Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Бюджетные системы (Шпаргалка)

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

1. Бюд/жет як економічна категорія бюджет є провідною ланкою державних фінансів. Його суть полягає в його призначені – фінансове забезпечення виконання державою її функцій (економ соціальн управлінськ оборонної ) Бюджет як економічна категорія відображає відносини з приводу формування централізованих та загальнодержавних і регіональних фондів призначених для реалізації функцій держави. Спеціальними ознаками даних відносин є : 1.Бюджет виконує перерозподільчі функції (між галузями, регіонами, верствами населення, а також перерозподіл у часі ) 2.Всеохоплюючий характер відносин 3. Законодавче регулювання здійснюється в 3 напрямках ( закон “ Про бюджетну систему “ , закони , що регламентують надходження доходів і формув фінансових видатків , прийняття щорічного закону про бюджет України на наступний рік. Економічна роль бюджету в країні визначається насам пред фінансовою моделлю країни за послідовністю розподілу ВВП ( ринкова та адміністративна економіка ). У ринковій економіці створений ВВП розподіляється між його виробниками ( робітники , підприємці ) , а потім відбувається формування бюджету країни шляхом стягнення податків. В центрі такої моделі – платник податків . При адм моделі держава спочатку централізує частину ВВП , а залишок розподіляє між його виробниками . В центрі такї моделі – держава. За рівнем централізації розрізняють умовно такі моделі : Амер 20-30% Західно-европ 30-40% , скандинавська 50-60%. Бюджет як економічна категорія характерезує рух грошових потоків між державою з одного боку і юридичними та фізичними особами з іншого. Цьому процесу притаманний суперечливий характер . Шляхи вирішення суперечливості : 1 )встановлення оптимальних пропорцй розподілу ВВП ( рівень централізації в бюджеті). Критерієм оптимальності будуть економічне зростання та соціальна стабільність в суспільстві. 2) забезпечення постійного зростання ВВП( оскільки теоретично потреби держави відносно стабільні то при зростанні ВВП рівень його централізації буде зменшуватись . 2. Бюджет як фінансовий план Як фінансовий план бюджет являє собою розпис доходів та видатків держави . Враховуючи включну роль буджета для суспільства і держави він завжди закріплюється у вигляді закону. Видатки бюджету їх склад та обсяг визначаються обсягом функцій які бере на себе держава, яку модель регулювання економіки вона використовує, який ступінь соціального захисту провадить . Доходи характерезують податкову політику держави. В Україні б-т як фінансовий план має відмінності від б-ту як економічної категорії оскільки до нього включаються фонди цільового призначення . Для оцінки реальної бюджетної політики необхідно аналізувати структуру доходів і видатків чистого бюджету тобто без цільових фондів. Включення цих фондів до бюджету пояснюється наступним : 1) надання цим фондам законої сили 2) необхідність здійснення державного контролю за ціми фондами . Стан бюджету як фінансового плану характерезується наявністю таких показниками : 1 рівновага доходів та витрат 2) перевищення доходів над витратами 3) бюджетний дифіцит ( при його наявності визначаються джерела його покриття емісійні або неемісійні ) .

Як фін план б-т затверджується та законодавчо оформлюєься органами законодавчої та представницької влади. 3. Роль бюджету у фінансово кредитному механізмі ФКМ – сукупність фінансових методів впливу на соціально-економічний розвиток економіки. Він включає дві підсистеми :Фін забезпечення та фін регулювання. Фінансове забезпечення включає наступні форми ( самофінансуваня кредитуваня акціонерний капітал бюджетні асигнув( розглядаються або як допомога або як засіб регулювання цін та конкуренції ) Фінансове регулювання включає : 1 методи ( сальдовий , нормативний ) , 2 інструменти ( платежі , відрхування , податки) 3 Важелі впливу : Направлення впливу ( санкції стимули ) Види ( норми і нормативи , форми та методи формування доходів, принципи та методи фінансування та кредитування ) 4 Організаційно-управлінський блок ( фінансове право , контроль , плануваня ) 4.Причини та наслідки Бюджетного дифіциту Причиною БД є те що бажання та потреби людини і держави вцілому необмежені і постійно зростають а ресурси обмежені і постійно зменшуються. За формою прояву БД – відкритий( офіційно визнаний в законі про держбюджет) та прихований (офіційно не визнається ). Причиною прихованого БД є необгрунтованість планових обсягів доходів бюджету. Також причиною прихов БД може бути включення до доходів Б-ту джерел покриття БД ( кредити НБУ) За причинами виникнення БД: вимушений та свідомий. Вимушений є наслідком низького рівня вир-ва ВВП і визначається нестачею фін ресурсів у суспільстві Свідомий БД визначається фінансовою політикою держави держава намагається знизити рівень оподаткування для стимулювання стимулювання економіки недостатні ресурси вона мобілізує за рахунок позик. Крім того використання державних позик необхідне для регулювання фін ринку . ДЦП є своєрідним індикатором цього ринку. БД не можна оцінювати однозначно : добре чи погано . Це обєктивне явище ринкової економіки і боротися з ним на мій погляд заначить боротися з осоновним принципами ринку.5. Джерела покриття Бюджетного дифіциту Емісійні Державні позики Зовнішні позики Горошова емісія може використовуватися тільки за умови жорсткого контролю за використанням цих грошей. Гроші можуть бути використані на поточні витрати ( наслідок чого – інфляція ) а також на державні інветиції , які приносять доходи та є причиною наступних інвестицій . Використання державних позик вимагає : Наявності тимчасово вільних коштів у населення Довіра кредиторів до держави Зацікавленість кредиторів Реальність оримання доходів від вкладання отриманих за рахунок позик грошей. Спроможність держави розрахуватися по зобовязаннях Держ позики вимагають чіткої системи погашення держ боргу. Джерелами його погашення можуть бути ( додаткові податкові надходження, доходи від держ інвестицій, підвищення рівня оподаткування, зменшення витрат, випуск нових позик 6. Основа бюджетного устрою Структура бюджету розглядається у горизонт і вертик розрізі. У гориз вона характерез питомою вагою окремих видів доходів і напрямків видатків. У вертик розрізі структура бюджету розгляд за рівнем державної влади і управлінняю Вертикальна структура характерезується поняттями бюджетний устрій та бюджетна система.

Бюджетна система відображає сукупність вісх видів б-тів, що створ в даній країні відповідно до її бюджетного устрою. Бюджетний устрій хар-є способ побудови б-тної системи. БУ будується на таких засадах : 1) виділення видів бюджетів Існує 3 варіанта виділення видів бюджетів : а) окремі регіональні бюджети, б) єдиний центральний бюджет, в) створення центрального( Держ бюджет та бюджет респ Крим) та місцевих бюджетів( обласні районні,міскі,сільські) крім цього міські бюджети можуть бути централізовані для певної адм одиниці і децентралізовані). встановлення принципів побудови БС В основі побудови БС лежить адм-терітор поділ України та наступні принципи 1. Принцип єдності .Цей принцип забезпечується наступним : а) на кожному рівні затверджується консолідований бюджет, б) існуванням єдиною системою доходів і витрат в) управлінням бюджетом з єдиного центру 2.Принцип автономності. Цей принцип забезпечується наступним а)затвердження і виконання кожного бюджету окремо б) розмежуванням доходів і витрат між б-том в) правом місцевих органів влади незалежно затверджувати та виконувати власні бюджети 3) розмежевання доходів та видатків між ланками БС, Принципами розподілу видатків є : а) принцип відомчої підпорядкованості ( означає , що субєкт оримує гроші з того бюджету який знаходиться на рівні органу управління субєктом) а) принцип теріторіального розташування (означає , що фінансування отримується субєктом з бюджету який належить до тієї терітор одиниці на якій розташований субєкт В основному застосовується перший принцип другий – використовується як вийняток. Розподіл доходів здійснюється на таких принципах : 1 Забезпечення надійної фін бази для фінансування закріплених видатків 2 встановл залежності між зусиллями місцевої влади і формуванням доходів відповідних бюджетів 3 встановлення зацікавленості місцевих органів влади у пошуку та мобіл фін резервів і недопущення адміністративного вилучення до вищестоячих субєктів В процесі розподілу доходів вони поділяються на : 1. Загалнодержавні податки і платежі ( закріплені і регулюючі ) 2 Місцеві податки і збори ( закріплються за місц бюджетами відповідно до того який орган їх встановлює .При цьому також може встановлюваться їх розподіл між окремими ланкамимісцевих бюджетів. На даний час з держ бюджету фінансуються такі витрати ( оборона, переважна частина н/г, витрати на органи держ влади, прокуратури, судової влади, митних податкових органів, соц захист населення, соц і культурна сфера. З місцевих бюджетів фінас видатки на соціальнокультерну сферу(переважна частина) , утримання місцевої інфраструктури утримання місцевих органів влади і управління 4) визначення характеру та форм взаємодії між бюджетами) Виділяють 4 форми бюджетних взаємовідносин Субсидування, вилучення коштів, бюджетні позички, взаємні розрахунки. Субсидування – передача коштів б-том вищого рівня до б-ту нищого рівня з метою надання фін допомоги. Види субсидування: -субсидії ( цільові та знеособлені )- вона неповязується безпосередньо з фін станом субєкту , що її отримує -субвенції – різновид цільової субсидії , яка передбачає фінансування заходів з різних бюджетів -дотації цільова фін допомога на покриття дифіциту певного бюджету.

PК неналоговым доходам относятся: доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах; доходы от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, находящимися в ведении соответственно федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах; средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафы, конфискации, компенсации, а также средства, полученные в возмещение вреда, причиненного Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, и иные суммы принудительного изъятия; доходы в виде финансовой помощи, полученной от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, за исключением бюджетных ссуд

1. Системи обліку в бюджетних організаціях (меморіально-ордерна система)

2. Система государственных расходов. Смета бюджетного учреждения

3. Система криптозащиты в стандарте DES. Система взаимодействия периферийных устройств

4. Система периодического учета запасов и система непрерывного учета запасов

5. Система автоматизации ресторана на примере системы Компас

6. Воспитательная система профессионального училища и воспитательная система семьи: возможности взаимопомощи и взаимоподдержки
7. Понятие, экономическое содержание, общественно-экономические функции и роль малых предприятий в системе современных экономических отношений. Существующие системы налогообложения малого предпринимательства, их характеристика
8. Расходы бюджетной системы на социальные цели

9. Доходы бюджетной системы Российской Федерации

10. Бюджетная система РФ

11. Технико-экономическое обоснование совершенствования информационной системы бюджетной организации

12. Бюджетная система субъектов РФ. Анализ областного бюджета Сахалинской области на 2001год

13. Бюджетная система

14. Шпоры по бюджетной системе

15. Доходы бюджетной системы Российской Федерации

16. Расчет нижней оценки бюджетных затрат развертывания радиолокационной системы

Табурет "Престиж" с ободом.
Табурет на 4-х опорах с ободом, диаметр трубы 20 мм. Прочный каркас. Защитные вставки на ножках. Удобное хранение. Мягкое сиденье.
599 руб
Раздел: Стулья
Карточки Первого Года "Достижения" (16 карточек).
Карточки Первого Года жизни ребенка "Достижения" – совершенно новый способ наблюдать, как растет и меняется малыш от месяца к
352 руб
Раздел: Прочее
Наклейки на стену "Космос", светящиеся в темноте (62 штуки).
Удивительный набор "Космос" от Djeco представляет собой 62 фосфоресцентные пластиковые наклейки для декора комнаты. Наклейки
879 руб
Раздел: Интерьерные наклейки

17. Бюджет и бюджетная система Российской Федерации

18. Проблемы разграничения доходов между бюджетами разных уровней в системе бюджетного федерализма

19. Бюджетное устройство и бюджетная система РФ

20. Бюджетная система

21. Бюджетная система России и принципы ее построения

22. Бюджетная система. Государственный долг
23. Бюджетный менеджмент в условиях формирования системы бюджетирования, ориентированного на результат
24. Движение бюджетных ресурсов в системе федерального казначейства

25. Бюджетна система України

26. Автоматизированные информационные технологии в управлении налоговой и бюджетной системами

27. Особливості державотворення та формування бюджетної системи в період гетьманату Павла Скоропадського

28. Бюджет и бюджетная система

29. Бюджетна система України

30. Бюджетна система України: стан, перспективи розвитку

31. Бюджетная система

32. Бюджетная система Германии: особенности и проблемы

Именная кружка с надписью "Любимая бабушка".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Ящик с крышкой Darel Box на колесах, 61x40x31 см.
Универсальные и герметичные боксы идеально подходят для хранения меха, одежды и домашнего текстиля. Герметичность конструкции обеспечивает
652 руб
Раздел: Более 10 литров
Обложки для переплета, тиснение под кожу, А4, картон 230г/м2, черные, 100 шт..
Обложки для переплета из плотного картона. Актуальны для создания деловых брошюр. Имеют поверхность с текстурой, имитирующей натуральную
402 руб
Раздел: Прочее

33. Бюджетная система как механизм государственного регулирования

34. Бюджетная система Республики Беларусь

35. Бюджетная система Российской Федерации

36. Бюджетная система Российской Федерации: принцип организации и структура

37. Бюджетная система РФ

38. Бюджетная система РФ
39. Бюджетная система РФ
40. Бюджетная система РФ

41. Бюджетная система Украины

42. Державний бюджет і бюджетна система України в умовах виходу з фінансової кризи

43. Организация исполнения расходов на разных уровнях бюджетной системы РФ

44. Принципи побудови бюджетної системи країни, бюджетний дефіцит

45. Принципы устройства бюджетной системы Российской Федерации

46. Прямое налогообложение в бюджетной системе Российской Федерации

47. Состав и структура расходов бюджетной системы на оборону и обеспечение безопасности государства

48. Финансово-бюджетная система США

Магнитные Пифагорики №1.
«Магнитные пифагорики 3+» - первая ступень обучающего комплекса игр «Пифагорики» для детей старше трех лет. Игровой комплекс построен на
509 руб
Раздел: Игры на магнитах
Противомоскитная сетка, 100х220 см, бежевая.
Материал изготовления: полиэстер 100%, плотность 58 гр/кв. метр. В комплект входят кнопки и двусторонний скотч для крепления к дверному
425 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Фломастеры утолщенные "Jumbo", 24 цвета.
Фломастеры, вентилируемый колпачок, утолщенный трехгранный корпус. В наборе: 24 цвета.
515 руб
Раздел: 13-24 цвета

49. Экономическая сущность бюджета и бюджетной системы

50. Бюджетная система России

51. Понятие бюджетной системы, ее становление и развитие в Украине. Межбюджетные трансферты

52. Налоговая система (шпаргалка)

53. Реферат по информационным системам управления

54. Спутниковые системы навигации GPS и Глонасс
55. В поисках системы мира
56. Малые тела Солнечной системы

57. Происхождение Солнечной системы

58. Строение солнечной системы

59. Мир Галактик (Галактики и звездные системы)

60. Солнечная система

61. Происхождение солнечной системы

62. Спутниковые системы местоопределения

63. Разработка алгоритмов контроля и диагностики системы управления ориентацией космического аппарата

64. Двигательные системы организма

Швабра с распылителем "Любаша".
Швабра с распылителем оснащена емкостью для воды и моющих средств, что значительно облегчает процесс мытья полов. Распыление происходит
1079 руб
Раздел: Швабры и наборы
Многоразовые развивающие карточки. Рисование.
Ваш малыш хочет рисовать, но пока не умеет этого делать? Помогите ребенку научиться рисовать при помощи уникальных многоразовых карточек!
344 руб
Раздел: Прочие
Сумка-транспортный чехол Baby care "TravelBag" для коляскок "Трость", чёрный.
Размер: 380х180х1100 мм. Цвет: черный.
634 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

65. Нервная система

66. Нервная система

67. Проводящая система листьев. Строение, типы жилкования

68. Разработка основных биотехнологических процессов производства и системы управления качеством липидных косметических препаратов (на примере тоников для проблемной кожи)

69. ПВО. Устройство ЗАК МК. Система управления антенной (СУА)

70. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір
71. Транспортная система Украины
72. Геодезические опорные сети. Упрощенное уравнивание центральной системы

73. Расчет показателей разработки элемента трехрядной системы

74. Бюджетный дефицит РФ

75. Анализ бюджетного дефицита за 1990-1996 годы

76. Банковская система Франции

77. Бюджетный дефицит

78. Бюджетный дефицит и государственный долг: теория проблемы и ее проявление в российской экономике

79. Бюджетный учет и отчетность

80. Изменения, произошедшие в финансовой системе России, в переходе к рыночной экономике

Настольная игра "Колорама".
Ты знаешь цвета и формы? Красные круги, желтые четырехугольники, синие треугольники - пестрая неразбериха! На костях выброшен квадрат и
1363 руб
Раздел: Классические игры
Фломастеры "Замок", 50 цветов.
Количество цветов: 50. Очень качественные фломастеры. Чернила на водной основе и натуральных красителях. Яркие, насыщенные
761 руб
Раздел: Более 24 цветов
Средство для мытья люстр "UNiCUM", 500 мл.
Бесконтактная 4D-технология и специальная формула "Diamond" позволяет мгновенно вымыть люстру не прикасаясь к ней руками. Без
381 руб
Раздел: Для стекол, зеркал

81. Налоговая система

82. Налоговая система России

83. Налоговая система РФ

84. Налоговая система РФ на современном этапе

85. Необходимость государственного регулирования экономики в рыночных системах

86. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ
87. Проблемы реформирования налоговой системы в России
88. Система неналоговых платежей и сборов в Украине

89. Бюджетная политика России в 2000 году

90. Система расходов бюджета

91. Налоговая система России в новом правовом поле

92. Становление налоговой системы в начале 90-х годов в России

93. Задачи, основные функции и система ОВД

94. Становление системы социальной защиты государственных служащих в Российской Федерации

95. Природа и система административного права

96. Место обязательственного права в системе гражданского права

Умные кубики. Контуры. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики "Контуры" - универсальный набор интеллектуальных игр для дошкольников. IQ-кубики помогают развивать моторную и
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Тетрадь на резинке "Elements", В5, 120 листов, клетка, синяя.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: синий.
401 руб
Раздел: Прочие
Горка детская большая (2 м).
Горка предназначена для игры на свежем воздухе или в игровой комнате. Есть возможность подключить воду. Игрушка выполнена из качественного
8450 руб
Раздел: Горки

97. Система юридических лиц в гражданских правоотношениях

98. Письменные доказательства в системе доказательств гражданского процесса

99. Инквизиционный процесс. Формальная система доказательств

100. Правовая система Великобритании


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.