Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Визначення особливостей використання маркетингу в сфері міжнародного комерційного обігу

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова Кафедра економіки та організації виробництва КУРСОВА РОБОТА з дисципліни «Маркетинг» на тему: «ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕТИНГУ В СФЕРІ МІЖНАРОДНОГО КОМЕРЦІЙНОГО ОБІГУ» Перевірив: Парсяк В.Н. доктор екон.наук, проф. Виконав: Хоменко Ю.М. студент гр. 3431 Миколаїв – 2007р. ЗМІСТ Вступ 3 Розділ 1. Міжнародний маркетинг . 5 1.1. Зміст, поняття і сутність . 5 1.2. Внутрішній і міжнародний маркетинги: загальні відомості . 12 1.3. Інтернаціоналізація світового господарства і нові пріоритети міжнародного маркетингу . 14 Розділ 2. Міжнародний маркетинг у сфері торгівлі інтелектуальним продуктом 18 2.1. Маркетингові стратегії 18 2.2.Особливості маркетингу високотехнологічних товарів . 20 2.3. Механізми виходу на зарубіжні ринки науково технічних досягнень 27 2.4.Форми і механізми реалізації інтелектуальних продуктів . 29 Розділ 3. Маркетингова діяльність компанії Microsof . 34 3.1. Коротке зображення історії становлення Microsof . 34 3.2. Сутність і поняття стратегії «айкідо» в міжнародному маркетингу 34 3.3. Інші маркетингові ходи Microsof . 37 Висновки . 39 Список використаної літератури . 40 ВСТУП У наш час ми стикаємося з наслідками міжнародної торгівлі кожного дня. Має бути очевидним, що міжнародний комерційний обіг пов’язан із маркетингом дуже тісно. Виникнення і розвиток концепції міжнародного маркетингу як своєрідної системи маркетингової діяльності приходиться на 60-70 роки. Саме до цього періоду склалися необхідні передумови до перебудови ринкової діяльності в міжнародному масштабі на основі принципів маркетингу, що довів у попередній період свою дієвість як ефективна система корпоративного керування і засіб конкурентної боротьби на національних ринках. У сучасних умовах розвитку господарської сфери життя суспільства, що характеризується подальшим загостренням конкурентної боротьби на світових ринках, усе більш складними і диверсифіцированими як технологічними, так і організаційними моделями виробництва, надзвичайною інформаційною насиченістю і коммунікативністю, ефектність зовнішньоекономічної діяльності, як і економічної активності взагалі, також тісно зв'язана з цілями і методикою використання інструментів маркетингу. Причому його міжнародні аспекти значно актуалізуються, завдяки подальшій інтернаціоналізації світової економіки, розширенню міжнародної торгівлі, більш динамічному і масовому переміщенню капіталів і робочої сили. Зовнішньоекономічні зв'язки стають усе більш помітною складовою частиною господарської діяльності українських підприємств і організацій. Зростає інтерес до участі в економічному, виробничому і науково-технічному співробітництві з партнерами з закордонних країн. У цих умовах усе більше число працівників виробничої сфери, малих підприємств і державних установ мають потребу в об'єктивній інформації про світовий ринок, його структурі, організації і техніку здійснення комерційних операцій. Для багатьох підприємств вивчення і застосування міжнародного маркетингу необхідно внаслідок наростаючої відкритості стосовно зовнішніх ринків і з метою удосконалювання їхніх відносин з цими ринками.

Тим-не-менш слід пам’ятати, що у наш час- час високих технологій ми стаємо свідками торгівлі інтелектуальним продуктом. Міжнародний технологічний обмін перетворився сьогодні на найбільш динамічний сектор світової торгівлі. Це органічно випливає із суті сучасного загальносвітового трансформаційного процесу в напрямі становлення нового технологічного укладу, який є наслідком розвитку науково-технічної революції і базується на новітніх інформаційних технологіях, революційних зрушеннях у засобах комунікацій, біотехнологіях. Країни, які зможуть посісти у цьому процесі провідні позиції, стануть головними суб'єктами глобальної економіки ХХІ століття. Тому для будь-якої держави надзвичайно важливо визначити і реалізувати правильну стратегію високотехнологічного розвитку в рамках глобальної економіки. Але Україні буде ще деякий час дуже складно зайняти гідне місце у цьому процесі через недостатньо розвинутий ринок, слабкі научні технології та нестабільну політичну ситуацію. Але ми можемо повчитись у представників цього руху. Для мене не склало великого труда зазначити найяскравішу постать на світовому ринку, бо я (взагалі-то як і Ви є активним користувачем її продукції) . Це компанія Microsof . Саме її маркетингові ходи я спробую показати у третьому розділі. РОЗДІЛ 1 МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ 1.1. Зміст, поняття і сутність. Процеси, що відбуваються на світових ринках, мають безумовно, універсальний характер. І хоча природним уявляється твердження про те що, чим більш розвинутим і високо конкурентним є ринок, тим більшого значення набувають маркетингові, міжнародно-маркетингові критерії підприємницької поведінки, можна з упевненістю затверджувати наступне: розглянуте питання торкає перспективних і насущних життєвих проблем учасників ринкових відносин як і в індустріально розвинутих країнах, так і в державах, що тільки лише прагнуть налагодити ефективні економічні механізми, засновані на принципах волі реалізації попиту та пропозиції, регулювання шляхом зворотних господарських взаємозв'язків. Що ж представляє собою міжнародний маркетинг як специфічний феномен, що є органічною підсистемою загальної сфери маркетингових відносин? Це така система організації діяльності суб'єктів виробничої сфери, що сприяє оптимізації функціонального з'єднання виробничих цілей і поточних потреб інонаціональних споживачів, стикуванню приватних інтересів у всіх сферах інтернаціоналізіруємой економічного життя - виробничої, посередницької, споживчої. Завдяки їй можливе досягнення оптимальних показників підприємницької діяльності - прибутку, рентабельності, технічного і ресурсного забезпечення, заробітної плати й ін. Іншими словами, міжнародний маркетинг являє собою важливу умову встановлення діючого зворотного зв'язку між попитом та пропозицією в міжнародному масштабі, є своєрідним гарантом того що виготовлена продукція, пройшовши всі етапи виробничого процесу, знайде свій шлях до кінцевого споживача за кордоном. Термін &quo ;міжнародний маркетинг&quo ; відноситься до діяльності міжнародних фірм, сфера виробничої і комерційної діяльності яких поширюється на закордонні країни .

Відмінними рисами міжнародного підприємства є: наявність мережі підконтрольних виробничих філій і дочірніх компаній в інших країнах з орієнтацією або на випуск визначених видів продукції на заздалегідь відомих закордонних ринках, або на постачання материнської компанії чи компонентами сировинними і матеріальними ресурсами; використання технологічного кооперування і спеціалізації підконтрольних підприємств; контроль і координація діяльності філій і дочірніх компаній з одного центра з урахуванням різниці в їхньому правовому положенні. Маркетинг міжнародної фірми спрямований на орієнтацію научно-техничної і виробничо-збутової діяльності на потреби конкретних національних ринків. Мова проте йде про діяльність у міжнародному масштабі, тобто про виробництво, зосередженому на підприємствах, розташованих у різних країнах але об'єднаних єдиним титулом власності, що належить материнській компанії, що виступає як організаційно економічний центр керування. Материнська компанія визначає види й обсяги продукції, що випускаються виробничими закордонними філіями, дочірніми компаніями, а також закріплює за ними найважливіші ринки збуту. Маркетингова діяльність міжнародної фірми здійснюється в глобальному масштабі компанією й охоплює технологічний процес у цілому, особливо в тих випадках, коли він чи частково цілком розділений між виробничими закордонними компаніями міжнародної фірми . Міжнародний маркетинг являє собою підхід до прийняття виробничих рішень з позиції найбільш повного задоволення вимог як місцевих, так і іноземних споживачів. Материнська компанія цілеспрямовано ставить задачі своїм виробничим підрозділам - місцевим і закордонних - у відношенні науково технічних розробок і продукції, що випускається, визначає найбільш ефективну технологію виробництва, включаючи міжфімове і внутрифірмове кооперування. Тут важливу роль грають маркетингові програми, розробляємі в структурних підрозділах материнської компанії - виробничих відділеннях, що виступають як основні виробничо-господарські ланки, що відповідають за кінцевий результат діяльності - одержання прибутку, народна діяльність фірм є передумовою планування виробництва фірми в цілому оскільки дають можливість установити оптимальну структуру (номенклатуру, асортимент) виробництва. За результатами маркетингової діяльності і на її основі полягають міжнародні комерційні справи, проводяться комерційні операції. Міжнародний маркетинг спирається на принципи національного маркетингу і має схожу з ним структуру. Разом с тим він специфічний, тому що має справу з зовнішньо-торгівельними і валютними операціями іноземним і міжнародним законодавством. Стимулами міжнародного бізнесу служать порівняльні переваги, обумовлені поділом і спеціалізацією економік держав, розходженням їхньої економічної і географічної умов. Існує три форми організації міжнародної діяльності фірми: експорт, спільне підприємство, пряме володіння. Експорт продукту фірма може здійснювати через власний торговий персонал за кордоном або скористатися послугами місцевих маркетингових посередників. Спільне підприємство припускає об'єднання капіталів виробництва і маркетингу з іноземною компанією.

Під час Другого Зимового походу - в обозі 4-ї Київської дивізії. В полон потрапив 17 листопада під с. Малі Миньки. Розстріляний 22 листопада 1921 р. у м. Базар. Реабілітований 27 квітня 1998 р. Там само. Арк. 357 - 357 зв. 333. Яцина Василь Григорович Народився 24 березня 1898 р. у с. Горби Кременчуцького повіту Полтавської губернії. Українець. Селянин. Освіта - "сільська". Безпартійний. В Армії УНР із 1919 р. Інтернований у табір м. Александров Куявський. Під час Другого Зимового походу - козак 4-ї гарматної бригади 4-ї Київської дивізії. Розстріляний 22 листопада 1921 р. у м. Базар. Реабілітований 27 квітня 1998 р. Там само. Арк. 358 - 358 зв. Примітка 1. Так у списку розстріляних і у книгах В. Вериги і Б. Тимошенка. В анкеті - Яценко (?). 334. Барбарина Олександр Опанасович Народився 9 листопада 1905 р. в Подільській губернії. Українець. Міщанин. Закінчив класи комерційного училища. Торгівець. Безпартійний. В Армії УНР із 1920 р. Під час Другого Зимового походу - писар штабу 4-ї Київської дивізії. В полон потрапив 17 листопада під с. Малі Миньки

1. Паблік рілейшенз як інструмент маркетингу у діяльності комерційного банку на прикладі АКБ "Правекс-Банк"

2. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

3. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

4. Моделирование системы маркетинга сферы услуг

5. Процентна політика комерційного банку

6. Кредитна політика комерційного банку
7. Маркетингова діяльність комерційного банку
8. Моніторинг фінансових операцій комерційного банку "Фінанси та кредит"

9. Оцінка фінансового стану комерційного банку

10. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

11. Інструменти підтримки платоспроможності та ліквідності комерційного банку (на прикладі АКБ "Приватбанк")

12. Аналіз ефективності і активності фінансових операцій ВАТ "Міжнародний комерційний банк"

13. Аналіз формування капіталу комерційного банку АКБ "Приватбанк"

14. Контроль та аудит діяльності комерційного банку

15. Вирішення міжнародних комерційних спорів

16. Особливості використання САПР технолога–програміста

Настольная игра "На память".
Следите за тем, в каком порядке загораются кнопки, а затем правильно повторите последовательность загоравшихся цветов! Отличная игра,
310 руб
Раздел: Прочие
Коляска для кукол "Лили".
4-х колесная коляска. Материал: высококачественная пластмасса. Возраст: с 3 лет. Размер: 27,5х36,5х49 см. Вес коляски: 600
380 руб
Раздел: Коляски прогулочные, трости
Шкатулка, 36x26x18 см (арт. 3871-RT-64).
Шкатулка очень удобна в использовании, и к тому же станет украшением вашего домашнего интерьера! Модель: 64. Оформление корпуса: ткань,
2717 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

17. Особливості використання інформаційних технологій в документознавстві

18. Використання маркетингу в діяльності банку

19. Особливості використання рентгенконтрастних речовин

20. Особливості використання казки в психокорекції Едипового комплексу

21. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

22. Правові основи використання електронного цифрового підпису в цивільному обігу
23. Особливості грошового обігу під час Першої світової війни
24. Менеджмент и маркетинг в банковской сфере

25. Стратегический маркетинг на предприятиях туристской сферы

26. Особливості маркетингу послуг

27. Структурирование системы управления маркетингом предприятия сферы услуг

28. Особливості оподаткування прибутків комерційних банків

29. Правове регулювання гарантійних операцій банків. Документи, що регулюють використання гарантій в міжнародних операціях

30. Міжнародні стандарти у сфері управління документацією

31. Аудит ефективності діяльності комерційних банків за міжнародними стандартами

32. Особливості інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ та шляхи його оптимізації

Рюкзак школьный "Multi Pack mini. Грация", 27х17х36 см.
Рюкзак подойдет для школьников начальной школы. Надежная каркасная конструкция защищает содержимое рюкзака от повреждений. Рюкзак разделен
2451 руб
Раздел: Без наполнения
Глобус географический + политический, с подсветкой "Orion", диаметр 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Глобус Земли на подставке с двойной картой и подсветкой. Изготовлен из высококачественного пластика. Может применяться и
2053 руб
Раздел: Глобусы
Игрушка-головоломка "Шар-Лабиринт".
«Шар-лабиринт» - это не только увлекательная, но и развивающая игра, способная улучшить пространственное мышление и внимание, привить
702 руб
Раздел: Головоломки

33. Особливості місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим, повноваження місцевого самоврядування у соціальній сфері

34. Преамбула і загальні засади Конституції України. Особливості конституційного статусу Автономної Республіки Крим

35. Використання прав інтелектуальної власності у сфері господарювання

36. SOC MPC8640D: архітектура систем, особливості команд, можливість використання

37. Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert

38. Маркетинг в сфере авиапассажирских перевозок (на примере ОАО "Аэрофлот – российские авиалинии")
39. Маркетинг в сфере общественного питания
40. Маркетинг в сфере услуг

41. Маркетинг в сфере физической культуры и спорта

42. Маркетингові стратегії підприємств та їх використання в інвестиційному проектуванні

43. Міжнародний маркетинг

44. Особенности маркетинга услуг и маркетинга в сфере некоммерческой деятельности

45. Сутність міжнародного маркетингу

46. Особенности маркетинга в сфере услуг

47. Міжнародний досвід і співробітництво в сфері боротьби з відмиванням грошей і фінансування тероризму

48. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

Копилка "Свинка", с молотком, 15x15x14 см, арт. 223016.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой
503 руб
Раздел: Копилки
Набор цветных карандашей STABILO GREENcolors, 12 штук.
STABILO GREENcolors - цветные карандаши, сертифицированные FSC. • Изготовлены на 100% из возобновляемой древесины и покрыты лаком на
414 руб
Раздел: 7-12 цветов
Тележка, арт. 15-11017.
Удобная ручка и проходимые колеса помогут Вашему малышу с легкостью возить всё необходимое для строительства дворцов, замков, дорог и
325 руб
Раздел: Тележки

49. Середовище міжнародного маркетингу

50. Особливості проектування операційної системи у сфері послуг

51. Бізнес-етика в міжнародних відносинах та особливості етичної бізнес-діяльності в Україні

52. Використання диференціаційного навчання при вивченні креслення на прикладі теми: "Нанесення розмірів" у 8 класі

53. Використання методів непрямої оцінки товарів при визначенні митної вартості

54. Особливості аналізу та ефективності використання основних засобів підприємства
55. Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища
56. Коммерческая деятельность предприятия в сфере грузовых международных авиационных перевозок

57. Основные задачи сферы государственного регулирования

58. Государственное управление в социально-культурной сфере

59. Источники конфликтов в сфере исполнительной власти

60. Преступность в банковской сфере

61. Преступления в сфере экономической деятельности

62. Особенности квалификации преступлений в сфере компьютерной информации

63. Малый бизнес характерные черты, преимущества и проблемы в социально-культурой сфере

64. Преступления в таможенной сфере

Фоторамка "Poster gold" (40х60 см).
Для фотографий размером 40 х 60 см. Материал рамки - пластик. Цвет - золотистый. Материал подложки - плотный картон. Крепежи позволяют
770 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)
Качели, подвесные.
Эти подвесные качели можно разместить дома или на улице в любом удобном месте. Наш пластик прочен и долговечен, поэтому качели прослужат
381 руб
Раздел: Качели
Насос ножной (арт. TD 0468).
Насос механический ножной незаменимый помощник не только для автомобилистов, но и для любителей активного отдыха. Ведь с его помощью Вы
448 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные

65. Права профсоюзов в сфере трудовых отношений

66. Дискриминация в сфере трудовых отношений

67. Ценообразование в сфере культуры

68. Проектирование как самостоятельная сфера культуры

69. Реализация сетевых компьютерных технологий в системе международного маркетинга

70. Сфера
71. Закономерности формирования потребностно-мотивационной сферы женщин, планирующих прерывание беременности
72. Прокурорский надзор в сфере исполнительной власти

73. Уголовная ответственность за правонарушения в сфере экономической деятельности

74. Уголовная ответственность за преступления в сфере налогового законодательства

75. Преступления в сфере экономической деятельности

76. Коррекция агрессивного поведения школьников в сфере досуга

77. Ближнее зарубежье - сфера жизненных интресов России

78. Мотивационная сфера современного предпринимателя

79. Социальный маркетинг

80. Понятие общества. Общество и природа. Взаимодействие основных сфер общественной жизни

Набор из скатерти и салфеток "Botanica", 140x180/42x42 см.
В набор входит скатерть и 6 салфеток "Botanica" 140x180/42x42 см. Салфетки, изготовленные из экологически чистого материала,
961 руб
Раздел: Салфетки сервировочные из ткани
Звуковой планшет "Транспорт".
Звуковой планшет - прекрасный подарок ребёнку! Он удобен и прост в использовании, подходит как для самостоятельного изучения, так и с
313 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Мыло-пенка "Pigeon" для младенцев (сменная упаковка), 400 мл.
Мыло-пенка "Pigeon" разработано специально для мытья малыша с рождения. Низкий уровень кислотности такой же, как у нежной кожи
494 руб
Раздел: Гели, мыло

81. Введение в специальность по дисциплине: менеджмент в социальной сфере (шпаргалка)

82. Концепция повышения уровня информированности местного сообщества о действиях местных органов самоуправления по развитию социальной сферы в городе Энске

83. Общество как сложная система. Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Важнейшие институты общества

84. Понятие здоровья, его содержание и критерии. Функциональные возможности проявления здорового человека в различных сферах жизнедеятельности. Влияние условий окружающей среды на здоровье

85. Контракты в сфере физической культуры и спорта

86. Перспективы развития и применения нанотехнологий. углеродные нанотрубки – революция в сфере технологии наночастиц
87. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)
88. Особенности бухгалтерского учета и налогообложения в сфере оказания юридических услуг

89. Маркетинг

90. Организация маркетинга на предприятии "ОАО Аэрофлот - Российские Международные Линии

91. Маркетинг (Шпаргалка)

92. Маркетинг

93. Создание отдела маркетинга на АО "ДСК"

94. Постановка маркетинга в АО "Вятский торговый дом"

95. Применение маркетинга на микро уровне

96. Маркетинг в управлении

Шары для сухого бассейна, 100 штук.
Шары для сухого бассейна упакованы в тубус, что удобно для хранения и переноски. Количество шаров 100 штук вполне хватит для детской ванны
1037 руб
Раздел: Шары для бассейна
Мягкий пол универсальный, синий, 60x60 см (4 детали).
4 детали - 1,5 кв.м. Пол идет в комплекте с кромками.
1080 руб
Раздел: Прочие
Набор чертежный для классной доски, 5 предметов.
Набор чертежный для классной доски. В комплекте: 2 треугольника, транспортир, циркуль, линейка 100 см. Материал: высококачественный пластик.
1802 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты

97. Реклама и маркетинг

98. Разработка и реализация стратегии маркетинга монитора Panasonic

99. Маркетинг


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.