Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Політика протекціонізму в сучасному світі та Україні

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Міністерство освіти та науки України Національний університет водного господарства та природокористування Кафедра економічної теоріїРеферат з дисципліни &quo ;Міжнародна економіка&quo ; на тему &quo ;Політика протекціонізму в сучасному світі та Україні&quo ;Рівне - 2008 ЗмістВступ 1. Хронологія етапів розвитку міжнародної торгівлі 2. Протекціонізм і свобода зовнішньої торгівлі: особливості та тенденції сучасного розвитку 3. Протекціонізм та його вплив на виробництво і добробут 4. Додаткові аргументи проти протекціонізму Висновок Список використаної літератури ВступНа мою думку тема даного реферату: &quo ;Політика протекціонізму в сучасному світі та Україні&quo ;, на сьогоднішній день є дуже актуальною, оскільки протекціонізм - це державна політика захисту внутрішнього ринку від іноземної конкуренції шляхом застосування тарифних і нетарифних інструментів зовнішньої торгівельної політики. Іншими словами, протекціонізм - це економічна політика держави, направлена на захист і підтримку національної економіки. Така політика здійснюється за допомогою митних і податкових бар’єрів, які захищають внутрішній ринок від ввозу іноземних товарів, знижують їхню конкурентоспроможність порівняно з товарами національного виробництва. Отже дана тема є актуальною, оскільки протекціонізм розглядає зовнішню торгівлю, а зовнішня торгівля є засобом розвитку спеціалізації країни, зростання продуктивності ресурсів, збільшення обсягів виробництва, отже - і піднесення добробуту держави. Дослідження, проведене Світовим банком, засвідчило наявність тісного зв’язку між розвитком зовнішньої торгівлі та економічним зростанням. Об’єктом даної роботи стала найрухоміша частина світового господарства - світовий ринок, що являє собою сферу обмінних відносин між країнами та між іншими суб’єктами світового господарства, які пов’язані між собою участю у міжнародному поділі праці. Докладно розглянута міжнародна торгівля та місце України на світовому ринку товарів та послуг. Предметом даної роботи стала сукупність відносин, що виникають між учасниками міжнародних економічних відносин як результат їх діяльності у сфері операцій, направлених на обіг товарів та послуг, що здійснюються з участю іноземного елемента. Метою написання даного реферату, є аналіз об'єктивних світогосподарських процесів і місця в них України, а також досвіду розвинутих держав у подоланні труднощів економічного розвитку, розгляд основних торговельних партнерів України та зміни основних напрямків зовнішньої торгівлі. Завдання даної роботи полягає у дослідженні політики протекціонізму в сучасному світі та Україні, розкритті поняття протекціонізму та світового ринку, а також визначення взаємозв’язку між даними поняттями. В ході написання роботи потрібно буде встановити хронологію етапів розвитку міжнародної торгівлі та вплив протекціонізму на виробництво і добробут. Міжнародна торгівля вважається однією з перших форм міжнародних економічних відносин. Її зародження сягає у глибину сторіч, про що свідчать різноманітні археологічні знахідки та письмена. Більш-менш сталого розвитку зовнішньоторговельні зв’язки починають набувати ще у стародавніх цивілізаціях.

Після ж промислових революцій XVI - XVIII століть з появою великої машинної індустрії зовнішня торгівля досягає значних масштабів і набуває характеру стійких міжнародних торгово-грошових відносин. Вона стає основною і найбільш динамічною формою міжнародних економічних відносин. Міжнародна торгівля (world rade, i er a io al rade, world commerce) - процес купівлі та продажу, який здійснюється між продавцями, покупцями та посередниками в різних країнах. Це сфера міжнародних торгово-грошових відносин, яка охоплює сукупність зовнішньої торгівлі всіх країн світу, тобто складається з їх експорту та імпорту товарів (матеріальних цінностей) та послуг. Поряд із поняттям міжнародної торгівлі існує термін зовнішня торгівля - це торгівля між країнами, яка складається з вивезення (експорту) та ввезення (імпорту) товарів та послуг, тобто, це торгівля будь-якої країни з іншими країнами. Міжнародна торгівля є основною формою сучасних міжнародних економічних відносин, хоча деякі економісти вважають, що сьогодні вона відходить на другий план, поступаючись міжнародній виробничій діяльності та експорту. Разом із тим, сьогодні активна участь країни у світовій торгівлі може надавати їй значних переваг, зокрема дозволяє ефективніше використовувати наявні в країні ресурси, долучатися до світових досягнень науки і техніки, у більш стислі терміни здійснювати структурну перебудову своєї економіки, а також повніше і різноманітніше задовольняти потреби населення . Отже, розглянемо детальніше особливості політики протекціонізму в сучасно світі та Україні. 1. Хронологія етапів розвитку міжнародної торгівлі1. Етап початковий (з 18 до першої половини 19 сторіччя) 2. Друга половина 19 сторіччя до початку першої світової війни (1914р) 3. Період між двома світовими війнами (1914-1939рр) 4. Післявоєнний період (50-60-і рр.) 5. Сучасний період (з початку 70-х років) Кожний етап характеризується джерелами розвитку, особливостями, які відображали рівень інтернаціоналізації виробництва та роль міжнародної торгівлі у розвитку національних економік, пріоритетними методами регулювання. Для першого етапу характерний вплив промислової революції, в тому числі у розвитку транспорту та зв’язку. Окрім цього, в процесах спостерігались такі тенденції, як домінування вивозу товарів, випередження темпів росту світового товарообігу у порівнянні з ростом промислового виробництва, лідерство Англії. У регулюванні пріоритетність політики протекціонізму. У другому етапі основним джерелом зовнішнього середовища стали інтенсивно використовуватися продукти науково-технічного прогресу у виробництві товарів, розвиток транспортних шляхів та якісних характеристик транспортних засобів, поява монопольного виробництва. Торгівельні процеси характеризуються вивозом капіталу, швидким ростом товарообігу, зміною у співвідношенні сил на світовому ринку, що пов’язано з поменшанням впливу Франції та Англії, концентрацією торгових зв’язків між розвинутими країнами. В регулюванні помітно посилились тенденції, пов’язані з переходом від захисного підходу до протекціонізму. Третій етап, найбільш драматичний з-за наслідків першої світової війни, що проявилася у кризах 1920-1921 рр.,

1929-1933 рр. Почали формуватися дві світові системи господарювання. У процесах спостерігалось глибоке порушення торгівельних зв’язків, коливання об’ємів товарообігів, переважання сировинної структури експорту та імпорту. Регулювання відзначилось з одного боку посиленням митного протекціонізму, а з іншого крахом міжнародної валютної системи та формування валютних блоків . Четвертий етап, коли ми спостерігали розвал світової колоніальної системи, поява світових міжнародних організацій, посилення двох світових систем господарювання, стала ключовою у процесах зміни товарної структури експорту. Підвищення темпів росту світового товарообігу разом з послабленням позицій країн, що розвиваються, привело до посилення позицій Японії, ФРН, Канади та Італії разом з пониженням значення США, Англії та Франції у світовому експорті. В регулюванні помітний перехід до політики лібералізації торгівельних зв’язків. На сучасному етапі до джерел повнішого середовища відносять посилення міжнародної конкуренції, укріплення існуючих та появлення нових інтеграційних угруповань, розпад світової соціалістичної системи господарювання. У процесах виявляється різке підвищення об’ємів торгівлі, зміна товарної структури експорту, активізація зустрічної торгівлі. 2. Протекціонізм і свобода зовнішньої торгівлі: особливості та тенденції сучасного розвиткуУ класичному розумінні протекціонізм (від латинського pro ec io - покровительство, захист) трактується як &quo ;державна політика, спрямована на заохочення вітчизняної економіки, її захист від іноземної конкуренції, на розширення зовнішніх ринків&quo ;. В історичному розрізі політика протекціонізму широко застосовувалася на етапі початкового нагромадження капіталу, оскільки сприяла прискореному розвитку промисловості та концентрації капіталів. Органічною складовою зовнішньоекономічної політики є політика зовнішньоторговельна, що можна визначити як курс дій урядових і владних структур, використання таких принципів, методів та інструментів впливу на розвиток торгівлі країни, завдяки яким забезпечується досягнення визначених цілей та реалізація національних інтересів. Зміст, структура та напрями зовнішньоторговельної політики визначаються такими складовими: експорт та імпорт (товарна і регіональна структури, обсяг співвідношення, динаміка); мито і митні податки (елементи митного тарифу - товарної класифікації тарифу, структура тарифу, методи визначення країни походження товару, види та рівень ставок митний склад та рівень митних податків); кількісні обмеження (види, контингенти, рівень); нетарифні методи регулювання (технічні бар'єри, адміністративні формальності, валютно-кредитне регулювання тощо); підтримка національного експорту (фінансова-кредитна, податкова, валютно-кредитна, організаційно-технічна тощо) . Щодо зазначених складових прийнято також говорити планування відповідної державної політики щодо експорту, кількісних обмежень, підтримки національного виробника - експортера тощо. Національний рівень характеризується розгалуженою системою інструментів регулювання міжнародної торгівлі, які застосовуються при реалізації зовнішньоекономічної та зовнішньоторговельної політик.

Бідолашні нацменшини! Тяжко їм ведеться. Або щось тут не додумали ідеологи двомовності, або треба кидати нарешті передвиборчу риторику і потрошку переходити до державної політики. Яка має бути значно тоншою за оприлюднені вище циганські тези. Отже, чому політики говорять про двомовність? Невже в Україні живе тільки два народи? Скажімо, кримські татари - чим вони гірші за росіян? І гагаузи? Невже у нас знову з’являється привид “старшого брата”? Апологети офіційного статусу російської миттєво реагують: “Росіян більше”. Але ми запитаємо їх - чи у мадярському селі на Закарпатті російська теж повинна вважатися офіційною? Як там із кількістю її носіїв? Ми особисто не вивчали в школі української мови. Щоб не перевантажуватися зайвими предметами - тоді це було запросто. Сьогодні, слава Богу, ситуація змінилася. Тепер українська називається державною і вважається обов’язковою для вивчення. Але виникає цілком резонне запитання - навіщо державі потрібно, щоб усі вчили українську? Сьогодні в Україні можна цілком комфортно жити без державної мови

1. Особливості зовнішньої політики України у Центральній Європі та країнах Балтії

2. Особливості інвестиційної політики держави в сучасних умовах. Антикризова інвестиційна політика та її напрямки

3. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

4. Податкова політика України

5. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

6. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки
7. Економіко- і політико-географічне положення України
8. Принципи розробки та оцінки державної політики України

9. Сучасна мовна політика України

10. Німецька освітня політика на окупованій території України (1941–1944 рр.) в історіографії

11. Аналіз теорій економічної інтеграції в реальному секторі провідних західних вчених. Можливість застосування теоретичних концепцій економічної інтеграції України з ЄЕП

12. Здобутки і проблеми зовнішньої політики України на сучасному етапі

13. Особливості функціонування єврорегіонів України

14. Торговельно-промислова палата. Зовнішньоекономічна політика України

15. Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області)

16. Місце і роль політики та політології як науки в житті суспільства

Сиденье в ванну, белое.
Материал: экологически чистый пластик. Цвет: белый. Внутреннея ширина от 45 см до 75 см, Размер пластмассового сиденья 37 см длина и 30 см
782 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Чайник со свистком Nadoba "Virga", 2,8 л.
Чайники серии Virga изготовлены из высококачественной нержавеющей стали 18/10. Прочное трехслойное капсульное дно изделий не деформируется
2499 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
Настольная игра "Колорама".
Ты знаешь цвета и формы? Красные круги, желтые четырехугольники, синие треугольники - пестрая неразбериха! На костях выброшен квадрат и
1363 руб
Раздел: Классические игры

17. Роль полеміки в раціоналізації релігійного дискурсу в межах класичної ісламської релігійної філософії

18. Демографічні процеси та демографічна політика в сучасному суспільстві.

19. Митна політика України

20. Сучасна митно-тарифна політика України

21. Вплив елементів фіскальної політики на формування бюджету України

22. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України
23. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)
24. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

25. Господарство України періоду утвердження капіталізму

26. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

27. Особливості перехідної економіки України

28. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

29. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

30. Національний банк України та особливості його функціонування

31. Види інструктажів, вимоги санітарії та біологічна дія іонізуючого випромінювання

32. Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України

Батут.
Каркас: сталь. Полотно: дюралевая нейлоновая сетка. Окантовка: прочный защитный материал. Количество ножек: 6 шт. Допустимая нагрузка:
3350 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Кружка-хамелеон "Разогрей Звезду".
Оригинальная кружка, которая меняет изображение при наливании в неё горячих напитков.
442 руб
Раздел: Кружки
Пенка для купания малышей "Arau Baby", 400 мл.
Нежная пенка для тела с устойчивой обильной пеной отлично очищает, при этом не раздражает нежную детскую кожу. Содержит натуральные масла
417 руб
Раздел: Гели, мыло

33. Особливості вирощування саджанців актинідії чудової (ківі) із зелених стеблових живців в умовах правобережного лісостепу України

34. Морфолічно-біологічні особливості формування урожайності зерна гібридами кукурудзи селекції компанії "Піонер" в умовах лісостепу України

35. Формування та використання природоресурсного та трудового потенціалу Луганського регіону

36. Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості

37. Порівняльний аналіз Конституції УРСР 1978 року і Конституції України 1996 року

38. Роль політичних партій у розвитку демократії
39. Особливості відмінкових парадигм в англійській та українській мовах
40. Вивчення новітньої історії України через призму поняття "політична культура"

41. Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя 20-х – початку 30-х рр. ХХ століття

42. Національні і політичні проблеми України у творчості М. Костомарова

43. Політизація національного руху студентської молоді україни в роки першої російської революції

44. Роль політичного, громадського і військового діяча Юзефа Пілсудського в політичній розбудові Польщі

45. Суспільно-політичне та культурне життя України

46. Особливості експертизи кисломолочних сирів, порядок та правила перепуску їх через митний кордон України (за матеріалами магазину "Вибір" м. Рівне)

47. Йодний дефіцит та патологія щитоподібної залози серед дитячого населення у північному регіоні України

48. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Польщі, Австрії та Японії

Подставка для колец Zoola "Кошка", хром.
Серия стильных и функциональных держателей для украшений от Umbra. Они предназначены как для хранения украшений, так и общего декора
590 руб
Раздел: Подставки для украшений
Набор "Магазин мороженого".
Комплектация: маленькая ложка (2 шт.), шарики мороженого (5 шт.), касса со сканером, рожок для мороженого голубой (2 шт.), рожок для
899 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Ручка-стилус шариковая "Супер-папа!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки

49. Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку світового валютного ринку

50. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва

51. Політичне співробітництво України та Болгарії у 1991-2006 роках

52. Співробітництво Болгарії, Румунії та Югославії з політичними, воєнними та економічними міжнародними організаціями

53. Роль терморегуляції в загартуванні організму дитини

54. Вибори та їх роль у політичному житті України
55. Проблема національних меншин України у внутрішній політиці центральної ради
56. Центристські партії в політичній системі сучасної України

57. Особливості експертизи якості шоколаду, дослідження асортименту, класифікація за УКТ ЗЕД та оформлення при переміщенні через митний кордон України

58. Традиції та особливості розвитку філософської думки України. Філософія нового часу

59. Розвиток фінансового механізму газового комплексу України

60. Еколого-біологічна характеристика демографічної картини сучасного Світу. Особливості дії елементарних факторів добору в популяціях людей на сучасному етапі

61. Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції на СТОВ "Світанок"

62. Інвестиційний клімат в Україні та шляхи його поліпшення

63. Порівняльний аналіз рівня безробіття у Дніпропетровській області та Україні

64. Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ "Васильківське"

Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: розовый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Таз алюминиевый для варенья, 36 см / 10,6 л.
Легкая, прочная и практичная посуда, изготовлена из пищевого алюминия, имеет высокую стойкость к коррозии, равномерно нагревается за
648 руб
Раздел: Более 10 литров
Фломастеры с кистевидным узлом "Color peps brush", 10 цветов.
Кистевидные фломастеры. Уникальное решение для детского творчества. Этими фломастерами можно рисовать будто красками, создавая интересные
384 руб
Раздел: 7-12 цветов

65. Механізми реалізації державної інноваційної політики в регіоні

66. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право

67. Регіональні особливості політики коренізації в Україні (на матеріалах Волині, Київщини і Поділля)

68. Аналіз товарної інноваційної політики заводу "АКВАІЗОЛ"

69. Аналіз товарної політики ВАТ "НВАТ ВНДІ Компресормаш"

70. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"
71. Аналіз стану соціальної політики в Україні
72. Сутність бюджетної політики та аналіз її основних напрямків в сучасних умовах

73. Особливості інноваційної політики розвинених країн

74. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

75. Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..)

76. Національна політика СРСР в роки перебудови

77. Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу

78. Ринок праці, політика зайнятості, відтворення робочої сили

79. Процентна політика комерційного банку

80. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет: бронза).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные
Карандаши цветные, трехгранные, 18 цветов.
Один цвет желтый - флюо! Мягкие, но при этом очень прочные карандаши, легко затачиваются и не крошатся. Насыщенные штрихи на бумаге. Не
305 руб
Раздел: 13-24 цвета
Противень глубокий "Mayer & Boch", мраморная крошка, 30,9 см.
Противень MAYER&BOCH изготовлен из высококачественной углеродистой стали с антипригарным мраморным покрытием. Толщина изделия составляет 4
348 руб
Раздел: Противни

81. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

82. Кредитна політика комерційного банку

83. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

84. Аналіз ефективності операцій хеджування. Опціони

85. Державна політика соціального страхування

86. Морфологічні та фізіологічні особливості зорового аналізатора
87. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку
88. Організація облікової політики підприємства

89. Формування облікової політики підприємства

90. Концепція регіональної політики

91. Застосування права як особлива форма його реалізації

92. Порівняльний аналіз особливостей судових систем Ізраїлю й Німеччини

93. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

94. Аналітика на сторінках газети

95. Особливості аргументації в політичному дискурсі як перекладацька проблема

96. Аналітико-синтетичні засоби обробки інформації

Сейф-книга "Alparaisa СС0023/1" (карта первооткрывателей).
Размеры: 17х11х5 см. Бокс-сейф в виде книги для хранения мелких ценных вещей.
576 руб
Раздел: Копилки
Набор столовый детский "Юниор" (2 предмета).
Набор детских столовых приборов. Нержавеющая сталь. Красочная упаковка, детский рисунок на каждом предмете. Толщина металла 2 мм. Размеры:
321 руб
Раздел: Ложки, вилки
Стул для школьника регулируемый Polini City / Polini Smart L (цвет: белый/серый).
Регулируемый стул подходит к растущей парте-трансформер Polini Simple М1 75х55 см, белый-серый и растущей парте-трансформер Polini Simple
2629 руб
Раздел: Стульчики

97. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури

98. Зовнішня політика Англії у XVI-XVIII столітті

99. Зовнішня політика Німеччини в 30-х рр. ХХ ст.


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.