Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Политология, Политистория Политология, Политистория

Політичний менеджмент виборчої кампанії: формування стратегії та тактики

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Чорноморський державний університет ім. П. Могили Факультет політичних наук Реферат на тему: «Політичний менеджмент виборчої кампанії: формування стратегії та тактики» Виконала: студентка 332 групи Дащенко Ольга Перевірила: Простова О.І. Миколаїв, 2010 р. ЗМІСТ Вступ 1 Формування стратегії виборчої кампанії 2 Формування тактики виборчої кампанії Висновки Список використаної літератури Вступ Процес організації й проведення виборчої кампанії політичного лідера надзвичайно складний. Він потребує не лише значних матеріальних і фінансових ресурсів, відповідного політичного капіталу лідера та його інтелектуального потенціалу, а й добре зорганізованої, згуртованої команди професіоналів у галузі політичних технологій, політології, соціології, соціальної психології та менеджменту. Об’єктом дослідження виступає виборча кампанія. Предметом дослідження є формування стратегії та тактики виборчої кампанії. Гіпотеза дослідження – якщо кандидат не визначить чітко стратегію і тактику своєї виборчої кампанії, то він може програти на виборах. Прагнучи дослідити та визначити особливості формування стратегії та тактики виборчої кампанії, дослідник ставить перед собою наступні завдання: 1.з’ясувати яким чином формується команда кандидата; 2.розглянути на основі чого формується стратегія та тактика виборчої кампанії; В дослідженні були використані загально – наукові методи. При дослідженні дослідник користувався такими методами як історичний, логічний та діалектичний. 1 Формування стратегії виборчої кампанії Які б цілі не переслідував сучасний політичний лідер, які б мотиви не рухали його діяльність, він потребує щоб його підтримували і вибирали на високу посаду, а отже, він стискається з необхідністю організації і проведення власної виборчої кампанії . Політичний менеджмент – це сукупність принципів, форм, методів, прийомів і засобів управління матеріальними і людськими ресурсами. Об’єктивні факти свідчать: проводити вибори, розраховуючи на весь електорат, це те саме, що стріляти з гармати по горобцях. Ф. Ільясов розглядає політичний маркетинг як систему , яка заснована на вивчені електорату, оптимізації особистісного та інформаційного впливу на цільову аудиторію, що спрямована на отримання максимальної кількості голосів для лідера . Е. Морозова каже про те, що: « Політики завжди займалися вивченням своїх виборців, не знаючи, що коли – не будь це назвуть політичним маркетингом. Розуміти насторої і думки мас, відчувати чим вони «дихають» - невід’ємна якість сильного лідера, не обов’язково демократичного» . Передвиборча кампанія являє собою сукупність заходів, що проводяться до офіційного початку виборів, які забезпечують попередню агітацію виборів. Передвиборча кампанія – це необхідний етап підготовки і проведення повноцінних і змістовних виборів. Для політиків, які постійно балотуються на виборні посади, а також для політичних партій і їх об’єднань, вона повинна вестися практично без перерви між виборами. Але і для тих, хто вирішив балотуватися уперше, передвиборча кампанія має дуже велике значення. У загальному вигляді, вона дає можливість вирішити два важливі завдання: - забезпечити організацію всієї попередньої роботи, необхідної для проведення виборів і закумулювати для цього всі необхідні ресурси; - забезпечити упізнання кандидата, сформувати його позитивний, привабливий образ і популярність у майбутніх виборців; Основним завданням передвиборчої кампанії є розв’язання проблем упізнання кандидата, формування його позитивного образу, проведення необхідних агітацій проти потенційних конкурентів та ін.

Щодо формування іміджу кандидата то це потрібно робити ще на стадії передвиборчої кампанії, щоб на початок виборчої кампанії він вже набув завершеного і стійкого характеру. Зміна іміджу в процесі виборчої кампанії є дуже небажаною, оскільки вона надає негативного враження на виборців. Кандидат – це головний ресурс виборчої кампанії, і його вирішальний імідж необхідно використати з максимальним ефектом. У формуванні реального іміджу політика бачиться вплив трьох факторів – того, що є реально; як транслюється; і як сприймається. Імідж є складним соціально – психологічним феноменом – результатом взаємодії реальних особистісних якостей кандидата, політичної реклами і особливостей сприйняття виборцями . Перший фактор формування реального іміджу становлять особистість і його діяльність. До набору особистість політика входять такі складники зовнішні данні, темперамент, характер, здібності, політична позиція, передвиборча програма і діяльність політика. Особистий імідж кандидата може стати для когось вирішальним аргументом при голосуванні. Другий фактор формування іміджу – форми отримання інформації про політика і його діяльність. Про зовнішність, манери, ораторські здібності політика кожний виборець може судити сам. Засоби масової інформації вносять свої оціночні судження, перекручуючи первинний імідж . Стратегія – це змістовна складова кампанії, яка описує, що і чому необхідно зробити, що донести до виборців, щоб вони віддали свої голоси за певного кандидата або партію. Відповідь на ці питання формує основну ідею виборчої кампанії. Відсутність такої ідеї, а відповідно і стратегії, веде до непередбачуваних негативних наслідків для того, хто балотується. Стратегія важко піддається формалізації. Це пов’язано з тим, що кожна виборча кампанія є унікальною по – своєму. Будь – яка стратегія завжди засновується на уявленнях про мотиви виборців, якими вони керуються в процесі голосування. Знання цих мотивів має наближений відносний характер, але чим вони точніше, тим завжди більше шансів на перемогу . „Програмна” стратегія є практично однією з найпростіших при організації виборчих кампаній, яку іноді відносять до так званих „наївних” стратегій. Справді, в основі такого підходу – гіпертрофована роль програмових засад і документів партії чи блоку. Наголос при цьому робиться на те, що ніби кожен виборець ознайомиться зі змістом програм різних партій та обере із запропонованих найприйнятнішу для нього. Реально такого практично не буває. Проблема в тому, що найчастіше в цих випадках програма підміняє реальну стратегію виборчої кампанії. А стратегія, як відомо, не тільки висуває певні цілі, на яку спрямована діяльність партії чи блоку, але й містить увесь комплекс завдань, методів, технологій досягнення поставленої мети. Тому у теперішніх виборчих кампаніях замість програмових документів висувають так званий месидж і кілька гасел, які коротко формулюють змістову сутність кампанії. „Апаратна” стратегія виборчої кампанії передбачає всіляке використання в процесі її організації різних засобів (наприклад, ЗМІ) і технологій, спрямованих на те, щоб у процесі виборів використати ресурси „керівництва”.

Цей підхід не можна повністю зводити до використання адміністративного ресурсу: така стратегія в умовах сучасної України має невеликі шанси на успіх. Йдеться про використання всієї сукупності методів і технологій впливу на електорат керівництвом країни, регіону. Це навряд чи спрацює на виборах до Верховної Ради (тим не менше, представники влади постійно „відхрещуються” від натяків на його використання), але може спрацювати на місцевому рівні – на виборах до органів місцевого самоврядування . „Соціально-економічна” стратегія організації виборчої кампанії базується на орієнтації на винятково економічні інтереси різних груп виборців. Справді, врахування економічних інтересів населення є реалізацією однієї з ключових моделей поведінки електорату, а саме моделі раціонального вибору, вірніше – такого її різновиду, як модель економічного голосування. Головна проблема лише в тому, що, на жаль (маємо на увазі інтереси організаторів виборчих кампаній), економічні інтереси різних груп населення відрізняються, а інколи й суперечать одні іншим. Тому така стратегія найчастіше спрацьовує тоді, коли партія (чи виборчий блок) віддзеркалює економічні інтереси певних соціальних груп, наприклад, підприємців, робітників чи пенсіонерів. Коли ж партія розраховує на репрезентацію загальнонаціональних інтересів, то знайти якийсь вектор, що „включає” інтереси різних груп населення, часто-густо несумісних, дуже важко. „Рекламна” стратегія досить активно використовується в процесі організації виборчих кампаній. Хоча останнім часом і дає збої. Сутність її в тому, що „розкручування” кандидата в процесі виборів відбувається так само, як і просування будь-якого товару на ринок. Тобто, створюється позитивний імідж кандидата, який потім „просувається” в середовище виборців. Такий підхід в останні роки активно використовувався на виборах, в яких брали участь політичні партії. Йдеться про так звані „технологічні” партії. Водночас доля таких формувань, як, наприклад, „Озиме покоління” чи „Яблуко”, котрі брали участь у виборах 2002 року, свідчить, що найчастіше помітних результатів вони не досягають, а після закінчення виборів зникають з політичної мапи . „Лідерська” стратегія (під час індивідуальних виборів її називають „стратегією ідеального кандидата”) базується на тому, що виборці (чи різні їх групи) мають певне уявлення про ту сукупність політичних, ділових, особистих якостей, якими має володіти певний політик. Тобто, йдеться про певний ідеал кандидата чи лідера політичної партії чи блоку, який очолює їх список на виборах. „Адресна (диференційована)” стратегія вважається найефективнішою, коли йдеться про будь-які вибори. В її основі – визначення на підставі проведення глибоких соціологічних досліджень груп виборців за різними критеріями – регіональним, освітнім, віковим, психографічним, згідно з моделями електоральної поведінки тощо з наступним опрацюванням стратегії за специфікою, методами, технологіями роботи з кожною з цих груп у процесі виборчої кампанії.

Конференция «Всемирной антикоммунистической лиги», в которой Стецко занимал руководящее положение, в октябре 1981 года призывала США и их натовских партнеров отбросить политику «баланса сил» и «примирения». Предлагалось «включить в военную и политическую стратегию Запада украинских «самостйникв», активизировать подрывную деятельность зарубежных буржуазно-националистических формирований, объединенных в ВАКЛ и АБН, и начать «политическую и психологическую войну против большевистской России». Одновременно «самостйницька верхвка» запросила у США и их партнеров помощь в форме «вйськового вишколу, транспорту i збро, а також нших полтичних, матеральних i технчних засобв» для поддержки контрреволюционеров в Африке, Анголе, Кубе и других странах мира. Желто-синяя пресса, направляемая режиссерами холодной войны, развернула бешеную пропагандистскую кампанию в поддержку мифа о «советской угрозе» с «обоснованиями» необходимости довооружения США и их натовских партнеров. «Укранськ Вст»(апрельские номера 1982 года) призывали к «наращиванию вооружений США», которые якобы отстают от СССР по уровню вооруженности ракетно-ядерными средствами. «Змагаючись за ядерний паритет»,P предостерегала украинская «свободная» пресса,P США не должны ни в коем случае «випрягатися з так звано «холодно вйни», оскльки «холодна вйна» е «деологчний двобй за уми людей, за долання ворога без гарячо вйни»

1. Політичне співробітництво України та Болгарії у 1991-2006 роках

2. Політична еліта сучасної України: генеза й особливості формування

3. Утворення Скіфії та її політична історія

4. Політичний устрій Франції та загальна характеристика її господарства

5. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

6. Редагування політичної, релігійної та езотеричної літератури
7. Військово-політичний блок НАТО: історія діяльності союзу та співпраці з Україною
8. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури

9. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

10. Політичний та економічний розвиток Македонії у 1990-2005 рр.

11. Політичний та економічний розвиток Румунії у 1990–2005 рр.

12. Політичний та економічний розвиток Угорщини у 1990–2005 рр.

13. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

14. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

15. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

16. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

8 цветных смывающихся фломастеров для малышей.
336 руб
Раздел: 7-12 цветов
Универсальная вкладка для дорожных горшков (мятный).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Горшки обычные
Игрушка-прорезыватель силиконовый Happy Baby "Silicone teether".
Особенности: фактурная поверхность массирует дёсны; проникает в труднодоступные места ротовой полости; развивает мелкую моторику; шумовой
559 руб
Раздел: Силиконовые

17. Суспільно-політична роль Джорджа Вашингтона у формуванні державної незалежності США

18. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя

19. Формування асортименту та якості посуду з полімерних матеріалів

20. Співробітництво Болгарії, Румунії та Югославії з політичними, воєнними та економічними міжнародними організаціями

21. Вибори та їх роль у політичному житті України

22. Політичні погляди М. Хвильового, М.І. Міхновського та Ю. Липи
23. Політичні погляди С. Дністрянського, М. Драгоманова та В. Кучабського
24. Ставлення влади та політичних партій до вступу у НАТО

25. Сучасна теорія політичних партій та партійних систем

26. Форма правління, політична система, політичний режим та опозиція Ізраїлю

27. Формування іміджу політичного лідера

28. Політична еліта, лідерство і демократія

29. Політичні еліти та лідерство

30. Виникнення, стан та основні концепції в розвитку політичної економії

31. Політична еліта та лідерство в сучасній Україні

32. Політична соціологія в складі соціологічної теорії - питання та історичний розвиток

Автокресло Еду-еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: черный/серый, 9-36 кг).
Для всех родителей очень важно обеспечить безопасность и комфорт во время поездки своему ребенку. В этом нам поможет детское автокресло
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Швабра "МОП" с отжимной ручкой, 118 см.
Для влажной уборки. Материал: металлическая трубка, пластик, микрофибра. Цвет в ассортименте без возможности выбора.
347 руб
Раздел: Швабры и наборы
Стол детский складной "Алина" (цвет: бук).
Стол "Алина" детский складной. Материал: металл, пластик. Размер столешницы: 600x450 мм. Высота стола: 580 мм. Возраст: от 3 до 7 лет.
656 руб
Раздел: Столики

33. Біографія та політичні погляди Арістотеля

34. Політична економія - теорія та практика

35. Політичний портрет гетьмана Павла Скоропадського

36. Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)

37. Стратегия и тактика менеджмента их влияние на успех организации

38. Нестор Махно: історично-політичний портрет
39. М. Драгоманов - основоположник української політичної науки
40. Cучасні політичні партії в Україні

41. Політичний режим

42. Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості

43. Політичний іслам

44. Перши президенти незалежної України (політичні портрети)

45. Суспільно-політична діяльність Костомарова

46. "Українське питання" у політичних дискусіях 1910-1914 рр.

47. Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ "Васильківське"

48. Наукова систематизація об’єктів політичної карти світу

Чайник со свистком ЕМ-25001/17, (2,5 л).
Внешнее высокопрочное японское эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых кислот. Зачерненное дно с
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные
Автокресло Еду-Еду "KS-516 Lux" с вкладышем (цвет: синий, принт: графити, 9-36 кг).
Для всех родителей очень важно обеспечить безопасность и комфорт во время поездки своему ребенку. В этом нам поможет детское автокресло
3873 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Патронташ со стопками.
Охотнику, туристу, болельщику и просто любителю спонтанных праздников это изобретение может весьма пригодиться. Набор удобных пластиковых
554 руб
Раздел: Прочее

49. Держава — головний інститут політичної системи суспільства

50. Політична нейтральність і професійність державної служби в Україні

51. Політична система США

52. Політично-правові вчення в Німеччині в кінці XVIII – поч. XIX ст.

53. Особливості аргументації в політичному дискурсі як перекладацька проблема

54. Українська літературна мова: формування, норми та стилі. Ділова українська мова.
55. Вивчення новітньої історії України через призму поняття "політична культура"
56. Ідейно-політичне життя Полтавщини

57. Михайло Грушевський–видатний політичний, громадський і державний діяч

58. ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України

59. Політична і судова система Київської Русі

60. Політична історія Київської Русі

61. Політична роздрібненість Київської Русі (кінець XI — середина XIII ст.)

62. Політична ситуація на Україні наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

63. Політичний портрет Ф.Д. Рузвельта

64. Політичні і правові ідеї Кирило-Мефодіївського товариства

Набор стаканов "Loraine", 6 предметов, 260 мл.
В наборе: 6 стаканов. Материал: стекло. Цвет: прозрачный. Рисунок: золотой орнамент. Объем: 260 мл. Информация об объеме изделия,
321 руб
Раздел: Наборы посуды
Подушка "Нордтекс. Цветочный заяц", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки
Фиксатор головы ребенка для автокресла "Совы".
Клювонос надежно поддерживает голову ребенка во время сна в автокресле и не сползает со лба ребенка на лицо и шею, так как система
730 руб
Раздел: Удерживающие устройства

65. Роль політичного, громадського і військового діяча Юзефа Пілсудського в політичній розбудові Польщі

66. Сергій Радонежський – політичний діяч Середньовічної Русі

67. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

68. Суспільно-політичне життя в пореволюційному Ірані (1979-2000рр.).

69. Суспільно-політичний рух в США в період 1945-1960 років

70. Суспільно-політичні погляди правителів Київської Русі
71. Суспільно-політичні чинники Конституційного процесу в Україні
72. Українське питання в політиціпольського еміграційного уряду та підпілля в роки Другої Світової війни

73. Проблеми націй і держави в суспільно-політичній спадщині Івана Франка

74. Вибір маркетингової стратегії та оцінка її ефективності для ТОВ "Rehau" в Україні

75. Стратегия и тактика кадрового менеджмента

76. Держава – головний інститут політичної системи суспільства

77. Етапи розвитку теорії соціально-політичного конфлікту

78. Історія світової політичної думки

79. Ллойд Джордж Девід - британський державний і політичний діяч

80. Міжнародна політика і світовий політичний процес

Форма для выпечки на 9 ячеек "Паровозик", 21,5x29x4,5 см (силикон).
Форма для выпечки на 9 ячеек "Паровозик". Силиконовые формы изготовлены из специального силиконового материала, благодаря
333 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Мозаика для малышей Игродром "Кнопик", 10 трафаретов.
Настольная игра "Кнопик" из серии "Игродром" предлагает ребенку с интересом и пользой провести время. Комплект
701 руб
Раздел: Пластмассовая
Копилка-раскраска "Сова".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки

81. Основні етапи становлення світової політичної думки

82. Партійна система України. Політичний маркетинг

83. Північноамериканська політична думка просвітницької доби (Т. Джефферсон)

84. Політичні погляди і діяльність Платона

85. Політичні режими

86. Політичня система як механізм влади
87. Розвиток політичної думки України
88. Становлення і розвиток політичної думки в Україні

89. Стратегия и тактика избирательной кампании на примере избирательной кампании во Франции в 2007 году

90. Сучасні футурологічні концепції про соціально-політичні перспективи людства

91. Трансформація політичного устрою Югославії в кінці 90-х – початку ХХІ ст.

92. Центристські партії в політичній системі сучасної України

93. Політики і політичні лідери: особливості типологізації

94. Політична влада

95. Політична влада

96. Політична діяльність і політичні відносини

Ручка "Автомат", 12 штук, в коробке.
Любовь сильного пола к различного рода оружию известна с давних пор. Но если настоящий автомат в руках подержать может далеко не каждый,
449 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Гель для купания младенцев "Bubchen", 400 мл.
Подходит для ежедневного очищения чувствительной кожи и тонких волос. Экономичен в использовании. Имеет дозатор. Обеспечивает мягкое
508 руб
Раздел: Гели, мыло
Фигурки "FIFA 2018. Забивака. Celebrating", 3 штуки, 6 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
449 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

97. Політична ідеологія Николло Макіавеллі

98. Політична ідеологія. Основні ідейно-політичні течії сучасності

99. Політична культура


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.