Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Фінансове управління Черняхівської районної державної адміністрації

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Міністерство освіти і науки України Житомирський державний технологічний університет Кафедра Фінансів Звіт про проходження практики Фінансове управління Черняхівської районної державної адміністрації Житомир, 2010 Вступ Фінансова політика держави безпосередньо виробляється і реалізується органами управління державними фінансами, яке закріплено на законодавчому рівні . В сферу безпосереднього державного управління входять державні фінанси(їх мобілізація та розподіл). Це відносини по формуванню тієї частини фінансових ресурсів, яка мобілізується державою в державні і місцеві бюджети, спеціальні цільові державні фонди і державні підприємства. Управління цими фінансами здійснюється насамперед вищим органам законодавчої влади шляхом прийняття фінансового законодавства, прийняття державного бюджету та звіту про його виконання, налагодження податкової системи, затвердження граничного розміру державного боргу та інших фінансових параметрів. Державні органи законодавчої влади (Верховна Рада України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування) і державні органи виконавчої влади загальної компетенції (Кабінет Міністрів України, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські, районні, районні в містах державні адміністрації) управляють фінансовою діяльністю. В їх компетенцію входить вирішення загальних фінансових питань, що забезпечують комплексний економічний і соціальний розвиток, формування збалансованого ринкового господарства на відповідній території. Я маю ознайомитися з специфікою фінансового управління райдержадміністрації, особливо з складання місцевих бюджетів Місцеві бюджети - це фонди фінансових ресурсів, призначені для реалізації завдань і функцій, що покладаються на органи самоврядування. Як складова бюджетної системи держави і основа фінансової бази діяльності органів самоврядування місцеві бюджети забезпечують необхідними грошовими засобами фінансування заходів економічного і соціального розвитку, що здійснюються органами влади і управління на відповідній території. Через місцеві бюджети складаються певні фінансові взаємовідносини органів самоврядування практично з усіма підприємствами, установами, що розташовані на їх території, і населенням даної території у зв'язку з мобілізацією й витрачанням коштів цих бюджетів. Між місцевими бюджетами різних рівнів, а також між цими бюджетами і державним бюджетом виникають фінансові відносини з приводу перерозподілу фінансових ресурсів для забезпечення ефективного функціонування кожного бюджету. Роль місцевих бюджетів певною мірою визначається величиною валового внутрішнього продукту, що перерозподіляється через них. Частка місцевих бюджетів у перерозподілі валового внутрішнього продукту, а також у зведеному бюджеті поряд з економічним і соціальним має важливе політичне значення. Вона свідчить про участь місцевого самоврядування у розв'язанні актуальних проблем розвитку держави, про певну обмеженість функцій центральних органів влади. У цьому зв'язку необхідно враховувати, що однією із важливих передумов побудови демократичної держави є самостійність і незалежність органів місцевого самоврядування.

Європейська хартія місцевого самоврядування передбачає його відокремленість від державної влади, повну незалежність і самостійність покладених на нього функцій у межах своєї компетенції. Отже, метою фінансово-бухгалтерської практики в фінансовому управлінні Черняхівської районної державної адміністрації на базі знань другого курсу є отримання досвіду практичної роботи в фінансових органах управління, ознайомитися з роботою управління, завданнями роллю та їх функціями в бюджетному процесі. Також за період практики повинні ознайомитися з структурою доходів та видатків та спосіб їх обліку, а головним чином визначити міжбюджетні відноси на 2010 рік – це дотації та субвенції, які надає місцевий бюджет або отримує з державного бюджету дотації вирівнювання РОЗДІЛ 1. Характеристика фінансового управління Черняхівської райдержадміністрації Положення про фінансове управління Фінансове управління Черняхівської РДА Житомирська обл. смт. Черняхів Вул. Майдан Рад, 1. 1. Фінансове управління районної держадміністрації (далі - управління) є структурним підрозділом районної держадміністрації, що утворюється головою районної держадміністрації, є підзвітним та підконтрольним голові районної держадміністрації, Головному фінансовому управлінню обласної держадміністрації. 2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, розпорядженнями голови обласної, районної держадміністрації, наказами начальника Головного фінансового управління обласної держадміністрації, актами районної ради, а також положенням про управління. 3. Основними завданнями управління є: забезпечення реалізації державної бюджетної політики на відповідній території; складання розрахунків до проекту місцевого бюджету і подання їх на розгляд районної держадміністрації; підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку району; розроблення пропозицій з удосконаленням методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат; здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів та коштів цільових фондів, утворених відповідною радою; здійснення загальної організації та управління виконанням місцевого бюджету, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету. 4. Управління відповідно до покладених на нього завдань: 1)розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів; визначає порядок та терміни розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів; проводить на будь-якому етапі складання і розгляду проекту місцевого бюджету аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів; приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту місцевого бюджету перед поданням його на розгляд районної державної адміністрації; бере участь у розробленні балансу фінансових ресурсів району, аналізує соціально-економічні показники розвитку району та враховує їх під час складання районного бюджету; організовує роботу, пов'язану із складанням проекту районного бюджету, за дорученням керівництва районної держадміністрації визначає порядок і терміни подання структурними підрозділами районної держадміністрації, виконавчими органами сільських, селищних рад матеріалів для підготовки проекту районного бюджету; складає проект районного бюджету; готує пропозиції щодо коштів, що передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами або для виконання спільних проектів та подає їх на розгляд керівництву районної держадміністрації; забезпечує протягом бюджетного періоду відповідності розпису місцевого бюджету встановленим бюджетним призначенням; здійснює у процесі виконання місцевого бюджету за доходами прогнозування та проводить аналіз доходів відповідного місцевого бюджету; організовує виконання районного бюджету.

Разом із іншими структурними підрозділами районної держадміністрації, виконавчими органами сільських, селищних рад, органом державної податкової служби, територіальним органом Державного казначейства забезпечує надходження доходів до районного бюджету та вживає заходів до ефективного витрачання бюджетних коштів; складає розпис доходів і видатків районного бюджету, забезпечує фінансування заходів, передбачених відповідним місцевим бюджетом, у встановленому порядку готує пропозиції щодо внесення змін до розпису у межах річних бюджетних призначень та здійснює у встановленому порядку взаємні розрахунки районного бюджету з обласним бюджетом і бюджетами нижчого рівня; 11)здійснює в установленому порядку організацію та управління виконанням районного бюджету, координує в межах своєї компетенції діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання місцевого бюджету та здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства; проводить моніторинг змін, що вносяться до районного бюджету; розглядає баланси, звіти про виконання місцевих бюджетів та інші фінансові звіти, подані територіальним органом Державного казначейства; проводить разом з органом державної податкової служби аналіз стану надходження доходів до районного бюджету, готує пропозиції про доцільності запровадження на території району місцевих податків, зборів, а також пільг; 15) проводить на базі статистичної і фінансової звітності і прогнозних розрахунків аналіз економічного і фінансового стану підприємств, установ і організацій, розташованих на відповідній території, тенденцій і динаміки розвитку різних форм власності, готує пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів; здійснює фінансування підприємств, установ та організацій, переданих у встановленому законом порядку в управління районній держадміністрації, а також заходів, пов'язаних з розвитком житлово-комунального господарства, благоустроєм, дорожнім будівництвом, охороною довкілля та громадського порядку, інших заходів, передбачених законодавством; перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з районного бюджету; бере участь у розробленні пропозицій з удосконалення структури місцевих держадміністрацій, готує пропозиції щодо визначення чисельності працівників, фонду оплати їх праці, витрат на утримання районної держадміністрації та здійснює контроль за витрачанням цих коштів; розглядає у межах своєї компетенції звернення громадян підприємств, установ і організацій; забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників управління; готує і подає районній раді офіційні висновки про перевиконання чи недовиконання доходної частини загального фонду районного бюджету для прийняття рішення про внесення змін до нього; здійснює інші функції, пов'язані з виконанням покладених на нього завдань. 5. Управління має право: 1) в установленому порядку одержувати від інших структурних підрозділів районної держадміністрації, органу державної податкової служби, інших державних органів, підприємств, установ, організацій всіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для складання проекту районного бюджету та аналізу його виконання; 2) в установленому порядку та у межах своєї компетенції призупиняти бюджетні асигнування відповідно до статті 117 Бюджетного кодексу України та вживати заходів до розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за вчинені ними бюджетні правопорушення, передбачені статтею 118 Бюджетного кодексу України; 3) залучити фахівців інших структурних підрозділів районної держадміністрації, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції; 4) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

Бандери допомага нам зрозумти, чому саме в цьому середовищ ОУH, яке започаткувалося на III Великому Збор, виник  розвинувся пзнше опортунстичний рух, який врешт допровадив до ще одного розколу в ОУH (демократи "двйкар", 1953 р.). Очевидно, треба було змнити лише форми роботи в органзац  вихованн кадрв, а не мняти сутнсних дей само флософ нацоналзму. Аналзуючи цю проблему, ще раз звернемося до думки Василя ¶ванишина. Якщо у першому розкол ("мельниквц" "бандервц") виявилося протирччя "партя орден", то тут автор книжки "Hаця. Державнсть. Hацоналзм" вбача конфлкт мж орденським  державницьким типом мислення. "У час вйни ОУH була змушена зайнятися чисто державними справами, пише В. ¶ванишин, творення арм, мсцево самооборони  самоврядування в регонах свого впливу, творення сльських станиць, районних  вищих структур управлння, господарська дяльнсть... Виявилося, що державний пдхд теж вимага власно деолог. Бо одна справа деал, держава, якою вона повина бути в Укран (орденська деологя),  зовсм нша держава, яка можлива поки що, у даний час, творена з того життвого матералу, який , а не з того, який буде потм, зокрема, коли деологя ОУH стане свтоглядною базою кожного укранця"

1. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків

2. Районна державна адміністрація

3. Методика нарахування бюджету Генічеської районної державної адміністрації

4. Формування політики антикризового фінансового управління підприємством

5. Аналіз фінансового стану комунального підприємства "Чернігівське тролейбусне управління"

6. Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні
7. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою
8. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління

9. Державне управління і контроль у галузі вивчення використання та охорони надр

10. Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання

11. Державне управління у сфері регулювання відносин, що виникають у зв’язку із надзвичайними екологічними ситуаціями

12. Поняття державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

13. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ

14. Структура державного управління

15. Теоретико-методичні засади удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України

16. Функції та принципи державного управління

Муфты-варежки для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка лайт), темно-синие.
Муфты-варежки на ручку коляски представляют собой 2 варежки, которые подходят для всех типов колясок и очень легко одеваются, защищая Ваши
530 руб
Раздел: Муфты на ручку
Фоторамка "Poster lux black".
Фоторамка из пластика со стеклом. Формат 30х40 см. Материал: пластик. Оформление рамки: стильная пластиковая узкая окантовка, выкрашена в
454 руб
Раздел: Размер 30x40
Трусики для девочек Moony, 9-14 кг, 44 штуки.
Дышащий материал отлично испаряет пот, а специальные рассеивающие ячейки эффективно впитывают "детские неожиданности" и
1423 руб
Раздел: Обычные

17. Управління керівним персоналом у сфері державної служби України

18. Фінансовий менеджмент як складова частина загальної системи управління підприємством

19. Шляхи удосконалення управління персоналом в державній організації

20. Особливості управління та господарсько-адміністративного влаштування Дерманського Свято-Троїцького монастиря на Волині у ХVІ–ХVІІ ст.

21. Державні органи управління туристичною роботою

22. Фінансове планування як основний елемент управління фінансами підприємства
23. Органи державного управління загальної компетенції
24. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

25. Ділові взаємовідносини в апараті управління

26. Методи управління підприємством

27. Процес управління та його основні стадії

28. Системний підхід до управління персоналом фірми

29. Управління затратами

30. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

31. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

32. Організаційна система управління природокористуванням України

Маркеры для доски, 12 цветов.
12 разноцветных маркеров для рисования на демонстрационных досках.
605 руб
Раздел: Для досок
Форма для выпечки 6 ячеек "Домик", 6,5x6,5 см/26x6 см.
Форма для выпечки 6 ячеек "Домик". Силиконовые формы изготовлены из специального силиконового материала, благодаря которому они
307 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Автомобильный ароматизатор Deliss "Comfort ", морской аромат.
Жидкостный ароматизатор воздуха для машины. Аромат бергамота, кипариса, мускатного ореха. Свежий, легкий, морской. Испаряясь под действием
355 руб
Раздел: Прочее

33. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

34. Управління утворенням прибутку підприємства

35. Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Пол-тавській області

36. Кредитний ризик та методи управління ними

37. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

38. Активні операції та управління ними в ЗАТ КБ "ПриватБанк"
39. Інженерне управління у виробничих і обслуговуючих структурах сільськогосподарських товаровиробників
40. Управління ресурсоспоживанням та ресурсозбереженням в тваринництві

41. Наукові та прикладні основи охорони й управління родючістю солонцевих ґрунтів

42. Міжнародні стандарти у сфері управління документацією

43. Фінансовий, управлінський і виробничий облік. Характеристика, основні відміності

44. Договір про управління цінними паперами та грошовими коштами

45. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

46. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

47. Теорія і методологія дослідження управління

48. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

Багетная рама "Nancy", 40х50 см (цвет - голубой+коричневый).
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
791 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Этикетки для одежды "Living", 4 формата.
У маленьких детей всегда так много маленьких вещей – курточки, носочки, штанишки, шапочки… И так просто что-нибудь перепутать в яслях,
364 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Набор цветных карандашей Trio, 12 цветов, утолщенные.
Набор цветных карандашей 12 цветов. Трехгранная форма карандаша предотвращает усталость детской руки при рисовании и позволяет привить
482 руб
Раздел: 7-12 цветов

49. Функції управління в аграрному праві

50. Автоматизація управління персоналом на базі програмного засобу "Система: Кадри"

51. Оптимальне управління діяльністю авіакопанії засобами гетерогенних комп’ютерних мереж

52. Системи управління базами даних

53. Стандарти автоматизованих систем управління в банку

54. Аналіз управління в період правління Юлія Цезаря
55. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві
56. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

57. Управління запасами матеріалів на підприємстві

58. Управління поведінкою споживачів

59. Управління процесом створення нового товару

60. Наукове обґрунтування медикаментозного забезпечення військовослужбовців на основі концепції логістичного управління

61. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

62. Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки

63. Аналіз ефективності управління персоналом бази відпочинку "Чорноморка"

64. Аналіз системи стратегічного управління ДП "Укрдонбасекологія"

Настольная игра "Обманщик".
Не верь обманщикам! Если будешь лукавить, твой нос будет расти! Эта карточная игра рассчитана на 3-4 игроков, которым предстоит
436 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Стиральный порошок "Burti Color" для цветных вещей, 1,5 килограмм.
Стиральный порошок "Burti Color" предназначен для стирки цветных вещей. Благодаря современным комбинациям поверхностно-активных
377 руб
Раздел: Стиральные порошки
Средство дезинфицирующее "Блокатор вирусов", 1 штука.
Жизнь современного человека полна неожиданных сюрпризов, порой не самых приятных. Проживание в больших городах значительно увеличивает
596 руб
Раздел: Для поверхностей

65. Аналіз стартегічного управління підприємством

66. Антикризове управління бізнесом

67. Дослідження аспектів управління якістю продукції

68. Ефективне управління виробництвом

69. Забезпечення процесу стратегічного управління в компанії

70. Заохочення працівників як метод управління персоналом
71. Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління
72. Конфлікти та методи управління ними

73. Корпоративне управління акціонерним товариством

74. Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"

75. Методика розрахунку ефективності управління на ПП "Туроператор"

76. Методологія системи управління персоналом

77. Міжнародний досвід діяльності органів управління трудовими ресурсами

78. Моделі управління запасами в прийнятті управлінського рішення

79. Національні моделі корпоративного управління

80. Організаційна структура управління підприємством

Чайник со свистком Nadoba "Virga", 2,8 л.
Чайники серии Virga изготовлены из высококачественной нержавеющей стали 18/10. Прочное трехслойное капсульное дно изделий не деформируется
2499 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
Настольная игра "Колорама".
Ты знаешь цвета и формы? Красные круги, желтые четырехугольники, синие треугольники - пестрая неразбериха! На костях выброшен квадрат и
1363 руб
Раздел: Классические игры
Фломастеры "Замок", 50 цветов.
Количество цветов: 50. Очень качественные фломастеры. Чернила на водной основе и натуральных красителях. Яркие, насыщенные
761 руб
Раздел: Более 24 цветов

81. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

82. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

83. Основи управління персоналом підприємств

84. Особливості антикризового управління

85. Особливості управління організацією

86. Особливості формування сучасних структур систем управління підприємством (на прикладі торгового центру "Сумилада")
87. Персонал як об’єкт управління організації
88. Принципи управління персоналом

89. Проблеми теорії та практики управління проектами у виробничій системі

90. Психологія поведінки індивіда в організації і способи управління нею

91. Розвиток науки управління

92. Система управління персоналом

93. Стратегічне планування і управління на підприємстві

94. Стратегічне управління як реалізація цільового підходу

95. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

96. Структура теорії управління та сучасні тенденції її розвитку

Рюкзак для средней школы "Рассвет", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Этажерка для обуви "Комфорт-3".
Выполнена из металлических трубок с антикоррозионным напылением. Пластиковые колпачки на ножках защищают поверхность пола от царапин.
1111 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Чайная пара "Loraine" (чашка 180 мл + блюдце).
Чайная пара, выполненная из костяного фарфора, состоит из 1 чашки и 1 блюдца. Изделия оформлены ярким изображением. Изящный дизайн и
328 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца

97. Сутність лідерства та управління

98. Тенденції розвитку управлінської думки. Методи досліджень у психології управління

99. Удосконалення стратегічного управління діяльністю підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.