Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Особливості місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим, повноваження місцевого самоврядування у соціальній сфері

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

План: 1. Розкрийте особливості місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим 2. Повноваження місцевого самоврядування у соціальній сфері 3. Розкрийте особливості оренди комунального майна (правова основа, суб’єкти та об’єкти орендних відносин, порядок укладання та істотні умови договору оренди) 1. Розкрийте особливості місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим Системний аналіз положень Конституції України (статей 2, 132, частини першої статті 133, статей 134, 135, 136, 137, 138, 139) дозволяє дійти висновку, що Автономна Республіка Крим - не автономна держава, а адміністративно-територіальна (територіальна) автономія, що за своєю природою є продуктом децентралізації у здійсненні державної влади, своєрідною формою самоврядування окремого регіону (регіонального самоврядування), який відрізняється від інших адміністративно-територіальних одиниць унітарної держави (наприклад, областей) своїми національно-побутовими, історичними, географічними, економічними, мовно-культурними та іншими особливостями. У зв'язку з цим термін &quo ;Республіка&quo ; в конституційній назві АРК, як і терміни &quo ;Уряд&quo ; та &quo ;Конституція&quo ; у назвах її виконавчого органу та основного нормативно-правового акта, не є характерними для адміністративно-територіальної автономії, якою є АРК. Не заперечуючи в принципі висловлену в Рішенні правову позицію, відповідно до якої Верховна Рада АРК не є парламентом, а тому не може проводити публічні слухання, що мають назву &quo ;парламентські&quo ;, як зазначається в пункті 2 статті 12 її Регламенту, вважаю, що ця норма, при всій її юридичній некоректності, не є серйозним порушенням Конституції України, вартим уваги Конституційного Суду України. Пленарні засідання будь-якого представницького органу проводяться не лише для голосування, а й для обговорення проектів тих правових актів, які цей орган ухвалює. Оскільки правові акти приймаються від імені органу, а не його більшості, то на пленарному засіданні, на мій погляд, має бути присутній орган у повноважному складі, а не його частина, здатна лише проголосувати за прийняття цих правових актів. Верховна Рада АРК, як зазначається в Законі України &quo ;Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим&quo ; складається із 100 депутатів і є повноважною за умови обрання не менш як двох третин від її загального складу (стаття 4). Діяльність Верховної Ради АРК здійснюється сесійно і складається з пленарних засідань Верховної Ради і засідань її органів (стаття 8). Постанови та рішення Верховної Ради АРК приймаються на її пленарних засіданнях більшістю голосів депутатів від загального складу Верховної Ради АРК (стаття 10). Верховна Рада АРК є представницьким органом АРК, діяльність якої здійснюється на принципах правової, організаційної і матеріально-фінансової самостійності та визначається Конституцією України, цим Законом, Конституцією АРК, Регламентом Верховної Ради АРК, іншими нормативно-правовими актами АРК у межах її повноважень (статті 1, 2, 3). Виходячи з положень зазначеного Закону Верховна Рада АРК мала право визначити у своєму Регламенті організаційні вимоги, яким повинні відповідати її пленарні засідання, зокрема встановити правило, що пленарне засідання відкривається і проводиться за умови, якщо на ньому присутні не менш як 2/3 депутатів від загального складу Верховної Ради АРК, тобто саме та їх кількість, за наявності якої цей представницький орган є повноважним, здатним діяти, а отже, проводити пленарні засідання.

У зв'язку з цим положення пунктів 1, 2 статті 18 Регламенту Верховної Ради АРК, на мій погляд, є такими, що відповідають Конституції України (конституційними). Що стосується правової позиції, відповідно до якої встановлений Верховною Радою АРК кворум для проведення пленарних засідань ускладнює і перешкоджає здійсненню її конституційних функцій та повноважень, то ця думка, на мій погляд, помилкова. Адже за умови збільшення кількості депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради АРК збільшується і ресурс представницької функції цього органу. І навпаки, при мінімальній їх більшості не тільки зменшується ресурс представницької функції, а може виникнути ситуація, коли пленарне засідання Верховної Ради АРК не закінчиться прийняттям відповідного рішення. Треба також взяти до уваги й ту обставину, що будь-який представницький орган може мати більшість і меншість, права якої повинні гарантуватися. Як зазначалося, АРК не є державою, а її Верховна Рада - парламентом. Тому взаємовідносини Верховної Ради АРК та Ради міністрів АРК не можуть будуватися на тих же принципах (наприклад, поділу влади), як взаємовідносини Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України. Відповідно до Конституції АРК організація та діяльність Верховної Ради АРК і Ради міністрів АРК &quo ;грунтуються на поділі повноважень між ними; підконтрольності, підзвітності і відповідальності перед Верховною Радою Автономної Республіки Крим як представницьким органом, що обирається безпосередньо громадянами, органів, що утворюються або формуються нею&quo ; (частина четверта статті 1). Рада міністрів АРК &quo ;формується Верховною Радою Автономної Республіки Крим на термін її повноважень&quo ; і як виконавчий орган АРК &quo ;самостійно здійснює виконавчі функції і повноваження з питань, віднесених до відання Автономної Республіки Крим Конституцією України, Конституцією Автономної Республіки Крим і законами України&quo ; (частини перша, друга статті 35), а також &quo ;державні виконавчі функції, делеговані відповідно до Конституції України&quo ; (частина перша статті 38). На таких же принципах відповідно до Конституції України та законів України будуються взаємовідносини між представницькими та виконавчими органами в системі місцевого самоврядування, де, наприклад, сільські, селищні, міські ради представляють відповідні територіальні громади і здійснюють від їх імені та в їх інтересах права суб'єкта комунальної власності, приймають рішення про створення, ліквідацію, реорганізацію і перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності відповідної територіальної громади, про відчуження комунального майна, про доцільність, порядок та умови його приватизації тощо. Що стосується районних та обласних рад, то вони представляють спільні інтереси територіальних громад, управляють об'єктами їхньої спільної власності, призначають і звільняють їх керівників (частини перша, третя, четверта статті 140, частина перша статті 142 Конституції України, частина перша статті 10, частина п'ята статті 16, пункт 30 частини першої статті 26, пункт 20 частини першої статті 43 Закону України &quo ;Про місцеве самоврядування в Україні&quo ;).

Отже, в системі місцевого самоврядування, як і в адміністративно-територіальній автономії, якою є АРК, немає і не може бути, на мій погляд, чіткої межі між сферою застосування розпорядчої функції представницького органу та управлінської функції виконавчого органу, особливо коли йдеться про здійснення ними повноважень власника майна, яке належить територіальній громаді чи АРК. Управління майном, що належить АРК, віднесено до відання АРК. АРК вирішує питання, віднесені до її відання, в особі органів - Верховної Ради та Ради міністрів АРК, повноваження, порядок формування і діяльність яких визначаються Конституцією України та законами України, нормативно-правовими актами Верховної Ради АРК з питань, віднесених до її компетенції, а також Конституцією АРК, яку приймає Верховна Рада АРК та затверджує Верховна Рада України (стаття 134, частина перша статті 135, частини перша, друга, третя, четверта статті 136, пункт 3 частини першої статті 138 Конституції України). Нормативно-правовими актами, в яких визначаються функції і повноваження Верховної Ради та Ради міністрів АРК, на день прийняття Рішення Конституційного Суду України є Закон України &quo ;Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим&quo ; (далі - Закон) та Конституція АРК, затверджена Законом України від 23 грудня 1998 року № 350-XIV. Що стосується майна, яке належить АРК, то до повноважень Верховної Ради АРК віднесено визначення переліку цього майна, яке підлягає і яке не підлягає приватизації, а також &quo ;порядку управління&quo ; цим майном (пункти 4, 5, 6 частини другої статті 26 Конституції АРК, пункти 4, 5, 6 частини другої статті 9 Закону), тоді як до повноважень Ради міністрів АРК - &quo ;управління майном Автономної Республіки Крим у порядку, визначеному Верховною Радою Автономної Республіки Крим&quo ; (частина друга статті 38 Конституції АРК). З огляду на це немає підстав для визнання такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), положень нормативно-правових актів Верховної Ради АРК, в яких йдеться про вирішення окремих питань майнового та кадрового характеру Верховною Радою АРК за поданням Ради міністрів АРК, якщо це стосується підприємств та установ, що належать АРК чи фінансуються за рахунок бюджету АРК (підпункт 4 пункту 2, підпункти 1, 2, 4, 5, 6 пункту 3 резолютивної частини Рішення). Правовий режим майна АРК, як про це йдеться в Рішенні, не визначено, оскільки в Конституції України з цього питання лише зазначається, що до відання АРК належить &quo ;управління майном, що належить Автономній Республіці Крим&quo ; (пункт 3 частини першої статті 138). Тому немає юридичних підстав для визначення в Положенні про порядок управління майном, що належить Автономній Республіці Крим або передане в її управління, &quo ;відповідних повноважень щодо здійснення права власника Верховною Радою Автономної Республіки Крим або Радою міністрів Автономної Республіки Крим&quo ; (підпункт 4.1 мотивувальної частини Рішення). 2. Повноваження місцевого самоврядування у соціальній сфері Дія інституту місцевого самоврядування є нормою демократичного розвитку, яка передбачає широку автономію населення у вирішенні питань самоврядного розвитку.

Здогадуєтеся, яку? Еге ж. З того ж таки сайту ЦВК ми довідалися, який відсоток виборців підтримав кандидата Януковича під час останніх президентських виборів. Результати нас не просто вразили - вони… А втім, що там дарма говорити? Милуйтеся самі. Для зручності ми відсортували табличку у порядку збільшення підтримки Януковича. Назва регіону Кількість бібліотек на 10 тис. виборців % за Януковича Тернопільська область 10,67 2,70% Івано-Франківська область 6,75 2,86% Львівська область 6,59 4,72% Волинська область 7,11 7,01% Рівненська область 6,59 12,29% Вінницька область 7,45 12,94% Київська область 6,04 13,77% Хмельницька область 7,84 16,03% Чернівецька область 5,74 16,37% Сумська область 5,39 16,89% Черкаська область 6,66 17,35% м. Київ 0,62 17,51% Чернігівська область 7,53 24,16% Закарпатська область 5,37 27,58% Житомирська область 8,69 28,90% Полтавська область 6,27 29,15% Кіровоградська область 6,84 31,76% Херсонська область 5,11 51,32% Дніпропетровська область 2,00 61,13% Одеська область 4,22 66,56% Миколаївська область 4,77 67,13% Харківська область 3,41 68,12% Запорізька область 3,05 70,14% Автономна Республіка Крим 3,71 81,26% м

1. Автономна Республіка Крим

2. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

3. Клініко-соціальна характеристика осіб, визнаних обмежено осудними, і особливості скоених ними протиправних діянь

4. Особливості розвитку комунікативних умінь студентів-медиків засобами соціально-психологічного тренінгу

5. Повноваження місцевих органів самоврядування

6. Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи
7. Інститут обласної ради в структурі органів місцевого самоврядування
8. Місцеве та регіональне самоврядування

9. Основні теорії походження місцевого самоврядування

10. Розвиток місцевого самоврядування в Україні

11. Розвиток місцевого самоврядування як інституту громадянського суспільства

12. Зміни в системі місцевого самоврядування, внесені реформою Катерини II

13. Особливості порушень деяких факторів місцевого захисту та їх корекція при лікуванні хворих на вперше діагностований туберкульоз легень у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень

14. Фінансова незалежність місцевого самоврядування

15. Місцеві податки в розвинених країнах

16. Cфера фінансів - місцеві фінанси

Фломастеры "Замок", 50 цветов.
Количество цветов: 50. Очень качественные фломастеры. Чернила на водной основе и натуральных красителях. Яркие, насыщенные
761 руб
Раздел: Более 24 цветов
Средство для мытья люстр "UNiCUM", 500 мл.
Бесконтактная 4D-технология и специальная формула "Diamond" позволяет мгновенно вымыть люстру не прикасаясь к ней руками. Без
381 руб
Раздел: Для стекол, зеркал
Ракета с мыльными пузырями и помпой "Баббл".
Дети всех возрастов и даже взрослые обожают мыльные пузыри. Но стандартным флаконом с мыльным раствором уже никого не удивишь. А как
643 руб
Раздел: С выдувателями, на батарейках

17. Адміністративно-правове регулювання діяльності органів місцевої міліції

18. Бюджетна компетенція України та місцевих утворень

19. Криміналістична характеристика шахрайства та особливості порушення кримінальної справи по вказаній категорії злочинів

20. Місцеві податки і збори

21. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх

22. Професіограма судді місцевого суду
23. Органи місцевого самоуправління на Вінниччині в роки фашистської окупації (1941-1944)
24. Значення місцевих неспецифічних протеолітичних механізмів у розвитку виразкових уражень шлунково-кишкового тракту

25. Особливості розвитку Федеративної Республіки Німеччини

26. Вдосконалення систем формування прогнозів доходів місцевого бюджету на прикладі Петропавлівського району Дніпропетровської області

27. Кошти місцевих бюджетів

28. Основи розвитку регіону. Видатки місцевих органів влади

29. Взаємозв’язок місцевих і державних фінансів

30. Загальнодержавні і місцеві податки на підприємстві

31. Природные условия Магаданской области и Чукотского Автономного Округа

32. Проблемы формирования бюджета Ханты-Мансийского Автономного Округа

Полотенце вафельное "Дельфинарий", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Дельфинарий". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне. Плотность
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Крафт-бумага оберточная, в рулоне, 1,02х30 метров.
Являясь упаковочным материалом, крафт-бумага применяется для изготовления конвертов, мешков, пакетов и многого другого. В изделия из
899 руб
Раздел: Однотонная, голография
Набор продуктов.
В комплект входят 5 продуктов, традиционно любимых в нашей стране: курица, сосиски, сыр, колбаса, яйцо. Продукты похожи на настоящие,
330 руб
Раздел: Продукты

33. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

34. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)

35. Особености налоговых ситем стран Бенилюкса /Особливості податкових систем країн Бенілюкса (Бельгія, Нідерланди, Люксембург)/

36. Бизнес-план: поставка рогов и копыт коровьих в Ханты-Мансийский автономный округ

37. Особливості економічного розвитку Київської Русі

38. Особливості функціонування глобальної мережі
39. Історія розвитку криміналістики в Україні
40. Криміналістична характеристика злочинів, поняття та основні елементи

41. Основні напрями в сучасній зарубіжній кримінології

42. Искусство как эстетическое явление (автономность художественного творчества)

43. Особливості оподаткування прибутків комерційних банків

44. Особливості контролю знань з математики

45. Бизнес-план: поставка коровьих рогов и копыт в Ханты-Мансийский автономный округ

46. Юмор как средство формирования социальной автономности подростков

47. Особливості медичного страхування в зарубіжних країнах

48. Постанови з кримінального процесу

Мульти-плеер "Ладушки".
В этом мультиплеере 20 потешек и песенок для самых маленьких: 1. «Кошкин дом» 2. «Антошка» 3. «Баю-баюшки-баю» 4. «Каравай» 5 «Ножки,
314 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Игра настольная "Не урони пингвина", 47 деталей.
Комплектация (47 деталей): пингвин, игровое поле, молоток (2 штуки), игровой циферблат с указателем, выбиваемые блоки (2 комплекта по 19
351 руб
Раздел: Игры на ловкость
Кружка "Акула".
Пусть утро станет добрым! Кружка с забавной фигуркой на дне - это шанс вызвать улыбку близкого человека. По мере выпивания напитка фигурка
434 руб
Раздел: Оригинальная посуда

49. Проект кримінального кодекса України

50. Автономность и несчастное сознание. Гегель

51. Динамика живого напочвенного покрова на техногенных площадях в нефтегазодобывающих районах Ханты-Мансийского автономного округа

52. Особливості перехідної економіки України

53. Автономное выживание

54. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку
55. Чукотский автономный округ
56. Особливості окремих видів купівлі-продажу

57. Адвокат у кримінальному процесі

58. Особливості українського комп`ютерного жаргону

59. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр

60. Формування загально-лінгвістичної компетенції учнів в процесі вивчення особливостей адаптації

61. Поняття і види співучасті у кримінальному праві

62. Архівно-бібліотечні зібрання української еміграції з чехословацької республіки: історія переміщень та опрацювання в Україні (1945–2007)

63. "Повстанські республіки" як одна із форм українського повстанського запілля (1943-1945 рр.)

64. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

Качели со столиком, арт. 15-10960.
Летом на даче не обойтись без качелей со столиком. Ведь они предназначены для самых маленьких. Качели можно подвесить с помощью
770 руб
Раздел: Качели
Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 230 г/м, 50 листов, односторонняя, матовая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность - 230 г/м2. Матовая. Односторонняя. Упаковка - 50 листов.
370 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Канистра-бочонок со сливом, 20 л.
Изготовлена из пищевого полиэтилена. Пригодна для хранения питьевой воды. Имеет герметичную крышку, позволяющую полностью избежать
443 руб
Раздел: Баки, канистры

65. Національний банк України та особливості його функціонування

66. Особливості встановлення грошового обігу і банківництва в Північній Америці

67. Особливості оцінки кредитних ризиків банку

68. Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку

69. Види комерційних банків, крітерії їх класифікації та особливості побудови і функціонування

70. Призначення та особливості експлуатації захисних споруд
71. Морфологічні та фізіологічні особливості зорового аналізатора
72. Особливості гадюки звичайної

73. Особливості формування зимових скупчень Горлиці кільчатої

74. Біологічні особливості веслоноса

75. Екологічні особливості ампельних рослин

76. Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України

77. Біологічне обґрунтування формування, строків та способів збирання насіння подорожника блошиного, чорнушки посівної, дурману фіолетового в Криму

78. Особливості вирощування кореневласних саджанців обліпихи в умовах правобережного лісостепу України

79. Особливості і форми комунікативної поведінки собак

80. Особливості розвитку рибного ставкового господарства

Глобус Земли, физико-политический, с подсветкой, 320 мм, арт. К013200101.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке. Не рельефный. Цвет подставки
1331 руб
Раздел: Глобусы
Рюкзак школьный "Multi Pack mini. Грация", 27х17х36 см.
Рюкзак подойдет для школьников начальной школы. Надежная каркасная конструкция защищает содержимое рюкзака от повреждений. Рюкзак разделен
2451 руб
Раздел: Без наполнения
Глобус географический + политический, с подсветкой "Orion", диаметр 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Глобус Земли на подставке с двойной картой и подсветкой. Изготовлен из высококачественного пластика. Может применяться и
2053 руб
Раздел: Глобусы

81. Умови життя рослин і біологічні особливості росту та розвитку сільськогосподарських культур

82. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

83. Аналіз та узагальнення даних про особливості використання гранатометів в локальних війнах і регіональних конфліктах

84. Характеристика й особливості розвитку Київської області

85. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

86. Автономная республика Крым
87. Галузі спеціалізації господарчого комплексу Східного економічного району, передумови їх розвитку і особливості розміщення
88. Недродобывание Ямало-Ненецкого автономного округа

89. Автономная эволюция минералов

90. Актуальные вопросы управления автономным учреждением

91. Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості

92. Договір купівлі-продажу за законодавством Федеративної республіки Німеччина

93. Докази у кримінальному процесі

94. Достатність доказів у кримінальному процесі України

95. Забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства

96. Застосування права як особлива форма його реалізації

Набор чехлов для путешествий "Бон вояж".
В набор чехлов для путешествий входит 5 чехлов различного размера и назначения, в которые можно положить любые вещи, которые пригодятся
520 руб
Раздел: Чехлы для одежды
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", арт. Нп4_17692.
В наборе: доска для лепки, клей-карандаш, ручка шариковая синяя - 2 штуки, карандаш черно графитный - 2 штуки, точилка, пластилин, набор
527 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Карандаши цветные "Kores", 48 цветов, с точилкой.
Двусторонние цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
716 руб
Раздел: Более 24 цветов

97. Захисник у кримінальному судочинстві

98. Збирання доказів у кримінальному процесі

99. Звільнення від кримінальної відповідальності


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.