Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Основні риси та якості педагога в сучасній школі

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Міністерство освіти і науки України Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя Кафедра педагогічної майстерності Реферат на тему: «Основні риси та якості педагога в сучасній школі» Виконав студент 4-го курсу Факультету іноземних мов Групи 4-А10 Клочко Іван Миколайович Ніжин 2005 План Вступ Основні риси та якості педагога Висновок Список використаної літератури Вступ За словами видатного педагога К.Д.Ушинського вчитель відіграє у навчанні і вихованні вирішальну роль, що його (вчителя) особистість впливає на дитячу свідомість набагато більше, ніж це можна досягнути іншими методами. Тож я спробую визначити в своєму рефераті основні якості особистості вчителя. До цієї теми зверталося чимало вчених, педагогів. Всі вони по своєму бачили ці риси, але в цілому їхні погляди мали один характер, ніби доповнювали один одного. Школі сьогодення потрібні вчителі-педагоги, вихователі, майстри своєї справи. Та щоб ним бути потрібно розвивати ті якості, про які піде пізніше. Основні риси та якості педагога в сучасній школі: Автори Яковець Н.І., Аніщенко О.В. та ін. виділяють три групи вимог до особистості вчителя. Перша група: вимоги як до представника суспільства і виконавця найважливішого соціального замовлення. До речі, такого ж погляду притримується і школа західних країн. Професія вчителя прирівнюється до професії простого робітника. Але на мою думку систематизувати і осягнути роботу і завдання вчителя – неможливо. Друга група: в ній центральною вимогою постає педагогічне мислення, яке включає в себе визначення педагогічних проблем, їх вирішення і аналіз конкретних педагогічних ситуацій. Третя група: зачіпає професійну підготовленість та загальний розвиток вчителя. Важливими є педагогічні вміння, серед яких я б виділила такі основні, на мій погляд вміння. Це вміння передбачати і розв’язувати педагогічні ситуації і проблеми, розуміти свого співрозмовника, вивчати психологічні особливості дітей, вміння формувати душу вихованця відповідно до вимог суспільства. Вчитель має володіти педагогічною інтуїцією, що дуже важливо для того щоб миттєво зорієнтуватися в конкретній ситуації. Серед не менш важливих якостей я б зазначила здатність доступно передавати знання. Для цього необхідний і творчий підхід, і образність мовлення, і переконливість та ін. Для успішного здійснення своєї діяльності вчитель має володіти певними здібностями, а саме перцептивно-рефлексивними, проективними, конструктивними, комунікативними, гностичними та організаторськими. Перцептивно-рефлексивні здібності ґрунтуються чуттєвому досвіді вчителя. Проективні здібності спрямовані на способи впливу на учнів, на їх потребу в розвитку, самоствердженні, на потребу в громадянському та професійному становленні. Конструктивні здібності базуються на вмінні вчителя побудувати урок, котрий потребуватиме інтелектуального, емоційного і практичного відгуку учнів. Комунікативні здібності полягають у здатності встановлювати контакт з учнями, на завоюванні авторитету і довіри в них. Організаторські здібності полягають у здатності організувати навчально-виховну діяльність учнів.

Необхідно сказати і про інші якості особистості, що включають у себе високий рівень психолого-педагогічної підготовленості, здатність оптимально розв’язувати педагогічні завдання. Для педагога важливо знати предмет діяльності, бути вимогливим та щирим у стосунках, постійно прагнути до самоосвіти, виробляти в собі спостережливість, гуманність, науковість, творчий підхід до викладання і вирішення ситуацій, вміти користуватися голосом, жестами, мімікою. Суттєво зауважити педагогічний етикет, котрий представляє собою сукупність правил і моделей моральної поведінки педагога в типових ситуаціях та обставинах педагогічної діяльності. Це є ставлення педагога до власної праці, до учня, до учнівського, учительського та батьківського колективу, до себе, до держави. Також слід зазначити і глибоке знання психології дітей, індивідуальний підхід у навчанні та вихованні, що являє собою педагогічний такт. Амонашвіллі так характеризує основні якості і риси особистості. Це мудра людина, чуйна, доброзичлива, принципова. Її творчість може збагатити педагогічну науку новими висновками, дати початок новим ідеям і підходам. Підласий виділяє людяність, терпеливість, справедливість, обов’язковість, об’єктивність, щедрість, доброта, моральність, оптимізм, емоційна врівноваженість, потреба в спілкуванні, самокритичність, скромність, достойність, патріотизм, релігійність, принциповість, чуйність, емоційна культура, доброзичливість. С.У.Гончаренко визначав основні риси особистості: гуманність, науковість, педагогічна доцільність, оптимальний характер, результативність, оригінальність. Ягупов вирізняє такі якості особистості як педагогічні здібності, комунікативність, педагогічна спрямованість, педагогічна творчість, творче мислення. Висновок Сучасна школа ставить перед особистістю педагога ряд вимог. Перелік якостей та рис особистості можна продовжувати довго, і всі вони мають неабияку важливість. Вміння педагога полягає в тому, щоб навчитися виділяти для себе найважливіші, прагнути виробити в їх собі. Список використаної літератури Азаров Ю.П. Искусство воспитывать.- м., 1985; Подласый И.П. Педагогика.- М., 1999; Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Мищенко А.И., Шиянов Е.Н. Педагогика.- М., 1998; Сухомлинський В.О. Сто порад учителю. Вибр. твори: У 5-ти т.- т.2; Фіцула М.М. Педагогіка.- Київ.- 2000.

У них хорошие манеры, они внимательны и прилежны. В беседах с нами все выражали сильное желание учиться, готовность служить народу и т. п. В соответствии с такой общей ориентацией их отношения с родителями, учителями и воспитателями носят характер почтительной и нежной дружбы. Дисциплина в коллективе воспринимается безоговорочно, какой бы суровой с точки зрения западных стандартов она ни выглядела. Наблюдения и отчеты советских педагогов, а также мои посещения пионерских и комсомольских собраний позволяют сделать вывод, что случаи агрессивности, нарушения правил и антиобщественного поведения — явление крайне редкое» [4]. Почтительная и нежная дружба между детьми и взрослыми в школе — вот что увидели американские психологи. Когда во время перестройки стали говорить о том, что советская жизнь якобы строилась на идеях классовой борьбы, это было чисто идеологическим штампом. Советская жизнь строилась на идее семьи, и школа это демонстрировала очень красноречиво (как впрочем, и армия, и предприятие). У. Бронфенбреннер замечает: «Основное различие между американскими и советскими школами состоит, на наш взгляд, в том, что в последних огромное значение придается не только обучению предметам, но и воспитанию; для данного термина в английском языке не существует эквивалента» [4, с. 27–28].[49] Расскажу о красноречивом случае, когда в одном конфликте выразились фундаментально разные подходы западных и советских педагогов, причем и те, и другие, были коммунистами

1. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

2. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

3. Навчити цікаво та ефективно – основнa проблема сучасної школи

4. Содержание и формы работы социального педагога в школе

5. Сутність та зміст сучасного менеджменту

6. Наркомания, как основная причина деликвентного поведения в Американских школах
7. Формирование основных понятий вращательного движения в средней школе
8. Основні риси Відродження, його гуманістичний зміст

9. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

10. Вугільна промисловість Украни. Основні проблеми та перспективи розвитку

11. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

12. Основні етапи та особливості розвитку української культури XX ст.

13. Формування асортименту та якості посуду з полімерних матеріалів

14. Комунікативні якості педагогічного мовлення

15. Перспективи та недоліки сучасної системи контролю навчальних досягнень учнів

16. Сучасна школа в умовах ринкової економіки

Бейдж с рулеткой, 54x85 мм.
Рулетка с держателем для бэйджа (горизонтальный). Рулетка вытягивается на 80 см. Крепится при помощи металлического клипа на поясе или к
371 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Подарочный набор "Покер", арт. 42444.
Набор включает в себя 200 фишек черного, синего, зеленого, белого и красного цветов с различным номиналом, подставку для фишек, также 1
1076 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
Заварочный чайник с кнопкой BE-5587 "Webber", 600 мл.
Объем: 600 мл. Объем внутренней колбы: 200 мл. Материал внутренние колбы - пластик. Чайник заварочный из высококачественного термостойкого
386 руб
Раздел: Чайники заварочные

17. Політична ідеологія. Основні ідейно-політичні теорії сучасності

18. Текстильна промисловість України. Основні проблеми та перспективи розвитку

19. Удовлетворенность трудом педагогов коррекционной школы в процессе труда

20. Соціальна політика в Україні: основні напрями та протиріччя

21. Економічна теорія (основні поняття та терміни)

22. Основні етапи та причини еволюції ролі держави у ринковій економіці
23. Сучасний вчитель як педагог та психолог
24. Релігійний ренесанс в сучасному суспільстві: його зміст, причини та основні напрямки

25. Основные достижения русской культуры XIX века: романтизм в России; корни русского романтизма; русская национальная музыкальная школа и живопись во второй половине XIX века

26. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)

27. Основные принципы философской мысли Древней Индии, ее основные школы и направления

28. Сучасні форми та системи оплати праці

29. Криміналістична характеристика злочинів, поняття та основні елементи

30. Понятие культуры, сущность и её функции. Основные культурологические школы

31. Основные школы менеджмента

32. Анализ процесса социализации учащихся средней школы: особенности и основные тенденции развития

Таблетки для посудомоечных машин "Paclan Brileo. Classic", 110 штук.
Таблетки обладают отличным моющим действием за счет входящих в состав "умных" энзимов (амилазы и протеазы). Отлично моют посуду,
690 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Конструктор 3 в 1 "Лесные сказки", 35 деталей.
Игровые наборы-конструкторы из дерева серии «Сказки» познакомят детей с героями детских сказок, подарят много часов увлекательных
479 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Шторка антимоскитная универсальная, с магнитными замками ТД7-008.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
424 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

33. Роль социального педагога в организации сотрудничества семьи и начального звена школы

34. Технологическая карта развивающего обучения на уроках физики в основной школе

35. Урок как основная форма обучения в школе

36. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

37. Характеристика основных школ древнеиндийской философии

38. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки
39. Основное содержания и история возникновения учения одного из представителей австрийской школы маржинализма Ойгена фон Бем-Баверка
40. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

41. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

42. Біосфера та сучасні погляди на її проблеми

43. Батьківська педагогіка. Сім’я та закон

44. Основные школы древнекитайской философии: конфуцианство и даосизм

45. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

46. Основні поняття, визначення та терміни безпеки життєдіяльності

47. Антропологічна характеристика та риси людини

48. Харчова цінність та оцінка якості зерна

Муфта для коляски "Bambola" (шерстяной мех + плащевка + кнопки), бежевая.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку
Шкатулка декоративная "Стиль", 15,5x12,5x11,5 см (бутылочный).
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений, с выдвижными ящичками. Размер: 15,5x12,5x11,5 см. Материал: комбинированный.
1586 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (фиолетовый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики

49. Інвентаризація основних фондів та нематеріальних активів

50. Облік основних засобів та руху грошових коштів

51. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

52. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

53. Сучасні облікові системи: переваги та недоліки

54. Становлення ракетної техніки класу "земля-земля" та основні шляхи її розвитку в канун та період Другої світової війни
55. Актуальність вирішення трудових спорів та основні напрямки реформування законодавства у цій сфері
56. Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

57. Основні аспекти пенсійного забезпечення військовослудбовців та їх сімей

58. Сутність демократії та її основні цінності

59. Основи журналістикознавчих досліджень. Українська школа журналістикознавства та теорії масової комунікації

60. Основні способи словотвору в сучасній українській мові

61. Реалії в сучасній англійскій мові та їх переклад на рідну мову

62. Фразеологічні синоніми тематичної групи "старанно працювати" та основні вправи до їх засвоєння на старшому етапі навчання

63. Особливості контролю та забезпечення якості проектів інформатизиції

64. Кримські татари: історія та сучасні проблеми

Портмоне для CD/DVD "Brauberg", на 96 дисков.
Вмещает 96 CD/DVD дисков. Цвета - ассорти (синий, черный, красный, серый). Тканевая окантовка. Застежка - молния. Обложка - пластик. Цвет
487 руб
Раздел: Боксы, сумки для CD, DVD
Шахматы обиходные, деревянные с доской.
Шахматы - настольная логическая игра со специальными фигурами на 64-клеточной доске для двух соперников, сочетающая в себе
660 руб
Раздел: Шахматы
Одноразовые стаканы, 3000 штук.
Изготовлены из экологически чистого полимера – полипропилена. Для горячих и холодных напитков. Пригодны для использования в микроволновых
2048 руб
Раздел: Одноразовые стаканы, рюмки

65. Основні закономірності суть і наслідки початкових етапів та процесів українського державотворення

66. Становлення авіації та основні шляхи її розвитку в період Першої світової війни

67. Територіальна громада в Україні: історичні витоки та сучасність

68. Школа та освіта в Україні наприкінці XVI - першій половині XVII ст.

69. Передатні функції імпульсних автоматичних систем та оцінка їх якості

70. Контроль якості та безпечності харчових продуктів
71. Адаптація та асиміляція як основні форми існування етносу в полікультурних вимірах соціуму
72. Основные направления и школы в культурологии

73. Вияв неореалістичних та неоромантичних рис у творах В. Винниченка

74. Класифікація казок та педагогічні можливості їх різних видів

75. Основні принципи формування зовнішньої торгівлі в Україні на сучасному етапі

76. Сучасні вимоги до формування та реалізації ефективної маркетингової стратегії

77. Товарознавча характеристика плодових вин: сировина, класифікація, виробництво, вимоги до якості та умови зберігання

78. Формування асортименту, контроль якості та організація торгівлі напівкопченими ковбасними виробами

79. Дидактичні ігри під час вивчення курсу геометрії основної школи

80. Давньокитайська медицина. Історія та сучасність

Гидромассажная ванночка для ног (арт. ATH-6411 blue).
Характеристики: - Расслабляющий и оздоровительный массаж. - Мощный компрессор для водно-пузырькового массажа. - 3 сменные насадки. -
1368 руб
Раздел: Прочее
Корзина для белья "Виолетта" (30 литров).
Корзина для белья решит проблему хранения большого количества грязного белья. Благодаря своей прямоугольной форме она может быть легко
396 руб
Раздел: Корзины для белья
Головоломка Кубик Рубика "3х3".
Головоломка Кубик Рубика "3х3" - это: - Улучшенный механизм на базе шара, кубик крутится плавнее, мягче и при этом точнее.
1048 руб
Раздел: Головоломки

81. Розробка сучасних методів ведення вагітності та пологів у жінок з остеопенічним синдромом

82. Глобальні проблеми сучасності та шляхи їх подолання

83. Політика протекціонізму в сучасному світі та Україні

84. Україна в системі сучасних міжнародних відносин та світовому геополітичному просторі

85. Органи з сертифікації продукції та систем якості, випробувальні лабораторії системи УкрСЕПРО

86. Основні положення теорії організації. Закони та основні принципи організації
87. Структура теорії управління та сучасні тенденції її розвитку
88. Аналіз основних підходів та провідних концептуальних ідей до визначення суті полікультурної освіти

89. Вища бібліотечно-інформаційна освіта в сучасній Україні: формування документологічної складової

90. Деятельность социального педагога в общеобразовательной школе

91. Інноваційні методи позакласної та позашкільної роботи у початковій школі

92. Методи психології та педагогіки

93. Методологічні підходи до означення суті, змісту та основних напрямів полікульткрної освіти

94. Навчально-виховний процес у загальноосвітній школі та особливості вивчення теми "Міжнародна валютна система. Міжнародні гроші"

95. Науковий аналіз педагогічного випадку, ситуації, конфлікту, що стався у ЗОШ та ВНЗ

96. Організація продуктивної самостійної діяльності молодших школярів у навчальному процесі сучасної початкової школи

Увлекательная настольная игра "Турбосчет Форсаж".
Продолжение самой "хитовой" игры "Турбосчет", еще больше карт с условиями, еще больше "прокачиваем" устный
392 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
Настольная игра "Имаджинариум".
Каждый игрок выбирает себе слона и набор карточек для голосования того же цвета, что и слон. Карточек для голосования семь. Вам пригодится
1750 руб
Раздел: Карточные игры
Картриджи чернильные "Cartridge Quink", синие, 5 штук.
Картриджи подходят для всех перьевых ручек Parker. Картриджи с чернилами позволяют легко и просто заправить перьевую ручку, при этом не
309 руб
Раздел: Чернила, тушь, штемпель

97. Особенности содержания воспитательной деятельности педагога в современной профессиональной школе

98. Особистість викладача вищої школи та її професіограма. Самоаналіз та експертна оцінка як основа підвищення кваліфікації викладача вищої школи

99. Педагогічна освіта незалежної України — важливий чинник підвищення ефективності навчання


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.