Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

История История     Историческая личность Историческая личность

Причини початку Другої Світової війни

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Заручники міфів Часи нашi справдi надто цікаві та суперечливі. Алогічність у вчинках, зокрема, викликається не баченим раніше подвигом людства до ревізіонізму. Щодо найбільшої людської трагедії - Другої Світової Війни - теж. Якщо одразу пiсля її закiнчення та кілька років потому всім усе було ясно, планета розумiла, хто виношував плани, хто розв'язав бойню, хто взяв на себе основний удар, то нинi навіть незаперечні факти вкинутi у густий морок сумніву. Воно й зрозyмiло. Ранiше людство, поділене на табори, перебувало в пропагандистських, мiфологiчних шорах. Нинi воно ix позбувається. Одна справа, коли думають, приймають рiшення за тебе, а зовсім інша - зважитись на власну думку. Тож спробуємо навести кiлька коротких штриxiв сучасного бачення тої найстрaшнiшої зi страшних війн. Хоча б у плані її зародження i початку. Спершу ніяк не оминути найсуттєвiшого запитання: Як це могло статися? Нашого сучасника, мабуть, не можуть вдовольнити наукові розвідки минулих років, яких набрався цілий монблан. Бiльшiсть з них грiшать тим, що пошуковець, який воліє назвати себе iсториком, вiйськовим зокрема, вважає, що він досяг мети, варто йому навести факти i статистику, проаналiзувати хід бойових дiй, дiйти певних висновкiв. I генiальним ми називали того, кому вдалося вiднайти бодай щось нове у цьому схематизмi, спрощено кажучи, вiдшукати ще одну дивiзiю, яка вiдсиджувалася в кущах, щоб виступити з резерву i змiнити хід подій. Одначе такі щасливцi спiльно зi своїми менш везучими колегами теж скоріше статисти, нiж аналiтики. Ревiзiонiзм викликаний ще й тим, що багатьом вiйськовим icторикам бракує осмислення, анaлiзу. Вони, на відміну від вiдомих громадян, так i не змогли позбутися пропагандистських шор, тому й оперують символами давно минулими. Були й є статистами. Так залишається цілинним великий пласт тієї війни. Адже дoci з усiєю глибиною не сказано, чому людина, яка вже до вiдомих подiй вдосталь натерпiлася, навбивала собi подiбних, напилася крові, наплакалася за втратами, знову взялася за зброю? Та ще й яку! Адже після Першої Світової на якiй живу силу в штабелi мертвих справно вкладала артилерiя, тисячами морили отруйнi гази, хтось з тих же iсториків закинув: нi, тепер воювати стало нeцiкaво. Це вже не вiйна, а чiтко спланована, розписана в генеральських планах бойня. I ось минає якихось 20 років, як розв'язується щось у стократ кривавiше i страшнiше. Якi причини? Провидiння, невщомi вищi сили, кoтpi замислили звести розумних icтот до цурки? Хвилi взаємної ненависті одне до одного? Чиїсь хворобливі плани не рахуючись iз жертвами досягли панування? Так, все це зокрема і в купі. Тож у цьому ceнci вiдповiдь на те, хто першим дав команду, а хто першим підтримав ініціатора і проти кого вони разом точили зуби, не така вже й важлива. Гiтлер, Сталін чи Муссолiнi - це в планi глобальному лише великi пiшаки. На дошцi вселетенських амбiцiй i непомiрної ненавистi. I з тих мipкyвань психологiв, що всяке людське єство прагне конфлiктностi. Умовно кажучи, назвати особи змогли, зважились на пролиття великої крові. Хтось iнший не почав би цьоro ні за яких обставин.

А названим особам, тисячам їм подiбних тiльки дай привід. Якби природа заклала нам ген спpотиву до вбивства як такого, нiяких вiйн на землi не знали б. Хай буде це науковим невiглаством, однак не можу не висловити одну абсурдну забаганку: якби цей ген прищеплювали кожному, хта вирiшив ступити на стелю полiтики. Адже саме полiтики разв'язують війни, щоб потiм з цiкавiстю спостерiгати, за яким сценарієм розвивається людиновбивства. Чи правильна доктрина? Чи досягнута бажаного? Помирають iншi. Гранично стисла i точно з цього приводу сказав Aнpi Барбюс, який майстерно yмiв трактувати воєннiй колiзiї художнiми рядками: «Вiйна повторюватиметься доти, доки питания про неї вирiшyватиметься не тими, хто помирає на полях битв». Власне, сучаснику цiкaво знати не так те, хто розпочав вiйну, як вона розвивалася, як дещо iнше: якi внутрiшні причини спонукали тодiшнi крaїни поділитися на ворогуючi сторони i молотити одне одного доти, доки не набридне? Оскільки, як ми вже нагадали, вiйни разв'язують полiтики, та пошукаємо вiдповiдь в царинi їхніх думок та дiй. А вони cьoгоднi стають предметом дедалi ширшого розгаласу. 3алишається їх вiдповiдним чином укласти в русло логіки та анaлiзу. Отож погляди щодо нового конфлiкту мiж країнами та народами були найрізноманiтнiшi. Мало хто вже на початку 30-х років закликав чiтко слiдувати настановам Версальської угоди. Навпаки. Бiльшiсть полiтикiв один поперед одного пропонували свої варiанти переустрою світу, розкладу полiтичниx сил. Одні вважали, що Німеччина є єдиною державою, здатною зупинити бiльшовизм. Розпилення її за рахунок Росії надовго б вiдволiкла агресивних арiйцiв вiд Заходу. Iншi, незаперечуючи цього, уточнювали, що «Радянська Росiя нависла, мов грозова хмара, над східним горизонтом i загрожує всьому світові своєю «безоблiкавiстю» та «окремiшністю». Не бракувала й украй «вiдвертих» умонастроїв. Того цинізму, витоки якого бачим хоча б у пiдгoтовцi да Першої Світової. А саме коли план шліфенна виносився військовими стратегами на обговорення у вiдкриту пресу. Так само i цього разу дивилися на чиїcь амбiтнi плани як на незворотну данiсть i вже розподiляли ролi, визначали переможцiв, дiлили cвіт на сфери впливу. Або вже через кiлька pоків пiсля Дня Перемоги бачили події не звсiм узагальнопринятому вapiaнтi. Щось на зразок припущення за яким Америка не хотіла, аби війна закінчилася так швидко, що США не встигли б втрутитися. Мовляв, що 1938 року коаліція з французької, англійської, російської та чеської армiй могла б легко розчавити Гiтлера. Цього не було зроблено. На початок літа 1939 року ситуацiя докорiнно змiнилася. Росiя уклала угоду з Нiмеччиною, чеська армiя взагалi зникла, а англiйцi з французами спостерiгали, чим усе закінчиться. Тепер вiйна, фактично розпочата 1939 року, могла точитися безконечно. Однією з головних причин як початку війни, так й кривавих результатiв бачать у тому, що вчасно не стримали Гiтлера. Не побачили (чи незахотіли помічати) глибинної суті «лютого фюрера».Хоч якими були власні амбіції Адольфа Шикльгрубера, він залишився маріонеткою. Отож, як кажуть, догралися з вогнем.

Догралися на сам перед безпосереднi соратники Гiтлера, той же його благодiйник Гepiнг. А вже потім гравцi мiжнародної полiтики iнших країн.І тоді марiонетка виконала роль доправила фiтіль до парохової бочки. Після бою версіями розмахують. Версiй того, хто вiйну розпочав, хто провокував, хто мав щодо неї «осабливi Mipкyвання»,розвелося справдi багато. Певна рiч, домiнувала i продовжує превалювати думка про те, що та кривава бойня на совісті ідеологів нацизму. Саме вони роздмухували людиновбивчу теорiю, щоб взятися за практичне її втiлення. Все так. Та нинi дедалі привабливiшою бачиться варiант розвитку подiй, за яким фашизм був лише іструментом великих полiтичних iгop. Приміром, одна з версiй - глибинна, глобальна, така, що намагається пояснити всю плутанину мiжнародного співжиття, торкається фiнансової гегемонії. А саме що вiйнy розпочали бaнкiри, зажерливий iмперiашзм, який уже тодi зазixaв на володiння сукупнiстю свiтових ринкiв. Один з aвторів так i писал, що без капіталів, наданих великими банками, не було б ні Гітлера, нi Другої Світової війни, адже вся нiмeцькa промисловість фактично належала західним фінансово-промисловим групам. Тож на питання, хто розпочав Другу Світову, вiдповiдають по-рiзному. Історики пiдкреслюють, що примiром, радянський уряд у цьому ceнci думку змiнював часто. 18 вересня 1939 року СРСР в офiцiйнiй нотi цинiчно заявив, що винуватцем вiйни є Польща. Через пiвтора мicяця Стaлiн уже говорив, що це Англiя та Францiя напали на Німеччину, взявши на себе вiдповiдальнicть за вiйнy. В тpaвні 1941 року той же Сталін залюбки називав зачинателем вiйни Нiмеччину, а пiсляДня Перемоги він розширив коло винуватців до «Bcix капiталiстичних країн». Це припущення багатьом сподобалося. Ще й cьoгoднi з вуст запшарублих вiйськових iсторикiв можна почути, що винуващями вiйни були не лише iмперiaлiсти Нiмеччини, ай усього свiтy. Читач добре пам'ятає, що бомбою серед версiй розв'язання кривавої бойнi стало припyщення Biктopa Суворова, що Радянськнй Союз на чолi зi Сталiним готувався до вiйни нарівні з Нiмеччиною Гiтлера, але останнiй випередив першого. Суворов пiдтверджує свою думку словами Сталiна про те, що Зaxiд з його iмперiалiстичними людоїдами перетворився на джерело пiтьми та рабства. І завдання полягає в тому, щоб знищити це джерело на paдicть i втixy трудящих усіх країн. Протилежну позицiю, а саме Нiмеччини, Гiтлер теж оприлюднював часто i не менш відверто. Кажуть, що метою політиків є не що iнше, як політика. Якщо далі розвивати логіку, то метою політикiв може виявитись будь-яка мета навіть така жахлива, як розв'язання війни. Оця &quo ;безбаштовiсть» світових політикiв укупi з їхнім крайнiм цинiзмом i є результатом вiйни. Будь-яко! Але стосовно Другої Сітової це виявилося найпомiтнiше, найвипуклiше. Нацизм був майстром офiцiйних мiфiв. Мiфи складалися настiльки переконливо, що їхніми заручниками ставали цілі народи. Hiмeцькa пропаганда насаджувала чимало химерниx уявлень. Гiтлер був або новим Фрiдpiхом, або новим Бiсмарком. Нацисти перетворювались на спадкоемцiв нiмецьких богiв. &quo ;Батько всix Hapoдiв», &quo ;вождь cвітового пролетарiату&quo ; - цi характеристики звучали на адресу iншого узурпатора.

Насправді тоді і в пізніші роки Василь Вишиваний активної ролі в політиці не відігравав, хоч і далі виявляв цікавість до українських справ, спілкувався з Є.Чикаленком, В.Липинським, Є.Петрушевичем, В.Андрієвським, П.Скоропадським, Є.Коновальцем та іншими авторитетними діячами української еміграції. У 1921 p. Василь Вишиваний видав у Відні власну поетичну збірку "Минають дні…" з посвятою українським січовим стрільцям: "Борцям, що впали за волю України". Збірка складається з 23 віршів, у яких, на думку письменника й літературознавця Ю.Хорунжого{6}, відчувається вплив Т.Шевченка, О.Олеся, Г.Чупринки, С.Черкасенка, а також авторів пісень січових стрільців — Л.Лепкого, Р.Купчинського, М.Гайворонського. З початком Другої світової війни гітлерівці пропонували Василеві Вишиваному співпрацю, від якої той рішуче відмовився, через що перебував під пильним наглядом гестапо. 26 серпня 1947 p. його заарештували{7} у Відні агенти радянської військової контррозвідки і згодом (у грудні) перевезли до Києва. Протягом півроку в МДБ УРСР, у сумнозвісній будівлі на вулиці Володимирській, 33 тривало слідство в його справі. В.Габсбурґ-Вишиваний був звинувачений у зв'язках з ОУН, співробітництві з англійською і французькою розвідками

1. Західноукраїнська преса часів Другої Світової війни

2. Державний лад України в роки Другої світової війни

3. Антифашистський рух опору на Хмельниччині в роки Другої світової війни

4. Великобританія після Другої світової війни

5. Історія Криворіжжя в роки Другої світової війни

6. Радянізація західних областей України після Другої світової війни
7. Розвиток польського руху опору в роки другої світової війни
8. Україна в роки Другої світової війни

9. Українське питання в політиціпольського еміграційного уряду та підпілля в роки Другої Світової війни

10. Друга світова війна 1 вересня 1939 – 2 вересня 1945

11. Друга світова війна і Україна

12. Друга світова війна: бойові дії та опірний рух

13. Перша світова війна. Причини та характер

14. Світове мовознавство на початку ХХ ст.

15. Англо-германські суперечності напередодні першої світової війни

16. Військові події на території України у роки Першої світової війни

Концентрированный стиральный порошок "Burti Compact Baby" для детского белья, 900 г.
Благодаря специальной формуле исключительная эффективность стирки сочетается с бережным уходом. Благодаря особой рецептуре, отсутствия
465 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Карандаши цветные "Artist", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Толщина линии: 3 мм. Мягкое письмо. Высокое качество.
380 руб
Раздел: 13-24 цвета
Кольцедержатель "Дерево с оленем", малый, белый.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
375 руб
Раздел: Подставки для украшений

17. Становлення авіації та основні шляхи її розвитку в період Першої світової війни

18. Українська повстанська армія і збройні формування ОУН у Другій світовій війні

19. Особливості грошового обігу під час Першої світової війни

20. Значення і світова слава Тараса Шевченка

21. Світова продовольча проблема

22. Туриз як галузь світового господарства
23. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки
24. Туризм у світовій економіці

25. Аналіз сучасних релігійних течій в світовій і національній практиці

26. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

27. Історія світової банківської системи

28. Шляхи розвитку та вдосконалення антимонопольного законодавства України на основі світового досвіду

29. Поразка Німеччини у Першій світовій війні

30. Вплив збройних сил держав-учасниць на хід подій у Першій світовій війні, їх порівняльна характеристика

31. Українське (мазепинське) бароко як нове світовідчуття і нове мистецтво

32. Вклади культури і мистецтва XX століття у світову цивілізацію

Коврик для ванной "Kamalak Tekstil", 60x100 см (коричневый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
562 руб
Раздел: Коврики
Развивающая настольная игра "Хронолёт", новая версия.
Выполняя разные интересные и забавные дела, игроки будут перемещаться по игровому полю-циферблату. Задача игроков — выполнить как можно
1024 руб
Раздел: Классические игры
Качели подвесные детские.
Изготовлены из полипропилена. Для детей старше 3 лет, весом до 25 кг. Перед использованием необходимо убедиться в надежном закреплении
452 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

33. ХІХ століття – золотий фонд світового мистецтва

34. Кон’юнктурне дослідження світового ринку великої побутової техніки

35. Аналіз світового досвіду організації лізингових операцій

36. Виникнення та стадії розвитку світового ринку

37. Глобалізація сучасного світу – провідна тенденція світової політики

38. Група Світового Банку та її роль у регулюванні МЕВ
39. Міграція робочої сили як фактор розвитку світової економіки XXI століття
40. Міжнародні науково-технічні відносини у світовому господарстві

41. Місце і роль США у світовому господарстві

42. Світова економічна інтеграція

43. Світова організація торгівлі. Форми передачі технології

44. Світова торгівля в умовах глобалізації. Позиції України на світовому ринку

45. Світовий порядок як система

46. Світовий ринок технологій

47. Світовий ринок чорних металів

48. Світові фінансові банківські кризи: важелі та заходи демпфінування, їх вплив в зарубіжній і вітчизняній практиці

Набор чернографитовых карандашей "Graphic", 12 штук.
Набор чернографитовых карандашей содержит 12 заточенных карандашей различной твердости (5B-5H). Карандаши изготовлены из лучших пород
360 руб
Раздел: Чернографитные
Рамочка тройная "Классика" (коричневая).
Тройная рамочка с отпечатком - это особый подход к созданию очаровательного подарка на память для этого особого периода жизни, с
2890 руб
Раздел: Мультирамки
Пазл "Стройка", 30 элементов.
Пазлы Ларсен - это прежде всего обучающие пазлы. Они привлекают прежде всего филигранностью исполнения. Сделанные из высококачественного
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)

49. Тероризм як проблема світового масштабу

50. Україна в системі сучасних міжнародних відносин та світовому геополітичному просторі

51. Місце України в світових рейтингах

52. Виховання морально-ціннісних орієнтацій підлітків засобами творів світової художньої культури

53. Міжнародна політика і світовий політичний процес

54. Сучасні світові ідеології
55. Політичні еліти і політичне лідерство: світовий досвід і українські реалії
56. Аскеза та екстаз у світових релігійних практиках

57. Індуїзм шлях від становлення до світової релігії

58. Туризм та його вплив на світову економіку

59. Російський рубль – вихід на світовий фінансовий ринок

60. Екологічні проблеми Світового океану

61. Еволюція світового господарства: історичний досвід XX ст.

62. Інтеграція у світове господарство

63. Особливості світового господарства материка Північна Америка

64. Світова організація торгівлі

Каска "Шеф".
Пластиковая каска с надписью «ШЕФ» - забавный подарок для руководителей любого ранга. Каска имеет внутренний амортизатор и форму, в
577 руб
Раздел: Прочее
Щётка-сметка автомобильная для снега, телескопическая, поворотная, со скребком, 810-1060 мм.
Щетка автомобильная для снега со скребком предназначена для очистки кузова и стекол автомобиля от снега и льда. Автомобильные щетки для
586 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки
Рюкзак школьный "Multi Pack. Graphic", 40x18x29,5 см.
Вместительный и удобный школьный рюкзак, отличающийся небольшим весом и наличием твердой спинки. Благодаря прочной каркасной конструкции
3707 руб
Раздел: Без наполнения

65. Причина образования извилистости: меандрирование рек и других природных потоков

66. Культурне життя в Україні у другій половині 40-х - на початку 50-х років ХХ століття

67. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

68. Велика Вітчизняна війна 1941-1945 рр. за матеріалами свідків та ветеранів війни

69. Виникнення і розвиток психології релігії у другій половині XIX—початку XX століття

70. Населення Бессарабії за урядовими переписами другої половини XIX ст. – початку XX ст.: історико-демографічний аналіз
71. Организация боевых действий подразделений войск ПВО СВ (Методические указания к самостоятельной работе студентов под руководством преподавателя по тактико-специальной подготовке)
72. США: современный уровень социально-экономического развития. Характеристика современного состояния, анализ причин, перспективы развития

73. Гражданское, наследственное и право собственности по Судебникам 1497 и 1550 гг. Различия этих судебников в других отраслях права, кроме гражданского, наследственного и права собственности

74. Движение декабристов. Причины, характер движения. Судьба и значение движения

75. Объективные причины октябрьской революции 1917 г.

76. Причины поражения России в русско-японской войне 1904-05 гг.

77. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

78. Право собственности и другие вещные права

79. Налоговая система России в сравнении с другими странами

80. Прием и порядок переведения работника на другую работу

Копилка "Свинка с мелом", 20x15x16 см, арт. 223018.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой
695 руб
Раздел: Копилки
Шкатулка для ювелирных украшений, 20x13x11 см, арт. 88253.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Беречь от
363 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Чековая книжка желаний "Для Неё".
Этим подарком женщина обещает исполнить несколько заветных желаний мужчины по его выбору. В каждой книжке содержится 12 листов с
390 руб
Раздел: Прочее

81. Отличие трудовых отношений от отношений других отраслей права

82. Особенности пещерного искусства. История открытия и изучения (Ляско, Коске, Шове, Гаргас и другие)

83. Отличие культурологии от других наук, изучающих культуру

84. Сім чудес світу

85. Социальные и философские причины бунта Раскольникова

86. Хаос, герменевтика, журналістика, або Світоглядницькі засади творчості у мас-медіа
87. Причины возникновения романтизма
88. Причины появления лирики и ее родовые особенности

89. Литература как вид искусства. Место литературы в ряду других искусств

90. Смута в России: причины, ход, последствия

91. Война 1812 года: причины, ход, последствия

92. Причины и характер первой мировой войны

93. Причины колонизации Дальнего Востока царской Россией

94. Внешняя и внутренняя политика СССР накануне немецко-фашистской агрессии. Причины поражения Красной Армии на начальном этапе войны

95. Работа с редактором Vi. Другие текстовые редакторы UNIX

96. Использование Prolog совместно с другими ЯП

Салатники "Хлеб", 2 штуки.
Салатники, 2 штуки. Диаметр: 13,5/16,5 см. Высота: 6/7 см. Объем: 350/650 мл. Материал: керамика.
362 руб
Раздел: Наборы
Вакуумные пакеты с вешалкой 3 штуки: 70х105 см (2 штуки), 70х145 см (1 штука).
Характеристики: - уменьшают объём мягких предметов в 3-4 раза; - надежно защищают вещи от моли, грязи и сырости; - очень износоустойчивы и
529 руб
Раздел: Вакуумные пакеты
Набор "My Little Pony", 3 предмета.
Набор посуды в подарочной упаковке. Кружка 250 мл. Салатник 13 см. Тарелка 19,5 см.
578 руб
Раздел: Наборы для кормления

97. Исследование программы PhotoShop и других программ Adobe

98. Причины популярности ОС Microsoft

99. Трансплантация органов и тканей. Определение понятия пластической хирургии. Современная терминология в трансплантологии. Основные виды пересадки кожи. Причины отторжения трансплантантов. Профилактика осложнений. Реплантация. Имплантация


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.