Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Навчити цікаво та ефективно – основнa проблема сучасної школи

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Реферат на тему: «Навчити цікаво та ефективно – основнa проблема сучасної школи» Зміст Вступ Частина І 1. Конкретизація навчальних цілей – ключ до подолання педагогічних стереотипів у підготовці та проведенні сучасного уроку 1.1 Правила формування навчальних цілей 1.2 Таксономія навчальних цілей в різних доменах 2. Конспекти уроків 2.1 Конспект уроку математики з теми „Задачі на визначення часу за відомими швидкістю та відстанню. Дії з іменованими числами” 2.2 Конспект уроку читання з теми „Всеволод Нестайко „Живжик” 2.3 Конспект уроку курсу „Я і Україна (природознавство)” з теми „Водойми на території України: Моря. Охорона морів” 2.4 Конспект уроку української мови з теми „Вправи на доцільне використання у мовленні прикметників. Спостереження за виражальними можливостями прикметників-антонімів” (4 клас) 2.5 Конспект уроку образотворчого мистецтва з теми „Мистецтво петриківського розпису. Декоративна стилізація рослинних форм” Частина ІІ 3. Тест з математики з теми „Додавання і віднімання багатоцифрових чисел” Вступ ХХ століття – час історичних підсумків та народження нових ідей. Життя швидкоплинне і швидкозмінне. Вчителі навчають сьогоднішніх учнів – завтрашні покоління дорослих. Отже, якісне навчання – „це навчання, орієнтоване на завтра”. Широко використовуються нестандартні уроки, які найбільш повно враховують вікові особливості, інтересі, нахили, здібності кожного учня. В ньому поєдналися елементи традиційних уроків – сприймання нового матеріалу, засвоєння, осмислення, узагальнення – але у незвичайних формах. Саме такі уроки містять в собі елементи майбутніх технологій, які при групуванні їх у певну систему, що ґрунтується на глибокому знанні потреб, інтересів та здібностей учнів, можуть стати дійсно інноваційними. Широке використання нетрадиційних методик, які застосовують на уроках, спонукає учнів до самостійної праці, до творчого мислення, пошуку. Визначаючи методику їх проведення, потрібно враховувати змістові особливості різних предметів, суттєві відмінності розвитку 6 – 9 річних дітей, умови, в яких працюють діти. Саме це особливо впливає на навчальні результати, творчий розвиток особистості. Тому, чим повніше, надійніше і послідовніше на уроці вдається пов’язати змістовий, мотиваційний компоненти навчальної діяльності, тим сильніше система уроків впливатиме на виховання і творчий розвиток школяра. Щоб засвоєнні знання переходили в гнучкі уміння, раціональні способи, щоб навчальний результат уроку поєднувався з розвитком пізнавальних здібностей учнів, їх умінням вчитися, потрібно здійснювати різнобічний розвиток учнів: удосконалювати досвід творчої діяльності; зміцнювати світоглядні уявлення і поняття; формувати загально навчальні вміння і навички; цілеспрямовано розвивати процеси сприймання. Нестандартні уроки відрізняються від звичних комбінованих уроків і метою, в якій переважає орієнтація та розвиток творчих здібностей, інтересів, нахилів учнів, їхніх специфічних умінь, на отримання певних знань, умінь.

Для нестандартних уроків характерні: колективні способи роботи; активізація пізнавальної діяльності; партнерський стиль взаємовідносин; цікавість до навчального матеріалу; творча складова; нестандартні підходи до оцінювання. Нетрадиційні уроки сприяють готовності дитини до життя, що включає такі якості: уміння приймати рішення та робити вибір; завжди працювати якісно; проявляти ініціативу; вміти працювати з іншими людьми. Найпоширеніші нестандартні уроки: уроки фантазії і мислення; урок-інтелектуальна розвага; урок-екскурсія; урок-гра; урок-конкурс; урок-подорож; урок-інтерв’ю; урок-вікторина; урок-семінар; урок„круглий стіл”; урок-дискусія. 1. Конкретизація навчальних цілей – ключ до подолання педагогічних стереотипів у підготовці та проведенні сучасного уроку Перетворення в українському суспільстві докорінно змінили орієнтацію в галузі освіти. Нова освітня філософія визначала головну стратегію педагогічної діяльності: спрямування навчально-виховного процесу на формування духовного світу особистості, розкриття потенційних можливостей та здібностей учнів. Розв’язання цих актуальних проблем можливе лише на основі широкого запровадження нових педагогічних технологій, спрямованих на всебічний розвиток дитини. А що може бути краще для становлення особистості, ніж відчуття успіху і задоволення від результатів своєї праці?! Учителі, як правило, застосовують спрощені методи навчальних досягнень відповідно оцінюються різні сторони відповідей. При контролі не встановлюються конкретні цілі, яких треба досягти у процесі навчання. Різним є трактування передбачування результатів навчання: для одних вчителів об’єктом контролю є фактичний матеріал, який засвоїли учні; для інших – здатність застосовувати знання на практиці; для ще інших – здатність переносити знання на вирішення нових завдань. Уникнути цих розбіжностей допоможе оволодіння учителями науковими підходами до формування і конкретизації навчальних цілей. Сучасному вчителеві потрібно навчитися формулювати цілі настільки точно і чітко, щоб можна було однозначно зробити висновок про ступень їх реалізації та побудувати такий дидактичний процес, який гарантував би їх досягнення упродовж заданого часу. Для цього можна створити максимально чітку, зрозумілу й конкретну мету для опису цілей навчання. 1.1 Правила формування навчальних цілей 1. Формулювати навчальні цілі через результати навчання, виражені у діях учнів, причому таких діях, які учитель або інший експерт може надійно впізнати й оцінити. 2. Формулювати цілі максимально конкретно і діагностично, тобто настільки точно і чітко, щоб можна було однозначно зробити висновок про ступінь їх реалізації і сконструювати такий дидактичний процес, який гарантував би їх досягнення впродовж заданого часу. 3. Правильно вибирати дієслово для опису дії учня. Допустимим є використання наказової форми дієслова. 4. Вказати на умови, за яких учень буде демонструвати здатність виконувати завдання. 5. Визначити критерії або стандарти оцінювання навчальних цілей досягнень учнів. 6. цілі повинні бути унітарними, тобто кожне положення повинне відноситися до одного процесу.

1.2 Таксономія навчальних цілей в різних доменах Когнітивний домен або пізнавальна сфера (Bloom – 1956) Особистісна або емоційна (ефективна) сфера (Kra hwoll – 1964) Психомоторний (сфера) (Simpso – 1966, Kibler – 1970, Harrow – 1972) Когнітивний домен або пізнавальна сфера Пізнавальна сфера містить цілі, що описують знання та інтелектуальні здібності учнів. Класифікація пізнавальної сфери включає шість класів цілей, що розміщені відповідно до складності завдань: - знання; розуміння; застосування; аналіз; синтез; оцінювання (порівняльна оцінка). Особистісна або емоційна (ефективна) сфера Містить цілі формування емоційно-особистісного ставлення до явищ навколишнього світу, починаючи з простого сприймання, інтересу, готовності реагувати, до засвоєння цінностей орієнтації і стосунків, їхнього активного вияву. Тут визначають п’ять основних класів: - сприймання; реагування; засвоєння ціннісної орієнтації; організація ціннісних орієнтацій; поширення ціннісних орієнтацій або їхнього комплексу на діяльність. Психомоторна сфера: Містить цілі пов’язані з формуванням тих чи тих видів рухової маніпуляції діяльності, нервово-м’язової координації. Психомоторну сферу поділяють на п’ять класів відповідно до рівнів розвитку психомоторних здібностей: імітація; маніпуляція; впевнене (без інструкції) виконання дії, контрольованого свідомістю; вміння узгоджено виконувати сукупність дій їх усвідомленим контролем; вміння виконувати сукупність дій автоматично з повним засвоєнням знань. 2. Конспекти уроків 2.1 Конспект уроку математики з теми „Задачі на визначення часу за відомими швидкістю та відстанню. Дії з іменованими числами”(4 клас) Загальнопізнавальні цілі: вчити розв’язувати задачі на визначення часу; розвивати логічне мислення; виховувати старанність у роботі. Когнітивні рівні Конкретизовані навчальні цілі Перелік завдань-запитань, які забезпечують досягнення конкретизованих цілей Навчально-методичне забезпечення Знання - знає одиниці часу, швидкості та їх коротке позначення; - Виконай тестове завдання: Вибери рядок у якому записані одиниці часу: А. 5 год, 6 хв, 4 с; Б. 5см, 4 хв, 4 мм; В. 4 кг, 4 кг 41 г. - Виконай тестове завдання. Вибери рядок у якому записано одиниці вимірювання швидкості: А. 4 м, 5 м 44 мм; Б. 5км/год, 4 хв/с; В. 5 см, 5 год, 4см. Тестове завдання записане на дошці. Розуміння - Порівнює одиниці вимірювання часу; - Порівнює одиниці часу і довжини; - Виконання завдання. Поставте знаки &g ;, &l ;, =. 4 м 96 см  4 м 69 см 3 год 06 хв  2 год 66 хв 4 год 54 хв  4 год 45 хв Тестове завдання за писане на дошці Застосування - Виводить формулу для обчислення часу за відомими швидкістю і відстанню; - Розв’язує задачі на визначення часу; - Обчислює приклади х іменованими числами; - За даними таблиці знайти час руху. - Розв’яжіть задачу на визначення часу. - обчисліть приклади з іменованими числами 24м75см 19м9см=12км45м-9км56м = =(10год4хв 10год60хв)·2=(2м-80см)·4= Додаток 1: Картка з даними відстані і швидкістю у таблиці. Додаток 2: Картка з умовою задачі.

Он из поколения тех молодых, кто делает сейчас бизнес, а не политику (точнее сказать, их политика бизнес) ресторанный, салонов красоты, банковский; посетителей дорогих клубов, дорогих бутиков, светских тусовок, запечатленных на страницах глянцевых журналов. У них одни манеры, один взгляд на жизнь, общая система ценностей. Шоу-бизнесу оказался нужен «жанр Галкина» и Галкин появился. Галкин даже не жанр, Галкин явление, самородок, уже готовый к употреблению. Потому ему и школа оказалась не нужна, ему было достаточно короткого инкубационного периода в университетской самодеятельности. PНет ли проблем в преподавательском составе? Скажем, Орлов и Дадамян жаловались, что очень трудно реальных практиков, которые могут что-то дать студенту, заманить в ГИТИС. У вас есть такая проблема? PУ нас тоже существует проблема «практик школа». Но у нас она существует в несколько ином ракурсе. Почти все педагоги актерского мастерства, которые пришли на кафедру в последние годы,P это активно занятые в театре актеры. Ю.М. Авшаров, Ю.Б. Васильев, Ю.Б. Нифонтов, В.А

1. Основні риси та якості педагога в сучасній школі

2. Погляди Фрейда на релігію та деякі проблеми сучасності

3. Основные проблемы современной школы

4. Екологія та економіка (минуле, сучасне, перспективи)

5. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

6. Глобальні проблеми сучасності
7. Інформатика і сучасна школа
8. Виробництво, споживання та торгівля кавою та кавовими напоями

9. Товарознавча характеристика якості кави та кавових напоїв, що реалізуються у торговій мережі м. Харкова

10. Коронарний синдром Х: патогенетичні механізми, діагностика та ефективність терапії інґібіторами анґіотензин-перетворювального ферменту при тривалому спостереженні

11. Вегетативна та ендотеліальна дисфункція у хворих на фіброміалгію: зв’язок з клінічними проявами та ефективністю лікування

12. Критерії якості праці менеджера та ефективності управління

13. Развіццё вучнёскага самакіраавння ў сучаснай школе

14. Політична еліта та лідерство в сучасній Україні

15. Вітчизняні та світові проблеми професійної етики в соціальній роботі

16. Особливості аналізу та ефективності використання основних засобів підприємства

Кукольная мебель "Шкаф".
Шкаф - один из самых необходимых предметов мебели в любом доме, особенно в кукольном. И хочется, чтобы этот предмет был красивым,
362 руб
Раздел: Гардеробные, прихожие
Подушка детская "Бамбук" 40x60 см, арт. ДТ-ПСБД-4060-1.
Детская подушка "Бамбук", подушка с отстрочкой: с наполнителем из бамбукового волокна 400 г/кв.м, чехол (100% хлопок) - сатин
558 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Подгузники Moony, 4-8 кг, экономичная упаковка, 81 штука.
Максимально удобны и просты в применении. "Дышащая поверхность" подгузников обеспечивает доступ воздуха к коже ребенка, а
1423 руб
Раздел: 6-10 кг

17. Глобальні проблеми сучасності

18. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

19. Проблеми ефективності виробництва та формування ринку зерна

20. Сучасні вимоги до формування та реалізації ефективної маркетингової стратегії

21. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

22. Проблемы обучения информатики в школе
23. Проблема равновесия рыночной системы во взглядах классической школы
24. Сутність та зміст сучасного менеджменту

25. Проблема обретения взаимоединства семьи, школы и Церкви в воспитании подрастающего поколения

26. Проблема соблюдения прав учащихся в условиях демократической школы

27. Конституцiйний Суд Украiни. Досвiд та проблеми.

28. В.В. Розанов о проблемах воспитания и образования в семье и школе

29. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

30. Проблемы равновесия рыночной системы во взглядах классической школы

31. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

32. Проблеми та перспективи малого бізнесу

Электроминикар Tokids "Лев", цвет желтый.
Помимо того, что каталка может развивать моторные функции, научиться управлять своим собственным маленьким автомобильчиком, она также
1261 руб
Раздел: Электромобили
Карандаши цветные "Color'Peps", треугольный корпус, 36 цветов.
Карандаши цветные из американской липы, треугольные, ударопрочный грифель. В наборе: 36 цветов.
668 руб
Раздел: Более 24 цветов
Таблетки бесфосфатные для посудомоечных машин "Vaily", 30 штук.
Экологически безопасные для Вас и Вашего дома. Подходят для детской посуды. Специальная формула на основе органических компонентов. Не
430 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

33. Проблемы равновесия рыночной системы во взглядах классической школы

34. Фондова біржа в україні проблеми та перспективи розвитку

35. Проблема стратосферного озону. Хлорфторвуглеці(ХФВ) та їх вплив на озоновий шар

36. О проблеме духовно-нравственного воспитания личности в школе

37. Кризис семи лет и проблема психологической готвности ребенка к обучению в школе

38. Освоєння космосу: історія та сучасність
39. Операції банку з платіжними картками та напрями підвищення їх ефективності
40. Проблеми іпотечного кредитування та перспективи його розвитку в Україні

41. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

42. Аналіз ефективності банківських операцій з пластиковими картками та шляхи їх вдосконалення

43. Глобальні проблеми забезпечення життєдіяльності та якості життя людини

44. Адвентивна флора Чернігівської області: історія формування та сучасний стан

45. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості

46. Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення

47. Економічна ефективність переробки молока та шляхи її підвищення на прикладі ЗАТ "Бахмачмолококонсерв"

48. Інтенсифікація та її економічна ефективність у сільському господарстві

Подарочная расчёска для волос "Лиза".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Набор маркеров для досок "Kores", 3 мм, 6 штук.
Набор маркеров для досок. Круглый наконечник. Пластиковый корпус. Стираются с таких гладких поверхностей, как пластик, стекло и эмаль,
390 руб
Раздел: Для досок
Набор капиллярных ручек "Triplus 334", 42 цвета.
Количество цветов: 42 ярких цвета. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
2653 руб
Раздел: Капиллярные

49. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

50. Сучасні облікові системи: переваги та недоліки

51. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

52. Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи

53. Екологічні проблеми України та шляхи їх розв’язання

54. Комплексний теоретичний аналіз проблеми однобічності та неповноти дізнання, досудового та судового слідства у кримінальному судочинстві
55. Наукові школи та теорії в зарубіжній кримінології
56. Проблеми розвитку демократії в сучасній Україні

57. Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі

58. Реалії в сучасній англійскій мові та їх переклад на рідну мову

59. Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст

60. Придністровська проблема: витоки, сутність та шляхи її вирішення

61. Проблеми Батьківщини та походження слов’ян

62. Територіальна громада в Україні: історичні витоки та сучасність

63. Школа та освіта в Україні наприкінці XVI - першій половині XVII ст.

64. Прагматика рекламного дискурсу та проблеми адекватності перекладу

Набор самоклеящихся листов пористой резины, А4, 10 цветов, толщина 2 мм (10 листов).
Самоклеящаяся пористая резина для творчества. Плотные листы, насыщенные цвета. Прочный клейкий слой. Легко принимает форму. Предназначена
323 руб
Раздел: Прочее
Набор доктора в чемодане.
В наборе: шприц, шапочка из картона, очки, грелка, коробочка "Витамины", бейдж, градусник, лупа, 2 пинцета, ножницы - 2 штуки,
310 руб
Раздел: Наборы доктора
Глобус физический, 210 мм.
На карту глобуса нанесены страны, границы, города, континенты, моря, океаны, глубины и другая полезная информация. Подставка глобуса
346 руб
Раздел: Глобусы

65. Історія виготовлення, виробництво та сучасний стан ринку коньяку

66. Проблема обрядовірства в житті та творчості Т. Шевченка

67. Акціонерне товариство та проблеми його становлення в Україні

68. Вибір маркетингової стратегії та оцінка її ефективності для ТОВ "Rehau" в Україні

69. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

70. Сучасні тенденції моди швейних та трикотажних товарів
71. Визначення та аналіз факторів, що впливають на ефективність маркетингової стратегії у брендингу
72. Давньокитайська медицина. Історія та сучасність

73. Ефективність санаторно-курортного лікування дітей, хворих на рецидивуючий бронхіт, з застосуванням радонових ванн та інгаляцій тіотриазоліну і n-ацетилцистеїну

74. Комплексна характеристика гломерулонефриту у війскослужбовців з оцінкою його розповсюдженості, ефективності лікування та прогнозу

75. Розробка інтегрального методу діагностики, прогнозування наслідків критичних станів, післяреанімаційного періоду та способів підвищення ефективності інтенсивної терапії

76. СНІД: проблеми і досягнення на сучасному етапі

77. Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку світового валютного ринку

78. Напрями та проблеми інтеграції України у світовий економічний простір

79. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України

80. Україна в системі сучасних міжнародних відносин та світовому геополітичному просторі

Точилка "Божья коровка", электрическая с контейнером (2 запасных лезвия EG-5009).
Электрические точилки помогут быстро, качественно и без каких-либо усилий заточить карандаши. А яркие и необычные дизайны порадуют детей и
451 руб
Раздел: Точилки
Макси-пазлы "Ягоды", 20 элементов.
Макси-пазлы разработаны специально для маленьких детей. Крупные крепкие детали удобны для захвата детской ручкой. А красочное оформление
426 руб
Раздел: Пазлы (Maxi)
Рюкзак "Basic. Чемпионат мира по футболу 2018", 30х41х13 см.
1 большое отделение с 1 внутренним отделением. 1 накладной карман спереди. Удобные лямки, позволяющие регулировать длину. Размер 30х41х13
1150 руб
Раздел: Канцтовары, хобби

81. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

82. Ефективність контролю в організації: поняття, основні параметри, система показників, проблеми

83. Проблема ефективності - це завжди проблема вибору

84. Структура теорії управління та сучасні тенденції її розвитку

85. Аналіз проблеми дидактики вищої школи

86. Вариативные учебные методические комплекты в начальной школе. Проблемы их использования
87. Гуманізація освіти: концептуальні проблеми та практичний досвід
88. Класний керівник у сучасній школі

89. Організація продуктивної самостійної діяльності молодших школярів у навчальному процесі сучасної початкової школи

90. Особистість викладача вищої школи та її професіограма. Самоаналіз та експертна оцінка як основа підвищення кваліфікації викладача вищої школи

91. Особливості підвищення ефективності навчальної діяльності в спеціалізованих класах з поглибленим вивченням хімії на уроках з теми "Залізо та його сполуки"

92. Перспективи та недоліки сучасної системи контролю навчальних досягнень учнів

93. Підготовка дітей до навчання в школі як психолого-педагогічна проблема

94. Проблема школьной тревожности в современной школе

95. Психолого–педагогічні проблеми спілкування викладача та студента

96. Розвивальний потенціал дидактичної гри у сучасній початковій школі

Органайзер подвесной "Тролли", 64 см, 5 карманов.
Органайзер подвесной, 5 карманов 13x15 см. Высота: 64 см. Материал: полиэстер 600 ден.
317 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Заварочный чайник "Mayer & Boch", 1,6 л.
Заварочный чайник изготовлен из термостойкого стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла не впитывают запахи,
417 руб
Раздел: Чайники заварочные
Шкатулка "Шиповник" (36x26x18 см).
Шкатулка очень удобна в использовании, и к тому же станет украшением вашего домашнего интерьера! Размер: 36x26x18 см. Оформление корпуса:
2706 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

97. Сучасний вчитель як педагог та психолог

98. Шляхи вдосконалення проблеми оцінювання в навчальному процесі початкової школи

99. Проблема відносин влади та підвладних за республіканського ладу (За працею Н. Макіавеллі "Роздуми про першу декаду Тіта Лівія")


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.