Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Торговельно-промислова палата. Зовнішньоекономічна політика України

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Реферат Торговельно-промислова палата. Зовнішньоекономічна політика України До групи організацій, що сприяють розвитку зовнішньоекономічного співробітництва України з закордонними країнами, відносяться Торгово-промислова палата України і регіональні ТПП, Інститут міжнародної економіки і міжнародних економічних відносин Національної академії наук України, Академія зовнішньої торгівлі, а також інші науково-дослідні установи, різного роду асоціації по сприянню розвитку зовнішньоекономічних зв'язків, консультаційно-інформаційні фірми й організації, вищі навчальні заклади, що готують фахівців для зовнішньоекономічної сфери діяльності, різні друковані видання, у тому числі один з основних у цій області журналів – „Діловий вісник”, який видається ТПП України. Серед українських організацій, що сприяють розвитку зовнішньоекономічних зв'язків України з закордонними країнами, особливе місце займає Торгово-промислова палата України, а також регіональні торгово-промислові палати, покликані активно сприяти розвитку підприємницької діяльності в Україні, і насамперед у зовнішньоекономічній сфері. ТПП України є недержавною, некомерційною, громадською організацією, що поєднує українські підприємства й українських підприємців з метою захисту їхніх інтересів у відношенні з державою і його органами, а також із соціальними партнерами – організаціями трудящих. Торгово-промислова палата України може займатися підприємницькою діяльністю лише оскільки це необхідно для виконання нею своїх статутних задач. Отриманий ТПП прибуток між її членами не розподіляється. ТПП України є юридичною особою. Вона відповідає за своїми обов'язками усім своїм майном, однак при цьому не несе відповідальності за зобов’язаннями своїх членів, так само, як і вони не відповідають за її зобов’язаннями. ТПП не відповідає за зобов’язаннями створених нею підприємств. У свою чергу, і вони не відповідають за її зобов’язаннями. Виконуючи свої функції, передбачені статутом, ТПП діє в рамках Конституції й українських законів. Відповідно до Закону про ТПП, вони створюються з метою сприяння розвитку економіки України й інтегруванню у світову господарську систему, формуванню сучасної промислової, фінансової і торгової інфраструктури, створенню сприятливих умов для підприємницької діяльності, врегулюванню взаємин підприємців з їхніми соціальними партнерами, усілякому розвитку усіх видів підприємництва, торгово-економічних і науково-технічних зв'язків українських підприємців з підприємцями закордонних країн. Торгово-промислові палати утворюються на території одного чи декількох суб'єктів України, а також інших адміністративно-територіальних утворень на основі принципу добровільного об'єднання їхніх засновників. На одній і тій же території може бути утворена одна ТПП. Членами торгово-промислової палати можуть бути українські підприємства незалежно від форми власності і їхньої організаційно-правової форми і підприємці, зареєстровані у встановленому українським законодавством порядку, а також організації, що поєднують підприємства і підприємців. Відповідно до Закону про Торгово-промислову палату України вона здійснює свою діяльність і виконує свої задачі і функції на національному рівні відповідно до статуту і має всі права, необхідні для їхньої реалізації.

ТПП України здійснює представницькі функції як в Україні, так і за кордоном, поєднує на національному рівні торгово-промислові палати областей і регіонів, здійснює загальну координацію їхньої діяльності. ТПП здійснює наступні функції: видає дозволи на відкриття в Україні представництв іноземних торговельних палат, змішаних торговельних палат, федерацій, асоціацій і союзів підприємців, а також іноземних фірм і організацій, у співробітництві з який зацікавлені члени торгово-промислових палат; засвідчує обставини форсу-мажору (обставини нездоланної сили) відповідно до умов зовнішньоторговельних операцій і міжнародних договорів України, а також торговельні і портові порядки, прийняті в Україні; визначає порядок ведення недержавного Реєстру підприємств і підприємців, фінансове й економічне становище яких свідчить про їхню надійність як партнерів для підприємницької діяльності в Україні і за кордоном; надає допомогу, представляє і захищає інтереси членів ТПП усередині країни і за кордоном з питань, пов'язаних з господарською діяльністю; сприяє розвитку виробництва конкурентноздатної продукції шляхом залучення закордонних технологій і &quo ;ноу-хау&quo ;, інвестицій, створення акціонерних товариств, спільних підприємств і інших організацій; здійснює організацію навчання сучасним методам ведення підприємницької діяльності, проведення стажувань фахівців як у країні, так і за кордоном; сприяє розвитку фермерства і малих підприємств; здійснює заходи для недопущення і припинення несумлінної конкуренції і неділового партнерства, використовуючи властиві торгово-промисловим палатам форми і методи впливу; надає консультаційні послуги, сприяє іноземним фірмам і організаціям у пошуку ділових партнерів в Україні, здійснює інформаційне обслуговування з питань зовнішньоекономічної діяльності, її правового забезпечення і комерційної діяльності у закордонних країнах; засвідчує Свідоцтва про походження товарів, що вивозяться з України, товаросупроводжувальної документації на них і низку інших документів, зв'язаних зі здійсненням зовнішньоекономічних операцій; виконує доручення господарських організацій на проведення експертизи, контроль якості і комплектності, перевірку кількості імпортних і експортних товарів; здійснює посередницькі операції з патентування винаходів, промислових зразків, реєстрацію товарних знаків і знаків, обслуговування фірмових найменувань і місць походження; здійснюють декларування товарів при проведенні експортно-імпортних операцій суб'єктами ВЭД; проводить активну виставкову діяльність на території України і за рубежем; встановлює і розвиває зв'язку з іноземними діловими і суспільними колами; сприяє діловому туризму, організації і проведенню ділових зустрічей, симпозіумів, конференцій і конгресів з найширшого спектру господарської і зовнішньоекономічної діяльності; виконує замовлення на переклади економічної і науково-технічної документації, а також на усні переклади з іноземної на українську (російську) і з української (російської) на іноземний мови; здійснює рекламну роботу, виконує замовлення на виготовлення художніх рекламних оригіналів-макетів; видає журнали, бюлетені, збірники, довідники, інформаційно-рекламні, навчально-методичні матеріали й іншу друковану продукцію з питань, що входять у компетенцію ТПП України, і т.п

. Основу ТПП України складають регіональні, обласні і місцеві палати, що захищають інтереси своїх членів практично з усіх питань господарської діяльності. Крім окремих підприємств і фірм, у ТПП України входять асоціації, об'єднання. Через ці об'єднання з ТПП взаємодіють десятки тисяч учасників господарської діяльності (від індивідуальних виробників до великих промислових і фінансових структур). При ТПП України в даний час діють: Міжнародний комерційний арбітражний суд (МКАС), предметом розгляду в який можуть бути цивільно-правові суперечки в сфері зовнішньоекономічних зв’язків, якщо хоча б одна зі сторін має комерційні підприємства за кордоном, а також суперечки підприємств з іноземними інвестиціями між собою й іншими суб'єктами українського права; Морська арбітражна комісія (МАК), у компетенцію якої входять практично будь-які цивільно-правові суперечки у сфері торговельного мореплавства, включаючи перевізні і буксирні відносини, купівлю-продаж і ремонт суден, рятування суден і т.д. Сторонами таких суперечок можуть бути як іноземні, так і тільки українські суб'єкти права. ТПП України є членом Міжнародної торговельної палати (МТП), що поєднує торгово-промислові палати і підприємницькі організації більш ніж 100 країн. Статус „члена національного рівня” дозволяє ТПП України брати участь у роботі міжнародних технічних комісій (з питань податків, маркетингу, банківської справи, міжнародні інвестиції, торгівлі, менеджменту, навколишнього середовища, інтелектуальній власності і ряду ін. проблем), одержувати на пільгових умовах велику частину публікацій, видаваних МТП, брати участь у конгресах, конференціях і інших заходах, які організуються під її егідою. ТПП України співробітничає з Всесвітнім економічним форумом, Конференцією ООН з торгівлі і розвитку (ЮНКТАД), Міжнародним торговим центром ЮНКТАД/ГАТТ, Міжнародною організацією праці, Міжнародним бюро виставок, Союзом міжнародних ярмарків, Міжнародним виставочним комітетом „Інтерекспо”, Міжнародною асоціацією з охорони промислової власності, Асоціацією центрів міжнародної торгівлі, Асоціацією європейських торговельних палат, Європейським центром з питань управління, Конференцією країн Балтійського моря й ін. ТПП України має свої представництва в низці країн, їхні функції – сприяння встановленню двосторонніх економічних контактів, збір аналітичної і комерційної інформації про стан ринків, надання ділових послуг українським підприємцям-експортерам. Діють також змішані торгово-промислові (торгові) палати за участю ТПП України. Успіх соціально-економічного розвитку України в чималому ступені залежить від якості і кількості споживаних суспільством товарів і послуг. У країні створюється система правового регулювання якості продукції. Діє ряд законодавчих актів, що захищають права споживача. Однак стан справ щодо якості товарів і в першу чергу харчових продуктів і продовольчої сировини на споживчому ринку України є складним. Це стосується також товарів, імпортованих в Україну. ТПП – це експертна організація, акти якої приймаються до розгляду в будь-якому Міжнародному комерційному арбітражному суді.

Так само, як  будьяка нша доктрина, нацоналзм ма власну нтелектуальну сторю. У нацоналзм  сво бачення стор, культури, економки, соцального устрою, релгйних взамин тощо. Та обставина, що не сну нацоналстичного «Манфесту Комунстично парт», не позбавля нацоналзм права на звання доктрини. Згадамо ще одне уявлення про нацоналзм, яке протягом тривалого часу давало змогу девальвувати його як доктрину на ринку деологчних «цнних паперв». У найзагальншому вигляд воно формулювалося так: нацоналзм не ма економчно програми. Лише в останн десятилття це твердження було пддане серйознй ревз (Г. Джонсон, Р. Шпорлюк, Л. @рнфелд). Узагальнюючи основн риси «полтеконом нацоналзму», вдомий економст, професор Лондонсько школи економки Г. Джонсон навв схему, за якою ма розвиватися нацоналстична економчна полтика. Вона матиме два напрями: перший з них безпосередньо вдповдатиме за створення нацонального валового продукту (Джонсон не використову цього термна), регулювання соцальних вдносин тощо

1. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

2. Здобутки і проблеми зовнішньої політики України на сучасному етапі

3. Податкова політика України

4. Інформаційна політика України

5. Сучасна мовна політика України

6. Валютна політика України
7. Структура системи соціального захисту населення і політики України
8. Митна політика України на сучасному етапі

9. Грошово-кредитна політика України: проблеми становлення і тенденції розвитку

10. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

11. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

12. Нова економічна політика: суть, значення, уроки

13. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Лубнифарм"

14. Коммунітарна регіональна економічна політика в Європейському Союзі

15. Економічна політика як система: визначення, основні критерії, класифікація

16. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

Пакеты с вырубной ручкой "Stones & Samson", 50х40 см (50 штук).
Размер: 50х40 см. В упаковке: 50 штук. Материал: полиэтилен (ПВД).
331 руб
Раздел: Узоры
Набор со стикерами и фоном "Транспорт".
Этот красочный набор стикеров включает в себя 5 глянцевых картинок, на которых изображены различные местности, а также более 165 виниловых
479 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Доска гладильная НВ1 Валенсия. Принт чехла "Доброе утро", 46x123,5 см..
Гладильная доска выполнена из высококачественного металла. Рабочая поверхность оснащена отверстиями для пара и обтянута чехлом из хлопка.
2647 руб
Раздел: Доски гладильные

17. Хімічна промисловість України

18. Зовнішня і міжнародна торговельна політика

19. Зовнішня політика Англії у XVI-XVIII столітті

20. Зовнішня політика Німеччини в 30-х рр. ХХ ст.

21. Зовнішня та внутрішня політика Філіпа IV Красивого

22. Особливості зовнішньої політики Римської імперії в І–ІІ ст. нашої ери
23. Внутрішня і зовнішня політика Ярослава Мудрого
24. Міжнародні відносини та зовнішня політика

25. Торговельна політика розвинутих країн

26. Державна промислова політика

27. Промислова політика держави

28. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

29. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

30. Національна політика СРСР в роки перебудови

31. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

32. Контрольна з зовнішньоекономічної діяльності

Каталка "Пальма" с ручкой.
593 руб
Раздел: На палочке
Электроминикар Tokids "Bubble truck", цвет синий.
Помимо того, что игрушка очень красива и выразительна, помимо того, что она обучает вашего ребенка управлять хоть и маленьким, но все же
1261 руб
Раздел: Электромобили
Стиральный порошок Attack "Multi-Action", концентрированный, с кислородным пятновыводителем, 0,81.
Концентрированный стиральный порошок Attack "Multi-Action" с активным кислородным пятновыводителем и кондиционером подходит для
342 руб
Раздел: Стиральные порошки

33. Контрольна по зовнішньоекономічній діяльності

34. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

35. Ринок праці, політика зайнятості, відтворення робочої сили

36. Процентна політика комерційного банку

37. Основні форми зовнішньоекономічних звўязків, їх суть

38. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою
39. Кредитна політика комерційного банку
40. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

41. Державна політика соціального страхування

42. Державна політика в галузі охорони праці

43. Облік зовнішньоекономічної діяльності

44. Облік кредитних операцій в зовнішньоекономічній діяльності

45. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

46. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

47. Структура наказу про облікову політику та оптимальні шляхи впровадження

48. Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ "Васильківське"

Подушка "Нордтекс. Цветочный заяц", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки
Фиксатор головы ребенка для автокресла "Совы".
Клювонос надежно поддерживает голову ребенка во время сна в автокресле и не сползает со лба ребенка на лицо и шею, так как система
730 руб
Раздел: Удерживающие устройства
Карандаши цветные "Artberry", 24 цвета.
Шестигранные цветные карандаши с толщиной грифеля 3 мм, толщина самого карандаша 7 мм. Увеличенное количество цветовых пигментов для еще
321 руб
Раздел: 13-24 цвета

49. Економіко- і політико-географічне положення України

50. Аналіз змісту та політико-правових наслідків конституційної реформи 2004 року

51. Механізми реалізації державної інноваційної політики в регіоні

52. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

53. Бібліотека, як об’єкт цензурної політики на Україні в 20 ст.

54. Маргарет Тетчер та її політика в історії Великобританії
55. Мусульманське право (шаріат). Політика Ф. Рузвельта
56. Оцінки митної політики Російської імперії першої половини XIX ст. в українській історіографії 1920-1980-х pp.

57. Політика суцільної колективізації

58. Регіональні особливості політики коренізації в Україні (на матеріалах Волині, Київщини і Поділля)

59. Внутрішня політика Людовіка IX Святого

60. Аналіз товарної інноваційної політики заводу "АКВАІЗОЛ"

61. Аналіз товарної політики ВАТ "НВАТ ВНДІ Компресормаш"

62. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"

63. Виробнича програма підприємницької зовнішньоекономічної діяльності

64. Маркетингова товарна політика

Сейф-книга Alparaisa СС0072/1 "Вокруг света", 17х11х5 см.
Размеры: 17х11х5 см. Бокс-сейф в виде книги для хранения мелких ценных вещей. Встроенный замок, запирающийся на ключ. Аксессуары: ключ - 2 штуки.
572 руб
Раздел: Копилки
Магнитный конструктор 3D из 20 деталей.
Магнитный конструктор из 20 квадратов и треугольников различных ярких цветов порадует Вашего ребенка. Изготовлен из высококачественного
997 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Набор маркеров для досок "E-361", 1 мм, 8 цветов.
Маркеры для написания и маркировки текста на белых досках. Стирается сухой губкой почти со всех плотных поверхностей, например, эмали,
592 руб
Раздел: Для досок

65. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

66. Товарна політика підприємства на прикладі ДП УВК "Nemiroff"

67. Управління ціновою політикою підприємства

68. Цінова політика фірми та її оцінка

69. Еластичність попиту та формування цінової політики фірми

70. Аналіз фінансових показників та зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"
71. Глобалізація сучасного світу – провідна тенденція світової політики
72. Державна політика стимулювання зайнятості

73. Зовнішньоекономічні звязки України з Обєднаними Арабськими Еміратами

74. Зовнішньоекономічні зв’язки Японії та розвиток економічних відносин з Україною

75. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшникової олії ЗАТ з ІІ "ДОЕЗ")

76. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

77. Політика протекціонізму в сучасному світі та Україні

78. Проект зовнішньоекономічної угоди

79. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС

80. Становлення європейської інтеграційної політики Великої Британії (1946 р. – до кін.1980-х років)

Детское подвесное кресло Polini "Кокон" (цвет: оранжевый).
Подвесные детские качели яркого цвета создадут ощущение собственного укромного уголка. Надежные крепления кресла обеспечат безопасность
1225 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Клей для дерева "Момент Столяр. ПВА Универсальный", 750 грамм.
Клей используется для склеивания, ремонта и изготовления изделий из различных видов дерева, а также ДСП, фанеры, картона и т.п. Клей
388 руб
Раздел: Для дерева
Крем для младенцев "Bubchen", 150 мл.
Эффективно защищает кожу в местах, закрытых подгузником. Подходит для профилактики опрелостей. Прекрасно снимает раздражение и воспаление,
322 руб
Раздел: Крем под подгузник

81. Ліцензування, квотування та митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

82. Ліцензування зовнішньоекономічних операцій

83. Кадрова політика

84. Реінжиніринг бізнес-процесів зовнішньоекономічних фінансових розрахунків на базі вексельних технологій для ТОВ "УКР-ПАК"

85. Удосконалення формування розподілу прибутку підприємства при зовнішньоекономічній діяльності

86. Головні тенденції розвитку політики в сучасних умовах
87. Діалектика і проблеми взаємин людини і політики
88. Етнонаціональні відносини й національна політика

89. Людина як суб’єкт і об’єкт політики

90. Місце і роль політики та політології як науки в житті суспільства

91. Природа політики

92. Політика великих держав на Близькому Сході

93. Політика та соціальний конфлікт

94. Політика, як суспільне явище

95. Влада як найважливіший атрибут політики

96. Популізм як специфічна політична технологія

Альбом для пастели "Pastel", А2, 20 листов.
Формат: А2. Количество листов: 20. Плотность бумаги: 300 г/м2. Блок: синий. Твердая подложка.
429 руб
Раздел: 14-24 листа
Бутылочка для кормления "Avent" Natural (260 мл).
Уникальная эргономичная форма позволяет комфортно держать бутылочку в любом положении. Инновационный двойной клапан эффективно снижает
481 руб
Раздел: Бутылочки
Ранец ортопедический "Kitty", цвет розовый.
Ранец с ортопедической спинкой. Компактная обтекаемая форма. Крышка из износостойкой искусственной кожи! Широкие удобные лямки
3295 руб
Раздел: Без наполнения

97. Взаємозвязок соціальної роботи з педагогікою, історією та соціальною політикою

98. Політика трудової зайнятості інвалідів

99. Розвиток соціальної політики по відношенню жінок Ірану


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.