Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Экономічний аналіз підприємства

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Аналіз структури продукції, що виробляється підприємством Аналіз з рентабельності виробу Практичне завдання Список використаної літератури 1. Аналіз структури продукції, що виробляється підприємством. Відкрите акціонерне товариство «Хмельпиво» утворено на базі Хмельницького пивоварного заводу, побудованого і пущеного в експлуатацію 1901 року. «Хмельпиво» – одне з найстарших підприємств пивоварної галузі, він побудований більш 100 років тому. У 1992 році завод був перетворений в акціонерне товариство змішаної власності. ВАТ «Хмельпиво» є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий і інші рахунки в установах банку, круглу печатку, штамп і бланки зі своїм найменуванням, власний товарний знак, знак обслуговування й інші символи юридичної особи. Воно може від свого імені здобувати майнові й особисті немайнові права і виконувати обов'язки, виступати як позивач чи відповідач в суді, арбітражному чи третейському суді несучи при цьому відповідальність своїм майном. Юридичний статус компанії – приватна власність. Дата реєстрації і перереєстрації компанії – первинна реєстрація здійснена – 25.11.1992 р. перереєстрація – 27.01.1999 р. Для ведення господарської діяльності підприємство має необхідні будинки, спорудження, механізми (варильний, бродильно-таборний цех, цех розливу пива, тарний цех, заводська котельня, компресорний цех, механічний цех, автогосподарство, адміністративний будинок), і так само земельною ділянкою площею 1,127 га. Водопостачання – вода, ідеально очищена. Електропостачання і газопостачання – не централізоване. Основними видами діяльності ВАТ «Хмельпиво» є виробництво і реалізація різних сортів пива. З покоління в покоління передається майстерність пивоварства, у результаті протягом багатьох років смакові якості пива, виготовленого на пивзаводі скоряють самих вимогливих шанувальників пива. З метою збереження добрих традицій у виготовленні пива більш семи років на заводі здійснюється поетапна капітальна реконструкція. Вищим органом керівництва товариства є Загальні збори акціонерів і Рада директорів. У проміжках між загальними збори акціонерів і засіданнями ради директорів усієї діяльності суспільства керує Правління на чолі з президентом – у межах компетенції, представленої йому Статутом. Президент разом зі службою віце-президентів і головних фахівців організують виробничо-господарську діяльність підприємства Технічну політику, перспективи розвитку підприємства і шляхи реалізації комплексних програм в усіх напрямках удосконалювання, реконструкції і технічного переозброєння діючого виробництва визначає віце-президент по виробництву разом з головними фахівцями, начальниками цехів, ділянок. Віце-президент по економіці і провідний інженер здійснюють організацію й удосконалювання економічної діяльності підприємства, що спрямована на підвищення продуктивності праці, ефективності і рентабельності виробництва, досягнення найбільших результатів при найменших витратах матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Віце-президент з комерції разом з відділом постачання і збуту, головним менеджером здійснюють керівництво діяльністю підприємства в області матеріально-технічного постачання, заготівлі і збереження сировини, збуту продукції, транспортного обслуговування.

Найближчим часом зміни в структурі виробництва не передбачаються. Керуючі ВАТ ведуть цілеспрямовану роботу з реконструкції виробництва з метою випуску високоякісної, конкурентноздатної продукції. ВАТ «Хмельпиво» не має дочірніх підприємств, філій. Аналізуючи фінансове положення підприємства за три попередніх роки можна відзначити, що фінансовий стан підприємства постійно поліпшується. Прибуток від реалізації продукції і рентабельність продаж Показники Одиниця виміру 2008 2009 1. Дохід від реалізації в відпускних цінах тис. грн. 1664,93 2325,62 2. ПДВ тис. грн. 277,48 387,60 3. Акциз тис. грн. 182,69 241,01 4. Дохід від реалізації в гуртових цінах тис. грн. 1204,75 1697 5. Витрати на виробництво і реалізацію продукції тис. грн. 950,12 1307,53 6. Дохід від реалізації тис. грн. 254,62 389,471 7. Рентабельність % 26,8 29,8 Якість виробленого пива прямо залежить від якості використовуваної сировини. У своєму виробництві завод використовує як місцеві, так і імпортну сировину і матеріали. Доставка сировини і матеріалів здійснюється автотранспортом від залізничного вокзалу й окремих постачальників. Цілеспрямовано ведеться робота з поліпшення якості продукції, що випускається. Пиво, що випускається заводом у 2009 році, на державному конкурсі завоювало дві золоті й одну срібну медалі. В даний час завод робить і реалізує пиво «Проскурівське», «Жигулівське», «Бенефіс», «Гурман», «Кляве», «Компроміс». Великим попитом на ринках міста користується пиво «Проскурівське». Пиво – це сезонний напій, в результаті у весняно-літній період його випуск здійснюється в три зміни, в осінньо-зимовий період в одну зміну і неповний тиждень. Динаміка освоєння потужності підприємства Показник Одиниця виміру 2008 г. 2009 г. Зміна, % Потужність Тис. бут 2100 3000 142,9 Випуск продукції Тис. бут 1364,75 1919,36 140,6 Використання потужності % 65 64 - У звітному році багато зроблено по відновленню виробництва. Велися роботи з завершення будівництва варильного цеху, були початі роботи з будівництва бродильно-таборного цеху. Обсяг незавершеного будівництва в звітом року склав 3,19 млн. грн. Якщо врахувати виконані, але незакінчені роботи з відновлення виробництва, то ступінь зносу основних засобів заводу складе 23%, а це значить, що коефіцієнт придатності буде 0,77%. У 2008 році підприємство випускає 1364,75 тис. бут продукції, а в 2009 році обсяг виробництва виріс до 1919,36 тис. бут, що на 40,6% чи на 554,61 тис. бут більше чим у 2008 році. У вартісному вираженні обсяг виробництва склав: 2008 р. – 1169,38 тис. грн., 2009 р. – 1605,73 тис. грн., у 2009 році обсяг виробництва у вартісному вираженні виріс на 37,31% у порівнянні з 2008 р. Обсяг реалізованої продукції в 2009 році виріс на 40,86% чи на 492,24 тис. грн., у порівнянні з 2008 р. і склав 1697 тис. грн. Зміни обсягу виробництва продукції вплинула і на чисельність ВП. У 2008 році чисельність ВП складала 172 чоловіки, а в 2009 році – 201 чоловік, що на 16,86% більше, ніж у 2008 році. Це збільшення зв'язане зі збільшенням обсягу виробництва. У свою чергу зміни чисельності ВП вплинули на річний фонд оплати праці: у 2008 році ФОП дорівнював 129,89 тис.

грн., а в 2009 році, зі збільшенням чисельності ВП, ФОП збільшився і склав 202,63 тис. грн. у рік, що на 56% вище, ніж у 2008 році. Вироблення на одного працюючого в 2008 році складало 6,79 тис. грн., а в 2009 році – 7,98; тис. грн., на 17,5% чи 1,19 тис. грн. більше чим у 2008 році. Середньомісячна заробітна плата також виросла: якщо в 2008 році вона складала 629,6 грн., то в 2009 році вона в зв'язку зі збільшенням обсягу виробництва підвищилася до 840,1 грн. Таким чином, ріст склав 33,5%. З кожним роком збільшувалася і собівартість реалізованої продукції: у 2008 році – 950,12 тис. грн, у 2009 році – 1307,53 тис. грн., що на 38,67% більше, ніж у 2008 році. Зі збільшенням обсягу реалізації продукції збільшувався і прибуток підприємства. У 2008 році прибуток склав 254,62 тис. грн., а в 2009 році – 379,47 тис. грн, що на 49,03% більше чим у 2008 році. Середньорічна вартість ОВФ у 2008 році склала 301,16 тис. грн., а в 2009 році – 400,37 тис. грн, тобто зросла на 98,90 тис. грн чи на 32,94%. Фондовіддача розраховується як відношення обсягу виробництва до середньорічної вартості ОВФ. У 2008 році вона склала 0,129 грн, у 2009 році фондовіддача збільшилася на 3,35% стосовно 2008 року і склала 0,133 грн. Рентабельність продукції, тобто відношення прибутку до собівартості, склала в 2008 р. – 26,8%, і в 2009 р. – 29,8%, тобто виросла на 3%. Задоволення потреб населення в продуктах харчування вимагає, щоб підприємства харчової промисловості виконували план не тільки в загальному обсязі продукції, але і по асортименту і структурі. Асортимент характеризує визначену сукупність продуктів, різних по властивості, призначенню і кількості, а також перелік найменувань продукції з вказівкою їх обсягу випуску по кожному виду. Номенклатура являє собою перелік найменувань виробів, а також їхніх кодів, встановлених для відповідних видів продукції в загальній класифікації промислової продукції (ЗКПП). Підприємства часто порушують структуру, встановлену планом. Це відбувається за зміни попиту на продукцію, відсутністю необхідної сировини. Часто, у відповідності з попитом, підприємство збільшує випуск більш дешевої чи навпаки дорогої продукції. Це приводить до зрушення в структурі продукції. Також існують два основних види причин невиконання плану з асортименту: зовнішні і внутрішні. До зовнішніх причин відносяться зміна попиту на окремі види продукції, стану матеріально-технічного забезпечення і т.д. Внутрішні причини – це недоліки в організації виробництва, поганий технічний стан устаткування, простої, аварії, недоліки в системі керування. З таблиці видно, що підприємство успішне справилося з виконанням плану по випуску товарної продукції. Перевиконання склало 159,36 тис. бут. Темп росту склав 109%. Але якщо проводити аналіз виконання плану по кожній асортиментній позиції продукції, то план не виконаний на 26,63 тис. бут. Темп росту був знижений до 98,5% Аналіз структури продукції Назва виробу Плановий випуск, тис. бут Фактичний випуск, тис. бут (2009 р.) Виконання плану, % Зараховано в асортимент, тис. бут. Проскурівське 1000 1100 110 1000 Кляве 160 163,04 102 160 Гурман 100 90,57 96 90,57 Жигулівське 90 107,05 90,6 90 Компроміс 160 170,7 106,68 105 Бенефіс 250 288 115,2 232,8 Разом 1760 1919,36 109 1733,37 Оцінка виконання плану з асортименту продукції виконується за допомогою коефіцієнта виконання плану з асортименту Кас: Кас = 1733,37/1760 = 0,985.

Оплата прац працвникв пдпримства здйснються в першочерговому порядку. Вс нш платеж здйснюються пдпримством псля виконання зобов'язань щодо оплати прац. ( Частина третя статт 15 в редакц Закону N 2103-IV ( 2103-15 ) вд 21.10.2004 ) Стаття 16. Органзаця оплати прац на пдпримствах  в органзацях, яким з бюджету видляються дотац На пдпримствах  в органзацях, як знаходяться на госпрозрахунку  отримують дотац з бюджету, органзаця оплати прац здйснються вдповдно до статт 15 цього Закону, але в межах визначених для них у встановленому порядку сум дотацй та власних доходв з урахуванням умов, встановлених Кабнетом Мнстрв Украни. ( Стаття 16 з змнами, внесеними згдно з Законом N 20/97-ВР вд 23.01.97 ) Стаття 17. Оплата прац працвникв, як виконують роботи (надають послуги), не властив основнй дяльност галуз (пдгалуз) Для працвникв пдпримств, виробництв, цехв, дльниць та нших пдроздлв, як виконують роботи (надають послуги), не властив основнй дяльност галуз (пдгалуз), умови оплати прац встановлюються в колективному договор з дотриманням гарантй, визначених угодами тих галузей (пдгалузей), до яких ц пдроздли належать за характером виробництва, та в актах чинного законодавства. Стаття 18

1. Бізнес-план підприємства

2. Бізнес-план підприємства по наданню послуг

3. Аналіз стратегічного менеджменту на підприємстві

4. "Маркетинг в комерційному банку" по проблемі "Розробка стратегії комунікації" (на матеріалах АКБ "МТ-Банк")

5. Перехід на Міжнародні стандарти фінансової звітності – міркування для вашого бізнесу

6. Розробка стратегії диверсифікації послуги "контекстна реклама" рекламного агентства ADLABS (Лабораторія Інтернет-реклами) на ринку Інтернет-реклами м. Києва
7. Сутність, стадії та логіка розробки бізнес-плану
8. Аналіз стартегічного управління підприємством

9. Організація стратегічного планування на підприємствах

10. Розробка бізнес-плану реалізації проекту по випуску нової продукції на ВАТ "Іскра"

11. Бізнес-план АТзт ПГХ "Хрещатик"

12. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

13. Оптимальний вибір методів навчання з метою підвищення ефективності процесу навчання

14. Аналіз валютних операцій банку з метою підвищення їх ефективності

15. Підвищення ефективності використання техніки при вирощуванні багаторічних трав і заготівлі сіна з застосуванням підбирачів кормів і досушування сіна методом активного вентилювання

16. Створення бізнес–моделі підприємства за допомогою комп’ютерного комплексу Project Expert

Пустышки силиконовые Avent "Ночная", розовый (6-18 месяцев), 2 штуки.
Симметричные мягкие ортодонтические соски пустышек Avent от Philips учитывают естественное строение и развитие неба, зубов и десен
660 руб
Раздел: 6-18 месяцев
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Форма для выпечки разъемная "Appetite", 20х7 см.
Форма для выпечки с антипригарным покрытием, разъемная. Размер: 20х7 см.
371 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

17. Бізнес-план на відкриття перукарні

18. Бізнес-план Приватного підприємства "Універсам "Енергетик"

19. Метод складання бізнес-плану СТО "Blitz"

20. Складання бізнес-плану ТОВ "Юлана"

21. Антикризисная стратегия предприятия или план маркетинга

22. Лікувальна ефективність гомеопатичних засобів у немовлят з підвищеною збудливістю внаслідок гіпоксично–ішемічних уражень нервової системи
23. Фізична реабілітація осіб другого зрілого віку після перенесеного ішемічного інсульту
24. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

25. Формування бізнес-плану. Інноваційний менеджмент

26. Особистість викладача вищої школи та її професіограма. Самоаналіз та експертна оцінка як основа підвищення кваліфікації викладача вищої школи

27. Підвищення ефективності формування понять з геометричної оптики засобами сучасних інформаційних технологій навчання

28. Управління процесом підвищення якості знань учнів з української мови, літератури

29. Вибір оптимальних режимів як метод підвищення стійкості і жорсткості технологічної системи при чорновому обробленні на верстатах з числовим програмним керуванням

30. Наукові основи підвищення ефективності гальмування поліпшенням умов взаємодії коліс з гальмівними колодками і рейками

31. Підвищення ефективності чистового точіння сталей різцями з різальними пластинами з безвольфрамових твердих сплавів за допомогою обробки імпульсним магнітним полем

32. Аналіз вхідних і вихідних грошових потоків підприємства

Папка для чертежей "Городская площадь", А3.
Папка для чертежей и рисунков, с ручками. Формат: А3. Материал: пластик. Застежка: на молнии.
441 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Планшетик "Всё обо всём".
Ваш малыш любит умные игры-викторины? Тогда этот планшетик для него! 200 вопросов, 20 разнообразных тем, 3 уровня сложности ждут
432 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Дополнительный набор "Магнитные истории. Времена года".
«Времена года» - познавательная для Вашего ребенка игра, позволяющая познакомиться с временами года, научиться понимать, чем зима, весна,
323 руб
Раздел: Игры на магнитах

33. Аналіз нормативно–правової бази по податку на прибуток підприємства

34. Організація матеріально-технічного забезпечення промислових підприємств

35. Підвищення платоспроможності підприємств України з позиції ТОВ "Таргет"

36. Економіко-статистичний аналіз і шляхи підвищення рентабельності фінансових результатів на прикладі ВАТ "Племінний завод "Біловодський" Луганської області

37. Аналіз фінансової звітності та прогнозування економічного потенціалу ТОВ "Агрофірма "Колос" та СТОВ "Степове"

38. Дослідження технічного рівня та тенденцій розвитку розточувального інструменту з розробкою матеріалів заявки, комерціалізація прав на винахід
39. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення
40. Звіт про проходження практики в ДПІ

41. Методика та техніка складання річного фінансового звіту

42. Миграция к NGN: стратегия, тактика, практика

43. Діюча практика обліку операцій з векселями

44. Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю

45. Ревізія як елемент методу економічного контролю

46. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

47. Державне управління у сфері регулювання відносин, що виникають у зв’язку із надзвичайними екологічними ситуаціями

48. Звіт про проходження практики у комунальному підприємстві "Сокальжитлокомунсервіс"

Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х17,5 см (коричневая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: коричневый.
303 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Увлекательная настольная игра "Цветариум", новая версия.
Игроки будут совершать много интересных действий: высаживать цветы на клумбах, выкорчёвывать их в случае необходимости, устраивать своим
712 руб
Раздел: Карточные игры
Сковорода "Mayer & Boch" (гранитное покрытие), 24 см.
Материал: алюминий, гранитное покрытие. Внутреннее покрытие: антипригарное гранитное покрытие. Диаметр: 24 см. Высота борта: 4,5
824 руб
Раздел: Сковороды с керамическим покрытием

49. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

50. Розробка технологічного процесу виготовлення друкарських форм для випуску журнальної продукції

51. Розробка автоматизованого робочого місця управління замовленнями у малому бізнесі (ПП "Сігма")

52. Розробка програмного забезпечення системи збору даних про хід та параметри технологічного процесу

53. Розробка тестової системи для перевірки знань з предмету "Системне програмування"

54. Розробка двохсмугової активної акустичної системи з сабвуфером
55. Розробка стабілізатора напруги на базі інформаційних технологій схемотехнічного проектування
56. Антропологічна концепція розвитку культури – зв’язку людини з природою

57. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

58. Розробка гіпотези маркетингової стратегії ТОВ "Олта" на ринку металопластикових вікон міста Києва

59. Розробка маркетингової стратегії концентрації при впровадженні проекту "Дизайн інтер’єру" в торгово-посередницькій фірмі

60. Дослідження ринку керамічної цегли та розробка маркетингової стратегії ТОВ "Євротон"

61. Розробка і реалізація стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок

62. Оптимізація хірургічного лікування катаракти й глаукоми методом факоемульсифікації в поєднанні з глибокою неперфоруючою склеректомією

63. Особливості гормонально-метаболічного гомеостазу у хворих на цукровий діабет 2 типу із симптоматичними психічними розладами та у хворих на шизофренію під впливом психотропної терапії

64. Особливості клінічного перебігу, діагностики та лікування псоріатичного артриту у поєднанні з неспецифічним реактивним гепатитом

Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами (салатово-оранжевая).
Оснащена улучшенными колесами, выполненными из высококачественного полиуретана. Теперь езда на этой удивительной машинке стала еще более
2650 руб
Раздел: Каталки
Набор детской посуды "Фея".
Набор посуды детский "Фея". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 17,5 см, -
387 руб
Раздел: Наборы для кормления
Сушилка для посуды P&C "Лилия", двухъярусная.
Наша уникальная двухъярусная сушилка позволит сушить или хранить большое количество посуды, при этом сэкономит полезную площадь на столе
511 руб
Раздел: Настольные

65. Розробка програми відновлення рухової діяльності пацієнтів після травм хребта з використанням системи інтенсивного тренінгу

66. Вегетативна та ендотеліальна дисфункція у хворих на фіброміалгію: зв’язок з клінічними проявами та ефективністю лікування

67. Зовнішньоекономічні зв’язки України з Туреччиною

68. Мирохозяйственная стратегия и практика Китая в историко-политическом контексте

69. Аналіз сучасних підходів до стратегій керівництва персоналом в соціальних службах

70. Етичні підходи при наймі на роботу та при звільненні з неї
71. Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління
72. Методичні вказівки та програмні робочі матеріали з переддипломної практики

73. Оцінка майбутньої і теперішньої вартості грошових потоків під час проведення стратегічного аналізу

74. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання

75. Стратегія і практика оновлення виробництва

76. Сутність стратегічного і оперативного контролінгу

77. Аналіз педагогічного досвіду формування графічних умінь у молодших школярів на уроках трудового навчання

78. Організаційні засади діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею

79. Особливості форм і методів навчання молодших школярів з урахуванням психічного розвитку дитини

80. Система педагогічних наук їх та зв’язок з іншими науками

Щетка-сметка для снега со скребком, автомобильная, 850 мм.
Усиленная рукоятка из алюминиевого сплава с удлиненным мягким держателем. Густая распушенная щетина для бережной очистки снега с
521 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки
Этажерка для обуви разборная, 4 полки, 660x280x700 мм.
Модель предназначена для хранения обуви в прихожей. Она придется особенно кстати, если у вас малогабаритная квартира: она займет минимум
1102 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Стрейч-пленка для ручной упаковки, вес 1 кг, 17 мкм, 45 см x 140 метров.
Прозрачная стрейч-пленка для ручной упаковки применяется в быту, на производстве, в офисе, магазине. Изготовлена из прочного полиэтилена,
351 руб
Раздел: Плёнка пищевая

81. Газифікація с. Козіївка Харківської області природним газом одноступеневою системою, з розробкою газифікації житлового будинку та рекомендацій по забезпеченню водопостачання, водовідведення та опалення будинку

82. Розробка технологічного процесу виготовлення деталі "Кришка підшипника"

83. Психологічні особливості дітей з затримкою психічного розвитку

84. Аналіз та дослідження стану міжнародного туризму і розробка проектних рішень

85. Обгрунтування фінансування проекту з розведення нутрій і песців на звірофермі

86. Розробка заходiв з удосконалення системи управлiння витратами ТОВ ДП "Посад"
87. Альтернативні концепції теорії макроекономічного регулювання економіки: теорія і практика
88. Аналіз фінансово-економічного стану ЗАТ "АВК"

89. Папка з предмету "Основи бізнесу"

90. Стратегия войны Наполеона и тактика обороны русских войск

91. Отчет о производственной практике менеджера сервисной службы компании (производство топографо-геодезических работ)

92. Отчет по учебно-полевой практике (по геологии)

93. Отчёт о прохождении преддипломной практики в Управлении по взаимодействию с органами законодательной и исполнительной власти (УВОЗИВ) ГТК России

94. Отчет о производственной практике (Гражданское право)

95. Отчет по учебно-ознакомительной практике (c правовыми основами местного самоуправления, формированием представительных и исполнительных органов власти, структурой и функциями органов местного самоуправления)

96. Отчет о прохождении производственной практики в инспекции Министерства по налогам и сборам по ?????????? району г. Минска

Карандаши цветные "Kores", 36 цветов, с точилкой.
Цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт. Грифель проклеен
622 руб
Раздел: Более 24 цветов
Мультиплеер с огоньками "Новогодний хоровод".
30 новогодних песенок и мелодий – в новом мультиплеере! Добрый Дед Мороз поздравит с Новым годом, а разноцветные огоньки сделают праздник
336 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Подгузники-трусики для мальчиков Huggies DryNights, 4-7 лет, 10 штук.
Деликатная защита на всю ночь для детей от четырех лет, страдающих энурезом. Одноразовые Трусики "Huggies Dry Night" для
427 руб
Раздел: Обычные

97. Деловой язык и культура речи юриста - тема "Разработка стратегии общения"

98. Отчет по производственной практике в Агенстве по торговле недвижимостью

99. Символизм (В.Брюсов, Д.Мережковский, З.Гиппиус, К.Бальмонт,А.Белый, В.Иванов)

100. Формы творческой активности в американской джазовой практике


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.