Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     История отечественного государства и права История отечественного государства и права

Розвиток польського руху опору в роки другої світової війни

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Курсова робота Розвиток польського руху опору в роки Другої світової війни Зміст Вступ Розділ I. Окупаційний режим у Польщі Розділ II. Діяльність польського національно-визвольного руху під час війни Висновки Список використаної літератури Вступ Жодна подія двадцятого століття не може зрівнятися з Другою світовою війною, з тими впливами, які вона вчинила на хід історичних подій. В неї було втягнуто 67 держав, 80% населення земної кулі і тривала довгих 6 років. Вогняний смерч пронісся над величезними територіями Європи, Азії й Африки, охопив простори всіх океанів. У цій війні загинуло близько 60 млн. осіб, не говорячи вже про поранених і тих, хто безвісти пропав. Лихо й страждання, які пережили люди, незмірні. Уже Більше ніж півстоліття відділяє нас із того часу, коли людство відсвяткувало велику перемогу над фашизмом і мілітаризмом. Зі ці роки світова історіографія Другої світової війни нагромадила багато тисяч книг, статей, документальних публікацій, мемуарів. Віддаючи належне багатьом із цих праць, слід підкреслити, що в сучасних умовах все-таки виникає бажання дещо по-новому підійти до висвітлення окремих подій передісторії й історії Другої світової війни, її підсумків, наслідків і уроків. Це пов’язано, по-перше, з відкриттям нових архівів, і, по-друге, із необхідністю відмовитись від ідеологічних нашарувань, штампів і стереотипів, які нагромадились як у вітчизняній, так і в зарубіжній історіографії. З іншого боку, ще не припинилися спроби відкинути загальновизнані істини або ж викривити історичну правду зокрема, про Велику Вітчизняну війну – складову Другої світової війни. Польща стала першою країною на шляху агресії гітлерівської Німеччини. Розгром Німеччиною польської армії у вересневих боях 1939 року призвів до ліквідації Польщі як держави. Окупована Польща перетворилася на полігон запровадження расистської політики гітлерівців, основними напрямами якої стали: ліквідація національної самосвідомості народу, знищення активних політичних діячів, інтелігенції, асиміляція частини населення та фізичне знищення людей, перетворення захоплених земель на аграрний придаток рейху. Особливістю окупаційного режиму стало те, що колабораціонізм як політичне явище в Польщі не мало поширення. На окупаційний режим Німеччини стало реакцією польського народу, яке вилилося в рух опору. Основними формами боротьби в початковий період окупації були зовнішньополітична та військова діяльність еміграції, та ідеологічні, організаційні, політичні дії патріотів в окупованій країні. Рух опору сприяв консолідації різних політичних об’єднань. На перший план в цих умовах висувалося завдання національного звільнення. Значними політичними силами, які протистояли окупації були: Армія Крайова, Армія Людова, Крайова Рада Народова. Всі вони мали різні погляди на майбутнє Польщі, що часто призводило до зіткнення та протиріч. Найтрагічнішою сторінкою війни стало створення навесні 1940 року концентраційних таборів, призначених для утримання великих мас осіб, призначених до знищення. Особливою жорстокістю відрізнялася гітлерівська політика стосовно євреїв.

Становище поляків на окупованих землях було тяжким. Приниження людської гідності, заборона будь-якої національно-культурної діяльності, репресії призвели до повстання. Розпочатий 1 серпня 1944 року Армії Крайова виступ проти окупантів переріс у народне повстання, яке тривало до 2 жовтня й стало кульмінацією польського руху опору. Варшавське повстання стало трагедією тисяч людей. Причиною стало неспроможність керівництва передбачити наслідки повстання. Рух опору польського народу в період Другої світової війни є актуальною темою і в наш час. Ця проблема належить до маловивчених питань новітньої історії Польщі. Дослідження Другої світової війни в Польщі тривають, багато «білих плям» потрібно дослідити і розкрити людям. Потрібна переорієнтація від позиції радянських істориків, які висвітлювали події з погляду марксистської ідеології. Важливе значення має зв’язок цієї теми з сучасністю, адже сьогодні в світі тривають проблеми війни, сфер впливу. І тому трагічні сторінки війни повинні стати прикладом для створення миру і свободи сьогодні. Об’єктом дослідження є вивчення руху опору польського народу в період Другої світової війни. Предметом даного дослідження є особливості окупаційного режиму, розвиток польського руху опору. Теоретико-методологічною основою дослідження є загальні принципи об’єктивності, історизму, які в свою чергу передбачають об’єктивний опис і аналіз подій, явищ. Використовується в роботі саме хронологічно-проблемний метод. Географічні рамки курсової роботи охоплюють територію сучасної Польщі. Хронологічні рамки роботи охоплюють період від 1 вересня 1939 року, коли німецькі війська перейшли польські кордони без оголошення війни до періоду визволення військами Червоної Армії в ході Вісло-Одерської операції 12 січня – 3 лютого 1945 року. Мета дослідження роботи – вивчити та проаналізувати особливості національно-визвольної боротьби польського народу в період Другої світової війни та території Польщі. Для досягнення поставленої мети передбачається вирішення наступних завдань: визначити ступінь наукової розробки теми проаналізувати особливості руху опору показати вплив окупаційного режиму у Польщі розкрити основні напрямки і дії руху опору вивчити Варшавське повстання 1944 року як складову частину руху опору. Джерельною базою роботи є документи і матеріали надруковані у хрестоматіях з новітньої історії. В збірнику документів і матеріалів «Хрестоматія з новітньої історії, Том I, 1939-1945 р.» містяться такі документи, як «3 замітки Бормана бесіди з Гітлером на тему про Польщу» 2 жовтня 1940 року. Цей документ розкриває зловісні плани Гітлера по відношенню до польського народу, як «другого сорту», і як робоча сила. Документ «Програмна декларація Польської робітничої партії» 1 березня 1943 року, в якій партія проголошувала початок боротьби проти окупантів за свою свободу. Було введено восьмигодинний робочий день, свободу друку та печаті. Важливе значення при дослідженні теми мали документи, які опубліковані в журналі «Нова і новітня історія. – 1993.- №2», зокрема «Начальнику головного політичного управління Червоної Армії генерал-полковнику тов.

Щербакові А.С. «Про положення у Варшаві». Ці документи розкривають воєнне положення Польщі в період Другої світової війни. Ці документи друкуються саме у 90-х роках ХХ століття саме з архівів, які дещо розкривають певні прогалини у історії Польщі, а саме організація Варшавського повстання. В роботі було використано монографію Зашкільняка А.О.: Польща від найдавніших часів до наших днів, де автор висвітлив події Другої світової війни в Польщі, боротьбу польського народу проти окупантів. Проблема Варшавського повстання 1944 року розглянута головним чином в статтях журналів. Можна виділити такі статті як: «Мельтюхов М.І. Операція «Багратіон» і Варшавське повстання 1944 року», «Подвиг і трагедія Варшави Олексія Карцева в журналі «Ехо планети». В цій статті розкриваються сучасні погляди та оцінка Варшавського повстання, розкриваються нові факти та події. Практичне значення роботи полягає в тому, що її матеріали можуть бути використані у підготовці до проведення практичних занять з історії слов’янських народів з питань Другої світової війни у Польщі. Структура роботи узгоджена з питаннями, розв’язування яких розкриває тему. У вступі визначена актуальність теми, її джерельна база та практичне значення. Робота містить три розділи. У першому розділі «Окупаційний режим у Польщі» подається політика гітлерівської Німеччини на окупованих територіях. У другому розділі «Діяльність польського національно-визвольного руху під час війни», представлені різні течії опору, їх виникнення та розвиток. Варшавське повстання 1944 року розглядається як результат руху опору і підсумки окупації гітлерівською Німеччиною Польщі. У висновку підсумовані події національно-визвольної боротьби польського народу і зв’язані з ним окупаційний режим та Варшавське повстання 1944 року. Далі представлений список літератури і додатки, які містять дві карти Польщі у 1939-1945 роках, а також документи Варшавського повстання та окупаційного режиму у Польщі. Розділ I. Окупаційний режим у Польщі Друга світова війна почалася з реалізації секретного протоколу до пакту Молотова-Ріббентропа від 23 серпня 1939 р. Відомо, що в ході переговорів у Москві Ріббентроп повідомив Сталіна про намір Гітлера напасти на Польщу 1 вересня 1939 року. Незважаючи на радянсько-польський договір про ненапад, чинний до кінця 1945 року, Сталін фактично висловив згоду приєднатися до агресії. Ввечері 31 серпня 1939 року група есесівців, перевдягнута у форму польських військових, захопила будинок радіостанції прикордонного з Польщею міста Глейвіц й інсценувала напад на німецьку територію. Зробивши кілька пострілів перед мікрофоном, фашисти зачитали польською мовою те, «що прийшов час війни Польщі проти Німеччини». Ця іскра перетворилася у світову пожежу. Провокацію в Глейвіці гітлерівці використали як привід для вторгнення в Польщу. Німецький план ведення війни виходив із того, що Англія і Франція не розпочнуть активних воєнних дій. Об’явивши 3 вересня Німеччині війну, Англія і Франція активних бойових дій не розпочали. Ці держави мали спільні зобов’язання про взаємодопомогу.

Воспоминания и размышления. С. 519. 68 Michaelis R. The 10th SS-Panzer Division «Frundsberg». P. 43. 69 8 мая 1944 года за успехи дивизии в боях на Восточном фронте фон Тройенфельд был награжден Германским крестом в золоте. Специальным заданием оказалось командование 6-м армейским корпусом СС. Интересно, что группенфюрера СС на посту командира сменил всего лишь штандартенфюрер СС. 70 Michaelis R. The 10th SS-Panzer Division «Frundsberg». P. 47. 71 Michaelis R. The 10th SS-Panzer Division «Frundsberg». P. 47. 72 Боляновський А. Укранськ вйськов формування в роки Друго Свтово Вйни 19411945. С. 424428. 73 Здесь учтены все части и подразделения дивизии, включая формирующиеся 1-й танковый батальон и противотанковый дивизион, а также учебно-полевой батальон. 74 Reynolds М. Sons of the Reich. P. 13. 75 Именно такое название приводится в дневнике ОКВ. См. Дашичев В.И. Банкротство стратегии германского фашизма. Т. 2. С. 552. 76 Michaelis R. The 10lh SS-Panzer Division «Frundsberg». P. 53. 77 Cazenave S. Chronique la SS-Pz-AA 10. P. 178. 78 Cazenave S

1. Українське питання в політиціпольського еміграційного уряду та підпілля в роки Другої Світової війни

2. Буковина в роки другої світової війни

3. Радянський військово–морський флот в роки Другої світової війни

4. Друга світова війна: бойові дії та опірний рух

5. Друга світова війна 1 вересня 1939 – 2 вересня 1945

6. Становлення ракетної техніки класу "земля-земля" та основні шляхи її розвитку в канун та період Другої світової війни
7. Великобританія після Другої світової війни
8. Головні події Другої світової війни

9. Друга Світова війна

10. Друга світова війна на Украіні

11. Причини початку Другої Світової війни

12. Становище Німеччини напередодні Другої світової війни

13. Вплив другої Світової війни на долю народів Азії та Африки

14. Антифашиський Рух Опору в роки Великої Вітчизняної війни на території України

15. Рух опору на Харківщині у роки Великої Вітчизняної війни

16. Українська повстанська армія і збройні формування ОУН у Другій світовій війні

Набор шариков, диаметр: 5 см, 100 штук.
Шарики для палаток и сухих бассейнов. Диаметр 5 см, в упаковке 100 штук.
445 руб
Раздел: Шары для бассейна
Качели подвесные детские.
Качели подходят ориентировочно детям от 1 года до 3-4 лет, в зависимости от веса ребенка. Размеры (длина, высота, ширина): 32 х 21 х 30
496 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные

17. Особливості та основні напрями формування візантійської культури, її вплив на розвиток світової культури

18. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

19. Значення і світова слава Тараса Шевченка

20. Світова продовольча проблема

21. Туриз як галузь світового господарства

22. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки
23. Туризм у світовій економіці
24. Аналіз сучасних релігійних течій в світовій і національній практиці

25. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

26. Історія світової банківської системи

27. Шляхи розвитку та вдосконалення антимонопольного законодавства України на основі світового досвіду

28. Англо-германські суперечності напередодні першої світової війни

29. Перша Світова війна у світовій історії

30. Причини Першої світової війни

31. Становлення авіації та основні шляхи її розвитку в період Першої світової війни

32. Українське (мазепинське) бароко як нове світовідчуття і нове мистецтво

Бусы-прорезыватели "Черничный мусс".
Детские бусы-прорезыватели "Черничный мусс" из серии "Мамины помощники" предназначены для малышей, у которых начинают
380 руб
Раздел: Пластмассовые
Бумажные двухслойные салфетки "Ellemoi", 200 штук (спайка 5 пачек).
Мягкие двухслойные бумажные салфетки для рук и лица, изготовленные из натуральных волокон древесной целлюлозы, в тонкой легко упаковке.
397 руб
Раздел: Бумажные салфетки
Папка для чертежей "Вишенки", А3.
Папка для чертежей и рисунков, с ручками. Формат: А3. Материал: пластик. Застежка: на молнии.
350 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением

33. Вклади культури і мистецтва XX століття у світову цивілізацію

34. ХІХ століття – золотий фонд світового мистецтва

35. Кон’юнктурне дослідження світового ринку великої побутової техніки

36. Аналіз світового досвіду організації лізингових операцій

37. Виникнення та стадії розвитку світового ринку

38. Глобалізація сучасного світу – провідна тенденція світової політики
39. Група Світового Банку та її роль у регулюванні МЕВ
40. Міграція робочої сили як фактор розвитку світової економіки XXI століття

41. Міжнародні науково-технічні відносини у світовому господарстві

42. Місце і роль США у світовому господарстві

43. Світова економічна інтеграція

44. Світова організація торгівлі. Форми передачі технології

45. Світова торгівля в умовах глобалізації. Позиції України на світовому ринку

46. Світовий порядок як система

47. Світовий ринок технологій

48. Світовий ринок чорних металів

Мягкая игрушка "Груффало".
Ой, мама, это груффало! Оно меня понюфало! Как этот страшный зверь сумел сюда попасть? Какие острые клыки, чудовищная пасть! Ножищи как
865 руб
Раздел: Персонажи мультфильмов, сказок
Шарики, 100 шт.
Диаметр: 8 и 6 см.
787 руб
Раздел: Шары для бассейна
Светильник "Совенок", 16,5 см.
Фигурка декоративная - светильник. Высота: 16,5 см. Материал: полимерный.
676 руб
Раздел: Необычные светильники

49. Світові фінансові банківські кризи: важелі та заходи демпфінування, їх вплив в зарубіжній і вітчизняній практиці

50. Тероризм як проблема світового масштабу

51. Україна в системі сучасних міжнародних відносин та світовому геополітичному просторі

52. Місце України в світових рейтингах

53. Сучасна українська освіта в контексті перспектив світового розвитку

54. Історія світової політичної думки
55. Основні етапи становлення світової політичної думки
56. Тенденції розвитку світової демократії

57. Виникнення та еволюція світової політичної думки

58. Аскеза та екстаз у світових релігійних практиках

59. Індуїзм шлях від становлення до світової релігії

60. Розвиток дизайну, його використання в діяльності ТОВ "Інкопмаркбудсервіс"

61. Адаптація світового досвіду до умов діяльності фінансових посередників України (в аспекті діяльності інвестиційних фондів)

62. Російський рубль – вихід на світовий фінансовий ринок

63. Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища

64. Загальні закономірності світового економічного розвитку

Ящик почтовый с замком, синий.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
448 руб
Раздел: Прочее
Набор линеров "Sacura Pigma Micron", 3 штуки, черные.
Универсальные капиллярные ручки для письма, создания скетчей, иллюстраций, чертежей, ведения дневниковых, архивных записей и журналов
564 руб
Раздел: Капиллярные
Конверт С6, комплект 1000 штук.
Формат С6 (114 х 162 мм). Белый, без надписей. Клей декстрин. Плотность бумаги - 80 г/м2. В комплекте - 1000 штук. Конверт почтовый
512 руб
Раздел: Прочее

65. Особливості реформування світової валютної системи

66. Світова економіка

67. Світовий досвід розвитку малого підприємництва

68. Параолімпіади. Розвиток параолімпійського руху в Україні.

69. Державно-правовий розвиток Німеччини другої половини XIX століття

70. Внесок греків у розвиток торгового судноплавства в Азовському морі (друга половина ХIХ - початок ХХ століття)
71. Махновський рух 1917-1921 років
72. Політизація національного руху студентської молоді україни в роки першої російської революції

73. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

74. Польський соціалістичний рух на Правобережній Україні (ІІ пол. ХІХ-поч. ХХ ст.)

75. Свідки голодомору 1932-33-го років. Капля Іван Сергійович

76. Соціально-культурний розвиток України у другій половині XIX сторіччя

77. Суспільно-політичний рух в США в період 1945-1960 років

78. Ідеологія анархістського руху в Україні періоду 1917-1921 років

79. Розвиток Чехії за останні 20 років

80. Порядок выплаты окладов по воинским должностям военнослужащим, проходящим военную службу по призыву при назначении их с одной воинской должности на другую

Прыгунки 3 в 1 "Спортбэби" (прыгунки, качели, тарзанка) с качельным крюком.
Характеристики: Петля из стропы для крепления на крепежный крюк или на специальный зажим. Пряжка для регулировки высоты (при правильной
659 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи
Глобус Земли физический + политический, с подсветкой, 250 мм.
Глобус Земли физический + политический, с подсветкой. Диаметр: 250 мм. Расцветка подставки в ассортименте, без возможности выбора!
769 руб
Раздел: Глобусы
Авто-вентилятор с функцией обогрева.
Каждый автомобилист знает, что нередко погода на улице заставляет нас дискомфортно чувствовать себя и в салоне собственного автомобиля. В
600 руб
Раздел: Прочее

81. Гражданское, наследственное и право собственности по Судебникам 1497 и 1550 гг. Различия этих судебников в других отраслях права, кроме гражданского, наследственного и права собственности

82. Анализ пенсионногозаконодательства Украины и других стран

83. Правила признания и исполнения решений судов одного государства на территории другого государства и проект договора международной купли-продажи товаров (на условиях F Инкотермс)

84. Прием и порядок переведения работника на другую работу

85. Отличие трудовых отношений от отношений других отраслей права

86. Особенности пещерного искусства. История открытия и изучения (Ляско, Коске, Шове, Гаргас и другие)
87. Отличие культурологии от других наук, изучающих культуру
88. Сім чудес світу

89. Рок-культура и эстетика

90. Хаос, герменевтика, журналістика, або Світоглядницькі засади творчості у мас-медіа

91. Анализ стихотворения А.Ахматовой "И когда друг друга проклинали..."

92. "Сплин" как надежда русского рока

93. Творчество рок-группы Led-Zepp

94. Музыкальная драматургия в рок музыке

95. История рок-музыки

96. Дисидентство на Украине (Дисидентський рух в Україні)

Карандаши восковые, 20 цветов, выкручивающийся стержень.
Восковые карандаши отличаются необыкновенной яркостью и стойкостью цвета, легко смешиваются, создавая огромное количество оттенков. Очень
301 руб
Раздел: Восковые
Мощный стиральный порошок с ферментами для стирки белого белья "Super Wash", 1 кг.
Этот порошок идеально подходит для белого белья. Ферменты в составе средства, расщепляют любые сложные загрязнения и они с легкостью
314 руб
Раздел: Стиральные порошки
Закаточная машинка автомат ТМ "Лось", окрашенная.
Закаточная машинка ЛОСЬ марки ЗМ-2/8 предназначено для герметической укупорки стеклянных банок (отечественного производства емкостью 0,5
445 руб
Раздел: Консервирование

97. П. А. Столыпин. Другие реформы

98. Работа с редактором Vi. Другие текстовые редакторы UNIX

99. Изучение методики перевода из одной системы исчисления в другую и разработка программы для этой операции


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.