Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Антимонопольна політика держави та її сутність

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Міністерство освіти і науки України. Інститут менеджменту та фінансів при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка Самостійна робота З предмету економічна теорія На тему: “Антимонопольна політика держави та її сутність” Виконав студент І курсу спеціальність МО Кощавко Дмитро Сергійович Київ 2007 Зміст Вступ Розділ І. Теоретичні засади антимонопольної політики Монополії та їх види Умови й особливості виникнення монополій Суть та значення антимонопольної політики Розділ ІІ. Характеристика антимонопольної політики України 2.1Антимонопольна політика в умовах ринкової економіки 2.2 Антимонопольне законодавство зарубіжних країн 2.3 Шляхи формування антимонопольної політики в Україні 2.4Застосування іноземного досвіду у формуванні антимонопольної політики України 2.5 Антимонопольний комітет України Висновок Література Вступ Актуальність антимонопольного законодавства сьогодні є безперечним, оскільки про порушення його постійно проводяться справи, деякі з яких набувають неабиякого розмаху. Діяльність органів, покликаних наглядати за дотриманням антимонопольного законодавства показує, що дані порушення надають шкоди суспільству у величезних розмірах. Необхідність постійного вдосконалення даного законодавства пояснюється тим, що фірми-порушники постійно знаходять шляхи того, як зробити свої антиконкурентні дії, або зловживання монопольним становищем законними. Метою роботи є дослідження існуючого антимонопольного законодавства в Україні та іноземних державах. Щоб досягти даної мети у дослідженні ставляться такі завдання: розкрити суть монополій, причини та особливості їх виникнення; дослідити негативний вплив монополій та необхідність проведення антимонопольної політики; аналіз антимонопольного законодавства України та деяких інших країн; висвітлити деякі елементи іноземного законодавства, які Україна може використати для покращення діяльності у сфері недобросовісної конкуренції та зловживання монопольним становищем. Предметом даного дослідження є антимонопольне законодавство України та інших країн. Об’єктом дослідження є монополії, як один з типів будови ринку. Методи, які застосовуються для проведення даної роботи є: дедуктивний, аналітичний і монографічний. Розділ І. Теоретичні засади антимонопольної політики Монополії та їх види Монополією в економічній теорії називають такий тип будови ринку, в якому існує один і тільки один продавець певного товару. Будучи єдиним постачальником, підприємство монополіст (його також називають монополією) стикається із сукупним попитом всіх потенційних покупців товару в межах даного (національного чи місцевого) ринку, і в цьому значенні воно тотожне галузі . Монополія в чистому вигляді - явище рідке, але на багатьох ринках конкурують лише декілька фірм. Взаємодія фірм на таких ринках може бути складною і нерідко зв'язана з різноманітними аспектами конкурентної стратегії. Однак фірми можуть впливати на ціну і одержувати прибуток за рахунок встановлення граничних витрат. У таких фірм є монопольна влада. Ми розглянемо фактори, що визначають монопольну владу, критерію її виміру і її вплив на ціноутворення.

Існує також й інша важлива відмінність між конкуренцією і монополією. В умовах досконалої конкуренції не існує ніяких перешкод входженню в ринок нових виробників. Так, якщо ринкова ціна пшениці піднімається вище величини довгострокових середніх витрат її виробництва, то фермери переключаються з інших зернових на пшеницю. Цей процес спрямований на зменшення різниці в розмірах економічного прибутку у досконало конкурентних галузях. З іншої сторони, на монопольних ринках існують бар’єри входження, які роблять неможливим проникнення на ринок любого нового продавця. В силу цього монополія може мати значний притік прибутку. Монополії бувають різні. Економічні, політичні і технологічні. Глобальні і локальні. Державні і приватні. Абсолютні і відносні. Природні та штучні. Внутрішні та зовнішні. Національні та міжнародні. Монополії влади, управління та власності. Але всі їх можна звести до трьох основних: природної, адміністративної та економічної. Природна монополія ѕ це такий ринок, на якому одна фірма спроможна обслуговувати цей ринок краще і дешевше ніж будь-яка сукупність двох чи більшої кількості фірм . За умов функціонування монополізм поділяють на два типи – підприємницький, тобто пов'язаний із розвитком підприємств на основі концентрації капіталу і виробництва, та інституційного, який пов'язаний з нерівністю умов конкуренції, які надає держава для різних її учасників. Йдеться про не однаковий режим оподаткування, субсидії або привілеї з боку держави, пільговий доступ до виробничих і фінансових ресурсів тощо. За характером і причинами виникнення монополії поділяють на три типи: монополія окремого підприємства; монополія як угода; монополія, що ґрунтується на диференціації продукту. Досягнення монополії першого типу нелегко. Це абсолютна монополія й існує вона рідко. Поширеним шляхом створення монопольного становища є угода декількох могутніх фірм. Вона дає можливість швидко створювати ситуацію, коли продавці (виробники) виступають на ринку «єдиним фондом», зводячи нанівець конкурентну боротьбу, насамперед цінову, а покупець перебуває в безальтернативних умовах. Монополія, що базується на диференціації продукту, створює ринок монополістичної конкуренції. За сферою функціонування і причиною виникнення розрізняють природну, адміністративну та економічну монополію. Природна монополія виникає внаслідок об’єктивних причин. Вона відбиває ситуацію, коли попит на певний товар чи послугу найкраще задовольняється однією або кількома фірмами. В її основі – особливості технологій виробництва й обслуговування споживачів. Тут конкуренція не можлива або не бажана, бо при входженні в галузь інших фірм затрати на виготовлення продукції зростуть. Це має місце в таких сферах як електро-, водо-, тепло-, газопостачання, окремих сферах зв’язку і транспорту, послугах зв’язку. Ліквідація чи розукрупнення таких монополій економічно недоцільна. В основі природної монополії лежать особливості технології виробництва та обслуговування споживачів. Тут конкуренція неможлива, та вона й небажана. Прикладом природних монополій можуть слугувати енергозабезпечення, телефонні послуги, зв’язок, трубопровідний транспорт і т.

д. Заборона або розукрупнення таких монополій є справою економічно недоцільною. Адміністративна монополія виникає внаслідок дії державних органів. З одного боку, це надання одній або кільком фірмам виключного права на виконання певного роду діяльності. Так, англійській Ост-індійській та голландській Вест-Індійській компаніям на початку XVII ст. держава надала виняткове (монопольне) право на торгівлю з Індією. А з іншого – це організаційні структури для державних підприємств, коли вони об’єднуються і підпорядковуються державним органам. Вони діють на ринку як єдиний суб’єкт господарювання і між ними відсутня конкуренція. Державний монополізм є найбільш небезпечним і руйнівним для економічних систем. Економічна монополія зумовлена економічними причинами, вона формується на базі закономірностей господарського розвитку. Йдеться про підприємців, які зуміли завоювати монопольне становище на ринку. До нього ведуть два основні шляхи. Перший полягає в успішному розвитку підприємства, постійному зростанні його масштабів шляхом концентрації капіталу. Другий – набагато швидкий – базується на процесі централізації капіталу. Основними організаційними формами економічних монополій є: Картель – це об’єднання декількох підприємств однієї сфери виробництва, учасники якого власність на засоби виробництва і зроблений продукт, виробничу та комерційну самостійність і домовляються про частку кожного в загальному обсязі виробництва, цінах, ринках збуту. Синдикат - це об’єднання низки підприємств однієї галузі промисловості, учасники якого зберігають власність на засоби виробництва, але втрачають власність на вироблений продукт, тобто зберігають виробничу, але втрачають комерційну самостiйнiсть. У синдикатів збут товару здійснюється загальною збутовою конторою. Трест - це об’єднання низки підприємств однієї або декількох галузей промисловості, учасники якого втрачають право власності на засоби виробництва i вироблений продукт, виробничу i комерційну самостiйнiсть, тобто об'єднують виробництво, збут, фінанси, керування, а на суму вкладеного капіталу власники окремих підприємств одержують акції тресту, що дає їм право брати участь у керiвництвi та привласнювати вiдповiдну частину прибутку тресту. В наші днi картелі, синдикати, трести втратили своє значення й у чистому вигляді майже не зустрічаються. В сучасних умовах на основі диверсифікації капiталiв створюються нові форми монополій: багатогалузевий концерн, конгломерат, консорціум. Багатогалузевий концерн - це об'єднання десятків i навіть сотень підприємств рiзноманiтних галузей промисловості, транспорту, торгiвлi, учасники якого втрачають право власності на засоби виробництва i вироблений продукт, а головна фірма здійснює над іншими учасниками об'єднання фінансовий контроль. Конгломерат - це велетенський промисловий комплекс, в якому під єдиним фінансовим контролем зосереджені компанії що діють у різних, технологічно не пов'язаних між собою галузях. Як правило, конгломерати належать одній фірмі i випускають на одній або більше стадіях виробництва piзнорiднi неконкурентні товари або оперують на сегментах ринку, якi не перетинаються.

Заради не приносяться жертви людською кровю, муками (чужими  своми) у всх столттях московсько стор аж посьогодн. «Ми, москвини, вримо в державу, як у Бога,  тому вважамо великим злочином сумнватися у прав держави робити все, що вона захоче»[163]. IX. ТВОРЧА ЯЛОВ¶СТЬ МОСКВИНА Московська людина ма слабку мозкову систему. Академк ¶. Павлов Московський народ не ма ан натяку на творчу здбнсть. Г. Успенський Московська наця не дала жодно творчо де. П. Чаадав ТВОРЧИЙ ДУХ Чому не кожна освчена людина може написати бодай слабенького врша чи створити хоч якусь мелодю? Чому з тисяч людей, що скнчили консерватор, лише десятки стають знаними композиторами? Чому серед десяткв тисяч професорв  лише сотн справжнх науковцв, дослдникв, винахдникв? Чому серед сотень тисяч полтикв бачимо лише десятки великих державних мужв? Чому з мльйонв людей з унверситетською освтою мамо лише тисяч добрих письменникв? ¶ навпаки, чому багато генальних творцв свтово культури вийшли з нижчих верств суспльства, часто не маючи освти, не маючи якось допомоги? Звдки творц свтово культури одержували свою силу? Творча сила виявляться ще в дитинств

1. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

2. Поняття та сутність менеджменту

3. Поняття та сутність ефективності управління

4. Бюджетна політика держави

5. Вплив податкоавої політики на діяльність підприємства

6. Грошово-кредитна політика держави
7. Промислова політика держави
8. Сутність бюджетної політики та аналіз її основних напрямків в сучасних умовах

9. Еластичність попиту та формування цінової політики фірми

10. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

11. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

12. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

13. Сутність витрат та методи їх зниження

14. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

15. Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США

16. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

Ранец "Космо", 36х29х18 см.
Ранец продуманный до мелочей, который: - включает множество светоотражающих элементов; - оснащен регулируемыми по высоте лямками и
1848 руб
Раздел: Без наполнения
Настольная игра "Колонизаторы", 4-е русское издание.
Желанию осваивать новые земли всегда сопутствует отвага – этих двух элементов у колонизаторов огромного острова Катан в избытке. На новых
1990 руб
Раздел: Классические игры
Микрофон "Пой со мной! Танцевальные хиты".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 танцевальных хитов, включая «Если нравится тебе, то делай
314 руб
Раздел: Микрофоны

17. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

18. Структура наказу про облікову політику та оптимальні шляхи впровадження

19. Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ "Васильківське"

20. Комунальні проблеми. Сутність проблеми вивезення сміття та її правове підґрунтя

21. Сутність демократії та її основні цінності

22. Сутність держави
23. Зовнішня та внутрішня політика Філіпа IV Красивого
24. Придністровська проблема: витоки, сутність та шляхи її вирішення

25. Царювання та політика Павла І

26. Сутність, стадії та логіка розробки бізнес-плану

27. Цінова політика фірми та її оцінка

28. Економічна сутність статистики зовнішньої торгівлі, платіжного балансу та валютних курсів

29. Особливості зовнішньої політики України у Центральній Європі та країнах Балтії

30. Політика протекціонізму в сучасному світі та Україні

31. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

32. Сутність лідерства та управління

Набор полотенец Whitex Mimicoco "Лошадки", цвет: черный, 2 штуки.
Подарочный набор оформлен вышивкой лошадок, напоминающих имбирные пряничные фигурки. Полотенца, изготовленные из высококачественного
352 руб
Раздел: Наборы
Инвертор автомобильный Pitatel "KV-M120Smart.12" (12 В/220 В, модифицированный синус, 120 Вт).
Инвертор Pitatel KV-M120Smart.12 предназначен для обеспечения качественного электропитания, он отличается простотой эксплуатации и
1103 руб
Раздел: Прочее
Глобус Луны диаметром 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
1036 руб
Раздел: Глобусы

33. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

34. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США

35. Місце і роль політики та політології як науки в житті суспільства

36. Політика та соціальний конфлікт

37. Таїнство Хрещення і його сутність

38. Демографічні процеси та демографічна політика в сучасному суспільстві.
39. Соціальна політика та соціальне партнерство
40. Сутність та систематизація митних режимів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

41. Бюджетна політика як важлива сфера діяльності держави

42. Дивідендна політика підприємства, фінансова звітність про власний капітал корпорацій

43. Законодавча та нормативна база податкового обліку. Сутність та об`єкти податкового обліку

44. Сутність та класифікація грошових потоків підприємства

45. Фінансова політика та бюджетний процес

46. Державна політика розвитку малого та середнього підприємництва

47. Конкуренція: сутність, форми та її значення в становленні ринкових відносин

48. Сутність та види прибутку

Интеллектуальная игра "Сложи узор".
Игра состоит из 16 одинаковых кубиков. Все 6 граней каждого кубика окрашены в 4 цвета. Это позволяет составлять из них 1, 2, 3 и даже
498 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Математический планшет.
Детская развивающая игрушка "Математический планшет" предназначена для занятий с детьми в детских учреждениях и домашних
433 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Аэрозоль от клещей и комаров "Gardex Baby" на одежду, 100 мл.
Аэрозоль "Gardex Baby" от клещей и комаров, для обработки детской одежды 100 мл. Обеспечивает эффективную защиту от клещей
319 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей

49. Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення

50. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

51. Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..)

52. Національна політика СРСР в роки перебудови

53. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

54. Основні засади зовнішньоекономічної політики України
55. Податкова політика України
56. Основні напрямки зовнішньої політики України

57. Свідомість та творчість

58. Ринкова пропозиція та її еластичність

59. Центральний банк і монетарна політика

60. Інформаційна політика США

61. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

62. Освоєння космосу: історія та сучасність

63. Кредитна політика комерційного банку

64. Основні інструменти грошово-кредитного регулювання економіки - процентна політика

Ранец "Generic. Wild Horse".
Размер: 37х27х21 см. Раскладной школьный ранец обязательно привлечет внимание вашего ребенка. Ранец выполнен из современного легкого и
2567 руб
Раздел: Без наполнения
Качели детские подвесные "Классик С".
Подвесные качели "Классик С" - это веселый домашний аттракцион для самых маленьких детей. Качели подвешиваются с помощью прочных
450 руб
Раздел: Качели
Стержень для роллеров, синие чернила, F.
Стержень для роллера Parker с чернилами синего цвета, толщина линии — 0,5 мм, длина стержня — 112 мм, длина шарика — 0,8 мм. Цвет чернил:
343 руб
Раздел: Стержни для ручек

65. Сутність кредиту і його роль в світовій практиці

66. Сутність перестрахування

67. Інвестиційна політика банків в Україні

68. Сутність токсикоманії

69. Видовий склад та чисельність птахів лісу

70. Вплив прийомів догляду на ріст, продуктивність та урожайність кукурудзи на зерно
71. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання
72. Економічна сутність виробничих запасів

73. Облікова політика як елемент культури бізнесу

74. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

75. Аудит як один із засобів оцінки вартості компанії. Критерії вибору та якість послуг

76. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

77. Концепція регіональної політики

78. Інтерполяція інструментів фіскальної політики на Державний бюджет України

79. Поняття держави та її історичні форми

80. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

Универсальная вкладка для дорожных горшков (фиолетовый).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
649 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Звезда Африки".
Звезда Африки - настольная игра, целью которой является добыть алмаз и доставить его в пункт назначения.Историческая справка. Звезда
327 руб
Раздел: Классические игры
Пупс "Baby Love Nursery".
Пупс изготовлен с хорошей степенью детализации, порадует ребенка наличием дополнительных аксессуаров, позволяющими создать реалистичную
369 руб
Раздел: Классические пупсы (без пола)

81. Сутність і сфера міжгалузевого управління

82. Сутність Римського права

83. Сучасна мовна політика України

84. Бібліотека, як об’єкт цензурної політики на Україні в 20 ст.

85. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури

86. Зовнішня політика Англії у XVI-XVIII столітті
87. Зовнішня політика Німеччини в 30-х рр. ХХ ст.
88. Культурні процеси на початку XX ст. в Україні крізь призму політики

89. Мусульманське право (шаріат). Політика Ф. Рузвельта

90. Нова економічна політика: суть, значення, уроки

91. Особливості зовнішньої політики Римської імперії в І–ІІ ст. нашої ери

92. Політика А. Гітлера

93. Регіональні особливості політики коренізації в Україні (на матеріалах Волині, Київщини і Поділля)

94. Торговельна політика більшовиків в першій половині 20-х років ХХ ст.

95. В’ячеслав Липинський – видатний український історик, політик, державний діяч

96. Життя та творчість Брейгеля - художника епохи Відродження

Папка для труда "Спортивное авто", 325х245 мм.
Размер: 325х245 мм. Материал: ткань.
322 руб
Раздел: Папки для труда
Машинка детская с полиуретановыми колесами "Бибикар спорт", красный.
Все еще не можете определиться, что подарить ребенку на торжество? Куклы и конструкторы уже негде складывать, а удивить малыша очень
2150 руб
Раздел: Каталки
Планшетик "Кто самый умный?".
Этот говорящий планшетик – прекрасный подарок для маленьких эрудитов! 200 умных вопросов, 20 игровых тем, 3 уровня – играй и узнавай много
445 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры

97. Життя та творчість Олеся Гончара

98. Аналіз товарної інноваційної політики заводу "АКВАІЗОЛ"

99. Аналіз товарної політики ВАТ "НВАТ ВНДІ Компресормаш"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.