Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Проблеми адміністративно-правового регулювання застосування спеціальних засобів адміністративного припинення міліцією

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Національна академія внутрішніх справ України Кафедра адміністративного праваДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Тема: “Проблеми адміністративно-правового регулювання застосування спеціальних засобів адміністративного припинення міліцією.” Виконав: викладач УПППМ УМВС Українив Житомирській областікапітан міліції Керівник: Доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України І.П. Голосніченко м. Київ 2003 р. План Стр. Вступ Глава І. Вдосконалення механізму правового регулювання застосування спеціальних засобів адміністративного припинення. § 1. Норми адміністративного права і правовідносини у сфері застосування засобів адміністративного припинення; § 2. Адміністративна правосуб’єктність державних органів виконавчої влади щодо реалізації спеціальних засобів адміністративного припинення; § 3. Соціальна обумовленість вдосконалення адміністративно-правового регулювання застосування спеціальних засобів адміністративного припинення; Глава ІІ. Вдосконалення практики застосування спеціальних засобів адміністративного припинення при охороні громадського порядку. § 1. Адміністративно-правова практика застосування спеціальних засобів адміністративного припинення при охороні громадського порядку; § 2. Вдосконалення практики застосування спеціальних засобів нарядами патрульно-постової служби міліції при охороні громадського порядку; § 3. Особливості застосування спеціальних засобів при проведенні спеціальних операцій: 3.1. при припиненні масових безладь; 3.2. при захопленні озброєного злочинця, звільненні заручників; Заключна частина. Список використаної літератури 7 31 45 51 63 68 73 84 87 Вступ В умовах побудови правової держави підвищення ефективності правового регулювання різноманітних соціальних зв’язків набуває особливої актуальності. Зростає необхідність вдосконалення правового впливу на поведінку людей, підвищення їх правосвідомості. В демократичному суспільстві головне завдання державної влади, зокрема виконавчої, - забезпечення прав і свобод громадян. Так, стаття 3 Конституції України проголошує, що: “Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає за свою діяльність. Утвердження і безпека прав і свобод людини є головним обов’язком держави.” В той же час досягнення високого рівня дисципліни і законності неможливо без законослухняної поведінки громадян, покращання якості та ефективності роботи правоохоронних органів. Ухилення від виконання обов’язків, закріплених в законі, передбачає адекватне реагування держави, у тому числі, застосування заходів адміністративного примусу. Застосування заходів державного примусу за будь-які протиправні діяння завжди привертало увагу суспільства, соціальних груп, так, як воно більше всього торкається інтересів людей, їх об’єднань. Одним з найбільш серйозних втручань з боку правоохоронних органів в життєдіяльність громадян являється застосування до них спеціальних засобів адміністративного припинення.

В зв’язку з цим питання застосування спеціальних засобів адміністративного припинення є предметом адміністративно-правового регулювання та реалізації органами держави. Підвищена увага до цієї проблеми обумовлюється також і можливістю помилок, свавілля, потурання державних органів чи посадових осіб, застосовуючих примус. Для ілюстрації загальної картини з цього приводу можна привести такий приклад, що в 1998 році судами України задоволено 96% позовів і скарг про захист порушених прав громадян і юридичних осіб.1 1 “Голос України” №11 1996 рік. “Дві третини честі і гідності”. Необхідно звернути увагу на те, що криміногенна обстановка залишається складною. Продовжує збільшуватись інтенсивність злочинної агресії, насильницьких посягань на життя і здоров’я людей. Понад тисячі їх стали жертвами вбивств, більше тисячі одержали тяжкі тілесні ушкодження. Тільки за минулий рік загинуло більше 70 правоохоронців1. Деякі з них при посяганні на їх життя невміло застосовували спец. засоби, або в необхідній момент не застосовували їх зовсім. А тому питання підвищення ефективності застосування спеціальних засобів працівниками органів внутрішніх справ, вдосконалення механізму адміністративно-правового регулювання цієї групи правовідносин набуває значної актуальності. Опитування працівників міліції окремого батальйону патрульно-постової служби міліції управління міністерства внутрішніх справ в Житомирській області свідчить: 95.7% працівників стверджують, що відбувається зростання злісної непокори правопорушників законним вимогам працівників міліції, а 85.3% - фізичного опору під час їх затримання. В умовах, які склалися дуже гостро стоїть питання підвищення рівня професійної підготовки особового складу міліції по тактико-спеціальній, бойовій підготовці, особливо в частині застосування заходів фізичного впливу, вогнепальної зброї, спеціальних засобів адміністративного припинення, підвищення рівня технічного забезпечення міліції для боротьби з різновидами правопорушень. Практика свідчить, що в більшості випадків у особового складу органів внутрішніх справ відсутні необхідні навички по застосуванню спеціальних засобів адміністративного припинення. Існуюча в Україні нормативна база – Закон України “Про міліцію” від 20.12.90 р., Постанова Ради Міністрів УРСР №49 “Про затвердження Правил застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку в УРСР” від 27.02.91 р., підзаконні акти, які регламентують особливості застосування застосування цих засобів є деякі недоліки спеціальних засобів адміністративного 1 Звіт перед українським народом про оперативно-службову діяльність органів внутрішніх справу 1998 році. – Голос України, №7, 1999. припинення дозволяє рішуче припиняти порушення законності, але в механізмі адміністративно-правового регулювання, наприклад: не визначені окремо засоби кримінального припинення і адміністративного припинення з урахуванням їх можливостей і законодавчим закріпленням, не визначено на законодавчому рівні що мається на увазі під термінами “виключні випадки”, “інші антигромадські діяння”, не зрозуміло як і ким визначається інтенсивність застосування спеціальних засобів забезпечення спеціальних операцій, не визначені випадки, коли при проведенні спеціальних операцій забороняється застосування тих чи інших спеціальних засобів, відсутні методичні рекомендації, типові розробки, посібники для командирів підрозділів патрульно-постової служби, командирів спеціальних підрозділів міліції по підготовці особового складу до застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку, та в ході вирішення оперативних завдань.

В зв’язку з вищевказаними недоліками навчання особового складу органів внутрішніх справ з питань застосування спеціальних засобів проводиться на низькому організаційному та методичному рівні, практичні тренування, навчання проводяться дуже рідко і без використання всього комплексу спеціальних засобів, які стоять на озброєнні органів внутрішніх справ. Проблеми адміністративно-правового регулювання в сфері охорони громадського порядку висвітлювались в цілому ряді монографій, дисертацій, навчальних посібників, статей: Афанасьєва В.Г., Астемірова З.О., Бахраха Д.М., Бондурка О.М., Веремеєнка І.І., Голосніченка І.П., Гончарука С.Т., Даньшина І.М., Дорогих М.М., Єропкіна М.І., Єфімова М.Е., Жалінського О.Е., Загороднікова М.І., Зотова Л.В., Ігітова В.І., Коваля Л.В., Казімірчук В.П., Керімова Д.О., Клюшніченка О.П., Курагіна Г.Г., Курнікова В.В., Карпец І.І., Ратінова А.Р., Луньова А.Е., Лойфмана І.Я., Манохіна В.М., Орзих І.Ф., Ореховського О.І., Попова Л.Л., Петрова Р.І., Реутова В.П., Саввіна М.Е., Серьогіна О.П., Сіденко О.П., Сорокіна В.Д., Юсупова В.О., Явіч В.С., Якуба О.М., але комплексного дослідження проблем вдосконалення адміністративно-правового регулювання застосування засобів адміністративного припинення не проводилось. Дослідження вищевказаної групи відносин необхідне для подальшого поліпшення законодавства, що регулює правоохоронну діяльність міліції, покращання його застосування, вдосконалення ефективності застосування спеціальних засобів. Даному дослідженню властива наукова новизна, яка полягає у тому, що робиться спроба дослідити застосування спеціальних засобів як групи відносин механізму адміністративно-правового регулювання. Найбільш близько до цієї проблеми підійшли науковці органів внутрішніх справ Бандурка О.М., Голосніченко І.П., якими були досліджені заходи адміністративного припинення в діяльності міліції, зроблений аналіз системи існуючих видів заходів, але питання вдосконалення механізму адміністративно-правового регулювання застосування спеціальних засобів в діяльності органів внутрішніх справ досліджено не було. На думку автора, пропозиції, які будуть вироблені на підставі дослідження механізму адміністративно-правового регулювання застосування спеціальних засобів адміністративного припинення можуть бути використані для розробки законів та підзаконних актів для підвищення ефективності діяльності органів внутрішніх справ та інших правоохоронних органів по охороні громадського порядку, по застосуванню спеціальних засобів адміністративного припинення. Окремі положення дипломної роботи можуть бути використані в навчальному процесі з метою підвищення професійної підготовки працівників міліції, а також для вдосконалення практики застосування спеціальних засобів з метою попередження порушень прав людини всіма суб’єктами суспільних правовідносин. Дослідження обгрунтовує необхідність введення в штати підрозділів органів внутрішніх справ посади інструкторів по навчанню працівників міліції правовим підставам, організаційним, тактичним прийомам застосування спеціальних засобів, а також розробку методик щодо їх використання, оптимізацію обліку кількості фактів застосування цих засобів.

Відомо, що ще в боях за Львів відзначилась школа пробних жандармів. На жаль, автору не вдалося відшукати документи, які містили б інформацію про конкретні здобутки Народної Сторожі у боротьбі зі шпигунством, антидержавними збройними виступами тощо. Але ставлення керівників держави до названої інституції дає підстави вважати, що і на цьому напрямку роботи результати були. Велику допомогу у вирішенні складних організаційних питань надавали співробітники НС державним адміністраціям. Повітовими комісарами були переважно люди малокомпетентні, значна їх частина не мала правової підготовки. І, за словами сучасника, саме діяльність "Державної жандармерії уможливила справне функціонування державної машини". На жаль, повітові комісари, військові чини часто давали сторожі безпеки доручення, які виходили за межі її службових обов'язків, що викликало обурення населення і, зрозуміло, на адресу останньої [591]. Хоча і в Державній жандармерії, і в Народній сторожі також не все було ідеально. Наприклад, в підрозділі жандармерії на станції Підволочиськ працювали особи, котрі замість охорони складів військового майна "самі обкрадали магазини й крадене добро або відносили додому в часи вільні від служби, або передавали своїй рідні, що спеціально по те приїздила возами до Підволочиська" [592]

1. Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності

2. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою

3. Адміністративно-правовий статус Президента України

4. Правовий вплив і правове регулювання: проблеми співвідношення

5. Проблеми правового регулювання профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму в Україні

6. Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)
7. Правове регулювання зайнятості на україні
8. Правове регулювання природокористування і природоохоронної діяльності

9. Законодавча база правового регулювання економіки в Україні

10. Правове регулювання вільних економічних зон

11. Правове регулювання гарантійних операцій банків. Документи, що регулюють використання гарантій в міжнародних операціях

12. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

13. Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості

14. Державно-правове регулювання ринку ціних паперів

15. Механізм правового регулювання

16. Особливості правового регулювання договору ренти

Статуэтка "Маленькая леди", 10 см.
Материал: фарфор. Регулярно удалять пыль или мыть тёплой водой. Товар не подлежит обязательной сертификации.
462 руб
Раздел: Миниатюры
Бумага для принтера "Svetocopy", формат А3, 500 листов.
Офисная бумага для принтера и техники SvetoCopy А3 относится к категории качества C и является самой популярной в офисном классе,
558 руб
Раздел: Формата А3 и больше
Игра настольная развивающая "Лесные животные".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 8 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает названия диких животных, а также их повадки.
592 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

17. Поняття правового регулювання

18. Правове регулювання відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Господарсько-правова відповідальність

19. Правове регулювання вільних економічних зон

20. Правове регулювання екологічних відносин в Україні

21. Правове регулювання орендних відносин в Україні

22. Правове регулювання охорони та використання надр
23. Правове регулювання перевезення вантажів автомобільним транспортом
24. Правове регулювання податку з доходу громадян

25. Правове регулювання рибальства і рибного господарства

26. Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку

27. Правове регулювання спільної власності в цивільному праві

28. Правове регулювання торгівельного обслуговування населення. Оптовий товарообіг

29. Характеристика спеціальних державних органів по боротьбі з організованою злочинністю

30. Види агентських відносин (окремі аспекти вдосконалення правового регулювання)

31. Умови утворення просочувань мовної інформації з використанням ЗУ, РЗУ, спеціальних дій і випадкових електроакустичних перетворювачів

32. Зародження та функціонування спеціальних місій, як особливого виду дипломатичних відносин

Карандаши цветные "Jumbo", трехгранные, 20 цветов + точилка.
Мягкие, но при этом очень прочные карандаши, легко затачиваются и не крошатся. Насыщенные штрихи на бумаге. Не токсичны! В комплекте: 20
514 руб
Раздел: 13-24 цвета
Сито-кружка для муки BE-014/1 "Webber", 800 мл.
Объем: 800 мл. Размеры: Ø10х9,5 см. Материал: высококачественная нержавеющая сталь. Идеально подойдет для просеивания без комочков
318 руб
Раздел: Дуршлаги, сита
Кувшин "Садовая ягода", 1200 мл.
Кувшин. Объем: 1200 мл. Материал: керамика.
512 руб
Раздел: Кувшины, графины

33. Вплив спеціальних вправ на рівень фізичної підготовленості школярів молодшого шкільного віку

34. Характеристика спеціальних митних режимів

35. Метрологічний контроль рівня спеціальної фізичної підготовки легкоатлетів в підготовчому періоді до змагань

36. Організаційно-правове регулювання інвестиційної діяльності (на прикладі Вінніцької області)

37. Збори за спеціальне природокористування

38. Спеціальні органи здійснення контролю в сфері охорони тваринного миру
39. Методи фінансового аналізу та його спеціальні прийоми
40. Актуальні проблеми визначення об’єкту незаконного заволодіння транспортним засобом

41. Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування лансопразолу та орнідазолу в комплексному лікуванні виразкової хвороби

42. Застосування міжнародних сил ООН у припиненні конфліктів

43. Проблеми впровадження адміністративно-територіальної реформи в Україні

44. Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України

45. Правовое положение центрального банка Российской Федерации (Банка России): проблемы правового статуса

46. Особенности и проблемы правового регулирования договора строительного подряда

47. Актуальные проблемы конституционно-правового развития в России

48. Пенсионная система России: современное состояние, правовые проблемы, дальнейшее развитие

Двусторонний говорящий плакат "Азбука и счет".
Суперновинка от Азбукварика! Двусторонний говорящий плакат станет незаменимым помощником родителей! На одной стороне плаката – говорящая
484 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Игра настольная развивающая "Веселые портреты".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 2 игровых полей - лиц и 58 съёмных элементов, присоединяя к лицам разные детали, ребенок может
656 руб
Раздел: Игры-пазлы
Изограф, 0,20 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Изограф имеет резервуар для чернил, который легко
1421 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты

49. Особое государство или провинция империи: проблема государственно-правового статуса Финляндии

50. Некоторые проблемы правового регулирования аренды нежи-лых помещений в Российской Федерации

51. Некоторые правовые проблемы, возникающие при реализации имущества должника на публичных торгах

52. Проблемы конституционно-правового гарантирования правозащитной функции судебной власти в Российской Федерации

53. Признание недействительными итогов голосования и результатов выборов: правовые проблемы

54. Правовые проблемы пенсионной реформы в России
55. Проблемы устранения противоречий при использовании международных норм в правовом регулировании трудовых отношений в РФ
56. О проблемах правового обучения школьников

57. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

58. Похищение человека: уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации

59. Проблема сознания в философии позднего Витгенштейна и современное правовое мышление

60. Эколого-правовые проблемы переходного периода

61. Проблемы правового регулирования сети Интернет

62. Проблема системного единства международной и национальной составляющих правового регулирования свободы совести

63. Припинення адміністративних правопорушень

64. Правовые проблемы регулирования деятелности хозяйственных обществ

Ящик для игрушек "Кристалл".
Универсальные ящики «Кристалл «M» помогут рационально использовать пространство, сэкономят место в доме и помогут поддерживать идеальный
535 руб
Раздел: Более 10 литров
Балерины. 5 часов активной игры. Более 400 наклеек!. Пратт Леони
Все девчонки очень любят наряжаться! А еще они с удовольствием поют и танцуют. Им нравится путешествовать, узнавать что-то новое и вообще
334 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Настольная игра "Кортекс. Битва умов".
Сможете отличить ракушку от клубники на ощупь? А помочь коту догнать мышь и не заплутать в лабиринте? Детская версия игры Кортекс: Битва
914 руб
Раздел: Карточные игры

65. Проблемы построения правового государства в России

66. Соціальні проблеми у ЗМІ

67. Проблемы гражданско-правового регулирования недропользования

68. Проблемы правового регулирования государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ней

69. Правовые проблемы потребительского кредитования

70. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
71. Проблемы правового регулирования ипотечного кредитования
72. Стан та шляхи удосконалення обліку адміністративних витрат

73. Актуальні проблеми розвитку і територіальна організація легкої промисловості світу

74. Адміністративна відповідальність

75. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері податкового законодавства

76. Адміністративна влада і судочинство Запорізької Січі

77. Адміністративне право України

78. Адміністративне право як галузь права, навчальна дисципліна і наука. Предмет і метод адміністративного права

79. Адміністративний нагляд органів внутрішніх справ у сфері забезпечення громадського порядку і громадської безпеки

80. Адміністративний процес

Пазлы Maxi "Карта мира" (40 элементов).
Пазл для малышей "Карта мира" состоит из крупных элементов. Размер собранной картинки - 59х40 см. Средний размер элементов - 8х7,4 см.
331 руб
Раздел: Пазлы (Maxi)
Глобус "Детский", 250 мм.
Детский глобус – идеальное учебное пособие для школьников и всех, кто интересуется животным миром планеты. На подробную географическую
592 руб
Раздел: Глобусы
Вафельница алюминиевая, механическая BE-4426 Webber "Бельгийская вафля", для плиты.
Размеры: 35х13,5х2,5 см. Количество вафель: 4 штуки. Форма вафель: сердечки. Толщина вафель: толстые. Материал: алюминий, металл,
879 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

81. Адміністративно-правові норми

82. Актуальні проблеми правового захисту суб’єктів господарювання

83. Договір позики (проблеми правової реалізації)

84. Загальні засади адміністративного судочинства в Україні

85. Комунальні проблеми. Сутність проблеми вивезення сміття та її правове підґрунтя

86. Конституционно-правовой статус автономных округов Российской Федерации: проблемы и перспективы (на материалах Агинского Бурятского и Усть-Ордынского Бурятского автономных округов)
87. Модель адміністративного судочинства Австрії
88. Обласні державні адміністрації як суб’єкт адміністративного права

89. Основи адміністративного права України

90. Побои: уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации

91. Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави

92. Правовая природа фьючерсных сделок и юридические проблемы, возникающие при их заключении

93. Правовий порядок регулювання земельних ділянок сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств

94. Правовий статус територіальної громади

95. Правовые проблемы Арктики

96. Правовые проблемы вступления Россиив ВТО

Тетрадь общая с магнитной закладкой "FLUOR. Салатовый", В5, 120 листов, клетка.
Формат: В5. Материал обложки: картон ламинированный с тиснением 230 г/м2. Материал блока: бумага офсетная 60 г/м2.
418 руб
Раздел: Прочие
Мелки восковые, 64 штуки.
Мелки восковые. Количество: 64 штуки. Длина: 9 см.
313 руб
Раздел: Восковые
Кондитерский шприц с насадками "Mayer & Boch" (15 предметов).
Кондитерский шприц - это легкое и простое в использовании приспособление для рисования кремом или шоколадом. С его помощью можно легко
556 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности

97. Правовые проблемы информационной безопасности

98. Правовые проблемы наследования по закону

99. Правовые проблемы обращения эмиссионных ценных бумаг и защиты прав их владельцев


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.