Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование

Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Зміст 1. Теоретична частина. 2. Практична частина. Постановка задачі «Автоматизація аналізу ресурсів підприємства». Висновок Список використаної літератури Додаток 1 Додаток 2 1. Теоретична частина Головним завданням підрозділів забезпечення підприємства ресурсами є своєчасне і оптимальне забезпечення виробництва необхідними ресурсами відповідно комплектності і якості. Вирішуючи завдання забезпечення, працівники служб забезпечення повинні вивчати і враховувати попит і пропозиції на всі необхідні підприємству матеріальні ресурси, рівень і зміну цін на них і на послуги посередницьких організацій, вибирати найбільш економічну форму руху товарів, оптимізувати запаси. Організація матеріально-технічного забезпечення ресурсами включає: - збір інформації про потреби в сировині, матеріалах, комплектуючих, участь в ярмарках, виставках-продажах, аукціонах; - аналіз всіх джерел задоволення потреби в матеріальних ресурсах з метою вибору найбільш оптимального; - укладання з постачальниками господарських договорів на поставку продукції; - отримання і організація завозів до складів реальних ресурсів у межах необхідних потреб; - організацію складського господарства, яке входить в склад служб забезпечення; - забезпечення цехів, дільниць, робочих місць необхідними матеріальними ресурсами. Контроль і координація робіт в склад яких входять: - контроль за виконанням договірних зобов’язань постачальників, виконання ними обсягів і строків поставки матеріальних ресурсів; - контроль за розходом матеріальних ресурсів на виробництві; - вхідний контроль за якістю і комплектністю матеріальних ресурсів, що надходять; - контроль за виробничими запасами; - висунення претензії постачальникам, транспортним організаціям; - аналіз роботи служб забезпечення, розробка заходів по координації діяльності цих служб і підвищення її ефективності. В умовах ринку підприємство саме вибирає постачальників, а значить і саме має право на вибір ефективних ресурсів. Це заставляє працівників МТЗ вивчати ринок, а також якість поставок, співпрацювати з різними постачальниками. В залежності від об’ємів, типів і спеціалізації підприємств, матеріаломісткості продукції і територіального розміщення на підприємствах складаються різні умови, які вимагають відповідного розподілу функцій і вибору структури матеріально-технічного забезпечення. Основною ланкою для любого підрозділу МТЗ являються складські господарства, основне завдання яких є прийом, зберігання матеріалів, їх підготовка до виробничого споживання, контроль за їх відпусткою у виробництво й на сторону, безпосереднє забезпечення цехів необхідними матеріальними ресурсами. Специфікація ресурсів – це розшифровка номенклатури по видах, марках, профілях, сортах, типах, розмірах. Наскільки правильно складена специфікація матеріальних ресурсів залежить матеріальне забезпечення виробництва. Якщо в специфікації допущена помилка, то поставка не буде відповідати дійсності. Тим самим підприємство буде під загрозою невиконання виробничої програми. Очікуваний запас матеріальних ресурсів О визначають: О = Оф Вф – Р, де, Р = (Ро.п

Рнзп Рбр), Оф – фактичний залишок на 1 число по бухгалтерських даних, Вф – кількість відпущених цеху (виробничому підрозділу) матеріалів за весь період, Ро.п – фактичний відпуск на основне виробництво, Рнзп – фактичний відпуск на зміну незавершеного виробництва, Рбр – розхід на брак (оформлений актом списання). В даній курсовій роботі цей розрахунок ми здійснімо у наступний спосіб: де, Shr, Shrj, Shri – відповідно залишок, надходження та витрати матеріальних ресурсів за h-ий період за r-им ордером згідно з j-им прибутковим чи i-им видатковим документом. В курсовій роботі буде розроблятися модуль корпоративної інформаційної системи (КІС) автоматизації аналізу матеріальних ресурсів підприємства за допомогою процедур, що написані на VBA (Visual Basic for Applica io ) для MS Access, зокрема для кнопки „Отримати документ” за вищенаведеною формулою. MS Access - це функціонально повна реляційна СУБД. В ній передбачені всі необхідні вам засоби для визначення і обробки даних, а також для управління ними при роботі з великими об'ємами інформації. Що стосується легкості використовування, то Microsof Access вчинив тут справжній переворот, і багато хто для створення своїх власних баз даних і додатків, зокрема на VBA (Visual Basic for Applica io ) звертається саме до нього. Система управління базами даних надає вам можливість контролювати завдання структури і опис своїх даних, роботу з ними і організацію колективного користування цією інформацією. СУБД також істотно збільшує можливості і полегшує каталогізацію і ведення великих об'ємів в численних таблицях інформації, що зберігається. СУБД включає три основні типи функцій: визначення (завдання структури і опис) даних, обробка даних і управління даними. Всі ці функціональні можливості повною мірою реалізовані в Microsof Access. В практиці, як правило, необхідно вирішувати і задачі з використанням електронних таблиць і текстових процесорів. Наприклад, після підрахунку або аналізу даних необхідно їх представити у вигляді певної форми або шаблону. У результаті користувачу доводиться комбінувати програмні продукти для отримання необхідного результату. В цьому значенні все істотно спростять можливості, що надаються Microsof Access. У курсовій роботі пропонується розглянути ці можливості. 2. Практична частина. Постановка задачі «Автоматизація аналізу ресурсів підприємства» 2.1. Мета, призначення, техніко-економічна сутність задачі й обґрунтування доцільності її розв’язання Задача “Автоматизація аналізу ресурсів підприємства” призначена для отримання інформації про фактичний рух матеріальних ресурсів та їх залишки на балансових рахунках підприємства. Мета розв’язання задачі – своєчасне отримання документів, що засвідчують фактичний стан реєстру ордерів матеріальних ресурсів у будь який момент часу, а також операції надходження-вибуття матеріальних ресурсів на балансових рахунках підприємства, які були проведені у зазначений термін. Задача виникає у тому разі, коли уповноважена особа підприємства хоче побачити, які операції відбувалися по балансових рахунках, що відбивають матеріальні ресурси за деякий період.

При цьому необхідно видати паперовий документ, якій є офіційним підтвердженням проведених операцій. Тому така задача повинна бути автоматизована на підприємстві. Перелік об’єктів, при управління якими розв’язують задачу Ця задача вирішується при керуванні такими об’єктами підприємства: АРМ фахівця по матеріальних ресурсах; АРМ оператора; АРМ контролера. Використання вихідної інформації, періодичність розв’язання та організація по строках видачі вихідної інформації Інформація, що виникає на виході розв’язання задачі, використовується таким чином: друкується два примірники реєстрів ордерів по балансових рахунках, що відбивають матеріальні ресурси. Один із них видається керівництву підприємства, а другий залишається у підприємстві як архівний документ. Термін розв’язання встановлюється вимогами уповноважених осіб підприємства, тобто ця задача не має певного терміну виконання, а виконується за запитом. Видача інформації здійснюється негайно після її отримання на виході задачі. Вимоги до організації збору і передачі в обробку вхідної інформації, до порядку її контролю й коригування Інформація, що надходить на вхід задачі формується у результаті розв’язання інших задач корпоративної автоматизованої системи підприємства (КІС). Усі дані про рух матеріальних ресурсів по балансових рахунках вводяться у результаті вирішення задачі “Виконання розрахункових операцій”. Тому не потрібно ніяких додаткових заходів щодо збору та передачі в обробку вхідної інформації. Єдине, що треба ввести на вході задачі – це період, за який треба видати реєстр ордерів. Контроль за правильністю вводу цієї інформації лежить на технічних та програмних засобах, які відслідковують, щоб дати вводилися формально правильно. Для контролю логіки вводу дат можна також скористатися автоматизованими засобами, наприклад зробити запити, які вводять діапазон дат на основі словесного опису. Варіантами таких описів можуть бути такі фрази: За поточний день; За поточний тиждень; За поточний місяць; За останні 3 дні; За останні 5 днів; За останні 10 днів; За весь час. Умови, за яких припиняється розв’язання задачі автоматизованим способом Умови, за яких припиняється виконання задачі: відсутня необхідна інформація з розв’язування задачі; у загальносистемній базі даних виявлені недостовірні дані із задач, що сумісні з даною задачею; виявлені порушення у базі даних унаслідок несанкціонованого доступу; вийшло з ладу енергопостачання ЕОМ; вийшло з ладу обладнання, в якому зберігались необхідні дані для розв’язування задачі тощо. Зв’язки даної задачі з іншими задачами або системами Функціональна схема задачі має такий вигляд: Задача отримує дані з файлу OPERRES, в якому зберігається інформація про всі операції по балансових рахунках матеріальних ресурсів, які були проведені у підприємстві за певний час. Операціоніст уводить номер ордеру та період, за який треба відібрати інформацію. На виході маємо ордер по балансовому рахунку, що відбивають матеріальні ресурси, чи реєстр ордерів у вигляді документу, що видається керівництву підприємства.

Як окрема ндивдуальнсть, так провдна меншсть продуктом свого оточення (народу). Свом генм, здбностя]ми, силою духа й вол вони можуть у певних перодах це оточення соб в цлост пдпорядкувати ,але сама х поява зале]жить вд його розвитку та яксного змсту. Ескмоси не дали певно не дадуть свтов Бетховенв Кантв, папуаси Едсонв, тунгузи чи вотяки великих полтичних систем провдникв. Не видадуть вони генв, бо наколи б так в них зявилися, то були б змарнован без вдповдних можливостей свого проявлення. В цьому не ма нчого випадкового Бо творчсть вибранцв даного народу (провдникв) обумовлються вимром багацтва його духа, його культурних, соцальних матеральних ресурсв, його внутршньою свободою, його зовншньою незалежнстю та його державними традицями. Ц власне ознаки длять народи на аристократв плебев, на сильних й слабих, пануючих поневолених, продуцентв цнностей х споживачв, або рунникв. Елта (провдна меншсть) функцю власного народу; внутршнй змст спроможност у великй мр залежать вд його зрлост й розвитку, а провдна роля вд постйного з народом контакту через втягнення найглибших його прошар]кв у процес активно спвтворчост з нею

1. Аналіз фінансового стану підприємства (на матеріалах ЗАТ "АТБ Групп")

2. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

3. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

4. Особливості аналізу та ефективності використання основних засобів підприємства

5. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

6. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства
7. Аналіз ефективності використання основних фондів на підприємствах харчової промисловості (на прикладі ЗАТ "Фудс Компані")
8. Ефективність використання вироничих ресурсів підприємства на прикладі ВАТ "Острозький цукровий завод"

9. Ефективність використання ресурсів підприємства

10. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

11. Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування

12. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства

13. Аналіз фінансових ресурсів підприємства

14. Розробка фінансового плану будівельного підприємства на основі аналізу його фінансового стану

15. Науково-практичні основи аналізу банкрутства підприємства та шляхи його подолання

16. Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства

Набор шкатулок для рукоделия, 3 штуки, 34x24x18 см, арт. 80832.
Набор включает в себя три шкатулки для рукоделия. Такие шкатулки послужат оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором
2715 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Игра настольная "Осторожно, мухи!".
У вас есть уникальный шанс стать повелителем мух! Не бойтесь! Это всего лишь анонс новой игры - "Осторожно, мухи!" Суть ее
1182 руб
Раздел: Игры на ловкость
Игра-баланс "Ежик".
Игра-баланс "Ёжик" подарит ребёнку много часов увлекательной игры! Играть в такую игру не только весело, но и очень полезно.
345 руб
Раздел: Игры на ловкость

17. Підвищення ефективності діяльності підприємства ВАТ "Поліпромінвест" на основі використання економіко-математичних методів

18. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

19. Аналіз відпрацьовування елементів дресирування собак для захисно-караульної служби (ЗКС) в умовах підприємства

20. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

21. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

22. Аналіз технології виготовлення варених ковбасних виробів і проект м’ясопереробного підприємства потужністю 3 т виробів за зміну
23. Аналіз зовнішнього середовища підприємства ВАТ "АртВітраж"
24. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

25. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

26. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

27. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки

28. SWOТ-аналіз підприємства

29. Аналіз та розроблення стратегій ЗЕД для підприємства харчової промисловості

30. Комплексний аналіз соціології праці в умовах підприємства ВАТ "Шахта Красноармійська-Західна №1"

31. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання

32. Аналіз діяльності підприємства ТМ "Фанні"

Пазл "Пожарные", 45 элементов.
Многообразие форм вырубки и различные размеры отдельных элементов способствуют развитию мелкой моторики у малышей. Сделанные из
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
Механическая настольная точилка.
Механическая точилка. Пластиковый корпус. Регулируется под размер карандаша. Подходит для карандашей диаметром до 12 мм. Крепление к столу
753 руб
Раздел: Точилки
Полотенце вафельное "Лаванда", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Лаванда". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне. Плотность
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см

33. Аналіз пасажирських перевезень транспортного підприємства "Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль"

34. Аналіз і управління грошовими потоками підприємства

35. Аналіз руху грошових коштів промислового підприємства

36. Аналіз фінансового стану підприємства

37. Аналіз фінансового стану підприємства

38. Аналіз фінансового стану підприємства АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА"
39. Аналіз фінансового стану підприємства та місце довгострокових зобов’язань у цьому процесі
40. Значення та аналіз грошових потоків підприємства

41. Необоротні активи. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

42. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

43. Фінансовий аналіз підприємства ВАТ "Виробничо-технічне підприємство "Укренергочормет"

44. Фінансові ресурси підприємства

45. Аналіз виконання плану з собівартості продукції підприємства

46. Аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємства ВАТ "Володарка"

47. Аналіз діяльності підприємства

48. Аналіз доходів і витрат автотранспортного підприємства

Бусы-прорезыватели "Фруктовый микс".
Детские бусы-прорезыватели "Фруктовый микс" из серии "Мамины помощники" сделают процесс появления первых молочных
380 руб
Раздел: Пластмассовые
Трикотажная пеленка кокон "Bambola" (цвет: розовый).
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяцев.
381 руб
Раздел: Пелёнки
Универсальный бокс, средний (3 секции).
Универсальные боксы прекрасно подходят для хранения любых мелочей: шурупов, гаек в мастерской, лекарств в домашней аптечке, маленьких
526 руб
Раздел: Более 10 литров

49. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен"

50. Аналіз маркетингової та фінансово-господарської діяльності підприємства МПП "Монтажник"

51. Аналіз фінансового стану комунального підприємства "Чернігівське тролейбусне управління"

52. Аналіз фінансового стану підприємства (на прикладі АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА")

53. Аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту

54. Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства
55. Теоретичні аспекти ефективності діяльності підприємства
56. Підвищення ефективності роботи підприємства на основі застосування економіко-математичних методів (на прикладі ВАТ "Дніпрополімермаш")

57. Система показників для оцінки рівня ефективності використання матеріальних ресурсів та вимір їхньої динаміки

58. Аналіз ефективності діяльності комерційного банку з використанням стандартизованої рейтингової системи CAMEL

59. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області

60. Аналіз ефективності банківських операцій з пластиковими картками та шляхи їх вдосконалення

61. Аналіз ефективності операцій банку по довгостроковому кредитуванню

62. Аналіз забезпечення сільськогосподарських підприємств Запорізької області кредитними ресурсами

63. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

64. Аналіз ефективності і облік витрат на виробництво овочів відкритого ґрунту

Контейнер "Клиер", 15 литров.
Контейнер "Клиер". Материал: пластик. Объем: 15 литров. Длина: 42 см. Ширина: 28 см. Высота: 20 см.
374 руб
Раздел: Штучно
24 восковых мелка для малышей, в бочонке.
Оптимальным выбором карандашей для самых маленьких станет набор из 24 восковых мелков, предназначенных специально для малышей от 1 года.
484 руб
Раздел: Восковые
Фоторамка "Poster blue" (40х60 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 40х60 см. Материал: пластик.
681 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)

65. Аналіз чутливості використання методу Якобі для рішення задач лінійного програмування

66. Стратегія ефективного використання прибутку на підприємстві

67. Аналіз використання персоналу на промисловому підприємстві

68. Шляхи підвищення ефективного використання персоналу

69. Оцінка ефективності використання рухомого складу

70. Грошові фонди і фінансові ресурси підприємств, їх формування та використання
71. Економічна ефективність використання оборотних активів промислових підприємств Липовецького району: стан, шляхи покращення
72. Напрямки ефективного використання основних фондів в сучасних умовах господарювання на базі ДП "Лужанський експериментальний завод"

73. Особливості ефективності використання основних фондів на підприємствах України: особливості та проблематика

74. Підвищення ефективності використання основних виробничих фондів

75. Техніко-економічний аналіз ефективності виробництва

76. Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві

77. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

78. Іпотечне кредитування як механізм залучення фінансових ресурсів для підприємницької діяльності

79. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств

80. Облік та аналіз виробничих запасів на сільскогосподарських підприємствах

Увлекательная настольная игра "Турбосчет".
Настольная игра "Турбосчёт" - весёлая и очень динамичная обучающая игра, которая мгновенно увлекает и детей, и взрослых. Правила
392 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
Бутылка под оливковое масло "Тоскана", 18x8,5x24 см, 1100 мл.
Бутылка под оливковое масло. Размер: 18x8,5x24 см. Материал: доломит. Объем: 1100 мл.
315 руб
Раздел: Ёмкости для масла, уксуса
Сковорода гриль-газ, мраморное антипригарное покрытие.
Гриль-газ для приготовления мяса и рыбы без жира в домашних условиях исключительно на газовых птитах. Материал углеродистая сталь.
1153 руб
Раздел: Сковороды гриль

81. Фінансовий аналіз руху грошових коштів на підприємстві ТОВ "Автополюс"

82. Використання Microsoft Access для створення інформаційно-облікової системи на підприємстві АТВТ Продукт-Сервіс

83. Прийом контрасту як основний засіб організації художнього матеріалу у творі В.Г. Короленка "Діти підземелля"

84. Маркетингові стратегії підприємств та їх використання в інвестиційному проектуванні

85. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

86. Аналіз моделі маркетингового менеджменту на підприємстві ТОВ "Кераміка"
87. Аналіз стратегічного менеджменту на підприємстві
88. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві

89. Стратегічний аналіз у системі управління підприємством

90. Автоматизація процесу оцінювання персоналу на підприємстві

91. Аналіз досвіду організації фінансового менеджменту на підприємстві

92. Аналіз фінансової ситуації на підприємстві

93. Фінансове планування на підприємстві та шляхи підвищення його ефективності

94. Аналіз інноваційної діяльності підприємств України за період 2002-2008 рр

95. Ефективність виробничо-господарської діяльності підприємств виноградо-виноробного підкомплексу і шляхи її підвищення

96. Інноваційна діяльність підприємств: стан, проблеми й ефективність здійснення

Дневник школьный "Наушники".
Формат: А5 (215x170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Материал обложки: искусственная кожа. Способ
370 руб
Раздел: Для младших классов
Шторка антимоскитная "Завитки" с магнитными замками (серая).
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
424 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Органайзер автомобильный "Stels" на спинку сиденья.
Органайзер крепится за стойки подголовника на спинки передних сидений. Прочные регулируемые ремни крепления. Два маленьких сетчатых
406 руб
Раздел: Прочее

97. Оптимізація розподілу та використання добрив у сільськогосподарському підприємстві

98. Вдосконалення системи матеріально-технічного постачання процесу технічного обслуговування на основі аналізу надійності парку ПС авіакомпанії

99. Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ "Васильківське"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.