Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Охрана природы, Экология, Природопользование Охрана природы, Экология, Природопользование

Діяльність озер та боліт у формуванні мінеральних ресурсів

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

ЗмістВступ 1. Умови утворення озер і боліт та їх класифікація 1.1 Вплив умов водного живлення на формування озер і боліт 1.2 Класифікація озер і боліт 1.3 Температурний режим озер і боліт 2. Геологічна діяльність озер і боліт 2.1 Умови формування тирогенних відкладень 2.2 Водна рослинність і заростання озера 3. Мінеральні ресурси озер і боліт та їх значення 3.1 Хемогенні відклади озер і боліт 3.2 Органогенні породи озер і боліт 3.3 Народногосподарське значення мінеральних ресурсів озер і боліт 4. Озера і болота Чернігівщини та їх екологічне та природоохоронне значення 4.1 Болотні ресурси Чернігівщини 4.2 Гідрологічні заказники та пам’ятки загальнодержавного значення Чернігівської області 4.3 Озера та болота особливої охорони Чернігівського району Висновки Список використаних джерел Вступ Актуальність. Ми живемо в епоху гострого конфлікту між людським суспільством та природою, коли нераціональна господарська діяльність порушила динамічну рівновагу біосфери нашої планети, що спричинило її прогресуюче руйнування. Цей процес супроводжується вичерпанням природних ресурсів і різким погіршенням якості навколишнього природного середовища, що спричинює масові захворювання рослин, тварин та людей і загрожує подальшому розвитку людської цивілізації на Землі. У зв'язку з цим у даний час проблема утворення та накопичення мінеральних ресурсів озерами і болотами є досить важливим компонентом біосфери, що має багатофункціональне значення і відіграє основну роль у її еволюції. У цьому плані значний інтерес представляє геологічна діяльність озер та боліт, їх рослинність, що відрізняється, як відомо, інтразональністю, а також специфічними особливостями структури і функціонування. В даний час вона виявилася у фокусі цілого ряду питань, пов'язаних з розширенням техногенного навантаження, посиленням антропогенної евтрофізації водойм і рекреаційного навантаження, вилученням великих обсягів води для різного роду потреб. Все більшого значення набуває проблема фітоіндикації антропогенних змін, що відбуваються, в перезволожених екосистемах, а Чернігівщина досить багата різноманітними болотистими територіями. Тому дана тема досить актуальна для дослідження. Предмет дослідження – процеси, які лежать в основі утворення мінеральних ресурсів озерами та болотами. Об`єкт дослідження – озера та болота Чернігівського району, та їх природоохоронне значення. Метою роботи було систематизувати відомості про ресурсо-утворюючу діяльність озер та боліт у формуванні мінеральних ресурсів. Для виконання даної мети були поставлені такі завдання: 1. Охарактеризувати умови утворення озер і боліт. 2. Дати класифікацію озер та боліт. 3. Дати характеристику геологічної діяльності озер і боліт. 4. Розглянути мінеральні ресурси озер і боліт, їх значення. 5. Охарактеризувати озера та болота Чернігівського району, встановити їх екологічне та народногосподарське значення. 1. Умови утворення озер і боліт та їх класифікація 1.1 Вплив умов водного живлення на формування озер і боліт Одним із водних об'єктів суші є болота. Болотом називається природне утворення, яке постійно перебуває в стані застійного або слабопроточного зволоження і в якому відбувається накопичення органічної речовини у вигляді торфу.

До цієї ж категорії природних утворень відносяться й заболочені землі. Походження боліт пов'язане з заростанням водойм (озер, водосховищ, ставків) або з заболочуванням суші (головний вид утворення боліт) . Виникнення боліт шляхом заболочування суші обумовлене співвідношенням на її території складових водного балансу (опади, випаровування, стік) та сприятливій геоморфологічній будові місцевості (западини, низини), які створюють умови для застійного або слабопроточного водного режиму й акумуляції на поверхні суші надмірної вологи (рис. 1.1). Заболочування ділянок суші відбувається під впливом певних гідрологічних факторів наприклад, наявність водонепроникних порід та підземних вод). Рис. 1.1. Заболочування суші Виділяють два основних види заболочування суші: затоплення і підтоплення території. Затоплення пов'язане з переважанням атмосферних опадів над випаровуванням за відсутності дренажу, або з незначним поверхневим стоком в умовах зниженого рельєфу місцевості. Підтоплення території пов'язане з підвищенням рівня ґрунтових вод (після спорудження, наприклад, гребель на річках або внаслідок надмірного зрошення значних територій) . Утворення боліт супроводжується накопиченням органічного матеріалу на поверхні ґрунту. Надлишок вологи в ґрунті спричинює погіршення кисневого і мінерального живлення рослин, внаслідок чого порушуються процеси розкладання органічних решток рослин, відбувається виділення гумінових кислот і консервація органічного матеріалу. Останній ущільнюється, деформується і поступово Перетворюється в органічну породу — торф, який характеризується значною водопроникністю і вмістом води (88-97% за об'ємом). Болото можна ототожнити з торфовищем, котре має шар торфу не менше 30 см і вкрите специфічною рослинністю. Надмірно зволожені ділянки земної поверхні з шаром торфу завтовшки менше 30 см називають заболоченими землями. Процеси утворення боліт характерні для умов холодного та теплого клімату на рівнинах і гірських схилах, але інтенсивність їх у різних кліматичних й орографічних умовах залежить від двох основних чинників: зволоженості території та кількості тепла. Озерами називаються заповнені водою заглиблення поверхні суходолу, які не мають безпосереднього зв’язку з водами Світового океану. Вони, здебільшого, поширені в областях вологого клімату, там де є значні за розмірами низовини та безстічні улоговини. Найчастіше озера зустрічаються в районах, які зазнали впливу четвертинного зледеніння, у північних частинах Євразійського та Північноамериканського континентів, де займають близько 2% їх території. Глибина озер досягає десятків і сотень метрів. Найглибшим у світі є озеро Байкал (1741 м), в якому зосереджено 23 тис. км3 прісної води, що становить п’яту частину світових запасів . Виникнення озерних западин зумовлене різноманітними ендогенними та екзогенними процесами (табл. 1.1). Самостійну категорію складають озера, створені людиною (водосховища). У таблиці 1.1 назви груп та типів вказують на походження озерних улоговин і на геологічний фактор, який спричинив їх виникнення. Проте, утворення таких улоговин здебільшого пов’язане не з одним, а з декількома геологічним процесами.

Таблиця 1.1 Генетична класифікація озерних улоговин Категорія Група Тип І. Ендогенна вулканогенна кратерний, кальдерный, фумарольно-гейзерний, лавово-гребельний, лахаро-плотинний сейсмогенна провальний, обально-гребельний тектоногенна грабенний (рифтовий), синклінальний ІІ. Екзогенна гравітаційна провально-гравитаційний, провально-карстовый, провально-суфозійний, обально-гребельний ерозійна (річкова) русловий, заплавний (старичний), дельтовий еоловогенна дефляційний гляціогенна екзараціонний, каровий, термокарстовий, гляціально-плотинний таласогенна (морська) приморський, реліктово-морской біогенна атоловий, біогенно-плотинний метеоритна (астроблемна) ударний, вибуховий Наприклад, озерні улоговини, розташовані в долинах рік, мають два схили, утворені ерозійною діяльністю ріки, а третій – загатний схил (гребля), пов’язаний з обвалом гірських порід. Серед ендогенних улоговин виділяються улоговини, які утворилися внаслідок виверження вулканів, землетрусів та тектонічних процесів. Вершини вулканів, здебільшого, характеризуються наявністю лійкоподібних западин – кратерів, в яких накопичується вода. Такі кратерні озера ізометричної форми, шириною в декілька сотень метрів і глибиною до десятків метрів. У діючих вулканах озера при черговому виверженні можуть виплескуватися, а в потухлих вони існують тривалий час та називаються маарами. На схилах вулканів мають місце численні западини, виникнення яких пов’язане з викидами газів, пари води та гарячої води. Такі западини називаються фумарольними та гейзерними улоговинами, які також слугують місцем зародження озер. Окрім зазначених западин на схилах Назва груп і типів улоговин указує на їх походження, на той геологічний фактор, що обумовили їх появу. Утворення озерних улоговин іноді пов'язане не з одним, а з декількома геологічними процесами. Наприклад, озерні улоговини, розташовані в долинах рік, мають два схили і дно, утворені текучою водою, а третій схил гребельний, пов'язаний з обвалом. Серед ендогенних улоговин виділяються улоговини, пов'язані з виверженнями вулканів, землетрусами і тектонічними процесами. Вершини вулканічних гір бувають увінчані воронкоподібною западиною - кратером. Кратерні озера найчастіше округлої форми, мають ширину в сотні метрів, глибину в кілька десятків метрів. Озера в діючих вулканів непостійні, при черговому виверженні вода з них може вихлюпуватися . У кратері погаслих вулканів утворяться довгостроково існуючі озера - маари. На схилах вулканів часто виникають невеликі западини, зв'язані з викидами газів, пар води і гарячої води, - це фумарольні і гейзерні улоговини. Крім цих улоговин на схилах вулканів, у долинах рік і струмків зустрічаються улоговини, зв'язані з лавовими, туфолавовыми або навіть вулканічними грязьовими потоками (лахарами), що перегороджують русла рік і струмків. До числа лавово-гребельних озер відноситься найбільше на Кавказу оз. Севан (Вірменія). Утворення улоговин екзогенної категорії зв'язано з провалом гірських порід, розташованих над підземними порожнинами, створеними процесами вимивання і вилудження легкорозчинних порід (карстові улоговини).

При аналізі попереднього доробку у сфері історії національних спецслужб автор вбачав ознаки наукового підходу до проблеми лише за наявності у працях дослідників таких аспектів, як: - характеристика й аналіз внутрішнього і зовнішнього становища країни (воєнно-політична ситуація, зовнішні загрози, антидержавницька діяльність опозиційних політичних сил, підривна робота іноземних спецслужб та зв'язаних з ними підпільних і повстанських формувань, наявність злочинних угруповань тощо); - висвітлення нормативно-правової бази формування силових структур української державності, загальний курс країни в галузі оборонного будівництва та створення правоохоронних органів, ухвалення конкретних правових актів щодо цих структур, позиції певних партійно-політичних сил та окремих державних діячів стосовно силових органів тощо; - характеристика окремих спеціальних органів та служб українських державних формацій (їх відомча належність, структура, штати, кадровий склад, місце і роль у загальних зусиллях щодо захисту державності України);

1. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

2. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

3. Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи

4. Геологічна та рельєфоутворююча діяльність льодовиків

5. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"

6. Наукова та громадська діяльність В.Б. Антоновича
7. Довженко А.П.: cуспільна та філософська діяльність
8. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

9. Життєвий цикл товару та маркетингова діяльність фірми

10. Нейрометаболічні особливості та інтегративна діяльність центральної нервової системи за умов експериментальної гіпертироксинемії у щурів

11. Діяльність Європейського банку реконструкції та розвитку

12. Діяльність компанії "Макдональдз" в Україні та у світі

13. Дослідницька та творча діяльність на уроках біології

14. Становище болгарської діаспори в Україні та діяльність болгарських товариств

15. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

16. Інвестиційна діяльність у вільних економічних та офшорних зонах

Сиденье детское для купания (бирюзовый).
Сиденье детское для купания. Материал: пластик. Цвет: бирюзовый. Ширина: 320 мм. Длина: 320 мм. Высота: 222 мм.
325 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Ранец школьный "Animal Club. Tiaras", 32x25x13 см.
Жесткая рельефная анатомическая спинка повышенной комфортности. Анатомический рельеф спинки повторяет естественный изгиб позвоночника, что
1286 руб
Раздел: Без наполнения
Чехол стеганый сменный "Нордтекс" (для подушки 70х70 см), на молнии.
Материал: полиэстер. Размер подушки: 70х70 см.
424 руб
Раздел: Прочее

17. Підприємницька діяльність та її активізація в Україні

18. Інвестиційна діяльність страхових компаній

19. Виробничо-торговельна діяльність підприемства

20. Діяльність земств у напрямку допомоги населенню

21. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

22. Сутність витрат та методи їх зниження
23. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств
24. Видавнича діяльність. Комп’ютерні видавничі системи

25. Діяльність СГ "ТАС"

26. Маркетингова діяльність комерційного банку

27. Комерційна діяльність СК "Універсальна"

28. Життєдіяльність організму

29. Собівартість продукції та шляхи її зменшення

30. Аудиторська діяльність

31. Державобудівнича діяльність Богдана Хмельницького

32. Правотлумачна діяльність

Машинка детская с полиуретановыми колесами "Бибикар спорт", красный.
Все еще не можете определиться, что подарить ребенку на торжество? Куклы и конструкторы уже негде складывать, а удивить малыша очень
2150 руб
Раздел: Каталки
Планшетик "Кто самый умный?".
Этот говорящий планшетик – прекрасный подарок для маленьких эрудитов! 200 умных вопросов, 20 игровых тем, 3 уровня – играй и узнавай много
445 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Одеяло байковое жаккардовое "Карапуз" (цвет: бежевый).
Жаккардовое одеяло для новорожденных и детей изготовлено из 100% хлопка (натуральная байка). Двухсторонняя расцветка. Одеяло имеет мягкую
565 руб
Раздел: Одеяла для детей

33. Сутність демократії та її основні цінності

34. Бібліотечно-бібліографічна діяльність Івана Кревецького

35. Громадсько-культурна діяльність князя Костянтина-Василя Острозького

36. Діяльність Миколи Василенка в редакціях газет на початку ХХ ст.

37. Діяльність ОУН до початку другої світової війни

38. Культурницька діяльність єврейських громад в Україні в середньовіччі
39. Діяльність Книжкової палати України ім. І. Федорова зі створення інформаційних продуктів і надання інформаційних послуг
40. Акторська діяльність І. Тобілевича

41. Виробничо-комерційна діяльність ресторану "Гомін Карпат"

42. Комерційна діяльність

43. Комерційна діяльність посередницьких підприємств

44. Маркетингова діяльність компанії "Сандора"

45. Сутність маркетингу та його сучасна концепція

46. Товарна політика і комерційна діяльність

47. Генетична гетерогенність НВV та її вплив на імунопатогенез і перебіг НВV-інфекції

48. Імуногенетична характеристика та критерії формування груп ризику розвитку гастродуоденальної патології у дітей

Пепельница S.Quire круглая c откидной крышкой, сталь, покрытие никель и черная краска, 67 мм.
Материал: нержавеющая сталь, покрытие никель, черная краска. Диаметр 67 мм, высота 102 мм.
350 руб
Раздел: Пепельницы
Антистрессовая подушка под шею "Микс".
Удобная подушка под шею создана специально для поездок и перелётов. Её можно использовать и на работе, чтобы приятно расслабиться во время
330 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки
Игра настольная "7 на 9 multi".
Настольная игра "7 на 9 Multi" позволит увлекательно провести время за веселой игрой. В комплект входят 61 карточка и подробная
333 руб
Раздел: Викторины

49. Діяльність міжнародних економічних організацій в Україні

50. Діяльність транснаціональних корпорацій на світовому ринку

51. Економічна діяльність ООН

52. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Лубнифарм"

53. Зовнішня економічна діяльність

54. Діяльність Ради економічної взаємодопомоги
55. Діяльність органів управління освітою
56. Операційна діяльність підприємства

57. Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах

58. Ігрова діяльність у навчальному процесі початкової школи

59. Педагогічна діяльність Миколи Івановича Пирогова

60. Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах

61. Діяльність дошкільника

62. Політичні погляди і діяльність Платона

63. Поняття та основи формування громадянського суспільства в Україні

64. Особистість. Темперамент та соціальна природа характеру

Стерилизатор "Care" для микроволновой печи (на 3 бутылочки).
Стерилизатор Care предназначен для стерилизации детских бутылочек. С помощью данного устройства можно эффективно простерилизовать
1045 руб
Раздел: Стерилизаторы, сушилки
Подставка для ножей овальная, 16x6,5x22 см.
Размеры: 16х6,5х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: бежевый. Предназначена для безопасного
822 руб
Раздел: Подставки для ножей
Форма силиконовая для выпечки "Пряничный домик" (арт. TK 0231).
Вы в восторге от европейских рождественских ярмарок? Хотите, чтобы и в Вашем доме почаще царила атмосфера волшебства? С помощью
503 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

65. Теорія й практична діяльність психолога

66. Діяльність українських православних місіонерів у XVIII столітті

67. Соціально-педагогічна діяльність як професія

68. Діяльність закладу швидкого харчування "Картопляна хата"

69. Адміністративно-юрисдикційна діяльність санітарно-епідеміологічної служби

70. Діяльність державної податкової інспекції
71. Діяльність фінансових фондів
72. Інвестиційна діяльність підприємства

73. Розміщення та використання фінансових ресурсів підприємства

74. Фінансова діяльність акціонерних товариств

75. Фінансова діяльність субєктів господарювання

76. Вплив податкової політики на інвестиційну діяльність

77. Вплив антропогенного фактора на життєдіяльність водних організмів

78. Ефективність виробництва та фактори її зростання

79. Інвестиційна діяльність в ринковій економіці

80. Інноваційна діяльність підприємств: стан, проблеми й ефективність здійснення

Одноразовые впитывающие пеленки "Molinea Plus" (20 штук, 90х180 см).
Одноразовые впитывающие пеленки "MoliNea Plus L" предназначены для дополнительной защиты постельного белья и других
900 руб
Раздел: Пелёнки
Алфавитная книга записи обучающегося.
Книга записи обучающихся является основой первичного учета и ведется в каждом общеобразовательной учреждении. Книга имеет алфавитную
371 руб
Раздел: Бланки, книги учета
Кукла "Берта", 32 см.
Кукла Берта одета в длинное белое платье, украшенное кружевом. На ее ножках - красивые туфельки. Светлые длинные волосы берты собраны в
305 руб
Раздел: Классические куклы

81. Консалтингова діяльність

82. Перехресна еластичність попиту та довгострокові граничні і середні витрати

83. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності

84. Земельні ресурси та ефективність їх використання СПТ "Урожай" Братського району

85. Формування асортименту ниток в умовах ринку та їх якість

86. Хімічний склад та якість мінеральної води в пляшках
87. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)
88. Виникнення та формування українського етносу

89. Поняття та сутність менеджменту

90. Свідомість та творчість

91. Філософська культура особи та її суспільна значущість

92. Ресурсы и качество вод озер

93. Монопольна та конкурентна рівновага, цінова еластичність попиту

94. Формування ресурсів коммерційних банків

95. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

96. Поняття сущність та ознаки держави

Микроскоп для смартфона "Kakadu".
Микроскоп для смартфона прекрасное дополнения для Вашего гаджета. Увеличение в 30 раз! Подходит практически ко всем смартфонам (толщина
383 руб
Раздел: Прочее
Деревянная игрушка "Набор для обучения".
Отличная игрушка для малыша. Способствует развитию мелкой моторики, логического мышления, координации движений.
749 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Интеллектуальная игра "Кубики для всех".
Представляем Вам игру "Кубики для всех" производства фирмы "Световид". Как же в нее играть, чтобы игра приносила
546 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками

97. АПК, його галузева структура і необхідність формування

98. Оцінка чисельність, щільність, демографія популяції рослин та тварин

99. Агресивність у підлітків та її вплив на міжособові стосунки


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.