Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ БУКОВИНСЬКА ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА АКАДЕМІЯ Реферат на тему: „Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики ” Чернівці 2006 Зміст Вступ 1. Від проїдання капіталу до стимулів зростання 2. Розвиток людського капіталу засобами соціальної політики уряду 3. Досвід реалізації соціальної політики в Україні Висновок Список використаної літератури Вступ Соціальна політика держави покликана забезпечити громадянам гарантовані Конституцією України права: на життя, безпечні умови праці, винагороду за працю, захист сім’ї, відпочинок, освіту, житло, охорону здоров’я та медичну допомогу, соціальне забезпечення та сприятливе навколишнє середовище. Відтак очевидно, що визначальним пріоритетом державної економічної (зокрема соціальної) політики має стати забезпечення прав і свобод людини і громадянина, передбачених розділом II Конституції України. Зазвичай найголовнішою проблемою здійснення соціальної політики, яка, як правило, і визначає межі її здійснення, є проблема фінансування соціальних витрат. Згідно зі світовою практикою, джерелами прямого та непрямого фінансування соціальної сфери є: безпосередні бюджетні видатки; «податкові видатки» у вигляді пільг, відшкодувань, відстрочок; страхові внески до державних та недержавних страхових фондів; усуспільнення коштів підприємств у вигляді їх зобов’язання щодо виконання соціальних функцій; благодійність приватних осіб, фірм та організацій; громадські ініціативи √ різного роду фонди та збори; особисті кошти та зобов’язання громадян; кредити; надання державного майна для функціонування соціальної сфери, використання державної інфраструктури тощо. 1. Від проїдання капіталу до стимулів зростання Діяльність держави у соціальній сфері майже виключно в формі соціального захисту, її відрив від інших складових соціально-економічної політики, і навпаки, здійснення економічної політики без урахування потреб соціального розвитку, як це відбувалося в Україні, закономірно призводять до руйнування як економіки, так і соціальної сфери. Зазначені диспропорції досить яскраво проглядаються на прикладі взаємозв’язку грошової та соціальної політики. Відрив механізму визначення обсягу грошової маси в обігу від об’єктивних потреб економіки призвів до того, що забезпеченість обігу грошима (рівень монетизації ВВП по грошовому агрегату М2) впала з 50 % у 1992 році до 11,1 % у 1996 році. На перший погляд, ця несприятлива динаміка грошової сфери не відбилася на відносних показниках доходів населення. Проте збереження або навіть зростання частки доходів населення і оплати праці у ВВП на тлі грошового забезпечення обігу, що зменшувалося, закономірно призвело до натуралізації заробітної плати, а також до виникнення заборгованостей з її виплат, яких до 1994 року не спостерігалося. Лише після початку поступової ремонетизації обігу (з 1997 року), у 1999 році вдалося призупинити, а у 2000 році значно скоротити заборгованості із заробітної плати. Ці негативні явища у соціальній сфері були наслідком дефіциту оборотних коштів підприємств у ліквідній формі з одного боку, та неможливості знижувати витрати на оплату праці шляхом її скорочення з іншого.

Зростаюче відволікання грошових ресурсів підприємств на оплату праці негативно позначилося на інвестиційній активності. Закономірно, що спад інвестиційної активності у 1995 році (-28,5 %) був більшим, ніж у 1994 році (-21,5 %), коли спостерігався найбільший промисловий спад. Адже саме у 1995 році відбулося різке скорочення монетизації обігу (з 26,7 до 12,5 %). Деяке пожвавлення інвестиційного процесу відбулося у 1998 році після початку ремонетизації економіки. Дефіцит ліквідності обумовив також суттєві труднощі зі сплатою підприємствами податкових платежів, що украй негативно відбилося на становищі соціальної сфери. Таблиця 1 інтегрально ілюструє вплив забезпеченості обігу платіжними засобами як на економічні (ВВП, промислове виробництво, інвестиції), так і на соціальні показники (доходи населення). Відчутні позитивні зрушення в економіці почали спостерігатися з 1997 року, коли уперше за роки реформ почалася ремонетизація обігу. Таблиця 1 Деякі показники соціально-економічного розвитку України у 1992-2000 рр. Роки Рівень монетизації економіки, М2/ВВП, % Реальний ВВП, % до попереднього року Промислове виробництво, в порівняних цінах, % до попереднього року Реальні доходи населення, % до попереднього року Інвестиції в основні фонди, в порівняних цінах, % до попереднього року 1992 50,0 90,1 93,6 63,1 1993 32,5 85,8 92,0 75,6 89,7 1994 26,7 77,1 72,7 81,7 77,5 1995 12,5 87,8 88,0 95,2 71,5 1996 11,1 90,0 94,9 91,5 78,0 1997 13,3 97,0 99,7 105,2 91,2 1998 15,0 98,1 99,0 97,0 106,1 1999 16,6 99,8 104,0 89,3 100,4 2000 18,1 105,8 112,9 112,0 111,2 Таким чином, обмежувальна грошова політика, впроваджувана з кінця 1994 по 1998 р., з одного боку, примусила підприємства спрямовувати обмежені фінансові ресурси на поточну виробничу діяльність, а не на інвестиції. З іншого боку, вона ж сприяла спотворенню оплати праці, виникненню не притаманних нормальній ринковій економіці її первісних форм (натуральної оплати та зростання заборгованостей), які не вдається подолати й досі. Підприємства, позбавлені доступу не тільки до довгострокових, але й до короткострокових фінансових ресурсів, які стали внаслідок обмежувальної грошово-фінансової політики гострим дефіцитом, закономірно змушені були згортати виробничу діяльність, відкрито або приховано вивільнювати працівників, гальмувати ріст заробітної плати, позбавлятися об’єктів соціальної сфери. Здійснення соціального захисту за рахунок підприємств, на тлі жорсткої монетарної політики, завдало удару не тільки по виробничій, але й по соціальній сфері. Отже, криза платоспроможного попиту, вузькість внутрішнього ринку обґрунтовують можливість використання активної соціальної політики як провідного фактора економічного зростання. Поетапне погашення заборгованостей з грошових виплат, індексація доходів малозабезпечених верств населення не тільки підвищать довіру до уряду, оздоровлять соціальний клімат у суспільстві, але за додержання певних умов можуть частково зняти перешкоди на шляху зростання з боку попиту. Важливою умовою для активізації соціальної політики є оздоровлення фінансів підприємств, яке дозволить активізувати реалізацію на їхній базі інвестиційних проектів.

За теперішніх умов збереження значних обсягів кредиторської заборгованості та надмірного фіскального навантаження, кошти, які надходять до підприємств внаслідок послаблення монетарної політики та збільшення платоспроможності населення, одразу витікають до державного бюджету. Збільшення соціальних видатків без забезпечення сприятливого підприємницького та інвестиційного клімату неспроможне розірвати замкнене коло соціального забезпечення. Вилучення коштів у підприємств на першому етапі дає змогу профінансувати ключові соціальні потреби та збільшити за рахунок цього споживчий попит, проте на другому більшість додаткових надходжень у підприємств знову вилучається, перешкоджаючи їхньому інвестиційному розвиткові та розширенню виробництва. Слід особливо відзначити, що сучасна система експортноорієнтованого зростання органічно пов’язана з моделлю соціального забезпечення і, певною мірою, підтримується нею. Значні обсяги експорту продукції сировинних галузей сприяють наповненню державного бюджету ліквідними ресурсами, а також припливові в країну іноземної валюти. Водночас значне фіскальне навантаження на інші галузі за умов збереження вузького внутрішнього ринку, збереження високої реальної процентної ставки комерційних банків (яка в макроекономічному сенсі є відображенням дорогої гривні) зберігають кризу ліквідності та перешкоджають розвиткові підприємств, орієнтованих на внутрішній ринок. Експортноорієнтована модель також обумовлює ревальвацію гривні, яка не перешкоджає низькотехнологічному енергомісткому експорту, проте пригнічує конкурентоспроможність продукції складних виробництв та споживчих товарів. Враховуючи, що збільшення доходів пенсіонерів та працівників бюджетної сфери відбувається за рахунок фіскального перерозподілу коштів, в макроекономічному контексті така соціально орієнтована політика , фактично, здійснює гальмуючий вплив на економічну динаміку. Спрямування одержаних фіскальним шляхом коштів на безпосереднє збільшення споживчого попиту видається досить неефективним в стратегічному плані, оскільки створює додатковий тиск на споживчому ринку, який може виявитися не готовим відреагувати адекватним збільшенням пропозиції. Безпосередніми наслідками такої політики вже незабаром можуть стати збільшення обсягів імпорту товарів народного споживання (за сприятливого впливу реальної ревальвації гривні) та тенденція до підвищення споживчих цін, яка створить додаткові підстави для проведення обмежувальної грошової політики. Перехід до реальної соціальної політики вимагатиме пом’якшення грошових обмежень, розвитку внутрішнього ринку, підтримки національного бізнесу та капіталу з метою збільшення зайнятості та підвищення доходів населення. Ці зрушення неодмінно пов’язані зі зміною експортної моделі зростання, диверсифікацією та вдосконаленням структури експорту, збільшенням імпорту інвестиційної продукції. Збереження сприятливої зовнішньоекономічної кон’юнктури створює умови для фінансування соціальних витрат протягом перехідного періоду за рахунок продовження експорту продукції базових галузей, проте з обов’язковим перерозподілом отриманих коштів винятково на розбудову внутрішнього ринку та національних виробництв.

Щоправда остання характеристика зустрічалася рідше, більше в полемічному запалі, або в словосполученнях на кшталт того, що УКП(б) «схиляється», або є «захисником» буржуазного націоналізму — природної ідеології експлуататорів. Водночас, обстоювання чистоти національних поривань породжувало у боротьбистів зворотні претензії до КП(б)У, звинувачення останніх у нехтуванні національними інтересами, принесення їх у жертву соціальним завданням. Себе ж боротьбисти кваліфікували як значно відданіших українській ідеї, а тому й вартих на визнання послідовнішими, почасти єдиними виразниками настроїв українства. Відзначена мотивація була домінуючою, коли УКП(б) спробувала домогтися визнання партії ІІІ Комуністичним Інтернаціоналом. 28 серпня 1919 р. ЦК партії направив до Виконкому Комінтерну «Меморандум», в якому обґрунтовувалася необхідність включення до його складу УКП(б) як провідної течії комунізму в Україні. Партійне керівництво вважало, що визнання Комінтерном комуністичного характеру партії та її прийняття до свого складу означало б визнання її рівноправності з КП(б)У та паритетного її права на участь у формуванні урядової політики

1. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

2. Історичні та медико-соціальні аспекти становлення і розвитку вчення про сибірку

3. Ціннісні характеристики соціальних працівників та соціальних педагогів

4. Митний тариф як інструмент економічної політики держави

5. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

6. Прояви етносоціальних трансформацій на великому кордоні в контексті міжспільнотних взаємин України та Кримського ханства XV–XVII ст.
7. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку
8. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

9. Економіка праці та соціально-трудових відносин

10. Соціально-трудові відносини як система

11. Тенденції соціально-економічних процесів сучасної України

12. Економічна стратегія розвитку соціально-економічних систем України

13. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності

14. Соціально-орієнтована ринкова економіка як оптимальна модель ринку

15. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

16. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

Диванчик раскладной "Кошечка".
Диван "Кошечка" - красивый, функциональный, надежный детский диван. Он способен украсить детскую комнату и может использоваться
2791 руб
Раздел: Прочие
Карандаши цветные "Triocolor", 24 цвета.
Трехгранная эргономичная форма корпуса. Яркие, насыщенные цвета, линии мягко ложатся на бумагу. Грифель устойчив к механическим
337 руб
Раздел: 13-24 цвета
Игра "Удержи юлу".
Хотите, чтобы Ваш ребенок рос ловким, активным и внимательным? Игра "Удержи юлу" поможет ему быстро развить все эти навыки! • В
580 руб
Раздел: Игры на ловкость

17. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

18. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

19. Право як спеціальне соціальне явище

20. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

21. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії

22. Демократія як соціальне явище
23. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання
24. Правовідносини у сфері соціального захисту

25. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

26. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

27. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

28. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

29. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

30. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

31. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

32. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

Набор мебели для спальни "Коллекция".
Очень стильный и яркий набор кукольной мебели "Спальня" станет прекрасным украшением кукольного домика. Миниатюрная кровать
579 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Накладка на унитаз "Disney. Frozen" (белая).
Унитазная накладка подходит всем стандартным туалетам. Благодаря прорезиненным краям накладка не скользит, что гарантирует безопасность
406 руб
Раздел: Сиденья
Магнит для досок Hebel Maul 6176199, круглый, 20 штук.
Цвет: разные цвета. Диаметр магнита: 20 мм. Форма магнита: круглый. Количество в упаковке: 20 штук.
595 руб
Раздел: Магниты канцелярские

33. Соціально-економічний розвиток білоруських земель у ІХ–ХІV століттях

34. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

35. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

36. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.

37. Соціально-економічний розвиток Чехії та Словаччини у XVIII столітті

38. Соціально-економічні реформи Маргарет Тетчер
39. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст
40. Українські землі у складі ВКЛ. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини

41. Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства

42. Вплив девіантної реклами на сучасних споживачів: соціально-психологічний аспект

43. Клініко-соціальна характеристика осіб, визнаних обмежено осудними, і особливості скоених ними протиправних діянь

44. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Польщі, Австрії та Японії

45. Асиметрія економічних відносин країн-членів НАФТА

46. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

47. Перспективи розвитку соціально-орієнтованої економіки Швеції

48. Зайнятість: соціально-трудові відносини

Коврик массажный "Первые шаги" от 9 месяцев.
Массажные коврики представляют собой отдельные модули, которые соединяются между собой по принципу "пазл". Массажные элементы,
1368 руб
Раздел: Коврики
Подгузники Libero Comfort (5+), Maxi+, 10-16 кг, 56 штук.
Тянущиеся боковики и эластичный поясок FreeFlex обеспечивают более плотное прилегание подгузника, тем самым препятствуют его протеканию. А
559 руб
Раздел: Более 11 кг
Веселый колобок.
Веселый колобок станет любимой игрушкой вашего малыша! Ребенок сможет катать его по полу, как мячик, и слушать забавные звуки и мелодии.
327 руб
Раздел: Прочие

49. Соціально-психологічні аспекти праці менеджера

50. Управління, як соціальний феномен

51. Тривожність як соціально-педагогічне явище

52. Політика і етика: соціально-філософський аспект

53. Соціальна психологія як наука

54. Соціально-психологічна адаптація дітей, які пережили сексуальне насильство та роль соціально-психологічного тренінгу в цьому процесі
55. Роль релігії як соціального інституту в розвитку суспільства
56. Бідність як соціальна проблема

57. Громадське суспільство й соціально-трудові відносини

58. Культура як соціальне явище

59. Планування економічного і соціального розвитку соціальних служб

60. Розвиток освіти як напрям соціальної політики

61. Соціально-педагогічна діяльність як професія

62. Суспільство як цілісна соціальна система

63. Методи соціальної діагностики та їх характеристика

64. Організаційні аспекти медико-соціальної реабілітації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих інтернатних закладах

Антистрессовая подушка-турист "КотоПес".
Подушка-антистресс "Котики Обормотики" предназначена для детей от 3 лет. Цветная подушка привлечет внимание ребенка и может
534 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки
Зеркало, 27x9x30 см, арт. 22368.
Зеркало станет идеальным подарком представительнице прекрасного пола. Размер: 27x9x30 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1983 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
Термомозаика "В мире животных".
Ваш ребенок любит изучать животных, а еще — играть и придумывать что-то новое? С термомозаикой "В мире животных" все это можно
383 руб
Раздел: Термомозаика

65. Соціально-економічні фактори розвитку туризму в Білорусії

66. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності

67. Загальна характеристика основних економічних моделей

68. Соціальний захист населення в умовах ринкової економіки

69. Соціально-економічне значення ремонту у вирішенні функціональних завдань розвитку ЖКГ

70. Соціально-економічні складові у системі критеріїв та показників ефективності роботи будівельних підприємств
71. Соціальне становище Запорізького краю
72. Соціальні групи

73. Соціальні інститути.

74. Соціальні проблеми у ЗМІ

75. Антивоєнні оповідання Г.Белля в соціально-історичному та літературному контексті

76. Правове регулювання вільних економічних зон

77. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

78. "Домоводство" В.Н.Каразіна - українська паралель європейських економічних теорій

79. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

80. Розрахунки обов’язкових економічних нормативів регулювання діяльності комерційних банків

Рюкзачок дошкольный "Щенячий патруль", 23х19х8 см.
Легкий и компактный дошкольный рюкзачок - это красивый и удобный аксессуар для вашего ребенка. В его внутреннем отделении на молнии легко
693 руб
Раздел: Без наполнения
Набор посуды "Щенячий патруль", 3 предмета.
Посуда подходит для мытья в посудомоечной машине и использования в микроволновой печи. Яркая посуда с любимыми героями порадует малыша и
578 руб
Раздел: Наборы для кормления
Кукла-балерина.
Кукла-балерина "Принцессы Диснея" очень любит танцевать! Поэтому она нарядилась в специальный костюм с пышной юбочкой-пачкой,
541 руб
Раздел: Куклы-модели, современные

81. Сутність і значення соціального страхування

82. Державна політика соціального страхування

83. Розвиток соціальної географії в СРСР

84. Законодавство в сфері соціальної роботи з дітьми сиротами

85. Понятийное содержание термина "государства" в социо-культурном аспекте

86. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні
87. Соціальна держава
88. Соціальна обумовленість державної служби

89. Соціальне партнерство в Україні

90. Сутність та соціальне призначення держави

91. Територіальна автономія в Україні. Соціально–культурні права і свободи громадян України

92. Шляхи вдосконалення реалізації соціальної функції держави

93. Основні методи перекладу складних економічних термінів та термінів-словосполучень

94. Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах

95. Програмне забезпечення фінансово-економічних установ

96. Соціальне страхування від безробіття в Україні в 20-ті роки XX сторіччя

Дорожка массажная "Морской Берег", с "камнями".
Массажная дорожка с камнями «Морской берег» является отличным средством профилактики плоскостопия, рефлексотерапии и расслабления.
1268 руб
Раздел: Коврики
Ваза декоративная "Цветочный каприз", 10x10x24,5 см.
Ваза декоративная. Размер: 10x10x24,5 см. Материал: керамика.
311 руб
Раздел: Вазы
Ручка гелевая "BLGP-G1-5", синяя, 0,3 мм, 3 штуки.
Гелевая ручка Pilot имеет пластиковый корпус с резиновой манжеткой, которая снижает напряжение руки. Стержень с чернилами синего цвета в
345 руб
Раздел: Синие

97. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки

98. Володимир Великий. Соціально-політичний портрет

99. Соціально-духовні основи культури класицизму


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.