Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Актуальні проблеми правового захисту суб’єктів господарювання

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Міністерство освіти і науки України Європейський університет Юридичний факультетКонтрольна робота з Актуальних проблем правового захисту суб’єктів господарювання Варіант 1 Київ 2008 ЗмістВступ 1 Поняття та ознаки банкрутства 2 Характеристики фінансової неспроможності суб’єкта підприємницької діяльності Загальні висновки Використана література ВступУ практиці країн з ринковою економікою, банкрутство є невід’ємним атрибутом ринкової економіки і виступає в якості механізму регулювання та саморегулювання останньої, насамперед, дотримання виконання зобов’язань суб’єктами господарювання. Об’єктивними процесами ринкової економіки, заснованої на конкуренції, є постійне перетікання капіталів у найбільш дохідні сфери, перерозподіл власності — від суб’єктів господарювання, що неефективно ведуть свою господарську діяльність, до суб’єктів, які справляються з цією задачею. Інститут банкрутства має давню історію. Своїм подальшим розвитком він зобов’язаний еволюції підприємництва та вільної конкуренції, за яких суб’єкт господарської (підприємницької) діяльності несе всі ризики, пов’язані з останньою. З одного боку, банкрутство дозволяє відсівати неефективні підприємства, а з іншого — сприяє оздоровленню господарських суб’єктів, що зазнають тимчасових фінансових труднощів. З проголошенням України незалежною демократичною державою було започатковано реформування різних сфер суспільного життя, насамперед — економічної. Проте майже двадцятирічний період здійснення перетворень показує, що їх проведення часто є непослідовним і не дає бажаних наслідків. Одним із результатів неефективної економічної політики стала збитковість, а отже — неплатоспроможність багатьох суб’єктів господарювання. Ця проблема може бути вирішена за допомогою створення дієвого, такого, що відповідає життєвим реаліям, правового регулювання відносин, пов’язаних з неплатоспроможністю та банкрутством. Інститут неплатоспроможності є невід’ємною складовою законодавства будь-якої розвинутої держави з ринковою економікою й слугує для запобігання ситуаціями, коли переваги виявляються на боці одного із кредиторів, що приступив до стягнення першим і в той же час покликаний забезпечити найбільш рівне й справедливе задоволення вимог усіх кредиторів з урахуванням інтересів як кредиторів, так і самого боржника. Державна політика в сфері банкрутства спрямована на фінансове оздоровлення підприємств-боржників шляхом застосування правових процедур відновлення їхньої платоспроможності або визнання їх банкрутами. Хоча проблема порушення справ про банкрутство підприємств залишається досить гострою, позитивною тенденцією стало впровадження процедур, спрямованих на поновлення платоспроможності боржника, зокрема санації й мирової угоди. Розглянемо деякі питання, пов’язані з фінансовою неспроможністю та банкрутством підприємств в даної роботі. 1 Поняття та ознаки банкрутстваБанкрутство — загальновідомий та необхідний інструмент ринкової економіки, це комплексний правовий інститут. Він складається з норм як матеріального, так і процесуального права.

Згідно із Законом України &quo ;Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом&quo ; під неплатоспроможністю розуміється &quo ;неспроможність суб’єкта підприємницької діяльності виконати після настання встановленого строку їх сплати грошові зобов’язання перед кредиторами, в тому числі по заробітній платі, а також виконати зобов’язання щодо сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та інші види загальнообов’язкового державного соціального страхування, податків і зборів (обов’язкових платежів) не інакше як через відновлення платоспроможності&quo ;1. Впродовж розвитку інституту банкрутства використовувалися різні терміни для визначення стану боржника, коли він не в змозі виконувати свої зобов’язання через брак коштів або майна. Наприклад, у середньовічних джерелах права італійських міст використовувались терміни „fuggi ivі” та „decoc or”. Сучасне поняття „банкрут” походить від італійського виразу – ba ka ro a. Він означає звичай перекидати лавку банкіра, що стояла на площі міста, в разі нездатності останнього провести розрахунки з кредиторами. Так, часто вживаним був термін „конкурс”, який широко застосовувався у німецькому законодавстві через те, що у межах законодавства про банкрутство існувала єдина процедура — конкурсне провадження. У законодавстві США взагалі не міститься поняття „банкрутство”, хоча цей термін використовується у назві основного нормативного акта у цій сфері — Кодексу про банкрутство, а в самому кодексі дається визначення поняття неспроможності. У країнах, які не мали своїх традицій правового регулювання, найчастіше застосовувалися терміни „неспроможність” та „банкрутство”2. Українське законодавство про банкрутство містить один критерій банкрутства: визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури. Теорії права відомі два критерії банкрутства: неоплатність та неплатоспроможність. Отже, неоплатність означає, що пасиви боржника перевищують його активи. При використанні критерію неоплатності необхідно за кожною кредиторською вимогою перевіряти майно боржника, тоді як вимога кредитора може бути абсолютно безпідставною. У сучасних правових системах переважно використовується критерій неплатоспроможності. Англійське, французьке законодавства певною мірою базуються на недостатності ліквідних активів боржника3. Але у Німеччині поряд з критерієм неплатоспроможності використовується і критерій неоплатності — „надлишкова заборгованість”, який є додатковою підставою для провадження у справі про банкрутство та підставою для вибору конкретної процедури — ліквідаційної чи реабілітаційної. Окрім названих ознак та критеріїв банкрутства законодавчі акти багатьох країн визнають необхідною умовою банкрутства — збіг кредиторів, тобто наявність у боржника кількох кредиторів4. За переконанням А.Ф

. Трайніна, „банкротство — деликт своеобразный: он слагается из двух элементов, из которых один (несостоятельность) — понятие гражданского права, другой (банкротское деяние) — понятие уголовного права. Эта сложность состава банкротства чрезмерно затемняет его юридическую природу”5. У сучасному законодавстві Російської Федерації використовується термін „банкрутство” у двох значеннях: 1) як синонім терміна „неспроможність” ; 2) як окремий випадок неспроможності, коли посадова особа або громадянин-засновник (власник) неплатоспроможного боржника вчиняє каране діяння, яке завдає шкоди кредиторам (Закон Російської Федерації „Про неспроможність (банкрутство)” виділяє два види такого банкрутства — умисне банкрутство та фіктивне банкрутство). Деякі українські представники юридичної науки підтримують позицію російського законодавця та ототожнюють поняття „неспроможність” та „банкрутство”6. З аналізу законодавства про банкрутство України можна зробити висновок, що термін „банкрутство” використовується у двох значеннях: як визнана господарським судом нездатність відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше, як через застосування ліквідаційної процедури та як „фінансова неспроможність” суб’єкта господарської діяльності, з яким так чи інакше пов’язані злочинні дії громадянина-засновника, власника, службової особи підприємства (установи, організації). Важливим є визначення умов порушення справ про банкрутство. Справа про банкрутство може бути порушена, якщо виконуються наступні дві ознаки. П. 3. ст. 6 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” визначено ознаки банкрутства: „справа про банкрутство порушується господарським судом, якщо безспірні вимоги кредитора (кредиторів) до боржника сукупно складають не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, які не були задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку, якщо інше не передбачено цим Законом”. Тобто першою з ознак є закінчення тримісячного терміну з дня, встановленого для погашення боржником безспірних вимог кредиторів. Даний підхід грунтується на тому, що усі учасники майнового обігу повинні своєчасно оплачувати куплені товари, виконані на їх користь роботи, надані їм послуги, своєчасно повертати отримані суми кредитів тощо. До речі, такий же строк передбачено відповідним законодавством інших країн СНД, зокрема Росії та Белорусії. В основу цієї ознаки банкрутства покладено критерій „неплатоспроможності”, який полягає в тому, що боржник більше трьох місяців не може розрахуватися з кредиторами по безспірних вимогах, тобто за таких умов неспроможність підприємства набуває вже постійного, а не тимчасового характеру. Другою ознакою банкрутства є досягнення сукупною заборгованістю боржника за безспірними вимогами кредиторів рівня в триста мінімальних заробітних плат. Якщо безспірні вимоги кредитора (кредиторів) складають суму, що не досягає зазначеного рівня, справа про банкрутство не може бути порушена.

Одной из самых острейших проблем многих стран мира является проблема преодоления ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО СПАДА, кризиса семьи, утраты привлекательности семейного образа жизни. Наши книги по проблемам семьи и семейному воспитанию облетели весь мир и во многих странах (США, Канаде, Индии и др.) названы лучшими произведениями мировой культуры по проблемам воспитания на основе общечеловеческих ценностей Любви, Свободы, Красоты, Добра, Социальной справедливости, Духовного согласия между людьми. Мировому сообществу нужна как воздух ЕДИНАЯ ДУХОВНО-ПРАВОВАЯ ИДЕОЛОГИЯ, способная привести и к духовному согласию, и к дружбе между народами. С этим согласны представители ООН и ЮНЕСКО, представители различных КОНФЕССИЙ, кстати, одобривших наши теоретические подходы к трактовке высших духовных ценностей. Мы рассматриваем данный "Манифест" как попытку предостеречь страны и народы от войн, распрей, междоусобиц. Спасение человечества самая актуальная проблема каждой страны, всего мира в целом. ***

1. Методи захисту прав суб’єктів господарювання

2. Актуальные проблемы конституционно-правового развития в России

3. Актуальные проблемы современной правовой социологии

4. Фінансова діяльність субєктів господарювання

5. Правовое положение центрального банка Российской Федерации (Банка России): проблемы правового статуса

6. Особенности и проблемы правового регулирования договора строительного подряда
7. Особенности и проблемы правового регулирования договора строительного подряда
8. Актуальные проблемы возмещения налога на добавленную стоимость при экспорте товаров за пределы РФ

9. Актуальные проблемы предыстории ВОВ

10. Актуальные проблемы российско-американских отношений

11. Актуальные проблемы трансплантации

12. Информационное право: актуальные проблемы формирования новой отрасли

13. Проблемы правового регулирования договора энергоснабжения бюджетных организаций

14. Актуальные административно-правовые аспекты правового статуса Федеральной службы России

15. Актуальные проблемы административной ответственности

16. Правовий захист підприємництва

Шкатулка Jardin D'Ete "Розовая глазурь", 11x10x8 см.
Шкатулка Jardin D’ete превосходно подойдет для хранения украшений. Она исполнена из стекла и металла. Шкатулка сочетает в себе
1077 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Шарики, 50 шт.
Шарики из мягкого пластика. Диаметр: 6 см. Цвет представлен в ассортименте, без возможности выбора.
342 руб
Раздел: Шары для бассейна
Папка для труда, А4.
Формат листов: А4. Материал: картон, текстиль. Товар в ассортименте, без возможности выбора! На фото представлен не весь ассортимент товара!
366 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением

17. О проблемах правового обучения школьников

18. Актуальные проблемы социологии и их развитие

19. Проблемы правового регулирования ипотекина современном этапе

20. Актуальные проблемы научных исследований в спортивном плавании 1980-1990 гг.

21. Актуальные проблемы социального развития и пути их решения

22. Актуальные проблемы современной экологии
23. Особистiсть-субєкт полiтики
24. Проблемы правового противодействия экстремистским проявлениям в деятельности религиозных объединений

25. Актуальные проблемы развития и территориальная организация легкой промышленности мира

26. Суверенитет народа: проблема правового регулирования и реального осуществления в РФ

27. Актуальные проблемы современности и журналистика

28. Актуальные проблемы политического лидерства (на примере В.В. Путина)

29. Актуальные проблемы применения оружия сотрудниками правоохранительных органов

30. Боевое ПТСР – актуальная проблема психологии XXI века

31. Актуальные проблемы современного старообрядчества (на примере Красногорского района УР)

32. Особенности и проблемы правового регулирования аудита Центрального банка Российской Федерации

Сетка москитная белая.
Сетка москитная препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
372 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Ручка-стилус шариковая сувенирная "Никита".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор В" (15 схем).
Вам будет предложено собрать свой первый светодиодный фонарик, собрать звуковые схемы, познакомится с работой транзистора — всего 15
892 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические

33. Актуальные проблемы развития фондового рынка Украины

34. Актуальні проблеми визначення об’єкту незаконного заволодіння транспортним засобом

35. Актуальные вопросы правового регулирования банкротства кредитных организаций

36. Актуальные проблемы гражданского права

37. Актуальные проблемы назначения наказания

38. Актуальные проблемы третейского производства
39. Засоби цивільно-правового захисту права власності
40. Оздоровление детей за рубежом: проблемы правового регулирования

41. Правовий захист використання земель

42. Проблеми правового забезпечення екологічної безпеки у процесі видобування надр

43. Проблеми правового регулювання профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму в Україні

44. Проблемы правового регулирования договора лизинга

45. Проблемы правового регулирования оформления приема на работу

46. Проблемы правового регулирования трансграничного банкротства

47. Проблемы правовой регламентации. Личные права и свободы человека

48. Статус суб’єктів у федеративній державі

Набор "Парикмахер".
Набор будет прекрасным подарком для девочек, отлично подойдет для сюжетно-ролевых игр. Выполнен в виде саквояжа, который можно
624 руб
Раздел: Наборы "Парикмахер"
Пенал-тубус "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (серая клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
858 руб
Раздел: Без наполнения
Мягкие навесные игрушки для кроватки "Водный мир. Дельфин".
Мягкие навесные игрушки для кровати серия Водный мир , без музыки, текстиль: рыбка и звездочка - погремушка, морской конек -
369 руб
Раздел: Мобили

49. Юридична особа як суб’єкт цивільного права. Поняття створення та припинення юридичної особи

50. Культура и актуальные проблемы современности

51. Актуальные проблемы потребительской кооперации

52. Україна, як суб’єкт міжнародного економічного права

53. Актуальные проблемы дошкольного образования в сельском социуме

54. Взаємодія суб’єктів навчального процесу на уроці іноземної мови
55. Актуальные проблемы коррекционной педагогики
56. Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання

57. Теоретические проблемы правовой и криминальной психологии

58. Актуальные проблемы подростковой субкультуры

59. Актуальные проблемы социологических исследований

60. Социология личности - историческое развитие и актуальные проблемы

61. Етнічна соціологія - актуальні проблеми та історія розвитку

62. Актуальные проблемы внешнего долга

63. Проблемы правового регулирования налога на добавленную стоимость

64. Актуальные проблемы современной экологии

Муфта для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка + кнопки), черная.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку
Маринатор "9 минут".
Кухонный прибор «9 минут» потратит на маринование продуктов меньше 10 минут. Секрет приготовления маринада за такой короткий срок
2161 руб
Раздел: Консервирование
Античасы "Да какая разница", стеклянные.
Настенные кварцевые античасы "Да какая разница" своим эксклюзивным дизайном подчеркнут оригинальность интерьера вашего
1018 руб
Раздел: Прочее

65. Актуальні проблеми у сфері екологічної безпеки

66. Актуальные проблемы приватизации и разгосударствления

67. Підприємство як основний суб’єкт реалізації нововведень

68. Актуальні проблеми та напрямки реформування спрощеної системи оподаткування в Україні

69. Приватизация муниципального жилищного фонда: Проблемы и правовые последствия

70. Пенсионная система России: современное состояние, правовые проблемы, дальнейшее развитие
71. Особое государство или провинция империи: проблема государственно-правового статуса Финляндии
72. Некоторые правовые проблемы, возникающие при реализации имущества должника на публичных торгах

73. Признание недействительными итогов голосования и результатов выборов: правовые проблемы

74. Проблема преемственности российской правовой политики

75. Реформа трудового законодательства: некоторые аспекты проблемы децентрализации правового регулирования

76. Социально-экономические и организационно-правовые проблемы массового высвобождения и трудоустройства работников

77. Похищение человека: уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации

78. Проблемы профессионального спорта: правовой аспект

79. Проблема твердых бытовых отходов: история, пути решения, правовые аспекты

80. Актуальная экономическая проблема современности

Беговел "Moby Kids KidBike", цвет: розовый.
Беговел - велосипед без педалей - помогает ребенку ощутить всю радость от знакомства с миром скорости и научит быстро и весело освоить
1833 руб
Раздел: Беговелы
Вспышка для селфи, белая, 65x35x11 мм (арт. TD 0399).
Не можете и дня прожить не сделав снимок на смартфон? Для тех кто не любит упускать удачные снимки из-за плохого освещения - съемная
462 руб
Раздел: Прочее
Канистра-бочка с навесными ручками, 30 л (диаметр горловины 215 мм).
Канистра изготовлена из прочного пищевого пластика и предназначена для транспортировки и хранения пищевых жидкостей. Изделие безопасно для
496 руб
Раздел: Баки, канистры

81. Правовые проблемы регулирования деятелности хозяйственных обществ

82. Проблемы построения правового государства в России

83. К вопросу о природе публичного и частного права: теоретико-правовые проблемы

84. Правовые проблемы потребительского кредитования

85. Актуальность правового регулирования малого бизнеса

86. Вдосконалення правових гарантій захисту прав платників податків
87. Комунальні проблеми. Сутність проблеми вивезення сміття та її правове підґрунтя
88. Конституционно-правовой статус автономных округов Российской Федерации: проблемы и перспективы (на материалах Агинского Бурятского и Усть-Ордынского Бурятского автономных округов)

89. Некоммерческие организации: теорико-правовые и практические проблемы

90. Правовая природа фьючерсных сделок и юридические проблемы, возникающие при их заключении

91. Правове регулювання участі прокурора в адміністративному судочинстві щодо захисту прав та свобод громадянина

92. Правовий режим використання і відновлення та захист вод України

93. Правовые проблемы Арктики

94. Правовые проблемы вступления Россиив ВТО

95. Правовые проблемы информационной безопасности

96. Правовые проблемы наследования по закону

Набор посуды керамической "Миньоны" (3 предмета), желтый.
Набор детской керамической посуды с изображением героев любимых диснеевских мультфильмов в подарочной упаковке. Состав набора: • тарелка:
547 руб
Раздел: Наборы для кормления
Пивная кружка "Пиво утром, как известно, не так вредно, как полезно", 500 мл, 14 см.
Состав: керамика, ПМ. Мыть тёплой водой с применением нейтральных моющих средств.
720 руб
Раздел: Кружки
Средство для купания Bubchen, 400 мл.
Мягкое средство для купания младенцев c лекарственными травами стабилизирует кислотно-щелочной баланс кожи и поддерживает ее естественную
413 руб
Раздел: Экстракты, сборы

97. Правовые проблемы обращения эмиссионных ценных бумаг и защиты прав их владельцев

98. Правовые проблемы признания права собственности на самовольную постройку после принятия закона "О дачной амнистии"

99. Проблеми адміністративно-правового регулювання застосування спеціальних засобів адміністративного припинення міліцією


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.