Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Основні організаційно-управлінські акти міських, районних і прирівняних до них прокуратур

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ Інститут підготовки кадрів ОСНОВНІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКІ АКТИ МІСЬКИХ, РАЙОННИХ І ПРИРІВНЯНИХ ДО НИХ ПРОКУРАТУР (контрольна робота) Студента 6 групи Денисова Олега Олександровича Рецензент: зав. кафедрою організації роботи та управління в органах прокуратури ІПКК Європіна І.В. Київ – 2008 ПЛАН Вступ 1. Загальна організація діловодства в міських та районних прокуратурах. Наказ про розподіл службових обов’язків План роботи прокуратури міста та документи, які складають організаційну основу плану План роботи прокуратури міста Протокол оперативної наради при прокуратурі міста Протокол (постанова) координаційної наради Постанова міжвідомчої наради працівників правоохоронних органів Висновок Список використаної літератури ВСТУП Складна соціально-економічна, політична та криміногенна обстановка в державі вимагає від органів прокуратури України значно покращити свою діяльність, у повному обсязі виконувати вимоги Закону України від 5 листопада 1991р. «Про прокуратуру». Одним із ефективних засобів досягнення цієї мети – є правильна організація та управління в органах прокуратури, яка неможлива без використання організаційно-управлінських актів. Міські, районні прокуратури займають особливе місце в системі органів прокуратури України. У свою чергу їх діяльність неможливо організувати без використання організаційно-управлінських актів. Форми і методи реалізації повноважень прокурорів міст, районів по виконанню функцій прокуратури, в межах встановленого Конституцією України та законами України порядку, регламентуються також наказами і розпорядженнями Генерального прокурора України, прокуратур обласного рівня, рішеннями колегій і оперативних нарад, інструкцією з діловодства в органах прокуратури України. У той же час, безпосереднє виконання повноважень неможливе без використання організаційно-управлінських актів на локальному рівні. Характерною особливістю організаційно-управлінських актів є їх спрямування на створення та безпосередню реалізацію, передбаченого відомчими нормативними актами, оптимального організаційного порядку діяльності, який забезпечує повноту і своєчасність використання прокурорами наданих їм повноважень, оперативне і реальне усунення порушень закону, зміцнення правопорядку, поновлення порушених конституційних прав і свобод громадян, притягнення винних до встановленої законом відповідальності. Загальна організація діловодства в міській, районній прокуратурі Належна організація діловодства – найважливіша умова підвищення ефективності прокурорської роботи щодо зміцнення законності та правопорядку. Від цього значною мірою залежить чітка робота міської, районної прокуратур, оперативне і правильне вирішення питань . Згідно з Інструкцією з діловодства в органах прокуратури України, затвердженою наказом Генерального прокурора України від 28 грудня 2002 р. №90, із змінами, внесеними наказом від 21 січня 2004 р. №9, відповідальність за організацію діловодства в міській, районній прокуратурах покладається на прокурорів міст, районів, які повинні забезпечувати вивчення працівниками Інструкції та здійснювати контроль за їх виконанням.

Інструкцією з діловодства встановлено загальні правила документування діяльності органів прокуратури України, регламентовано порядок роботи з документами з часу їх створення або надходження до відправлення або передавання їх в архів прокуратури . Складання і оформлення документів – підґрунтя для всього процесу діловодства у міській, районній прокуратурі. Для складання документів в органах прокуратури відповідно до інструкції з діловодства використовується папір форматів А3, А4, А5. Складання службових документів на папері довільного формату не допускається. Як правило, всі службові документи повинні оформлятися на бланках прокуратури. Бланки виготовляються згідно з вимогами державних стандартів та Інструкції з діловодства. Усі службові документи, що складаються в прокуратурі, повинні мати обов’язкові реквізити і стабільний порядок їх розміщення: найменування прокуратури, номер, дата, назва виду документа, заголовок для тексту, текст, підпис, візи, позначка про виконання документа і направлення його до справи. На кожному документі вказують його назву: наказ, вказівка, розпорядження, інформаційний лист, доповідна записка тощо. Заголовок до тексту документа повинен мати короткий виклад його змісту. Він має бути лаконічним, точним і змістовним. Усі службові документи підлягають датуванню. Дата на документі проставляється особою, яка його підписує або затверджує, в момент підписання. Наказ про розподіл службових обов’язків Важливим чинником організації роботи міської (районної) прокуратури є розподіл службових обов’язків між оперативними працівниками прокуратури. Чіткий, добре продуманий, він є обов’язковою умовою ефективності колективної роботи, сприяє узгодженості дій, підвищує персональну відповідальність за кінцевий результат, забезпечує раціональне використання індивідуальних можливостей кожного працівника. Не випадково Генеральна прокуратура України приділяє особливу увагу питанням розподілу обов’язків. Крім того, передбачені вимоги, які регламентують розподіл обов’язків між працівниками прокуратур. Розподіл обов’язків між працівниками міської (районної) прокуратури – творчий організаційно-управлінський акт, тому неможливо дати універсальні рекомендації, придатні на всі випадки. Етапи організаційно-управлінського акту розподілу обов’язків: Визначення видів роботи, які необхідно розподілити між працівниками прокуратури, враховуючи (!) компетенцію прокуратури та роботи, пов’язаної з організацією праці кожного працівника особисто, а також всього колективу . Визначення приблизного обсягу людино-днів, потрібних для виконання всієї роботи прокуратури в цілому та за окремими напрямками її діяльності протягом року, враховуючи (!) складність та невизначеність результатів цього процесу. Закріплення за кожним оперативним працівником конкретних обов’язків, враховуючи (!) галузевий принцип (розподіл обов’язків за напрямами прокурорської діяльності з урахуванням визначених законом функцій прокуратури: за кожним закріплюється коло питань, поєднаних однією темою, як однієї, так і кількох галузей (напрямів) прокурорської діяльності), теоретичну підготовку, практичний досвід, індивідуальні нахили та здібності працівників.

Зонально-предметний принцип доцільно застосовувати в тих прокуратурах, які обслуговують велику територію і мають необхідну кулькість оперативних працівників. Підготовка наказу про розподіл службових обов’язків. При розподілі конкретних обов’язків між окремими працівниками прокуратури враховується ряд факторів суб’єктивного та об’єктивного характеру. Суб’єктивний фактор – рівень теоретичної підготовки, практичного досвіду та здібностей працівників. Доцільно враховувати бажання та індивідуальні нахили до виконання тих чи інших обов’язків кожним оперативним працівником. Об’єктивний фактор – особливості діяльності прокуратури, її кількісний склад, рівень та структура злочинності в регіоні, стан законності та інші чинники. Усі міські (районні) прокуратури умовно можна класифікувати на три групи: зі штатом до чотирьох оперативних працівників: прокурор 2 помічники слідчий; до 10 (найбільш поширена): прокурор заступник старший помічник 4 помічники 3 слідчих; понад 10: прокурор 2 заступники кілька помічників кілька слідчих. До схеми розподілу службових обов’язків входять такі обов’язкові елементи: обовязки міськрайпрокурора (наприклад, загальне керівництво роботою прокуратури за всіма напрямами діяльності, визначеними Конституцією України, Законом України «Про прокуратуру» та наказами Генерального прокурора України; організація прокурорського нагляду); обов’язки заступника прокурора (наприклад, організація і безпосередній нагляд за додержанням законів органами, які проводять дізнання та досудове слідство, зокрема керування роботою помічника прокурора, який здійснюює нагляд за дотриманням законів цими органами); обов’язки помічника (старшого помічника) прокурора (наприклад, нагляд за додержанням законів про охорону навколишнього середовища); види прокурорської діяльності, в яких беруть участь усі оперативні працівники прокуратури (наприклад, прийом громадян згідно з графіком прийому та розгляду звернень громадян; участь у плануванні роботи); взаємозамінність оперативних працівників на період їх тимчасової відсутності (відпустка, хвороба, відрядження, ін. поважні причини) ; обов’язки слідчого (наприклад, розслідувати кримінальні справи особисто). Головна вимога щодо форми та змісту наказу про розподіл обов’язків працівників прокуратури, полягає у тому, що формулювання наказу мають викладатися юридично граматно, точно та конкретно, щоб кожен працівник чітко знав свої функціональні обов’язки. Наказ підписується прокурором міста (району) і під розписку з ним знайомляться всі оперативні працівники. До підпису наказу прокурором доцільно його обговорити на оперативній нараді. План роботи прокуратури міста та документи, які складають організаційну основу плану План роботи прокуратури міста План міської, районної прокуратури - це одна з організаційних форм, яка забезпечує діяльність прокуратури міста, району по реалізації повноважень, визначених Законом України «Про прократуру». План відображає рівень організаційної роботи, її мету, визначає заходи, яких має вжити прокурор, щодо активізації боротьби з правопорушеннями, зміцненням законності.

Ця спонтанна ворожсть до большевицького поневолення, бажання визволитись вд нього, прагнення ншого, свобдного життя для цлого народу та для кожно одиниц, любов до батьквщини це снуюч вже пдстави для визвольно боротьби  це ознаки тих людей, з яких мають творитися кадри нацонально протибольшевицько революц. Така основа повнстю вистача. А решту ма доповнити дея, програма нацоналстичного, визвольного руху, революцйна органзаця  дя революцйно боротьби. Природн патротичн почуття розвинути в кристалзовану нацонально-самостйницьку свдомсть, чтко визначити цл визвольних змагань  образ свобдного життя в самостйнй держав поширенням нацоналстичних дей  програми, концепцю нацонально революц вказати шлях до повалення ненависного большевизму й московського поневолення  до побудови самостйно Укрансько Держави, системою революцйних акцй  органзацйно прац зорнтовувати ввесь нард на революцйно-визвольний рух, активзувати вдважнш, бойов елементи та органзувати найкращих з-помж них це найзагальнший плян моблзац дйових кадрв визвольно революц

1. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

2. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

3. Основні принципи і типи організаційної культури

4. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

5. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

6. Організація управлінського обліку
7. Організаційно-правові форми малого бізнесу. Контракти
8. Організаційно-економічні засади ефективності виробництва озимої пшениці

9. Основи організаційної діяльності у виробничій сфері

10. Побудова організаційної документації проекту підприємства ТОВ "Майстер Трейд" - Організація виробництва нових побутових лічильників газу на базі смарт-пластикових карток попередньої оплати

11. Формування організаційної культури

12. Проектування організаційно-технічних заходів підвищення ефективності операційної системи

13. Специфіка культової та організаційної роботи в бахаїзмі

14. Основні організаційні форми та види туризму

15. Організаційно-правове регулювання інвестиційної діяльності (на прикладі Вінніцької області)

16. Організація і управління як елемент суспільного виробництва

Карандаши цветные "Kores", 24 цвета, с точилкой.
Цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт. Мягкий грифель.
396 руб
Раздел: 13-24 цвета
Мешок для обуви "Kitten", 1 отделение, светоотражающая полоса.
Удобный мешок для обуви со светоотражающей полосой и карманом на молнии. Размер: 370х470 мм. Материал: полиэстер.
400 руб
Раздел: Сумки для обуви
Чехол с поролоном, антипригарный, для гладильной доски (тефлон).
Чехол для гладильной доски антипригарный. Размер чехла: 129х48 см. Максимальный размер доски: 125х40 см. Рисунок ткани в ассортименте без
364 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски

17. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

18. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

19. Організаційна система управління природокористуванням України

20. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

21. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

22. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"
23. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів
24. Організація та видавництво інформаційно-аналітичної газети

25. Організація науково-інформаційної діяльності

26. Маркетингова програма організації виробництва і реалізації інноваційної продукції

27. Склад основних розділів бізнес-плану фізкультурно-спортивної організації

28. Економічні та правові основи управління організацією

29. Організаційна структура управління персоналу підприємства

30. Організаційна структура управління підприємством

31. Організація інформаційного обслуговування менеджера. Методи матеріального заохочення. Документація управлінської діяльності

32. Основні напрямки організації праці менеджера

Трос буксировочный "Stels", 10 тонн, 2 крюка (сумка на молнии).
Тросы буксировочные изготовлены из морозоустойчивого авиационного капрона. Не подвержены воздействию окружающей среды (резкому изменению
388 руб
Раздел: Буксировочные тросы
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: голубой).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Сковорода чугунная с деревянной ручкой 2505/27, 27 см.
Диаметр: 27 см. Чугунная сковорода с деревянной ручкой. Обладает высокой теплопроводностью, несравнимой износостойкостью, устойчивостью к
755 руб
Раздел: Сковороды чугунные

33. Основні управлінські культури. Етносоціальні особливості управління

34. Особливості управління організацією

35. Поняття та класифікація управлінських рішень. Конфлікти в організації

36. Удосконалення управління персоналом організації

37. Філософія управління організацією

38. Шляхи підвищення рівня управлінської культури організації на (прикладі Приватного підприємства "Конекс")
39. Вдосконалення системи управління персоналом організації (за матеріалами ЗАТ "Страхова група "ТАС" Криворізька філія)
40. Організація продуктивної самостійної діяльності молодших школярів у навчальному процесі сучасної початкової школи

41. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах застосування інформаційно-комунікаційних технологій

42. Способи організації самостійної роботи в малокомплектній початковій школі

43. Партійно-політичні організації Бессарабії в період революції 1905-1907 рр.

44. Основні засади організації соціальної роботи з дітьми-інвалідами

45. Основні етапи організації податкового обліку на підприємстві

46. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

47. Організація приймання товару в аптеці

48. Організація праці

Глобус политический, диаметр 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
791 руб
Раздел: Глобусы
Таблетки для посудомоечной машины "Clean&Fresh", 5 in1 (midi).
Таблетки для посудомоечной машины «Clean&Fresh» – чистота и свежесть Вашей посуды в каждой таблетке! Великолепно очищает посуду и содержит
379 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Мольберт "Ника растущий", со счетами (сиреневый).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1790 руб
Раздел: Буквы на магнитах

49. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

50. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

51. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

52. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

53. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

54. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі
55. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації
56. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку

57. Організація банківської справи

58. Організація біржової торгівлі

59. Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами

60. Організація діяльності "ПриватБанку"

61. Організація кредитної роботи в комерційному банку

62. Організація та планування кредитування

63. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві

64. Організація охорони праці на виробництві

Настольная игра "Обманщик".
Не верь обманщикам! Если будешь лукавить, твой нос будет расти! Эта карточная игра рассчитана на 3-4 игроков, которым предстоит
436 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Стиральный порошок "Burti Color" для цветных вещей, 1,5 килограмм.
Стиральный порошок "Burti Color" предназначен для стирки цветных вещей. Благодаря современным комбинациям поверхностно-активных
377 руб
Раздел: Стиральные порошки
Средство дезинфицирующее "Блокатор вирусов", 1 штука.
Жизнь современного человека полна неожиданных сюрпризов, порой не самых приятных. Проживание в больших городах значительно увеличивает
596 руб
Раздел: Для поверхностей

65. Організація робочого місця бухгалтера

66. Рівні організації організму людини

67. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах

68. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

69. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

70. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів
71. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"
72. Внутрішній аудит організації

73. Інвентаризація основних фондів та нематеріальних активів

74. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

75. Організаційні процедури аудиту заробітної плати

76. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії

77. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

78. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

79. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

80. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

Подстаканник для прогулочных колясок Peg-Perego Cup holder.
Держатель для бутылочки Peg-Perego Cup Holder - удобный подстаканник для прогулочных колясок фирмы Peg-Perego. Легко подойдет к коляскам
975 руб
Раздел: Прочие
Набор "Парикмахер".
Набор будет прекрасным подарком для девочек, отлично подойдет для сюжетно-ролевых игр. Выполнен в виде саквояжа, который можно
624 руб
Раздел: Наборы "Парикмахер"
Пенал-тубус "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (серая клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
858 руб
Раздел: Без наполнения

81. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

82. Організація документування господарських операцій

83. Організація і методика аудиту грошових коштів

84. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

85. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

86. Організація облікової політики підприємства
87. Організація обліку в магазині "Світанок"
88. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

89. Організація обліку доходів

90. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

91. Організація обліку на підприємстві

92. Організація обліку орендних операцій

93. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

94. Організація праці бухгалтера

95. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

96. Основи організації бухгалтерського обліку

Держатель для бумажных полотенец навесной на рейлинг, 27x12x11,5 см.
Для размещения бумажных полотенец.
366 руб
Раздел: Крючки, держатели для полотенец, доски для записок
Спиннер трехлучевой "Цветомузыка", с bluetooth (зеленый).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры
Одеяло лен + хлопок, 140х205 см.
Облегченное стеганое одеяло с льняным наполнителем подарит вам прохладу в жару и тепло в холод. Льняное волокно обладает уникальными
1389 руб
Раздел: Одеяла

97. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

98. Ревізійні комісії підприємств і організацій

99. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.