Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

География, Экономическая география География, Экономическая география

Размещение продуктивных сил США

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Вступ Сполучені штати одна з найбільших країн на Землі, що має неабиякий вплив на інші країни. Це країна з величезним потенціалом, що вимагає дослідження, країна, що зуміла за порівняно невеликий проміжок часу стати світовим економічним лідером. У цьому насамперед заслуга продуктивних сил, що підлягають ретельному дослідженню в цій курсовій роботі. Об’єктом досліджень являються продуктивні сили США, тобто природні та трудові ресурси, галузі промисловості, участь країни в економічних зв’язках тощо. Предметом дослідження в цій курсовій роботі є закономірності і принципи територіальної організації виробництва, ефективність розміщення галузей народного господарства Сполучених Штатів Америки. При дослідженні питання використовувались такі методи як загальнонауковий, міждисциплінарний та спеціальний. Вивчаючи розміщення і роль продуктивних сил Сполучених Штатів Америки, ми можемо оцінити промисловість цієї країни, рівень продуктивності сільського господарства, транспортну систему, перелік послуг, що надається іншим країнам, такі як, туризм, інвестування, банківські операції, а також роль країни в міжнародному поділі праці. Все це допоможе відповісти на такі важливі питання – “Який вплив Сполучених Штатів Америки на економіку, господарство та промисловість інших країн?”, “Чи варто налагоджувати економічні та торгові зв’язки з цією країною?”, “Чому країна має таку розвинуту структуру виробництва?” та багато інших. Аналіз розміщення продуктивних сил такої економічно розвинутої країни як Сполучені Штати дозволяє уникнути багатьох ускладнень під час налагодження економіки власної держави, адже США пройшли довгий і складний шлях від колоніальної сільськогосподарської країни в міцну індустріальну державу. В цій курсовій роботі ми визначимо роль та значення продуктивних сил у розвитку господарського комплексу Сполучених Штатів, розглянемо історичний аспект формування виробництва, приділимо увагу також впливу природних ресурсів на розвиток господарського комплексу, оцінимо їх запаси та розміщення. Проаналізуємо демографічні передумови становлення господарського комплексу, а саме чисельність, природний приріст та густоту населення, характер розміщення та рівень зайнятості трудових ресурсів. Найбільше значення надається аналізу сучасної галузевої структури господарського комплексу Сполучених Штатів Америки, його складових, територіальної структури господарства, тобто склад і співвідношення різних форм територіального зосередження виробництва, що формуються під впливом галузевого і територіального поділу праці. Також необхідним є розкрити рівень розвитку міжгалузевих комплексів. Дуже важливим є також розгляд участі США у міжнародному поділі праці та зовнішньоекономічні зв’язки країни, тобто необхідно розглянути, як на основі територіального поділу праці розвиваються усі форми міжнародних економічних зв’язків, таких як торгівля, міграція робочої сили, рух капіталу, кредитні відносини, валютно-фінансові відносини, сфера послуг тощо. Також ми розглянемо основні проблеми, що гальмують розвиток та розміщення продуктивних сил та проаналізуємо шляхи їх вирішення.

Дослідимо зрушення у галузево-територіальній структурі, основні тенденції та перспективи подальшого розвитку продуктивних сил Сполучених Штатів на основі територіального поділу праці. В вивченні цих важливих питань нам стануть у нагоді картосхеми адміністративно-територіального поділу країни, розміщення корисних копалин та основних транспортних шляхів, розміщення основних центрів галузей спеціалізації промисловості та основних агропромислових територіальних комплексів. Також корисними будуть таблиці, діаграми, графіки, що ілюструють демографічний та виробничий потенціал країни.Роль та значення продуктивних сил у розвитку господарського комплексу Сполучених Штатів Америки США — найбільша за своїм економічним, полі­тичним і воєнним потенціалом країна сучасно­го світу. Її площа становить 9364 тис. км2. Населення налічує 263 млн чоловік. Сполучені штати Америки адміністративно поділяються на 50 штатів і федеральний округ Колумбію. Є такі економічні райони: Захід, Середній Захід, Північний Схід, ,Північ і Південь; кожен з них має ще й дрібніший поділ. Кожен з цих районів спеціалізується на певній галузі виробництва. При 4,7 % населення на країну припадає понад 25 % світового ВНП. В 1995 р. її ВНП становив 7100 млрд доларів, тобто 26 980 доларів у розрахунку на одного жителя. За ІРЛП в 1997 р. США зайняли четверте місце серед 177 країн світу. США тримають пер­шість за рівнем продуктивності праці, розвитком наукових дослід­жень і наукоємних виробництв та послуг, в освоєнні космосу і воєнному виробництві. З-поміж транснаціональних корпорацій світу - 2/5 американські. США є найбільш впливовим членом Ради Безпеки 00Н, воєнного блоку НАТО. В кінці XX ст. США претен­дують на роль єдиної в світі «наддержави» і першої постіндустріальної країни. Економіко-географічне положення країни дуже вигідне. Воно багато в чому визначається тим, що зі сходу її омивають води Атлантичного, а з заходу - Тихого океану. Морські границі протягаються на 12 тис. км. Це здавна полегшувало торгові зв'язки з заокеанськими країнами й одночасно гарантувало країні безпека. Сприятливо вплинуло на економіко-географічне положення і сусідство з Канадою і Мексикою, країнами, котрі економічно менш розвиті. За рахунок цього монополії США з великим прибутком для себе експлуатують їх природні і трудові ресурси. Близько розташовані до США країни Латинської Америки також сприяють розвитку економіки країни. Внутрішній ринок завжди був головним у господарстві США. Він є найбільш ємним у світі як для споживчих товарів масового вжитку, так і для продукції виробничого призначення, а також всілякого виду послуг. З кожним роком кількість ВВП на душу населення зростає , що безперечно свідчить про високу розвиненість країни в економічному плані. «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия”, 2001. Проте структура ВНП не однорідна. Найбільша частка виробництва припадає на сферу послуг – 80 %, далі промисловість – 18 % і на сільське господарство – лише 2 % виробництва валового національного продукту. Отже продуктивні сили відіграють вирішальну роль в економічному розвитку країни, визначають її роль в міжнародному поділі праці, якість зовнішньоекономічних зв’язків цієї країни, вплив на економіку інших держав.

Сполучені Штати Америки є лідерами в багатьох галузях виробництва завдяки вигідному економіко-географічному положенню, великій кількості корисних копалин, висококваліфікованій робочій силі, а також прибутковому і високоефективному багатогалузевому господарству.Передумови розвитку і розміщення продуктивних сил Сполучених Штатів Америки Дуже важливе значення мають для розвитку і розміщення продуктивних сил мають історичні, природні та демографічні умови. Досліджуючи історію виробництва, природні та трудові ресурси ми можемо проаналізувати фактори розміщення тієї чи іншої галузі господарства Сполучених Штатів. Історичні передумови. Європейська колонізація Північної Америки почалася майже відразу після відкриття в 1492 році Нового Світу іспанською експедицією Христофора Колумба. Протягом 17 ст. на величезній території від ріки Святого Лаврентія до устя Міссісіпі виникають численні французькі торгові факторії і дрібні поселення. Переворот 1688-1689 років в Англії привів до утвердження буржуазної земельної власності в пуританських колоніях Північної Америки. На отриманих землях переселенці створювали фермерське господарство, вільне від яких-небудь феодальних пут. Основним заняттям поселенців протягом усієї колоніальної епохи було сільське господарство. Одночасно з ним починався розвиток ремесла і мануфактур. В другій половині 18 ст. з'явилися великі підприємства-мануфактури, що в окремих випадках дуже нагадували майбутні фабрики. Після початку громадянської війни в Англії відбулося майже повне припинення привозу промислових виробів з Європи змусило колоністів почати їхнє власне виробництво. В другій половині 18 ст. великого розвитку одержав лісовий промисел, зв'язаних з експортом лісових матеріалів у метрополію. Лісовий промисел стимулював розвиток суднобудування. Ріст суднобудування дуже вплинув на розвиток рибного промислу. Одним з ранніх у колоніях було текстильне виробництво у формі мануфактур, організованих на капіталістичній основі. Відбувався повсюдний ріст внутрішньої торгівлі. До кінця колоніального періоду значних розмірів досягла зовнішня торгівля З початку 19 ст. ясно позначилися дві тенденції економічного розвитку США. У північних і західних районах країни відбувається швидкий розвиток капіталістичних виробничих відносин, а на Півдні зміцнюється плантаційне рабовласницьке господарство. На початку 19 ст. американська економіка вступила в смугу промислового підйому. У ході промислового перевороту був зроблений ряд оригінальних винаходів, що знаходили широке практичне застосування. Швидкий ріст промислового і сільськогосподарського виробництва супроводжувався розвитком внутрішньої і зовнішньої торгівлі. Після закінчення громадянської війни (1861-1865 р.) у США починається бурхливий розвиток промисловості. Значні зміни відбулися в технології металургійного виробництва. Великих успіхів досягла машинобудівна промисловість, особливо в області виробництва локомотивів і сільськогосподарських машин. Розвиток машинобудування і верстатобудування свідчило про те, що в 70-80-і роки в США завершувався промисловий переворот. До кінця 19 ст.

Ныне Япония уступает по числу жителей лишь шести государствам мира: Китаю, Индии, СССР, США, Пакистану и Индонезии. Территория Японии не так уж мала триста семьдесят тысяч квадратных километров. Это полторы Англии. Однако японская земля на шесть седьмых состоит из почти не освоенных человеком горных склонов. При рельефе, подобном швейцарскому, плотность населения здесь в пять раз выше. В Японии по сей день наблюдаешь поразительное соседство безлюдной нетронутой природы и перенаселенных равнин, где города и заводские здания теснят и без того крохотные пашни. Казалось бы, бурное индустриальное развитие после-военных десятилетий должно было привести к более равномерному размещению производительных сил, к освоению необжитых мест. Однако произошло обратное. Там, где людей много, население растет быстрее всего. Там, где их мало, оно уменьшается. Из пятидесяти миллионов человек, сбившихся ныне на площади в четыре с половиной тысячи квадратных километров, то есть на полутора процентах японской земли, двадцать пять миллионов приходится на долю Токио, Осаки и Нагои с их болезненно разбухшими предместьями

1. Особенности размещения производительных сил в Ярославском крае (экономико-исторический аспект)

2. Развитие производительных сил

3. Размещение и динамика поголовья крупного рогатого скота, направление развития, продуктивность, валовое производство молока и говядины

4. Особенности размещения городов и городского населения

5. Становление и развитие менеджмента в США

6. Промышленный переворот в США: основные черты и особенности
7. Особенности размещения электроэнергетики Украины
8. Развитие школ в США

9. Особенности размещения государственных заказов на поставки товаров

10. Особенности размещения наружной рекламы в г. Челябинск

11. Развитие рабочей силы в системе непрерывного образования

12. Особенности воспитания физических качеств: силы и выносливости

13. Размещение производительных сил и территориальная организация хозяйства на примере Томской области

14. Размещение производительных сил в Прикарпатье

15. Понятие общественного способа производства. Закон соответствия. Диалектика производительных сил и производственных отношений.

16. Изменение подходов к территориальной организации производительных сил в новых условиях хозяйствования

Мягкая магнитная мозаика "Забавные животные", 4+, 5 цветов.
Мягкие бархатистые детальки пяти ярких цветов и разнообразных форм и размеров с обратной стороны снабжены плоским магнитным слоем. В
379 руб
Раздел: Магнитная
Пакеты фасовочные в евроупаковке, 25х40 см (1000 штук), 10 мкм.
Пакеты фасовочные из пищевого полиэтилена низкого давления, используется для фасовки, хранения и перевозки пищевых и непищевых
481 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Планшет для пастелей "Бабочка" А3, 20 листов.
Планшет для пастелей "Бабочка" на жесткой подложке - незаменимый помощник художника. Благодаря жесткому основанию, бумага на
320 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

17. Размещение производительных сил Украины

18. Экономическая оценка природных ресурсов и размещение производительных сил Монголии

19. Животный мир в системе размещения производительных сил

20. Закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил

21. Проект линии по производству кеты чанового охлажденного посола, производительность 3 тонны в смену

22. Концепция убывающей производительности факторов производства
23. Психологические операции Вооруженных сил США в войнах и конфликтах XX века
24. Становление системы мировых производительных сил

25. Производительность в США и Европе: так ли велика разница?

26. Использования рабочей силы и производительности труда в сельском хозяйстве

27. Август Леш и его книга: "Теория о размещении производственных сил"

28. Сравнительная характеристика размещения сельскохозяйственного производства в Марийской АССР и Алтайском крае

29. Динамика производства и размещения посевов сахарной свеклы

30. Экономико-статистический анализ производительности труда при производстве зерна в ЗАО "Яснополянское" Павлоградского района

31. Производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам

32. Трудовые ресурсы и производительность труда на производстве основных видов продукции животноводства

Этажерка для обуви разборная, 4 полки, 660x280x700 мм.
Модель предназначена для хранения обуви в прихожей. Она придется особенно кстати, если у вас малогабаритная квартира: она займет минимум
1102 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Стрейч-пленка для ручной упаковки, вес 1 кг, 17 мкм, 45 см x 140 метров.
Прозрачная стрейч-пленка для ручной упаковки применяется в быту, на производстве, в офисе, магазине. Изготовлена из прочного полиэтилена,
351 руб
Раздел: Плёнка пищевая
Бутылочка для кормления "Avent Classic+", 260 мл (голубая, рисунок: краб), от 1 месяца.
Ограниченная серия -бутылочка для кормления голубая c рисунком (краб), Classic+. Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена:
403 руб
Раздел: Бутылочки

33. Влияние производительных сил на окружающую среду

34. Теория предельной производительности факторов производства и закономерности формирвоания факторных доходов

35. Производство отделочных работ

36. Производство работ по возведению жилого кирпичного здания

37. Авиаракетно-космическая промышленность США

38. Производство белка
39. Движущие силы антропогенеза
40. Патриотизм–источник духовных сил воина

41. Внешняя разведка США /CIA/

42. Воспитание военнослужащих на боевых традициях вооруженных сил России

43. Основные самолеты дальней, военно-транспортной и фронтовой авиации Военно-воздушных сил Российской Федерации

44. Тыл вооруженных сил

45. Перспективы совершенствования Вооружённых Сил Российской Федерации

46. Добыча нефти компанией Guff Oil International за пределами США

47. Размещение черной металлургии России

48. Основные проблемы и перспективы развития и размещения отраслей агропромышленного комплекса в Донецком экономическом районе

Прорезыватель "Pigeon" с 4 месяцев.
Игрушка обучает навыкам смыкания губ для развития жевательных движений. Форма напоминающая край чашки, тренирует навыки питья из
386 руб
Раздел: Пластмассовые
Доска пробковая "Premium", деревянная рамка, 120x90.
Изготовлена c использованием наполнителя Softboard, что придает дополнительную прочность в процессе перевозки и хранения, а также
1559 руб
Раздел: Прочее
Мешок для обуви "Animal Planet. Бабочки", 41x33 см, розовый.
Мешок для обуви, с дополнительным карманом на молнии. Размер: 41х33 см. Цвет: розовый.
325 руб
Раздел: Сумки для обуви

49. Территориально-рекреационный комплекс Подольского района

50. Территориальные особенности обеспеченности хозяйства Украины природными ресурсами (Контрольная)

51. США: современный уровень социально-экономического развития. Характеристика современного состояния, анализ причин, перспективы развития

52. Анализ экономики США

53. Отчет о производственной практике менеджера сервисной службы компании (производство топографо-геодезических работ)

54. Финансовые посредники федерального правительства США
55. Производство по делам об административных правонарушениях
56. Производство по административным делам

57. Конкурсное производство в системе арбитражного управления

58. Рассмотрение судом дел об установлении отцовства в порядке искового производства

59. Банкротство. Конкурсное производство

60. Возбуждение производства по пересмотру судебного постановления в порядке надзора и процессуальный порядок рассмотрения протестов

61. Алгоритмы экономической (кадастровой) оценки городских земель и территориально-экономического зонирования

62. Принятие конституции США. Билль о правах

63. Гражданская война в США 1861-1865гг. – Кавалерия конфедерации

64. Великая депрессия в США

Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, оранжевая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: оранжевый.
442 руб
Раздел: Прочие
Дорожная косметичка, 21x15x12 см, арт. 82629.
Стильная косметичка выполненная из современных полимерных материалов, станет отличным современным подарком и займет достойное место среди
324 руб
Раздел: Дорожные наборы
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: розовый).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные

65. Гражданская война в США

66. Послевоенное развитие США (1945-1990гг.)

67. Проблема рабства в США

68. Анализ Конституции США и ее сравнение с Конституцией РФ 1993 года

69. Конституция США: Общая Характеристика

70. Налоги в США
71. Сравнительный анализ конституции России и США
72. Структура органов власти в США по конституции 1787 года

73. Кредит в производительной форме: аренда, лизинг

74. Вооруженные силы Республики Узбекистан

75. Взаимодействие Конгресса и Президента в США

76. Антитрестовое законодательство США: сущность и последствия

77. Конкурсное производство

78. Понятие и задачи таможенного оформления, порядок производства

79. Общие условия производства по делам о нарушении таможенных правил и их рассмотрения

80. Федеративная форма государственно-территориального устройства

Манеж детский игровой "Динозаврики" (120х100х74 см).
Размер: 120х100х74 см.
679 руб
Раздел: Манежи
Кроватка-качалка для куклы.
Красивая и удобная кровать-качалка станет прекрасной колыбелькой для куклы. Кровать-качалка прекрасно дополнит интерьер кукольной комнаты
386 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Простыня трикотажная на резинке, 90х200х25 см, цвет шоколад.
Трикотажные простыни и наволочки – это идеальный вариант постельных принадлежностей, создающий атмосферу уюта и гармонии в спальне,
678 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники

81. Гигиенические требования к оборудованию мебели. Гигиена трудового обучения и производительного труда учащихся

82. Производство хитозана пищевого

83. Институт президенства в США

84. Основные праздники Великобритании и США

85. Китайский фарфор и центры его производства

86. Основные праздники Великобритании и США
87. Самоубийство Катерины в драме Островского: Сила или слабость?
88. Сила или слабость Катерины проявляется в ее самоубийстве в произведении Островского "Гроза"?

89. Политический портрет Рональна Рейгана /вплоть до избрания его президентом США/

90. Третий президент США: Томас Джефферсон

91. Социально-экономическое развитие США

92. Советские граждане в вооружённых силах Германии в период 1941-1945 гг.

93. Гражданская война в США в 1861-1865

94. Конгресс США

95. Нэйтивизм в общественно-политической жизни США на исходе XIX столетия

96. США в послевоенный период /1945-1960 гг./

Бумага "IQ Color", А4, 160 г/м2, 250 листов, черный.
Обладает высокой однородностью цвета и точной нарезкой листа. Применяется для печати на копировально-множительной технике, лазерных и
1124 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Набор игрушек для ванны "Мимимишки".
2 красочные фигурки любимых героев из мультфильма "Мимимишки" доставят ребенку много положительных эмоций в процессе купания.
373 руб
Раздел: Персонажи мультфильмов, сказок, куклы
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: желтый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы

97. Внешняя политика США во время правления Р.Рейгана

98. Так сколько же потеряли убитыми гитлеровские вооруженные силы?

99. Теория и практика производства накопителей на гибких магнитных дисках

100. Применение ЭВМ в управлении производством


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.