( ew-File) або відмінити редагування (Ca cel) клавішами «¬» та «®», вибрати потрібну відповідь і натиснути клавішу . 3. Призначення програм для роботи з архівами інформації Один з недоліків магнітних носіїв полягає у тому, що вони не забезпечують абсолютну збереженість інформації. Ця інформація може бути зруйнована частково або повністю внаслідок фізичного псування носія, внаслідок дії зовнішніх магнітних полів, старіння магнітного покриття та ін. Бувають випадки, коли потрібна інформація знищується випадково.

Ці обставини вимагають від користувача мати на дискетах архівні копії документів. При цьому їх необхідно перевіряти та поновлювати не менше ніж один раз на півроку. Якщо увесь обсяг інформації, яким Ви користуєтесь, уміщується на кількох дискетах, то архівні копії можна зберігати в тому самому вигляді, в якому ви з ними працюєте, тобто в початковому. Для створення копій таких документів використовують стандартні засоби операційних систем. Але зберігання архівів у початковому вигляді дуже не вигідно за великих обсягів інформації. Річ у тому, що при зберіганні інформації в початковому вигляді не ефективно використовується поверхня носія. Доцільно вихідну інформацію попередньо стиснути (упакувати), а потім уже створювати її копії. Такий процес створення архівних копій називають архівацією. При архівації досягається економія дискового простору від 20 до 90%, що дозволяє на одному й тому самому носії зберігати значно більший обсяг інформації. Для архівації файлів використовують спеціальні програми, які називають архіваторами. Перші архіватори з'явилися в 1985 р. Вони можуть об'єднувати в один архівний файл цілі групи файлів, включаючи і каталоги. і Можливості сучасних архіваторів широкі і різноманітні. Але можна виділити функції, які є загальними. До них відносяться: можливість додавання файлів в архів, поновлення архіву, перегляд файлів в архіві, знищення файлів в архіві, захист файлів від несанкціонованого доступу, вилучення файлів з архіву, перевірка цілісності архіву та ін. Архівний файл може використовуватися тільки після того, як він буде відновлений у початковому вигляді, тобто розархівований. Розархівацію виконують або ті самі архіватори, або окремі програми, які називають розархіваторами. 4. Управління системними параметрами ПК за допомогою програми Se upU ili y Основна задача BIOS це стандартизація роботи з устаткуванням персонального комп'ютера. Однак саме це устаткування може бути дуже різноманітним і зміна складових частин комп'ютера може зажадати його додаткового настроювання. Для настроювання багатьох параметрів персонального комп'ютера призначена спеціальна програма, називана Se up U ili y (Утиліта настроювання). Оскільки дана програма працює з апаратурою вашого комп'ютера, то вона є невід'ємною частиною BIOS. 1. Запуск програми Se up U ili y У вас є можливість запустити програму Se up U ili y тільки під час перезавантаження вашого комп'ютера. Якщо ви працюєте в системі Wi dows 98, щоб перевантажити ваш комп'ютер необхідно виконати наступні дії: Натисніть кнопку Пуск (S ar ) на панелі задач. Відкриється основне меню Wi dows. Виберіть команду меню Завершення роботи (Shu dow ). З'явиться діалог Завершення роботи з Wi dows (Shu dow Wi dows) У верхній частині екрана буде напис про те, що це BIOS від фірми Award Sof ware і логотип E ergy S ar, що говорить про те, що дана BIOS підтримує режим збереження енергії. Малюнок 2. Внизу екрана з'являються 2 рядки. Самий нижній рядок говорить про версію і дату випуску BIOS, установленої на вашому комп'ютері. Ледве вище розташований рядок з текстовим написом, що говорить: Press DEL o e er SE UP.

Безусловно, в спортивной борьбе подобные приемы недопустимы, но в геополити­ческом противоборстве, а тем более на войне, в ход идут все средства достижения победы. Советский Союз про­играл «холодную войну» не только и не столько в резуль­тате внешнего воздействия, но и в результате «пятой колонны», подорвавшей способность советской систе­мы к геополитическому противоборству. И с нами, с Рос­сией, сегодня проводится такая гигантская многоплано­вая специальная операция, в которой русскую силу, ее способность к сопротивлению подрывают изнутри, ко­нечная цель которой - расчленение и уничтожение Рос­сии как субъекта мировой политики. Применение организационного оружия — тоже один из небоевых видов специальных операций. Скажем, чтобы лишить любую организованную структуру или систему способности воспроизводить ее внешнюю целевую фун­кцию, необходимо внести помехи в порядок ее внутрен­него функционирования. Лучше всего для этих целей го­дится постоянно проводимая реорганизация или рефор­ма, в результате которых система постепенно утрачива­ет способность к выполнению своей основной функции

1. Особливості операційних систем реального часу

2. Побудова надійних операційних систем, що допускають наявність ненадійних драйверів пристроїв

3. Компоненти та функції сучасних транспортно-навігаційних глобальних інформаційних систем ГІС. Супутникові радіонавігаційні системи СРНС для менеджменту

4. Задачи, основные функции и система ОВД

5. Понятие, классификация и содержание основных функций государства

6. Основные формы операций по прорыву позиционного фронта в годы первой мировой войны
7. Планирование - как основная функция управления
8. Производство товаров и услуг как основная функция фирмы. Факторы производства

9. Основные функции менеджмента

10. Речь, ее основные функции и свойства

11. Основные функции культуры

12. Учет основных хозяйственных операций

13. Основные банковские операции

14. Основные закономерности развития компьютерных систем

15. Основные функции и принципы экологической политики

16. Функции, операции и услуги коммерческих банков, их баланс и прибыль

Чехол-органайзер для спинки авто "Happy Baby".
Чехол-органайзер – аксессуар, просто незаменимый во время поездок на автомобиле, благодаря множеству вместительных карманов. Помимо
699 руб
Раздел: Прочее
Детская горка, цвет: красный/желтый, скат 140 см.
Для активного летнего отдыха вам пригодится пластиковая горка Долони. Горка изготовлена из яркого пластика и украсит любую детскую комнату
2200 руб
Раздел: Горки
Магнитная игра для путешествий "Волшебный лес".
Уникальная логическая игра-головоломка для отличного времяпрепровождения и тренировки ума. Имеет компактное игровое поле с магнитными
530 руб
Раздел: Игры на магнитах

17. Аудит інших операційних доходів

18. Основные функции государства, тенденции их развития

19. Книга. Основные функции и свойства

20. Впровадження інформаційних систем і CASE-засоби

21. Магистрально-модульная архитектура ПК. Основные функции центрального процессора. Оперативная память

22. Особливості виконання основних арифметичних операцій в ЕОМ
23. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту
24. Технологічні аспекти теорії проектування інформаційних систем

25. Предмет и основные функции истории

26. Основні функції культури

27. Нарушение строения и функций органов и систем при хроническом алкоголизме

28. Основные функции международного валютного фонда

29. Основные подходы к исследованию систем управления

30. Понятие, сущность, цели, задачи и основные функции менеджмента

31. Деятельность библиографического посредника и основные функции библиографа в области социально-гуманитарных наук

32. Основные функции управления в деятельности заведующего

Деревянная игрушка "Металлофон".
Каждая нота на металлофоне имеет свой цвет. Ударяя по разным пластинкам палочкой, ребенок извлекает разные звуки, складывает их в ритмы и
339 руб
Раздел: Ксилофоны, металлофоны
Глобус Земли, физико-политический, рельефный с подсветкой, 250 мм.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. На карту глобуса нанесены страны мира, названия городов и другая
908 руб
Раздел: Глобусы
Средство для умягчения воды Calgon "2 в 1" (1,6 кг).
Эффективно смягчает воду и предотвращает образование накипи, защищая все важные детали вашей стиральной машины. С Calgon ваша стиральная
573 руб
Раздел: Для очистки стиральных машин

33. Сучасна теорія політичних партій та партійних систем

34. Политология - объект, предмет и основные функции, категории, методы и закономерности. Место политологии в системе социально-гуманитарных наук

35. Нерівноважні поверхневі структури реакційно-дифузійних систем типу активатор-інгібітор

36. Анализ прибыли как одной из основных функций управления

37. Экологическое страхование: понятие, основные функции, элементы

38. FAR Manager
FAR Manager
39. Парламент Великобритании и его основные характеристики. Функции палат
40. Основные формулы тригонометрии. Таблица частных случаев для тригонометрических функций. Таблица углов sin, cos, tg, ctg

41. Основные понятия в теории функциональных систем Анохина

42. Методика аудиторской проверки операций с основными средствами

43. Проектирование основных составляющих процесса управления по функциям: планирование, организация, мотивация и контроль для фирмы "Оптика"

44. Функции и формы статистической таблицы. Основные элементы и правила построения

45. Основные процедуры и функции модуля CRT

46. Понятие культуры, сущность и её функции. Основные культурологические школы

47. Основные типы систем управления

48. Парламент Великобритании и его основные характеристики. Функции палат

Подгузники-трусики "Pampers. Pants. Джамбо", Maxi (9-15 кг), 52 штуки.
Для активных и любознательных мальчиков и девочек так важен комфорт, поэтому Pampers разработал универсальные подгузники-трусики Pampers
1117 руб
Раздел: Более 11 кг
Бумага для принтера "Ballet Classic", формат А3, 500 листов.
Бумага Ballet Classic имеет категорию качества «В», что позволяет использовать ее при создании документации различного типа. Обладая
502 руб
Раздел: Формата А3 и больше
Зеркальце карманное "Бабочка", 8x7 см.
Симпатичное карманное зеркало станет Вашим незаменимым помощником и с легкостью разместится даже в небольшой женской сумочке или кармане.
354 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки

49. Основные направления и перспективы развития некоторых активных операций

50. Особенности основных правовых систем современности

51. Функции и операции РКЦ

52. Функциональная схема компьютера. Основные устройства компьютера и их функции

53. Арифметические операции. Стандартные математические функции

54. Функции биосферы (по Вернадскому и основные биосферные законы по Реймерсу)
55. Операції комерційних банків щодо залучення вкладів населення (на матеріалах АКБ "Правекс-Банк")
56. Основные операции и роль коммерческих банков в рыночной экономике

57. Основные этапы документооборота денежно-расчетных операций

58. Правове регулювання гарантійних операцій банків. Документи, що регулюють використання гарантій в міжнародних операціях

59. Функции и операции Национального банка Республики Казахстан как Центрального банка страны

60. Види комерційних банків, крітерії їх класифікації та особливості побудови і функціонування

61. Контроль, ревізія і аудит операцій з основними фондами

62. Облік операцій основних господарських процесів

63. Учет и оформление операций по формированию уставного капитала. Учет операций по движению основных средств

64. Аудит операций с основными средствами

Детский стиральный порошок "Ondalind", без фосфатов, 1,8 кг.
Экологически безопасный гранулированный стиральный порошок, гипоаллергенный, без фосфатов, без хлора, без запаха. Инновационная технология
655 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Средство для мытья посуды Finish "Power Powder", порошкообразное, 2,5 кг.
Средство для мытья посуды в посудомоечных машинах порошкообразное, начинает действовать сразу, устраняя даже самые сильные
718 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Цветные карандаши Color Peps, трехгранные, 12 цветов, в металлической коробке.
Яркие, насыщенные цвета, трехгранная форма для удобного захвата, прочный, легко затачиваемый корпус из древесины американской липы.
386 руб
Раздел: 7-12 цветов

65. Характеристика основных способов действия в специальной операции по пресечению захвата ВГО

66. Основные операции с недвижимостью

67. Основные формы осуществления правовым государством функций гаранта основных прав и свобод человека и гражданина

68. Безпека в мережевій операційній системі FreeBSD

69. Исследование операций и теория систем

70. ЛИСП-реализация основных операций над нечеткими множествами
71. Мережевий друк в операційній системі FreeBSD
72. Основные угрозы безопасности информации и нормального функционирования информационных систем

73. Применение встроенных функций табличного редактора excel для решения прикладных статистических задач

74. Текстовый редактор "Блокнот" с функцией шифрования - дешифрования классическими криптографическими методами

75. Електронний журнал в системі інформаційних ресурсів бібліотеки: друга половина ХХ – початок ХХІ століття

76. Функціональні і структурні схеми систем радіоавтоматики

77. Основные задачи и функции логистики

78. Оценка функционального состояния основных систем организма

79. Основные управленческие функции в организации

80. Дидактична гра в системі організаційних форм навчання

Мел круглый "White Peps", 100 штук, белый.
Высококачественный мел из карбоната кальция. Для детского творчества и школы. Не крошится. Технология «меньше пыли». Круглая форма
445 руб
Раздел: Мел
Экспресс-скульптор "Эврика", малый.
Настоящее искусство в Ваших руках! Экспресс-скульптор - это не только стимулятор творческих способностей, но и точечный
448 руб
Раздел: Антистрессы
Защитная накидка на автокресло "Зверята".
Защитная накидка на автокресло. Карман на молнии. Два кармана на липучке. Материал: текстиль. Размер: 44х69,5 см.
318 руб
Раздел: Прочее

81. Основные этапы разработки, внедрения и подготовки производства гибких производственных систем

82. Основні тенденції розвитку релігійних процесів в сучасному українському суспільстві

83. Основные операции паросилового цикла Ренкина

84. Социокультурные функции и роль физической культуры в формировании основных качеств и свойств личности

85. Види грошей. Кредитні гроші. Кредитна система України. Функції та операції Центрального банку

86. Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства
87. Рішення систем нелінійних рівнянь. Метод ітерацій. Метод Ньютона–Канторовича
88. Основные этапы развития и конструктивной эволюции техники в области самолетостроения

89. Основные звездные характеристики. Рождение звезд

90. Особенности искусственных спутников земли на примере спутниковых систем связи

91. Структура и функции клеточного ядра

92. Эпифиз и его гормональные функции

93. Основные проблемы генетики и механизм воспроизводства жизни

94. Строение и функции клетки

95. Разработка основных биотехнологических процессов производства и системы управления качеством липидных косметических препаратов (на примере тоников для проблемной кожи)

96. Слуховой анализатор. Строение и функции сердца

Стиральный порошок "INDEX", универсал, 6000 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
1024 руб
Раздел: Стиральные порошки
Карандаши цветные "Kores", 36 цветов, с точилкой.
Цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт. Мягкий грифель.
622 руб
Раздел: Более 24 цветов
Подставка для колец Zoola "Кошка", хром.
Серия стильных и функциональных держателей для украшений от Umbra. Они предназначены как для хранения украшений, так и общего декора
590 руб
Раздел: Подставки для украшений

97. Основные принципы создания группировок войск для сражения, принятия решения командованием и организации управления

98. Строительство и наладка систем обеззараживания питьевой воды

99. Основные черты географии народного хозяйства Дальнего Востока


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.