Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Інвестиційна політика банків в Україні

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Р Е Ф Е Р А Т Курсова робота включає: 90 сторінок, 8 таблиць, 12 рисунків, 17 формул, 42 джерела. Предметом дослідження є інвестиційна політика банків в Україні. Обўєктом дослідження є дані КБ “Надра”. Мета і завдання дослідження визначаються як розглядання інвестицій та їх роль в умовах трансформації економічної системи України, комплексному аналізі виконання інвестиційних операцій банками України, шляхами вдосконалення банківських інвестицій на сучасному етапі розвитку банківської системи України. Методи дослідження: статистичний, аналітичний, методичний, логічний, аналізу і синтезу. В першому розділі розглянуті теоретичну основу інвестиції та їх місце в кономічній системі держави. В другому розділі досліджено діяльність КБ „Надра”, а саме особливості інвестиційної діяльності та аналіз виконання інвестиційних операцій банку. В третьому розділі розглянуто концептуальні підходи до управління банківського інвестиційного портфеля, впровадження нової технології трансформації пасивів для подальшого фінансування інвестиційних ресурсів. Ключові слова: БАНКІВСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ, ІНВЕСТИЦІЙНІ РЕСУРСИ, ІНОВАЦІЇ, ГРОШОВІ КАПІТАЛИ, РЕФОРМУВАННЯ, ТРАНСФОРМАЦІЯ. ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ІНВЕСТИЦІЇ ТА ЇХ РОЛЬ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ Інвестиції та їх місце в економічній системі Особливості прийняття управлінських рішень щодо інвестиційних та іноваційних процесів в Україні Сучасні проблеми банківського інвестування Техніко-економічна характеристика КБ “Надра РОЗДІЛ 2. КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКАМИ УКРАЇНИ Організаційно-економічна сутність інвестиційної діяльності банків Дослідження узагальнюючих показників інвестиційної діяльності банків України Особливості інвестиційної діяльності та аналіз виконання інвестиційних операцій банку “Надра РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ БАНКІВСЬКИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 3.1. Концептуальні підходи до управління банківського інвестиційного портфеля Впровадження нової технології трансформації пасивів для подальшого фінансування інвестиційних ресурсів 3.3. Шляхи зниження інвестиційних ризиків у банках України ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ВСТУП Інвестиційна криза в Україні, яка має затяжний характер, настирлива потреба економіки у фінансових ресурсах, нагромаджених населенням і банками, вимагають залучення коштів в інвестиційні процеси. Очевидною є роль банківської системи України у забезпеченні економіки країни інвестиційними коштами. По мірі скорочення обсягів бюджетного фінансування економіки України роль банківських інвестицій у забезпеченні глибоких структурних перетворень інвестиційної сфери буде неухильно зростати, а сама банківська система повинна бути готовою до здійснення велико-масштабних інвестицій, у тому числі безпосередньо у виробництво. Банківські інвестиції, які знаходяться у тісному взаємозвўязку з грошовим сектором економіки і пропозицій грошових коштів з боку банківської системи. Зрештою, на практиці абсолютної рівноваги економічної системи не може бути досягнуто, але відносна збалансованість розвитку окремих елементів економічного організму повинна постійно підтримуватись.

Як похідне поняття категорії “інвестиції”, банківські інвестиції акумулюють у собі суттєві властивості інвестицій взагалі, хоча вони одночасно характеризуються і специфічними формами свого вияву. Тому дослідження економічного змісту банківських інвестицій неможливе без взаємоповўязаного і взаємообумовленого розгляду їх на фоні розкриття суттєвих ознак деяких загальних категорій інвестиційних відносин. Слід зауважити, що для сучасного розуміння банківських інвестицій доцільно також проаналізувати діалектику наукових підходів до розкриття змісту, форм, методів і принципів руху інвестицій в економіку як вкладень капітального характеру. В Україні неможливо домогтись більш-менш рівномірного підйому економіки, спираючись тільки на останні досягнення науково-технічного прогресу, на це просто не вистачить фінансових ресурсів. Забезпечити динамізм усього народного господарства при обмежених ресурсах можна, тільки використовуючи всі технічні засоби, прогресивні стосовно рівня розвитку виробничих сил. У справі підтримки структурних перетворень необхідно виходити з принципу фінансової підтримки насамперед життєздатних виробничих структур, підприємств і організацій, що вже адаптувалися до нових реалій економічного життя, здатні ефективно використовувати ресурси і на цій основі потягом найкоротшого часу збільшити обсяги виробництва. Тому розглядання теми цієї дипломної роботи є актуальною і потребує подальшого дослідження. Обўєктом дослідження є дані КБ “Надра”. Мета і завдання дослідження визначаються як розглядання інвестицій та їх роль в умовах трансформації економічної системи України, комплексному аналізі виконання інвестиційних операцій банками України, шляхами вдосконалення банківських інвестицій на сучасному етапі розвитку банківської системи України. В роботі використанні такі закони ти нормативні акти: Закон України “Про промислово-фінансові групи в Україні” від 21.11.95 № 437/95-ВР; Закон України “Про банки і банківську діяльність”; Закон “Про цінні папери та фондову біржу”; Закон України “Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати”. Серед авторів які зробити внесок у розкриття цієї проблеми необхідно зазначити Мороза А. М., Васюренко О. В., Луціва Б. Л. Практичне значення роботи, це одержання результатів в впровадженні нової технології трансформації пасивів для подальшого фінансування інвестиційних ресурсів. РОЗДІЛ 1. ІНВЕСТИЦІЇ ТА ЇХ РОЛЬ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ Інвестиції та їх місце в економічній системі У системі відтворення, безвідносно до її суспільної форми, інвестиціям належить найважливіша роль у справі відновлення і збільшення виробничих ресурсів, а отже, і в забезпеченні визначених темпів економічного росту. Якщо представити суспільне відтворення як систему виробництва, розподілу, обміну і споживання, то інвестиції, головним чином, стосуються першої ланки – виробництва, і, можна сказати, складають матеріальну основу його розвитку. Саме поняття інвестиції (від лат.

I ves io – вдягаю) означає вкладення капіталу в галузі економіки в межах країни і за кордоном. Розрізняють фінансові (покупка цінних паперів) і реальні інвестиції (вкладення капіталу в промисловість, сільське господарство, будівництво, освіту та інше). Реальні інвестиції являють собою вкладення капіталу в яку-небудь галузь економіки чи підприємство, результатом чого є утворення нового капіталу чи збільшення наявного капіталу (будинки, устаткування, товарно-матеріальні запаси і т.д.). фінансові ж – вкладення капіталу (державного чи приватного) в акції, облігації, інші цінні папери. Тут приросту реального капіталу не відбувається, відбувається лише покупка, передача титулу власності. Маємо, таким чином, трансферні операції (тобто операції передачі). Поняття інвестиційних ресурсів охоплює всі вироблені засоби виробництва, тобто усі види інструмента, машини, устаткування, фабрично-заводські, складські, транспортні засоби і мережу збуту продукції, що використовуються у виробництві товарів і послуг та доставці їх до кінцевого споживача. Процес виробництва і накопичення засобів виробництва називається інвестуванням. Інвестиційні товари (засоби виробництва) відрізняються від товарів споживання тим, що останні задовольняють потреби безпосередньо, тоді як перші роблять це опосередковано, за своїм змістом інвестиції представляють той капітал, за допомогою якого збільшується національне багатство. При цьому варто мати на увазі, що термін “капітал” не означає гроші. Щоправда, менеджери й економісти, часто говорячи про “капітал”, мають на увазі гроші, що можуть бути використані для закупівлі машин, устаткування й інших засобів виробництва. Однак, гроші як такі нічого не виробляють, а отже, їх не можна вважати економічним ресурсом. Реальний капітал – інструмент, машини, устаткування, будинки й інші виробничі потужності – це економічний ресурс; гроші, чи фінансовий капітал, не є таким ресурсом. Інвестиції – це те, що “відкладають” на завтрашній день, щоб мати можливість більше споживати в майбутньому. Одна частина інвестицій – це споживчі блага, що не використовуються в поточному періоді, а відкладаються про запас (інвестиції на збільшення запасів). Інша частина інвестицій – це ресурси, що направляються на розширення виробництва (вкладення в машини, будинки та інші споруди). У системі національних рахунків України статистика інвестицій (капітальних вкладень) включає тільки матеріальні витрати (на машини, будинки, споруди), але не враховує найважливіші інвестиції в “знання”, “інтелект”, наукові дослідження й освіту. Подібний підхід при якому в інвестиції включаються лише безпосередньо матеріальні компоненти, не дозволяє точно визначати дійсний обсяг інвестицій. Таким чином, під інвестиціями розуміють ті економічні ресурси, які йдуть на збільшення реального капіталу суспільства, тобто на розширення чи модернізацію виробничого апарата. Це може бути звўязане з придбанням нових машин, будинків, транспортних засобів, а також з будівництвом шляхів, мостів і інших інженерних споруджень.

Глибоко християнський  укранський, побожний Григорй Сковорода (1722 1794) був замовчуваний в УРСР. А тепер молодий укранський письменник  критик ¶ван Дзюба пдносить його до рвня найбльших флософв людства  пдкреслю, що саме тепер Г. Сковорода  «потрбний насущно, як хлб щоденний, кожному мислячому юнаков  двчин, щоб живити хню думку  сумлння, щоб допомагав розбратися у складних питаннях сучасност, в  моральнй атмосфер, щоб промовляв до нас, як промовляв до Т. Шевченка, який перший збагнув велич Г. Сковороди». «А тому найбльше внутршньо спорднений з Г. Сковородою  Т. Шевченко. ·х подну суто укранське розумння правди  сумлння як непохитних людських основ так, як т основи виявляються в укранськй народнй флософ та фольклор. А це протест проти наруги над людиною, зневага до марноти, до позолоти  тяжка боротьба душ, що прагне справжнього, тамничого Сковорода як укранський флософ ще не вивчений. Його не можна зрозумти поза тю сторично-нацональною лавою, що в нй стоять: ¶ван Вишенський, полемсти XVII ст., Значко-Яворський, козацьк лтописц, гайдамаки, борц проти лзавето-катерининсько-петровсько полтики нищення укрансько «розн»

1. Стабілізаційна політика в Україні: передумови, фактори, реалізація

2. Державне регулювання інвестиційної діяльності. Державна інноваційна політика

3. Бібліотека, як об’єкт цензурної політики на Україні в 20 ст.

4. Економічні чинники регіональної політики в Україні

5. Соціальна політика в Україні: основні напрями та протиріччя

6. Амортизаційна політика підприємства в ринкових умовах господарювання
7. Нецінові фактори, недискреційна фіскальна політика, соціальний захист. Центральний банк України
8. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

9. Податкова політика України

10. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

11. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

12. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

13. Економіко- і політико-географічне положення України

14. Принципи розробки та оцінки державної політики України

15. Культурні процеси на початку XX ст. в Україні крізь призму політики

16. Оцінки митної політики Російської імперії першої половини XIX ст. в українській історіографії 1920-1980-х pp.

Таз алюминиевый для варенья, 36 см / 10,6 л.
Легкая, прочная и практичная посуда, изготовлена из пищевого алюминия, имеет высокую стойкость к коррозии, равномерно нагревается за
648 руб
Раздел: Более 10 литров
Фломастеры с кистевидным узлом "Color peps brush", 10 цветов.
Кистевидные фломастеры. Уникальное решение для детского творчества. Этими фломастерами можно рисовать будто красками, создавая интересные
384 руб
Раздел: 7-12 цветов
Кружка "Лучшая Бабушка в мире", с рисунком.
Качественные керамические кружки с оригинальным рисунком, выполненным в процессе производства (подглазурное нанесение). Упаковка: белый
372 руб
Раздел: Кружки

17. Регіональні особливості політики коренізації в Україні (на матеріалах Волині, Київщини і Поділля)

18. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

19. Здобутки і проблеми зовнішньої політики України на сучасному етапі

20. Політика протекціонізму в сучасному світі та Україні

21. Валютна політика України

22. Політика США в умовах боротьби за українську державність в 1917-1923 роках
23. Митна політика України
24. Сучасна митно-тарифна політика України

25. Вплив податкової політики на інвестиційну діяльність

26. Вплив елементів фіскальної політики на формування бюджету України

27. Політико-правове середовище МЕВ в Україні

28. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

29. Інвестиційна діяльність страхових компаній

30. Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..)

31. Національна політика СРСР в роки перебудови

32. Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу

Магнитно-маркерная доска, 53x41 см.
Магнитно-маркерная доска из дерева и металла, предназначена для детей от 3-х лет. Двухстороннее жесткое игровое поле заключено в рамку из
578 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Горшок эмалированный с крышкой, 1,5 л.
Горшок эмалированный, с крышкой. Объем: 1,5 литра.
359 руб
Раздел: Горшки обычные
Кружка "Лучший Папа", с рисунком.
Качественные керамические кружки с оригинальным рисунком, выполненным в процессе производства (подглазурное нанесение). Упаковка: белый
372 руб
Раздел: Кружки

33. Ринок праці, політика зайнятості, відтворення робочої сили

34. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

35. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

36. Кредитна політика комерційного банку

37. Національний банк України

38. Національний банк України та особливості його функціонування
39. Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"
40. Державна політика соціального страхування

41. Державна політика в галузі охорони праці

42. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

43. Організація облікової політики підприємства

44. Формування облікової політики підприємства

45. Концепція регіональної політики

46. Механізми реалізації державної інноваційної політики в регіоні

47. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

48. Громадянська війна і поділ козацької України на два гетьманства (вересень 1657 — червень 1663 р.)

Измеритель любви.
Измеритель любви - это чувствительный прибор, отмечающий малейшие изменения в вашем внутреннем состоянии. Нижнюю капсулу нужно зажать в
315 руб
Раздел: Прочее
Вкладыши "Лето".
Вкладыши "Лето" - это развивающая игрушка, предназначенная для детей в возрасте старше 3-х лет. При помощи такой игрушки ребёнок
503 руб
Раздел: Рамки-вкладыши
Конструктор металлический для уроков труда №2.
Конструктор раскрывает перед ребенком неограниченные возможности моделирования и создания множества своих собственных
397 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы

49. Зовнішня політика Богдана Хмельницького: південний напрямок

50. Зовнішня політика Речі Посполитої в другій половині XVI ст. – першій половині XVII ст.

51. Маргарет Тетчер та її політика в історії Великобританії

52. Мусульманське право (шаріат). Політика Ф. Рузвельта

53. Нова економічна політика: суть, значення, уроки

54. Особливості зовнішньої політики Римської імперії в І–ІІ ст. нашої ери
55. Політика А. Гітлера
56. Політична система Української козацької держави

57. Суспільно-політичне життя України у другій половині 40-50-тих років

58. Царювання та політика Павла І

59. Внутрішня і зовнішня політика Ярослава Мудрого

60. Аналіз товарної інноваційної політики ЗАТ Хлібозавод "Салтівський"

61. Аналіз цінової політики ВАТ "Фармак"

62. Асортиментна політика підприємства

63. Маркетингова товарна політика

64. Товарна політика підприємства на прикладі ДП УВК "Nemiroff"

Ножницы "Pigeon" для ногтей новорожденных.
Ножницы для ногтей новорожденных "Pigeon" благодаря маленьким закругленным и тонким лезвиям, позволяют подстригать ногти малыша
721 руб
Раздел: Маникюрные наборы детские
Точилка механическая "Classic", синяя.
Цветной пластиковый корпус с прозрачным контейнером, объемный контейнер для стружки, стальные самозатачивающиеся ножки. Размеры: 91x88x4 мм.
317 руб
Раздел: Точилки
Карандаши металлик, трехгранные, 12 цветов.
Карандаши цветные металлик. Трехгранные. Удобно точить. Прочный грифель. Количество цветов: 12. В ассортименте, без возможности выбора.
324 руб
Раздел: 7-12 цветов

65. Управління ціновою політикою підприємства

66. Цінова політика фірми та її оцінка

67. Еластичність попиту та формування цінової політики фірми

68. Державна політика протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (підсумки 9 місяців 2009 р.)

69. Економічні ефекти фінансових методів торгової політики

70. Коммунітарна регіональна економічна політика в Європейському Союзі
71. Міжнародні відносини та зовнішня політика
72. Становлення європейської інтеграційної політики Великої Британії (1946 р. – до кін.1980-х років)

73. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства

74. Маркетингова політика ПМП "Арконі"

75. Вибори та їх роль у політичному житті України

76. Діалектика і проблеми взаємин людини і політики

77. Зовнішня політика країн балтії в контексті розширення ЄС та НАТО

78. Людина як суб’єкт і об’єкт політики

79. Місце і роль політики та політології як науки в житті суспільства

80. Природа політики

Набор детской посуды "Белоснежка", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Говорящий планшетик "Сказочка".
Говорящий планшетик "Сказочка" воспроизводит 30 песенок, сказок и стихов. Если нажать на кнопку, то ребенок услышит любимых
467 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Настольная игра "Каркуша. Маленький Сад".
Пришла пора собирать урожай! Так же думает чёрная ворона, прилетевшая в сад, чтобы полакомиться спелой вишней, наливными яблоками, сочной
490 руб
Раздел: Классические игры

81. Політик і політичний режим

82. Політика та соціальний конфлікт

83. Політика, як суспільне явище

84. Влада як найважливіший атрибут політики

85. Взаємозвязок соціальної роботи з педагогікою, історією та соціальною політикою

86. Державна молодіжна політика на сучасному етапі
87. Розвиток освіти як напрям соціальної політики
88. Соціальна політика

89. Соціальна політика та соціальне партнерство

90. Митна політика

91. Організаційна структура митної системи України

92. Проблема громадянської свободи у політико-правовій теорії Вольтера

93. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

94. Бюджетна політика

95. Бюджетна політика як важлива сфера діяльності держави

96. Грошово-кредитна політика Франції. Грошова система СРСР

Нож-скальпель, 2 запасных лезвия.
Нож канцелярский (скальпель) предназначен для аккуратной и точной работы по бумаге. Резиновый грип препятствует скольжению
349 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Подставка под ноги "Мишки" антискользящая.
Подставка для ног от торговой марки Tega поможет крохе самостоятельно воспользоваться умывальником, унитазом или достать до высокого
449 руб
Раздел: Подставки под ноги
Рюкзак детский, 30x24x10 см.
Рюкзак детский с вместительным основным отделением и дополнительными карманами. Лямки регулируются. Размер: 30х24х10 см. Материал:
419 руб
Раздел: Без наполнения

97. Дивідендна політика підприємства, фінансова звітність про власний капітал корпорацій

98. Інвестиційна діяльність підприємства

99. Сутність бюджетної політики та аналіз її основних напрямків в сучасних умовах


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.