Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Философия Философия

Виникнення і становлення філософської думки у Стародавній Греції

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Міністерство освіти і науки України Чорноморський державний університет ім. Петра Могили Факультет політичних наук Кафедра всесвітньої історії КУРСОВА РОБОТА За спеціальністю 6.020302 Виникнення і становлення філософської думки у Стародавній Греції Студент-виконавець: I курс, 134 група Лакутіна Ірина Олександрівна Науковий керівник: к. і. н., доцент Пронь Тетяна Михайлівна Миколаїв – 2010 ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. Виникнення філософських ідей у Стародавній Греції Передумови виникнення грецької філософії Космологічний натуралізм мілетської філософської школи давньої Еллади Зародження архаїчної грецької філософії РОЗДІЛ 2. Основні філософські школи та ідеї у Стародавній Греції. 2.1 Мілетська школа: життя та характер філософствування 2.2 Атомістичне та ідеалістичне трактування буття в Філософських концепціях Левкіппа і Демокріта. Філософія Геракліта Темного з Ефесу 2.3 Філософські вчення Сократа Платона та його учня Аристотеля РОЗДІЛ 3. Занепад історико-філософської думки Стародавньої Греції 3.1 Епікурейство як один з основних напрямків філософських ідей 3.2 Стоїцизм та скептицизм як матеріалістичний напрям грецької філософії 3.3 Криза грецької філософії ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП Актуальність. Антична Греція завжди викликала цікавість у різних науковців. На думку Бертрана Рассела, «у всій історії немає нічого більш дивного і нічого більш важкого для пояснення, ніж раптове виникнення цивілізації в Греції». І справа не стільки в тому, що цивілізація виникла, скільки в тому, що вона виникла саме в Греції – елементи цивілізації існували і раніше – на Сході, протягом тисячоліть (Єгипет, Месопотамія). Але саме греки відкривають ті відсутні елементи, без яких був би неможливий феномен цивілізації. Саме цей факт і спричинив неабияку зосередженість навколо теми виникнення філософії в Греції. І досі тривають суперечки щодо феномену виникнення грецької філософії, що дійсно дуже привертає увагу науковців і спонукає знову і знову досліджувати цю тему. Філософія, що розвивалася в античній Греції, відбивала своєрідність суспільної системи, в якій вона виникла. Розумовий рух від VII до IV ст. до н.е. може бути охарактеризований як розвиток чи як шлях від міфології і від релігії до матеріалістично мислячої науки. Одним з найважливіших явищ і результатів історичного розвитку Стародавньої Греції стала давньогрецька філософія, що виникла в кінці VII – початку VІ ст. до н.е. Вона до кінця свого розвитку залишалася характерним, своєрідним і значним явищем культурного життя античного суспільства. Грецькі філософи належали в більшості до різноманітних прошарків «вільних», тобто переважно рабовласницького класу. Тим не менше у розробці навіть цих питань, а особливо в розробці основ філософського світогляду, стародавні греки створили вчення, які високо піднімаються над тісним історичним горизонтом рабовласницького суспільства. Давньогрецька філософія виникла не як область спеціальних філософських досліджень, а в нерозривному зв'язку із зачатками наукових знань – математичних і природничих, а також у зв'язку з міфологією та мистецтвом.

Тільки в епоху так званого еллінізму, починаючи з III ст. до н.е., Окремі науки, перш за все математика і медицина, виокремлюються в спеціальні області дослідження. Однак і після цього давньогрецька філософія продовжує розвиватися як світогляд укладає відповіді на запитання наук: математичних, природничих та суспільних. Відновлення спадщини та утримання навчань давньогрецької філософії представляє виняткові труднощі внаслідок втрати більшої частини майже всіх творів давньогрецької філософії і науки, яка сталася ще до кінця античного світу, у тому числі майже всіх творів матеріалістичних шкіл. Предметом даного дослідження виступає виникнення і становлення грецької філософської думки. Об’єктом курсової роботи є філософи Стародавньої Греції та їх вчення. Мета дослідити особливості грецької філософії, яка дала початок світовій філософській думці. Мета дослідження визначає такі завдання: з’ясувати передумови формування філософії Стародавньої Греції; розглянути основні періоди становлення грецької філософської думки; встановити причини занепаду стародавньої грецької філософії; визначити вплив грецької філософії на філософію сучасності; Територіальні рамки охоплюють усю територію античної Греції. Зокрема це територія сучасної Греції, південь Італії, північне узбережжя сучасної Лівії, північне узбережжя сучасної Туреччини, а також узбережжя Північного Причорномор’я. Хронологічні межі охоплюють період VI ст. до н. е. – к. I ст. до н. е. Методи дослідження. Для досягнення поставленої в роботі мети використані загальнонаукові методи: аналізу, синтезу, узагальнення, метод періодизації. Стан розробки теми дослідження. Дану тематику досліджували українські та зарубіжні вчені. Було створено багато словників, енциклопедій та монографій, присвячених грецькій філософії, адже вона суттєво вплинула на розвиток світової філософської думки. Філософії Стародавньої Греції присвячені праці таких вітчизняних та зарубіжних дослідників: В.Ф. Асмус , А.Е. Назіров, М.А. Колесников, В.Г. Коуров , Г.Г. Кириленко, Е.В. Шевцов . Також було використано першоджерела: зібрання текстів Демокріта, Геракліта та Епікура . З даної тематики видано багато філософських словників: І.П. Ільїн , короткий філософський словник під ред. М. Розенталя та П. Юдіна , В.Н. Мірошниченко, Л.В. Остапенко, Е.В. Шахова та інші. Структура роботи відбиває поставлені перед дослідженням цілі та завдання. Загальний обсяг її становить 36 сторінок. Курсова робота складається зі вступу, трьох основних розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури (36 найменувань). РОЗДІЛ 1. ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ФІЛОСОФСЬКИХ ІДЕЙ У СТАРОДАНІЙ ГРЕЦІЇ 1.1 Передумови виникнення грецької філософії Біля джерел формування наївно-стихійної філософії у Стародавній Греції стояла Мілетська школа, засновником якої був Фалес (640-562 pp. до н.е.) . Вперше про нього як філософа згадує Арістотель, доходячи висновку, що Фалес є одним із перших, хто, зайнявшись філософією, вважав началом усіх речей конкретно-чуттєве, безпосередньо дане. Цим началом у нього є вода. З одного боку, Фалес, розуміючи воду як начало, наївно примушує плавати на ній Землю, а з іншого боку, це не просто вода, а вода розумна, божа.

Bода Фалеса не з ряду фізико-хімічних елементів, не та, що ми п’ємо (це лише один з її станів). Це першооснова – рідка сутність, з якої витікає все суще і у яку все повертається, але яка сама залишається незмінною попри всі перетворення. Фалесова вода співставлялась з божественним началом. «Найстарше з усіх речей, – говорив філософ, – Бог, бо він не народжений». Саме тому він – основа всього. Коли Фалес стверджував, що «все сповнене богів», він, можливо, підкреслював, що все насичене першопочатком . Незважаючи на величезне значення, яке він має, про нього мало відомо. Будучи купцем, він використовував торгові поїздки з метою розширення наукових відомостей і знання, які він придбав у Фінікії та Єгипті - переніс до Греції Він був гідроінженером, прославилися своїми роботами, різностороннім ученим і мислителем, винахідником астрономічних приладів. Як учений він широко прославився в Греції, зробивши вдалий прогноз сонячного затемнення, що спостерігалося в Греції в 585 р. до н.е. Для цього пророкування Фалес використовував почерпнуті ним у Єгипті астрономічні відомості, висхідні до спостережень та узагальнень вавилонської науки. Для Фалеса світ повний Богів. І ці Боги є душі тіл у вигляді джерел їхнього саморозвитку. Вирішення проблеми пізнання Фалес також ґрунтує на принципі єдиного начала, яким він вважає воду. Всі знання він зводить до єдиної основи. І цією основою є мудрий пошук і добрий вибір . Фалес також входив до числа знаменитих семи мудреців, чиї вислови дійшли до наших днів. Йому приписують такі: Старший за всіх речей – Бог, бо він не народжений. Прекрасніше за все – космос, бо він – творіння Бога. Найбільше – простір, бо він вміщає всіх. Мудріше за все – час, бо він виявляє все. Швидше за все – думка, бо вона біжить без зупинки. Найсильніше – необхідність, бо вона долає всіх . Фалес вважав, що Космос – один (єдиний). Вода і все, що з неї відбулося, не є мертвими, а одушевлений; Космос одушевлений і повний божественних сил. Душа, як активна сила і носій розумності, причетна божественному (строю речей). Природа, як жива, так і нежива, має рушійним началом (душею). Твори Фалеса не збереглися; свідчень його сучасників також не існує, тобто невідомо, чи писав він щось взагалі. Можливо, Фалес не писав нічого, і все відоме про вчення Фалеса відбувається з вторинних джерел (у першу чергу з робіт Аристотеля, Діоген Лаертський). Якщо допустити, що Фалес писав, то вже Арістотель не мав списків його робіт. Найбільш послідовно традиція приписує Фалеса два твори. Перший, («Про поворотах сонця і рівнодення», свід. Діоген Лаертський); його зміст відомо тільки в передачі більш пізніх авторів, причому часто без вказівки джерела. Друге, «Судоводна (морська) астрономія»; авторство Фалеса у написанні цієї книги ставилося під сумнів самими древніми греками. (Можливо, це лише данина традиції, за якою вважається, що Фалес перший в античному світі став займатися астрономією на справді науковій основі.) Взагалі за традицією, повне зібрання його творів становило всього 200 віршів (написаних, як властиво того часу, гекзаметром) . Важливо, що зустрічається у різних коментаторів: Фалес представляє душу у вигляді тонкої ефірної речовини.

Якщо окинути поглядом розвиток людського життя на території України початку 1 ст. н. е., то належало б виділити три окремих типи суспільства, що сформувалися у трьох різних географічних зонах. Лісисті рівнини півночі та північного заходу населяли землероби. Захищене від нападників лісами та болотами, це найдавніше населення краю не знало політичної організації, було слабким у воєнному відношенні та культурно відсталим. Але як і інші селяни, ці землероби вирізнялися надзвичайною витривалістю: завойовники не раз приходили і зникали, а вони й далі чіпко трималися землі, що їх годувала. Кочовики неподільно панували на широких просторах степу. Намагаючись захопити якнайбільше території, ці прибульці зі сходу створили на території України перші великі політичні об'єднання. Сприйнятливі до культурних впливів іззовні, вони встановили контакти з великими центрами цивілізації. Проте кочові племена люто ворогували між собою, не раз руйнуючи у постійних пошуках пасовиськ і здобичі політичні структури, створені іншими. Нарешті, на півдні, на вузькій смузі Чорноморського узбережжя розвинули міську цивілізацію греки. І хоч торгівлею, ремеслами, школами, широкими контактами ці міста прискорювали культурний розвиток неосяжної української периферії, вони були тільки ще одною гілкою Стародавньої Греції і аж ніяк не органічною частиною українського середовища

1. Особливості становлення суспільно-філософської думки в Київській Русі

2. Право Стародавньої Греції та Риму

3. Культура Стародавньої Греції та Стародавнього Риму

4. Виникнення і становлення психіки в процесі біологічної еволюції

5. Історія виникнення філософського вчення

6. Філософія і світогляд Стародавньої Греції
7. Філософська думка часів Київської Русі
8. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

9. Становлення історіософської парадигми в Стародавньому світі

10. Становлення і розвиток політичної думки в Україні

11. Виникнення та еволюція світової політичної думки

12. Найдавніші писемні джерела пам’яток економічної думки цивілізації Стародавнього Сходу

13. Архитектура Древней Греции (V в.до н. э.)

14. Греция

15. Греция: Политика. Искусство. Наука

16. Туристические достопримечательности Греции

Пазл "Новогодний праздник", 600 элементов.
Пазл может понравиться детям и взрослым, его можно собирать и всей семьей. При сборке пазла открывается замечательная картина. В комплект
303 руб
Раздел: Пазлы (400-999 элементов)
Настольная игра "Большая стирка".
"Большая стирка" – забавная настольная игра про дружный поиск парных носков для интернациональных друзей. Помогает развивать
357 руб
Раздел: Карточные игры
Корзина универсальная, 550x170x395 мм.
Материал: пластик. Размер: 550x170x395 мм. В ассортименте без возможности выбора.
390 руб
Раздел: Корзины для стеллажей

17. Становление налоговой системы в начале 90-х годов в России

18. Становление системы социальной защиты государственных служащих в Российской Федерации

19. Крушение Второй Империи и становление Третьей Республики во Франции

20. Политические и правовые учения Древней Греции

21. Государственно-политическое устройство Ирана и становление новых органов власти после революции 1979г.

22. Становление категории залога в англ. языке
23. Особенности становления и эволюции мирового и отечественного дизайна
24. Культура Древней Греции (XXX-IV вв.)

25. Древняя Греция

26. История театра древней Греции, Рима и средневековья

27. Культура Древней Греции

28. Становление культуры России

29. Художественная культура и познавательный туризм Греции

30. Становление классического джаза

31. Становление и развитие фашизма в Италии. Бенитто Муссолини

32. Древняя Греция. Парфенон

Деревянные часы своими руками "Котенок".
Деревянные часы для сборки, выполненные в виде конструктора для детей, станут отличным времяпрепровождением. Такой набор для творчества
343 руб
Раздел: Обучающие, игровые
Бустер Happy Baby "Booster Rider" (цвет: aqua, 15-36 кг).
Rider — бустер группы II-III (от 15 до 36 кг). Бустер без спинки с мягкими подлокотниками. Форма бустера обеспечивает правильное положение
999 руб
Раздел: Группа 2 (15-25 кг)
Ручки шариковые "Replay. Пиши-стирай", 4 штуки, 1 мм.
Шариковая ручка со стираемыми чернилами. Исправления делаются просто, и поэтому она идеальна для использования в школе. Стирательная
307 руб
Раздел: Цветные

33. Космоцентризм как основа философии Древней Греции

34. Наука, 340-493 гг. Греция

35. Становление Великой Руси

36. Становление феодального государства во Франции

37. Становление и развитие системы управления Военно-Морским флотом в Петровский период Российской истории

38. Древний Восток, Древняя Греция, Древний Рим
39. Искусство Древней Греции
40. Московский Кремль – символ становления и развития Российского государства

41. Роль СССР в становлении новой немецкой государственности в 1945-1949 годах

42. Становление династии Романовых

43. Становление и современное состояние криминологии. Основные этапы ее развития

44. Социальное воспитание в процессе становления личности

45. Хозяйственный механизм античного рабства /на примере Древней Греции и Древнего Рима

46. Страны Центральной и Юго-Восточной Европы: становление государств народной демократии

47. Общественно-политические учения в Древней Греции

48. Роль ООН в становлении нормативной ситемы международных отношений

Подушка с принтом "FIFA 2018", прямоугольная, синий, 40x29 см.
Подушка с символикой чемпионата мира по футболу 2018 года станет прекрасным дополнением к вашему интерьеру. Изделие выполнено из
403 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Копилка "Капитан Шарки. Capt'n Sharky".
Размер: 13х9х9 см. Материал: металл.
886 руб
Раздел: Копилки

49. Влияние семьи на становление личности

50. Становление и развитие самосознания личности

51. Роль языка в становлении личности человека

52. История становления и развития социологии

53. История развития физической культуры в древней Греции и Риме

54. Творчество Платона и Аристотеля как отражение эпохи великих общественных преобразований в Древней Греции
55. Историко-философское становление научной методологии в период Нового времени
56. Становление и формирование научных знаний в России в XVIII столетии

57. Возникновение и становление философских учений. Предмет философии, его историческая трактовка

58. Философия Нового времени и становление первой научной картины мира

59. Проблема истины в философии Древней Греции

60. Этапы становления ипотечного кредитования в России в 90-е годы

61. Свободные экономические зоны и проблемы их становления в Молдове

62. Становление и развитие менеджмента в США

63. Малый бизнес: черты, преимущества, зарубежный опыт и проблемы становления в России

64. Становление и развитие ОАО ЖКФ "Красный Октябрь" 1998 – 2001 годы

Чайник заварочный из нержавеющей стали "Super Kristal", 0,65 л.
Заварочный чайник из высококачественной нержавеющей стали прекрасно подходит для заваривания чая. Чайник снабжен удобной металлической
576 руб
Раздел: Чайники заварочные
Доска гладильная "Sopfy. Корица", 46x123 см.
Гладильный стол из металлического листа с отверстиями. Свободное прохождение и отражение пара благодаря перфорированной поверхности.
2687 руб
Раздел: Доски гладильные
Развивающая доска "Веселый паровозик", 28 деталей.
Деревянная многослойная панель для занимательных игр с малышом. Доска с вкладышами развивает зрительное восприятие, мелкую моторику,
404 руб
Раздел: Рамки-вкладыши

65. Становление и история российского рынка ценных бумаг

66. Национальная система инноваций и проблема её становления

67. Художественная культура и познавательный туризм Греции

68. Роль государственной Думы в истории становления Российской государственности

69. Становление современного Российского государства

70. Перспективы становления и развития гражданского общества в современной России
71. Хронология основных событий в Древней Греции
72. Древняя Греция и Спарта

73. Объединение русских земель вокруг Москвы и становление централизованного Российского государства в XIV – XV вв.

74. Становление характера Ивана Грозного

75. Становление А. Гитлера фюрером

76. Греция и Россия

77. Политический плюрализм, становление многопартийности в России

78. Вопросы по истории. "Древняя Греция"

79. История Греции и Европы

80. Создание и становление Древней Руси

Счеты большие "Mapacha".
Благодаря этим красочным счётам малыш очень быстро научится считать! Счёты оснащены 10-ю осями, на каждой из которых расположено по 10
800 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Доска магнитно-маркерная.
Доска напольная в деревянной некрашеной раме, азбука и цифры на магнитах, маркер. Доска двухсторонняя, с одной стороны "белая"
1619 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Кружка керамическая "FIFA 2018", 650 мл.
Объем: 650 мл. Материал: керамика.
880 руб
Раздел: Кружки, посуда

81. Становление династии Тюдоров

82. Становление абсолютной монархии в России

83. Становление личности в эпоху Петра I на образе А.Д.Меньшикова

84. Воспитание в древней Греции

85. Запорізька Січ: розвиток, становлення, право

86. Особенности становления Российского централизованного государства
87. Смешанные формы правления в Древнем Риме и Древней Греции
88. Становление Советской модели экономического развития индустриализации и коллективизации

89. Становление абсолютизма в России (2 работы)

90. Становление феодальных отношений в Японии

91. Становление духовной школы Сибири

92. Становление Че

93. Становление Афинского полиса

94. Становление римской государственности. Социально-экономическое и политическое развитие царского Рима

95. Сравнительный анализ систем физического воспитания Древней Греции и Древнего Рима

96. Урус-хан и становление казахской государственности

Настольная игра "Запретный Остров. Приключения для смелых!".
Запретный остров – это семейная кооперативная игра, в которой игроки действуют совместно против игры. Вашей команде дерзких искателей
1215 руб
Раздел: Карточные игры
Лоток на 3 отделения, черный.
Применяется для сортировки и временного хранения документов, писем, счетов и другой документации. Неразборный. Количество секций:
352 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Багетная рама "Bella", 40x50 см (цвет: серебряный + золотой).
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон

97. Дания. Становление государства

98. Становление советского флота

99. Искусство древней Греции. Крит


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.