Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Товарна політика і комерційна діяльність

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

Тема 1. Товар як об'єкт комерційної діяльності Об'єкт комерційної діяльності Об'єктом комерційної діяльності виступає товар - продукт виробничо-економічної діяльності, або природне багатство, яке має вартість і обмінюється на ринку у грошовій формі. До товару належать, як матеріальні речі, так і нематеріальні: фізичні об'єкти, послуги, робочі технології, енергія, ідеї та інші. У ринковому середовищі по суті всі продукти праці визнаються потенційним товаром і на них розповсюджуються товарно-грошові відносини. Номенклатура товарів на внутрішньому ринку охоплює мільйони видів і різновидів. При цьому вона з кожним роком розширюється, тому виникає необхідність класифікації величезної маси товарів та послуг. За призначенням товари як об'єкт комерційної діяльності можуть бути поділені на два класи: товари широкого вжитку і товари виробничого призначення. Товари широкого вжитку служать для задоволення особистих та сімейних потреб. Існують різні класифікації цього класу товарів - товарознавча, торговельна, статистична, митна, міжнародна. Кожна з них має свою конкретну мету. З позицій майбутньої професії комерсанта найбільший інтерес являє торговельна класифікація. У наведеній класифікації використані ознаки, що характеризують товарознавчі, комерційні, маркетингові та митні аспекти товарів. Товарна група - це укрупнений поділ номенклатури товарів залежно від їх призначення. До товарної групи, наприклад, відносять м'ясо і м'ясопродукти, молоко і молокопродукти, кондитерські вироби, тканини, швейні вироби. На базі товарних груп в торговельній практиці формують груповий асортимент. Товарна група може бути поділена на підгрупи, які характеризуються об'єднанням видів товарів за такими ознаками як призначення, склад, стать, вік та інші. Так, група &quo ;тканини&quo ; може бути поділена на підгрупи: бавовняні, вовняні, шовкові, льняні. Товарна підгрупа служить основою для створення видового асортименту в торгівлі. Поглиблений поділ підгруп, тобто видів товарів за стилем, фасоном, моделлю, кольором, дозволяє виділити різновиди, а в торгівлі внутрівидовий асортимент. Практична цінність такої класифікації полягає не тільки у перетворенні виробничого асортименту у торговельний, але і в можливості ефективної товарної спеціалізації роздрібної мережі. Товари простого асортименту налічують 5-6 різновидів (сіль, цукор, сірники), а товари складного асортименту - сотні а інколи тисячі внутрівидових найменувань (одяг, електротовари, кондвироби). Товари повсякденного попиту (мило, зубна паста, молоко, хліб), періодичного попиту (одяг, культтовари, будматеріали) і особливого попиту (автомобілі, меблі, електронні системи) відрізняються частотою попиту. Складність асортименту і частота попиту широко використовуються у класифікації товарів з метою формування асортиментної політики, територіального розміщення асортименту в малих, глибинних поселеннях, селах, райцентрах, містах. Класифікація товарів залежно від задоволення потреб - фізичних, матеріальних, соціальних, духовних потрібна для аналізу і оцінки соціальної ролі торгівлі, її впливу на формування і задоволення особистих потреб.

Фізичні потреби обмежені їжею, простим одягом, теплом. Матеріальні потреби виникають у процесі життєдіяльності людини і охоплюють, по суті, всі матеріальні блага. Група духовних потреб спрямована на забезпечення духовного відтворювання за допомогою аудіо - відеозаписів, книг, преси, культурних цінностей. Товари виробничого призначення становлять другий значний клас об'єктів комерційної діяльності. Ці товари мають такі особливості: - використовуються у сфері виробничого споживання; - переносять свою вартість повністю або частково на готовий про- дукт у процесі виробництва; - відрізняються надзвичайно широкою і складною номенклату- рою. Товари виробничого призначення можуть бути поділені на п'ять груп. Послуги і вимоги до них Послуга - це товар, який реально проявляється у формі діяльності, роботи, тобто не в матеріально-речовій формі. Як і будь-який товар, послуга має вартість і на неї розповсюджуються товарно-грошові відносини. Разом з тим послуга суттєво відрізняється від матеріального товару своїми особливостями: невідчутністю, невіддільністю, непостійністю, недовговічністю. Невідчутність послуги означає, що до отримання конкретної послуги її не можна побачити, попробувати, понюхати, почути. Невіддільність послуги слід розуміти так: створення (надання) і споживання послуг органічно поєднані і їх відділити неможливо. Непостійність стосується переважно якості послуги, яка коливається залежно від того, яка фірма, особа, якому контрагенту, клієнту, в яких формах надає послугу. Недовговічність. Вважається, що послуга - &quo ;товар, що швидко псується&quo ;. Тому вона вимагає періодичного оновлення. Крім того, послугу не можна зберегти з метою подальшого використання. Вся ця специфіка придає послугам унікальні характеристики стосовно набору, змісту, якості послуг, не кажучи вже про форми і методи їх надання. Надзвичайно широкий діапазон видів послуг, який склався на сучасному ринку може бути поділений на чотири блока. Кожний блок об'єднує близькі за родом і характером послуги. Крім того, багато видів послуг вимагають особливого поділу, оскільки вони не вписуються у вказані блоки. Перший блок включає побутові послуги. До них відносяться ті види робіт і діяльності в нематеріальній формі, які пов'язані з задоволенням особистих або сімейних потреб. Переважають в цьому блоці ремонтні робот: одягу, взуття, меблі, радіо-, телеапаратури, побутових машин і приладів, транспортних засобів. Крім того, до цього блоку можна віднести банно-пральні, перукарські і фото послуги. Вимоги до побутових послуг регламентуються стандартами, спеціальними правилами, а також договором. Другий блок — соціально-культурні послуги. Вони спрямовані на задоволення потреб, пов'язаних з соціальним становленням людини, його соціальною діяльністю, а також забезпеченням соціальних прав і гарантій. Перелік соціально-культурних потреб надзвичайно великий. Він складається з таких груп послуг: - виховання та освіта людини на різних етапах його життя; - охорона здоров'я, оздоровлення, рекреація; - фізична культура, спорт; - ритуальні послуги; - культура, відпочинок, розваги; - туризм.

За своєю суттю ці послуги є культурно-духовні, тому оцінити їх зміст, якість складно. Оцінка їх рівня якості здійснюється на основі спеціальних критеріїв. Правда, на деякі (освіта, відпочинок) послуги діють стандарти. Значна частина соціально-культурних послуг експортується. Третій блок містить обмежене коло послуг, головним чином пов'язаних з забезпеченням умов життя. Основні з них: газо-, тепло-, водо-, енергопостачання, ремонт житла, прибирання територій. Слід підкреслити, що на внутрішньому ринку житлово-комунальні послуги переважають. У структурі всіх платних послуг їх частка становить 45-50%. Четвертий блок характеризується послугами інженерно-технічного характеру, до яких можна віднести транспортні, будівельні, ремонтні, комунікаційні послуги. Крім того, до цього блоку належить інжиніринг - послуга, пов'язана з проектуванням, будівництвом та оснащенням технічних об'єктів і систем. Інжиніринг може бути консультативний, технологічний або загальний. Послуги цього блоку надаються населенню, за винятком інжинірингу, який характерний для міжнародної торгівлі. Значний інтерес являють інші види послуг, які об'єднані в &quo ;особливі послуги&quo ;. Ця група є порівняно новою для вітчизняної економіки. Правові послуги (нотаріальні, адвокатські, арбітражні, консультативні) носять, головним чином, соціальний характер. Але вони спрямовані на правовий захист не лише фізичних осіб, але юридичних, тому винесені в окрему групу. Консалтингові послуги надаються у вигляді усних або письмових консультацій за широким колом питань економічного, фінансового, зовнішньоекономічного, маркетингового характеру. Торговельно-посередницькі послуги характеризуються багатозмістовністю і різноманітністю. Вони можуть бути поділені на основні послуги: агентські, консигнаційні, біржові, аукціонні, брокерські, дистриб'юторські, франчайзингові та інші. У свою чергу, послуги біржові, наприклад, поділяються на організаційні, комерційні, фінансові, спеціальні. Торговельно-посередницькі послуги не обмежені внутрішнім ринком, вони широко використовуються в організації міжнародного торговельного обміну. Банківсько-фінансові послуги характерні для фондового ринку і пов'язані з купівлею-продажу валюти, акцій, облігацій, інших видів цінних паперів. Інформаційні послуги отримали в останні роки швидкий і широкомасштабний розвиток. Конкретно ці послуги проявляються у вигляді надання відомостей, даних, показників, обробки інформації, передачі інформації, забезпечення електронного бізнесу та інші. Комп'ютерні технології, мережа Інтернет сприяють експансії інформаційних послуг і вільному їх руху. І це суттєво відрізняє їх від всіх інших видів послуг. Характеристика особливих видів об'єктів комерційної діяльності До особливих об'єктів комерційної діяльності належать ті, які мають особливу специфіку і не можуть бути об'єднані за загальними рисами і ознаками. Таких об'єктів небагато, але вони вагомі на ринку товарів та послуг і тому вимагають вивчення. Правомірно почати розгляд таких об'єктів з нерухомості. Нерухомість включає землю як товар, а також всі об'єкти, які пов'язані з нею: будинки, споруди, дороги, багаторічні насадження та інші.

Ми завжди обстоюмо незалежнсть укрансько полтики, яка керуться тльки укранською рацю, а не кокетуванням (безуспшним!) з стороннми силами. Стоть питання про основну лню укрансько полтики пд час минуло вйни, зокрема супроти Нмеччини. Вйна Нмеччини з ншими державами, доки вона не зачпала Украни, вимагала вд нас повно невтральности. Украна поневолена большевицькою Росю  в стан боротьби з нею за сво самобутн снування, за державну сувереннсть не мала н змоги, н рац будь-як втручатися в справу чужо вйни. Коли ж на перелом 19391940 р. з нмецького боку були виявлен намагання на захднх окранах  в Польщ втягти укранцв у вйну на заход й вербувати х до спецяльних вйськових частин, призначених на захднй фронт. Органзаця  все укранство поставилося до цього ршуче неAативно. Це пройшло немов непомтно, бо справа була неголосна, але нею було позначене важливе полтичне виршення. Коли ж Нмеччина пшла вйною проти Рос, нашого ворога, то Украна не могла прийняти неприхильне цього факту

1. Процентна політика комерційного банку

2. Аналіз товарної політики ВАТ "НВАТ ВНДІ Компресормаш"

3. Товарна політика підприємства на прикладі ДП УВК "Nemiroff"

4. Політичні погляди і діяльність Платона

5. Комерційна діяльність СК "Універсальна"

6. Комерційна діяльність
7. Комерційна діяльність посередницьких підприємств
8. Фінансова діяльність та політика держави

9. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

10. Інноваційна діяльність підприємства

11. Інформаційна політика України

12. Суспільно-політична діяльність Костомарова

13. Інвестиційна діяльність страхових компаній

14. Політична діяльність Лазара Кагановича

15. Аналіз товарної інноваційної політики заводу "АКВАІЗОЛ"

16. Вплив маркетингу на комерційну діяльність

Этажерка для обуви разборная, 2 полки, 435x660x300 мм, 4 положения.
Этажерка Ника ЭТ3 - ваш правильный выбор в экономии свободного пространства. Модель предназначена для хранения обуви в прихожей. Она
720 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Ручка шариковая "Excellence", золото.
Новая подарочная шариковая ручка имеет необычный дизайн, который притягивает взгляд. Металлический миниатюрный корпус полностью усыпан
444 руб
Раздел: Металлические ручки
Набор детской посуды "Собачка", 3 предмета.
Набор посуды детский "Собачка". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 19
318 руб
Раздел: Наборы для кормления

17. Міжнародна фінансово-інвестиційна діяльність

18. Інноваційна діяльність на ринку товарів та послуг

19. Операційна діяльність підприємства

20. Політика США в умовах боротьби за українську державність в 1917-1923 роках

21. Професійна діяльність шкільних психологів

22. Дивідендна політика підприємства, фінансова звітність про власний капітал корпорацій
23. Інвестиційна діяльність підприємства
24. Особливості інвестиційної політики держави в сучасних умовах. Антикризова інвестиційна політика та її напрямки

25. Амортизаційна політика на підприємстві

26. Антиінфляційна державна політика

27. Інвестиційна діяльність в ринковій економіці

28. Інноваційна діяльність

29. Інноваційна політика

30. Нецінові фактори, недискреційна фіскальна політика, соціальний захист. Центральний банк України

31. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

32. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

Набор детской складной мебели "Маленькая принцесса".
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1795 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Коробка картонная для цветов с люверсами и ручками "Лайм", 30x30x20 см.
Коробка картонная для цветов с люверсами и ручками. Размер: 30x30x20 см.
493 руб
Раздел: Коробки
Пробковая доска в деревянной раме MDF, 40x30 см.
Пробковые доски применяются в качестве персональных информационных дисплеев. На их поверхность с помощью кнопок или булавок можно
424 руб
Раздел: Прочее

33. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

34. Національна політика СРСР в роки перебудови

35. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

36. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

37. Виробничо-торговельна діяльність підприемства

38. Основні напрямки зовнішньої політики України
39. Діяльність земств у напрямку допомоги населенню
40. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

41. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

42. Центральний банк і монетарна політика

43. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

44. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

45. Життя та діяльність І.П.Котляревського

46. Видавнича діяльність. Комп’ютерні видавничі системи

47. Діяльність СГ "ТАС"

48. Основні інструменти грошово-кредитного регулювання економіки - процентна політика

Набор строительных деталей для конструктора "Геометрик".
Во время игры ребёнок знакомиться с вариантами расположения строительных форм, учиться различать и называть детали. Используется для
463 руб
Раздел: Блочные конструкторы
Карточная игра "Уно".
Уно – это популярная настольная игра, широко известная по всему миру. В каждом раунде, первым избавляйся от всех карт, набирая очки за
389 руб
Раздел: Колоды карт
Вешалка для одежды напольная ТД-00014, две перекладины, 800x430x1550 мм.
Длина: 80 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 2. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
1078 руб
Раздел: Вешалки напольные

49. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

50. Державна політика в галузі охорони праці

51. Життєдіяльність організму

52. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

53. Організація облікової політики підприємства

54. Формування облікової політики підприємства
55. Аудиторська діяльність
56. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

57. Концепція регіональної політики

58. Аналіз змісту та політико-правових наслідків конституційної реформи 2004 року

59. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

60. Комерційна таємниця

61. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

62. Правотлумачна діяльність

63. Принципи розробки та оцінки державної політики України

64. Характеристика емоцій і почуттів, їх вплив на діяльність юриста

Грамота "С гербом и флагом", вертикальная, 200 штук (количество томов: 200).
Размер: 210x297 мм. Материал: бумага мелованная, плотностью 140 г/м2. В упаковке: 200 штук.
1024 руб
Раздел: Грамоты без текста
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 5/XL (11-25 кг), 48 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
801 руб
Раздел: Более 11 кг
Увлекательная настольная игра "Зверобуквы", новая версия.
В игровом наборе маленькие карточки-буквы и большие карты-звери. Иллюстраторы поработали здесь на славу! У каждой буквы свой яркий и
632 руб
Раздел: Карточные игры

65. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"

66. Лінійна залежність n–мірних векторів. Програма

67. Бібліотечно-бібліографічна діяльність Івана Кревецького

68. Громадсько-культурна діяльність князя Костянтина-Василя Острозького

69. Діяльність Миколи Василенка в редакціях газет на початку ХХ ст.

70. Діяльність ОУН до початку другої світової війни
71. Зовнішня політика Богдана Хмельницького: південний напрямок
72. Зовнішня політика Речі Посполитої в другій половині XVI ст. – першій половині XVII ст.

73. Київська Русь: діяльність київських князів Олега, Ігоря, Ольги

74. Культурницька діяльність єврейських громад в Україні в середньовіччі

75. Маргарет Тетчер та її політика в історії Великобританії

76. Мусульманське право (шаріат). Політика Ф. Рузвельта

77. Німецька освітня політика на окупованій території України (1941–1944 рр.) в історіографії

78. Основні напрямки зовнішньої політики СРСР в 1933–1939 рр.

79. Оцінки митної політики Російської імперії першої половини XIX ст. в українській історіографії 1920-1980-х pp.

80. Політика суцільної колективізації

Швабра плоская с декором "Premium" (микрофибра).
Швабра плоская с декором "Premium". Чистящая поверхность тряпки изготовлена из микрофибры. Данный материал обладает повышенной
640 руб
Раздел: Швабры и наборы
Шкатулка "Фермерский шик" - В (25,5x18,5x11 см).
Короб шкатулки выполнен из ткани. Ручка из бусин. Внутри пластиковый поддон с разделителями. Шкатулка очень удобна в использовании, и к
492 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Фоторамка "Poster black".
Рамка может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Экран у рамки пластиковый. Для фотографий размером: 30х40см. Материал рамки: пластик.
332 руб
Раздел: Размер 30x40

81. Регіональні особливості політики коренізації в Україні (на матеріалах Волині, Київщини і Поділля)

82. Царювання та політика Павла І

83. В’ячеслав Липинський – видатний український історик, політик, державний діяч

84. Діяльність Книжкової палати України ім. І. Федорова зі створення інформаційних продуктів і надання інформаційних послуг

85. Акторська діяльність І. Тобілевича

86. Життя та творча діяльність Остапа Вишні
87. Аналіз цінової політики ВАТ "Фармак"
88. Асортиментна політика підприємства

89. Маркетингова діяльність компанії "Сандора"

90. Маркетингова цінова політика

91. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

92. Управління ціновою політикою підприємства

93. Ціноутворення та цінова політика підприємства

94. Життєвий цикл товару та маркетингова діяльність фірми

95. Нейрометаболічні особливості та інтегративна діяльність центральної нервової системи за умов експериментальної гіпертироксинемії у щурів

96. Гуманітарна діяльність Організації Об’єднаних Націй

Именная кружка с надписью "Любимый папа".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Глобус с подсветкой "Физико-политический", 320 мм.
Невероятно удобный физико-политический глобус с подсветкой отлично подойдет и для домашнего пользования, и как учебный инвентарь в школах.
1068 руб
Раздел: Глобусы
Папка для чертежей "Городская площадь", А3.
Папка для чертежей и рисунков, с ручками. Формат: А3. Материал: пластик. Застежка: на молнии.
441 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением

97. Державна політика стимулювання зайнятості

98. Діяльність транснаціональних компаній в Україні

99. Діяльність ФАТФ


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.