Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Механізм фінансової стабілізації в умовах ринкової трансформації

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Інститут міжнародних відносин Кафедра світового господарства і міжнародних економічних відносин Реферат на тему: «Механізм фінансової стабілізації в умовах ринкової трансформації» Київ – 2009 ЗМІСТ Вступ 1. Макроекономічна фінансова стабілізація в умовах ринкової трансформації 2. Фінансова стабілізація в Україні Висновки Список використаних джерел ВСТУП Однією з найважливіших умов успішної ринкової трансформації економіки є її макроекономічна стабілізація. Проблеми макроекономічної стабільності виникають у будь-яких економічних системах. При цьому має здійснюватися специфічна державна політика, покликана підтримувати на природному рівні головні макроекономічні пропорції. У перехідних економіках метою такої політики є передусім подолання диспропорцій у кредитно-грошовій і податково-бюджетній сферах. Проблеми фінансової стабілізації в перехідних економіках залишаються предметом гострих дискусій серед фахівців. Одні вважають, що вона має завершувати перший етап трансформаційного процесу, інші переконують у тому, що фінансова стабілізація є передумовою, визначальною, первинною фазою ринкової трансформації. Є багато підходів щодо критеріїв, показників, індикаторів фінансової стабілізації. Фінансова, макроекономічна стабілізація є одним із першорядних завдань ринкової трансформації. Це пов'язано, з одного боку, з тим, що на попередніх етапах у колишніх соціалістичних країнах сформувались серйозні фінансові диспропорції, з іншого — фінансова нестабільність посилювалась унаслідок розпаду колись єдиного економічного комплексу СРСР та господарських зв'язків між країнами РЕВ, формування власних економічних і політичних систем у нових незалежних державах. МАКРОЕКНОНОМІЧНА ФІНАНСОВА СТАБІЛІЗАЦІЯ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ Практичні аспекти макроекономічної стабілізації слід розглядати у зв'язку з розробками макроекономічної теорії, що обґрунтовують різні аспекти її проведення та саму цю стабілізацію як ціле. Фіскальна політика — це регулювання доходів і витрат держави. Заходи фіскальної політики визначаються поставленою метою (боротьба з інфляцією, згладжування циклічних коливань економіки, зниження рівня безробіття). Держава регулює сукупний попит і реальний національний дохід за допомогою державних витрат, трансфертних виплат і оподатковування. Грошово-кредитна політика — комплекс взаємозв'язаних, скоординованих на досягнення заздалегідь визначених суспільних цілей, заходів щодо регулювання грошового обігу які здійснює держава через центральний банк. Фінансова стабілізація – комплекс заходів фінансової політики, спрямований на подолання дефіциту державного бюджету, високої інфляції та гіперінфляції. Для досягнення фінансової стабілізації фінансова політика повинна бути тісно пов'язана з кредитно-грошовою політикою. Фінансова стабілізація – одна з умов стабільного розвитку економіки країни, вона створює передумови для зростання виробництва, розвитку невиробничої сфери, збільшення зайнятості, поліпшення соціально-економічних умов життя населення. Тривала фінансова стабілізація забезпечує більш привабливі умови для притоку вітчизняних та іноземних інвестицій і в кінцевому рахунку для процесу розширеного відтворення.

Досягнення фінансової стабілізації – це одне з першочергових завдань економічної політики будь-якої держави з ринковою економікою. За ортодоксальним варіантом проведення макроекономічної стабілізації здійснюється ліквідація (або хоча б скорочення) бюджетного дефіциту, жорсткішою стає кредитно-грошова політика, фіксуються номінальна грошова маса або обмінний курс національної валюти. Швидке проведення таких заходів дістало назву «шокової терапії». У цьому разі вдається подолати стійку інерцію інфляційних очікувань. Суттєвим для ортодоксального варіанта є також недопущення емісійного покриття дефіциту державного бюджету. При цьому є обов'язковою політика «дорогих грошей», коли з метою недопущення поширення грошової маси суворо контролюється величина грошової пропозиції. У сценарії, що розглядається, використовуються також номінальний «якір». Це показник, зафіксований на певному рівні. Зазвичай — це грошова маса, курс валюти, номінальна зарплата. У цілому ортодоксальний шлях макроекономічної стабілізації означає різке скорочення надлишкової грошової маси в обігу з самого початку реформ. Успіхи на цьому шляху можуть бути закріплені жорсткою фінансовою політикою. Перехід до системи жорстких бюджетних обмежень потребує оптимального скорочення видатків та вдосконалення системи збору податків. Скорочення державних видатків фактично обов'язкове для пострадянських країн, хоча, як уже зазначалося, розміри цього скорочення та його позитивний ефект не слід розглядати спрощено. Податкова система в цілому потребує реформування. Виходячи з безпосередніх завдань макроекономічної стабілізації, важливо дотримуватися таких принципів. 1. Податкова система має бути нейтральною. Слід відмовитися від довільного маніпулювання ставками податків, створення невиправданих податкових пільг тощо. 2. Податкова система має стимулювати виробництво. 3. Нарахування і збір податків не повинні бути дуже складними. 4. Має дотримуватися принцип неухильної сплати податків. У цілому ортодоксальна схема макроекономічної стабілізації виявилася більш дійовою у країнах із незначною інфляційною інерцією. Там, де інфляція була тривалою, індексація доходів дала змогу господарським суб'єктам пристосуватися до неї. Інфляційна інерція краще долається у гетеродоксній схемі макроекономічної стабілізації. У цьому випадку жорстка кредитно-грошова та податково-бюджетна політика поєднується з регулюванням цін і доходів. Тут додається «зарплатний якір», коли фіксується рівень номінальної зарплати. Практика реалізації гетеродоксних програм макроекономічної стабілізації виявила такі їхні властивості: 1. У довгострокових програмах стабілізації вони виявляються успішними лише на перших етапах її проведення. 2. На перших етапах стабілізації інфляція скорочується легко. 3. Початкові витрати на боротьбу з інфляцією (передусім рівень безробіття) невеликі. Заморожування зарплати і цін, звичайно, є ефективним заходом макростабілізації. Проте чим довше застосовується цей захід, тим більше зростає диспропорційність у реальному секторі економіки. Стадія скасування жорсткого контролю над цінами та зарплатами неминуча.

Тут гетеродоксна програма стає ортодоксальною і на перший план виходять проблеми, відсунуті раніше в тінь. Передусім це проблеми вибору номінального «якоря», завищення або заниження реального обмінного курсу валюти, збалансованості поточних операцій. 2. ФІНАНСОВА СТАБІЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ Фінансова стабілізація в Україні містить подолання гіперінфляції, суттєве скорочення бюджетного дефіциту, стабілізацію обмінного курсу власної грошової одиниці, підготовку передумов для здійснення грошової реформи, зниження облікової ставки Національного банку, ліквідацію платіжної кризи. У країнах, у яких існувала власна грошова система, своєрідним валютно-фінансовим якорем була фіксація обмінного курсу національної грошової одиниці до твердих валют. Можна виділити три головні етапи фінансової стабілізації в Україні, що охоплюють періоди: 1) з 1992 по 1996 р.; 2) з 1996 по 1998 р.; 3) із серпня — вересня 1998 р. й донині. Характерними рисами першого етапу були: — запровадження купоно-карбованців; — вихід із зони рубля; — суттєве зменшення інфляції з 10 155 % у 1993 р. до 80,3 % У 1996 р.; — скорочення дефіциту бюджету з 12,2 % у 1992 р. до 4,6 % у 1996 р.; — зниження облікової ставки Національного банку з 240 % у 1993 р. до 40% у 1996 р.; — стабілізація обмінного курсу національної грошової одиниці протягом 1995—1996 р., що дало змогу здійснити перехід до гривні у розрахунку 1,7—1,8 грн. за 1 дол. США. Водночас посилювалася платіжна криза, &quo ;вимивалися&quo ; оборотні кошти підприємств та організацій. Кредиторська заборгованість зросла з 19,2 млрд. грн. у 1992 р. до 73,2 млрд. грн. у 1996 р., а дебіторська, відповідно, — з 17,8 млрд. до 48,2 млрд. грн. Отже, станом на другу половину 1996р. загалом були сформовані головні передумови для здійснення грошової реформи, введення власної грошової одиниці — гривні й переходу до другого етапу фінансової стабілізації. Особливостями другого етапу фінансової стабілізації стали: — закріплення позитивних тенденцій у валютно-фінансовій сфері країни, про що свідчило подальше зниження рівня інфляції; — стабілізація обмінного курсу гривні; — зниження облікової ставки НБУ до 16 % у жовтні 1997 р.; — стабілізація цін; — поступове зростання заробітної плати й доходів. Восени 1997 р. були досягнуті значення основних макроекономічних індикаторів, які свідчили про створення передумов для економічного зростання, що розпочалося у першій половині 1998 р. На жаль, розгортання світової фінансової кризи, власні прорахунки у фінансовій сфері, пов'язані насамперед із гіпертрофованим розвитком ринку облігацій внутрішньої державної позики, перекреслили сподівання на стале господарське зростання за рахунок збільшення пропозиції зовнішніх фінансових коштів (кредити МВФ, МБРР та портфельні інвестиції приватних компаній). Дедалі очевиднішою стала необхідність переорієнтації економічної політики на суттєву активізацію внутрішнього попиту, пожвавлення власного господарського обороту, підвищення платоспроможності юридичних та фізичних осіб за рахунок поповнення оборотних коштів підприємств і диверсифікації доходів населення.

Жнки, як мають дтей вком вд трьох до чотирнадцяти рокв або дитину-нвалда, можуть залучатись до надурочних робт лише за х згодою (стаття 177). Залучення нвалдв до надурочних робт можливе лише за х згодою  за умови, що це не суперечить медичним рекомендацям (стаття 172). Стаття 64 Необхднсть одержання дозволу виборного органу первинно профсплково органзац (профсплкового представника) пдпримства, установи, органзац для проведення надурочних робт Надурочн роботи можуть провадитися лише з дозволу виборного органу первинно профсплково органзац (профсплкового представника) пдпримства, установи, органзац. Стаття 65 Граничн норми застосування надурочних робт (Дю статт 65 припинено Постановою Верховно Ради УРСР вд 4 липня 1991 року (ВВР 1991, N 36, ст.474) на перод реалзац Програми надзвичайних заходв щодо стаблзац економки Украни та виходу  з кризового стану (1991 рк перше пврччя 1993 року)Надурочн роботи не повинн перевищувати для кожного працвника чотирьох годин протягом двох днв пдряд  120 годин на рк

1. Удосконалення міжбюджетних відносин в умовах ринкової трансформації економіки

2. Фінансовий механізм регулювання ринкових відносин

3. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

4. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

5. Механізм реалізації форфейтингу

6. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення
7. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку
8. Фінансовий механізм зовнішньоекономічних відносин України

9. Міжнародний організаційний механізм охорони навколишнього середовища

10. МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

11. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

12. Аналiз iнвестицiйної дiяльностi в умовах ринкової економiки

13. Порівняльний аналіз механізмів рефінансування комерційних банків

14. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

15. Контроль НБУ у механізмі формування рівноваги на грошовому ринку

16. Емоції та їх значення, механізм виникнення емоцій

Сушилка для белья напольная складная "Ника СБ3", 10 м.
Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная без отлетных деталей. Незаменимый атрибут Вашего дома! Длина
551 руб
Раздел: Сушилки напольные
Кукольная мебель "Шкаф".
Шкаф - один из самых необходимых предметов мебели в любом доме, особенно в кукольном. И хочется, чтобы этот предмет был красивым,
362 руб
Раздел: Гардеробные, прихожие
Подушка детская "Бамбук" 40x60 см, арт. ДТ-ПСБД-4060-1.
Детская подушка "Бамбук", подушка с отстрочкой: с наполнителем из бамбукового волокна 400 г/кв.м, чехол (100% хлопок) - сатин
558 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см

17. Міжнародно-правовий механізм захисту прав і свобод людини і громадянина

18. Механізм обслуговування системних викликів

19. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки

20. Механізм та біологічне значення запалення

21. Роль опіоїдів у регуляції механізмів апоптозу при гострій серцевій недостатності в експеріменті

22. Європейський банк реконструкції та розвитку як міждержавна фінансова організація
23. Міжнародна торгівля. Механізм функціонування та регулювання
24. Механізм прийняття рішень в менеджменті

25. Педагогічна взаємодія і механізм співробітництва педагога й учнів

26. Кінематичний аналіз плоских важільних, кулачкових і зубчастих механізмів

27. Проект вузлів і механізмів зливковоза

28. Інтеракційні механізми соціалізації учнів середньої школи України

29. Механізм суперіонної провідності твердих діелектриків

30. Механізм формування доходної частини місцевих бюджетів

31. Економіко-правовий механізм стимулювання раціонального використання і охорони довкілля

32. Економічний механізм природокористування та охорони навколишнього середовища

Защита для обуви.
Если ваш ребенок любит кататься на каталках, то защита для обуви это для вас. Защита для обуви одевается прямо на детскую обувь и защищает
590 руб
Раздел: Каталки
Овощерезка ручная "SUPER KRISTAL Nicer-Dicer" (арт. 2295).
Овощерезка ручная "Nicer-Dicer". Материал: пластик. Материал лезвий: нержавеющая сталь. Цвет: белый. Объем контейнеров: 500 мл и
496 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Столик универсальный "Раскладушка".
"Раскладушка" - это многофункциональный складной столик, который с лёгкостью устанавливается и разбирается. Его можно
1083 руб
Раздел: Столы, тумбы

33. Капітал і праця: механізм взаємодії

34. Криза в умовах ринкової економіки та основні чинники її виникнення

35. Механізм та результати конкуренції промислових капіталів

36. Реформування державного сектору в процесі ринкової трансформації української економіки

37. Соціальний захист населення в умовах ринкової економіки

38. Форми роздержавлення і приватизації підприємств в умовах ринкових відносин
39. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства
40. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

41. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

42. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

43. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

44. Екологізація вирощування товарної риби при дворічному обороті в умовах Уланівського рибцеху

45. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

46. Розробка комплексної механізації вирощування озимої пшениці

47. Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки

48. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

Портфель "Megapolis", синий.
Легкая папка-портфолио изготовлена из жесткого пластика, рассчитана на длительный срок службы. Папка служит для перевозки документов и
512 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Ночник с датчиком движения "Ночной снайпер".
Маленький ночник с датчиком движения "Ночной снайпер" надежно крепится на крышку унитаза и срабатывает только при вашем
648 руб
Раздел: Ночники
Рюкзак школьный "Ever After High. Dragon Game".
Рюкзак школьный - легкий и яркий рюкзак для ученицы начальной школы. Прочная каркасная конструкция хорошо сохраняет форму, устойчиво стоит
2451 руб
Раздел: Без наполнения

49. Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад

50. Фінансово-правова норма, її зміст та особливості

51. Біологічні ритми серцево-судинної системи: механізми вікових змін та можливі шляхи їх корекції

52. Морфофункціональні зміни міокарда в умовах техногенних мікроелементозів у віковому аспекті

53. Міжнародні фінансово-кредитні організації та їх аналіз

54. Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки
55. Планування розвитку діяльності підприємства у ринкових умовах
56. Сутність організаційних змін

57. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

58. Культурологічний підхід як основа модернізації змісту астрономічної освіти у загальноосвітніх навчальних закладах

59. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах застосування інформаційно-комунікаційних технологій

60. Організація середовища для моделювання змішаної системи освіти на прикладі Факультету мистецтв Криворізького державного педагогічного університету

61. Психолого-педагогічні умови організації уроку з трудового навчання

62. Теоретико-методичні аспекти організації практичного навчання при вивченні студентами дисципліни "Механізація тваринництва"

63. Трансформація суспільства та політична модернізація

64. Прогнозування міжособистісних конфліктів в умовах нововведень в організації

Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Настольная игра "Коварный Лис".
В городе был замечен Коварный Лис, который сумел увести пирог прямо у вас из-под носа! Все лисы теперь попали под подозрение, но кто же из
1196 руб
Раздел: Классические игры
Чехол на лобовое стекло всепогодный (арт. TD 0334).
Каждое зимнее утро встречаете со скребком и щеткой, тихо ненавидя вечную ледяную корку и «сугробы» на лобовом стекле?
402 руб
Раздел: Прочее

65. Специфіка культової та організаційної роботи в бахаїзмі

66. Соціокультурний діалог в умовах глобалізації і мусульманського "ренесансу"

67. Аналіз фінансових результатів від реалізації зернових культур

68. Моделі фінансового управління в різних умовах функціонування господарюючого суб’єкта

69. Організаційні основи фінансів виробництва. Оцінка фінансової стійкості

70. Прямі податки з підприємств у системі фінансового регулювання ринкових відносин
71. Удосконалення механізму оподаткування юридичних осіб у сучасних умовах
72. Фінансове планування в сучасних умовах економіки України

73. Фінансовий менеджмент як регулятор механізму ринку

74. Окиснювальне старіння пива та його стабілізація

75. Роль лісу в екологічній стабілізації ландшафтів

76. Аналіз фінансової стійкості підприємства в умовах обмеженості зовнішніх джерел фінансування

77. Зміст поточних планів підприємства та організація їх розробки

78. Інноваційна активність підприємницьких структур в умовах інтернаціоналізації української економіки

79. Підприємництво в ринкових умовах

80. Система цін та особливості вітчизняного ціноутворення в ринкових умовах

Автомобиль со звуковым сигналом "Джип-каталка", красный.
Автомобиль Джип-каталка - это удобное транспортное средство для малыша! Каталка сделана в виде машинки. Малыш отталкиваясь ножками сможет
1698 руб
Раздел: Каталки
Треугольные гелевые ручки с глитерами, 12 цветов.
391 руб
Раздел: Цветные
Коврик для ванной "Бусинка" противоскользящий, 34,5х76 см.
Противоскользящий коврик для ванны создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание малышей в ванне. Он
591 руб
Раздел: Безопасность ребенка

81. Фіскальна політика як інструмент стабілізації

82. Складові ринкового механізму

83. Математичні моделі реклами медичних та освітніх послуг у ринкових умовах

84. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

85. Виды переводческих трансформаций (вариант незащищенного диплома)

86. Імпресіонізм, модернизм, символизм, експрессионизм...
87. Комплексный характер переводческих трансформаций в рассказах Эдгара По
88. Трансформация XML документов

89. АНТИТЕХНОЛОГІЇ У ПОЛІТИЧНІЙ БОРОТЬБІ: ВИКОРИСТАННЯ ЗМІ

90. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

91. Фiлософськi аспекти взаємовiдносин людини i природи в умовах глобальноi екологiчноi кризи

92. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

93. ТРАНСФОРМАЦИЯ КОМПАНИЙ: СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ТЕНДЕНЦИИ

94. Вибiр оптимального рiшеня в умовах невизначеностi

95. Трансформация современного вооружённого конфликта

96. Заметки о структурных трансформациях

Папка для тетрадей "Кошечка", А4.
Папка для тетрадей формата A4, закрывается на молнию. Отличается вместительностью и ярким дизайном (полноцветная печать на пластике). Для
359 руб
Раздел: Папки для тетрадей
Гибкий трек "Большое путешествие", 317 деталей.
Гибкий трек "Большое путешествие" от бренда 1Toy состоит из 317 деталей, в том числе лифта, 2 машинок, пещеры и перекрестка.
2695 руб
Раздел: Треки без запуска
Контейнер универсальный, 4 выдвижные секции, большой.
Может использоваться как бокс для канцелярских или любых иных офисных принадлежностей, а также строительных мелочей и пр. Легко
1084 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

97. Постмодернізм та українська історична наука

98. Критичний огляд памфлету І.Дзюби Інтернаціоналізм чи русифікація?

99. Епоха Відродження, її гуманістичний зміст


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.