Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Економіка України на початку ХХІ століття

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Зміст Вступ 1. Інституціонально-правове забезпечення трансформаційної економіки України 2. Соціально-економічне становище України за 2000 рік 3. Соціально-економічне становище України за 2001 рік 4. Соціально-економічне становище України за 2002 рік 5. Соціально-економічне становище України за 2003 рік 6. Соціально-економічне становище України за 2004 рік 7. Соціально-економічне становище України за 2005 рік 8. Соціально-економічне становище України за 2006 рік 9. Соціально-економічне становище України за січень - серпень 2007 року Висновки Список використаної літератури Вступ Кінець ХХ - початок ХХІ століття став переломним періодом в історії людства, бо привніс нову філософію подальшого існування і розвитку людської цивілізації, що передбачає можливість вирішення загальних проблем виживання людства на засадах духовності та гуманізації економіки і політики. Проте малоймовірно очікувати тільки мирного розв'язання всіх проблем, що виникатимуть на міжнародній арені, протягом життя декількох наступних поколінь з огляду на інерційність зміни існуючих тенденцій міждержавних відносин. Реальне життя в умовах нестабільного міжнародного середовища вимагає від України реалізації свого права на захист власних інтересів, на створення власної системи національної безпеки і оборони, яка гарантуватиме збереження обраного Україною політичного курсу і не створюватиме жодних загроз для сусідніх країн та світової спільноти. При цьому Україна не має намірів розглядати національну безпеку у відриві від міжнародної безпеки, прагнути досягнення власних інтересів на шкоду інтересам будь-якої країни світу. Забезпечення національної безпеки України щільно пов'язане із вирішенням проблем підтримання миру і безпеки в Європі, де домінуючу роль відіграє НАТО як єдина організація в Європі, яка здатна сьогодні протистояти викликам безпеці . Починаючи з 1991 року, Україна приєдналася до Ради Північноатлантичного співробітництва і дотепер залишається послідовним і конструктивним її учасником. Зі свого боку, НАТО підтримало суверенітет і незалежність України, підписавши в липні 1997 р. у Мадриді Хартію про особливе партнерство між НАТО і Україною. Прагнення України до стабільного загальноєвропейського миру втілюються у конкретних діях Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, усіх органів державної влади, провідних партій і громадських організацій, які спрямовані на проведення в нашій державі комплексних реформ, встановлення взаємовигідного і всебічного співробітництва з багатьма країнами світу, що мають миролюбний характер і забезпечують надійні гарантії безпеки. На цей час Україна є членом Ради Європи, має угоди у різних сферах більш ніж зі 100 країнами світу, бере участь у багатьох міжнародних програмах, зокрема в програмі &quo ;Партнерство заради миру&quo ; (ПЗМ), має наміри стосовно поступового вступу до систем регіональної та глобальної безпеки . Співробітництво між НАТО і Україною в рамках ПЗМ здійснюється з досить широкого спектру питань: оборонної реформи, військового співробітництва, цивільного контролю, надзвичайних ситуацій тощо.

Для координації співпраці створено Комісію Україна - НАТО, а також Спільну робочу групу НАТО - Україна з оборонної реформи. 16 грудня 1997 року між НАТО і Україною був підписаний меморандум про домовленість з питань планування на випадок надзвичайних ситуацій та готовності до катастроф. 4 листопада 1998 року своїм Указом №1209/98 Президент України затвердив Державну програму співробітництва України з Організацією Північноатлантичного Договору (НАТО) на період до 2001 р. Нині відбувається коригування цього співробітництва на наступні роки. Вцілому, можна було б втішитися досягнутим. Проте, на мій погляд, співробітництво Україна - НАТО набуло б більшого динамізму у вирішенні проблем оборонної (воєнної) реформи в Україні, якщо б до роботи Спільної робочої групи НАТО - Україна з оборонної реформи долучилися провідні фахівці Спілки офіцерів України, які мають солідні напрацювання у цій сфері. 1. Інституціонально-правове забезпечення трансформаційної економіки України Стабілізаційні процеси, що спостерігаються в перших роках другого тисячоліття в економіці нашої країни, дають підстави для ствердження (хоч і насторожливого) про подолання тривалої системної трансформаційної кризи та формування умов для економічного зростання. Разом з тим, аналіз переконує, що в інституціонально-правовому забезпеченні ринкових трансформацій в Україні зроблено лише перші кроки і не завжди вдалі (як правило, у соціальному аспекті дистабілізаційні). У цьому аспекті навчально-науковий інтерес становить аналіз, законодавчого забезпечення реформування власності, зокрема процеси акціонування; первинного нагромадження капіталу; механізмів інноваційної та інвестиційної діяльності; розвитку підприємства, зокрема й малого та середнього бізнесу; формування податкової системи та бюджетної політики. Важливим напрямом підвищення конструктивності економічної політики є посилення ролі держави в регулюванні соціально-економічного розвитку через фінансове забезпечення соціальних процесів в Україні, тобто через реалізацію соціальної політики. Ця політика має охоплювати систему заходів держави, спрямованих на забезпечення прийнятної життєдіяльності населення, підвищення рівня людського розвитку в країні в контексті загальнодержавної стратегії соціально-економічного розвитку. Зокрема, у жовтні 2002 р. Кабінет Міністрів України розглянув прогноз економічного і соціального розвитку країни на 2002—2006 рр. Такий документ, в якому визначаються основні тенденції економічного розвитку на найближчу перспективну, з урахуванням також тенденції розвитку світової економіки. Уряд розробив уперше. Серед пріоритетних напрямів діяльності держави у прогнозований період визначено: структурну перебудову економіки; інвестиційну та інноваційну політику; фінансовий ринок та банківську сферу; податкову й бюджетну політику; соціальний захист та зайнятість населення, а також детінізацію економіки. Стале економічне зростання в цьому документі передбачається у першу чергу забезпечувати передусім активною науково-технічною політикою та інноваційною діяльністю. Так, прогнозується зростання загального обсягу ресурсів для потреб науки на рівні 0,5% ВВП.

Загалом протягом 2002—2006 рр. Україна має досягти таких середніх результатів: зростання ВВП більше, як на 6%, обсягів промислового виробництва — на 6%, реального приросту валового нагромадження основного капіталу — на 9,8% реальної заробітної плати — на 12,5%, а темпи інфляції у 2006 р. (за умови збереження цінової стабілізації) не повинно перевищити 4,3%.Такі темпи зростання дозволять до 2006 р. збільшити в 1,5 раза обсяги ВВП у розрахунку на душу населення. Соціальні функції держави випливають з її обов’язків перед суспільством регламентуються основним Законом — Конституцією — та містить різноманітні складові. До основних із них належать: забезпечення хоча б простого відтворення населення, але з підвищенням рівня та якості його життя; відтворення трудового потенціалу у вимірах його фізичного здоров’я та професійно-кваліфікаційного рівня; забезпечення раціональної зайнятості населення та мінімального прожиткового рівня для соціально вразливих верств населення; забезпечення розвитку освіти, культури, охорони здоров’я та поліпшення екологічного стану в країні. Сучасний стан нашого розвитку характеризується наявністю таких основних суперечностей: між необхідністю формування сучасної системи соціального захисту й соціальних гарантій та відсутністю реальних соціально-економічних умов для цього; між старими формами організації соціального захисту населення і новими підходами, формами, методами розв’язання цієї проблеми за ринкових умов; між потребами у фінансових ресурсах та реальними можливостями держави для фінансування соціальної сфери. За період незалежності України, чи не вперше, у другій половині 2002 р. влада робить спробу конструктивно спрогнозувати ситуацію в економіці на перспективу. Президентом поставлено завдання розробити проекти стратегії економічного й соціального розвитку країни до 2011 р., в основу якої буде покладено його Послання до Верховної Ради (Європейський вибір: концептуальні основи стратегії економічного і соціального розвитку України на 2002—2011 рр.). Сам проект Стратегії після розробленя пройде відповідне випробування в наукових установах, а потім його винесуть на розгляд Верховної Ради. Безсумнівно, що давно назріла потреба в такому документі, де мали б бути чітко визначенні домінантні стратегічні пріоритети: обґрунтування та затвердження інноваційної моделі розвитку економіки; формування та забезпечення надійних засад стабільного економічного зростання; забезпечення дієвої соціальної переорієнтації економічної політики; формування інституційних передумов для отримання країною членства в Євросоюзі та інших міжнародних економічних структурах Також слід зазначити, що в пострадянській Україні за 90-ті роки все ж таки було, в основному, закладено правові та інституціональні основи становлення і функціонування ринкових відносин. Піднесення дієвості вітчизняного господарського законодавства також потребує систематизації правових актів, і зокрема, необхідна розробка Кодексу законів про державне регулювання національної економіки, що буде сприяти й підвищенню ефективності економічної політики в цілому .

Переглянувши політичне життя українсько-руських земель Галицьке-Волинської держави до 1340 років, поглянемо тепер на східні українсько-руські землі, наддніпрянські. Від самого татарського погрому й до початку XIV століття, або й довше, Київщина не була вже князівством, як раніш - не було в ній князів, а по всій Київщині постали городські громади, що просто підлягали Татарам. Такі громади найраніш повстали на галицько-волинському пограниччі (на Побожу та на Тетереві), і літописець зве їх „людьми Татарськими". Знати з усього, що їм жилося легче, як під своїми князями, бо князі стягали з них данину і на себе та на дружину, і на Татар, а коли вони виломилися з під власти своїх князів, то осталася данина тільки на Татар. А вона була не дуже тяжка: „орати пшеницю й просо", як каже літописець, тоб то давати хлібом, та ще деякі повинності. Таке саме мусіло бути й з Переяславщиною. Після татарського нападу про Переяславських князів нічого не чувати, і тут, як і в Київщині, вони появлялися хиба на короткий час, та й то не мали ніякої сили, а були скоріш татарськими намістниками

1. Еміграція українців у кінці ХІХ–початку ХХ століття

2. Українське кіно початку ХХ століття

3. Китай у середині XVII – на початку ХХ століття

4. Американська поетика кінця ХІХ – початку ХХ століття

5. Економіка України в умовах глобалізації

6. Економічне становище в Україні в 50-60-х роках ХХ століття
7. Підготовка авіаційних спеціалістів навчальних закладів України у 70-80 рр. ХХ століття
8. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття

9. Країни Західної Європи (1945 р. - початок ХХІ століття)

10. Підготовка культурно-освітніх працівників в Україні в 60-70-і роки ХХ століття

11. Чеська національна меншина в Україні в 20-30-ті роки ХХ століття

12. Українська жіноча проза кінця ХХ століття: світоглядні моделі й особливості художнього стилю

13. Особливості перехідної економіки України

14. Аналіз вокальних методик другої половини ХХ століття: на прикаді методичного досвіду І. Прянішникова, В. Луканіна, В. Самарцева

15. Боротьба Русі з агресією Заходу на початку XIII століття

16. Електронний журнал в системі інформаційних ресурсів бібліотеки: друга половина ХХ – початок ХХІ століття

Ведро Vileda "SuperMоcio" с отжимом ленточных швабр, 12 л.
Уникальная запатентованная система отжима подходит для любой ленточной швабры (не только бренда Vileda (ВИЛЕДА)). Прочное, устойчивое
679 руб
Раздел: С отжимом
Расчёска лазерная "Магия роста".
Регулярное использование расчески «Магия роста» позволит Вам восстановить нормальное кровообращение кожи головы, что благотворно повлияет
1091 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
Лестница-стремянка, 3 ступени, стальная.
Нескользящие пластиковые коврики. Размер ступеньки: 30x20 см. Материал: сталь. Высота на уровне верхней ступени: 67,5 см. Количество ступеней: 3.
1288 руб
Раздел: Лестницы

17. Чехословаччина у 30- х рр. ХХ століття

18. Бітлз і їх роль у розвитку молодіжної культури ХХ століття

19. Історичний процес як розвиток культур. Основні підходи до вивчення культур в XIX - початку XX століття

20. Вплив фінансової глобалізації на економіку України

21. Мир, стабільність і законність у першій половині ХХІ століття

22. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України
23. Традиції та новаторство у зарубіжній музичній культурі ХХ століття
24. Виникнення й розвиток соціальної психології в першій половині ХХ століття

25. Творці опитувань другої половини ХХ століття

26. Формування духовної культури особистості на порозі ХХІ століття

27. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в сучасних умовах розвитку економіки України

28. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

29. Фінансове планування в сучасних умовах економіки України

30. Поняття глобальної екологічної кризи ХХІ століття

31. Державне регулювання іноземних інвестицій у економіку України

32. Основні види інвестицій та шляхи їх залучення в економіку України

Заварочный чайник "Mayer & Boch", 1,25 л.
Заварочный чайник изготовлен из термостойкого стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла не впитывают запахи,
368 руб
Раздел: Чайники заварочные
Конструктор "Цветной городок" большой (41 деталь).
Это настоящий, красочный город, состоящий из множества деревянных деталей (их 41). В нем много домов, построенных из деталей, в виде
584 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Портфолио школьника.
Портфолио школьника – это папка, в которой собрана жизнь ученика, начиная с первого класса, все то, о чем не рассказали краткие
391 руб
Раздел: Портфолио

33. Фіскальна політика держави, її особливості в трансформаційній економіці України

34. Регіональна економіка промисловості України

35. Студентство та вищі навчальні заклади Росії та України (наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.)

36. Архітектура України кінця ХVII століття

37. Господарство України на рубежі 18-19 столітть

38. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення
39. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів
40. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

41. Економіка зарубіжних країн укр

42. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

43. Економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу України

44. Завдання дисципліни РПС та регіональна економіка

45. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

46. Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст

47. Економічне становище України в роки Хмельниччини

48. Соціально-економічний розвиток Російської імперії після реформ 60-х років ХІХ століття

Мешок для обуви "Wild", 1 отделение.
Удобный мешок для обуви увеличенных размеров с дополнительным карманом на молнии и сеточкой. Размер: 410х490 мм. Материал: полиэстер.
458 руб
Раздел: Сумки для обуви
Сумка для прогулочной коляски Altabebe, арт. AL1004.
Функциональная и простая. Нет необходимости долго искать мелкие предметы в вашей сумке - теперь вы можете легко найти их, воспользовавшись
1040 руб
Раздел: Сумки и органайзеры
Лоток для кухни раздвижной, 30(50,5)х42,5x6,5 см.
Для хранения столовых приборов. Беречь от огня (t -40+100 C). Срок годности не ограничен. Размер: 30(50,5)х42,5x6,5 см
561 руб
Раздел: Лотки для столовых приборов

49. Україна на початку ХХ ст

50. Україна на рубежі XXI століття

51. Українське конфесійне питання в контексті геополітики Росії кінця XVII–першої половини XVIII століття

52. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

53. Українська культура кінця XVIII ст.–початку ХХ ст.

54. Український театр другої половини ХІХ століття
55. Тенденції розвитку української літератури 90-х років XX століття
56. Історія української літератури XIX століття: Євген Гребінка

57. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Угорщини, Франції та Бразилії

58. Зовнішня торгівля України як провідна ланка міжнародних економічних відносин

59. Напрями та проблеми інтеграції України у світовий економічний простір

60. Проблема вступу України до міжнародних економічних організацій

61. Специфіка адаптації протестантських церков до українських реалій в період незалежності України

62. Українська культура. Архітектура Росії XVIII-XIX століття

63. Філософія України другої половини ХІХ - поч. ХХ ст

64. Грошова система Російської імперії на теренах України у XVIII-XIX столітті

Часы "Камасутра".
Оригинальные часы с прямым обычным ходом. Высокое качество исполнения, веселые картинки, механизм обычный - тикающий. Диск выполнен из
958 руб
Раздел: Прочее
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. World Cup Russia", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
416 руб
Раздел: Кружки, посуда
Вешалки-плечики "Стандарт", комплект 10 штук, синие.
Вешалка-плечики металлическая, покрыта слоем ПВХ. Предназначена для бережного хранения одежды. Металличекая, покрытая слоем ПВХ. Размер:
333 руб
Раздел: Вешалки-плечики

65. Економіка галузі виробництва пива в Україні

66. Економічна безпека України

67. Економічна стратегія розвитку соціально-економічних систем України

68. Національні інтереси України і стратегічні орієнтири розвитку національної економіки

69. Ринкова економіка в Україні

70. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України
71. Розвиток етичних знань в Україні у середині XVII – XVIII століття
72. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

73. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

74. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

75. Громадянство України

76. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

77. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

78. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

79. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

80. Історія України

Нумератор автоматический "Attache", 6 разрядов, 4,8 мм.
Нумератор автоматический 6-ти разрядный, размер шрифта 4,8 мм. Металлический корпус. При нажатии на ручку нумератора на бумаге появляется
794 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы
Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty".
Дорожный горшок и насадка на унитаз HandyPotty помогут сделать путешествие еще комфортнее для малыша. Комбинированная модель сочетает в
1128 руб
Раздел: Сиденья
Игра настольная "7 на 9".
Быстрая игра для 2-4 человек. Суть игры в том, что необходимо быстро считать в уме и ещё быстрее действовать — бросать подходящую карту,
390 руб
Раздел: Игры в дорогу

81. Історія соборності України

82. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

83. Період гетьманщини України

84. Роль Пласта на Україні В ХХ столитті

85. Історія держави та права України

86. Культура України в 30-х рока
87. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність
88. Міжнародна економіка

89. Податкова політика України

90. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

91. Основні напрямки зовнішньої політики України

92. Господарське право України

93. Конституційний суд України

94. Цивільне право України

95. Суверенітет України

96. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

Бейдж с магнитом, 54x90 мм.
Просто крепится к любой одежде при помощи двойного магнита, не повреждая ткань. Сделан из плотного ПВХ со сменным вкладышем. Внимание!
364 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Рюкзак-кенгуру "Baby Active Lux", вишневый.
Анатомический рюкзак-кенгуру "BabyActive Lux" повышенной комфортности сочетает в себе сумку-переноску для новорожденных и
3556 руб
Раздел: Рюкзак-кенгуру
Карточная игра "Додо".
Колода состоит из 32 карт, 2 персонажа и 1 матрац. Играют один игрок (ребёнок) и ведущий (родитель). Игрок кладёт карту персонажа на
1289 руб
Раздел: Внимание, память, логика

97. Проект кримінального кодекса України

98. Бюджетна ситема України

99. Державний бюджет України і бюджетне право


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.